PAPCEL, a.s. Litovel IČO: 25350471

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PAPCEL, a.s., která sídlí v obci Litovel a bylo jí přiděleno IČO 25350471.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PAPCEL, a.s. se sídlem v obci Litovel byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 15.5.1996
Spisová značka: B 1356
IČO: 25350471
Obchodní firma: PAPCEL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.5.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.5.1996
Společnost PAPCEL, a.s. se jakožto nástupnická společnost sloučila se zanikající společností P.B.O. Holding a.s., IČ : 278 38 617, se sídlem : Litovel, Uničovská 132, PSČ 784 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v o ddíle B, vložka 10045, a převzala veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, to vše s právními účinky ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. Rozhodný den fúze : 01.01.2009 31.12.2009
Jediná akcionářka rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál se zvyšuje: a) o částku 21.504.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tutuo částku se nepřipouští b) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich a 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) všechny upisované akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva k úpisu akcionářce Olze Dostálové, r.č. 495423/294, bytem Mahenova 5, Slezská Ostrava. Představenstvo je povinno zaslat akcionářce informaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku. d) jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Od počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. e) v případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostního práva,budou všechny nabídnuty určitému zájemci - Olze Dostálové. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po té, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhu smlouvy. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. f) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky Olgy Dostálové vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Pohledávky Olgy Dostálové vůči společnosti tvoří: 2.7.2001 - 19.11.2001
První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.885.781,92 vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podle ustanovení § 524 a následujících Občanského zákoníku, mezi společností ICEC HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99, IČO: 25357484, jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem, dne 27. dubna 1999. Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovi následující specifikované pohledávky za společností PAPCEL, a.s.: 2.7.2001 - 19.11.2001
a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku * VS 2810561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč * VS 2810565 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč * VS 2910080 (jízdné) 445,00 Kč 2.7.2001 - 19.11.2001
b) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek a převzetí závazků * částečně uhrazená dohoda o převzetí závazku ze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 17. prosince 1998 41.391,00 Kč Původním věřitelem této pohledávky vzniklé z obchodního styku byla společnost ICEC Materials, spol. s r.o.. Tato pohledávka byla postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17.12.1998 společnosti ICEC - HOLDING, a.s. 2.7.2001 - 19.11.2001
Postupníkovi byla postoupena i pohledávka dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23. listopadu 1998 ve výši 48.226,00 Kč. Tato pohledávka však není předmětem započtení. 2.7.2001 - 19.11.2001
Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.670.854,18 vznikla jako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřena mezi Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151223, jako dlužníkem na částku Kč 7.000.000,00. 2.7.2001 - 19.11.2001
Dne 2. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala za ICEC PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. 2.7.2001 - 19.11.2001
Dne 25. ledna 1999 pak byla tato pohledávka Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. převedena na paní Olgu Dostálovou v rámci vypořádání společného společného jmění manželů po jeho zúžení. 2.7.2001 - 19.11.2001
Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90 vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností P & Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1, IČO: 47672170, jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, jako postupníkem ze dne 15.12.1997. Touto smlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výši Kč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, z titulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingových smluv. 2.7.2001 - 19.11.2001
Dne 2. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala závazek za společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši Kč 6.947.363,90. Zbytek tohto závazku vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi nebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvodu chybějících dokladů o jeho úhradě. 2.7.2001 - 19.11.2001
Dne 25. ledna 1999 došlo k převedení této pohledávky Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. na paní Olgu Dostálovou v rámci vypořádání společného jmění manželů po jeho zúžení. 2.7.2001 - 19.11.2001
Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a právními předpisy ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.7.2001 - 19.11.2001
Rozhodnutí řádné valné hromady: Řádná valná hromada rozhodla z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvoji aktivit společnosti o zvýšení základního jmění společnosti za těchto podmínek: a) částku 21.554.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští b) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) akcie upíše akcionář Olga Dostálová v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitým vkladem podle písm. e) tak, že nejpozději v poslední den lhůty bude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi upisovatelem a společností a doručena do sídla společnosti. e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka akcionáře Olgy Dostálové za společností, která se skládá ze tří dílčích pohledávek: 1) První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.934.007,92 vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podle ustanovení § 524 a následujících Občanského zákoníku, mezi společností ICEC HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99, IČO: 25357484, jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem, dne 27. dubna 1999. 10.11.1999 - 2.7.2001
Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovi následující specifikované pohledávky za společností PAPCEL, a.s.: a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku * VS 2810561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč * VS 2810563 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč * VS 2910080 (jízdné) 445,00 Kč b) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek a převzetí závazků * částečně uhrazená dohoda o převzetí závazku ze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23. listopadu 1998 48.226,00 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 17. prosince 1998 41.391,00 Kč 2) Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.673.078,83 vznikla jako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřena mezi Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, na částku Kč 7.000.000,00. Dne 9. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala za ICEC PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. Dne 25. ledna 1999 pak byla tato pohledávka Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. převedena na paní Olgu Dostálovou. 10.11.1999 - 2.7.2001
3) Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90 vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností P & Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1, IČO: 47672170, jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, jako postupníkem. Touto smlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výši Kč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, z titulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingových smluv. Dne 9. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala závazek za společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši 6.947.363,00. Zbytek tohoto závazku vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi nebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvodu chybějících dokladů o jeho úhradě. Dne 25. ledna 1999 došlo k převedení této pohledávky Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. na paní Olgu Dostálovou. 10.11.1999 - 2.7.2001
Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 96-07-01-99 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku 21.554.000,-Kč a znaleckým posudkem č. 97-07-04-99 znalce Ing. Tomáše Pětivokého na částku 21.554.000,-Kč. Valná hromada schválila hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 21.554.000,-Kč. 10.11.1999 - 2.7.2001
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.11.1998 Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvoji aktivit společnosti o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady. Základní jmění bude zvýšeno za těchto podmínek: 8.12.1998 - 8.3.1999
a) o částku 76.456.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští 8.12.1998 - 8.3.1999
b) upisováno bude 76 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 9 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč každé z nich a 6 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě 8.12.1998 - 8.3.1999
c) akcie upíše jediný akcionář ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. 8.12.1998 - 8.3.1999
d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitým vkladem podle písm e) tak, že nejpozději v poslední den lhůty bude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi jediným akcionářem a společností a doručena do sídla společnosti. 8.12.1998 - 8.3.1999
e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka jediného akcionáře za společností, která vznikla z dohody o převzetí závazku uzavřené mezi společností a společnosti ICEC-PAPCEL, a.s.. Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 34-07-01-98 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku 76.456.000,-Kč a ve znaleckém posudku č. 35-07-02-98 znalce Ing. Vladimíra Horáka na částku 76.456.000,-Kč. Jediný akcionář schválil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 76.456.000,-Kč. 8.12.1998 - 8.3.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25350471
Obchodní firma: PAPCEL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Litovel
Vznik první živnosti: 15.5.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25350471
Firma: PAPCEL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Litovel
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.1996

Kontakty na PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Uničovská 132 19, 784 01 Litovel Česká republika
9.12.2016
Sídlo: Uničovská 132 19, 784 01 Litovel Česká republika
15.11.2016 - 9.12.2016
Sídlo: Uničovská 132 19, 784 01 Litovel Česká republika
20.11.2012 - 15.11.2016
Sídlo: Uničovská 132 , 784 10 Litovel Česká republika
19.6.1998 - 20.11.2012
Sídlo: Sokolská 99 , 702 05 Moravská Ostrava Česká republika
15.5.1996 - 19.6.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Uničovská 132 19, 784 01 Litovel

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Uničovská 132/19, Litovel 784 01

Obory činností PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.12.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 22.9.2010 - 17.12.2015
11. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 21.8.2004 - 22.9.2010
10. Silniční motorová doprava nákladní 2.7.2001 - 22.9.2010
7. Výroba strojů, zařízení a náhr. dílů v oblasti strojírenství 19.6.1998 - 22.9.2010
8. Konstrukční činnost v oblasti strojírenství 19.6.1998 - 22.9.2010
9. Investorská činnost ve výstavbě. 19.6.1998 - 22.9.2010
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.5.1996 - 22.9.2010
2. Zprostředkovatelská činnost 15.5.1996 - 22.9.2010
3. Poradenství a konzultace 15.5.1996 - 22.9.2010
4. Výroba zboží z papíru a lepenky 15.5.1996 - 22.9.2010
5. Výroba vlákniny, papíru a lepenky 15.5.1996 - 22.9.2010
6. Ostatní finanční zprostředkování. 15.5.1996 - 22.9.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Projektování elektrických zařízení

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.5.1996

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.12.2000

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.12.2016

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 2.12.2016
Přerušení oprávnění: 23.1.2019

Živnost č. 5 Ostatní finanční zprostředkování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba vlákniny, papíru a lepenky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Poradenství a konzultace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba zboží z papíru a lepenky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Konstrukční činnost v oblasti strojírenství.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů, zařízení a náhr. dílů v oblasti strojírenství.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Investorská činnost ve výstavbě.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Výstavba budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Vedení firmy PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. 8.3.2019
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 12.8.2017 - 8.3.2019
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva vždy společně. 17.12.2015 - 12.8.2017
Jménem společnosti jedná navenek představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společno sti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva. 2.1.2009 - 17.12.2015
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva s písemným souhlasem jednoho dalšího člena představenstva. 15.5.1996 - 2.1.2009
Jméno: Ing. David Dostál 8.3.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 26.2.2019
Ve funkci: od 26.2.2019
Adresa: Komenského 688/15, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Vítězslav Jurčík ml. 15.5.1996 - 5.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nádražní 1094/6, Bruntál 792 01
Jméno: JUDr. Jan Strnadel 15.5.1996 - 5.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkovo nám. 777 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: David Dostál 15.5.1996 - 19.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bukovanského 1342/11, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz CSc. 5.9.1997 - 19.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Milan Čvanda 5.9.1997 - 19.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 2880 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: David Dostál 19.6.1998 - 10.11.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bukovanského 1342/11, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Vladimír Psotný 19.6.1998 - 5.2.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolská 99 , 702 00 Moravská Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Dzido 19.6.1998 - 19.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Horymírova 2975/4, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. David Dostál 10.11.1999 - 19.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Novosady 545/1, Litovel 784 01
Jméno: MUDr. Kateřina Kerekešová 5.2.2001 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.7.2008
Adresa: Okruhy 211/33, Opava 747 07
Jméno: Ing. David Dostál 19.11.2001 - 2.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 2.7.2008
Ve funkci: do 14.8.2008
Adresa: Komenského 688/15, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Ivan Dzido 19.11.2001 - 2.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 14.8.2008
Adresa: Ruskova 1144/70, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Andrej Lakomý 2.8.2006 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 2.7.2008
Adresa: Novosady 452/10, Litovel 784 01
Jméno: Ing. David Dostál 2.1.2009 - 7.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Ve funkci: od 14.8.2008 do 2.10.2013
Adresa: Komenského 688/15, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Filip Wrnata 2.1.2009 - 7.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Ve funkci: od 14.8.2008 do 2.10.2013
Adresa: 139, Medlov 783 91
Jméno: Ing. Andrej Lakomý 2.1.2009 - 7.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Adresa: Novosady 577/13, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Ivan Dzido 2.1.2009 - 7.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.10.2013
Adresa: Ruskova 1144/70, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. David Dostál 7.6.2014 - 12.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Ve funkci: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Adresa: Komenského 688/15, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Filip Wrnata 7.6.2014 - 12.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Ve funkci: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Adresa: 139, Medlov 783 91
Jméno: Ing. Andrej Lakomý 7.6.2014 - 12.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Adresa: Novosady 577/13, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Ivan Dzido 7.6.2014 - 12.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2013 do 30.6.2017
Adresa: Ruskova 1144/70, Ostrava 724 00
Jméno: Bc. Jan Izák 12.8.2017 - 10.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 1.3.2018
Adresa: Na Lužci 518, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Jan Mynář 12.8.2017 - 10.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017 do 12.3.2018
Adresa: 476, Kunčice pod Ondřejníkem 739 13
Jméno: Jan Černý 10.5.2018 - 4.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018
Ve funkci: od 12.3.2018
Adresa: Švestková 660/12, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Ivan Dzido 12.8.2017 - 7.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 30.9.2018
Adresa: Ruskova 1144/70, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Andrej Lakomý 12.8.2017 - 7.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 17.8.2018
Adresa: Novosady 577/13, Litovel 784 01
Jméno: Ing. David Dostál 12.8.2017 - 8.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 26.2.2019
Ve funkci: od 30.6.2017 do 26.2.2019
Adresa: Komenského 688/15, Litovel 784 01
Jméno: Jan Mynář 10.5.2018 - 8.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017 do 26.2.2019
Adresa: 476, Kunčice pod Ondřejníkem 739 13
Jméno: Jan Černý 4.7.2018 - 8.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018 do 26.2.2019
Ve funkci: od 12.3.2018 do 26.2.2019
Adresa: Bukovského 222/4, Liberec 460 01
Jméno: Jaroslav Neoral 7.12.2018 - 8.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.10.2018 do 26.2.2019
Adresa: K Vápeníkám 2090/40, Zábřeh 789 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vítězslav Jurčík 15.5.1996 - 5.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Denisova 784 , Jeseník Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Tylšar 15.5.1996 - 5.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22, Zábřeh 789 01
Jméno: PhDr. Alois Urbiš 5.9.1997 - 21.4.1999
Funkce: člen
Adresa: 428 , 739 14 Ostravice Česká republika
Jméno: Ing. Milan Novák 5.9.1997 - 20.5.1999
Funkce: člen
Adresa: S. K. Neumanna 1893/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Müller 21.4.1999 - 18.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Husova 906/5, Litovel 784 01
Jméno: Ing Radovan Hustý 20.5.1999 - 2.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.4.2006
Adresa: Zahradní 297/46, Litovel 784 01
Jméno: Ing. Jaroslav Dostál 15.5.1996 - 27.9.2007
Funkce: předseda
Adresa: Mahenova 1281/5, Ostrava 710 00
Jméno: Olga Dostálová 18.7.2000 - 27.9.2007
Funkce: člen
Adresa: Mahenova 1281/5, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jaroslav Dostál 27.9.2007 - 2.1.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 12.1.2008
Ve funkci: do 12.1.2008
Adresa: 50, Nová Pláň 792 01
Jméno: Olga Dostálová 27.9.2007 - 2.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 2.7.2008
Adresa: 50, Nová Pláň 792 01
Jméno: MUDr. Kateřina Kerekešová 2.1.2009 - 8.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Ve funkci: od 2.9.2008 do 2.10.2013
Adresa: Okruhy 211/33, Opava 747 07
Jméno: Ing. Jan Smítal 2.8.2006 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2006 do 9.8.2011
Adresa: 54, Mladeč 783 21
Jméno: Mag. Bernd Lechner 2.1.2009 - 12.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Ve funkci: od 2.9.2008 do 2.10.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Operngasse 6, 1010
Jméno: MUDr. Kateřina Kerekešová 8.2.2014 - 12.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2008 do 2.10.2013
Ve funkci: od 2.9.2008 do 2.10.2013
Adresa: Okruhy 211/33, Opava 747 07
Jméno: Ing. Jan Smítal 12.8.2014 - 12.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2014 do 30.6.2017
Adresa: 54, Mladeč 783 21
Jméno: MUDr. Kateřina Kerekešová 29.11.2014 - 12.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 28.7.2014 do 30.6.2017
Adresa: Okruhy 211/33, Opava 747 07
Jméno: Olga Dostálová 29.11.2014 - 12.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 28.7.2014 do 30.6.2017
Adresa: 50, Nová Pláň 792 01
Jméno: Kateřina Zychová 12.8.2017 - 8.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017 do 26.2.2019
Adresa: Jáchymova 27/4, Praha 110 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Dostál

Vlastníci firmy PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 303 220 000 Kč 100% 31.12.2009
zakladni 98 960 000 Kč - 19.11.2001 - 31.12.2009
zakladni 77 456 000 Kč - 8.3.1999 - 19.11.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 15.5.1996 - 8.3.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 101 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 1 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 9 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 97 19.11.2001 - 31.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 76 8.3.1999 - 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 8.3.1999 - 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 9 8.3.1999 - 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 8.3.1999 - 19.11.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 5.9.1997 - 8.3.1999
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 15.5.1996 - 5.9.1997

Sbírka Listin PAPCEL, a.s. IČO: 25350471

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1356/SL 62 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 20.1.2016 3.2.2016 20
B 1356/SL 61 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 20.1.2016 3.2.2016 33
B 1356/SL 60 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 20.1.2016 3.2.2016 29
B 1356/SL 59 notářský zápis [NZ 356/2015] Krajský soud v Ostravě 7.12.2015 17.12.2015 26
B 1356/SL 57 rozhod. o statut. orgánu RJA - jmenování členů DR Krajský soud v Ostravě 25.7.2014 17.10.2014 15.1.2015 2
B 1356/SL 56 ostatní RJA - jmenování člena DR Krajský soud v Ostravě 7.4.2014 20.6.2014 12.11.2014 2
B 1356/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.představ. - volba předsedy,místopředs. Krajský soud v Ostravě 14.11.2013 27.3.2014 12.6.2014 2
B 1356/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.mimoř.VH - volba členů DR,předst. Krajský soud v Ostravě 14.11.2013 27.3.2014 12.6.2014 3
B 1356/SL 53 výroční zpráva [2012]  úč.závěrka+přílohy, audit, § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.12.2013 9.12.2013 49
B 1356/SL 52 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv. s příl, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 20.2.2013 26.2.2013 56
B 1356/SL 51 výroční zpráva r.2010 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 8.8.2011 39
B 1356/SL 50 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 5.10.2010 15.10.2010 39
B 1356/SL 49 stanovy společnosti - znění k 1.1.2010 Krajský soud v Ostravě 8.1.2010 22.7.2010 6.8.2010 20
B 1356/SL 48 účetní závěrka r.2008 vč.příl, zpr.audit - 2x Krajský soud v Ostravě 11.12.2009 27.1.2010 46
B 1356/SL 47 notářský zápis NZ976/2009proj.vnitr.fúze slou Krajský soud v Ostravě 8.12.2009 11.12.2009 27.1.2010 40
B 1356/SL 46 notářský zápis NZ904/2009proj.vnitr.fúze slou Krajský soud v Ostravě 19.11.2009 11.12.2009 27.1.2010 44
B 1356/SL 45 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ostravě 14.10.2009 14.10.2009 36
B 1356/SL 44 výroční zpráva r.2007vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 3.6.2009 8.6.2009 47
B 1356/SL 43 výroční zpráva r.2006vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 3.6.2009 8.6.2009 40
B 1356/SL 42 rozhod. o statut. orgánu -volba předs.a místopředs.Spol Krajský soud v Ostravě 14.8.2008 29.12.2008 27.1.2009 2
B 1356/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - volba předs. a místopř. DR Krajský soud v Ostravě 2.9.2008 29.12.2008 27.1.2009 2
B 1356/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - odvolání čl. představenstva Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 29.12.2008 27.1.2009 4
B 1356/SL 39 notářský zápis NZ 492/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 29.12.2008 27.1.2009 27
B 1356/SL 38 podpisové vzory MUDr. Kateřina Kerekešová Krajský soud v Ostravě 1.10.2008 29.12.2008 27.1.2009 1
B 1356/SL 37 podpisové vzory Mag. Bernd Lechner Krajský soud v Ostravě 29.12.2008 27.1.2009 4
B 1356/SL 36 podpisové vzory Ing. David Dostál Krajský soud v Ostravě 29.9.2008 29.12.2008 27.1.2009 2
B 1356/SL 35 podpisové vzory Ing. Andrej Lakomý Krajský soud v Ostravě 29.9.2008 29.12.2008 27.1.2009 2
B 1356/SL 34 podpisové vzory Ing. Filip Wrnata Krajský soud v Ostravě 29.9.2008 29.12.2008 27.1.2009 2
B 1356/SL 33 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 36
B 1356/SL 32 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 31
B 1356/SL 31 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 36
B 1356/SL 30 výroční zpráva r. 2001vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 50
B 1356/SL 29 účetní závěrka r. 1997, audit,zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 21
B 1356/SL 28 účetní závěrka r. 1996, audit Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 18
B 1356/SL 27 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 1.8.2006 11.9.2006 25
B 1356/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání akc.a čl. Krajský soud v Ostravě 19.4.2006 1.8.2006 11.9.2006 2
B 1356/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -protokol o výsledku voleb DR Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 1.8.2006 11.9.2006 2
B 1356/SL 24 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 1.8.2006 11.9.2006 2
B 1356/SL 23 ostatní odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ostravě 12.4.2006 1.8.2006 11.9.2006 1
B 1356/SL 22 notářský zápis NZ 275/2006 rozh.o stat.orgánu Krajský soud v Ostravě 1.7.2006 1.8.2006 11.9.2006 5
B 1356/SL 21 ostatní pot.o ukon.ex.č.057EX4120/05 Krajský soud v Ostravě 12.5.2006 26.7.2006 17.8.2006 1
B 1356/SL 20 notářský zápis NZ 271/2004 Krajský soud v Ostravě 16.7.2004 25.8.2004 1
B 1356/SL 19 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.9.2003 11.9.2003 45
B 1356/SL 18 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 3.7.2002 13
B 1356/SL 17 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 3.7.2002 21
B 1356/SL 16 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 3.7.2002 25
B 1356/SL 15 notářský zápis NZ 105/96 Krajský soud v Ostravě 2.4.1996 26.6.2002 3.7.2002 25
B 1356/SL 14 notářský zápis NZ 599/2001 Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 22.3.2002 31
B 1356/SL 11 notářský zápis NZ 156/2001 Krajský soud v Ostravě 26.4.2001 11.5.2001 10.7.2001 15
B 1356/SL 9 notářský zápis NZ 287/99 Krajský soud v Ostravě 13.7.1999 16.9.1999 10.11.1999 23
B 1356/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 26.3.1999 14.4.1999 20.5.1999 4
B 1356/SL 7 posudek znalce č. 35-07-02-98 Krajský soud v Ostravě 13.10.1998 18.11.1998 8.12.1998 33
B 1356/SL 6 posudek znalce č.34-07-01-98 Krajský soud v Ostravě 13.10.1998 18.11.1998 8.12.1998 32
B 1356/SL 5 notářský zápis NZ 498/98 Krajský soud v Ostravě 9.11.1998 18.11.1998 8.12.1998 8
B 1356/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 27.4.1998 26.5.1998 19.6.1998 2
B 1356/SL 2 notářský zápis NZ 196/98 Krajský soud v Ostravě 27.4.1998 26.5.1998 19.6.1998 7
B 1356/SL 1 notářský zápis NZ 192/97 Krajský soud v Ostravě 14.4.1997 16.5.1997 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PAPCEL, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PAPCEL, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.