Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Benešov IČO: 27253236

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, která sídlí v obci Benešov a bylo jí přiděleno IČO 27253236.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem v obci Benešov byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.6.2005
Spisová značka: B 9996
IČO: 27253236
Obchodní firma: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost 15.6.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.6.2005
Za prvé: Valná hromada zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 15.300.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem z částky ve výši 380.200.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů dvě stě tisíc korun českých) n a částku 395.500.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótov ané. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za třetí: Upsání všech akcií, tzn. 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jediném u akcionáři, a to Středočeskému kraji (výslovně Středočeskému kraji se sídlem Krajského úřadu na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 708 91 095). Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem, přednostní pr ávno se neuplatní. Za čtvrté: Akcie je možno upsat v sídle Společnosti (výslovně společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje), na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šes tnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva Společnosti předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle Společnost předem určenému zájemci - Středoč eskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za páté: Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 2 05 odstavci 3 obchodního zákoníku. Za šesté: Emisní kurs upisovaných akcií je 100.628,95 Kč (slovy: jedno sto tisíc šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hod notou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 96.230,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsan é akcie 628,95 Kč (slovy: šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu za sedmé tohoto rozhodnutí. Za sedmé: a) Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" spočívá v nemovitém majetku, a to: budovy budova č.p. 124 na st. parcele parc. č. 175 - obč. vybavenost budova č.p. 164 na st. parcele parc. č. 225 - obč. vybavenost budova č.p. 189 na st. parcele parc. č. 237 - obč. vybavenost pozemky stavební parcela parc. č. 175 o výměře 526 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 225 o výměře 46 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 237 o výměře 844 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 244/10 o výměře 1.725 m2 - ostatní plocha - zeleň pozemky ve zjednodušené evidenci parcela parc. č. 243/3 o výměře 1.403 m2 parcela parc. č. 244/2 o výměře 2.404 m2 parcela parc. č. 244/4 o výměře 1.461 m2 parcela parc. č. 244/7 o výměře 219 m2 vše v katastrálním území Chocerady, zapsané na LV č. 1071 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. b) Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" spočívá v souboru movitých věcí souhrnně označovaných jako "vybavení dětské léčebny" sloužící k provozování dětské léčebny. Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v náva znosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného Společnosti spolu s tímto nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 od st. 3 obchodního zákoníku, a to jeho předáním. O předání se sepíše zápis. Za osmé: Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 2984-151/2006 ze dne 6.8. 2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podl e ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval Ing. Jiří Rauch, znalec pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, znalec jmenovaný dekretem ministrem spravedlnosti ČSR ze dne 5.10.1984 (č.j. ZT 1920/84 a vedený v seznamu znalců , adresa: Tusarova 19, Praha 7, IČ: 408 43 558. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "A - nemovitosti" částkou 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1498-14/2006 ze dne 6.8.2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, p odle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval JUDr. Josef Vochozka, znalec pro obor ekonomika ceny a odhady movitých věcí a použitého zboží, znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu pro Středočeský kraj, ze dne 17.10.1984 (č.j. Spr 804/84) a vedený v seznamu znalců, adresa: Na Moklině 289/16, Praha 6, IČ: 457 59 308. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu movitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "B - soubor movitých věcí" částkou 896.230,- Kč (slovy: osm set devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Souhrnná hodnota nepeněžitého vkladu "A" a "B" (movitého a nemovitého majetku) činí 15.396.230,- Kč (slovy: patnáct miliónů tři sta devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Za deváté: Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 153 (slovy: stopadesát tři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditel nost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za desáté: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit tento soubor movitého a nemovitého majetku nezbytně pro svoji činnost k realizaci projektu Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb, který má v souč asné době Společnost v nájmu. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost dlouhodobě pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, k teré tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. 25.10.2006 - 6.12.2006
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 366.200.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v lis tinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ben ešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.020,48 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkl adu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 20,48 Kč (slovy: dvacet korun č eských a čtyřicet osm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniku, a to podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, se sídlem Beneš ov, Máchova 400, PSČ 256 46. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se p oužijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. Podnik př edem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsá ní akcií v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 681 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Bene šov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, a dresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-13 a opravným usnesením ze dne 26. července 2005, č.j. Nc 4079 /2005-21. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 366.275.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.662 (slovy: tři tisíce šest set šedesát dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a  je v důležitém zájmu společnosti. 30.5.2006 - 29.6.2006
1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. P řevoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem u rčenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slov y: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jedinéh o akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a  Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.302,84 Kč (slovy: jedno sto tisíc tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 36.341,- Kč (slovy: třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) celkem a u  každé jednotlivé upsané akcie 302,84 Kč (slovy: tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši k dnešnímu dni 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice S tředočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kursu upsaných akcií v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefani e Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. 30.5.2006 - 11.8.2006

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27253236
Obchodní firma: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Benešov
Vznik první živnosti: 15.6.2005
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27253236
Firma: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Benešov
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 15.6.2005

Kontakty na Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Máchova 400 , Benešov 256 01 28.2.2014
Sídlo: Máchova 400 , Benešov 256 01 15.6.2005 - 28.2.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Máchova 400, Benešov 256 01

Obory činností Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 28.2.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 28.2.2014
masérské, rekondiční a regenerační služby 28.2.2014
holičství, kadeřnictví 28.2.2014
pedikúra, manikúra 28.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 26.8.2010 - 28.2.2014
hostinská činnost 15.6.2005
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.6.2005
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 15.6.2005 - 26.8.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.6.2005 - 26.8.2010
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 15.6.2005 - 26.8.2010
výroba a opravy elektrických přístrojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 15.6.2005 - 26.8.2010
poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení 15.6.2005 - 28.2.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 15.6.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2005

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2005

Živnost č. 5 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.10.2006

Živnost č. 6 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2007

Živnost č. 7 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.5.2008

Živnost č. 8 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.4.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Máchova 400 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1004084293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2016

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ústavní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva. 4.1.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 15.6.2005 - 4.1.2018
Jméno: Ing. Jiří Švadlena 4.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2017
Adresa: Jana Švermy 1709, Benešov 256 01
Jméno: Pavel Král 4.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 5, Sedlec-Prčice 257 91
Jméno: Mgr. Lukáš Seidl 4.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: J. V. Sládka 1827, Vlašim 258 01
Jméno: MUDr. Roman Mrva 8.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2017
Adresa: Okružní 368, Poříčí nad Sázavou 257 21
Jméno: Jakub Hostek 17.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2018
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Pavel Staňa 15.6.2005 - 8.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 30.6.2005
Ve funkci: od 15.6.2005 do 30.6.2005
Adresa: 290, Chocerady 257 24
Jméno: Ing. Jindřich Kratzer 15.6.2005 - 8.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 30.6.2005
Adresa: V Koutech 8, Poříčí nad Sázavou 257 21
Jméno: Dagmar Malá 15.6.2005 - 8.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2005 do 30.6.2005
Adresa: 64, Tomice 257 68
Jméno: MUDr. Miroslav Pulgret 8.7.2005 - 17.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005 do 31.8.2006
Adresa: Tichá 490, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Miroslav Petrik 8.7.2005 - 30.11.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005
Ve funkci: od 1.7.2005
Adresa: Bezručova 499, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kot 8.7.2005 - 30.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005 do 31.10.2006
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Miroslav Petrik 30.11.2006 - 17.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005
Ve funkci: od 1.7.2005
Adresa: Jestřebická 638/5, Praha 181 00
Jméno: Ing. Ivo Zachoval 17.10.2006 - 2.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 24.11.2008
Adresa: Bučovská 427, Letonice 683 35
Jméno: MUDr. Roman Mrva 30.11.2006 - 2.2.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2006 do 24.11.2008
Adresa: 368 , 257 21 Poříčí nad Sázavou Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Petrík 17.6.2008 - 2.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005 do 24.11.2008
Ve funkci: od 1.7.2005 do 24.11.2008
Adresa: Jestřebická 638/5, Praha 181 00
Jméno: MUDr. Kateřina Pancová 2.2.2009 - 26.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 1.11.2009
Adresa: Jarní 1330, Hostivice 253 01
Jméno: JUDr. Jan Mach 2.2.2009 - 30.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 21.2.2011
Adresa: Hrudičkova 2105/3, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Aleš Buriánek 2.2.2009 - 30.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2008 do 21.2.2011
Ve funkci: od 25.11.2008 do 21.2.2011
Adresa: Nevanova 1035/20, Praha 163 00
Jméno: MUDr. Vladimír Lemon 26.8.2010 - 11.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.11.2009 do 18.2.2013
Adresa: ČSA 1179 , 272 01 Kladno Česká republika
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 30.4.2011 - 28.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Robert Georgiev 30.4.2011 - 28.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 29.7.2013
Ve funkci: od 7.3.2011 do 29.7.2013
Adresa: U půjčovny 953/4, Praha 110 00
Jméno: Josef Hodek 11.7.2013 - 28.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2013 do 29.7.2013
Adresa: U Ovčína 1641, Dobříš 263 01
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 28.2.2014 - 30.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 31.8.2014
Ve funkci: od 5.8.2013 do 31.8.2014
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc. 28.2.2014 - 30.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2013
Adresa: Nádražní 620, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Petr Hostek MBA 28.2.2014 - 19.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2013
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc. 30.9.2014 - 19.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.7.2013 do 27.4.2015
Ve funkci: od 1.9.2014 do 27.4.2015
Adresa: Nádražní 620, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Petr Hostek MBA 19.10.2015 - 2.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.7.2013 do 21.3.2016
Ve funkci: od 16.9.2015 do 21.3.2016
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Blanka Hrnčířová 19.10.2015 - 5.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2015
Adresa: 23, Divišov 257 26
Jméno: Mgr. Aleš Růžička 30.9.2014 - 21.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2011 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: V Nových Bohnicích 245/36, Praha 181 00
Jméno: Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc. 2.6.2016 - 21.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2016 do 19.12.2016
Ve funkci: od 24.3.2016 do 19.12.2016
Adresa: Nádražní 620, Vlašim 258 01
Jméno: Blanka Hrnčířová 5.6.2016 - 21.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2015 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Jetřichovická 47, Sedlec-Prčice 257 91
Jméno: Ing. Pavel Pavlík 21.12.2016 - 28.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016
Adresa: Hrubínova 1542, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Luboš Balata 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: 85, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Jiří Švadlena 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Jana Švermy 1709, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Pavel Pavlík 28.2.2017 - 4.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 22.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Hrubínova 1542, Benešov 256 01
Jméno: MUDr. Martin Mrva 4.1.2018 - 8.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Ve funkci: od 12.12.2017
Adresa: Okružní 368, Poříčí nad Sázavou 257 21
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 4.1.2018 - 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: 78, Pec pod Sněžkou 542 21
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 2.5.2018 - 25.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Holečkova 781/131, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zbyněk Chotěborský 25.8.2018 - 17.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 9.7.2018
Adresa: Rybná 716/24, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Bártová 28.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2016
Adresa: 9, Kladruby 258 01
Jméno: Bc. Hana Babková 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Luční 885, Vlašim 258 01
Jméno: Marie Krejčová 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Zapova 605, Benešov 256 01
Jméno: RNDr. Anna Zehnálková 17.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2018
Adresa: Masarykova 140, Čerčany 257 22
Jméno: Ing. Tomáš Beneš 3.1.2019
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.10.2018
Ve funkci: od 20.11.2018
Adresa: Zapova 1346, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Petr Kouba 15.6.2005 - 17.10.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005
Ve funkci: od 15.6.2005
Adresa: Hrubínova 1879, Benešov 256 01
Jméno: MVDr. Pavel Bohatec 15.6.2005 - 17.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005
Adresa: Václavské náměstí 63, Uhlířské Janovice 285 04
Jméno: MUDr. Tomáš Michálek 15.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2006
Adresa: Tyršova 2061, Benešov 256 01
Jméno: Lenka Bártová 15.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2008
Adresa: 9 , 257 62 Kladruby Česká republika
Jméno: Karel Šebek 15.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2006
Adresa: Pražská 4, Neveklov 257 56
Jméno: František Vácha 15.6.2005 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2006
Adresa: 10, Svatý Jan 262 56
Jméno: Ing. Petr Kouba 17.10.2006 - 2.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2006
Ve funkci: do 31.8.2006
Adresa: Hrubínova 1879, Benešov 256 01
Jméno: MVDr. Pavel Bohatec 17.10.2006 - 2.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2005 do 15.9.2006
Ve funkci: od 31.8.2006 do 24.11.2008
Adresa: Václavské náměstí 63, Uhlířské Janovice 285 04
Jméno: Ing. Marcel Hrabě 2.2.2009 - 11.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Ve funkci: od 19.12.2008 do 18.2.2013
Adresa: Petrohradská 3037, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Zuzana Moravčíková 2.2.2009 - 11.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 30.7.2012
Adresa: Jana Zajíce 129, Kutná Hora 284 01
Jméno: MVDr. Václav Beneš 2.2.2009 - 11.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 18.2.2013
Adresa: Horymírova 197, Příbram 261 01
Jméno: Milan Hoke 11.7.2013 - 2.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2013 do 21.3.2016
Adresa: Pražského povstání 1950, Benešov 256 01
Jméno: Jaroslav Klusoň 11.7.2013 - 17.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2013
Adresa: K Pazderně 2029, Benešov 256 01
Jméno: Jaroslav Zelenka 2.2.2009 - 21.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2008 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Hrubínova 1662, Benešov 256 01
Jméno: Marie Krejčová 11.7.2013 - 21.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Zapova 605, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Petr Hostek MBA 2.6.2016 - 21.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2016 do 19.12.2016
Ve funkci: od 23.3.2016 do 19.12.2016
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Jaroslav Klusoň 17.6.2016 - 21.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2013 do 19.12.2016
Ve funkci: do 19.12.2016
Adresa: Jiráskova 2222, Benešov 256 01
Jméno: Lenka Bártová 11.7.2013 - 28.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2010 do 9.12.2015
Adresa: 9, Kladruby 258 01
Jméno: Tomáš Michálek 11.7.2013 - 28.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2010 do 9.12.2015
Adresa: Tyršova 2061, Benešov 256 01
Jméno: Mgr. Martin Engel 21.12.2016 - 28.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016
Ve funkci: od 20.12.2016
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba PhD. 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: Rybova 557/3, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Jaroslava Němcová MBA 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: 5. května 442, Dobřichovice 252 29
Jméno: Mgr. Lukáš Seidl 21.12.2016 - 4.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Adresa: J. V. Sládka 1827, Vlašim 258 01
Jméno: Mgr. Martin Engel 28.2.2017 - 4.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2016 do 11.12.2017
Ve funkci: od 5.1.2017 do 11.12.2017
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: Jakub Hostek 4.1.2018 - 17.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017 do 3.9.2018
Ve funkci: od 18.12.2017 do 3.9.2018
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Pavel Pavlík 4.1.2018 - 17.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2017 do 14.5.2018
Adresa: Hrubínova 1542, Benešov 256 01
Jméno: Mgr. Jana Pěkná 28.2.2017 - 1.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2016 do 30.6.2019
Adresa: 7, Struhařov 256 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Švadlena
Člen statutárního orgánu: Pavel Král
Člen statutárního orgánu: Mgr. Lukáš Seidl
Člen statutárního orgánu: MUDr. Roman Mrva
Člen statutárního orgánu: Jakub Hostek

Vlastníci firmy Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 395 500 000 Kč 100% 6.12.2006
zakladni 380 200 000 Kč 100% 11.8.2006 - 6.12.2006
zakladni 368 200 000 Kč 100% 29.6.2006 - 11.8.2006
zakladni 2 000 000 Kč 100% 15.6.2005 - 29.6.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Hromadná akcie 395 500 000 Kč 1 17.6.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 955 6.12.2006 - 17.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 802 11.8.2006 - 6.12.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 682 29.6.2006 - 11.8.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 15.6.2005 - 29.6.2006

Sbírka Listin Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje IČO: 27253236

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9996/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.1.2016 1.2.2016 22
B 9996/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.4.2015 24.9.2015 22.10.2015 2
B 9996/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2015 16.10.2015 21.10.2015 2
B 9996/SL 58 notářský zápis [NZ 1407/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.8.2014 16.10.2015 19.10.2015 24
B 9996/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.9.2014 6.11.2014 19
B 9996/SL 56 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 22.8.2014 10.9.2014 8.10.2014 6
B 9996/SL 55 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 5.8.2013 18.2.2014 4.3.2014 8
B 9996/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.7.2013 18.2.2014 4.3.2014 4
B 9996/SL 52 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.2.2013 9.5.2013 19.7.2013 3
B 9996/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.2.2013 1.3.2013 19
B 9996/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.2.2013 27.2.2013 18
B 9996/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.11.2011 16.11.2011 25
B 9996/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.11.2011 16.11.2011 18
B 9996/SL 46 ovládací smlouva Městský soud v Praze 22.8.2011 7.11.2011 7
B 9996/SL 45 notářský zápis NZ 1005/11-návrh ovl. smlouvy Městský soud v Praze 15.8.2011 7.11.2011 15
B 9996/SL 44 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.2.2011 2.5.2011 4
B 9996/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.2.2011 2.5.2011 1
B 9996/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.2.2011 2.5.2011 1
B 9996/SL 41 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.3.2011 2.5.2011 3
B 9996/SL 40 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.10.2009 31.8.2010 2
B 9996/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.8.2010 31.8.2010 1
B 9996/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 18.2.2009 2
B 9996/SL 37 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.11.2008 18.2.2009 4
B 9996/SL 36 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.11.2008 18.2.2009 1
B 9996/SL 35 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 19.12.2008 18.2.2009 1
B 9996/SL 34 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.11.2008 16.2.2009 3
B 9996/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.5.2008 20.6.2008 20.6.2008 26
B 9996/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.9.2007 20.9.2007 21.9.2007 26
B 9996/SL 31 notářský zápis NZ 107/2007 Městský soud v Praze 13.7.2007 20.9.2007 21.9.2007 6
B 9996/SL 30 posudek znalce č.2984-151/06 Městský soud v Praze 6.8.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 29 posudek znalce č.1498-14/06 Městský soud v Praze 6.8.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 28 posudek znalce č.682 Městský soud v Praze 15.12.2005 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 27 posudek znalce č.682 Městský soud v Praze 15.12.2005 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -15.6.05-31.6.06 Městský soud v Praze 30.6.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 25 ostatní -zápis z VH č.17 Městský soud v Praze 1.11.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 24 ostatní -zápis z VH č.15 Městský soud v Praze 16.8.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 23 ostatní -zápis z VH č.14 Městský soud v Praze 30.6.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.06 Městský soud v Praze 30.6.2006 21.5.2007 24.5.2007 0
B 9996/SL 21 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 27.11.2006 12.12.2006 0
B 9996/SL 20 notářský zápis -NZ628/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 26.10.2006 0
B 9996/SL 19 ostatní -zápis č.15 z jednání VH Městský soud v Praze 16.8.2006 26.10.2006 0
B 9996/SL 18 posudek znalce č.2984-151/06 Městský soud v Praze 6.8.2006 26.10.2006 0
B 9996/SL 17 posudek znalce č.1498-14/06 Městský soud v Praze 6.8.2006 26.10.2006 0
B 9996/SL 16 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 29.6.2006 0
B 9996/SL 14 ostatní -sml. o vkladu podniku+příl. Městský soud v Praze 20.9.2005 29.6.2006 0
B 9996/SL 9 notářský zápis -NZ467/05 Městský soud v Praze 19.9.2005 20.9.2005 8.6.2006 0
B 9996/SL 8 posudek znalce č.681 Městský soud v Praze 14.9.2005 20.9.2005 8.6.2006 0
B 9996/SL 7 ostatní návrh sml. o vkladu podniku Městský soud v Praze 7.9.2005 12.9.2005 0
B 9996/SL 6 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 28.6.2005 11.8.2005 0
B 9996/SL 5 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2005 11.8.2005 0
B 9996/SL 4 ostatní -zápis č.1z jednání VH Městský soud v Praze 22.6.2005 11.8.2005 0
B 9996/SL 3 ostatní -sml.o nájmu podniku Městský soud v Praze 28.6.2005 29.6.2005 14.7.2005 0
B 9996/SL 2 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 29.3.2005 20.6.2005 0
B 9996/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ146/05 Městský soud v Praze 23.3.2005 20.6.2005 0
B 9996/SL 15 ostatní -sml.o upsání akcií+příloha Městský soud v Praze 20.9.2005 0
B 9996/SL 13 ostatní -sml.o započt.pohled. Městský soud v Praze 20.9.2005 0
B 9996/SL 12 ostatní -smlouva o upsání akcií+příl. Městský soud v Praze 20.9.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.