PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. Novosedlice IČO: 25017438

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., která sídlí v obci Novosedlice a bylo jí přiděleno IČO 25017438.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. se sídlem v obci Novosedlice byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č.1-3 zák.č. 455/91Sb.ve znění zák.č.286/95Sb. a další.

Základní údaje o PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.1997
Spisová značka: B 965
IČO: 25017438
Obchodní firma: PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.3.1997
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 10.3.1997
Exekučním příkazem ze dne 30.3.2004, sp. zn. Ex 1399/04, soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal vydal příkaz oprovedení exekuce prodejem podniku povinné společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. se sídlem Novosedlice, Bystřická čp. 29, PSČ 417 31, IČO 250 17 438. Usnesením Okresního soudu vTeplicích ze dne 15.3.2004, č.j. 14 Nc 9576/2004-10, byla nařízena exekuce ajejím provedením byl pověřen JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Jablonského 7. 30.9.2004
Exekučním příkazem ze dne 28.1.2004, sp. zn. Ex 11/04, soudní exekutor JUDr. Katarína Maisnerová vydal příkaz oprovedení exekuce prodejem podniku povinné společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., IČO 250 17 438. Usnesením Okresního soudu vTeplicích ze dne 20.1.2004, č.j. 14 Nc 9029/2004-4, byla nařízena exekuce ajejím provedením byla pověřena JUDr. Katarína Maisnerová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Praha 1, Vodičkova 30. 9.6.2004
Usnesením Okresního soudu vTeplicích ze dne 16.12.2003, č.j. 14 Nc 10221/2003-3, byla nařízena exekuce na majetek povinné společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., IČO 250 17 438. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, Plzeň, Jablonského 7. 2.4.2004
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 2.12.2003, č.j. 14 Nc 10123/2003-4 byla nařízena exekuce na majetek povinné společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., IČO 250 17 438. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivan Rehák, Ústí nad Labem, Velká hradební 2. 30.1.2004
"Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostitakto:- důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředkůke krytí ztráty z hospodaření společnostia krytí výrobních potřeb společnosti,- dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši5.000.000,- Kč (pět miliónů korun českých) se zvyšuje o částku215.200.000,- Kč (dvě stě patnáct miliónů dvě stě tisíc korunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 220.200.000,- Kč(dvě stě dvacet miliónů dvě stě tisíc korun českých), bezveřejné výzvy k upisování akcií,- zvýšení základního kapitálu přesahující částku 215.200.000,-Kč je nepřípustné,- po zapsání navýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku bude společnost emitovat 214 kusů kmenových listinnýchakcií, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, znějících namajitele, majících charakter neregistrovaných cenných papírů, adále 12 ks kmenových listinných akcií, každé o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč, znějících na majitele, majících charakterneregistrovaných cenných papírů,- dosavadní akcionáři se budou podílet na zvýšení základníhokapitálu v rozsahu stanoveném dohodou akcionářů podle § 205obch. zákoníku a upíší tak všechny nové akcie,- místem úpisu akcií je sídlo notáře, u něhož bude uzavřenadohoda akcionářů podle § 205 obch. zákoníku, tj. u notářky JUDr.Jarmily Humpolcové, se sídlem v Praze 1, Opletalova 55,- lhůta pro úpis akcií je stanovena do jednoho měsíce ode dnezápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámenpočátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstvaspolečnosti zaslanou akcionářům,- emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,- akcionáři splatí 100 % emisního kursu jimi upsaných akcií:- v sídle společnosti,§ ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií nazákladě dohody dle § 205 obch. zákoníku, a to před podánímnávrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady,§ u nemovitosti předáním prohlášení společnosti ve smyslu ust. §60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti,§ u movitého majetku jeho předáním společnosti spolu sprotokolem o předání a převzetí souboru movitých věcí,- byla schválena písemná zpráva představenstva dle § 204 odst. 3obch. zákoníku (příloha č. 8) a upisování akcií nepeněžitýmivklady, jejichž předmětem je:a) movitý a nemovitý majetek, který je oceněn společnými posudkydvou na společnosti nezávislých soudních znalců, jmenovaných dle§ 59 odst. 3 obch. zákoníku usnesením Krajského soudu v Ústí nadLabem pod č.j.: 33 Cm 36/2001 - 15, a to aa) soudnímznalcem Ing. Zdeňkem Frantou, CSc., nar. 14.9.1953, bytemPraha 3, Na Vlastním 9, a ab) soudním znalcem doc. Ing.Františkem Čihákem, CSc., nar. 23.2.1952, bytem Praha 4,Jívenská 3,b) majetek byl oceněn znaleckými posudky ze dne 18.5.2001, a to:ba) nemovitý majetek na částku: 42.488.700,- 22.1.2002 - 14.5.2002
1. nemovitosti zapsané na LV č. 940 pro obec a kat. územíNovosedlice, zapsané u Katastrálního úřadu v Teplicích, a to:a) pozemky a stavby:- stavba na č. parc. 669 - technická vybavenost a pozemek č.parc. 669 o výměře 126 m2 zast. plocha,- stavba na č. parc. 670 - ostatní stavební objekt a pozemek č.parc. 670 o výměře 1302 m2 zast. plocha,- stavba na č. parc. 671 - ostatní stavební objekt a pozemek č.parc. 671 o výměře 1544 m2 zast. plocha,- dům čp. 29 na č. parc. 672 - objekt bydlení a pozemek č. parc.672 o výměře 5673 m2 zast. plocha,- stavba na č. parc. 673 - průmyslový objekt a pozemek č. parc.673 o výměře 1901 m2 zast. plocha,- stavba na č. parc. 677/2 - ostatní stavební objekt a pozemekč. parc. 677/2 o výměře 181 m2 zast. plocha,b) pozemky:- č. parc. 632 o výměře 3915 m2 ostatní plocha - ostatní veřejnázeleň,- č. parc. 633 o výměře 5893 m2 ostatní plocha - ostatní veřejnázeleň ,- č. parc. 660/1 o výměře 28058 m2 ostatní plocha - ostatníveřejná zeleň,- č. parc. 660/2 o výměře 225 m2 ostatní plocha - ostatníveřejná zeleň ,- č. parc. 660/3 o výměře 111 m2 ostatní plocha - ostatníveřejná zeleň ,- č. parc. 660/4 o výměře 689 m2 ostatní plocha - ostatníveřejná zeleň ,- č. parc. 661 o výměře 2822 m2 ostatní plocha - ostatní veřejnázeleň ,- č. parc. 663 o výměře 176 m2 zastavěná plocha - zbořeniště ,- č. parc. 664 o výměře 334 m2 zastavěná plocha - zbořeniště ,- č. parc. 665 o výměře 131 m2 zastavěná plocha - zbořeniště ,- č. parc. 666 o výměře 2003 m2 ostatní plocha - zeleň vzástavbě,- č. parc. 667 o výměře 739 m2 ostatní plocha - zeleň vzástavbě,- č. parc. 668 o výměře 5006 m2 ostatní plocha - manipulačníplocha,- č. parc. 674 o výměře 2007 m2 ostatní plocha - manipulačníplocha,- č. parc. 675 o výměře 33926 m2 zastavěná plocha - dvůr,- č. parc. 676 o výměře 3030 m2 vodní plocha - vodní nádržumělá,- č. parc. 677/1 o výměře 3260 m2 ostatní plocha - manipulačníplocha,- č. parc. 678 o výměře 4185 m2 ostatní plocha - ostatníveřejná zeleň ,- č. parc. 679 o výměře 900 m2 ostatní plocha - manipulačníplocha,- č. parc. 680 o výměře 661 m2 ostatní plocha - jiná plocha,- č. parc. 681 o výměře 4571 m2 ostatní plocha - jiná plocha,- č. parc. 694/1 o výměře 18214 m2 ostatní plocha dráhy -provozní plocha,- č. parc. 694/2 o výměře 127 m2 ostatní plocha dráhy -provozní plocha,- č. parc. 694/3 o výměře 12 m2 ostatní plocha dráhy -provozní plocha ,- č. parc. 694/4 o výměře 637 m2 ostatní plocha dráhy -provozní plocha. 22.1.2002 - 14.5.2002
1. hmotný movitý majetek, tzv. základní prostředky s většípořizovací cenou, umístěný v budovách a na pozemcích areáluprovozu společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., popsaný vposudcích soudních znalců Doc. Ing. Františka Čiháka, CSc., a tov posudku č. 16/2001, a Ing. Zdeňka Franty, CSc., a to vposudku č. 3/2001, pod položkami č. 1 - 182 jako jednotlivéstroje a zařízení - HIM a pod položkami č. 1 - 1035 jakojednotlivé stroje a zařízení - DHIM. 22.1.2002 - 14.5.2002
Znalecké posudky s popsanými předměty nepeněžitých vkladů bylypřiloženy jako příloha k návrhu na zápis tohoto usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a) za nepeněžité vklady se vydají následující akcie:§ za nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou nemovitosti vkat.území Novosedlice popsané výše pod bodem 1., se vydá 42 kskmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, každéo jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za emisní kurs rovnající sejmenovité hodnotě akcií, tj. za 42.000.000,- Kč (čtyřicet dvamiliónů korun českých), a 4 ks kmenových akcií, v listinnépodobě, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotěakcií, tj. za 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých),§ za nepeněžitý vklad, jehož předmětem je hmotný movitý majetekpopsaný v posudcích soudních znalců Doc. Ing. Františka Čiháka,CSc., a to v posudku č. 16/2001, a Ing. Zdeňka Franty, CSc., ato v posudku č. 3/2001, pod položkami č. 1 - 182 jakojednotlivé stroje a zařízení - HIM a pod položkami č. 1 - 1035jako jednotlivé stroje a zařízení - DHIM (bod 2.), se vydá 172ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele,každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za emisní kursrovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za 172.000.000,- Kč(jedno sto sedmdesát dva miliónů korun českých), a 8 kskmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, každéo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za emisní kurs rovnající sejmenovité hodnotě akcií, tj. za 800.000,- Kč (osm set tisíckorun českých),- pro účely zvýšení základního kapitálu schvaluje valná hromadaocenění nepeněžitých vkladů soudními znalci v celkové výši215.376.516,- Kč (dvě stě patnáct miliónů tři sta sedmdesátšest tisíc pět set šestnáct korun českých) s tím, že valnáhromada určuje, že na zvýšení základního kapitálu bude použitačástka 215.200.000,- Kč (dvě stě patnáct miliónů dvě stě tisíckorun českých) a zbývající část, tj. rozdíl mezi hodnotaminepeněžitých vkladů a jmenovitou hodnotou všech nových akcií, vevýši 176.516,- Kč (jedno sto sedmdesát šest tisíc pět setšestnáct korun českých) bude použita na doplnění rezervníhofondu ve smyslu ust. § 163a odst. 3 obch. zákoníku,- do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu podalo představenstvo návrh na zápis tohotorozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem k zápisu doobchodního rejstříku a toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu pojeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní." 22.1.2002 - 14.5.2002
Valné hromadě byl samostatně přednesen návrh na schváleníupisování nových akcií v rámci zvýšení základního kapitáluspolečnosti nepeněžitými vklady, a sice takto:1) Schvaluje se upisování nových akcií v rámci zvýšenízákladního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem JUDr. JiříhoVolfa, který spočívá v nemovitostech zapsaných u Katastrálníhoúřadu v Teplicích na LV č. 940 pro obec a kat. územíNovosedlice - stavbě na č. parc. 669 a pozemku č. parc. 669,stavbě na č. parc. 670 a pozemku č. parc. 670, stavbě na č.parc. 671 a pozemku č. parc. 671, domě čp. 29 na č. parc. 672 apozemku č. parc. 672, stavbě na č. parc. 673 a pozemku č. parc.673, stavbě na č. parc. 677/2 a pozemku č. parc. 677/2, apozemcích č. parc. 632, 633, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 661,663, 664, 665, 666, 667, 668, 674, 675, 676, 677/1, 678, 679,680, 681, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4.2) Schvaluje se upisování nových akcií v rámci zvýšenízákladního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem MiloslavaSvobody, který spočívá v hmotném movitém majetku, tzv.základních prostředcích s větší pořizovací cenou, umístěném vbudovách a na pozemcích areálu provozu společnosti PAPÍRNANOVOSEDLICE, a.s., popsaném v posudcích soudních znalců Doc.Ing. Františka Čiháka, CSc., a to v posudku č. 16/2001, a Ing.Zdeňka Franty, CSc., a to v posudku č. 3/2001, pod položkami č.1 - 182 jako jednotlivé stroje a zařízení - HIM a pod položkamič. 1 - 1035 jako jednotlivé stroje a zařízení - DHIM. 22.1.2002 - 14.5.2002
Po zapsání rozhodnutí Valné hromady o záměru zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnění v Obchodnímvěstníku splatí akcionáři 100% emisního kursu jimi upsanýchakcií vložením movitého a nemovitého majetku do základníhokapitálu společnosti.. 22.1.2002 - 14.5.2002
Usnesením valné hromady ze dne 31.8.1998 bylo rozhodnuto oschválení záměru navýšení základního jmění na 5.000.000,- Kča to jednostranným navýšením o 1.000.000,- Kč (slovyjedenmilionkorunčeských) jedním z akcionářů, společností JBHOLDING a.s. Po zapsání navýšení základního jmění do obchodníhorejstříku budou vydány doplňující akcie v počtu 100 ks ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, druhu kmenové akcie,forma akcií na majitele, podoba akcií listinná. Emisní kursjedné akcie se rovná její nominální hodnotě. Nově vydané akcieobdrží akcionář JB HOLDING, a.s. Vklad bude splacen vloženímpohledávky v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. 7.4.1999 - 17.6.1999
Splaceno: 100 % 10.3.1997 - 7.4.1999

Aktuální kontaktní údaje PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25017438
Obchodní firma: PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 10.3.1997
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25017438
Firma: PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Novosedlice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.3.1997

Základní údaje datové schránky

IČO: 25017438
Jméno subjektu: PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: ccabxpj

Základní údaje DPH

IČO: 25017438
DIČ: CZ25017438
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a. s.
Sídlo: Bystřická 29 417 31 NOVOSEDLICE
Zapsal Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, TEPLICE, tel.: 417 551 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.4.1997
Registrace platná do: 28.1.2016

Kontakty na PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bystřická 29 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Bystřická čp. 29, PSČ 41731
22.1.2002
Sídlo: Husova 337 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Husova 337/13, PSČ 41731
10.3.1997 - 22.1.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bystřická 29 NEOAD, Novosedlice 417 31

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Novosedlice, Bystřická čp. 29, PSČ 417 31

Obory činností PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
velkoobchod 14.5.2002
specializovaný maloobchod 14.5.2002
realitní činnost 14.5.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačnícha ekonomických poradců 14.5.2002
zprostředkování obchodu 14.5.2002
zprostředkování služeb 14.5.2002
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 14.5.2002
zámečnictví 14.5.2002
polygrafická výroba 14.5.2002
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 14.5.2002
zámečnictví 3.10.1997 - 14.5.2002
polygrafická výroba 3.10.1997 - 14.5.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou podnikání voblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.10.1997 - 14.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.3.1997 - 14.5.2002
zprostředkování obchodu a služeb 10.3.1997 - 14.5.2002
činnost realitní kanceláře 10.3.1997 - 14.5.2002
organizační a ekonomické poradenství 10.3.1997 - 14.5.2002
papírenská výroba 10.3.1997 - 14.5.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Bystřická 29 , Novosedlice 417 31
Identifikační číslo provozovny: 1002041228
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování: 25.8.1997

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Bystřická 29 , Novosedlice 417 31
Identifikační číslo provozovny: 1002041228
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.1997

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č.1-3 zák.č. 455/91Sb.ve znění zák.č.286/95Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 4 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb vyjma činností uvedených v § 3 zák.č.455/91Sb. ve znění zák.č.286/95Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 6 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 7 Papírenská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1997
Zánik oprávnění: 11.2.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba papíru a lepenky
Tisk a činnosti související s tiskem
Výroba zámků a kování
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Jiránek 10.3.1997 - 3.10.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pražská 2978 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Pražská 2978, PSČ 41501
Jméno: Petr Jiránek 3.10.1997 - 6.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Karoliny Světlé 2564 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Karoliny Světlé 2564/17, PSČ 41501
Jméno: Luboš Prokš 10.3.1997 - 22.1.2002
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: do 25.6.2001
Adresa: Husova 337 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Husova 337/13, PSČ 41731
Jméno: František Mensa 10.3.1997 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 21.11.2002
Ve funkci: od 25.6.2001
Adresa: Husova 337 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Husova 337/13, PSČ 41731
Jméno: Jaroslav Veselý 6.10.2000 - 30.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 21.11.2002
Ve funkci: od 25.8.2000
Adresa: Vrbová 1475 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Vrbová 1475, PSČ 25001
Jméno: Miluše Brůžová 22.1.2002 - 30.12.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 21.11.2002
Ve funkci: od 25.6.2001 do 21.11.2002
Adresa: Zápy 46 , 250 89 L. Toušeň Česká republika
L. Toušeň, Zápy 46, PSČ 25089
Jméno: Čestmír Hospodář 30.12.2003 - 25.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.11.2002 do 28.2.2003
Adresa: Na Výsluní 1299 , 277 11 Neratovice Česká republika
Neratovice, Na Výsluní č. 1299/24, PSČ 27711
Jméno: Ludmila Belicová 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2002 do 10.9.2003
Ve funkci: od 21.11.2002 do 10.9.2003
Adresa: Nerudova 701 , 363 01 Ostrov nad Ohří Česká republika
Ostrov nad Ohří, Nerudova č. 701, PSČ 36301
Jméno: Ing. Ivo Kostiha 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.11.2002 do 11.4.2003
Adresa: Pod Hájnicí 199 , 252 64 Velké Přílepy Česká republika
Velké Přílepy, Pod Hájnicí č. 199, PSČ 25264
Jméno: Josef Veslý 25.5.2005 - 24.8.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2003
Ve funkci: od 15.12.2003
Adresa: Karoliny Světlé 17 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Karoliny Světlé č. 17, PSČ 41501
Jméno: Josef Veselý 24.8.2005 - 18.9.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2003
Ve funkci: od 15.12.2003
Adresa: Bystřická 427 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Bystřická 427, PSČ 41731
Jméno: Vladimír Otruba 25.5.2005 - 22.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2003 do 15.3.2009
Adresa: Bystřická 23 , 417 03 Dubí III Česká republika
Dubí III, Bystřická č. 23/4, PSČ 41703
Jméno: Jan Němec 25.5.2005 - 22.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2004 do 28.7.2009
Adresa: Poláčkova 3237 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Poláčkova 3237/4, PSČ 40011
Jméno: Josef Veselý 18.9.2013 - 22.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2003 do 10.12.2008
Ve funkci: od 15.12.2003 do 10.12.2008
Adresa: Bystřická 427 , 417 31 Novosedlice Česká republika
Bystřická 427, 417 31 Novosedlice

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marie Skleničková 10.3.1997 - 7.4.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zákoutí 217 , 430 39 Chlumec Česká republika
Chlumec, Zákoutí 217, PSČ 43039
Jméno: Jaroslav Svoboda 10.3.1997 - 22.1.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: do 25.6.2001
Adresa: Opavská 2626 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Opavská 2626, PSČ 41501
Jméno: Miloslav Svoboda 7.4.1999 - 30.12.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.11.2002
Ve funkci: od 31.8.1998
Adresa: Dr. E. Beneše 1022 , 765 02 Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Dr. E. Beneše 1022, PSČ 76502
Jméno: JUDr. Jiří Volf 10.3.1997 - 25.5.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2001 do 30.9.2003
Ve funkci: od 25.6.2001 do 30.9.2003
Adresa: Děčínská 8 , 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká republika
Praha 9 - Střížkov, Děčínská č. 8/473, PSČ 19000
Jméno: Olga Šedivcová 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2002 do 30.9.2003
Adresa: Mostecká 2085 , 415 01 Teplice 1 Česká republika
Teplice 1, Mostecká 2085/25, PSČ 41501
Jméno: Přemysl Veselý 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002 do 30.9.2003
Adresa: Amforová 1898 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Amforová 1898, PSČ 15000
Jméno: Jan Crdlík 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002 do 19.1.2004
Adresa: Dřínovská 4741 , 430 04 Chomutov Česká republika
Chomutov, Dřínovská 4741, PSČ 43004
Jméno: Vladimír Otruba 30.12.2003 - 25.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2002 do 30.9.2003
Adresa: Bystřická 23 , 417 03 Dubí III Česká republika
Dubí III, Bystřická 23/4, PSČ 41703
Jméno: JUDr. Jiří Volf 25.5.2005 - 15.8.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2004
Ve funkci: od 28.4.2004
Adresa: Děčínská 8 , 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká republika
Praha 9 - Střížkov, Děčínská 8/473, PSČ 19000
Jméno: Vasil Stojka 22.1.2002 - 22.9.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 25.9.2006
Ve funkci: od 25.6.2001
Adresa: J.Ressla 1699 , 415 01 Teplice I. Česká republika
Teplice I., J.Ressla 1699, PSČ 41501
Jméno: Květoslava Jarošová 25.5.2005 - 22.9.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2004 do 28.7.2009
Adresa: Tovární 130 , 417 02 Dubí u Teplic Česká republika
Dubí u Teplic, Tovární 130/43, PSČ 41702
Jméno: JUDr. Jiří Volf 15.8.2015 - 22.9.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2004 do 28.7.2009
Ve funkci: od 28.4.2004 do 28.7.2009
Adresa: Děčínská 473 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Děčínská 473/8, Střížkov, 190 00 Praha 9

Konkurz dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.2.2005, č.j. 43 K 8/2005 - 22, byl na majetek společnosti PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s., IČO 250 17 438, prohlášen konkurs a ustaven správce konkursní podstaty. Účinky prohlášení konkursu nastaly dnem 23.2.2005. 25.2.2005
Jméno: Ing. Petr Štillip 25.2.2005
Funkce: Konkursní správce
Adresa: Česká republika
bytem Štěnovice, Polní 462, sídlo kanceláře Plzeň, Lukavická 16

Vlastníci firmy PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 220 200 000 Kč 100% 14.5.2002
zakladni 5 000 000 Kč 100% 17.6.1999 - 14.5.2002
zakladni 4 000 000 Kč 100% 7.4.1999 - 17.6.1999
zakladni 1 000 000 Kč - 10.3.1997 - 7.4.1999

Sbírka Listin PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. IČO: 25017438

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 965/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 16.6.2005 2
B 965/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 16.6.2005 2
B 965/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 16.6.2005 14
B 965/SL 56 ostatní - protokol o odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 16.6.2005 2
B 965/SL 55 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 16.6.2005 7
B 965/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2003 16.6.2005 6
B 965/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2003 16.6.2005 2
B 965/SL 52 podpisové vzory - Radek Čermák Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2003 16.6.2005 1
B 965/SL 51 ostatní - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2003 16.6.2005 1
B 965/SL 50 usn. o nařízení výk.rozh. - Ex 1399/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2004 11.10.2004 2
B 965/SL 49 usn. o nařízení výk.rozh. - 14 Nc 9576/2004-10 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 11.10.2004 1
B 965/SL 48 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 11.10.2004 6
B 965/SL 47 notářský zápis NZ 72/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 11.10.2004 17
B 965/SL 46 usn. o nařízení výk.rozh. - Exekuční příkaz -Ex 11/04 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2004 21.6.2004 2
B 965/SL 45 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 1.3.2004 77
B 965/SL 44 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.1999 1.3.2004 35
B 965/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předst Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 25.2.2004 2
B 965/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 25.2.2004 1
B 965/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2003 25.2.2004 2
B 965/SL 40 podpisové vzory - Vladimír Otruba Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2003 25.2.2004 1
B 965/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. př. a DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 25.2.2004 3
B 965/SL 38 rozhod. o statut. orgánu -rezignace na funkci člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 25.2.2004 1
B 965/SL 37 podpisové vzory - Jan Crdlík Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2003 25.2.2004 1
B 965/SL 36 podpisové vzory - Přemysl Veselý Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2003 25.2.2004 1
B 965/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2002 25.2.2004 14
B 965/SL 34 notářský zápis NZ 619/2002 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2002 25.2.2004 9
B 965/SL 33 notářský zápis NZ 618/2002, úč. záv. rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2002 25.2.2004 21
B 965/SL 32 ostatní - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 31 ostatní - volební řád Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 30 podpisové vzory - Olga Šedivcová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2002 25.2.2004 2
B 965/SL 29 podpisové vzory - Čestmír Hospodář Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2002 25.2.2004 2
B 965/SL 28 podpisové vzory - Ludmila Belicová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2002 25.2.2004 2
B 965/SL 27 podpisové vzory - Ing. Ivo Kostiha Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedrání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2002 25.2.2004 4
B 965/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2002 25.2.2004 3
B 965/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2002 25.2.2004 1
B 965/SL 21 účetní závěrka k 31.12.1997, výrok auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1998 25.2.2004 12
B 965/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2002 30.5.2002 14
B 965/SL 19 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2002 30.5.2002 5
B 965/SL 18 notářský zápis NZ 487/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2001 30.5.2002 5
B 965/SL 17 podpisové vzory - Vasil Stojka Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 30.1.2002 1
B 965/SL 16 podpisové vzory - Miluše Brůžová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2001 30.1.2002 1
B 965/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 30.1.2002 14
B 965/SL 14 notářský zápis NZ 389/2001,úč.uz.2000,stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 30.1.2002 37
B 965/SL 13 notářský zápis NZ 390/2001 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 30.1.2002 30
B 965/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 30.1.2002 1
B 965/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2001 30.1.2002 2
B 965/SL 10 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2001 30.1.2002 6
B 965/SL 5 ostatní - odstoupení z f. čl. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2000 8.11.2000 1
B 965/SL 4 notářský zápis NZ 557/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1998 17.5.1999 4
B 965/SL 3 notářský zápis NZ 556/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1998 17.5.1999 30
B 965/SL 2 notářský zápis NZ 373/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.1997 17.5.1999 21
B 965/SL 1 notářský zápis NZ 21/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.1997 17.5.1999 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PAPÍRNA NOVOSEDLICE, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.