NOVOINVEST a.s. Brno IČO: 63487608

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu NOVOINVEST a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 63487608.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem NOVOINVEST a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Zprostředkovatelská činnost a další.

Základní údaje o NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.12.1995
Spisová značka: B 1784
IČO: 63487608
Obchodní firma: NOVOINVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.1995
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.12.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 30.8.2016
Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými mimořádnou valnou hromadou dne 30.04.2014. 18.7.2014 - 30.8.2016
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeněžitým vkladem, takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 70.500.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů pět set tisíc korun českých), tedy z částky 135.500.000,-- Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů pět set tisíc korun českých) na částku 206.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě šest milionů korun českých), a to nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti. Charakteristika upisovaných akcií:* počet akcií: 14 ks (slovy: čtrnáct kusů)jmenovitá hodnota jedné akcie: 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých)emisní kurs jedné akcie: 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) druh akcií: kmenové akcieforma akcií: na majitelepodoba akcií: listinná* počet akcií: 1 ks (slovy: jeden kus)jmenovitá hodnota jedné akcie: 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)emisní kurs jedné akcie: 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)druh akcií: kmenové akcieforma akcií: na majitelepodoba akcií: listinnác) Akcionářům společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem.d) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:- pozemek parcelní číslo 928/3, o výměře 374m2, orná půda,- pozemek parcelní číslo 928/6, o výměře 20559m2, ostatní plocha,- pozemek parcelní číslo 928/13, o výměře 19313m2, orná půda,- pozemek parcelní číslo 928/19, o výměře 7244m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1194 pro katastrální území Podolí u Brna, obec Podolí, okres Brno - venkov.Všechny shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 4725-213/2009 vypracovaným dne 09.12.2009 znalcem Ing. Antonínem Faltýnkem, Oslavany, Školní 6.Uvedený znalec byl jmenován znalcem pro stanovení hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu, a to na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 19 Nc 6583/2009-10, které nabylo právní moci dne 04.12.2009.Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu činí podle ocenění znalce částku 71.235.000,-- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet pět tisíc korun českých).Valná hromada tímto schvaluje ocenění předmětu nepeněžitého vkladu uvedené ve výše uvedeném znaleckém posudku.Valná hromada společnosti schvaluje předmět nepeněžitého vkladu v hodnotě 71.235.000,-- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet pět tisíc korun českých), a konstatuje, že hodnota předmětu nepeněžitého vkladu je hospodářsky zjistitelná a nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný pro společnost.e) Všechny nové akcie budou nabídnuty pouze následujícímu předem určenému zájemci:pan MVDr. Dušan Novotný, r.č. 580423/2181, bytem 17.12.2009 - 11.1.2010
MVDr. Blanka Novotná jako jediný akcionář obchodní společnostiNOVOINVEST a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti NOVOINVEST a.s., zdůvodu posílení kapitálové struktury společnosti a získáníatraktivních nemovitostí, jež podstatným způsobem zvýší tržbyspolečnosti, upsáním nových akcií a splacením emisního kurzuakcií nepeněžitými vklady takto: 9.12.2002 - 2.4.2003
a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 44.500.000,- Kč(slovy: čtyřicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých) tj.z částky 91.000.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů korunčeských) na 135.500.000,-- Kč (slovy: sto třicet pět milionů pětset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nadkonečnou částku základního kapitálu navrženou tímto rozhodnutím. 9.12.2002 - 2.4.2003
b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakciízákladní kapitál bude zvýšen upsáním nových 445 (slovy: čtyřista čtyřiceti pěti) kmenových akcií společnosti, vydaných vlistinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotějedné akcie 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nověupsané akcie nebudou registrované. Emisní kurz nově upsanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. Snově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemidříve upsanými, 9.12.2002 - 2.4.2003
c) veškeré nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitýmivklady, tudíž akcionář nemá přednostní právo na upsání novýchakcií 9.12.2002 - 2.4.2003
d) veškeré nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenýmzájemcům takto- 145 (slovy: sto čtyřicet pět) kusů akcií bude nabídnuto panuIng. Borisů Markovi, r.č. 610321/1554, bytem Olomouc, Neředín,Einsteinova 754/58- 300 (slovy: tři sta) kusů akcií bude nabídnuto manželům panuMVDr. Dušanu Novotnému, r.č. 580423/2181, bytem Brno, Hilleho 1 apaní MVDr. Blance Novotné, r.č. 595227/2172.bytem Brno, Hilleho 1 9.12.2002 - 2.4.2003
e) místo a lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemciveškeré nově upsané akcie budou ve smyslu § 204 odst. 5Obchodního zákoníku upsány na základě písemných smluv o upsáníakcií, návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnostNOVOINVEST a.s. předem určeným zájemcům do deseti dnů ode dne,kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci.Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnem doručenítohoto návrhu smlouvy a končí dnem 31.12.2002 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dva tisíce dva), místem úpisu akcií jesídlo společnosti NOVOINVEST a.s., Brno, Hilleho 1 s tím, žeupisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akciído sídla společnosti NOVOINVEST a.s. 9.12.2002 - 2.4.2003
f) místo a lhůta pro splácení nepeněžitých vkladůveškeré nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, ato v sídle společnosti NOVOINVEST a.s., Brno, Hilleho 1 ve lhůtědo deseti dnů ode dne úpisu těchto akcií 9.12.2002 - 2.4.2003
g) předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určenéhoposudkem znalcePan Ing. Boris Marek, r.č. 610321/1554, bytem Olomouc, Neředín,Einsteinova 754/58 splatí emisní kurz jim upsaných akciínepeněžitým vkladem:- budova bez čísla popisného/čísla evidenčního, hala proskladování léčiv postavená na pozemku parcelní číslo st. 180/2,část obce Olomouc- pozemek parcelní číslo st. 180/2 o výměře 1931 m2 zastavěnáplocha a nádvoří zapsané v operátu Katastrálního úřadu vOlomouci na listu vlastnictví číslo 1039, pro katastrální územíHodolany, obec Olomouc, okres Olomouc přičemž hodnota tohotonepeněžitého vkladu určená znaleckým posudkem číslo2658-104/2002 znalce Ing. Antonína Faltýnka ze dne 05.09.2002činí 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korunčeských) 9.12.2002 - 2.4.2003
Manželé pan MVDr. Dušan Novotný, r.č. 580423/2181, bytem Brno,Hilleho 1 a paní MVDr. Blanka Novotná, r.č. 595227/2172, bytemBrno, Hilleho 1 splatí emisní kurz jimi upsaných akciínepeněžitým vkladem:- budova bez čísla popisného/čísla evidenčního, hala proskladování léčiv postavená na pozemku parcelní číslo 762/11,část obce Medlánky- pozemek parcelní číslo 762/11 o výměře 1618 m2 zastavěnáplocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 762/24 o výměře 2488 m2 zastavěnáplocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 762/25 o výměře 73 m2 ostatní plocha- pozemek parcelní číslo 762/37 o výměře 1007 m2 zastavěnáplocha a nádvoří- pozemek parcelní číslo 762/42 o výměře 79 m2 zastavěná plochaa nádvoří- zapsané v operátu Katastrálního úřadu Brno-město, na listuvlastnictví číslo 1408 pro katastrální území Medlánky, obecBrno, okres Brno-město přičemž hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu určená znaleckým posudkem číslo 2676-122/2002 znalce Ing.Antonína Faltýnka ze dne 08.10.2002 činí 30.000.000,- Kč (slovy:třicet milionů korun českých) 9.12.2002 - 2.4.2003
h) počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež sevydávají za tento nepeněžitý 9.12.2002 - 2.4.2003
Panu Ing. Borisi Markovi, r.č. 610321/1554, bytem Olomouc,Neředín, Einsteinova 754/58 za jeho nepeněžitý vklad(nemovistosti v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc) budevydáno 145 kusů (slovy: sto čtyřicet pět) kmenových akciíspolečnosti v listinné podobě, znějících na majitele, ojmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíckorun). Manželům panu MVDr. Dušanu Novotnému, r.č. 580423/2181,bytem Brno, Hilleho 1 a paní MVDr. Blance Novotné, r.č.595227/2172, bytem Brno, Hilleho 1 za jejich nepeněžitý vklad(nemovitosti v katastrálním území Medlánky, obec Brno) budevydáno 300 kusů (slovy: tři sta) kmenových akcií společnosti vlistinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotějedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 9.12.2002 - 2.4.2003
Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými mimořádnouvalnou hromadou dne 5.12.2001. 11.2.2002 - 18.7.2014
Ke dni 22.12.1995 byly předloženy stanovy upravené valnouhromadou dne 11.12.1995. 22.12.1995 - 18.7.2014

Aktuální kontaktní údaje NOVOINVEST a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63487608
Obchodní firma: NOVOINVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.12.1995
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63487608
Firma: NOVOINVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1995

Kontakty na NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Příkop 838 , 602 00 Brno Česká republika
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
18.7.2014
Sídlo: Česká republika
Brno, Příkop 6, č.p.838, PSČ 60200
26.10.2009 - 18.7.2014
Sídlo: Česká republika
Brno, Hilleho 1,č.p.1838, PSČ 60200
11.2.2002 - 26.10.2009
Sídlo: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
1.12.1995 - 11.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Příkop 838/6, Brno 602 00

Obory činností NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.10.2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 1.12.1995 - 26.10.2009
zprostředkovatelská činnost 1.12.1995 - 26.10.2009
reklamní činnost 1.12.1995 - 26.10.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetněposkytování jiných než základních služeb 1.12.1995 - 26.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb

  • Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1995

Živnost č. 2 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MVDr. Dušan Novotný 18.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2014
Ve funkci: od 30.4.2014
Adresa: Příkop 834 , 602 00 Brno Česká republika
Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno
Jméno: MVDr. Blanka Novotná 18.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2014
Ve funkci: od 30.4.2014
Adresa: Květinářská 404 , 602 00 Brno Česká republika
Květinářská 404/3, Brno-město, 602 00 Brno
Jméno: Ing. Tomáš Novotný 18.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2014
Adresa: Příkop 834 , 602 00 Brno Česká republika
Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno
Jméno: MVDr. Dušan Novotný 1.12.1995 - 18.3.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: MVDr. Blanka Novotná 1.12.1995 - 18.3.1997
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: Ing. Ivan Berka 1.12.1995 - 18.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Míčkova 48 , Brno Česká republika
Brno, Míčkova 48, okres Brno-město
Jméno: Ing. Ivan Berka 18.3.1997 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.3.1997
Adresa: Míčkova 48 , Brno Česká republika
Brno, Míčkova 48, okres Brno-město
Jméno: Ing. Ivan Berka 25.8.2003 - 26.10.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.3.1997 do 28.6.2009
Adresa: Paseky 385 , Lelekovice Česká republika
Lelekovice, Paseky 385, okres Brno-venkov, PSČ 66431
Jméno: MVDr. Dušan Novotný 18.3.1997 - 1.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.4.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: MVDr. Blanka Novotná 18.3.1997 - 18.7.2014
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: do 30.4.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: Ing. Tomáš Novotný 26.10.2009 - 18.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.10.2009 do 30.4.2014
Adresa: Hilleho 1 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, PSČ 60200
Jméno: MVDr. Dušan Novotný 1.9.2013 - 18.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.4.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Hilleho 1838 , 602 00 Brno Česká republika
Hilleho 1838/1, Černá Pole, 602 00 Brno

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Igor Novotný 18.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014
Adresa: V luzích 774 , 637 00 Brno Česká republika
V luzích 774/24, Jundrov, 637 00 Brno
Jméno: MVDr. Jaroslav Procházka 1.12.1995 - 18.3.1997
Adresa: Foltýnova 13 , Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 13, okres Brno-město
Jméno: Karel Reichman 1.12.1995 - 18.3.1997
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: Alena Bechová 1.12.1995 - 18.3.1997
Adresa: Horníkova 24 , Brno Česká republika
Brno, Horníkova 24, okres Brno-město
Jméno: MVDr. Jaroslav Procházka 18.3.1997 - 18.7.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Foltýnova 13 , Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 13, okres Brno-město
Jméno: Karel Reichman 18.3.1997 - 18.7.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Hilleho 1 , Brno Česká republika
Brno, Hilleho 1, okres Brno-město
Jméno: Alena Bechová 18.3.1997 - 18.7.2014
Ve funkci: od 18.3.1997 do 30.4.2014
Adresa: Horníkova 24 , Brno Česká republika
Brno, Horníkova 24, okres Brno-město
Jméno: MVDr. Jaroslav Procházka 18.7.2014 - 30.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.8.2016
Ve funkci: od 30.4.2014 do 30.8.2016
Adresa: Foltýnova 1004 , 635 00 Brno Česká republika
Foltýnova 1004/13, Bystrc, 635 00 Brno
Jméno: Jana Vodáková 18.7.2014 - 30.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.8.2016
Adresa: Suzova 358 , 621 00 Brno Česká republika
Suzova 358/10, Medlánky, 621 00 Brno

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Novotný
Člen statutárního orgánu: MVDr. Dušan Novotný
Člen statutárního orgánu: MVDr. Blanka Novotná

Vlastníci firmy NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 206 000 000 Kč 100% 11.1.2010
zakladni 135 500 000 Kč 100% 2.4.2003 - 11.1.2010
zakladni 91 000 000 Kč - 22.12.1995 - 2.4.2003
zakladni 83 000 000 Kč - 1.12.1995 - 22.12.1995

Sbírka Listin NOVOINVEST a.s. IČO: 63487608

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1784/SL 36 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Brně 18.6.2015 23.9.2015 25.9.2015 4
B 1784/SL 34 ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.6.2014 30.10.2014 24.11.2014 33
B 1784/SL 33 ostatní zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2014 30.6.2014 11.9.2014 1
B 1784/SL 32 notářský zápis stanovy, NZ 278/2014 Krajský soud v Brně 30.4.2014 30.6.2014 11.9.2014 24
B 1784/SL 31 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.4.2013 10.10.2013 14.10.2013 32
B 1784/SL 30 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.6.2012 14.8.2012 7.9.2012 33
B 1784/SL 29 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 4.7.2011 32
B 1784/SL 28 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 6.8.2010 32
B 1784/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.1.2010 12.1.2010 13
B 1784/SL 26 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 5.1.2010 12.1.2010 2
B 1784/SL 25 ostatní - smlouva o úpisu akcií Krajský soud v Brně 5.1.2010 12.1.2010 4
B 1784/SL 24 notářský zápis - rozh.mimořádné VH,NZ 1373/09 Krajský soud v Brně 11.12.2009 22.12.2009 11
B 1784/SL 23 posudek znalce č. 4725 - 213/2009 Krajský soud v Brně 9.12.2009 22.12.2009 23
B 1784/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.10.2009 29.10.2009 2
B 1784/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.10.2009 29.10.2009 13
B 1784/SL 20 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 1151/09 Krajský soud v Brně 22.10.2009 29.10.2009 5
B 1784/SL 19 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 21.7.2009 31
B 1784/SL 18 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 12.8.2008 21.8.2008 30
B 1784/SL 17 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.6.2007 3.8.2007 30
B 1784/SL 16 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 28.6.2006 25.8.2006 29
B 1784/SL 15 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 31.5.2005 18.7.2005 29
B 1784/SL 14 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 14.6.2004 4.8.2004 53
B 1784/SL 13 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 13.8.2003 6
B 1784/SL 12 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.6.2003 13.8.2003 50
B 1784/SL 9 ostatní - sml o úpisu akcií Krajský soud v Brně 20.12.2002 30.4.2003 6
B 1784/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.3.2003 30.4.2003 13
B 1784/SL 10 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 31.1.2003 30.4.2003 1
B 1784/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 14.10.2002 2.1.2003 4
B 1784/SL 7 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Brně 9.9.2002 2.1.2003 1
B 1784/SL 6 posudek znalce - č.2676-122/2002 Krajský soud v Brně 8.10.2002 2.1.2003 18
B 1784/SL 5 posudek znalce č.2658-104/2002 Krajský soud v Brně 5.9.2002 2.1.2003 21
B 1784/SL 4 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 26.7.2002 6.11.2002 51
B 1784/SL 3 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 5.12.2001 18.2.2002 13
B 1784/SL 2 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 18.5.2001 8.1.2002 33
B 1784/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 10.3.1998 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení NOVOINVEST a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu NOVOINVEST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.