Hlavní navigace

Prádelna Kyselý, a.s. Vlašim IČO: 26723883

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Prádelna Kyselý, a.s., která sídlí v obci Vlašim a bylo jí přiděleno IČO 26723883.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Prádelna Kyselý, a.s. se sídlem v obci Vlašim byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Čištění a praní textilu a oděvů , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Prádelna Kyselý, a.s. IČO: 26723883

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9. 9. 2002
Spisová značka: B 7886
IČO: 26723883
Obchodní firma: Prádelna Kyselý, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.9.2002
Datum vzniku: 9.9.2002
Po řádném oznámení o rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu se ve smyslu § 518 odst. 3 nepřihlásil žádný věřitel. Tím byly splněny všechny zákonné předpoklady pro zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.9.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.6.2014 o snížení základního kapitálu společnosti " o jmenovitou hodnotu akcie společnosti, kterou vlastní, a s tím související zrušení zvláštního fondu společnosti z dosavadní částky 71.668.000,-Kč (sedmdesátjeden milionšestsetšedesátosmtisíc korun českých) o částku 2.300.000,-Kč (dvamilionytřistatisíckorunčeských) na částku 69.368.000,-Kč (šedesát devětmilionůtřistašedesátosmtisíc korun českých)." Věřitelé se vyzývají,aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti dle ust.§ 518 odst.3 ZOK. Důvodem pro povinné snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost vlastní svoji akcii o jmenovité hodnotě 2 300.000,--Kč (dvamilonytřistatisíc korun českých). Rozsah a způsob snížení bude proveden postupem uvedeným v § 521 a násl. Z OK, s částkou, odpovídající výši snížení základního kapitálu společnosti, bude naloženo tak, že bude zrušen zvláštní rezervní fond a zaúčtuje se snížení vlastního kapitálu. Ke snížení základního kapitálu bude použita vlastní akcie na jméno č.0000258,emise 06,série A o jmenovité hodnotě 2 300.000,--Kč (dvamilionytřistatisíc korun českých) která je ve vlastnictví společnosti.Tato akcie bude zničena. Lhůta pro předložení akcie je čtrnáct dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tato akcie bude zničena do jednoho měsíce po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2014
Valná hromada rozhodla dle ust. § 161b odst. 4 obch.zák. o snížení základního kaitálu společnosti o jmenovitou hodnotu akcií společnosti, které společnost vlastní, z dosavadní částky 34.500.000,--Kč (slovy: třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých ) o částku 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony čtyřicet tisíc korun českých) na částku 31.160.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých). a) Důvodem pro toto snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní své akcie ve jmenovité hodnotě 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých), které nezcizila v zákonné lhůtě, a proto společnost v souladu s u st. § 161a a násl. obch.zák. snižuje svůj základní kapitál. b) Zřizuje se dle ustanovení § 216a obch.zák. rezervní fond na úhradu budoucí ztráty ve výši 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) a do tohoto fondu se převede částka odpovídající celkové jmenovité hodnotě vlastních akci í společnosti. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: ke snížení základního kapitálu bude použito vlastních akcií společnosti, a sice - dvou kusů akcií na jméno č. 000022 a č. 000023, emise 04, série A, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - dvanácti kusů akcií na jméno č. 000001-00005, č. 000031-000035, č. 000006-000007, emise 04, série B, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - čtrnácti kusů akcií na jmé no č. 000031-000040 a č. 000045-000048, emise 04, série C ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jež jsou v majetku společnosti, jejichž nominální hodnota činí celkem 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čt yřicet tisíc korun českých). Tyto akcie budou představenstvem společnosti zničeny do jednoho měsíce po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Lhůta pro předložení listinných akcií: lhůta pro předložení akcií uvedených výše v bodu c) tohoto usnesení je čtrnáct dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.8.2011 - 19.5.2012
Valná hromada společnosti rozhodla dne 6.12.2002 o tom, že: 15.1.2003 - 5.6.2003
a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamilióny korun českých) o 11.800.000,-Kč (slovy: jednáctmiliónůosmsettisíc korun českých) na 13.800.000,-Kč (slovy: třináctmiliónůosmsettisíc korun českých) upisováním akcií, a to upisováním 590 (pěti set devadesáti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), jejichž emisní kurs musí být splacen nepeněžitým vkladem 15.1.2003 - 5.6.2003
b) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 15.1.2003 - 5.6.2003
c) všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, tedy určuje, že těchto 590 /pět set devadesát) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), kmenových, znějících na majitele, listinných bude upsáno na základě dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu (dále jen "dohoda") 15.1.2003 - 5.6.2003
d) emisní kurs každé takto upsané akcie je 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) 15.1.2003 - 5.6.2003
e) mítem pro upisování akcií dohodou je Benešov, Tyršova 2070 15.1.2003 - 5.6.2003
f) lhůta pro upisování akcií dohodou je 5 (pět) dnů, upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a lhůta pro upisování akcií počíná od okamžiku podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovatelům - akcionářům, že návrh byl podán, oznámením vyvěšeným na vývěsce společnosti v sídle společnosti a oznámení je představenstvo povinno vyvěsit neprodleně po podání návrhu na zápis tohoto usnesení 15.1.2003 - 5.6.2003
g) schvaluje upisování nepeněžitým vkladem s tím, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: budova-jiná stavba na stavební parcele 2210, pozemek-stavební parcela parc. č. 2210, budova-jiná stavba na stavební parcele 2211, pozemek-stavební parcela parc. č. 2211, budova-jiná stavba na stavební parcele 2421/1, pozemek-stavební parcela par. č. 2421/1, budova-jiá stavba na stavební parcele 2421/2 a budova-občanská vybavenost č-p. 333 ve Vlašimi na stavební parcele parc. č. 515, pozemek-stavební parcela parc. č. 515 a pozemky-pozemkové parcely parc. č. 841/1 a parc. 4. 2463, vše v katastrálním území Vlašim, obec Vlašim, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 2123, katastrální území Vlašim, obec Vlašim, s příslušenstvím a součástmi - komunikacemi, přístřeškem, kioskovou trafostanicí, rampou, přípojkou vody, přípojkou kanalizace, přípojkou plynu, žumpou a ploty 15.1.2003 - 5.6.2003
h) výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu je 11.800.000,-Kč (slovy: jedenáctmiliónů osmsettisíc korun českých) a je určená posudkem vyhotoveným dne 24.10.2002 pod č. 1743/103, znalcem Františkem Soukupem, bytem Sedlčany, Tyršova 144, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14.10.2002 č.j. Nc 4078/2002-5, které nabylo právní moci dne 22.10.2002 15.1.2003 - 5.6.2003
i) nepeněžitý vklad musí být splacen do 5 (pěti) dnů po upsání akcií dohodou a místem pro splacení nepeněžitého vkladu je Vlašim, Vlasákova č.p. 333 15.1.2003 - 5.6.2003
j) za shora uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 590 (pět set devadesát) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), kmenových, znějících na majitele, listinných. 15.1.2003 - 5.6.2003

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26723883
Obchodní firma: Prádelna Kyselý, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 9. 9. 2002
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26723883
Firma: Prádelna Kyselý, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Vlašim
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 9. 9. 2002

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Prádelna Kyselý, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.