Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Kladno IČO: 27256537

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, která sídlí v obci Kladno a bylo jí přiděleno IČO 27256537.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem v obci Kladno byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.6.2005
Spisová značka: B 10020
IČO: 27256537
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost 21.6.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.6.2005
1.Základní kapitál Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen jako společnost) se snižuje z částky 1 056 900 000,--Kč (jedna miliarda padesát šest milionů devět set tisíc korun českých) o částku 756 666 417,-- Kč (sedm set p adesát šest milionů šest set šedesát šest tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých) na částku 300 233 583,-- Kč (tři sta milionů dvě stě třicet tři tisíc pět set osmdesát tři korun českých), a to postupem dle § 544 odst. 1 písm. a) Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v planém znění (dále jen Zákon o obchodních korporacích), a to za účelem úhrady celkové kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky dle stavu ke dni 31.12.2018, kdy celková kumulovaná ztráta v hospodaření dosahuje výše -756 673 553,-- Kč (sedm set padesát šest milionů šest set sedmdesát tři tisíc pět set padesát tři korun českých). 2.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada výše uvedené ztráty společnosti. 3.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, přičemž daný poměr snížení hodnoty akcií je stanoven na 71,5930 %. 4.Jmenovitá hodnota všech akcií společnosti se snižuje poměrně takto: -1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 380 700 000,-Kč (tři sta osmdesát milionů sedm set tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 108 145 449,- Kč (jedno sto osm milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet de vět korun českých) , -300 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -862 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -950 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -1 650 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -1 500 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -1 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie, -500 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 28 407,- Kč (dvacet osm tisíc čtyři sta sedm korun českých) jedné akcie. Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat činí 30 (třicet) dní ode dne zápisu snížení do obchodního rejstříku, ve které se představenstvo společnosti provede výměnu akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodn otou. 20.9.2019
Dne 6. května 2019 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se zvyšuje výlučně peněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 50 000 000,-- Kč (padesát milionů korun českých) vydáním 500 (pět set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno a vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Emisní kurz každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 3.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie. 4.Nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje. 5.Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dní od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo Společnosti Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. 6.Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na číslo účtu 286897465/0300 vedený u bankovního ústavu ČSOB, a.s. 18.6.2019
Dne 2.5.2018 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se zvyšuje peněžitým vkladem jediného a kcionáře o částku 100 000 000,-- Kč (jedno sto milionů korun českých) vydáním 1000 (jeden tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun český ch). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Emisní kurz každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 3.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie. 4.Nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje. 5.Lhůta pro upsání nových akcií je 15 (patnáct) dní od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo Společnosti Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin. 6.Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet, číslo účtu 2007680036/6000 vedený u bankovního ústav u PPF banka a.s. 13.6.2018
Dne 29. června přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se zvyšuje o 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých), vydáním 1 650 kusů nových n ekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 1.12.2017
Dne 21. září 2017 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se zvyšuje o 150 000 000,-- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých), vydáním 1.500 kusů nových n ekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 1.12.2017
Dne 9 března 2017 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 95 000 000,-- Kč (devadesát pět milionů korun českých), vydáním 950 kusů nových nekótov aných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 5.nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, ne bo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje 6.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního k apitálu, místem upisování je sídlo jediného akcionáře na adrese: Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin 7.s využitím přednostního práva lze upsat na každou jednu stávající akcii 7.1.o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč podíl o velikosti 0,22787 jedné nové akcie, 7.2.o jmenovité hodnotě 380 700 000,-- Kč 867,50984 nových akcií, tj. celkem 950 (devět set padesát) kusů nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) zák. 90/2012 Sb.o obchodních sp olečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) lze upisovat pouze celé akcie; emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 8.emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2007680036/6000 u bankovního ústavu PPF banka a.s. zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu. 4.9.2017
Dne 29. července 2016 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 86 200 000,-- Kč (osmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých), vydáním 862 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- K č 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 5.nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje 6.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 60 (šedesát dnů) od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo jediného akcionáře na adrese: Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin 7.s využitím přednostního práva lze upsat na každou jednu stávající akcii 7.1.o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč podíl o velikosti 0,21 jedné nové akcie, 7.2.o jmenovité hodnotě 380 700 000,-- Kč 799 nových akcií, tj. celkem 862 (osm set šedesát dva) kusy nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) zák. 90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) lze upisovat pouze celé akcie; emisní kurs každé nové akci e upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 8.emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2007680036/6000 zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu pod variabilním symbolem 27256537 6.9.2016
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.11.2013 při výkonu působnosti valné hromady takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., memocnice Středočeského kraje, se zvyšuje o částku 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) nepeněžitým vkladem z částky 380 700 000,- Kč na částku 410 700 000,- Kč, up sáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 300 (slovy tři sta) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akc ií je omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 300 (slovy tři sta) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 70891095 (dále jen „Středočeský kraj“). Vzhledem k tornu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem, přednostní právo se neuplatní. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 56 537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, zapsané v oddíle B, č. vložky 10020, obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje, přede m určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí j ediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámen í musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých ) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad je tvořen nemovitým majetkem, a to: - budova č.p. 2313 na pozemku parc. č. 1105/1, pozemek parc. č. 1105/1, pozemek parc. č. 1105/2, vše v obci a katastrálním území Kladno, zapsáno na LV č. 18512 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 56 537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, zapsané v oddíle B, č. vložky 10020, obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s jeho předáním. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 593/2013 ze dne 14.5.2013, který vypracovala Ing. Diana NOváková, IČ 470 65 630, bytem Příčovy 99, 264 01 Sedlčany. Znalcem ji za účelem ocenění nep eněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 10. dubna 2013, č.j. 49 Nc 4255/2013-2. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majektu, jako hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů ko run českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 300 (slovy tři sta) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souh lasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zájem společnosti vlastnit tento nemovitý majetek nezbytně pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost dlouhodobě pronajmout nebo odkoupit. Před mět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti. 13.1.2014 - 13.3.2014
Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice Beroun" umístěná na adrese Prof. Veselého 493, 266 01 Beroun Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, I Č: 272 56 537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ: 272 59, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 (jako stranou prodávající) a JESSENIA s.r.o., IČ: 267 52 051, se sídelm Praha 4, Zelený Pruh 1560/99, PSČ: 1 46 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91496 (jako stranou kupující). 18.9.2007 - 13.1.2014
- Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno? umístěná na adrese Fr. Kloze 37, 272 00 Kladno Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19.6.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 56 537, se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ: 272 59, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 (jako stranou prodávající) a GARC Kladno, Generála Klapálka 1388, PSČ: 272 01,zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109100 (jako stranou kupující). 18.9.2007 - 13.1.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního k apitálu bude realizováno vydáním 125 (slovy: jedno sto dvaceti pěti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akci í bude omezena souhlasem dozorčí rady.3. Upsání všech akcií, tzn. 125 (slovy: jedno sto dvaceti pěti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společ nosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doruč ení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí ná vrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společno stí. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.283,02 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých a dva haléře) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 35.378,02 Kč (slovy: třicet pět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a dva haléře) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 283,02 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři korun českýc h a dva haléře). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 12.535.378,- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set třicet pět tisíc tři sta sedmdesát osm ko run českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Kladno (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky přede m určeného zájemce za společností v celkové výši 12.535.378,- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set třicet pět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 12.535.378,- Kč (s lovy: dvanáct miliónů pět set třicet pět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vz ájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlo uvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 7.11.2005 - 7.12.2005
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 366.200.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 3.662 (slovy: tří tisíc šest seti šedesáti dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v lis tinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 3.662 (slovy: tří tisíc šest seti šedesáti dvou) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnác ti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocni ce Středočeského kraje předem určenému zájemci ? Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.039,05 Kč (slovy: jedno sto tisíc třicet devět korun českých a pět haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vklad u a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 143.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 39,05 Kč (slov y: třicet devět korun českých a pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniků, a to: a) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Kladno se sídlem Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59. K podniku náleží věci, práva a jiné maj etkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Kladno Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnic e Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. b) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Beroun, se sídlem Beroun 3, Prof. Veselého 493, PSČ 266 01. K podniku náleží věci, práva a j iné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších vě cí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v e znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Beroun Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. c) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Geriatrického a rehabilitačního centra Kladno, se sídlem Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 00. K podniku n áleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechod u některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku Česk é republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno Středočeským krajem. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem, a to: a) podnik Nemocnice Kladno, znaleckým posudkem č. 677 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obcho dního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19. července 2005, č.j. Nc 4078/2005 - 14. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Kladno částkou 247.095.000,- Kč (slovy: dvě stě čt yřicet sedm miliónů devadesát pět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 2.470 (slovy: dva tisíce čtyři sta sedmdesát) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 247.095.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů devadesát pět tisíc korun českých) a jmenovito u hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 95.000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých), b) podnik Nemocnice Beroun znaleckým posudkem č. 684 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej z a účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 06. září 2005, č.j. Nc 4114/2005 - 9. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Beroun částkou 82.439.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milióny čtyři sta třicet devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 824 (slovy: osm set dvacet čtyři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých ) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 82.439.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milióny čtyři sta třicet devět tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akci í, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 39.000,- Kč (slovy: třicet devět tisíc korun českých), c) podnik Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno znaleckým posudkem č. 685 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 06. září 2005, č.j. Nc 4114/2005 - 9. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno částkou 36.809.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů osm set devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 368 (slovy: tři sta šedesát osm) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 36.809.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů osm set devět tisíc korun českých) a j menovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníka za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 366.343.000,-- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 143.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.662 (slovy: tři tisíce šest set šedesát dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podniky, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti. 5.10.2005 - 19.10.2005

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27256537
Obchodní firma: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Kladna
Vznik první živnosti: 21.6.2005
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27256537
Firma: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Kladno
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 21.6.2005

Kontakty na Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vančurova 1548 , Kladno 272 01 21.6.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vančurova 1548, Kladno 272 01

Obory činností Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování zdravotních služeb v rozsahu rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb 4.3.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Ubytovací služby, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží. 4.3.2016
Čištění a praní textilu a oděvů 4.3.2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 4.3.2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.3.2016
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 4.3.2016
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 4.4.2006 - 4.3.2016
Masérské, rekondiční a regenerační služby 21.6.2005
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.6.2005
Hostinská činnost 21.6.2005
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.6.2005 - 4.3.2016
Ubytovací služby 21.6.2005 - 4.3.2016
Správa a údržba nemovitostí 21.6.2005 - 4.3.2016
Zprostředkování obchodu a služeb 21.6.2005 - 4.3.2016
Technické činnosti v dopravě 21.6.2005 - 4.3.2016
Reklamní činnost a marketing 21.6.2005 - 4.3.2016
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 21.6.2005 - 4.3.2016
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.6.2005 - 4.3.2016
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 21.6.2005 - 4.3.2016
Poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková péče v areálu nemocnice: Lůžková péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení, standardní lůžková část pro kojence a děti dětského oddělení, standardní lůžková část pro novorozence, JIP o novorozence nižší stupeň, JIP o novozorence vyšší stupeň, JIP o kojence a děti, standardní lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení, standardní lůžkové oddělení interního oddělení, jednotka intenzivní péče interního oddělení, koronární jednotka interního oddělení, standardní lůžková část chirurgického oddělení, jednotka intenzivní péče chirurgického oddělení, oddělení dětské chirurgie, standardní lůžková část neurologického oddělení, jednotka intenzivní péče neurologického oddělení, standardní lůžková část kožního oddělení, standardní lůžková část ortopedického oddělení, jednotka intenz ivní péče ortopedického oddělení, standardní lůžková část očního oddělení, standardní lůžková část ORL, standardní lůžková část pro radioterapii, standardní lůžková část pro klinickou onkologii, standardní lůžková část plicního oddělení - TRN, standardní lůžková část urologického oddělení ambulantní péče v areálu nemocnice: anesteziologický úsek, ambulance pro léčbu bolesti, příjmová ambulance ARO, příjmová ambulance - dětské a novorozenecké oddělení, genetická poradna dětské kardiologie, stacionář pro děti s alergologickým onemocněním, dětské odborné poradny (alergologická, nefrologická, gastroenterologická, hematologická), ultrazvuková diagnostika (dětské a novorozenecké), dětské odběrové středisko, příjmová ambulance gynekologicko-porodnického oddělení, specializované gynekologické ambulance, ambulance gynekologie dětí a  dospívajících, gynekologická ultrasonografie, hemodialyzační středisko, nefrologická poradna, příjmová ambulance interního oddělení, gastroenterologická a metabolická poradna, endoskopické centrum, neinvazní kardiologická diagnostika, ambulance chirurgick ého oddělení, příjmová ambulance chirurgického oddělení, ambulance dětské chirurgie, ambulance cévní chirurgie, chirurgická ultrazvuková diagnostika, příjmová neurologická ambulance, dětské neurologická ambulance, elektrofyziologická laboratoř, neurologic ká ambulance, dermatovenerologická ambulance, příjmová ambulance kožního oddělení, klinický psycholog, ambulance ortopedická, příjmová ambulance ortopedického oddělení, ambulance traumatologická, ambulance očního oddělení, příjmová ambulance očního odděle ní, ambulance pro léčbu strabismu, příjmová ambulance ORL, ambulance ORL, audiologická poradna, radioterapeutická ambulance, příjmová ambulance radioterapeutického oddělení, ambulance pro chemoterapii, rehabilitační ambulance, příjmová ambulance plicního oddělení, plicní ambulance, kalmetizace, funkční diagnostika plicních chorob, radiodiagnostika plicních chorob, příjmová ambulance urologického oddělení, urocentrum, LSPP pro děti a dorost, poradna pro trombofilní stavy v rámci oboru OKBh komplement (dg.zdr.Péče) v areálu nemocnice: dětské odběrové středisko, hematologicko-transfůzní oddělení, hematologická ambulance, klinická biochemie, metabolická poradna, patologická anatomie, pracoviště RDG oddělení, rehabilitační, areál nemocnice: Dopravní zdravotnická služba ústavní lékárna Ambulantní péče - Arménská 2673, Kladno 2 Zubní ordinace Ambulantní péče J. Palacha č.p. 1620, Kladno: Ambulance nemocí z povolání a pracovní lékařství (OCHOP), psychiatrická ambulance pro dospělé Ambulantní péče v I. Všeobecné poliklinice, s.r.o., Náměstí Svobody 1976 Kladno: Nefrologická ambulance, kardiologická ambulance 21.6.2005 - 4.3.2016
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků: a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů; b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 21.6.2005 - 4.3.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2005

Živnost č. 2 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2005

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2005

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 21.6.2005

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.3.2014

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.7.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.7.2015

Živnost č. 7 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Vančurova 1548 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1003023576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2015

Živnost č. 8 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Přerušení oprávnění: 2.2.2015

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva. 20.12.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 21.6.2005 - 20.12.2017
Jméno: Bc. Zdeněk Syblík 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: U tržnice 2004, Kladno 272 01
Jméno: Ivan Šulek 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Karla Tomana 825, Kladno 272 04
Jméno: Mgr. Martin Stolín 10.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2018
Adresa: Arnoltova 340/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jaromír Bureš 30.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2018
Ve funkci: od 19.11.2018
Adresa: Na vyhaslém 3164, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Marek Brosche 9.8.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2018
Ve funkci: od 18.12.2018
Adresa: Chotečská 299, Zbuzany 252 25
Jméno: MUDr. Jiří Obenberger CSc. 21.6.2005 - 4.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 30.9.2005
Ve funkci: od 21.6.2005
Adresa: Terronská 960/65, Praha 160 00
Jméno: MUDr. Otakar Mareš 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Adresa: Na Poštolce 259, Vyžlovka 281 63
Jméno: Stanislava Vaňková 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 21.6.2005
Adresa: Na Hradčanech 64, Tuchlovice 273 02
Jméno: MUDr. David Homer 4.4.2006 - 30.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2005 do 24.11.2008
Adresa: Březinova 1059, Kladno 272 01
Jméno: MUDr. Kateřina Pancová 30.1.2009 - 22.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008
Adresa: Jarní 1330, Hostivice 253 01
Jméno: Mgr. Aleš Buriánek 30.1.2009 - 17.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 21.2.2011
Ve funkci: od 25.11.2008 do 21.2.2011
Adresa: Nevanova 1035/20, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Jan Mach 30.1.2009 - 17.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 21.2.2011
Adresa: Hrudičkova 2105/3, Praha 148 00
Jméno: MUDr. Vladimír Lemon 22.12.2009 - 2.7.2013
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.11.2009 do 18.2.2013
Adresa: Čs. armády 1179, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Robert Georgiev 17.3.2011 - 2.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 14.4.2014
Ve funkci: od 7.3.2011
Adresa: U půjčovny 953/4, Praha 110 00
Jméno: Josef Hodek 2.7.2013 - 23.1.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.2.2013 do 18.11.2013
Ve funkci: od 25.2.2013 do 18.11.2013
Adresa: U Ovčína 1641, Dobříš 263 01
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 17.3.2011 - 16.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Robert Georgiev 2.7.2013 - 6.6.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.2.2011 do 14.4.2014
Adresa: U půjčovny 953/4, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Meisner 13.1.2014 - 16.12.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.11.2013 do 30.9.2014
Ve funkci: od 11.12.2013
Adresa: Štěpánská 2626, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 16.3.2014 - 16.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 9.6.2014
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Zdeněk Levý 6.6.2014 - 21.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.4.2014 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: 75, Drnek 273 77
Jméno: MUDr. Vladimír Lemon 16.12.2014 - 21.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2014 do 19.12.2016
Ve funkci: od 9.6.2014 do 19.12.2016
Adresa: Ostrovecká 3358, Kladno 272 01
Jméno: Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc. 16.12.2014 - 21.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014 do 19.12.2016
Ve funkci: od 6.10.2014 do 19.12.2016
Adresa: Nádražní 620, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Petr Bendl 21.12.2016 - 20.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: 21, Bratronice 273 62
Jméno: Bc. Lukáš Hanes 21.12.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Em. Zahrádky 859, Kladno 272 04
Jméno: Mgr. Zbyněk Průša 21.12.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Vačkářova 531/2, Praha 104 00
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 20.12.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 78, Pec pod Sněžkou 542 21
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 2.5.2018 - 25.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Holečkova 781/131, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 25.8.2018 - 29.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 9.7.2018
Ve funkci: do 9.7.2018
Adresa: Rybná 716/24, Praha 110 00
Jméno: MUDr. Jaroslav Vráblik 20.12.2017 - 10.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 6.8.2018
Ve funkci: od 12.12.2017 do 6.8.2018
Adresa: Karlštejnská 518, Lety 252 29
Jméno: MUDr. Petr Polouček 20.12.2017 - 30.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 10.11.2018
Ve funkci: od 12.12.2017 do 10.11.2018
Adresa: U čtvrté baterie 826/1, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Viktor Szabó MBA 10.11.2018 - 24.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.8.2018 do 17.12.2018
Ve funkci: od 8.8.2018 do 17.12.2018
Adresa: Nad Smetankou 230/10, Praha 190 00
Jméno: Ing. Marek Brosche 24.1.2019 - 9.8.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2018
Ve funkci: od 18.12.2018
Adresa: Holubí 1235/1, Praha 165 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MUDr. Lukáš Rokos 1.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2017
Adresa: Polední 675/18, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Lenka Dohnalová 1.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2017
Adresa: K vodojemu 208/7, Praha 150 00
Jméno: Jiřina Fialová 22.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 187, Vraňany 277 07
Jméno: Ing. Dan Jiránek 22.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Helsinská 2785, Kladno 272 04
Jméno: Miroslav Samaš 24.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2018
Ve funkci: od 17.12.2018
Adresa: Na Sekyře 2010, Rakovník 269 01
Jméno: Pavel Volf 2.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Erbenova 1924, Kladno 272 01
Jméno: Martin Engel 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Dan Jiránek 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Helsinská 2785, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Vilém Žák 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Okružní 636, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Jaroslav Hořejší 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Na Výsluní 2866, Mělník 276 01
Jméno: Božena Švecová 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Ukrajinská 2594, Kladno 272 01
Jméno: MUDr. Antonín Jabor CSc. 21.6.2005 - 30.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Ve funkci: od 21.6.2005 do 21.9.2006
Adresa: Děčínská 3227, Kladno 272 01
Jméno: Jaroslav Zelenka 30.1.2009 - 20.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 7.3.2011
Adresa: Hrubínova 1662, Benešov 256 01
Jméno: PaedDr. Milan Němec 30.1.2009 - 2.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Adresa: Akátová 3227 , 276 01 Mělník Česká republika
Jméno: JUDr. Karel Molnár 30.1.2009 - 2.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Adresa: Masarykova 820, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Marcel Hrabě 30.1.2009 - 2.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Ve funkci: od 16.12.2008 do 18.2.2013
Adresa: Petrohradská 3037, Kladno 272 04
Jméno: Jiřina Fialová 20.6.2011 - 2.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2011 do 18.2.2013
Adresa: 187, Vraňany 277 07
Jméno: Jiří Kunc 2.7.2013 - 16.12.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 20.10.2014
Adresa: B. Němcové 1464, Kladno 272 01
Jméno: MUDr. Radek Poláček 2.7.2013 - 4.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 23.11.2015
Ve funkci: do 23.11.2015
Adresa: Vítězná 462, Kladno 272 04
Jméno: Dana Nekvindová 2.7.2013 - 4.3.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.2.2013 do 5.10.2015
Ve funkci: od 3.4.2013 do 5.10.2015
Adresa: Litevská 2609, Kladno 272 01
Jméno: Jindřich Bartoň 2.7.2013 - 21.12.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: 27, Vraňany 277 07
Jméno: Vojtěch Volf 16.12.2014 - 21.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2014 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Svojsíkova 544, Kladno 273 09
Jméno: Bc. Zdeněk Syblík 4.3.2016 - 21.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2015 do 19.12.2016
Ve funkci: od 19.10.2015 do 19.12.2016
Adresa: U tržnice 2004, Kladno 272 01
Jméno: Miloš Vrchlavský 4.3.2016 - 21.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2015 do 19.12.2016
Ve funkci: od 21.12.2015 do 19.12.2016
Adresa: Vašíčkova 1046, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Dan Jiránek 21.12.2016 - 27.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016
Adresa: Helsinská 2785, Kladno 272 04
Jméno: Jana Čechová 20.6.2011 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011
Adresa: Vítězná 591, Kladno 272 04
Jméno: MUDr. Jaroslav Litera 20.6.2011 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009
Adresa: Karoliny Světlé 2660 , 272 01 Kladno Česká republika
Jméno: Jana Čechová 11.5.2017 - 4.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2011 do 1.6.2016
Ve funkci: do 1.6.2016
Adresa: Vítězná 591, Kladno 272 04
Jméno: MUDr. Jaroslav Litera 11.5.2017 - 4.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2009 do 1.6.2016
Ve funkci: do 1.6.2016
Adresa: Kar. Světlé 2660, Kladno 272 01
Jméno: JUDr. Robert Bezděk CSc. 21.12.2016 - 22.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Em. Zahrádky 891, Kladno 272 04
Jméno: Mgr. Aneta Heřmanová 21.12.2016 - 22.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Váňova 3226, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Pavla Štrobachová 21.12.2016 - 22.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Svatopl. Čecha 295, Smečno 273 05
Jméno: Ing. Dan Jiránek 27.1.2017 - 22.2.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 11.1.2017 do 11.12.2017
Adresa: Helsinská 2785, Kladno 272 04
Jméno: Tomáš Zimmermann 22.2.2018 - 23.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017 do 22.1.2018
Ve funkci: do 22.1.2018
Adresa: Anglická 2308, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Martin Stolín 23.4.2018 - 3.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2018
Ve funkci: od 30.1.2018
Adresa: Husovo nám. 67, Loděnice 267 12
Jméno: Mgr. Martin Stolín 3.10.2018 - 10.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2018 do 3.9.2018
Ve funkci: od 30.1.2018 do 3.9.2018
Adresa: Arnoltova 340/3, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Michaela Vojtová 10.11.2018 - 24.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2018 do 15.10.2018
Ve funkci: od 4.9.2018 do 15.10.2018
Adresa: Vrchlického 1622, Kladno 272 01
Jméno: Pavel Volf 22.2.2018 - 2.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Benešovská 3160, Kladno 272 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ivan Šulek
Člen statutárního orgánu: Bc. Zdeněk Syblík
Člen statutárního orgánu: Mgr. Martin Stolín
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Bureš
Člen statutárního orgánu: Michal Feix

Vlastníci firmy Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 300 234 000 Kč 100% 20.9.2019
zakladni 1 056 900 000 Kč 100% 18.6.2019 - 20.9.2019
zakladni 1 006 900 000 Kč 100% 13.6.2018 - 18.6.2019
zakladni 906 900 000 Kč 100% 1.12.2017 - 13.6.2018
zakladni 591 900 000 Kč 100% 4.9.2017 - 1.12.2017
zakladni 496 900 000 Kč 100% 6.9.2016 - 4.9.2017
zakladni 410 700 000 Kč 100% 13.3.2014 - 6.9.2016
zakladni 380 700 000 Kč 100% 7.12.2005 - 13.3.2014
zakladni 368 200 000 Kč 100% 19.10.2005 - 7.12.2005
zakladni 2 000 000 Kč 100% 21.6.2005 - 19.10.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 108 145 000 Kč 1 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 300 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 862 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 950 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 1 650 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 1 500 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 1 000 20.9.2019
Akcie na jméno 28 407 Kč 500 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 18.6.2019 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 13.6.2018 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 650 1.12.2017 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 500 1.12.2017 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 950 4.9.2017 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 862 6.9.2016 - 20.9.2019
Akcie na jméno 380 700 000 Kč 1 13.3.2014 - 20.9.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 300 13.3.2014 - 20.9.2019
Akcie na jméno 380 700 000 Kč 1 14.1.2010 - 13.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 807 7.12.2005 - 14.1.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 682 19.10.2005 - 7.12.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 21.6.2005 - 19.10.2005

Sbírka Listin Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27256537

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10020/SL 68 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 5.10.2015 5.1.2016 8.3.2016 3
B 10020/SL 67 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 26.10.2015 30.10.2015 58
B 10020/SL 66 zakladatelské dokumenty rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.9.2014 14.10.2014 17.12.2014 2
B 10020/SL 65 notářský zápis [NZ 1408/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.8.2014 18.11.2014 8.12.2014 24
B 10020/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1408/2014 Městský soud v Praze 14.8.2014 18.11.2014 24.11.2014 24
B 10020/SL 63 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.9.2014 3.11.2014 60
B 10020/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.4.2014 9.5.2014 16.6.2014 3
B 10020/SL 61 posudek znalce Č. 593/17/2013 Městský soud v Praze 14.5.2013 18.12.2013 13.1.2014 46
B 10020/SL 60 notářský zápis NZ 1128/2013 Městský soud v Praze 28.11.2013 18.12.2013 13.1.2014 6
B 10020/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.11.2013 5.12.2013 58
B 10020/SL 57 ostatní zápis z jednání rady Městský soud v Praze 18.2.2013 1.7.2013 12.7.2013 7
B 10020/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 18.2.2013 1.7.2013 12.7.2013 3
B 10020/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 6.8.2012 43
B 10020/SL 54 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 25.10.2011 31.10.2011 28
B 10020/SL 53 ostatní -ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.8.2011 25.10.2011 31.10.2011 7
B 10020/SL 52 notářský zápis NZ 1006/2011+návrh ovl.sml. Městský soud v Praze 15.8.2011 25.10.2011 31.10.2011 13
B 10020/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.9.2011 7.9.2011 43
B 10020/SL 49 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.5.2011 30.6.2011 1
B 10020/SL 48 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.2.2011 15.3.2011 22.3.2011 4
B 10020/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.2.2011 15.3.2011 22.3.2011 1
B 10020/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.12.2010 17.12.2010 40
B 10020/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.12.2010 17.12.2010 39
B 10020/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2009 15.12.2009 3.2.2010 29
B 10020/SL 43 notářský zápis NZ 108/2007 Městský soud v Praze 13.7.2007 15.12.2009 3.2.2010 4
B 10020/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.10.2009 15.12.2009 2.2.2010 1
B 10020/SL 41 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.11.2008 29.1.2009 17.2.2009 1
B 10020/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 16.12.2008 29.1.2009 17.2.2009 2
B 10020/SL 39 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.11.2008 29.1.2009 17.2.2009 4
B 10020/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 29.1.2009 17.2.2009 2
B 10020/SL 37 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 20.6.2008 1.7.2008 0
B 10020/SL 36 notářský zápis NZ 51/2008 Městský soud v Praze 13.5.2008 20.6.2008 1.7.2008 3
B 10020/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 8.10.2007 10.10.2007 44
B 10020/SL 32 ostatní -doplnění znal.posudku Městský soud v Praze 28.3.2007 18.7.2007 30.7.2007 1
B 10020/SL 31 ostatní -dodat.č.1ke sml.o vkl.podniku Městský soud v Praze 20.9.2005 18.7.2007 30.7.2007 4
B 10020/SL 35 smlouva o prodeji/převodu části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 13.7.2007 13
B 10020/SL 34 smlouva o prodeji/převodu části podniku Městský soud v Praze 19.6.2007 13.7.2007 16
B 10020/SL 30 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 24.1.2007 1.3.2007 2.3.2007 3
B 10020/SL 29 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 1.3.2007 2.3.2007 29
B 10020/SL 28 notářský zápis NZ 11/207 Městský soud v Praze 30.1.2007 1.3.2007 2.3.2007 3
B 10020/SL 27 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.5.2006 15.5.2006 6
B 10020/SL 26 ostatní -zápis č.3 z jednání VH Městský soud v Praze 9.11.2005 4.4.2006 0
B 10020/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.3.2006 4.4.2006 0
B 10020/SL 24 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 20.9.2005 7.12.2005 0
B 10020/SL 23 ostatní -sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 20.9.2005 7.12.2005 0
B 10020/SL 22 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 7.12.2005 0
B 10020/SL 9 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 20.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 8 ostatní -sml.o vkladu podniku-2x Městský soud v Praze 20.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 7 ostatní -předávací protokol Městský soud v Praze 22.7.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 6 ostatní -sml.o nájmu podniku Městský soud v Praze 28.6.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 21 posudek znalce -dodatek k č.684 Městský soud v Praze 23.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 20 posudek znalce č.684 Městský soud v Praze 14.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 19 posudek znalce -dodatek k č.685 Městský soud v Praze 23.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 18 posudek znalce č.685 Městský soud v Praze 14.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 17 posudek znalce -dodatek k č.677 Městský soud v Praze 23.9.2005 20.10.2005 0
B 10020/SL 5 ostatní návrh sml. o vkladu podniku Městský soud v Praze 7.9.2005 12.9.2005 0
B 10020/SL 4 ostatní -smlouva o nájmu Městský soud v Praze 28.6.2005 29.6.2005 14.7.2005 0
B 10020/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 147/2005 Městský soud v Praze 23.3.2005 23.6.2005 0
B 10020/SL 2 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 23.6.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.