Hlavní navigace

PKF APOGEO Group, SE Praha IČO: 24817601

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PKF APOGEO Group, SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24817601.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem VINDEBIS, SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011.

Základní údaje o PKF APOGEO Group, SE IČO: 24817601

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14. 3. 2011
Spisová značka: H 322
IČO: 24817601
Obchodní firma: VINDEBIS, SE
Právní forma: Evropská společnost 14.3.2011
Datum vzniku: 14.3.2011
Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v rozsahu, v němž se řídí právními předpisy České republiky vztahujícími se na akciovou společnost. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.7.2014 - 8.1.2022
Počet členů dozorčí rady: 1 1.7.2014 - 8.1.2022
Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu posílení vnitřních zdrojů financování Společnosti a kapitálové přiměřenosti, dále potřeba posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích a při získávání vlastních zdrojů se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), tj. z částky ve výši 120.000,00 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.007.200,00 Kč (tř i miliony sedm tisíc dvě stě korun českých) dle přepočítacího koeficientu ve výši 25,060 Kč (dvacet pět korun českých šest haléřů) ke dni 31. 12. 2010 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce deset) (dále jen Přepočítací koeficient) na konečnou částku ve výši 130.000,00 EUR (jedno sto třicet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.257.800,00 Kč (tři miliony dvě stě padesát sedm tisíc osm set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a to upsáním nové akcie s tím, že upisování nad částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií, určení práv spojených s akcií nového druhu: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nové jedné prioritní akcie, která bude vydána v listinné podobě, bude znít na jméno, o jmenovité hodnotě této nově upsané akcie ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu (dále i jen Akcie). Akcie nebude kótovaná. Předem určený zájemce: Akcionář Ing. Vítězslav Hruška, datum narození 24. 10. 1978, bydliště 5. května 234, Český Krumlov, Plešivec, okr. Český Krumlov, se vzdává přednostního práva na úpis Akcie a tato nově upisovaná Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci Josefovi Jarošovi, MBA, datum narození 05. 01. 1979, bydliště 10. června 1942 35, Lidice, okr. Kladno (dále jen Předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše 1 (jednu) prioritní akcii v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu. Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. S mlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisované Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. částce ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, tj . pro Předem určeného zájemce činí částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emis ní kurs nově upisované Akcie bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, Stanovami Společnosti a zákonem. Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Akcii bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společn osti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti, tj. Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsané Akcie je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu Akcie: Upisovatel - Předem určený zájemce je povinen splatit nejméně 30 % (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu Akcie, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto ú čelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu upsané Akcie je upisovatel - Předem určený zájemce povinen splatit do 1 (jednoho) roku ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapit álu Společnosti, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje. Určení práv spojených s Akcií: Akcionář vlastnící prioritní Akcii má právo na přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku Společnosti dle článku (22) odst. 6 a 7 Stanov Společnosti. Dále je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo po žadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle před chozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Akcionář vlastnící prioritní akcie nemá právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon Stanoví jinak. 19.12.2012 - 13.2.2013

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24817601
Firma: PKF APOGEO Group, SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 14. 3. 2011

Kontakty na PKF APOGEO Group, SE IČO: 24817601

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600, Česká republika 2.10.2014
Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 3 13000, Česká republika 14.3.2011 - 2.10.2014

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600

Obory činností PKF APOGEO Group, SE IČO: 24817601

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 8.1.2022
Správa vlastního jmění. 8.1.2022

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy PKF APOGEO Group, SE IČO: 24817601

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Josef Jaroš
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 25.11.2015
Adresa 5. května 234, 38101 Český Krumlov
Jméno Josef Jaroš
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2014 do 25.11.2015
Adresa 10. června 1942 35, 27354 Lidice
Jméno Josef Jaroš MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.10.2013 do 1.7.2014
Adresa 10. června 1942 35, 27354 Lidice
Jméno Josef Jaroš MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.2012 do 8.10.2013
Adresa 10. června 1942 35, 27354 Lidice
Jméno Ing. Vilém Dostál
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.3.2011 do 11.1.2012
Adresa Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice

Vlastníci firmy PKF APOGEO Group, SE IČO: 24817601

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 3 257 800 Kč - 13.2.2013
Základní kapitál 3 007 200 Kč - 14.3.2011 - 13.2.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 250 600 Kč 13 22.7.2021
Prioritní akcie na jméno 250 600 Kč 1 13.2.2013  - 22.7.2021
Akcie na jméno 250 600 Kč 12 14.3.2011  - 22.7.2021

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PKF APOGEO Group, SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.