Opavia - LU, s.r.o. Praha IČO: 25702050

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Opavia - LU, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25702050.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Opavia - LU, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Pekařství, cukrářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29.4.2008
Spisová značka: C 137691
IČO: 25702050
Obchodní firma: Opavia - LU, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 29.4.2008
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1999
Část obchodního jmění společnosti Opavia - LU, s.r.o., IČO 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 jako rozdělované společnosti, vymezená v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Mondel ez Czech Republic s.r.o., IČO 471 23 915, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 jako na společnost nástupnickou. 31.12.2013
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Prodávající") a Kraft Foods Europe Services GmbH - organizační složka Česká republika, IČO: 014 35 485, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Kupující"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 k prodeji části podniku Prodávajícího, která se skládá převážně z věcí, práv a jiných majetkových hodnot (zvláště know how a zkušeností zaměstnanců, postupů, atd.) a poskytuje sdílené centrální služby, které zahrnují služby a činnosti v oblasti financování a kontroly výrobních závodů, řízení lidských zdrojů, služby v oblasti informačních technologií (nebo informačních systémů), výzkumu a vývoje, vědecké a technologické činnosti, zajišťování kvality, regulačních záležitostí a rozvoje podnikatelské činnosti, na Kupujícího. 10.6.2013
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Prodávající") a Kraft Foods Europe Procurement GmbH - organizační složka Česká repub lika, IČO: 014 32 028, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Kupující"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 k prodeji části podniku Prodávajícího, která se skládá převážně z věcí, práv a jiných majetkových hodnot (zvláště know how a zkušeností zaměstnanců, postupů, atd.) a zajišťuje nákupy surovin a obalových materiálů (včetně zajištění koordinace nákupní činnosti) a jejich následný prodej a zajišťuje skladovací, logistické a jiné služby, na Kupujícího. 10.6.2013
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Vkladatel") a Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., IČO: 014 09 948, se sídlem Praha , Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Společnost"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 ke vkladu části podniku Vkladatele, která obsahuje veškeré součásti výrobní divize včetně dvou továren na výrobu produktů souvisejících s prodejem sušenek a oplatek, veškerého vybavení těchto továren, náhradních dílů a hodnot souvisejících se zaměstnanci těchto továren (know how, zkušennosti, postupy), do základního kapitálu Společnosti. 10.6.2013
U společnosti došlo ke změně právní formy ve smyslu § 69d a násl. a § 220zc obchodního zákoníku z akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Opavia - LU, s.r.o. 29.4.2008
Jediný akcionář společnosti, GROUPE Danone S.A., se sídlem Bld. Haussmann 17, Paříž, Francouzská republika, rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.6.2006, že základní kapitál společnosti se snižuje o částku 437.149.160,- Kč z částky 624.498.800,- Kč na částku 187.349.640,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií na částku 60,- Kč jedné akcie. 14.7.2006 - 2.2.2007
Valná hromada společnosti Opavia - LU, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 25702050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5594 (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanovením § 183i a n ásl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Groupe Danone société anonyme, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod č. B 552 032 534 RCS PARIS (dále jen "hlavní akcionář") , která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 3.113.447 kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno, v zakniho vané podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200,- Kč, SIN 770990000323, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71% (akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnict ví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů (dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti a (ii) výp isu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valn é hromadě Společnosti, a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i k rozhodném u dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, vlastníkem 3.113.447 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71%, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodní ho zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 68-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Groupe Danone, société anonyme k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti Opavia - LU, a.s. ve výši 2.131,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec ustanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných p apírů. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-l i Vlastík Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. Částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ: 00001350 (dále jen ?Banka?). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek zaslaných na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 7.11.2005 - 29.4.2008
Valná hromada společnosti Opavia - LU, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ 25702050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5594 ( dále jen " Společnost" ), v souladu s ustanovením § 183i a  násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Groupe Danone, société anonyme, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod č. B 552 032 534 RCS PARIS ( dále jen "hlavní akcioná ř"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 3.113.447 kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované p odobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200,- Kč, SIN 770990000323, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71% ( akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnictví Ak cií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů ( dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jako ž i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, vlastníkem 3.113.447 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71%, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a  násl. obch. zák. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s úč inností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( dále jen " den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím , jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obch. zák. oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 2.131,- Kč za jednu Akcii ( dále jen "protiplnění"). Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obch. zák., resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 68-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 63998581 ( dále jen "znalecký posudek"), v jehož výroko vé části se uvádí: " Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Groupe Danone, société anonyme k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosi Opavia - LU, a.s. ve výši 2.131,- Kč je přiměřená námi zjistěné hodnotě akcií". Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec ustanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů . Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídajcí hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlas tník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nov ě Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 00001350 ( dále jen "Banka"). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek zaslaných na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 9.9.2005 - 29.4.2008
Řádná valná hromada společnosti Opavia-LU, konaná dne 17.5.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Opavia-LU, a.s. z původní částky 1.561.247.000,- Kč (slovy jednamiliardapětsetšedesátjednamilionůdvěstěčtyřicetsedmtisíc korun českých) o čá stku 936.748.200,- Kč (slovy: devětsettřicetšestmilionůsedmsetčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých) na částku 624.498.800,- Kč (slovy: šestsetdvacetčtyřimilionůčtyřistadevadesátosmtisícosmset korun českých), a to 3.113.453 (slovy: třemimilionystotřináctit isícičtyřistapadesátitřemi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace, tj. přebytek volných finančních prostředků, které má společnost Opavia-LU, a.s. k dispozici a které nepotřebuje pro své podnikání. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jme novité hodnoty všech akcií ze stávající jmenovité hodnoty 500 Kč (slovy: pětset korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) každé akcie. S částkou ve výši 936.748.200 Kč (slovy: devětsettřicetšestmilionů sedmsetčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých)odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru jmenovité hodnoty akci í akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (tj. v poměru v jakém se podílí na základním kapitálui společnosti). 24.4.2004 - 22.12.2004
Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 783.227.000,- Kč (slovy sedmsetosmdesáttřimilionůdvěstědvacetsedmtisíc korun českých), včetně způsobu zaúčtování zrušení vlastních akcií, a to 3.113.484 (slovy: třemimilionystotřináctičtyřistaosmdesátičtyřmi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem snížení základního kapitálu je jednak splnění povinnosti snížit základní kapitál podle § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy : osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí a jednak nadměrné kapitálové vybavení společnosti. Snížení základního kapitálu se provede dvěma způsoby takto: První část snížení základního kapitálu o částku 2.603.500,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettřitisícepětset korun českých) bude provedeno za použití vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku tak, že společnost podá příkaz SCP ke zrušení těchto akcií. Toto snížení je splněním povinnosti snížit základní kapitál dle ustanovení § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy: osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí. Jelikož cena pořízení byla vyšší, než jmenovitá hodnota akcií, navrhujeme proúčtovat tento rozdíl ve výši 12.106.275,- Kč (slovy: dvanáctmilionůstošesttisícdvěstěsedmdesátpět korun českých) na účet zvlášního rezervního fondu na vlastní akcie, který byl vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.5.2000. Druhá část snížení základního kapitálu o částku 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) bude provedena snížením jmenovité hodnoty akcií, a to ze stávající jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy pětset korun českých) připadající na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu o uvedenou částku tj. 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) je nadměrné kapitálové vybavení společnosti. S částkou ve výši 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. 23.1.2002 - 8.7.2002
Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 783.227.000,- Kč (slovy sedmsetosmdesáttřimilionůdvěstědvacetsedmtisíc korun českých), včetně způsobu zaúčtování zrušení vlastních akcií, a to 3.113.484 (slovy: třemimilionystotřináctičtyřistaosmdesátičtyřmi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem snížení základního kapitálu je jednak splnění povinnosti snížit základní kapitál podle § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy : osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí a jednak nadměrné kapitálové vybavení společnosti. Snížení základního kapitálu se provede dvěma způsoby takto: První část snížení základního kapitálu o částku 2.60.3500,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettřitisícepětset korun českých) bude provedeno za použití vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku tak, že společnost podá příkaz SCP ke zrušení těchto akcií. Toto snížení je splněním povinnosti snížit základní kapitál dle ustanovení § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy: osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí. Jelikož cena pořízení byla vyšší, než jmenovitá hodnota akcií, navrhujeme proúčtovat tento rozdíl ve výši 12.106.275,- Kč (slovy: dvanáctmilionůstošesttisícdvěstěsedmdesátpět korun českých) na účet zvlášního rezervního fondu na vlastní akcie, který byl vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.5.2000. Druhá část snížení základního kapitálu o částku 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) bude provedena snížením jmenovité hodnoty akcií, a to ze stávající jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy pětset korun českých) připadající na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu o uvedenou částku tj. 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) je nadměrné kapitálové vybavení společnosti. S částkou ve výši 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. 14.1.2002 - 23.1.2002
Společnost byla založena rozhodnutím valné hromady společnosti Čokoládovny, a.s. se sídlem Praha 4 - Modřany. Modřanská 27, IČ: 16 19 28 00 jako její právní nástupce vzniklý zrušením společnosti Čokoládovny, a.s. bez likvidace formou rozdělení na společnost Danone Čokoládovny, a.s. a Nestlé Čokoládovny, a.s. podle projektu rozdělení ze dne 15.5.1998. 1.1.1999 - 29.4.2008

Aktuální kontaktní údaje Opavia - LU, s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25702050
Obchodní firma: Opavia - LU, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 1.1.1999
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25702050
Firma: Opavia - LU, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1999

Kontakty na Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Karolinská 661/4 , Praha 186 00 1.1.2010
Sídlo: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00 29.4.2008 - 1.1.2010
Sídlo: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00 15.9.2003 - 29.4.2008
Sídlo: Thámova 289/13 , Praha 186 00 1.1.2001 - 15.9.2003
Sídlo: Mezi vodami 639/27 , Praha 143 00 1.1.1999 - 1.1.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Karolinská 661/4, Praha 186 00

Obory činností Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.5.2009
Pekařství, cukrářství 21.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 2.4.2003 - 21.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.4.2003 - 21.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.4.2003 - 21.5.2009
velkoobchod 14.1.2002 - 21.5.2009
vývoj, výroba, prodej a nákup trvanlivého pečiva, trvanlivých cukrovinkářských, cukrářských a pekárenských výrobků a jejich modifikací 2.4.1999 - 21.5.2009
ubytovací služby 2.4.1999 - 21.5.2009
hostinská činnost 1.1.1999
vývoj, výroba, prodej cukrovinkářského, cukrářského a jiného potravinářského zboží 1.1.1999 - 2.4.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem, vývoj, výroba a montáž 1.1.1999 - 2.4.1999
ubytovací služby - ubytovna odštěpného závodu VELIM 1.1.1999 - 2.4.1999

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 272/7 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 12/25 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1001052757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Okružní 769/1 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052765
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.4.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Máchova 272/7 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Nehrova 29/10 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052749
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Hlavní třída 263/122 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052722
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2000
Provozovna č. 6
Provozovna: Tovární 227/8 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1001052692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.1.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlavní třída 263/122 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1001052722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1999

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Karolinská 661/4 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1001052773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2010

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Vývoj, výroba prodej a nákup trvanlivého pečiva, trvanlivých cukrovinkářských, cukrářských a pekárenských výrobků a jejich modifikací

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. 27.10.2014
V případě, že má společnost více než jednoho jednatele, jednají jménem společnosti vždy alespoň dva jednatelé společně. 29.4.2008 - 27.10.2014
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 1.1.1999 - 29.4.2008
Jméno: Otto Somogyi 8.8.2016
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.8.2016
Adresa: Sulova 1356, Praha 156 00
Jméno: Ivana Tůmová 22.2.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 15.2.2017
Adresa: Sportovců 139, Braškov 273 51
Jméno: Ing. Michael Kopecký 1.1.1999 - 11.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: K Brusce 280/7, Praha 160 00
Jméno: Pierre Marcotte 1.1.1999 - 2.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Blaženky 1869/39, Praha 150 00
Jméno: JUDr.Ing. Václav Haužvic 1.1.1999 - 2.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Junácká 1186/14, Opava 747 05
Jméno: Thierry André Zurcher, Nar. 4.11.1954 11.1.1999 - 2.4.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 6.2.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1076/25, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloš Medřický 2.4.1999 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Březině 181/10, Říčany 251 01
Jméno: ing. Pavel Lhotka 19.11.2001 - 2.4.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2000 do 25.6.2002
Adresa: Generála Janouška 892/30, Praha 198 00
Jméno: Ing. Gabriela Chudá 2.4.2003 - 16.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2002 do 5.5.2004
Adresa: Komunardů 1051/9, Praha 170 00
Jméno: Thierry De Stexhe 15.9.2003 - 16.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2003 do 5.5.2004
Adresa: Na Kodymce 964/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miloš Medřický 2.4.2003 - 20.12.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 27.8.2004
Ve funkci: od 7.2.2003 do 27.8.2004
Adresa: V Březině 181/10, Říčany 251 01
Jméno: JUDr.Ing. Václav Haužvic 2.4.1999 - 2.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Junácká 1186/14, Opava 747 05
Jméno: Fréderic Duverger 20.12.2004 - 25.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.8.2004 do 1.7.2006
Ve funkci: od 1.9.2004 do 1.7.2006
Adresa: Francouzská republika
Bonave 69640, Ville sur Jarnioux
Jméno: Alain Jean - Perre Tapie 25.9.2006 - 26.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006
Ve funkci: od 1.7.2006
Adresa: rue des Abesses 44 , 750 18 Paříž 18 Francouzská republika
Jméno: Patrice Le Villain 17.9.2004 - 29.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2004 do 6.12.2006
Adresa: Mělnická 579/7, Praha 150 00
Jméno: Francois Xavier Lacroix 2.8.2006 - 3.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2006 do 11.9.2007
Ve funkci: od 24.3.2006 do 11.9.2007
Adresa: Hlušičkova 819/7, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miloš Cikrt 9.4.2003 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2003
Adresa: V roklích 245, Praha 155 31
Jméno: Ing. Marie Štíchová 16.7.2004 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2004
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1366/5, Praha 153 00
Jméno: Alain Jean - Pierre Tapie 26.9.2006 - 29.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006
Ve funkci: od 1.7.2006
Adresa: rue des Abesses 44 , 750 18 Paříž 18 Francouzská republika
Jméno: Aleš Novák 29.1.2007 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2006
Adresa: Fibichova 1526/4, Praha 130 00
Jméno: Denis Philippe Olivier Mojon 3.10.2007 - 29.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2007
Ve funkci: od 12.9.2007
Adresa: Chopinova 1500/20, Praha 120 00
Jméno: Alain Jean - Pierre Tapie 29.4.2008 - 21.5.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 29.4.2008 do 7.5.2009
Adresa: rue des Abesses 44 , 750 18 Paříž 18 Francouzská republika
Jméno: Denis Philippe Olivier Mojon 29.4.2008 - 21.5.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 29.4.2008 do 7.5.2009
Adresa: Chopinova 1500/20, Praha 120 00
Jméno: Aleš Novák 29.4.2008 - 21.5.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 29.4.2008 do 7.5.2009
Adresa: Fibichova 1526/4, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Slanec 21.5.2009 - 3.6.2010
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 7.5.2009
Adresa: 7 , 388 01 Kadov Česká republika
Jméno: Pavel Šercl 21.5.2009 - 30.4.2012
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 7.5.2009 do 5.3.2012
Adresa: Kopečná 460/13, Praha 190 00
Jméno: Ing. Pavel Slanec 3.6.2010 - 10.6.2013
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 7.5.2009 do 29.4.2013
Adresa: Horšovská 1053/27, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miloš Cikrt 29.4.2008 - 6.6.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 29.4.2008
Adresa: V roklích 245, Praha 155 31
Jméno: Eva Škorničková 21.5.2009 - 9.9.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 7.5.2009 do 1.9.2015
Adresa: Nobelova 812/4, Praha 160 00
Jméno: Peter Müller 30.4.2012 - 9.9.2015
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 5.3.2012 do 1.9.2015
Adresa: Pointegasse 8 4, A-1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Miloš Cikrt 6.6.2014 - 9.9.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 29.4.2008 do 1.9.2015
Adresa: V roklích 245, Praha 155 31
Jméno: Slavomír Pudiš 9.9.2015 - 8.8.2016
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.9.2015 do 1.8.2016
Adresa: 59 , 919 09 Šelpice Slovenská republika
Jméno: Ludwig Theodor Askemper 9.9.2015 - 22.2.2017
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.9.2015 do 14.2.2017
Adresa: Kellermannsweg 31 , 447 95 Bochum Spolková republika Německo

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dalibor Horáček 1.1.1999 - 13.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Komořsku 2175/2, Praha 143 00
Jméno: Ing. Nikola Geisler 1.1.1999 - 13.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Michnova 1623/5, Praha 149 00
Jméno: Miroslav Řeha 1.1.1999 - 13.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Tučapská 854/2, Holešov 769 01
Jméno: Max P.j. Berger Dat.nar. 2. Července 1950 1.1.1999 - 19.11.2001
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 15.5.2000
Adresa: Guyotdreef, No.67 , B.2930 Brasschaat Belgické království
Jméno: Philippe Jaeckin 1.1.1999 - 19.11.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.5.2000
Adresa: 9, Domaine de la Foret , Fourqueux Francouzská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Camplík 1.1.1999 - 19.11.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Okružní 2162/6, Praha 143 00
Jméno: Lenka Schusterová 13.10.1999 - 19.11.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Heydukova 1871/24, Litoměřice 412 01
Jméno: Didier Ernst 1.1.1999 - 19.2.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 24.5.2001
Adresa: 10 rue de Phalsbourg , 75017 Paris Francouzská republika
Jméno: Guther Mauerhofer 1.1.1999 - 2.4.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 25.6.2002
Adresa: 8 Rue d'Ouessant , Paris Francouzská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Camplík 19.11.2001 - 17.9.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 17.5.2004
Adresa: Okružní 2162/6, Praha 143 00
Jméno: Damien Leclerc 19.11.2001 - 17.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2000 do 17.5.2004
Adresa: Wolfova 265/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloš Štafen 2.4.2003 - 17.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 17.5.2004
Adresa: Kollárova 1174, Úvaly 250 82
Jméno: Miloslav Borovička 13.10.1999 - 20.12.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2004
Adresa: Kmochova 951/4, Lovosice 410 02
Jméno: Jean-Claude Horen Dat.nar. 13. Března 1946 1.1.1999 - 30.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.3.2007
Adresa: 26, Avenue Eglé , 78600 Maisons Laffitte Francouzská republika
Jméno: Ing. Michal Šoman 13.10.1999 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Růžová 449/3, Opava 746 01
Jméno: Lenka Kebrlová 19.11.2001 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Prokopa Holého 113/3, Lovosice 410 02
Jméno: Eduard Bermann 19.11.2001 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2000
Adresa: Hodějovského 736, Benešov 256 01
Jméno: Jean-Claude Austry 19.2.2003 - 29.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.5.2001
Adresa: Francouzská republika
2,rue Wilhelm,Paříž,75016,
Jméno: JUDr. Otakar Švorčík 17.9.2004 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2004
Adresa: Římská 418/19, Praha 120 00
Jméno: Francois Barbier 30.8.2007 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2007
Adresa: rue du Colonel Renard 2 , 921 90 Meudon Francouzská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Pavel Lhotka 2.12.1999 - 15.9.2003
Adresa: Generála Janouška 892/30, Praha 198 00
Jméno: Patrice Le Villain 2.3.2004 - 29.4.2008
Adresa: Mělnická 579/7, Praha 150 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ivana Tůmová
Člen statutárního orgánu: Ing. Otto Somogyi

Vlastníci firmy Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 187 350 000 Kč 100% 29.1.2010
zakladni 371 191 000 Kč 100% 12.8.2009 - 29.1.2010
zakladni 187 350 000 Kč 100% 29.4.2008 - 12.8.2009
zakladni 187 350 000 Kč 100% 2.2.2007 - 29.4.2008
zakladni 624 499 000 Kč 100% 22.12.2004 - 2.2.2007
zakladni 1 561 250 000 Kč 100% 15.9.2003 - 22.12.2004
zakladni 780 623 000 Kč 100% 8.7.2002 - 15.9.2003
zakladni 1 563 850 000 Kč 100% 1.1.1999 - 8.7.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 60 Kč 3 122 494 2.2.2007 - 29.4.2008
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 3 122 494 22.2.2006 - 2.2.2007
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 3 122 494 22.12.2004 - 22.2.2006
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 3 122 494 15.9.2003 - 22.12.2004
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 3 122 494 8.7.2002 - 15.9.2003
Akcie na jméno 500 Kč 3 127 701 1.1.1999 - 8.7.2002

Sbírka Listin Opavia - LU, s.r.o. IČO: 25702050

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 137691/SL 106 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 22.9.2015 23.9.2015 3
C 137691/SL 104 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.9.2015 4.9.2015 21.9.2015 14
C 137691/SL 103 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 19.6.2015 24.7.2015 28.7.2015 2
C 137691/SL 102 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 28.7.2015 36
C 137691/SL 101 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 29.6.2015 24.7.2015 28.7.2015 2
C 137691/SL 100 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 1056/2014 Městský soud v Praze 22.10.2014 24.10.2014 6.11.2014 22
C 137691/SL 99 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.12.2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 3.7.2014 5.8.2014 38
C 137691/SL 98 notářský zápis NZ 1090/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.11.2013 20.11.2013 12.12.2013 43
C 137691/SL 97 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 15.10.2013 16.10.2013 6
C 137691/SL 96 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 10.10.2013 15.10.2013 16.10.2013 11
C 137691/SL 94 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.9.2013 1.10.2013 49
C 137691/SL 93 ostatní rozhod. společníka Městský soud v Praze 17.4.2013 5.9.2013 1.10.2013 2
C 137691/SL 92 ostatní rozhod. společníka Městský soud v Praze 12.4.2013 5.9.2013 1.10.2013 2
C 137691/SL 91 posudek znalce č. 9/28101107/13 Městský soud v Praze 22.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 74
C 137691/SL 90 posudek znalce č. 8/28101107/13 Městský soud v Praze 22.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 75
C 137691/SL 89 ostatní smlouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 25.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 57
C 137691/SL 88 ostatní smlouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 23.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 17
C 137691/SL 87 ostatní smlouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 25.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 17
C 137691/SL 86 notářský zápis NZ 357/2013 Městský soud v Praze 23.4.2013 4.6.2013 12.6.2013 110
C 137691/SL 85 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 16.1.2013 30.1.2013 4.2.2013 17
C 137691/SL 84 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 16.1.2013 30.1.2013 4.2.2013 17
C 137691/SL 83 ostatní -rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 29.6.2012 21.8.2012 10.9.2012 1
C 137691/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.8.2012 10.9.2012 48
C 137691/SL 81 ostatní -rozhodnutí společníka Městský soud v Praze 21.6.2011 1.8.2011 2.8.2011 1
C 137691/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 1.8.2011 49
C 137691/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 27.7.2010 51
C 137691/SL 78 notářský zápis NZ 244/2009 Městský soud v Praze 2.9.2009 9.2.2010 8
C 137691/SL 77 notářský zápis NZ 347/2009 Městský soud v Praze 19.11.2009 14.12.2009 7
C 137691/SL 76 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 24.8.2009 47
C 137691/SL 75 notářský zápis NZ 182/2009 Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 24.8.2009 9
C 137691/SL 74 účetní závěrka r.2008-audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 9.7.2009 47
C 137691/SL 73 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 1.4.2009 24.6.2009 3
C 137691/SL 72 podpisové vzory +ČP 2x Městský soud v Praze 26.3.2009 24.6.2009 8
C 137691/SL 71 ostatní -rozhodnutí jediného společník Městský soud v Praze 7.5.2009 24.6.2009 4
C 137691/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.2.2008 19.5.2008 3
C 137691/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.2.2008 19.5.2008 3
C 137691/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.2.2008 19.5.2008 3
C 137691/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.2.2008 19.5.2008 4
C 137691/SL 66 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 232/2008 Městský soud v Praze 28.3.2008 19.5.2008 28
C 137691/SL 65 posudek znalce č. 22-2/2008 Městský soud v Praze 21.3.2008 19.5.2008 106
C 137691/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 13.5.2008 13.5.2008 46
C 137691/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.9.2007 30.10.2007 2
C 137691/SL 62 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.9.2007 30.10.2007 2
C 137691/SL 61 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 11.9.2007 30.10.2007 5
C 137691/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.2007 26.10.2007 29.10.2007 22
C 137691/SL 59 notářský zápis NZ 232/2007 Městský soud v Praze 23.10.2007 26.10.2007 29.10.2007 8
C 137691/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.9.2007 22.10.2007 22
C 137691/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.9.2007 15.10.2007 22
C 137691/SL 56 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 31.3.2007 25.9.2007 7
C 137691/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.9.2007 12.9.2007 14.9.2007 22
C 137691/SL 54 notářský zápis NZ 216/2007 Městský soud v Praze 11.9.2007 12.9.2007 14.9.2007 9
C 137691/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2006 + zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 31.5.2007 0
C 137691/SL 52 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 5.12.2006 9.2.2007 3
C 137691/SL 51 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.1.2007 9.2.2007 1
C 137691/SL 50 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2006 27.10.2006 3
C 137691/SL 49 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 12.9.2006 27.10.2006 1
C 137691/SL 48 ostatní -roz.jed.akc. Městský soud v Praze 21.12.2005 7.9.2006 2
C 137691/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2006 7.9.2006 2
C 137691/SL 45 ostatní -záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 20.4.2006 7.9.2006 3
C 137691/SL 44 ostatní -záp.z jed.DR Městský soud v Praze 24.3.2006 7.9.2006 3
C 137691/SL 43 notářský zápis NZ 141/2006 Městský soud v Praze 26.6.2006 7.9.2006 8
C 137691/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.1.2006 6.3.2006 23
C 137691/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004.+VH 13.5.2005 Městský soud v Praze 31.12.2004 25.7.2005 27.7.2005 73
C 137691/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2005 25.7.2005 27.7.2005 23
C 137691/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 24.5.2005 26.5.2005 47
C 137691/SL 37 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.11.2004 22.12.2004 1
C 137691/SL 36 ostatní -rozhodnutí DR /představenstvo / Městský soud v Praze 27.8.2004 22.12.2004 2
C 137691/SL 35 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.9.2004 22.12.2004 2
C 137691/SL 34 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 8.9.2004 2
C 137691/SL 33 notářský zápis -NZ 79/2004 Městský soud v Praze 9.6.2004 23.6.2004 8
C 137691/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.6.2004 58
C 137691/SL 31 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 17.5.2004 23.6.2004 26
C 137691/SL 30 ostatní -zápis z jednání DR /představenstvo / Městský soud v Praze 5.5.2004 23.6.2004 3
C 137691/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.6.2004 23.6.2004 1
C 137691/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.5.2004 4.6.2004 82
C 137691/SL 27 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.1.2004 3.2.2004 2
C 137691/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.9.2004 3.2.2004 1
C 137691/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.2003 19.11.2003 2.12.2003 22
C 137691/SL 23 ostatní -zápis z V.H.+příl. Městský soud v Praze 17.4.2003 15.9.2003 50
C 137691/SL 22 notářský zápis, podpisové vzory NZ121/2003 Městský soud v Praze 11.7.2003 15.9.2003 11
C 137691/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.5.2003 28.5.2003 74
C 137691/SL 20 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 17.10.2002 20.3.2003 3
C 137691/SL 19 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 7.2.2003 20.3.2003 3
C 137691/SL 18 ostatní zápis z jednání DR / představenstvo / Městský soud v Praze 6.2.2003 20.3.2003 3
C 137691/SL 17 ostatní -zápis z jednání DR / představenstvo/ Městský soud v Praze 25.6.2002 20.3.2003 5
C 137691/SL 16 stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2001 + valná hromada 25.6.2002 Městský soud v Praze 31.12.2001 20.3.2003 104
C 137691/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti NZ157/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 20.3.2003 21
C 137691/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ88/2001 Městský soud v Praze 24.5.2001 20.3.2003 24
C 137691/SL 13 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 10.2.2003 23
C 137691/SL 12 výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 10.2.2003 25
C 137691/SL 11 ostatní zápis z VH-přílohy Městský soud v Praze 24.5.2001 10.2.2003 16
C 137691/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 28.6.2002 7
C 137691/SL 7 notářský zápis, podpisové vzory NZ 184/2001 +valná hromada 27.11.2001 Městský soud v Praze 27.11.2001 15.1.2002 17
C 137691/SL 8 podpisové vzory  + zápis z jednání DR Městský soud v Praze 15.5.2000 21.11.2001 4
C 137691/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 24.9.2001 7
C 137691/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 22.5.2000 25.5.2000 4
C 137691/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 54
C 137691/SL 3 posudek znalce 4x Městský soud v Praze 4.5.1998 46
C 137691/SL 2 notářský zápis NZ 474/1998 Městský soud v Praze 6.8.1998 7
C 137691/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 391/1998 /návrh na rozdělení / Městský soud v Praze 30.6.1998 160

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Opavia - LU, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Opavia - LU, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.