PREGIS, a.s. Jablonec nad Nisou IČO: 44569777

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PREGIS, a.s., která sídlí v obci Jablonec nad Nisou a bylo jí přiděleno IČO 44569777.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PREGIS, a.s. se sídlem v obci Jablonec nad Nisou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.1992
Spisová značka: B 222
IČO: 44569777
Obchodní firma: PREGIS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 27.9.2014 - 24.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.9.2014 - 24.12.2015
Dle oznámení Městského úřadu - živnostenského úřadu v Jablonci nad Nisou, ze dne 12.5.2006, č.j. zánik/2006/4 zaniklo společnosti dnem 1.5.2006 živnostenské oprávnění na předmět podnikání poskytování telekomunikačních služeb. 11.8.2006 - 11.8.2006
Mimořádná valná hromada společnosti PREGIS a.s. se sídlem Jablonec nad Nisou l, Smetanova 45, PSČ 466 21, IČO 44569777, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,vložka 222, konaná v zasedací místnosti v sídle společn osti PREGIS a.s. dne 18.8.2005 schválila toto usnesení: 1.Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcinářem společnosti PREGIS,a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou l, Smetanova 45, PSČ 466 21, IČO 44569777, je společnost NLT,a.s., se sídlem Liberec, Františkovská 12, PSČ 460 01, IČO 25026402( dále jen "hl avní akcionář"),která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastn ictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 29.7.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Václavou Šv arcovou, notářkou v Liberci pod č.j. NZ 289/2005, N 318/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: a) 47 ks, slovy: čtyřicet sedm hromadných listin na majitele, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií (pořadová čísla:000001-001000, 001001-002000, 002001-003000, 003001-004000, 004001-005000, 005001-006000, 006001-0 07000, 007001-008000, 008001-009000, 009001-010000, 010001-011000, 011001-012000, 012001-013000, 013001-014000, 014001-015000, 015001-016000, 016001-017000, 017001-018000, 018001-019000, 019001-020000, 020001-021000, 021001-022000, 022001-023000, 023001-0 24000, 024001-025000, 025001-026000, 026001-027000, 027001-028000, 028001-029000, 029001-030000, 030001-031000, 031001-032000, 032001-033000, 033001-034000, 034001-035000, 035001-036000, 036001-037000, 037001-038000, 038001-039000, 039001-040000, 040001-041000, 041001-042000, 042001-043000, 043001-044000, 044001-045000, 045001-046000, 046001-047000) o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, cel ková nominální hodnota hromadných listin činí 23.500.000,-Kč, číselné označení hromadných listin série B, číslo: 000001-000047, datum emise 3.1.2005 b) 1.012 ks, slovy: jeden tisíc dvanáct kusů akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 500,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 506.000,-Kč, série A, čísla: 047025-047402, 047433-047466, 047471-047816, 047901-048154, datum e mise 3.1.2005. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 98,9734% základního kapitálu společnosti. Vlastni ctví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady,fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tí m i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90,00% zákla dního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2.Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen"den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné o d hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500,-Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 1430,-Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých) za jednu akcii o jmenovit é hodnotě 500,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckých posudkem č.0706/05, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČO 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrok ové části znaleckého posudku vyplývá, že:"Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti PREGIS, a.s. o jmenovité hodnotě 500,-Kč navržená hlavním akcionářem ve výši 1430,-Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých)je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem číslo 0706/05 ve výši 1423,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 0706/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společ ností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) dle plánu PREGIS a.s., a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4.Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/0301, Praha 4, PSČ 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst.5 a 6 obchodního zákoníku.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zásta vnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společno sti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5.Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení ak cií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lh ůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům. 12.9.2005 - 27.1.2012
Základní jmění společnosti 24,255.000,- Kč je 100% splaceno 9.4.1997 - 27.9.2014
Valná hromada společnosti schválila dne 7.1. 1997 změnu stanov společnosti. 17.3.1997 - 27.9.2014
Valná hromada konaná dne 28.6.1995 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy a jsou založeny v rejstříkovém spisu. 9.1.1996 - 27.9.2014
Valná hromada a.s. dne 22.6.1993 schválila změnu čl. 4, čl. 6, čl. 9, čl. 11, čl. 14, čl. 15, čl. 16, čl. 24 stanov společnosti. 28.2.1994 - 27.9.2014
Základní jmění společnosti: 24 255 000,- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 24 255 akcií na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty. 4.1.1993 - 28.2.1994
Valná hromada dne 18.11.1992 schválila změnu čl.2 odst.2, čl.5, čl.6 a čl.36 stanov společnosti, které jsou obsaženy v doplňku č.1, založeném v rejstříkovém spise. 4.1.1993 - 27.9.2014
Rozhodnutím představenstva ze dne 25.6.1992 byl samostatným podepisováním pověřen předseda představenstva. 4.1.1993 - 27.9.2014
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Základní jmění společnosti činí 24 147 000,- Kčs (slovy: dvacetčtyřimilionů jednostočtyřicetsedmtisíc korun československých). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ústav výpočetní techniky a racionalizace. Základní jmění společnosti je rozděleno na 24 147 akcií na jméno po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 4.1.1993
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 4.1.1993
Dozorčí rada společnosti: Ing. Jan V í z e k , bytem Jablonec nad Nisou, Družstevní 23, Ing. Ludmila M o t e j l k o v á , bytem Jablonec nad Nisou, J.Hory 17, Ing. Jan P o ř í z k a , bytem Jablonec nad Nisou, Mšenská 13. 1.5.1992 - 28.2.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 44569777
Obchodní firma: PREGIS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jablonec nad Nisou
Vznik první živnosti: 8.3.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44569777
Firma: PREGIS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Smetanova 1623/45 , Jablonec nad Nisou 466 01 5.11.2013
Sídlo: Smetanova 1623/45 , Jablonec nad Nisou 466 01 1.5.1992 - 5.11.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Smetanova 1623/45, Jablonec nad Nisou 466 01

Obory činností PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.9.2014
Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytována jako veřejně dostupná) b) služba přenosu dat (služba není poskytována jako veřejně dostupná) c) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytována jako veřejně dostupná) 9.11.2006
poskytování telekomunikačních služeb 30.10.2004 - 11.8.2006
poskytování software a poradenství hardware a software 30.10.2004 - 27.9.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.10.2004 - 27.9.2014
zprostředkování obchodu 30.10.2004 - 27.9.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.10.2004 - 27.9.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 25.1.2002 - 27.9.2014
poradenská činnost a školení v oblasti počítačové techniky a software 17.3.1997 - 27.9.2014
kopírovací služby 17.9.1996 - 27.9.2014
leasing 17.9.1996 - 27.9.2014
inzerce 14.11.1994 - 30.10.2004
automatizované zpracování dat 28.2.1994 - 30.10.2004
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 28.2.1994 - 30.10.2004
projekty skladování, manipulace s materiálem a obalové techniky 28.2.1994 - 30.10.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných 28.2.1994 - 27.9.2014
- správa programového vybavení osobních počítačů v podobě katalogu programového vybavení osobních počítačů - instalace a údržba osobních počítačů pro všechny podniky, závody a organizace bižuterní výroby - technická a programová podpora nově vznikajících závodů a organizací bižuterní výroby - metodika budování automatizovaných systémů řízení a metodika řešení úloh pro všechny podniky, závody a organizace bižuterní výroby - správa dat v podobě katalogů údajů katalogů číselníků 1.5.1992 - 28.2.1994
- poradenská a konzultační činnost pro všechny podniky, závody a organizace bižuterní výroby při řešení automatizovaných systémů řízení v oblasti koncepcí racionalizace, organizace, řízení, metodiky, katalogů - provádění prací a služeb výpočetní techniky, racionalizace výroby a manipulace s materiálem - obchodní činnost v sortimentu výpočetní a organizační techniky - inzertní služba - služby v oblasti cestovního ruchu, včetně mimobankovní směnárenské činnosti 1.5.1992 - 28.2.1994
- spolupráce při řešení automatizovaných systémů řízení jednotlivých podniků a jiných organizací bižuterní výroby - řešení a provozování nových podnikových a závodových projektů pro jednotlivé podniky, závody a organizace bižuterní výroby - spolupráce při automatizovaném zpracování dat obchodní činnosti akciových společnosti Jablonex v Jablonci nad Nisou a Skloexport v Liberci - provozování a rozvoj počítačové sítě bižuterní výroby - řešení a programování úloh pro osobní počítače pro jednotlivé podniky, závody a organizace bižuterní výroby 1.5.1992 - 28.2.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanova 1623/45 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1003327648
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 8.3.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.1998

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanova 1623/45 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1003327648
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2016

Živnost č. 4 zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 projekty skladování, manipulace s materiálem a obalové techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.1993
Zánik oprávnění: 23.8.2004

Živnost č. 8 inzerce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1994
Zánik oprávnění: 23.8.2004

Živnost č. 9 kopírovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 leasing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 poradenská činnost a školení v oblasti počítačové techniky a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2004
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 14 zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání
Opravy počítačů a periferních zařízení

Vedení firmy PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Při zastupování společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně , nebo dva členové představenstva společně. 27.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda představenstva jedná samostatně, popřípadě jednají místopředseda a člen představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti, pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku, připojí předseda představenstva samostatně, popřípadě místopředseda a člen představenstva společně, svůj vlastnoruční podopis s uvedením jména a funkce v představenstvu společnosti. 30.5.2002 - 27.9.2014
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem před soudy a jinými orgány. Za představenstvo jedná každý člen v rozsahu stanoveném představenstvem. Představenstvo může svým rozhodnutím stanovit, kdy jménem společnosti jedná ředitel společnosti nebo jeho zástupce a kdy ředitel společnosti může k jednání zmocnit dalšího zaměstnance společnosti nebo jinou osobu. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda v nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Představenstvo s odvoláním na čl. 29 Stanov společnosti může rozhodnout, v kterých případech za společnost může podepisovat ředitel společnosti a jeho zástupce. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 25.1.2002 - 30.5.2002
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zastupuje ji před soudy a jinými orgány. Za představenstvo jedná každý člen v rozsahu stanoveném představenstvem. Představenstvo může svým rozhodnutím stanovit, kdy jménem společnosti jedná ředitel společnosti nebo jeho zástupce a kdy ředitel společnosti může k jednání zmocnit dalšího zaměstnance společnosti nebo jinou osobu. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda v nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Představenstvo s odvoláním na čl. 29 Stanov společnosti může rozhodnout, v kterých případech za společnost může podepisovat ředitel společnosti a jeho zástupce. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.3.1997 - 25.1.2002
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zastupuje ji před soudy a jinými orgány. Za představenstvo jedná každý člen v rozsahu stanoveném představenstvem. Představenstvo může svým rozhodnutím stanovit, kdy jménem společnosti jedná generální ředitel společnosti nebo jeho zástupce a kdy generální ředitel společnosti může k jednání zmocnit dalšího zaměstnance společnosti nebo jinou osobu. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda v nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Představenstvo s odvoláním na čl. 29 Stanov společnosti může rozhodnout, v kterých případech za společnost může podepisovat generální ředitel společnosti a jeho zástupce. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.9.1996 - 17.3.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, anebo jiná zmocněná zmocněná osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 9.1.1996 - 17.9.1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.1.1993 - 9.1.1996
Jméno: Ing. Martin Dušek 24.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2015
Ve funkci: od 29.9.2015
Adresa: K Bucharce 125, Liberec 460 08
Jméno: Roman Karpíšek 15.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2016
Ve funkci: od 7.12.2016
Adresa: 174, Pulečný 468 02
Jméno: Ing. Michal Koucký 22.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2018
Adresa: Zálesí 880, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
Jméno: Ing. Miroslav Čapoun 4.1.1993 - 4.1.1993
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Mšenská 3966/48, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Miroslav Čapoun 4.1.1993 - 4.1.1993
Funkce: Ředitel a.s.
Adresa: Mšenská 3966/48, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Milan Vondráček 1.5.1992 - 28.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Křivenická 421/32, Praha 181 00
Jméno: Ing. Ilona Kladivová 4.1.1993 - 28.2.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Pod Hájem 2027/14, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Pavel Hakl 28.2.1994 - 14.11.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Formanská 217, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ondřej Hradil 28.2.1994 - 14.11.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Partyzánská 903, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Lubor Jíra 28.2.1994 - 14.11.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod strání 2163/25, Praha 100 00
Jméno: Ing. Kateřina Bechyňová 14.11.1994 - 14.11.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bronzová 2017/15, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Ivo Šálek 14.11.1994 - 14.11.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pastýřská 7 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Čapoun 4.1.1993 - 17.9.1996
Funkce: Předseda předst.a ředitel a.s.
Adresa: Mšenská 3966/48, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Petr Krupka 28.2.1994 - 17.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rabasova 3834/4, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Ivan Prachenský 14.11.1994 - 17.9.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Zelená 1086/11, Praha 160 00
Jméno: Ing. Kateřina Bechyňová 14.11.1994 - 17.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bronzová 2017/15, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Ivo Šálek 14.11.1994 - 17.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nová Pasířská 4016/7, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Otto Hollmann 17.9.1996 - 8.2.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Budovatelů 3271/19, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jan Pořízka 17.9.1996 - 13.6.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2000 do 27.6.2002
Ve funkci: od 3.7.2000
Adresa: Mšenská 4017/13, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Ivo Schötta 17.9.1996 - 13.6.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2000 do 27.6.2002
Adresa: Nová Pasířská 4010/3, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Otto Hollmann 8.2.2003 - 13.6.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2000
Ve funkci: od 3.7.2000
Adresa: Písečná 4621, Jablonec nad Nisou 468 01
Jméno: Ing. Jiří Palát 13.6.2003 - 30.10.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2002
Ve funkci: od 27.6.2002
Adresa: Stará osada 431/39, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Otto Hollmann 13.6.2003 - 9.11.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2000 do 27.9.2005
Ve funkci: od 27.6.2002 do 27.9.2005
Adresa: Písečná 4621, Jablonec nad Nisou 468 01
Jméno: Ing. Martin Dušek 13.6.2003 - 9.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.9.2005
Adresa: K Bucharce 125, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Jiří Palát 30.10.2004 - 9.11.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.9.2005
Ve funkci: od 27.6.2002 do 27.9.2005
Adresa: 726, Lučany nad Nisou 468 71
Jméno: Ing. Otto Hollmann 9.11.2005 - 9.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2005 do 1.10.2006
Ve funkci: od 7.10.2005 do 1.10.2006
Adresa: Písečná 4621, Jablonec nad Nisou 468 01
Jméno: Ing. Jiří Zahradníček 9.11.2006 - 22.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006 do 31.12.2007
Adresa: Ruská 215, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jiří Palát 9.11.2005 - 13.10.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2005 do 1.10.2008
Ve funkci: od 7.10.2005 do 1.10.2008
Adresa: 726, Lučany nad Nisou 468 71
Jméno: Ing. Martin Dušek 9.11.2005 - 13.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2005
Adresa: K Bucharce 125 , 460 08 Liberec, Liberec 19 Česká republika
Jméno: Roman Karpíšek 9.11.2006 - 13.10.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006
Ve funkci: od 1.10.2006 do 6.10.2008
Adresa: 174, Pulečný 468 02
Jméno: Ing. Martin Dušek 13.10.2008 - 23.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2005 do 29.9.2010
Ve funkci: od 6.10.2008 do 29.9.2010
Adresa: K Bucharce 125, Liberec 460 08
Jméno: Roman Karpíšek 13.10.2008 - 27.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006 do 7.12.2011
Ve funkci: od 6.10.2008 do 7.12.2011
Adresa: 174, Pulečný 468 02
Jméno: Ing. Michal Koucký 13.10.2008 - 5.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2008 do 4.10.2013
Adresa: Žitná 3221/3, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Martin Dušek 23.11.2010 - 5.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010
Ve funkci: od 29.9.2010
Adresa: K Bucharce 125, Liberec 460 08
Jméno: Bc. Roman Karpíšek 27.1.2012 - 5.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011
Ve funkci: od 7.12.2011
Adresa: 174, Pulečný 468 02
Jméno: Martin Dušek 5.11.2013 - 24.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010 do 29.9.2015
Ve funkci: od 29.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: K Bucharce 125, Liberec 460 08
Jméno: Roman Karpíšek 5.11.2013 - 15.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011 do 7.12.2016
Ve funkci: od 7.12.2011 do 7.12.2016
Adresa: 174, Pulečný 468 02
Jméno: Michal Koucký 5.11.2013 - 22.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2013 do 4.10.2018
Adresa: Zálesí 880, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Polák 22.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2018
Adresa: Na Stráni 4830/10, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Jan Vízek 28.2.1994 - 17.9.1996
Adresa: Družstevní 2802/2, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Ludmila Motejlková 28.2.1994 - 17.9.1996
Adresa: Josefa Hory 4077/17, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: JUDr. Libor Kohoutek 28.2.1994 - 17.9.1996
Adresa: U Kostela 3853/17, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Jiří Vacek 17.9.1996 - 1.3.2000
Adresa: Tyršova 1134 , Jablonec nad Nisou - Smržovka Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Trejbal 17.9.1996 - 1.3.2000
Adresa: Křesomyslova 398/9, Liberec 460 14
Jméno: Ing. Eva Brabcová 17.9.1996 - 13.6.2003
Trvání členství: od 29.6.2000
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Lubomír Trejbal 1.3.2000 - 13.6.2003
Trvání členství: od 29.6.2000 do 27.6.2002
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Ostravská 672/12, Liberec 460 14
Jméno: Leoš Pulíček 1.3.2000 - 13.6.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.1999 do 27.6.2002
Adresa: Sadová 3957/7, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Eva Brabcová 13.6.2003 - 9.11.2005
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.6.2002
Ve funkci: do 27.9.2005
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Jiří Haňáček 13.6.2003 - 9.11.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.9.2005
Ve funkci: od 19.8.2002 do 27.9.2005
Adresa: Nezvalova 644 , 460 15 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Strnádek 13.6.2003 - 9.11.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.7.2002 do 13.10.2005
Adresa: Havlíčkova 3996/12, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jiří Haňáček 9.11.2005 - 13.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2005 do 1.10.2008
Ve funkci: od 18.10.2005 do 1.10.2008
Adresa: Nezvalova 664 , 460 15 Liberec, Liberec 15 Česká republika
Jméno: Ing. Eva Brabcová 9.11.2005 - 23.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2005 do 29.9.2010
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Dušan Uhrík 9.11.2005 - 5.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.10.2005 do 13.1.2011
Adresa: Sokolovská 4677/5, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Ing. Jiří Polák 13.10.2008 - 31.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2008 do 4.10.2013
Ve funkci: od 1.10.2008 do 4.10.2013
Adresa: Na Stráni 4830/10, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Eva Brabcová 23.11.2010 - 5.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2010
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Dušan Uhrík 5.4.2011 - 5.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2011
Adresa: Sokolovská 4677/5, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Ing. Jiří Polák 31.10.2013 - 5.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2008 do 4.10.2013
Ve funkci: od 1.10.2008 do 4.10.2013
Adresa: Na Stráni 4830/10, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Eva Brabcová 5.11.2013 - 24.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2010 do 29.9.2015
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Jiří Polák 5.11.2013 - 22.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2013 do 4.10.2018
Ve funkci: od 4.10.2013 do 4.10.2018
Adresa: Na Stráni 4830/10, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Dušan Uhrík 5.11.2013 - 22.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2011 do 31.1.2016
Adresa: Sokolovská 4677/5, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Ing. Eva Brabcová 24.12.2015 - 22.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2015 do 16.10.2018
Adresa: Jezdecká 236/6, Jablonec nad Nisou 466 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Dušek
Člen statutárního orgánu: Bc. Roman Karpíšek
Člen statutárního orgánu: Michal Koucký

Vlastníci firmy PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 80 000 000 Kč 100% 27.9.2014
zakladni 80 000 000 Kč - 27.5.2006 - 27.9.2014
zakladni 24 255 000 Kč - 11.4.2006 - 27.5.2006
zakladni 24 255 000 Kč - 28.2.1994 - 11.4.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 160 000 27.9.2014
Akcie na majitele 500 Kč 160 000 27.5.2006 - 27.9.2014
Akcie na majitele 500 Kč 48 510 24.11.2004 - 27.5.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 24 255 28.2.1994 - 24.11.2004

Sbírka Listin PREGIS, a.s. IČO: 44569777

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 222/SL 102 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2015 30.11.2015 30.12.2015 1
B 222/SL 101 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2015 30.11.2015 30.12.2015 1
B 222/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 265/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 21.8.2014 5.11.2014 19
B 222/SL 97 výroční zpráva [2013] k 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2013 24.7.2014 25.7.2014 22
B 222/SL 96 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora VH (rozhodnutí jediného akcionáře) 25.9.2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 7.1.2014 13.1.2014 22
B 222/SL 94 rozhod. o statut. orgánu rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.2013 6.11.2013 6.11.2013 1
B 222/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2011 30.1.2012 1.2.2012 1
B 222/SL 92 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2011 30.1.2012 1.2.2012 1
B 222/SL 91 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2011 29.11.2011 30.11.2011 23
B 222/SL 90 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 6.9.2011 7.9.2011 22
B 222/SL 88 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jedn.volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2011 6.4.2011 7.4.2011 1
B 222/SL 85 ostatní Zápis ze zased. představenstav Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2010 24.11.2010 29.11.2010 1
B 222/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2010 24.11.2010 29.11.2010 1
B 222/SL 83 výroční zpráva k 31.3.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2009 10.2.2010 10.2.2010 23
B 222/SL 82 výroční zpráva k 31.3.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2008 22.7.2009 22.7.2009 20
B 222/SL 79 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2008 15.10.2008 15.10.2008 1
B 222/SL 78 ostatní zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2008 15.10.2008 15.10.2008 1
B 222/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2008 15.10.2008 15.10.2008 16
B 222/SL 76 notářský zápis NZ 222/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2008 15.10.2008 15.10.2008 3
B 222/SL 75 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2007 23.1.2008 23.1.2008 1
B 222/SL 74 výroční zpráva 2006 (4/2006 - 3/2007) Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 19.12.2007 19.12.2007 22
B 222/SL 73 výroční zpráva 4/2005-3/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2006 14.9.2007 14.9.2007 20
B 222/SL 68 notářský zápis NZ 215/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2006 9.11.2006 6.12.2006 4
B 222/SL 67 ostatní smlouva o započtení pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2006 29.5.2006 8.6.2006 3
B 222/SL 66 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2006 29.5.2006 8.6.2006 3
B 222/SL 65 notářský zápis NZ 31/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2006 12.4.2006 24.4.2006 4
B 222/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2005 11.11.2005 5.12.2005 18
B 222/SL 63 výroční zpráva za období 1/2004 - 3/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2005 11.11.2005 5.12.2005 21
B 222/SL 56 ostatní zpráva o výsledcích voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2005 11.11.2005 5.12.2005 2
B 222/SL 55 ostatní volební řád Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2005 11.11.2005 5.12.2005 1
B 222/SL 54 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2005 11.11.2005 5.12.2005 1
B 222/SL 53 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2005 11.11.2005 5.12.2005 1
B 222/SL 52 notářský zápis NZ 195/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 11.11.2005 5.12.2005 4
B 222/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2004 25.11.2004 7.12.2004 18
B 222/SL 49 notářský zápis NZ 251/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2004 25.11.2004 7.12.2004 3
B 222/SL 47 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2004 4.11.2004 30.11.2004 5
B 222/SL 46 notářský zápis NZ 199/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2004 4.11.2004 30.11.2004 3
B 222/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 16.6.2003 27.6.2003 1
B 222/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2002 16.6.2003 27.6.2003 1
B 222/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 16.6.2003 27.6.2003 3
B 222/SL 35 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2002 14.4.2003 38
B 222/SL 34 účetní závěrka zpráva auditora 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 14.4.2003 26
B 222/SL 33 účetní závěrka auditorská zpráva 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 14.4.2003 26
B 222/SL 32 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2002 14.4.2003 21
B 222/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 14.4.2003 18
B 222/SL 30 notářský zápis NZ 148/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 14.4.2003 5
B 222/SL 28 notářský zápis NZ 69/2001, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 14.4.2003 3
B 222/SL 21 účetní závěrka zpráva auditorů 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2000 13.11.2002 16
B 222/SL 20 účetní závěrka výsledky ověření 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2000 13.11.2002 21
B 222/SL 18 notářský zápis NZ 126/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2000 13.11.2002 6
B 222/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2000 13.11.2002 1
B 222/SL 9 notářský zápis NZ 143/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1999 2.4.2002 5
B 222/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1999 2.4.2002 17
B 222/SL 8 rozhod. o statut. orgánu člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1999 30.3.2000 1
B 222/SL 7 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.1999 30.3.2000 13
B 222/SL 6 účetní závěrka - výrok auditorů r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 18.11.1998 16
B 222/SL 5 účetní závěrka - výrok auditorů r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1997 18.11.1998 16
B 222/SL 4 notářský zápis NZ 3/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.1997 18.11.1998 19
B 222/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.1997 18.11.1998 14
B 222/SL 2 notářský zápis NZ 100/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.1996 18.11.1998 5
B 222/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1996 18.11.1998 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PREGIS, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PREGIS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.