Hlavní navigace

PKF APOGEO Esteem, a.s. Praha IČO: 26103451

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PKF APOGEO Esteem, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26103451.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Koutník & Záhorka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod .

Základní údaje o PKF APOGEO Esteem, a.s. IČO: 26103451

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31. 3. 2006
Spisová značka: B 15572
IČO: 26103451
Obchodní firma: APOGEO Esteem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.3.2006
Datum vzniku: 31.3.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 3.7.2014 - 5.3.2021
Počet členů dozorčí rady: 5 3.7.2014 - 5.3.2021
NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01 /(dále i jako ?Společnost?), takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se zá kladní kapitál společnosti APOGEO Esteem, a.s. o částku 1,500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíckorun českých) tj. z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 3,500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 15 (patnáct) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, který upíše všech 15 (patnáct) kmen ových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o u psání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti NATLAND Consulting Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předlož it upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce po vinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5011043578/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácen í emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. 21.7.2009 - 6.8.2009

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26103451
Obchodní firma: PKF APOGEO Esteem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 3. 2006
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26103451
Firma: PKF APOGEO Esteem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 31. 3. 2006

Kontakty na PKF APOGEO Esteem, a.s. IČO: 26103451

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600, Česká republika 2.10.2014
Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 13000, Česká republika 21.7.2009 - 2.10.2014
Sídlo: Jírovcova 1343/32, České Budějovice 37001, Česká republika 17.3.2008 - 21.7.2009
Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice 37001, Česká republika 31.3.2006 - 17.3.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600

Obory činností PKF APOGEO Esteem, a.s. IČO: 26103451

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 8.1.2022
Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod. 8.1.2022
Znalecká kancelář dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 8.1.2022
oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik 19.6.2019 - 8.1.2022
soudní znalec v oboru ekonomika 19.6.2019 - 8.1.2022
oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik 23.3.2011 - 19.6.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.3.2011 - 8.1.2022
Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru 23.6.2008 - 19.6.2019
stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory 23.6.2008 - 19.6.2019
expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího danění 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj. ) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování fiinančního majetku ( cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování podniků ( částí podníků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku 23.6.2008 - 19.6.2019
přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy ) 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku 23.6.2008 - 19.6.2019
expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy 23.6.2008 - 8.1.2022
posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru 17.3.2008 - 23.6.2008
stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory 17.3.2008 - 23.6.2008
expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy 17.3.2008 - 23.6.2008
expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 17.3.2008 - 23.6.2008
posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování naturální mzdy a jiných peněžních příjmů 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj.) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochraných známek, patentů, software, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování podniků ( částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku 17.3.2008 - 23.6.2008
přezkoumání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) 17.3.2008 - 23.6.2008
posuzování a přezkoumání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování movitých věcí, nemovitostí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniků 31.3.2006 - 17.3.2008

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 3. 2011

Živnost č. 2 Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 3. 2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Právní činnosti
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy PKF APOGEO Esteem, a.s. IČO: 26103451

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Tomáš Pacovský
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 8.1.2022
Adresa Pod lipami 2662/1, 13000 Praha
Jméno Ing. Pavel Tůma Ph.D.
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 8.1.2022
Adresa Jihlavská 523/64, 14000 Praha
Jméno Dr. Ing. Josef Jaroš MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.4.2021 do 8.1.2022
Adresa 5. května 234, 38101 Český Krumlov
Jméno Josef Jaroš MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 27.7.2014 do 22.4.2021
Adresa 5. května 234, 38101 Český Krumlov
Jméno Josef Jaroš MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.7.2014 do 27.7.2014
Adresa 10. června 1942 35, 27354 Lidice
Jméno Josef Jaroš MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.2.2012 do 3.7.2014
Adresa 10. června 1942 35, 27354 Lidice
Jméno Ing. Andrea Paslerová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 13.10.2009 do 16.2.2012
Adresa Na Vyhlídce 1891/1, 25101 Říčany
Jméno Ing, Dalibor Meier
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 23.6.2008 do 13.10.2009
Adresa SNP 288, 43144 Droužkovice
Jméno Ing. Miroslav Velát
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2008 do 21.7.2009
Adresa Krumlovská 1514/31, 37007 České Budějovice
Jméno Ing. Leona Majerová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.2.2009 do 21.7.2009
Adresa 109, 38291 Malonty
Jméno Ing. Leona Matušová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.3.2008 do 17.2.2009
Adresa 109, 38291 Malonty
Jméno Ing, Dalibor Meier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.3.2008 do 23.6.2008
Adresa SNP 288, 43144 Droužkovice
Jméno Ing. Miroslav Velát
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.3.2008 do 23.6.2008
Adresa Krumlovská 1514/31, 37007 České Budějovice
Jméno Mgr. Lucie Slabá
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.3.2006 do 17.3.2008
Adresa tř.Dr.E.Beneše 144/39, 39201 Soběslav
Jméno Ing. Miroslav Velát
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.3.2006 do 17.3.2008
Adresa Krumlovská 1514/31, 37007 České Budějovice
Jméno JUDr. Bohumil Koutník
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.3.2006 do 17.3.2008
Adresa 107, 37315 Nová Ves

Vlastníci firmy PKF APOGEO Esteem, a.s. IČO: 26103451

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 3 500 000 Kč 100% 6.8.2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 31.3.2006 - 6.8.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 175 000 Kč 20 5.3.2021
Kmenové akcie na jméno 3 500 000 Kč 1 3.3.2021  - 5.3.2021
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 6.8.2009  - 3.3.2021
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 31.3.2006  - 3.3.2021

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PKF APOGEO Esteem, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.