Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Kolín IČO: 27256391

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, která sídlí v obci Kolín a bylo jí přiděleno IČO 27256391.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem v obci Kolín byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a další.

Základní údaje o Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.6.2005
Spisová značka: B 10018
IČO: 27256391
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost 21.6.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.6.2005
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NaSZZ Nymburk" umístěná na adrese Boleslavská 425, 288 01 Nymburk. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.7.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 27 256391, se sídlem Žižkova 146, Kolín, PSČ: 280 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10018 (jako stranou prodávající) a Město Nymburk, IČ: 002369500, se sídlem Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, PSČ: 288 28, zap saná v obchodním rejstříku - registr ekonomických údajů (jako stranou kupující). 3.11.2007
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "NsP Brandýs nad Labem" umístěná na adrese Brázdimská 1000, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemoc nice Středočeského kraje, IČ: 27256391, se sídlem Žižkova 146, Kolín, PSČ: 28000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10018 (jako stranou prodávající) a PP Hospitals s.r.o., IČ: 26085011, se sídlem Antonínova 85, Dačice II, PSČ: 38016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13078 (jako stranou kupující). 16.7.2007
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 855.500.000,-Kč (slovy: osm set padesát pět milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 7.2.2006 - 16.3.2006
2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 8.555 (slovy: osmi tisíc pět seti padesáti pěti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v list inné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 7.2.2006 - 16.3.2006
3. Upsáním všech akcií, tzn. 8.555 (slovy: osmi tisíc pět seti padesáti pěti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnu to předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 ( dále jen "Středočeský kraj"). 7.2.2006 - 16.3.2006
4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) d nů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Stře dočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je prá vní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.2.2006 - 16.3.2006
5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odst avci 3 obchodního zákoníku. 7.2.2006 - 16.3.2006
6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.016.95Kč ( slovy: jedno sto tisíc šestnáct korun českých a devadesát pět haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého v kladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 145.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 16,95 Kč ( šestnáct korun českých a devadesát pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7.2.2006 - 16.3.2006
7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniků, a to: 7.2.2006 - 16.3.2006
a) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Kolín, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 02. K podniku náleží věci, práva a jiné majetko vé hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a z ávazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění záko na č.10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Kolín Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Střed očeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 7.2.2006 - 16.3.2006
b) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice a sdružení zdravotnických zařízení Nymburk, se sídlem Nymburk, Boleslavská 425, PSČ 288 01. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku Če ské republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001 Sb.,součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice a sdružení zdravotnických zařízení Nymburk Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 7.2.2006 - 16.3.2006
c) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Léčebny dlouhodobě nemocných na Vojkově, se sídlem Mukařov, K Nemocnici 83, PSČ 251 62. K podniku nál eží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o převodu něk terých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společ nosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 7.2.2006 - 16.3.2006
d) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Bolesl av, Brázdimská 1000, PSČ 250 01. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1 .2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republoky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých v ěcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Středočeským krajem. Vklad bude spl acen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 7.2.2006 - 16.3.2006
Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod.,pokud jsou součástí podniku. 7.2.2006 - 16.3.2006
8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem, a to: a) podnik Nemocnice Kolín znaleckým posudkem č.679 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým, má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního z ákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za ú čelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. července 2005, č.j. Nc 4082/2005 - 13 a opravným usnesením ze dne 26. července 2005, č.j. Nc 4082/2005 - 21. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Kolín částkou 512.743.000,-Kč (slovy: pět set dvanáct milionů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 5.127 (slovy: pět tisíc jedno sto dvacet sedm) kusů kmenových listinných akc ií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 512.743.000,-Kč (slovy: pět set dvanác t milionů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst.2 obchodního zákoníka za emisní ážio.Emisní ážio v tomto případě bude činit 43.00 0,-Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun českých), 7.2.2006 - 16.3.2006
b) podnik nemocnice a sdružení zdravotnických zařízení Nymburk znaleckým posudkem č.686 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje , podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc.Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 B enice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 06.září 2005, č.j. Nc 4111/2005 - 9. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice a sdružení zdravotnických za řízení Nymburk částkou 238.944.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 2.389 (slovy: dva tisíce tři sta osmdesát devět) kusů kmenových listinný ch akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 238.944.000,- Kč (slovy: dvě stě t řicet osm milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst.2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 44.000,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých), 7.2.2006 - 16.3.2006
c) podnik Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově znaleckým posudkem č.687 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustan ovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc.Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti ( čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 408 44779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 06.září 2005, č.j. 4111/2005 - 9. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově částkou 55.558 .000,-Kč (slovy: padesát pět milionů pět set padesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 555 (slovy: pět set padesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slov y: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 55.558.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů pět set padesát osm tisíc korun českých) a jmenov itou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 58.000,-Kč (padesát osm tisíc korun českých), 7.2.2006 - 16.3.2006
d) podnik nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav znaleckým posudkem č.688 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeskéh o kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc.Ing. Josef Luňák,CSc.,znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 1 0 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 06. září 2005, č.j. 4111/2005-9. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad L abem - Stará Boleslav částkou 48.400.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých). Za tento neoeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 484 (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodno tě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 48.400.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 0,-Kč (slovy: nula korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 855.645.000,-Kč ( slovy: osm set padesát pět milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých). 7.2.2006 - 16.3.2006
Celková hodnota emisního ážia podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 145.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých). 7.2.2006 - 16.3.2006
9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.555 (slovy: osm tisíc pět set padesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž p řevoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 7.2.2006 - 16.3.2006
10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podniky, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a  je v důležitém zájmu společnosti. 7.2.2006 - 16.3.2006
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 19.300.000,-(slovy: devatenáct milionů tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 7.2.2006 - 12.12.2006
2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 193 (slovy: jedno sto devadesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótov ané. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 7.2.2006 - 12.12.2006
3.Upsání všech akcií, tzn. 193 (slovy: jedno sto devadesáti tří) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto pře dem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 7.2.2006 - 12.12.2006
4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00 v pracovních dnech od 8,00 (slovy osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů , která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Kolín,a.s., nemocnice Středoče ského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní mo c rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.2.2006 - 12.12.2006
5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 7.2.2006 - 12.12.2006
6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.340,60 Kč (slovy: jedno sto tisíc tři sta čtyřicet koru českých a šedesát haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 7.2.2006 - 12.12.2006
Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 65.735,-Kč (slovy: šedesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých) celkem a u kaž dé jednotlivé upsané akcie 340,60 Kč (slovy: tři sta čtyřicet korun českých a šedesát haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7.2.2006 - 12.12.2006
7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 19.365.735,-Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta šedesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Kolín( movi té věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28 .6.2005. 7.2.2006 - 12.12.2006
Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 19.365.735,-Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta šedesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení e misního kursu upsaných akcií v celkové výši 19.365.735,- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta šedesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých). Upisovatel je povinnen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00, v pracovních dnech od 8,00 (slovy:osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Náveh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 7.2.2006 - 12.12.2006

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27256391
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 21.6.2005
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27256391
Firma: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 21.6.2005

Kontakty na Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Žižkova 146 , Kolín 280 02 4.4.2017
Sídlo: Žižkova 146 , Kolín 280 02 21.6.2005 - 4.4.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Žižkova 146, Kolín 280 02

Obory činností Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 26.7.2018
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 6.4.2017
čištění a praní textilu a oděvů 10.7.2015
poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah péče poskytované v areálu nemocnice (Žižkova 146, 280 00, Kolín III): lůžková péče v areálu nemocnice: vnitřní lékařství vč. JIP, chirurgie, neurologie vč. JIP, dětské lékařství vč. JIP, neonatologie, gynekologie a porodnictví, oddělení dětské chirurgie vč. příjmové ambulance, anesteziologie a resuscitace vč. příjmové ambulance, jednotka intenzivní péče (p ro obory otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, urologie), ortopedie vč. JIP, urologie, otorinolaryngologie, oddělení geriatrie a dlouhodobě nemocných vč. příjmové ambulance, rehabilitační a fyzikální medicína, oftalmologie vč. příjmov é ambulance, dermatovenerologie vč. příjmové ambulance ambulantní péče v areálu nemocnice: vnitřní lékařství vč. příjmové ambulance, angiologie, endokrinologie, alergologie a klinická imunologie, diabetologie, revmatologie, kardiologie, chirurgie vč. příjmové ambulance, neurologie vč. příjmové ambulance, dětské lékařství vč. příjmové ambulance, dětská kardiologie, LSPP praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví vč. příjmové ambulance, dětská gynekologie, ambulance dětské chirurgie, ortopedie vč. příjmové ambulance, urologie vč. příjmové ambulance, otorinolaryngologie vč. p říjmové ambulance, audiologie a foniatrie, oftalmologie vč. příjmové ambulance, dermatovenerologie vč. příjmové ambulance, dětská dermatovenerologie, odborná ambulance pro léčbu otoků, ambulantní péče v oboru praktický a tělovýchovný lékař pro dospělé - z ávodní lékař, ambulance TRN, kalmetizace, ambulance klinické onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, geriatrická ambulance, endoskopické centrum, nutriční ambulance, zubní lékař, LSPP zubní lékař, LSPP pro dospělé komplement v areálu nemocnice: centrální operační sály, anesteziologie a resuscitace, paliativní medicína a léčba bolesti, oddělení klinické biochemie, radiodiagnostické oddělení, mammografický screening, magnetická rezonance, hematologickké a transfúzní oddělení - hematologická část, transfúzní část, hematologická ambulance, centrální odběrové místo, nukleární medicína - funkční diagnostika, imunologická laboratoř, ambulance oddělení nukleární medicíny, oddělení patologie včetně cytologické laboratoře, lékařská mikrobiologie, ostatní péče v areálu nemocnice: lékárna nemocnice s odbornými pracovišti, doprava raněných, nemocných a rodiček 12.7.2013 - 26.7.2018
poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah péče poskytované v areálu nemocnice (Žižkova 146, 280 00, Kolín III): lůžková péče v areálu nemocnice: vnitřní lékařství vč. JIP, chirurgie, neurologie vč. JIP, dětské lékařství vč. JIP, neonatologie, gynekologie a porodnictví, oddělení dětské chirurgie vč. příjmové ambulance, anesteziologie a resuscitace vč. příjmové ambulance, jednotka intenzivní péče (p ro obory otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, urologie), ortopedie vč. JIP, urologie, otorinolaryngologie, oddělení geriatrie a dlouhodobě nemocných vč. příjmové ambulance, rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče v areálu nemocnice: vnitřní lékařství vč. příjmové ambulance, angiologie, endokrinologie, alergologie a klinická imunologie, diabetologie, revmatologie, kardiologie, chirurgie vč. příjmové ambulance, neurologie vč. příjmové ambulance, dětské lékařství vč. příjmové ambulance, dětská kardiologie, LSPP praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví vč. příjmové ambulance, dětská gynekologie, ambulance dětské chirurgie, ortopedie vč. příjmové ambulance, urologie vč. příjmové ambulance, otorinolaryngologie vč. p říjmové ambulance, audiologie a foniatrie, oftalmologie vč. příjmové ambulance, dermatovenerologie vč. příjmové ambulance, odborná ambulance pro léčbu otoků, ambulantní péče v oboru praktický a tělovýchovný lékař pro dospělé - závodní lékař, ambulance TRN , kalmetizace, ambulance klinické onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, geriatrická ambulance, endoskopické centrum, zubní lékař, LSPP zubní lékař komplement v areálu nemocnice: centrální operační sály, anesteziologie a resuscitace, paliativní medicína a léčba bolesti, oddělení klinické biochemie, radiodiagnostické oddělení, mammografický screening, hematologickké a transfúzní oddělení - hematologická část, transfúzní část, hemat ologická ambulance, centrální odběrové místo, nukleární medicína - funkční diagnostika, imunologická laboratoř, ambulance oddělení nukleární medicíny, oddělení patologické anatomie, cytologická laboratoř oddělení patologické anatomie, lékařská mikrobiolog ie, ostatní péče v areálu nemocnice: lékárna nemocnice s odbornými pracovišti, doprava raněných, nemocných a rodiček 8.2.2010 - 12.7.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 9.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 9.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.6.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 21.6.2005
hostinská činnost 21.6.2005
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků 21.6.2005 - 9.6.2009
velkoobchod 21.6.2005 - 9.6.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 21.6.2005 - 9.6.2009
zprostředkování obchodu a služeb 21.6.2005 - 9.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.6.2005 - 9.6.2009
ubytovací služby 21.6.2005 - 9.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.6.2005 - 9.6.2009
reklamní činnost a marketing 21.6.2005 - 9.6.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 21.6.2005 - 9.6.2009
správa a údržba nemovitostí 21.6.2005 - 9.6.2009
podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady 21.6.2005 - 9.6.2009
technické činnosti v dopravě 21.6.2005 - 9.6.2009
zámečnictví 21.6.2005 - 9.6.2009
poskytování zdravotní péče v rozsahu o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah poskytováné péče: lůžková péče v areálu nemocnice: interní oddělení vč. JIP a příjmové pohotovostní ambulance, chirurgického oddělení vč. JIP a příjmové pohotovostní ambulance ambulantní péče v areálu nemocnice: interní ambulance, chirurgická ambulance 21.6.2005 - 8.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Školská 434 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1011046768
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 5 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2016

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 8 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Nemocnici 83 , Tehovec 251 62
Identifikační číslo provozovny: 1011009773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2016

Živnost č. 9 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.2.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: Žižkova 146 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1010975579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Vojtěšská 237/26 , Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny: 1000036804
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.2.2017

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Sociální služby poskytované dětem
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy společně předseda a místopředseda představenstva. 20.12.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 21.6.2005 - 20.12.2017
Jméno: MUDr. Petr Chudomel MBA 20.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2017
Adresa: Roháčova 888, Kolín 280 02
Jméno: Jiří Volenec 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 213, Církvice 285 33
Jméno: PhDr. Ladislav Langr 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Vodní 123/3, Poděbrady 290 01
Jméno: MUDr. Igor Karen 20.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2018
Ve funkci: od 30.10.2018
Adresa: Zahradní 1985 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Jméno: Jan Máslík 20.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2018
Adresa: Zámecká 81, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Luděk Rubáš 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Za starou poštou 310, Škvorec 250 83
Jméno: MUDr. Dagmar Chalupová 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Zličská 1361, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Radek Cabrnoch 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Želivského 804, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Kateřina Pancová 2.2.2009 - 8.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 1.11.2009
Adresa: Jarní 1330, Hostivice 253 01
Jméno: Mgr. Aleš Buriánek 2.2.2009 - 17.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 14.2.2011
Ve funkci: od 25.11.2008 do 14.2.2011
Adresa: Nevanova 1035/20, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Jan Mach 2.2.2009 - 17.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 14.2.2011
Adresa: Hrudičkova 2105/3, Praha 148 00
Jméno: MUDr. Vladimír Lemon 8.2.2010 - 12.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2009 do 18.2.2013
Adresa: ČSA 1179 , 272 01 Kladno Česká republika
Jméno: Mgr. Robert Georgiev 17.3.2011 - 12.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 24.3.2014
Ve funkci: od 7.3.2011
Adresa: U půjčovny 953/4, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 17.3.2011 - 12.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 18.2.2013
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Josef Hodek 12.7.2013 - 28.3.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.2.2013 do 18.11.2013
Ve funkci: od 25.2.2013 do 18.11.2013
Adresa: U Ovčína 1641, Dobříš 263 01
Jméno: Robert Georgiev 12.7.2013 - 5.6.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.2.2011 do 24.3.2014
Adresa: U půjčovny 953/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Blanka Horníčková 12.7.2013 - 5.6.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013
Adresa: Vranovská 1985/10, Říčany 251 01
Jméno: Josef Polák 28.3.2014 - 10.7.2015
Trvání členství: do 31.1.2015
Ve funkci: do 31.1.2015
Adresa: 295, Krakovany 281 27
Jméno: MUDr. Petr Chudomel 10.7.2015 - 25.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Želivského 806, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Blanka Horníčková 5.6.2014 - 21.12.2016
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: od 25.2.2014 do 19.12.2016
Adresa: Vranovská 1985/10, Říčany 251 01
Jméno: Aleš Růžička 5.6.2014 - 21.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2014 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: MUDr. Petr Chudomel 25.2.2016 - 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Roháčova 888, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Michael Kašpar 21.12.2016 - 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016 do 27.12.2016
Adresa: Václava Týra 1560, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Milan Rak 21.12.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Na Měkovině 1373, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Petr Chudomel MBA 4.4.2017 - 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 11.12.2017
Adresa: Roháčova 888, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Michael Kašpar 4.4.2017 - 20.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 28.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Václava Týra 1560, Kolín 280 02
Jméno: Martin Herman 20.12.2017 - 20.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2017
Adresa: Pod Horkou 262, Ovčáry 280 02
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 20.12.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 78, Pec pod Sněžkou 542 21
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 2.5.2018 - 25.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Holečkova 781/131, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 25.8.2018 - 29.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 9.7.2018
Adresa: Rybná 716/24, Praha 110 00
Jméno: Martin Herman 20.4.2018 - 20.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 15.10.2018
Ve funkci: od 12.12.2017 do 15.10.2018
Adresa: Politických vězňů 97, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Igor Karen 9.10.2018 - 20.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2018
Adresa: Zahradní 1985 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Bc. Zuzana Vejdělková 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Na Hradbách 133, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Martin Škorpík 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: V Břízách 794, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Pavlína Červenková 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Trávník 2663/36, Přerov 750 02
Jméno: MUDr. Filip Neumann 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Sluneční 954, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Michael Kašpar 16.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 28.6.2019
Adresa: Václava Týra 1560, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Josef Viktora 16.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2019
Adresa: K Jakubu 118/5, Kutná Hora 284 01
Jméno: ing. Miroslav Jeník 4.9.2006 - 3.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Splavech 2353, Nymburk 288 02
Jméno: Věra Tomanová 4.9.2006 - 3.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 2. května 785/5, Nymburk 288 02
Jméno: Bc. Monika Válková 4.9.2006 - 3.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Barákova 245/17, Kutná Hora 284 01
Jméno: Petr Tluchoř 21.6.2005 - 11.2.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 20.12.2007
Ve funkci: od 21.6.2005 do 20.12.2007
Adresa: Dělnické domky II 1572, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: MUDr. Petr Volšanský 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Želivského 804, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Vladimír Šenigl 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Podskalská 1357, Kolín 280 02
Jméno: Josef Martinic 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Zápy 144 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
Jméno: Bc. Jakub Nekolný 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Na Cihelně 1331, Český Brod 282 01
Jméno: Ondřej Plašil 21.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Roháčova 192, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. Monika Válková 11.2.2008 - 2.2.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.12.2007 do 24.11.2008
Ve funkci: od 20.12.2007 do 24.11.2008
Adresa: Barákova 245/17, Kutná Hora 284 01
Jméno: Robin Povšík 2.2.2009 - 29.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 4.4.2011
Adresa: Jičínská 1132, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: JUDr. Karel Molnár 2.2.2009 - 12.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Ve funkci: od 10.12.2008 do 18.2.2013
Adresa: Masarykova 820, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Zuzana Moravčíková 2.2.2009 - 12.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Adresa: Jana Zajíce 129, Kutná Hora 284 01
Jméno: Ing. Miloš Petera 2.2.2009 - 12.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Adresa: Poděbradská 1760/12, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Pavel Jetenský 29.8.2012 - 28.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2011
Adresa: U studánky 706 , 281 63 Kostelec nad Černými lesy Česká republika
Jméno: Kateřina Mandovcová 12.7.2013 - 21.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013
Adresa: Bělohorská 1704/142, Praha 169 00
Jméno: Kateřina Mandovcová 21.8.2014 - 4.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013
Adresa: Sladkovského 619, Kolín 280 02
Jméno: Zuzana Vejdělková 12.7.2013 - 21.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013
Adresa: Benešova 642, Kolín 280 02
Jméno: Lukáš Wagenknecht 28.3.2014 - 21.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Na Magistrále 737, Kolín 280 02
Jméno: Eva Adamcová 12.7.2013 - 21.12.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Pražská 32, Plaňany 281 04
Jméno: Ing. Pavel Jetenský 28.3.2014 - 21.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2011 do 19.12.2016
Ve funkci: od 13.11.2013 do 19.12.2016
Adresa: U studánky 706 , 281 63 Kostelec nad Černými lesy Česká republika
Jméno: Kateřina Mandovcová 4.11.2015 - 21.12.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Bachmačská 315, Kolín 280 02
Jméno: Zuzana Vejdělková 21.11.2015 - 21.12.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Na Hradbách 133, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Jan Rakušan 21.12.2016 - 11.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016
Adresa: Bachmačská 695, Kolín 280 02
Jméno: Pavlína Červenková 28.3.2014 - 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Trávník 2663/36, Přerov 750 02
Jméno: Lukáš Wagenknecht 21.2.2016 - 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Táboritská 717, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Tomáš Havlíček MBA 21.12.2016 - 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016 do 15.2.2017
Adresa: K Poličanům 1044, Kutná Hora 284 01
Jméno: Ing. Miloš Petera 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Kaprová 2539, Nymburk 288 02
Jméno: RNDr. Ivo Šanc CSc. 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Táborská 211/18, Kutná Hora 284 01
Jméno: MUDr. Jan Rakušan 11.1.2017 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Rimavské Soboty 904, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Tomáš Havlíček MBA 4.4.2017 - 4.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 16.2.2017 do 11.12.2017
Adresa: K Poličanům 1044, Kutná Hora 284 01
Jméno: MUDr. Igor Karen 4.1.2018 - 9.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2017
Adresa: Jezdecká 3277, Mělník 276 01
Jméno: MUDr. Pavlína Červenková 4.4.2017 - 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: Trávník 2663/36, Přerov 750 02
Jméno: MUDr. Lukáš Wagenknecht MBA 4.4.2017 - 26.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: Táboritská 717, Kolín 280 02
Jméno: MUDr. Igor Karen 9.6.2018 - 9.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017 do 3.9.2018
Ve funkci: od 20.12.2017 do 3.9.2018
Adresa: Zahradní 1985 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Jméno: Mgr. Michael Kašpar 4.1.2018 - 16.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Václava Týra 1560, Kolín 280 02
Jméno: Mgr. MUDr. Dita Mlynářová 20.11.2018 - 16.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2018 do 3.6.2019
Ve funkci: od 1.11.2018 do 3.6.2019
Adresa: Sluneční 954, Kolín 280 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: MUDr. Petr Chudomel
Člen statutárního orgánu: Jiří Volenec
Člen statutárního orgánu: PhDr. Ladislav Langr PhDr.
Člen statutárního orgánu: MUDr. Igor Karen
Člen statutárního orgánu: Jan Máslík

Vlastníci firmy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 876 800 000 Kč 100% 12.12.2006
zakladni 857 500 000 Kč 100% 1.11.2006 - 12.12.2006
zakladni 2 000 000 Kč 100% 21.6.2005 - 1.11.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Hromadná akcie 876 800 000 Kč 1 31.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 768 12.12.2006 - 31.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 575 1.11.2006 - 12.12.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 21.6.2005 - 1.11.2006

Sbírka Listin Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256391

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10018/SL 55 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 5.10.2015 6.10.2015 82
B 10018/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2015 11.6.2015 15.7.2015 2
B 10018/SL 53 notářský zápis [NZ 1409/2014] NZ 1409/2014 Městský soud v Praze 14.8.2014 12.11.2014 4.12.2014 23
B 10018/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.11.2014 24.11.2014 72
B 10018/SL 51 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2014 20.5.2014 6.6.2014 2
B 10018/SL 50 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.2.2014 20.5.2014 6.6.2014 5
B 10018/SL 48 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 24
B 10018/SL 47 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 72
B 10018/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.8.2012 5.9.2012 114
B 10018/SL 45 ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.8.2011 25.10.2011 31.10.2011 7
B 10018/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.7.2011 27.7.2011 27
B 10018/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.7.2011 27.7.2011 76
B 10018/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 30.7.2010 75
B 10018/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.2.2010 2.3.2010 66
B 10018/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 2.2.2009 2
B 10018/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 31.7.2008 75
B 10018/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.7.2007 3.9.2007 38
B 10018/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.7.2007 3.9.2007 34
B 10018/SL 20 zpráva auditora Městský soud v Praze 22.6.2007 27.8.2007 29.8.2007 7
B 10018/SL 15 zpráva auditora k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 22.6.2007 31.7.2007 1.8.2007 7
B 10018/SL 14 zpráva auditora k výroční zprávě r.2006 Městský soud v Praze 26.6.2007 31.7.2007 1.8.2007 1
B 10018/SL 24 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 19.6.2007 16.7.2007 14
B 10018/SL 13 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 20.9.2006 15.12.2006 0
B 10018/SL 12 ostatní -sml.o započtení pohledávak Městský soud v Praze 20.9.2005 15.12.2006 0
B 10018/SL 11 notářský zápis -NZ469/05 Městský soud v Praze 19.9.2005 9.3.2006 0
B 10018/SL 10 posudek znalce č.688+dodatek Městský soud v Praze 14.9.2005 29.9.2005 0
B 10018/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 145/2005 Městský soud v Praze 23.3.2005 23.6.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.