OTE, a.s. Praha IČO: 26463318

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu OTE, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26463318.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem OTE, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob.

Základní údaje o OTE, a.s. IČO: 26463318

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 2.7.2001
Spisová značka: B 7260
IČO: 26463318
Obchodní firma: OTE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.7.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 2.7.2001
1.Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše .......... 340 000 000,- Kč slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých), o částku......................................................160 000 000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), na částku ... ...................................500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích a v souladu s Článkem 49 stanov z vlastních zdrojů Společnosti z fondu rozvoje vytvořeného ze zisků minulých let, který je v řádné účetní závěrce k 31.12.2016 vykázán v části rozvaha, pasiva, vlastní kapitál na řádku A. III. Fondy ze zisku. 3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie, tj. jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 340 000 000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých) s číselným označený 1, jejíž jmenovitá hodnota se zvýší o částku 160 000 000,-Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). 4.Lhůta pro předložení akcie k výměně činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcie ve výše uvedené lhůtě za účelem výměny za akcii o vyšší jmenovité hodnotě. 21.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.6.2014
Počet členů kontrolního orgánu: 6 30.6.2014
Jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, IČ 26 46 33 18, stát Česká republika, jehož jménem vykonává práva jediného akcionáře jako věcně příslušný státní orgán, Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jednající ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu, na základě usnesení vlády České republiky č. 553 ze dne 4.6.2003 a dopisu ministra průmyslu a obchodu č.j. 29472/036100/1000 ze dne 10.6.2003, učinil dne 11.6.2003 ve formě notářského zápisu NZ 272/2003, N 364/2003 ze dne 11.6.2003, sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových ak cií: Část první Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) tj. ze 7.000.000,- Kč na 70.0000.000,- Kč, a to A) z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. obchodního zákoníku o 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých). B) Upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obchodního zákoníku o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) B-zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 1) Upisovnání nových akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na jméno České republiky v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 3) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 200 nových akcií částku 20,000.000,- Kč. 4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář Česká republika ve smlouvě o upsání nových akcií, uzavřené s obchodní společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. podle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5) Navrhovatrelem smlouvy o upsání akcií je obchodní společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., která tento návrh doručí jedinému akcionáři do 1 měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (míněno je rozhodnutí pod písm. B, tj. zvýš ení o 20.000.000,- Kč) v obchodním rejstříku. V návrhu bude jedinému akcionáři (upisovateli) poskytnuta lhůta nejméně 14 dní a nejdéle 1 měsíc na upsání nových akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Karlíně, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00. 7) Jediný akcionář splatí emisní kurs nových akcií peněžitým vkladem, tj. částkou 20.000.000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií do 1 měsíce po jejím uzavření, a to na zvláštní účet u Komerční banky a.s. č. 278948680297/0100, splňující poža davky ust. § 163a odst. 4 obchodního zákoníku. 13.8.2003 - 22.10.2003
Česká republika, zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jako jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., jehož jménem je oprávněn vykonávat práva jediného akcionáře na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. července 2001, č. 675, pan ing. František Kudělka, učinil dne 4.12.2001 ve formě notářského zápisu NZ 650/2001, N 804/2001, sepsaného JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Za prvé a) Základní kapitál společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 130 00, IČ: 26463318, který k dnešnímu dni činí 2,000.000,- Kč ( dva mi- liony korun českých) a byl splacen v plné výši, se zvyšuje o 5,000.000,- Kč ( pět milionů korun českých) na konečnou výši 7,000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 50 ( padesáti) kusů akcií, které budou vydávány v listinné po- době, budou znít na jméno, nebudou registrované, nominální hodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč. d) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného ak- cionáře, který tímto prohlašuje, že využívá svého přednost- ního práva k úpisu nových akcií. e) Lhůta k úpisu nových akcií činí čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento návrh může být akcionáři předložen až po právní moci usnesení rejstříko- vého soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpoz- ději do třiceti dnů po datu právní moci tohoto usnesení. f) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v plné výši nejpozději do tří pracovních dnů po úpisu akcií, na účet společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. Úpis mů- že provést akcionář pouze prostřednictvím osoby oprávněné za akcionáře jednat, či prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci, a to podpisem Smlouvy o upsá- ní akcií, kterou uzavře se společností Operátor trhu s elek- třinou, a.s.. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní budou písemně ověřeny. 10.4.2002 - 12.11.2002

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26463318
Firma: OTE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 2.7.2001

Kontakty na OTE, a.s. IČO: 26463318

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 10.12.2018
Sídlo: Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 10.4.2002 - 10.12.2018
Sídlo: Seifertova 570/55 , Praha 130 00 2.7.2001 - 10.4.2002

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sokolovská 192/79, Praha 186 00

Obory činností OTE, a.s. IČO: 26463318

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnosti operátora trhu 29.10.2009
správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 19.7.2005
zpracování obchodu bilance elektřiny podle údajů předávaných účastníky trhu s elektřinou 19.7.2005 - 29.10.2009
organizování krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií 19.7.2005 - 29.10.2009
vyhodnocování odchylek na základě smluv o dodávce elektřiny subjektů zúčtování nebo registrovaných účastníků trhu a skutečně naměřených dodávek a odběrů elektřiny registrovaných účastníků trhu 19.7.2005 - 29.10.2009
zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtování 19.7.2005 - 29.10.2009
zpracování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou v České republice 19.7.2005 - 29.10.2009
zpracování zpráv o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou 19.7.2005 - 29.10.2009
zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou včetně pravidel pro zúčtování odchylek a oprávněných vícenákladů způsobených účastníkům trhu s elektřinou při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci nás ledků stavů nouze 19.7.2005 - 29.10.2009
zajišťování skutečných hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro účastníky trhu s elektřinou 19.7.2005 - 29.10.2009
zpracování obchodních podmínek operátora trhu s elektřinou a jejich zveřejňování po schválení Energetickým regulačním úřadem 19.7.2005 - 29.10.2009
zajišťování zpracování typových diagramů dodávek 19.7.2005 - 29.10.2009
zúčtování a vypořádání regulační energie 19.7.2005 - 29.10.2009
zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny 2.7.2001 - 19.7.2005
organizování krátkodobého trhu s elektřinou 2.7.2001 - 19.7.2005
vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběru elektřiny 2.7.2001 - 19.7.2005
zajišťování zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny 2.7.2001 - 19.7.2005
zpracování měsíční a roční zprávy o elektrizační soustavě ČR 2.7.2001 - 19.7.2005
zpracování dlouhodobých bilancí elektřiny 2.7.2001 - 19.7.2005
zpracování podkladů pro návrh pravidel trhu s elektřinou 2.7.2001 - 19.7.2005

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Informační činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy OTE, a.s. IČO: 26463318

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem p ředstavenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 16.7.2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenst vem pověřen. 1.7.2011 - 16.7.2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda či místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl p ředstavenstvem pověřen. 29.10.2009 - 1.7.2011
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda představenstva spo lečně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 31.8.2007 - 31.8.2007
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda představenstva spo lečně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 31.8.2007 - 29.10.2009
Jménem společnosti ve všech záležitostech týkajících se společnosti vůči třetím osobá, před soudy a před jinými orgány jedná představo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda společnosti společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. 2.7.2001 - 31.8.2007
Jméno: Ing. Aleš Tomec 8.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015
Ve funkci: od 2.6.2015
Adresa: Palmetová 2105/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Igor Chemišinec Ph.D. 22.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015
Adresa: Loosova 994/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Michal Ivánek 8.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015
Ve funkci: od 2.6.2015
Adresa: 232, Mrač 257 21
Jméno: Ing. Miroslav Marvan 2.7.2001 - 10.4.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Brandýská 74/28, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Nepovím 2.7.2001 - 10.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Běluňská 1978/28, Praha 193 00
Jméno: Ing. Vojtěch Szaló 2.7.2001 - 10.4.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: U Botiče 1390/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Fiřt 10.4.2002 - 1.3.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 29.9.2004
Ve funkci: od 16.10.2001
Adresa: U Botiče 1390/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Aleš Tomec 10.4.2002 - 10.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 16.10.2001 do 11.12.2006
Adresa: Palmetová 2105/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miloslav Varady 10.4.2002 - 10.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.12.2006
Ve funkci: od 16.10.2001 do 11.12.2006
Adresa: Prachatická 1198/23, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Ladislav Havel 1.3.2005 - 10.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2004 do 11.12.2006
Ve funkci: od 22.10.2004 do 11.12.2006
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 10.1.2007 - 13.3.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 21.1.2009
Ve funkci: od 11.12.2006 do 21.1.2009
Adresa: K děrám 684/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Šťastný 10.1.2007 - 13.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006
Adresa: Hřbitovní 1388/24, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Petr Karas 13.3.2009 - 16.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.5.2009
Adresa: Pod Věží 556, Zvole 252 45
Jméno: Ing. Ladislav Havel 10.1.2007 - 1.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 1.6.2011
Ve funkci: od 11.12.2006 do 1.6.2011
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Šťastný 13.3.2009 - 1.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 1.6.2011
Ve funkci: od 18.2.2009 do 1.6.2011
Adresa: Hřbitovní 1388/24, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Petr Karas 16.6.2009 - 1.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2009 do 1.6.2011
Adresa: Pod Věží 556, Zvole 252 45
Jméno: Ing. Milan Kajtman 29.10.2009 - 1.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.9.2009 do 1.6.2011
Adresa: K Lipám 329, Písek 397 01
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 29.10.2009 - 1.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.9.2009 do 1.6.2011
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Šťastný 1.7.2011 - 8.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2015
Ve funkci: od 6.6.2011 do 1.6.2015
Adresa: Hřbitovní 1388/24, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Michal Ivánek 1.7.2011 - 8.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2015
Ve funkci: od 6.6.2011 do 1.6.2015
Adresa: 383, Janovice 739 11
Jméno: Ing. Igor Chemišinec 1.7.2011 - 8.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2015
Adresa: Smotlachova 939/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Igor Chemišinec Ph.D. 8.6.2015 - 22.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015
Adresa: Smotlachova 939/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Michal Ivánek 8.6.2015 - 8.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015
Ve funkci: od 2.6.2015
Adresa: 383, Janovice 739 11

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Kubovic 25.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2015
Adresa: Přecechtělova 2430/33, Praha 155 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 27.1.2016
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2015
Ve funkci: od 16.12.2015
Adresa: Rubensova 2183/16, Praha 100 00
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 2.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2016
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: ing. Ladislav Havel 17.2.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2016
Ve funkci: od 31.8.2016
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Maceška 17.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2016
Adresa: Roškotova 1737/6, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Pouček 2.7.2001 - 10.4.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Ostravská 626, Praha 199 00
Jméno: Miroslav Mutinský 2.7.2001 - 10.4.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Jednoty 1439, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Karel Šimeček 2.7.2001 - 10.4.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2270/9, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Igor Šmucr 2.7.2001 - 10.4.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Pražská 127, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Ladislav Havel 2.7.2001 - 12.11.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Blahoslav Němeček 2.7.2001 - 12.11.2002
Ve funkci: od 2.7.2001
Adresa: Drahnětická 331 , 391 33 Jistebnice Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Havel 12.11.2002 - 1.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.9.2004
Ve funkci: od 26.4.2002
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Josef Snítilý 6.8.2004 - 1.3.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2004
Adresa: Pertoldova 3385/49, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Šimeček 12.11.2002 - 31.8.2007
Ve funkci: od 26.4.2002 do 26.6.2007
Adresa: Mezilesí 0 , 751 24 Přerov XI Česká republika
Jméno: Ing. František Hubáček 12.11.2002 - 31.8.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.4.2002 do 26.6.2007
Adresa: Nevanova 1036/18, Praha 163 00
Jméno: Ing. Ivana Jirásková 6.8.2004 - 31.8.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2004 do 26.6.2007
Adresa: Španielova 1288/12, Praha 163 00
Jméno: Jaroslav Jelínek 6.8.2004 - 31.8.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2004 do 26.6.2007
Adresa: 34, Zruč nad Sázavou 285 22
Jméno: Ing. Josef Frydrych 1.3.2005 - 31.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2004 do 26.6.2007
Adresa: náměstí 17. listopadu 1233, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Josef Snítilý 1.3.2005 - 16.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 27.5.2009
Ve funkci: od 11.11.2004 do 27.5.2009
Adresa: Pertoldova 3385/49, Praha 143 00
Jméno: Ing. Vladimír Šalek 31.8.2007 - 29.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 23.9.2009
Adresa: Na Pankráci 998/38, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Aleš Kuták 31.8.2007 - 29.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 23.9.2009
Adresa: Motýlí 2203/16, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. František Hubáček 31.8.2007 - 29.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 23.9.2009
Adresa: Nevanova 1036/18, Praha 163 00
Jméno: Ing. Josef Snítilý 16.6.2009 - 29.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2009
Adresa: Pertoldova 3385/49, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miloslav Varady 31.8.2007 - 1.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 1.6.2011
Adresa: Jabloňová 2292/29, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Karel Šimeček 31.8.2007 - 1.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 1.6.2011
Adresa: Mezilesí II 125/2, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Josef Snítilý 29.10.2009 - 1.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2009 do 1.6.2011
Ve funkci: od 21.10.2009 do 1.6.2011
Adresa: Pertoldova 3385/49, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ladislav Havel 1.7.2011 - 10.11.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011
Ve funkci: od 22.6.2011 do 31.10.2011
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 1.7.2011 - 10.11.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011
Ve funkci: od 22.6.2011 do 31.10.2011
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Karas 1.7.2011 - 3.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 8.10.2013
Adresa: Pod Věží 556, Zvole 252 45
Jméno: Ing. Tomáš Hüner 10.11.2011 - 31.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2011 do 20.6.2014
Ve funkci: od 31.10.2011 do 20.6.2014
Adresa: Přátelství 269/15, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 6.12.2013 - 30.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2013 do 20.6.2014
Adresa: K děrám 684/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Tomáš Hüner 31.5.2014 - 30.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2011 do 20.6.2014
Ve funkci: od 31.10.2011 do 20.6.2014
Adresa: Přátelství 269/15, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 30.6.2014 - 27.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: K děrám 684/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 27.7.2014 - 12.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: Rubensova 2183/16, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ladislav Havel 10.11.2011 - 2.8.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 10.11.2011 - 2.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 12.9.2014 - 27.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014 do 30.10.2015
Ve funkci: od 27.8.2014 do 30.10.2015
Adresa: Rubensova 2183/16, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ladislav Havel 2.8.2015 - 14.6.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 31.5.2016
Ve funkci: od 31.10.2011 do 31.5.2016
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 2.8.2015 - 14.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 31.5.2016
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ladislav Havel 14.6.2016 - 2.9.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2016 do 29.7.2016
Ve funkci: od 31.5.2016 do 29.7.2016
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Ing. Oldřich Petržilka 14.6.2016 - 2.9.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2016 do 29.7.2016
Ve funkci: od 31.5.2016 do 29.7.2016
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vladimír Bártl MBA 1.7.2011 - 17.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2016
Ve funkci: do 1.6.2016
Adresa: Průběžná 3140, Most 434 01
Jméno: Bc. Lukáš Židek 1.7.2011 - 17.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2016
Ve funkci: do 1.6.2016
Adresa: Sportovní 320, Habry 582 81
Jméno: Ing. Ladislav Havel 2.9.2016 - 17.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2016
Ve funkci: do 31.8.2016
Adresa: Jeremenkova 755/28, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Tomáš Čumpelík 10.10.2017 - 14.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2017 do 31.7.2018
Adresa: Rumunská 24/32, Praha 120 00

Vlastníci firmy OTE, a.s. IČO: 26463318

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 500 000 000 Kč 100% 21.6.2017
zakladni 340 000 000 Kč 100% 16.7.2012 - 21.6.2017
zakladni 270 000 000 Kč 100% 15.6.2010 - 16.7.2012
zakladni 80 000 000 Kč 100% 6.8.2004 - 15.6.2010
zakladni 70 000 000 Kč 100% 22.10.2003 - 6.8.2004
zakladni 50 000 000 Kč 100% 13.8.2003 - 22.10.2003
zakladni 7 000 000 Kč 100% 12.11.2002 - 13.8.2003
zakladni 2 000 000 Kč 100% 2.7.2001 - 12.11.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 000 Kč 1 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 340 000 000 Kč 1 30.6.2014 - 21.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 260 16.7.2012 - 30.6.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 190 15.6.2010 - 16.7.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 800 6.8.2004 - 30.6.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 22.10.2003 - 6.8.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 13.8.2003 - 22.10.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 70 12.11.2002 - 13.8.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 2.7.2001 - 12.11.2002

Sbírka Listin OTE, a.s. IČO: 26463318

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7260/SL 63 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 2.6.2015 3.6.2015 10.6.2015 1
B 7260/SL 62 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 29.4.2015 3.6.2015 10.6.2015 4
B 7260/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 4.6.2015 88
B 7260/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.6.2014 8.8.2014 72
B 7260/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.7.2013 31.7.2013 76
B 7260/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 8.8.2012 80
B 7260/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora - k 31.12.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.7.2012 23
B 7260/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2012 18.7.2012 17
B 7260/SL 53 notářský zápis NZ 347/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 18.7.2012 10
B 7260/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2011 12.7.2011 18
B 7260/SL 51 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.6.2011 12.7.2011 1
B 7260/SL 47 notářský zápis - NZ 206/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 12.7.2011 21
B 7260/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 78
B 7260/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.6.2010 20.6.2010 72
B 7260/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.6.2010 20
B 7260/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.5.2010 15.6.2010 16
B 7260/SL 43 notářský zápis NZ 129/2010 Městský soud v Praze 21.5.2010 15.6.2010 12
B 7260/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2009 29.10.2009 16
B 7260/SL 39 notářský zápis NZ 150/2009 Městský soud v Praze 23.9.2009 29.10.2009 14
B 7260/SL 38 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 27.5.2009 12.8.2009 2
B 7260/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.6.2009 30.6.2009 72
B 7260/SL 33 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 21.1.2009 16.3.2009 1
B 7260/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 19.6.2008 66
B 7260/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2007 13.9.2007 16
B 7260/SL 30 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 13.9.2007 2
B 7260/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 560/2007 Městský soud v Praze 26.6.2007 13.9.2007 29
B 7260/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 12.7.2007 68
B 7260/SL 26 ostatní -usnesení vlády ČR Městský soud v Praze 1.11.2006 11.1.2007 2
B 7260/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.12.2006 11.1.2007 1
B 7260/SL 24 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 11.12.2006 11.1.2007 1
B 7260/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 26.6.2006 4.7.2006 0
B 7260/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.2005 22.7.2005 0
B 7260/SL 21 výroční zpráva r. 2004 2x Městský soud v Praze 21.6.2005 15.7.2005 0
B 7260/SL 19 ostatní -zápis z11.jednání DR Městský soud v Praze 11.11.2004 14.3.2005 0
B 7260/SL 18 ostatní zápis mimoř.jed.představenstva Městský soud v Praze 22.10.2004 14.3.2005 0
B 7260/SL 17 ostatní -zápis 33.zased.představenstva Městský soud v Praze 29.9.2004 14.3.2005 0
B 7260/SL 16 ostatní -vzdání se funkce/ing.Fiřt/ Městský soud v Praze 1.9.2004 14.3.2005 0
B 7260/SL 15 ostatní usnesení o navýš.zakl.kapitálu Městský soud v Praze 4.6.2003 14.3.2005 0
B 7260/SL 14 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2004 14.3.2005 0
B 7260/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 2.7.2004 19.7.2004 0
B 7260/SL 13 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2004 15.7.2004 0
B 7260/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2004 15.7.2004 0
B 7260/SL 11 účetní závěrka r.2003+příloha+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 15.7.2004 0
B 7260/SL 10 notářský zápis -NZ363/04+přílohy Městský soud v Praze 15.6.2004 15.7.2004 0
B 7260/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2003 18.11.2003 0
B 7260/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 1.7.2003 11.7.2003 0
B 7260/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2002 5.12.2002 0
B 7260/SL 4 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.4.2002 5.12.2002 0
B 7260/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 30.8.2002 0
B 7260/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2001 19.7.2002 0
B 7260/SL 1 notářský zápis -zakl.listina+stanovy/15str/ Městský soud v Praze 18.4.2001 11.7.2001 0
B 7260/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení OTE, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu OTE, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.