Palác Kodaňská, a.s. Praha IČO: 60192861

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Palác Kodaňská, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 60192861.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Palác Kodaňská, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Malířství, lakýrnictví a natěračství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.12.1993
Spisová značka: B 2282
IČO: 60192861
Obchodní firma: Palác Kodaňská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1993
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 24.9.2004 návrh na snížení základního kapitálu firmy Palác Kodaňská, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 6019286, o 35,200.000,- Kč z dosavadních 37,400.000,- Kč na 2,200.000,- Kč snížením jme novit hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 340,- Kč na částku 20,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost již delší dobu nevykonává předchozí činnosti, které vyžadovaly přiměřenou výši základního kapitálu, odpovídají objemu těchto činností. Současná výše základního kapitálu neúměrně zatěžuje chod společnosti a neodráží její budoucí záměry. Částka ve výši 35,200.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) bude zaúčtována jako přímé snížení hodnoty cenných papírů, neboť v případě společnosti Palác Kodaňská, a.s., dříve nedošlo k  navýšení základního kapitálu společnosti z nerozděleného zisku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 35,200.000,- Kč bude naloženo tak, že částka ve výši 35,200.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 340,- Kč na částku 20,- Kč. Snížení základního kapitálu společnosti se nesníží dobytnost pohledávek věřitelů (ust. § 211 odst. 3 obcho dního zákoníku). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Při snižování základního kapitálu společno sti bude postupováno v souladu s ust. §§ 211 a násl. obchodního zákoníku. 8.3.2005 - 16.10.2006
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 24.6.2002 návrh na snížení základního kapitálu firmy Palác Kodaňská, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 6019286, o 72.600.000,-Kč z dosavadních 110.000.000,-Kč na 37.400.000,-Kč snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 1.000,-Kč na částku 340,-Kč. Důvodem tohoto snížení základního kapitálu společnosti jsou kumulované ztráty společnosti za uplynulá období v celkové výši 72.264.294,19 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 72.600.000,-Kč bude naloženo tak, že 72.264.294,19 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta let minulých a 335.705,81 Kč bude převedeno do rezervního fondu společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 72.600.000,-Kč. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 1.000,-Kč na částku 340,-Kč. Snížením základního kapitálu společnosti se nesníží dobytnost pohledávek věřitelů (ust. § 211 odst. 3 obchodního zákoníku). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Při snižování základního kapitálu společnosti bude postupováno v souladu s ust. § 211 a násl. obchodního zákoníku. 8.5.2003 - 8.3.2005
jediný akcionář: SELA RENT 2000 s.r.o. se sídlem Mšené Lázně, Na Pankráci 384, IČ: 25418785 8.5.2003 - 16.11.2013
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 3.3.1999 o snížení základního jmění společnosti Palác Kodaňská, a.s. ( před změnou obchodního jména CHEMAPOL CENTRUM a.s.) o 30.000.000,- Kč z dosavadních 140.000.000,- Kč na 110.000.000,- Kč upuštěním od vydání akcií. Důvodem tohoto snížení základního jmění je skutečnost, že společnost C.H.R., a.s., která jeko jediný akcionář na základě svého rozhodnutí ze dne 2.6.1997 o zvýšení základního jmění společnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. upsáním nových akcií o 30.000.000,- Kč ze stávajících 110.000.000,-Kč na 140.000.000,- Kč vydáním 30.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele v zaknihované podobě peněžitými vklady při emisním kurzu za 1 akcii ve výši 1.000,- Kč, upsala v rámci přednostního práva veškerou jmenovitou hodnotu nových akcií, t.j. 30.000.000,- Kč splatila ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií, t.j. 9.000.000,- Kč, s tím, že zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, t.j. do 22.1.1997, nesplatila. Po zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku představenstvo společnosti Palác Kodaňská a.s., kromě plnění povinností vyplývajících z ust. § 215 obchodního zákoníku, písemně vyzve do 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku mejitele zatimního listu nahrazujícího 30.000 ks upsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, který je v prodlení se splacením části emisního kursu upsaných akcií v úhrnné výši 21.000.000,- Kč, aby vrátil uvedený zatímní list nejpozději do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku vrátí společnost bez zbytečného odkladu upisovateli dosud splacený emisní kurs upsaných akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli akcií. 15.7.1999 - 3.2.2000
C.H.R., a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady ve společnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. rozhodl o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií CHEMAPOL CENTRUM, a.s. o 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých) ze stávajících 110,000.000,- Kč (slovy: jednostodesetmiliónů korun českých) na 140,000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetmiliónů korun českých) vydáním 30 000 ks (slovy: třicetisíc kusů) akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurz za jednu akcii činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady.   Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnost č. 441, budova B v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin, ve lhůtě do 20 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč upsat přibližně 0,27 kusu emitované akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akcii upisovanou s využitím přednostního práva činí 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).   Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění CHEMAPOL CENTRUM, a.s. do obchodního rejstříku.   Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsaných akcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část pak nejpozději do jednohu roku ode dne zápisu usnesením o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet eminenta č.: 19-2784300237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha-město. O splacení emisního kursu předloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušné částky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu eminenta. 18.12.1997 - 4.5.1998
110 000 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na majitele v zaknihované podoběm, 15.11.1997 - 4.5.1998
jediný akcionář: C.H.R., a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 25 05 68 08 15.11.1997 - 8.5.2003
Zakladatelská listina (notářským zápisem) ze dne 16.11.1993. 28.12.1993

Aktuální kontaktní údaje Palác Kodaňská, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60192861
Obchodní firma: Palác Kodaňská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 28.12.1993
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60192861
Firma: Palác Kodaňská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.12.1993

Kontakty na Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 10.10.2016
Sídlo: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 28.12.1993 - 10.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Obory činností Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pořádání výstav 12.1.1999
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.5.1998
vodoinstalatérství 4.5.1998
zámečnictví 4.5.1998
malířství-natěračství 4.5.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.11.1997
Ubytování 15.11.1997
pronájem bytových prostor vč. poskytování i jiných než základních služeb spojených s pronájmem ve smyslu § 4 zák. 455/91 Sb. 15.11.1997
pronájem bytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb 4.3.1996 - 15.11.1997
provozování parkovišť 23.8.1995
opravy motorových vozidel 15.3.1995 - 15.11.1997
xerografické služby 28.12.1993
pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím souvisejících 28.12.1993
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě 28.12.1993
automatizované zpracování dat 28.12.1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a výjimkou zboží, které je uvedeno v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb. a tímto zákonem vyloučeného 28.12.1993 - 15.11.1997
ubytování - ubytovna 28.12.1993 - 15.11.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 262 03 Chotilsko
Identifikační číslo provozovny: 1002584523
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 28.12.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002584515
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 15.3.1995
Provozovna č. 3
Provozovna: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002584507
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.11.1995

Živnost č. 2 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002584515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.2.1998

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002584515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.2.1998

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002584515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.2.1998

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Přerušení oprávnění: 17.10.2011

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby veřejných nosičů a poslů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 9 Xerografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nebytových prostor, včetně služeb s tím související

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.10.1994
Zánik oprávnění: 28.1.1999

Živnost č. 14 Provozování parkovišť

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem bytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Pořádání výstav

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 15.11.1997
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 28.12.1993 - 15.11.1997
Jméno: Tomáš Havelka 12.4.2015
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 149, Bílý Kostel nad Nisou 463 31
Jméno: Karel Král 10.10.2016
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 2, Javor 340 21
Jméno: Ladislav Severa 12.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 30, Kalek 431 32
Jméno: JUDr. Miroslav Bošek 28.12.1993 - 15.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. František Kosek 28.12.1993 - 18.11.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Zdíkovská 2986/116, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Jan Coufal 15.3.1995 - 18.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Špírkova 525 , Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Vladimír Vejvoda 28.12.1993 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 1311/21, Praha 182 00
Jméno: ing. Václav Dragoun 15.3.1995 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Veverkova 721/28, Praha 170 00
Jméno: ing. Karel Hubený 15.3.1995 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Skálova 539/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Luděk Kotáb 18.11.1997 - 19.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Laudova 1015/16, Praha 163 00
Jméno: ing. Karel Kocourek 18.11.1997 - 21.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trousilova 1106 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: ing. Milan Blažek 4.5.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Měchenická 2566/30, Praha 141 00
Jméno: Ing. František Šorf 19.4.1999 - 21.9.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bratří Venclíků 1071/4, Praha 198 00
Jméno: Ing. Michael Andronikov 21.9.1999 - 24.7.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Ambrožova 2408/1, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Švábenický 21.9.1999 - 24.7.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Benkova 1702/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. František Šorf 21.9.1999 - 24.7.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Bratří Venclíků 1071/4, Praha 198 00
Jméno: Tomáš Havelka 24.7.2001 - 12.4.2015
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 149, Bílý Kostel nad Nisou 463 31
Jméno: Ladislav Severa 24.7.2001 - 10.10.2016
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Tovární 202/3, Praha 170 00
Jméno: Karel Král 24.7.2001 - 10.10.2016
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Loučany 2 , 340 21 Javor Česká republika
Jméno: Ladislav Severa 10.10.2016 - 12.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Tovární 202/3, Praha 170 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeňka Svobodová 10.10.2016
Funkce: Členka
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 149, Bílý Kostel nad Nisou 463 31
Jméno: Ludvík Severa 10.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Mírové náměstí 11, Budyně nad Ohří 411 18
Jméno: Radek Bureš 10.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Lidická 389, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 28.12.1993 - 15.3.1995
Adresa: Strašnická 860/14 , 102 00 Praha 10-Hostivař Česká republika
Jméno: Alexandra Králová 28.12.1993 - 18.11.1997
Adresa: Nevanova 1032/24, Praha 163 00
Jméno: ing. Petr Himl 15.3.1995 - 18.11.1997
Adresa: Rodopská 3154/6, Praha 143 00
Jméno: ing. Milan Kryl 15.11.1997 - 1.2.2000
Funkce: člen
Adresa: U Sluncové 611/19, Praha 186 00
Jméno: JUDr. Vladimír Junek 18.11.1997 - 1.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Bělčická 2824/10, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Vlastimil Kardinál 1.2.2000 - 23.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Vilímkova 1239, Praha 156 00
Jméno: Jan Zounek 1.2.2000 - 23.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Pod Betání 1124/22, Praha 148 00
Jméno: Zdena Fantišová 28.12.1993 - 24.7.2001
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Bramboříková 2995/2, Praha 106 00
Jméno: Václav Černý 23.8.2000 - 24.7.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Rozkošného 895/6, Praha 150 00
Jméno: Josef Valenta 23.8.2000 - 24.7.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Komunardů 1383/55, Praha 170 00
Jméno: Zdeňka Havelková 24.7.2001 - 10.10.2016
Funkce: Členka
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: 149, Bílý Kostel nad Nisou 463 31
Jméno: Ludvík Severa 24.7.2001 - 10.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Na Pankráci 346, Mšené-lázně 411 19
Jméno: Radek Bureš 24.7.2001 - 10.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.11.2000
Adresa: Lidická 389, Klatovy 339 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ladislav Severa
Člen statutárního orgánu: Tomáš Havelka
Člen statutárního orgánu: Karel Král

Vlastníci firmy Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 200 000 Kč 100% 14.11.2006
zakladni 37 400 000 Kč 100% 24.9.2003 - 14.11.2006
zakladni 110 000 000 Kč 100% 3.2.2000 - 24.9.2003
zakladni 140 000 000 Kč - 4.5.1998 - 3.2.2000
zakladni 110 000 000 Kč 100% 15.11.1997 - 4.5.1998
zakladni 110 000 000 Kč - 18.7.1996 - 15.11.1997
zakladni 40 000 000 Kč - 23.8.1995 - 18.7.1996
zakladni 1 000 000 Kč - 28.12.1993 - 23.8.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 20 Kč 110 000 16.11.2013
Akcie na majitele 20 Kč 110 000 14.11.2006 - 16.11.2013
Akcie na majitele 340 Kč 110 000 5.3.2004 - 14.11.2006
Akcie na majitele 340 Kč 110 000 24.9.2003 - 5.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 000 3.2.2000 - 24.9.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 140 000 4.5.1998 - 3.2.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 000 16.10.1996 - 4.5.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 11 000 10.10.1996 - 16.10.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 000 18.7.1996 - 10.10.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 23.8.1995 - 18.7.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 28.12.1993 - 23.8.1995

Sbírka Listin Palác Kodaňská, a.s. IČO: 60192861

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2282/SL 22 notářský zápis NZ 539/2013 Městský soud v Praze 5.11.2013 14.11.2013 21.11.2013 24
B 2282/SL 21 notářský zápis NZ 137/2004 Městský soud v Praze 24.9.2004 21.3.2005 0
B 2282/SL 20 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 16.12.2004 28.12.2004 13
B 2282/SL 19 účetní závěrka r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 16.12.2004 28.12.2004 0
B 2282/SL 18 účetní závěrka r.93/94/95/96/98/99/2000+audit Městský soud v Praze 16.12.2004 28.12.2004 0
B 2282/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2002 26.5.2003 0
B 2282/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 26.5.2003 0
B 2282/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 667/2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.1.2002 3.4.2002 0
B 2282/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.9.2001 0
B 2282/SL 13 notářský zápis NZ 311/2000 Městský soud v Praze 30.11.2000 15.6.2001 0
B 2282/SL 12 notářský zápis NZ 90/2000 Městský soud v Praze 15.3.2000 20.11.2000 0
B 2282/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.1999 22.5.2000 0
B 2282/SL 10 notářský zápis NZ 380/99 Městský soud v Praze 26.10.1999 22.5.2000 0
B 2282/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 4.8.1999 0
B 2282/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 312/98 Městský soud v Praze 22.10.1998 4.8.1999 0
B 2282/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 282/98 Městský soud v Praze 23.9.1998 4.8.1999 0
B 2282/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 107/98- různá data vzniku Městský soud v Praze 4.8.1999 0
B 2282/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 14/98 Městský soud v Praze 21.1.1998 4.8.1999 0
B 2282/SL 3 ostatní zápis z 1. mimořádného zasedání Městský soud v Praze 31.7.1997 4.8.1999 0
B 2282/SL 2 notářský zápis NZ 188a/97 Městský soud v Praze 11.6.1997 4.8.1999 0
B 2282/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.1997 4.8.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Palác Kodaňská, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Palác Kodaňská, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.