Polygra a.s. Brno IČO: 00543641

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Polygra a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 00543641.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Polygra a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vedení účetnictví , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o Polygra a.s. IČO: 00543641

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.8.1990
Spisová značka: B 76
IČO: 00543641
Obchodní firma: Polygra a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.8.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.8.1990
Obchodní korporace předložila stanovy schválené dne 11.4.2014 9.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 28.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 28.4.2014
V souladu se změnou stanov zvyšuje Polygra a.s. základní kapitál společnosti takto: a)Základní kapitál Polygry a.s. 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), se zvyšuje o částku 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) na výslednou výši celkem 2 000 000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení, je uvedení výše základního kapitálu společnosti do souladu s ustanovením § 246 zákona o obchodních korporacích a posílení zdrojů na investiční náklady. b)Zvýšení základního kapitálu o 1 000 000,- Kč bude provedeno vydáním 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie budou očíslovány pořadovými čísly 10 1 až 200. Nově emitované akcie budou převoditelné za podmínek stanovených stanovami společnosti a jsou s nimi spojena práva a povinnosti, uvedená ve stanovách a zákoně o obchodních korporacích. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c)Místem pro upsání nových akcií je kancelář předsedy představenstva, nacházející se v 1. patře sídla Polygry a.s., v Brně - Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Upisovat lze každý pracovní den od 8,30 do 13,00 hod. -Lhůta pro upsání je 2 týdny a počíná běžet okamžikem doručení oznámení dle § 485 odst.1) zákona o obchodních korporacích. Oznámení zašle představenstvo akcionářům, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady ( poštou na adresu akcionáře, uvedenou v se znamu akcionářů) a současně je zveřejní v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz. V případě, že si akcionář nevyzvedne oznámení, zaslané poštou na jeho adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, je za okamžik doručení považo ván den, ve kterém pošta vrátí tuto zásilku odesílateli (Polygře a.s.) Údaje stanovené § 485 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, které představenstvo oznámí akcionářům, jsou uvedeny pod písmenem c) tohoto usnesení. -Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. -S využitím přednostního práva lze upisovat celkem 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých), kterou vlastní, jednu novou kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: de set tisíc korun českých). -Emisní kurs každé z nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, upisovaných s využitím přednostního práva, je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Emisní kurs nově upis ovaných akcií bude splácen výlučně v penězích. Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Celková výše emisního kursu nově upisovaných akcií činí 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých. d) Emisní kurs nových jimi upsaných akcií, uhradí upisovatelé na účet Polygry a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 45300621/0100 tak, že do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jejich upsání, uhradí nejméně 50%, emisního kursu jimi upsaných akcií, zbytek pak n ejpozději do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Variabilní symboly pro upisovatele s využitím přednostního práva jsou: Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411314 Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411814 Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín = variabilní symbol 411514 Antonín Karásek, Hybešova 2447/53A, Blansko = variabilní symbol 411414 Věra Semotánová, Studenská 263, Strmilov = variabilní symbol 411424 Mgr. Josef Husa, Kořenice 87 = variabilní symbol 411914 Monika Husová, Kořenice 87 = variabilní symbol 411924 PaedDr. Aleš Dohnal, Nová 444, Otnice = variabilní symbol 411714 JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno, = variabilní symbol 411614 V případě, že upisovatel emisní kurs akcií neuhradí, jak je v usnesení valné hromady stanoveno, postupuje se dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: -Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, který je oprávněn upsat zbývající neupsané kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. Předem určení zájemci mohou upisovat pouze celé akcie s tím, že procentní podíl se počítá na dvě desetinná místa a k podílu od 0,01% do 0,50% včetně, se nepřihlíží. Emisní kurs každé nové kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, upisované předem určen ými zájemci je 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Všichni předem určení zájemci upíší akcie způsobem stanoveným v § 479 zákona o obchodních korporacích (písemnou smlouvou uzavřenou s Polygrou a.s., s úředně ověřenými podpisy). Místo pro upisování akcií předem určenými zájemci je shodné, jako pro upisování s využitím přednostního práva, v kanceláři předsedy představenstva Polygry a.s., v 1. patře sídla společnosti, v Brně-Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího, po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Všichni tři tito předem určení zájemci budou na počátek běhu lhůty upozorněni oznámením, k teré zašle představenstvo poštou na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů a současně ho uveřejní na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz . Lhůta pro splacení emisního kursu akcií předem určenými zájemci činí 30 dnů ode dne podpisu upis ovací smlouvy. Emisní kurs bude zaplacen výlučně v penězích, na účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 45300621/0100, s variabilním symbolem stejným jako při úpisu s využitím přednostního práva. 28.4.2014 - 9.8.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou ze dne 5.11.2003. 12.8.2004
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 14.4.1999. 11.5.1999
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 20.5.1997 17.9.1997
Převod akcií na jméno vyžaduje souhlas valné hromady. 17.9.1997 - 11.5.1999
Ke dni 3.10.1995 se zapisuje doplnění stanov v čl. 3, přijaté valnou hromadou dne 24.7.1995. 3.10.1995
Základní jmění: 1,000.000,-- Kč a jeho rozdělení: 100 akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč na jméno 23.2.1993 - 17.9.1997
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 18.12.1991 - 18.12.1991
Prokura: Karel N o g a Hradec Králové Jana Masaryka 1318 18.12.1991 - 19.11.1993
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále generální ředitel, pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 18.12.1991 - 17.9.1997
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení a.s. uzavřenou dne 14. června 1990. 1.8.1990
Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva, a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 1.8.1990 - 18.12.1991
Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs a je rozdělen na 100 akcií na jméno v hodnotě 1.000,- Kčs. 1.8.1990 - 23.2.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00543641
Obchodní firma: Polygra a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00543641
Firma: Polygra a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.1990

Kontakty na Polygra a.s. IČO: 00543641

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 10.4.2018
Sídlo: Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 24.2.2012 - 10.4.2018
Sídlo: Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 15.2.2002 - 24.2.2012
Sídlo: Palackého 150 , Brno Česká republika
19.11.1993 - 15.2.2002
Sídlo: Masarykova 427/31 , Brno 602 00 18.12.1991 - 19.11.1993
Sídlo: Hybešova 312/69 , Brno 602 00 1.8.1990 - 18.12.1991

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Palackého třída 1004/150, Brno 612 00

Obory činností Polygra a.s. IČO: 00543641

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 28.1.2004 - 24.4.2009
opravy silničních vozidel 7.9.2000 - 9.10.2002
polygrafická výroba 2.2.1999 - 24.4.2009
opravy motorových vozidel 17.9.1997 - 7.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.9.1997 - 9.10.2002
elektroinstalatérství 3.10.1995 - 17.9.1997
nakladatelství a vydavatelství 21.7.1995 - 24.4.2009
pronájem nemovitostí 2.9.1994 - 24.4.2009
vedení účetnictví 19.11.1993
silniční motorová doprava 19.11.1993 - 17.9.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.11.1993 - 12.8.2004
zprostředkovatelská činnost 19.11.1993 - 24.4.2009
stavitel 23.2.1993 - 17.9.1997
ofsetový tisk 23.2.1993 - 2.2.1999
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.2.1993 - 24.4.2009
Veškeré činnosti polygrafické a to zejména: - vlastní výroba tiskovin všeho druhu včetně periodického tisku - prodej vyrobených tiskovin a s tím spojený marketing, obchodní služby, propagace a reklama - výroba propagačních materiálů, reklamních předmětů, pomůcek a tiskovin, včetně plakátů - práce hlavní a pomocné stavební výroby /HSV,PSV/, včetně realizace dílčích i komplexních zakázek - nákup, výroba a prodej strojů a zařízení, jejich mechanických, elektrických i elektronických součástí, podskupin a náhradních dílů, provádění repasí a zabezpečování servisu - výroba, nákup a prodej veškerého spotřebního zboží, včetně zboží textilního, kožedělného, drogistického, výrobků ze skla a umělých hmot - nákup a prodej zemědělského a potravinářského zboží včetně surovin a polotovarů - nákup, oprava, servis a prodej osobních i dodávkových automobilů a mobilních jednotek, včetně náhradních dílů, příslušenství a vybavení - nákup, zpracování a prodej dřeva, konstrukce, výroba, instalace a prodej výrobků ze dřeva, včetně oprav a úprav - výroba, opravy, nákup a prodej ochranných pomůcek - nákup a prodej tabákových výrobků a cigaret - nákup a prodej surovin a polotovarů - propagační a reklamní služby - veškeré obchodní služby, zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost 18.12.1991 - 23.2.1993
obchodní činnost - inzerce a inzertní služby - nákup a prodej nemovitostí - správa, údržba a poradenství, jakož i opravy v oblasti bytů a nebytových prostor 18.12.1991 - 23.2.1993
nákup, zpracování a prodej dřeva, konstrukce, výroba, instalace a prodej výrobků ze dřeva, včetně oprav a úprav 6.2.1991 - 18.12.1991
výroba, opravy, nákup a prodej ochranných pomůcek 6.2.1991 - 18.12.1991
Veškeré činnosti polygrafické a to zejména: - vlastní výroba tiskovin všeho druhu včetně periodického tisku - prodej vyrobených tiskovin a s tím spojený marketing a také ostatní obchodní služby, propagace a reklama - výroba propagačních materiálů a předmětů 1.8.1990 - 18.12.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1003236383
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 29.7.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1003236405
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.8.2001

Živnost č. 2 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1003236383
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2001

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2002

Živnost č. 4 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 5 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1993
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1993
Zánik oprávnění: 27.5.2004

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 10 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Nakladatelství a vydavatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 14 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1995
Zánik oprávnění: 27.1.1999

Živnost č. 15 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1997
Zánik oprávnění: 31.7.2002

Živnost č. 16 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Polygra a.s. IČO: 00543641

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti, připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 11.5.1999
Způsob jednání: Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále generální ředtitel, pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 17.9.1997 - 11.5.1999
Jméno: Ing Jakub Husa BA (Hons) 10.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2018
Adresa: 87, Kořenice 280 02
Jméno: Miluše Molíková 22.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2018
Adresa: U hřiště 756, Modřice 664 42
Jméno: Miloš Březina 22.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2018
Ve funkci: od 30.11.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Horký Miloš Ing. 1.8.1990 - 6.2.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sverdlova 21 , Brno Česká republika
Jméno: Šulc Karel Ing. 1.8.1990 - 18.12.1991
Funkce: ředitel
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Karel Šulc 18.12.1991 - 18.12.1991
Funkce: generální ředitel
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Noga Karel Ing. 1.8.1990 - 19.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Černigovská 13 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 19.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Masaryka 13 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 2.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Masaryka 1318/12, Hradec Králové 500 12
Jméno: Pernica Josef Ing. 1.8.1990 - 17.9.1997
Funkce: statut. org.-předseda předst.
Adresa: Sloupečník 2009/73, Blansko 678 01
Jméno: Antonín Karásek Ing. 6.2.1991 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 23 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno: Ing. Karel Šulc 18.12.1991 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Karel Šulc 17.9.1997 - 14.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Josef Pernica 17.9.1997 - 14.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sloupečník 2009/73, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Antonín Karásek 17.9.1997 - 28.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.4.1999 do 15.4.2004
Adresa: Komenského 23 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno: Ing. Karel Šulc 14.1.1999 - 28.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 14.4.1999 do 15.4.2004
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Josef Pernica 14.1.1999 - 28.6.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.4.1999 do 15.4.2004
Adresa: Sloupečník 2009/73, Blansko 678 01
Jméno: Radek Pernica 28.6.2004 - 11.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004
Adresa: U Vodárny 1231/4, Blansko 678 01
Jméno: Radek Pernica 11.10.2007 - 31.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004 do 31.12.2007
Adresa: U Vodárny 1231/4, Blansko 678 01
Jméno: Miloš Březina 28.6.2004 - 2.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004
Ve funkci: od 15.4.2004 do 21.3.2008
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Karel Šulc 28.6.2004 - 2.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Karel Šulc 2.4.2008 - 24.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004 do 5.2.2009
Ve funkci: od 21.3.2008 do 5.2.2009
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Miloš Březina 2.4.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2004 do 15.4.2009
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Josef Husa 2.4.2008 - 24.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2008
Adresa: 87 , 280 02 Kolín Česká republika
Jméno: Miluše Molíková 24.4.2009 - 11.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2009 do 6.12.2013
Adresa: Jindřichova 2397/18, Brno 616 00
Jméno: Mgr. Josef Husa 24.2.2012 - 30.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2008 do 15.3.2013
Adresa: 87, Kořenice 280 02
Jméno: Miloš Březina 24.4.2009 - 16.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2009 do 6.12.2013
Ve funkci: od 17.4.2009 do 6.12.2013
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Miluše Molíková 11.6.2012 - 16.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2009 do 6.12.2013
Adresa: U hřiště 756, Modřice 664 42
Jméno: Josef Husa 30.4.2013 - 10.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2013 do 15.3.2018
Ve funkci: do 15.3.2018
Adresa: 87, Kořenice 280 02
Jméno: Miluše Molíková 16.12.2013 - 22.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: U hřiště 756, Modřice 664 42
Jméno: Miloš Březina 16.12.2013 - 22.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2013 do 30.11.2018
Ve funkci: od 6.12.2013 do 30.11.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing Kateřina Březinová 10.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2018
Ve funkci: od 16.3.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Martina Škramlíková 10.4.2018
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2018
Adresa: Dělnická 807, Kolín 280 02
Jméno: Iveta Škramlíková 22.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2018
Adresa: Tyršova 766, Kolín 280 02
Jméno: Karel Havránek 23.2.1993 - 19.11.1993
Adresa: Synalov , Lomnice u Tišnova Česká republika
Jméno: Vladimír Synek 23.2.1993 - 21.7.1995
Adresa: 182, Lažánky 664 71
Jméno: JUDr. Marie Sychrová 23.2.1993 - 17.9.1997
Adresa: Jilemnického 349 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno: Reinhard Brettr 19.11.1993 - 17.9.1997
Adresa: Palackého 20 , Brno Česká republika
Jméno: Jaroslav Vlach 21.7.1995 - 17.9.1997
Adresa: Tišnovská 331, Lomnice 679 23
Jméno: Reinhard Brettr 17.9.1997 - 7.9.2000
Adresa: Palackého 20 , Brno Česká republika
Jméno: JUDr. Marie Sychrová 17.9.1997 - 15.2.2002
Adresa: Jilemnického 349 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno: Jaroslav Vlach 17.9.1997 - 28.6.2004
Ve funkci: od 14.4.1999 do 15.4.2004
Adresa: Tišnovská 331, Lomnice 679 23
Jméno: Jana Šperlingová 7.9.2000 - 28.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.7.2000 do 15.4.2004
Adresa: Herčíkova 2496/14, Brno 612 00
Jméno: JUDr. Marie Sychrová 15.2.2002 - 28.6.2004
Ve funkci: od 14.4.1999 do 15.4.2004
Adresa: Velkopavlovická 4085/14, Brno 628 00
Jméno: Ing. Josef Pernica 28.6.2004 - 31.12.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.4.2004 do 31.12.2007
Ve funkci: od 15.4.2004 do 31.12.2007
Adresa: Sloupečník 2009/73, Blansko 678 01
Jméno: PaedDr. Aleš Dohnal 28.6.2004 - 2.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.4.2004 do 21.3.2008
Adresa: Velkopavlovická 4065/3, Brno 628 00
Jméno: Ing. Antonín Karásek 28.6.2004 - 30.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.4.2004
Adresa: Komenského 311/23, Adamov 679 04
Jméno: Ing. Antonín Karásek 30.9.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2004 do 15.4.2009
Adresa: Hybešova 2447/53, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Kateřina Březinová 2.4.2008 - 30.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2008 do 15.3.2013
Ve funkci: od 21.3.2008 do 15.3.2013
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Martina Škramlíková 2.4.2008 - 30.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2008 do 15.3.2013
Adresa: Dělnická 807, Kolín 280 02
Jméno: JUDr. Marie Sychrová 24.4.2009 - 16.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2009 do 6.12.2013
Adresa: Velkopavlovická 4085/14, Brno 628 00
Jméno: Kateřina Březinová 30.4.2013 - 10.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013 do 15.3.2018
Ve funkci: od 15.3.2013 do 15.3.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Jméno: Martina Škramlíková 30.4.2013 - 10.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2013 do 15.3.2018
Ve funkci: do 15.3.2018
Adresa: Dělnická 807, Kolín 280 02
Jméno: Marie Sychrová 16.12.2013 - 22.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2013 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Velkopavlovická 4085/14, Brno 628 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 2.9.1994
Adresa: Jana Masaryka 1318/12, Hradec Králové 500 12

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miloš Březina
Člen statutárního orgánu: Miluše Molíková
Člen statutárního orgánu: Ing. Jakub Husa BA

Vlastníci firmy Polygra a.s. IČO: 00543641

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč - 17.9.2015
zakladni 2 000 000 Kč - 9.8.2014 - 17.9.2015
zakladni 1 000 000 Kč - 17.9.1997 - 9.8.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 9.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.5.1999 - 9.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 17.9.1997 - 11.5.1999

Sbírka Listin Polygra a.s. IČO: 00543641

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 76/SL 53 notářský zápis [NZ 486/2015] Krajský soud v Brně 17.9.2015 17.9.2015 2
B 76/SL 52 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.6.2015 24.6.2015 28
B 76/SL 50 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 7.4.2015 23.6.2015 24.6.2015 7
B 76/SL 48 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 20.3.2014 26.6.2014 4.7.2014 15
B 76/SL 47 notářský zápis stanovy, NZ 227/14 Krajský soud v Brně 11.4.2014 28.4.2014 2.5.2014 27
B 76/SL 46 ostatní jednání mim. VH Krajský soud v Brně 6.12.2013 12.12.2013 20.12.2013 5
B 76/SL 44 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 23.4.2013 20.6.2013 25.6.2013 28
B 76/SL 43 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 16.4.2012 27.11.2012 29.11.2012 16
B 76/SL 42 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 27.6.2012 9.7.2012 24
B 76/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 2.3.2011 17.6.2011 22
B 76/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 7.7.2010 26
B 76/SL 39 zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.5.2009 22.6.2009 20
B 76/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.4.2009 30.4.2009 3
B 76/SL 33 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 20.3.2008 4.4.2008 5
B 76/SL 32 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 1
B 76/SL 31 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 1
B 76/SL 30 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 3
B 76/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.2.2008 21.3.2008 11
B 76/SL 28 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 2.8.2007 2
B 76/SL 27 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 2.8.2007 4
B 76/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 2.6.2005 12.7.2005 23
B 76/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.4.2004 1.7.2004 6
B 76/SL 21 ostatní -zápis z je.mim. VH Krajský soud v Brně 15.4.2004 1.7.2004 12
B 76/SL 20 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 10.6.2004 30.6.2004 39
B 76/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.11.2003 9.3.2004 15
B 76/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2002 18.10.2002 15
B 76/SL 15 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 19.5.2002 26.6.2002 17
B 76/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.11.2001 11.3.2002 8
B 76/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 25.10.2001 11.3.2002 28
B 76/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 10.8.2001 17
B 76/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.6.2001 25.7.2001 10
B 76/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.7.2000 11.10.2000 16
B 76/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 11.10.2000 30
B 76/SL 10 ostatní - návrh na zápis změn Krajský soud v Brně 28.8.2000 11.10.2000 6
B 76/SL 7 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 1.6.1999 20.8.1999 21
B 76/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.4.1999 3.6.1999 16
B 76/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 17.6.1997 23.2.1998 8
B 76/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.5.1997 23.2.1998 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Polygra a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Polygra a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.