Oblastní nemocnice Náchod a.s. Náchod IČO: 26000202

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Oblastní nemocnice Náchod a.s., která sídlí v obci Náchod a bylo jí přiděleno IČO 26000202.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem v obci Náchod byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2003
Spisová značka: B 2333
IČO: 26000202
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost 12.11.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 12.11.2003
Jediný akcionář přijal dne 6.12.2018 v působnosti valné hromady toto usnesení: Základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se zvyšuje takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5 000 000,00 Kč (slovy: pět miliónů korun českých), tedy z výše 63 366 000,00 Kč (slovy: šedesát tři milióny tři sta šedesát šest tisíc korun českých) na novou výši 68 366 000,00 Kč (slovy: šedesát osm miliónů tři sta šedesát šest tisíc korun českých), a to úpisem no vých akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie 2.Ke zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 50 (slovy: padesát) nových kmenových akcií o jmenov ité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobi lizovány. Emisní kurs 3.Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Přednostní právo 4.Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu vzdal a údaje dle § 475 písmeno c) zákona o obchodních korporacích se proto neuvádí. Akcie neupsané s využitím přednostního práva 5.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bu dou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25997556. Tomuto zájemci bude nabídnuto k upsání 50 (slovy: padesát) nových kmenovýc h akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno), které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. 6.Předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Podpisy na smlouvě o upsání akcie musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcie bude činit 90 (devadesát) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie představenstvem společnosti předem určenému zájemci. 7.Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém b ude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u Komerční banky, a.s. číslo účtu 78-8883900227/0100. 20.12.2018 - 30.1.2019
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01, identifikační číslo 260 00 202, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 90 (slovy: devadesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 15 (slovy: patnáct ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50. 000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 1/1117 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité ho dnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 10/1117 ), resp., a to pro případ, že zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude předcházet zápis snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 58.084.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých), na základě kterého jmenovitá hodnota každé z 6 (slovy: šesti) kusů akcií o jmen ovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude snížena o 520.000,- Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých), tj. na 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 (slovy: tisíc padesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bude snížena o 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíc korun českých), tj. na 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), tak na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 5 0.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyřicet osm z padesáti tří tisíc šest set šestnácti ( 48/53616 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč, slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyři sta osmdesát z padesáti tří tisíc šest set šes tnácti (480/53616 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 90 (slovy: devadesát ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jakož i všech 15 (slovy: patnáct ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc ko run českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, ident ifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 17.8.2016 - 21.4.2017
Představenstvo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., identifikační číslo 259 97 556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, při výkonu působnosti valné hromady (jediného akcionáře) společnosti Oblastní nemocnice Nácho d a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod dne 23. června 2016 přijalo rozhodnutí, kterým schválilo snížení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purk yňova 446, 547 01 Náchod, a to v rozsahu a za těchto podmínek : Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: Ztráta společnosti. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty společnosti. Rozsah navrhovaného snížení: 58.084.000,-- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých). Způsob provedení navrhovaného snížení: Poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 6 ( slovy: šesti ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ), bude snížena o 520.000,-- Kč ( slov y: pět set dvacet tisíc korun českých ), tj. na 480.000,-- Kč ( slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých ) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 ( slovy: tisíc padesát sedm ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých ), bude snížena o 52.000,-- Kč ( slovy: padesát dva tisíc korun českých ), tj. na 48.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých ). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Lhůta pro předložení akcií: Do 30 ( slovy: třiceti ) dnů poté, co bude snížení základního kapitálu účinné. 20.7.2016 - 17.8.2016
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 8.500.000,-- Kč (slovy: osm mil ionů pět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Druh akc ií:kmenové akcie.Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000, -- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce třiceti dvou ( 1/1032 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodn otě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce třiceti dvou (10/1032). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 85 (slovy: osmdesát pět) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Posp íšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Pu rkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doruče n návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných ak cií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 2.12.2015 - 20.7.2016
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27. srpna 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 500 (slovy: pět set) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z pěti set třiceti dvou ( 1/5 32 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jedna z pěti set třic eti dvou (10/532). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 500 (slovy: pět set) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společno st Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 29.9.2015 - 2.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 1.10.2014 - 4.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 4.11.2014
Na společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249. 23.7.2013
Jediný akcionář schválil dne 22.6.2010 zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 následovně: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 45.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kc (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné dvaaosmdesátiny (1/82), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset dvaaosmdesátin (10/82). Všech 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Zdravotni cký holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 259 97 556, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2321, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.- Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. tj. Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 237931161/0300, a to ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzav řena smlouva o upsání akcií. 30.6.2010 - 27.8.2010
Jediný akcionář přijal dne 11. 11. 2009 následující rozhodnutí: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 6.200.000,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 6 (slovy: šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2 (slovy: dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, lze upsat jednak 0,3 (slovy: tři desetiny) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden m ilion korun českých, a dále 0,1 (slovy: jednu desetinu) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Všech 6 (slovy: šest) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a též 2 (slovy: dva) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556., a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tj. Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. L hůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splac ení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 30 (třiceti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejich ž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek. 7. Na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn jediný akcionář započíst si svoje pohledávky za společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purky ňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202, a to co do částky 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých), z titulu - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990904/0058 (číslo přijaté faktury 930901/1938), datum uskutečnění zadaniteln ého plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990804/0119 (číslo přijaté faktury 930801/3671), datum uskutečnění zdanitelné ho plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0029 (číslo přijaté faktury 930901/0895), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slo vy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0057 (číslo přijaté faktury 930901/2124), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slo vy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0104 (číslo přijaté faktury 930901/3010), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy : třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0028 (číslo přijaté faktury 930901/0893), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0056 (číslo přijaté faktury 930901/2123), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0103 (číslo přijaté faktury 930901/3009), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0081 (číslo přijaté faktury 930801/2574), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy : třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0116 (číslo přijaté faktury 930801/3673), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, s lovy: třícátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0077 (číslo přijaté faktury 930801/2578), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0112 (číslo přijaté faktury 930801/3674), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008 , slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 92.093,-- Kč, slovy: devadesát dva tisíc devadesát tři korun českých, číslo faktury 990804/0141 (číslo přijaté faktury 930801/3706), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0018 (číslo přijaté faktury 930901/0892), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0016 (číslo přijaté faktury 930901/0891), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. březn a 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0045 (číslo přijaté faktury 930901/2122), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0043 (číslo přijaté faktury 930901/2121), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červn a 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0093 (číslo přijaté faktury 930901/3008), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, sl ovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedását devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0091 (číslo přijaté faktury 930901/3007), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169. 828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990804/0126 (číslo přijaté faktury 930801/3678), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. pros ince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 56.610,-- Kč, slovy: padesát šest tisíc šest set deset korun českých, číslo faktury 990804/0091 (číslo přijaté faktury 930801/2824), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slov y: třicátého září roku dva tisíce osm, - neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990904/0059 (číslo přijaté faktury 930901/2120), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. červ na 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět, - části neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990804/0120 (číslo přijaté faktury 930801/3672), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30 . prosince 2008, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce osm, a to co do částky 41.513,-- Kč, slovy: čtyřicet jedna tisíc pět set třináct korun českých. 3.12.2009 - 20.1.2010
Dle smlouvy o fúzi ze dne 5.12.2005 převzala obchodní společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Broumovská nemocnice a.s. se sídlem Broumov, Smetanova 91, PSČ 550 16, identifikační číslo 260 00 733, zapsané v oddílu B vložce číslo 2331 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 28.12.2005

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26000202
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Náchod
Vznik první živnosti: 12.11.2003
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26000202
Firma: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Náchod
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 12.11.2003

Kontakty na Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Purkyňova 446 , Náchod 547 01 17.7.2014
Sídlo: Purkyňova 446 , Náchod 547 01 12.11.2003 - 17.7.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Purkyňova 446, Náchod 547 01

Obory činností Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 17.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.12.2003
Ubytovací služby 10.12.2003 - 30.4.2009
Kopírovací práce 10.12.2003 - 30.4.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 10.12.2003 - 30.4.2009
Specializovaný maloobchod 10.12.2003 - 30.4.2009
Provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb. 10.12.2003 - 17.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.11.2003 - 30.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Jiráskova 506 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1012109518
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 16.3.2018
Provozovna č. 2
Provozovna: Purkyňova 446 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1012109500
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 16.3.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.2003

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.2003

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.3.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: Jiráskova 506 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1012109518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2018

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.4.2004

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ústavní zdravotní péče

Vedení firmy Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel. 30.1.2019
Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 17.7.2014 - 30.1.2019
Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 12.11.2003 - 17.7.2014
Jméno: Ing. Ivana Urešová MBA 30.1.2019
Funkce: Statutární ředitelka
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Dostojevského 474, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Bohuslav Sedláček 12.11.2003 - 19.8.2004
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 12.11.2003 do 23.2.2004
Adresa: Štolbova 600/8, Hradec Králové 500 12
Jméno: RSDr. Jaroslav Ošťádal 12.11.2003 - 11.10.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 15.2.2007
Ve funkci: od 12.11.2003 do 15.2.2007
Adresa: Pivovarská 661, Česká Skalice 552 03
Jméno: MVDr. Josef Řehák 12.11.2003 - 11.10.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2003 do 15.2.2007
Adresa: Rybářská 1745, Náchod 547 01
Jméno: Michael Jankovič 12.11.2003 - 11.10.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2003 do 15.2.2007
Adresa: Malecí 852, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Mgr. Zdeňka Horníková 12.11.2003 - 11.10.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2003 do 15.2.2007
Adresa: Mlýnská 100, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Josef Šimurda 19.8.2004 - 11.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.4.2004 do 15.2.2007
Ve funkci: od 5.4.2004 do 15.2.2007
Adresa: Svobody 54, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Miroslav Švábl 4.4.2006 - 11.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 15.2.2007
Adresa: Komenského 263, Broumov 550 01
Jméno: RSDr. Jaroslav Ošťádal 11.10.2007 - 30.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 9.6.2008
Adresa: Pivovarská 661, Česká Skalice 552 03
Jméno: Ing. Josef Prokeš 11.10.2007 - 30.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 1.12.2008
Adresa: Řadová 446, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: MUDr. Miroslav Švábl 11.10.2007 - 24.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Ve funkci: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Adresa: Komenského 263, Broumov 550 01
Jméno: RNDr. Jiří Stejskal 11.10.2007 - 24.2.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Ve funkci: od 16.2.2007 do 28.12.2009
Adresa: Domašínská 361, Dobruška 518 01
Jméno: Ing. Petr Pakosta 11.10.2007 - 24.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Adresa: Purkyňova 1496, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Jiří Veselý 11.10.2007 - 24.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Adresa: Dělnické domy 81, Broumov 550 01
Jméno: MUDr. Leoš Žďánský 11.10.2007 - 24.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2007 do 28.12.2009
Adresa: Orlická 978, Dobruška 518 01
Jméno: MUDr. Ladislav Tichý 30.4.2009 - 24.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2008 do 28.12.2009
Adresa: Pod Montací 1301, Náchod 547 01
Jméno: František Vrabec 30.4.2009 - 24.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.2.2009 do 28.12.2009
Adresa: Na Studánkách 782, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Miroslav Vávra CSc. 24.2.2010 - 13.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009
Adresa: 104, Kocbeře 544 64
Jméno: PharmDr. Jana Třešňáková 24.2.2010 - 13.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009
Ve funkci: od 28.12.2009 do 24.3.2010
Adresa: Českých bratří 32, Hronov 549 31
Jméno: PhDr. Martin Scháněl Ph.D. 24.2.2010 - 13.5.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009
Ve funkci: od 28.12.2009 do 24.3.2010
Adresa: K Břízkám 2/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Josef Prokeš 24.2.2010 - 6.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 6.10.2010
Adresa: Řadová 446, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: MUDr. Ladislav Tichý 24.2.2010 - 6.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 6.10.2010
Adresa: Pod Montací 1301, Náchod 547 01
Jméno: PharmDr. Jana Třešňáková 13.5.2010 - 6.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009
Ve funkci: od 24.3.2010
Adresa: Českých bratří 32, Hronov 549 31
Jméno: PhDr. Martin Scháněl Ph.D. 13.5.2010 - 6.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 6.10.2010
Adresa: K Břízkám 2/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: Vladimír Hrádek 24.2.2010 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 10.11.2011
Adresa: Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Jméno: MUDr. Jiří Veselý 6.12.2010 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 22.8.2011
Adresa: Dělnické domy 81, Broumov 550 01
Jméno: František Vrabec 6.12.2010 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 10.11.2011
Adresa: Na Studánkách 782, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Jiří Hanuš 1.6.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 10.11.2011
Adresa: 17. listopadu 329, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Karel Janeček 1.6.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2011 do 14.12.2011
Adresa: 17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Jiří Jarkovský 6.12.2010 - 10.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2010 do 21.12.2012
Adresa: Zalomená 168/8, Hradec Králové 500 02
Jméno: PhDr. Martin Scháněl Ph.D. 1.6.2012 - 10.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2011 do 21.12.2012
Adresa: K Břízkám 2/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: PharmDr. Jana Třešňáková 6.12.2010 - 16.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 1.7.2014
Ve funkci: od 24.3.2010 do 1.7.2014
Adresa: Družební 1517, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: MUDr. Petr Lochman 24.2.2010 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 16.8.2013
Adresa: Husovo náměstí 624, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Miroslav Vávra CSc. 13.5.2010 - 26.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 1.7.2014
Ve funkci: od 24.3.2010 do 1.7.2014
Adresa: 104, Kocbeře 544 64
Jméno: MUDr. Antonín Housa 1.6.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2011 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: 25, Litoboř 552 05
Jméno: Vladimír Hrádek 1.6.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2011 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Jméno: Ilona Žďárská 10.6.2013 - 26.9.2013
Funkce: člen představnetsva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 16.8.2013
Adresa: Jiřího z Poděbrad 937, Hronov 549 31
Jméno: Karel Petránek 10.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představnetsva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: Pod Homolkou 1945, Náchod 547 01
Jméno: PharmDr. Jana Třešňáková 16.8.2013 - 17.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 1.7.2014
Ve funkci: od 24.3.2010 do 1.7.2014
Adresa: Družební 1517, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Miroslav Vávra CSc. 26.9.2013 - 17.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 1.7.2014
Ve funkci: od 24.3.2010 do 1.7.2014
Adresa: 104, Kocbeře 544 64
Jméno: MUDr. Antonín Housa 26.9.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2011 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: 25, Litoboř 552 05
Jméno: Vladimír Hrádek 26.9.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2011 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Jméno: David Wadie Shihata 26.9.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: Boženy Němcové 635, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Jan Skořepa 26.9.2013 - 17.7.2014
Funkce: člena představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013 do 1.7.2014
Ve funkci: do 1.7.2014
Adresa: 162, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 17.7.2014 - 28.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: K Běchovicům 404/35, Praha 190 16
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 28.5.2016 - 15.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: Palackého 20, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 15.9.2017 - 13.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 1.8.2017
Ve funkci: od 1.7.2014 do 1.8.2017
Adresa: 78, Pec pod Sněžkou 542 21
Jméno: Ing. Lukáš Hartwich 17.7.2014 - 17.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 31.12.2017
Ve funkci: od 1.7.2014 do 31.12.2017
Adresa: 175, Božanov 549 74
Jméno: Ing. Ivana Urešová MBA 13.10.2017 - 30.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017 do 31.12.2018
Ve funkci: od 1.8.2017 do 31.12.2018
Adresa: Dostojevského 474, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: RNDr., Bc. Jan Mach 17.3.2018 - 30.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2018 do 31.12.2018
Ve funkci: od 14.2.2018 do 31.12.2018
Adresa: Větrník 1318 , 549 41 Červený Kostelec Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: František Rázl 12.11.2003 - 25.6.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 12.11.2004
Ve funkci: od 12.11.2003
Adresa: Svolinského 1045, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Vlastimil Tichý 12.11.2003 - 25.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 12.11.2004
Ve funkci: od 12.11.2003
Adresa: Smetanova 812, Náchod 547 01
Jméno: Bc. Ilona Žďárská 12.11.2003 - 25.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 12.11.2003 do 12.11.2004
Adresa: Jiřího z Poděbrad 937, Hronov 549 31
Jméno: MUDr. Josef Beneš 25.6.2005 - 29.9.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 7.6.2005
Ve funkci: od 23.2.2005 do 7.6.2005
Adresa: Běloveská 1773, Náchod 547 01
Jméno: František Rázl 25.6.2005 - 29.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 23.2.2005 do 24.6.2005
Adresa: Svolinského 1045, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Miroslav Tiller 25.6.2005 - 26.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 23.2.2005 do 31.1.2008
Adresa: Za Tratí 1897, Náchod 547 01
Jméno: František Rázl 29.9.2005 - 30.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 9.2.2009
Ve funkci: od 24.6.2005 do 9.2.2009
Adresa: Svolinského 1045, Náchod 547 01
Jméno: Květoslav Kábrt 29.9.2005 - 22.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 8.6.2005 do 31.8.2010
Adresa: Příkopy 1105, Náchod 547 01
Jméno: Květoslav Kábrt 22.6.2011 - 1.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2010 do 14.12.2011
Adresa: Příkopy 1105, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Karel Petránek 30.4.2009 - 14.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2009
Ve funkci: od 25.3.2009 do 29.3.2012
Adresa: Pod Homolkou 1945, Náchod 547 01
Jméno: František Vrabec 1.6.2012 - 14.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 2.9.2014
Ve funkci: do 2.9.2014
Adresa: Na Studánkách 782, Jaroměř 551 01
Jméno: Mgr. Karel Petránek 14.8.2012 - 10.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2009 do 6.3.2013
Adresa: Pod Homolkou 1945, Náchod 547 01
Jméno: Eva Smolová 26.5.2008 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2008
Adresa: Zahradní 335, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Jiří Hanuš 1.6.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011
Adresa: 17. listopadu 329, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Karel Janeček 1.6.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 2.9.2014
Adresa: 17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: MUDr. Zdeněk Novák 1.6.2012 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 2.9.2014
Adresa: Javornická 1580, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: František Vrabec 14.8.2012 - 26.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 2.9.2014
Ve funkci: od 29.3.2012 do 2.9.2014
Adresa: Na Studánkách 782, Jaroměř 551 01
Jméno: Petr Kilevník 10.6.2013 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2013 do 16.8.2013
Adresa: Na Úpě 519, Jaroměř 551 01
Jméno: František Vrabec 26.9.2013 - 1.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 2.9.2014
Ve funkci: od 29.3.2012 do 2.9.2014
Adresa: Na Studánkách 782, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Karel Janeček 26.9.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 2.9.2014
Adresa: 17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: MUDr. Zdeněk Novák 26.9.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 2.9.2014
Adresa: Javornická 1580, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Jakub Jandík 26.9.2013 - 1.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2013 do 2.9.2014
Adresa: 12, Skuhrov nad Bělou 517 03
Jméno: Ing. Jiří Hanuš 26.9.2013 - 21.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 14.12.2016
Adresa: 17. listopadu 329, Červený Kostelec 549 41
Jméno: MUDr. Leoš Voborník 1.10.2014 - 8.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2014 do 11.4.2017
Adresa: V. Opatrného 681, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: MUDr. Antonín Housa 4.11.2014 - 8.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2014 do 11.4.2017
Adresa: 25, Litoboř 552 05
Jméno: Eva Smolová 26.9.2013 - 19.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2008 do 25.3.2013
Adresa: Zahradní 335, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Miroslav Antl 1.10.2014 - 19.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2014 do 8.3.2018
Adresa: Sekaninova 417/40, Hradec Králové 500 11
Jméno: MUDr. Marcel Maršík 4.11.2014 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2014 do 31.12.2018
Adresa: 140, Česká Čermná 549 21
Jméno: Ing. Jiří Hanuš 21.4.2017 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2016 do 31.12.2018
Adresa: 17. listopadu 329, Červený Kostelec 549 41
Jméno: MUDr. Jaroslav Vokůrka 8.7.2017 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2017 do 31.12.2018
Adresa: Sokolská 859, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Marcela Franková 8.7.2017 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2017 do 31.12.2018
Adresa: 17. listopadu 764, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Jan Skořepa 19.12.2018 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2018 do 31.12.2018
Adresa: 162, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: Eva Smolová 19.12.2018 - 30.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2018 do 31.12.2018
Adresa: Zahradní 335, Náchod 547 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista RNDr. Bc. Jan Mach je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat. 4.2.2019
Prokurista Ing. Luboš Mottl je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu části obchodního závodu společnosti, která označena jako "nemocnice Rychnov nad Kněžnou", i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn, ve výše uvedeném rozsahu společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat. 4.2.2019
Jméno: RNDr. Bc. Jan Mach 4.2.2019
Adresa: Větrník 1318 , 549 41 Červený Kostelec Česká republika
Jméno: Ing. Luboš Mottl 4.2.2019
Adresa: Erbenova 1476, Kostelec nad Orlicí 517 41
Jméno: Ing. Josef Šimurda 9.2.2004 - 19.8.2004
Adresa: Ludvíka Svobody 828, Vrchlabí 543 01
Jméno: Ing. Josef Šimurda 19.8.2004 - 11.10.2007
Adresa: Svobody 54, Náchod 547 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ivana Urešová

Vlastníci firmy Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 68 366 000 Kč 100% 20.12.2018
zakladni 63 366 000 Kč 100% 17.8.2016 - 20.12.2018
zakladni 53 616 000 Kč 100% 20.7.2016 - 17.8.2016
zakladni 111 700 000 Kč 100% 2.12.2015 - 20.7.2016
zakladni 103 200 000 Kč 100% 29.9.2015 - 2.12.2015
zakladni 53 200 000 Kč 100% 27.8.2010 - 29.9.2015
zakladni 8 200 000 Kč 100% 20.1.2010 - 27.8.2010
zakladni 2 000 000 Kč 100% 9.2.2004 - 20.1.2010
zakladni 2 000 000 Kč 30% 12.11.2003 - 9.2.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 140 20.12.2018
Akcie na jméno 50 000 Kč 15 17.8.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 90 17.8.2016 - 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 480 000 Kč 6 20.7.2016
Kmenové akcie na jméno 48 000 Kč 1 057 20.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 057 2.12.2015 - 20.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 972 29.9.2015 - 2.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 472 27.8.2010 - 29.9.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 22 20.1.2010 - 27.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 20.1.2010 - 20.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.11.2003 - 20.1.2010

Sbírka Listin Oblastní nemocnice Náchod a.s. IČO: 26000202

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2333/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2015 4.12.2015 12
B 2333/SL 53 notářský zápis [Nz 246/2015] Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2015 5.11.2015 4.12.2015 15
B 2333/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2015 29.9.2015 12
B 2333/SL 51 notářský zápis [Nz 220/2015] Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 11.9.2015 29.9.2015 15
B 2333/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2015 8.7.2015 64
B 2333/SL 49 ostatní výpis usnesení ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2014 20.10.2014 1
B 2333/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2014 14.10.2014 1
B 2333/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2014 24.7.2014 66
B 2333/SL 44 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2014 21.7.2014 50
B 2333/SL 43 ostatní výpis usnesení ze zased. předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2013 26.9.2013 1
B 2333/SL 42 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 1.1.2013 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2013 25.7.2013 17
B 2333/SL 41 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2013 25.7.2013 26
B 2333/SL 40 notářský zápis, změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2013 25.7.2013 28
B 2333/SL 39 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2013 20.6.2013 64
B 2333/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2013 12.6.2013 3
B 2333/SL 37 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2013 20.5.2013 7
B 2333/SL 36 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2012 16.8.2012 1
B 2333/SL 35 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2012 19.7.2012 65
B 2333/SL 34 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2012 4.6.2012 16
B 2333/SL 33 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2012 4.6.2012 24
B 2333/SL 32 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2011 7.7.2011 69
B 2333/SL 31 ovládací smlouva Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 20.6.2011 23.6.2011 1
B 2333/SL 30 notářský zápis, ovládací smlouva Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2010 8.12.2010 42
B 2333/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2010 8.12.2010 6
B 2333/SL 28 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 6.10.2010 2.12.2010 8.12.2010 8
B 2333/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2010 27.8.2010 16
B 2333/SL 26 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2010 5.8.2010 61
B 2333/SL 25 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2010 15.7.2010 20
B 2333/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2010 1.4.2010 20.5.2010 4
B 2333/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.2.2010 25.2.2010 14
B 2333/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 28.12.2009 22.2.2010 25.2.2010 10
B 2333/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2010 18
B 2333/SL 20 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 21
B 2333/SL 19 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2009 31.7.2009 51
B 2333/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2009 22.4.2009 20
B 2333/SL 18 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2009 15.4.2009 15.4.2009 26
B 2333/SL 15 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2008 24.5.2008 26.5.2008 6
B 2333/SL 14 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis z jedn.předst.,zruš.prok Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2007 10.10.2007 7.11.2007 16
B 2333/SL 11 notářský zápis ovládací smlouvy Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2006 21.8.2006 23.8.2006 50
B 2333/SL 10 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2005, rozhodnutí VH Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2006 4.7.2006 10.7.2006 50
B 2333/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2005 3.4.2006 4.4.2006 32
B 2333/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2005 8.12.2005 8.12.2005 88
B 2333/SL 7 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2005 2.11.2005 2.11.2005 4
B 2333/SL 6 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2004, rozhodnutí VH Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 30.6.2005 74
B 2333/SL 3 ostatní nájemní smlouva Krajský soud v Hradci Králové 2.1.2004 17.2.2004 17.2.2004 18
B 2333/SL 2 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2003 15.1.2004 15.1.2004 4
B 2333/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2003 3.10.2003 3.10.2003 38
B 2333/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2007 28
B 2333/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2007 53

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Oblastní nemocnice Náchod a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Oblastní nemocnice Náchod a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.