Ostravské komunikace, a.s. Ostrava IČO: 25396544

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Ostravské komunikace, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25396544.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Ostravské komunikace, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 22.4.1998
Spisová značka: B 1886
IČO: 25396544
Obchodní firma: Ostravské komunikace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.4.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.4.1998
Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. se snižuje o 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 123 377 646,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliónů tři sta sedmdesát sedm t isíc šest set čtyřicet šest korun českých). 2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. má být provedeno snžením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v listinné podobě a to tak, že jmenovit á hodnota každé původní akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 85.411,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) a jmenovitá hodnota původní akcie ve výši 92.377.646,- Kč ( slovy: devadesát dva miliónů tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set čtyřicet šest korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 78.900.236,- (slovy: sedmdesát osm miliónů devět set tisíc dvě stě třicet šest korun českých). 3. Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 18 000 000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s. 4. Pro předložení akcií představenstvu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. k realizaci snížení základního kapitálu se stanoví lhůta 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.8.2011 - 29.11.2011
Statutární město Ostrava rozhodlo dne 4.12.2001 jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. takto: 3.4.2002 - 29.11.2011
1. Základní kapitál společnosti Ostravské komunikace, a.s. se zvyšuje o 92 377 646,- Kč (slovy: devadesát dva miliónů třista sedmdesát sedm tisíc šestset čtyřicet šest korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 31 000 000,- Kč na zvýšený základní kapitál 123 377 646,- Kč. 3.4.2002 - 29.11.2011
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem. 3.4.2002 - 29.11.2011
3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden kus kmenové akcie, znějící na jméno jediného akcionáře, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. 3.4.2002 - 29.11.2011
4. Emisní kurs akcie je 92 377 646,- Kč Jmenovitá hodnota akcie 92 377 646,- Kč 3.4.2002 - 29.11.2011
5. Akcie nebude registrovaná. Akcie bude nabídnuta k úpisu určitému zájemci a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30, IČ 00845451 3.4.2002 - 29.11.2011
6. Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti, tj. lhůta pro upsání akcie činí 30 kalendářních dnů a počne běžet třetím dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty představenstvo oznámí akcionáři dopisem, odeslaným nejpozději v den počátku běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisované jedné kmenové akcie bude 92 377 646,- Kč na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. 3.4.2002 - 29.11.2011
7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Ostravské komunikace, a.s., Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 Novoveská 25/1266. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 kalendářních dnů. 3.4.2002 - 29.11.2011
8. Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek v hodnotě 91 128 000,- Kč a movitý majetek v hodnotě 1 249 646,- Kč, jejichž seznam je uveden níže a jejichž přesný popis obsahují uvedené znalecké posudky, a to znalců: Ing. Jany MACHOVÉ a Ing. Jany KAŠPAROVÉ, znalecký posudek číslo 28-12/01 ze dne 5.10.2001 na nemovitý majetek v hodnotě 91 128 000,- Kč a Ing. Petra SCHULMEISTRA a Ing. Petra KORČE, znalecký posudek číslo 2883/01 ze dne 8.10.2001 na movitý majetek v hodnotě 1 249 646,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydává jeden kus kmenové akcie znějící na jméno jediného akcionáře v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. 3.4.2002 - 29.11.2011
Seznam movitého a nemovitého majetku tvořící předmět nepeněžitého vkladu: 3.4.2002 - 29.11.2011
Areál v k.ú. Mariánské hory - lokalita ul. Novoveská - pozemky p.č.st. 2611 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2612 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2613 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2614 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2615 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2616 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2617 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2618 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2619 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2620 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2621 - zast.pl. a nádvoří p.p.č. 110/4 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/5 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/6 - ost.pl., ost.komunikace p.p.č. 110/7 - ost.pl., manipulační plocha p.p.č. 110/8 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/9 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/16 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/18 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/19 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 731/1 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 731/3 - ost.pl., jiná plocha 3.4.2002 - 29.11.2011
budovy a haly budova čp. 1266, prům. objekt na pozemku p.č.st. 2621 (správní budova, obj.A+C) budova bez čp., jiná stavba na pozemku p.č.st. 2611 (sklad hutního materiálu) budova bez čp., jiná stavba na pozemku p.č.st. 2612 (skládka posypového materiálu) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2613 (krytá skládka soli) budova bez čp., garáž na pozemku p.č.st. 2614 budova bez čp., garáž na pozemku p.č.st. 2615 (garáž včetně skladu barev) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2616 (mytí a mazání vozidel, obj.H) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2617 (regulační stanice, obj.F) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st.2618 (energoblok, obj.B) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2619 (montážní hala, obj.E) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.s.t 2620 (montážní hala, obj.D) 3.4.2002 - 29.11.2011
vedlejší stavby přístřešek nádrže Bencalor na pozemku p.p.č. 730/16 přístřešek skladu barev na pozemku p.č.st. 2615 3.4.2002 - 29.11.2011
venkovní úpravy jde o stavby tvořící příslušenství staveb hlavních, především o kalové hospodářství, zpevněné plochy a komunikace, venkovní osvětlení, inženýrské sítě, oplocení, tenisové kurty, parkoviště, plastický nápis apod. 3.4.2002 - 29.11.2011
Areál v k.ú. Moravská Ostrava - lokalita ul. Soukenická pozemky parc. č. 1858 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 1860/2 - ost.pl., manipulační plocha parc. č. 1860/3 - ost.pl., manipulační plocha parc. č. 3562 - ost.pl., manipulační plocha 3.4.2002 - 29.11.2011
budovy a haly budova čp. 1186, jiná stavba na pozemku parc. č. 1858 (sociál.zařízení a dílny) 3.4.2002 - 29.11.2011
venkovní úpravy jedná se o stavby, tvořící příslušenství staveb hlavních, především o zpevněné plochy a oplocení areálu. 3.4.2002 - 29.11.2011
Areál v k.ú. Petřkovice u Ostravy - lokalita vodárna Petřkovice pozemky parc. č. 319 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 320 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 321 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 322 - zast.pl. a nádvoří 3.4.2002 - 29.11.2011
budovy a haly budova čp. 79, obč.vyb. na pozemku parc. č. 319 (vodárna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 320 (studna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 321 (studna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 322 (studna) 3.4.2002 - 29.11.2011
venkovní úpravy jde o stavby, které tvoří příslušenství budovy vodárny, především kanalizační přípojky a ploty. 3.4.2002 - 29.11.2011
Movité věci Automatická závora Nádrž Bencalor Automatická regulace tepla Zakládač regálový RZ 320 Zakládač regálový RZ 320 Myčka vozidel Mycí rampa Čistící úklidový stroj 480/198 Skladovací regály B15 Telefonní ústředna Panasonic Lokální počítačová síť LAN Záznamové zařízení ReDAT Pohon posuvné brány ROBO 1000 3.4.2002 - 29.11.2011

Aktuální kontaktní údaje Ostravské komunikace, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25396544
Obchodní firma: Ostravské komunikace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 22.4.1998
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25396544
Firma: Ostravské komunikace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 22.4.1998

Kontakty na Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00 18.11.2013
Sídlo: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00 22.4.1998 - 22.4.1998
Sídlo: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00 22.4.1998 - 18.11.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novoveská 1266/25, Ostrava 709 00

Obory činností Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.3.2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.3.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 13.3.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.2.2010
opravy silničních vozidel 16.2.2010
zámečnictví, nástrojářství 16.2.2010
montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení 16.2.2010 - 13.3.2015
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tun, - vnitrostátní příležitostná osobní 16.2.2010 - 13.3.2015
technické činnosti v dopravě 14.11.2003 - 16.2.2010
reklamní činnost a marketing 14.11.2003 - 16.2.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.7.2003
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 5.7.2003 - 16.2.2010
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 5.7.2003 - 16.2.2010
Projektová činnost ve výstavbě 25.8.1999
Inženýrská činnost ve výstavbě 25.8.1999 - 16.2.2010
Údržba veřejné zeleně 25.8.1999 - 16.2.2010
Úklidové práce vnější - zimní a letní údržba komunikací 25.8.1999 - 16.2.2010
Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zák.č. 455/91 Sb. 25.8.1999 - 16.2.2010
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 22.4.1998 - 5.7.2003
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 22.4.1998 - 5.7.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.4.1998 - 16.2.2010
Silniční motorová doprava nákladní 22.4.1998 - 16.2.2010
Silniční motorová doprava osobní 22.4.1998 - 16.2.2010
Zámečnictví 22.4.1998 - 16.2.2010
Opravy motorových vozidel 22.4.1998 - 16.2.2010
Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 22.4.1998 - 16.2.2010
Provoz parkovacích automatů 22.4.1998 - 16.2.2010
Inženýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční dopravy 22.4.1998 - 16.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1003569579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.5.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011275678
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2016

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.1998

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.1998

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.1998

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.7.1999

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.7.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011275678
Zahájení provozování: 1.1.2016

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Novoveská 1266/25 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1003569579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.2016

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.6.2017

Živnost č. 10 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 17.10.2016

Živnost č. 14 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provoz parkovacích automatů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 7.9.2001

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3, 5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Úklidové práce vnější - zimní a letní údržba komunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Údržba veřejné zeleně

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti

Vedení firmy Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. 13.3.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 22.4.1998 - 13.3.2015
Jméno: Ing. Daniel Lyčka 8.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2018
Ve funkci: od 31.10.2018
Adresa: Krčmarských 499/34, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Miloš Novák 8.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2018
Ve funkci: od 31.10.2018
Adresa: Šrobárova 523/12, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Jan Zvolánek 8.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: Pod Vysílačem 416/5, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. Jindřich Mihal 22.4.1998 - 20.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.1998
Adresa: U Cihelny 1011/6, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Libor Jacko 22.4.1998 - 20.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.1998
Adresa: Ženíškova 2313/1, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Viktor Macák 22.4.1998 - 20.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.1998
Adresa: Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Ivan Pekař 22.4.1998 - 20.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.1998
Adresa: Do Špice 824/13, Ostrava 725 29
Jméno: Ing. Ivan Pekař 20.12.2001 - 12.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.1998 do 30.6.2002
Adresa: Do Špice 824/13, Ostrava 725 29
Jméno: Ing. Viktor Macák 20.12.2001 - 18.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.1998 do 31.10.2002
Adresa: Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Libor Jacko 20.12.2001 - 14.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 15.7.2003
Ve funkci: od 6.6.1998
Adresa: Ženíškova 2313/1, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Daniel Lyčka 12.10.2002 - 14.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2002 do 15.7.2003
Adresa: Krčmarských 499/34, Ostrava 724 00
Jméno: JUDr. Miroslav Pavelka 14.11.2003 - 6.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2003 do 23.9.2003
Adresa: 352, Petřvald 742 60
Jméno: Ing. Jindřich Mihal 20.12.2001 - 1.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 28.1.2010
Ve funkci: od 6.6.1998 do 28.1.2010
Adresa: U Cihelny 1011/6, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Miloš Novák 18.12.2002 - 1.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2002
Adresa: Šrobárova 523/12, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Daniel Lyčka 14.11.2003 - 1.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.7.2003
Ve funkci: od 16.7.2003 do 28.1.2010
Adresa: Krčmarských 499/34, Ostrava 724 00
Jméno: Bc. Jan Zvolánek 1.3.2010 - 29.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2010
Adresa: Svojsíkova 1595/4, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Daniel Lyčka 1.3.2010 - 18.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.7.2003 do 22.7.2013
Ve funkci: od 28.1.2010 do 22.7.2013
Adresa: Krčmarských 499/34, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Miloš Novák 1.3.2010 - 18.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2002 do 22.7.2013
Ve funkci: od 3.2.2010 do 22.7.2013
Adresa: Šrobárova 523/12, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Jan Zvolánek 29.11.2011 - 18.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2010
Adresa: Svojsíkova 1595/4, Ostrava 708 00
Jméno: Jan Zvolánek 18.11.2013 - 18.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2010
Adresa: Svojsíkova 1595/4, Ostrava 708 00
Jméno: Jan Zvolánek 18.2.2015 - 4.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2010
Adresa: Pod Vysílačem 416/5, Ostrava 725 28
Jméno: Daniel Lyčka 18.11.2013 - 8.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2013 do 30.10.2018
Ve funkci: od 30.10.2013 do 30.10.2018
Adresa: Krčmarských 499/34, Ostrava 724 00
Jméno: Miloš Novák 18.11.2013 - 8.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.10.2013 do 30.10.2018
Ve funkci: od 30.10.2013 do 30.10.2018
Adresa: Šrobárova 523/12, Ostrava 720 00
Jméno: Jan Zvolánek 4.8.2017 - 8.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.2.2010 do 2.2.2015
Adresa: Pod Vysílačem 416/5, Ostrava 725 28

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Josef Babka 8.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Ve funkci: od 1.3.2016
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Stuchlý 8.6.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Ve funkci: od 1.3.2016
Adresa: Mitrovická 410/463, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Adresa: Komenského 654/24, Ostrava 708 00
Jméno: RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D. 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Adresa: Televizní 143/35, Ostrava 725 28
Jméno: JUDr. Lukáš Semerák 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Adresa: Pobialova 1208/21, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Hana Kobilíková 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Adresa: Sokolská třída 2630/85, Ostrava 702 00
Jméno: Vladimír Řezáč 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2016
Adresa: Fráni Šrámka 2438/14, Ostrava 709 00
Jméno: Jan Breník 22.4.1998 - 25.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Karasova 1169/8, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jiří Sprušil 22.4.1998 - 25.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Nedbalova 2667/25, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Radim Nováček 22.4.1998 - 18.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.1998
Adresa: Ovesná 303/2, Ostrava 724 00
Jméno: Karel Novák 25.8.1999 - 18.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.1999
Adresa: Dr. Martínka 1379/26, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Josef Babka 22.4.1998 - 18.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.1998 do 6.5.2003
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: PaedDr. Hana Zelenková 25.8.1999 - 18.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.1999 do 6.5.2003
Adresa: Jedlová 1916/45, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Radim Nováček 18.12.2002 - 18.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.4.1998 do 6.5.2003
Adresa: Jedlová 1916/45, Ostrava 708 00
Jméno: Karel Novák 18.12.2002 - 18.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.1999 do 6.5.2003
Adresa: Petra Křičky 2708/2, Ostrava 702 00
Jméno: Antonín Bína 25.5.1999 - 17.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.1999
Adresa: Bieblova 2043/16, Ostrava 702 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 18.10.2003 - 15.5.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 6.5.2003 do 13.2.2007
Ve funkci: od 14.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Ivan Knížátko 18.10.2003 - 15.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Výstavní 2371/22, Ostrava 709 00
Jméno: Vojtěch Mynář 18.10.2003 - 15.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Lejskova 575/10, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Vladimír Stuchlý 18.10.2003 - 15.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Mitrovická 410/463, Ostrava 724 00
Jméno: Antonín Bína 17.5.2006 - 15.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.1999
Adresa: Horymírova 2911/102, Ostrava 700 30
Jméno: Hynek Hurník 25.5.1999 - 11.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.1999 do 11.3.2008
Adresa: Hraničky 260/17, Ostrava 725 25
Jméno: Antonín Bína 15.5.2007 - 11.4.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.1999 do 5.3.2008
Ve funkci: od 25.3.2007 do 5.3.2008
Adresa: Horymírova 2911/102, Ostrava 700 30
Jméno: Josef Šrámek 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Ve funkci: od 22.3.2007 do 15.12.2010
Adresa: Televizní 237/14, Ostrava 725 28
Jméno: JUDr. Josef Babka 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Radomír Michniak 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Zelená 2511/67, Ostrava 709 00
Jméno: Karel Sibinský 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Cholevova 1462/31, Ostrava 700 30
Jméno: Václav Štolba 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Ruskova 616/34, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Radmila Vernerová 15.5.2007 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Obytná 749/5, Ostrava 703 00
Jméno: Antonín Bína 11.4.2008 - 18.2.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2008
Ve funkci: od 3.4.2008 do 20.1.2011
Adresa: Horymírova 2911/102, Ostrava 700 30
Jméno: Antonín Bína 18.2.2011 - 6.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2008 do 29.3.2012
Adresa: Horymírova 2911/102, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Tomáš Sucharda 18.2.2011 - 7.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 13.11.2012
Adresa: Tilschové 839/4, Ostrava 709 00
Jméno: Bc. Robert Timko 18.2.2011 - 31.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Na Landeku 415/11, Ostrava 725 29
Jméno: Pavel Dostál 15.5.2007 - 18.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2007
Adresa: Sklopčická 534/18, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Ladislav Šíma 11.4.2008 - 18.11.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2008
Adresa: Makarenkova 533/10, Ostrava 721 00
Jméno: JUDr. Josef Babka 18.2.2011 - 18.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Ve funkci: od 20.1.2011
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Josef Šrámek 18.2.2011 - 18.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Ve funkci: od 20.1.2011
Adresa: Televizní 237/14, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. Radomír Michniak 18.2.2011 - 18.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Zelená 2511/67, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Miroslav Rojíček 18.2.2011 - 18.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Lumírova 521/24, Ostrava 700 30
Jméno: Romana Škovronová 6.4.2012 - 18.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2012
Adresa: Vaňkova 1010/46, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Robert Timko 31.10.2013 - 18.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Resslova 1077/15, Ostrava 708 00
Jméno: Aleš Boháč 7.1.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2012 do 28.1.2015
Adresa: Rokycanova 641/1, Ostrava 716 00
Jméno: Josef Babka 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Ve funkci: od 20.1.2011 do 15.12.2014
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Josef Šrámek 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Ve funkci: od 20.1.2011 do 15.12.2014
Adresa: Televizní 237/14, Ostrava 725 28
Jméno: Radomír Michniak 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Gen. Janka 1157/3, Ostrava 709 00
Jméno: Robert Timko 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Resslova 1077/15, Ostrava 708 00
Jméno: Miroslav Rojíček 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Lumírova 521/24, Ostrava 700 30
Jméno: Pavel Dostál 18.11.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2007 do 15.3.2015
Adresa: Sklopčická 534/18, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Ivan Tomášek 13.3.2015 - 25.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015
Adresa: Dolní 2129/73, Ostrava 700 30
Jméno: Eva Petrašková 13.3.2015 - 22.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2015
Adresa: Dolní 2129/73, Ostrava 700 30
Jméno: Ladislav Šíma 18.11.2013 - 8.6.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2008 do 29.3.2016
Adresa: Makarenkova 533/10, Ostrava 721 00
Jméno: Romana Škovronová 18.11.2013 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2012 do 29.3.2016
Adresa: Vaňkova 1010/46, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Josef Babka 13.3.2015 - 8.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Gregorova 1572/18, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Stuchlý 13.3.2015 - 8.6.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Ve funkci: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Mitrovická 410/463, Ostrava 724 00
Jméno: Libor Grygar 13.3.2015 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Karolínská 3022/3, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 13.3.2015 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Komenského 654/24, Ostrava 708 00
Jméno: RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D. 13.3.2015 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Televizní 143/35, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. Ivan Tomášek 25.6.2015 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.2.2016
Adresa: Lumírova 546/76, Ostrava 700 30
Jméno: Eva Petrašková 22.10.2015 - 8.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2015 do 2.2.2016
Adresa: Lumírova 546/76, Ostrava 700 30

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Novák
Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Lyčka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Zvolánek

Vlastníci firmy Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 105 378 000 Kč 100% 29.11.2011
zakladni 123 378 000 Kč - 5.7.2002 - 29.11.2011
zakladni 31 000 000 Kč - 22.8.2000 - 5.7.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 22.4.1998 - 22.8.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 85 411 Kč 310 29.11.2011
Kmenové akcie na jméno 78 900 200 Kč 1 29.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 310 5.7.2002 - 29.11.2011
Kmenové akcie na jméno 92 377 600 Kč 1 5.7.2002 - 29.11.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 310 22.8.2000 - 5.7.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 22.4.1998 - 22.8.2000

Sbírka Listin Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1886/SL 56 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 1.10.2015 40
B 1886/SL 55 notářský zápis NZ 706/2014 Krajský soud v Ostravě 1.8.2014 1.9.2014 18
B 1886/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.5.2014 4.6.2014 38
B 1886/SL 53 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 9.8.2013 12.8.2013 38
B 1886/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.5.2007 4.6.2007 7
B 1886/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.1.2004 5.2.2004 4
B 1886/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.7.2003 10.12.2003 4
B 1886/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.5.2003 27.10.2003 8
B 1886/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.9.2001 21.5.2002 6
B 1886/SL 1 notářský zápis NZ 970/97 Krajský soud v Ostravě 17.12.1997 20.5.1998 11.6.1998 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Ostravské komunikace, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Ostravské komunikace, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.