Nemocnice Prachatice, a.s. Prachatice IČO: 26095165

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nemocnice Prachatice, a.s., která sídlí v obci Prachatice a bylo jí přiděleno IČO 26095165.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Nemocnice Prachatice, a.s. se sídlem v obci Prachatice byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2005
Spisová značka: B 1461
IČO: 26095165
Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.9.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.9.2005
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 394 440 500,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicettisícpětset korun českých, o částku 26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, na částku 421 240 500,- Kč, slovy čtyřistadvacet jednamilionůdvěstěčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovan ého zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 1439 až 1440, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé a kcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1441 až 1446 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1447 až 1454 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne ro zhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.7.2019
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 28.2.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 394 440 500,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1427 až 1430 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1431 až 1438 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je J ihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceny budou 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmset tisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodn utí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 17.4.2019 - 24.7.2019
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 16.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesát osmmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, na částku 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilio nůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1419, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, označený číslem 1420 a 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1421 až 1426 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné po době, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnut í jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 15.12.2018 - 17.4.2019
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesátosmmilionůčtyřicettisícpěts et korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1414 až 1418 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcioná ře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.5.2018 - 15.12.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesát devětmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionůčtyřicettisícpě tset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1410 až 1413 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v pů sobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.6.2017 - 10.8.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 364 040 500,- Kč, slovy třistašedesátčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesátdevětmilionůčtyřicettisícpěts et korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1405 až 1409 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.9.2016 - 9.3.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 19 500 000,- Kč, slovy devatenáctmilionů pětsettisíc korun českých, na částku 364 040 500,- Kč, slovy třistašedes átčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1390, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 00 0,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1391 až 1399 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1400 až 1404 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je J ihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 19 500 000,- Kč, slovy devatenáct milionůpětsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 9.7.2015 - 8.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.7.2014 - 10.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 9 5.7.2014 - 10.7.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých na částku 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionůpětsetčty řicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1388 a 1389 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 21.5.2014 - 5.7.2014
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětsetčtyřicett isícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1383 až 1387 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5.8.2013 - 4.9.2013
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyřimilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých na částku 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1379, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč , slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1380 až 1382 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 6.8.2012 - 28.8.2012
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých o částku 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů čtyřistatřicettisíc korun českých na částku 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyři milionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1365, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- K č, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1366 až 1371, 4 kusy (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1372 až 1375, 3 kusy (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, označených čísly 1376 - 1378 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůčtyřista třicettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnese ní o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 20.7.2011 - 29.8.2011
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých, o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, na částku 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednostodesettisícpětset k orun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1364 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelnou - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.1.2011 - 25.2.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůjednostodesettisícpětset korun českých o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých na částku 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmmilionůjednostodesettisíc pětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1355 až 1363 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno , v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 2.7.2010 - 27.8.2010
Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 297 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých na částku 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůstodesettisícpět set korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označený číslem 1354 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 29.10.2008 - 19.11.2008
Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionů devětsetšestnáct korun českých o částku 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionů stodevadesátčtyřitisícpětset korun českých na částku 297 110 500,- Kč, slovy dvěstě devadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 24 ks (dvacetčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1234 až 1257, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodn otě 100 000,- Kč (stotisíc korun českých), označený číslem 1258, 94 ks (devadesátčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (jedentisíc korun českých) označené čísly 1259 až 1352 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých), označený číslem 1353 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznik ne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 120 ks (stodvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionůstodevadesátčtyřitisícpětset korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5.12.2007 - 27.12.2007
Jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základní ho kapitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5 000 000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) o částku 267 916 000,- Kč, slovy (dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých) na částku 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionů devětsetšestnácttisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317 a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě kaž dé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicíc h nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových a kcií o 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Prachatice, se sídlem Prachatice, Nebahovská 101 5, PSČ 383 20, IČ 00583219, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 400 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 20.10.2005, č. posudku B 89/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovic ích ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1651/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdev ětsetšestnácttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317, a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nej sou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 10 0% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdevětsetšestnácttisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2005 - 13.1.2006
Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16.9.2005, sepsa né ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 564/2005. 30.9.2005

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Prachatice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26095165
Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Prachatice
Vznik první živnosti: 15.2.2007
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26095165
Firma: Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Prachatice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 30.9.2005

Kontakty na Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01 8.12.2016
Sídlo: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01 30.9.2005 - 8.12.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nebahovská 1015, Prachatice 383 01

Obory činností Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 24.4.2009
hostinská činnost 29.10.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.10.2008
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 29.10.2008 - 24.4.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 29.10.2008 - 24.4.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 29.10.2008 - 24.4.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 29.10.2008 - 24.4.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 29.10.2008 - 24.4.2009
technické činnosti v dopravě 29.10.2008 - 24.4.2009
komplexní poskytování zdravotnických služeb 8.12.2005
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.9.2005

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005716111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005919909
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 5.6.2007

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005716111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2007

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005716111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2007

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.2.2007

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1005716111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.1.2014

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ústavní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 10.7.2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. 5.7.2014 - 10.7.2017
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti přípojí své podpisy osob y oprávněné. 30.9.2005 - 5.7.2014
Jméno: MUDr. František Stráský 10.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Adresa: Nemocniční 206, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Zuzana Roithová MBA 10.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.7.2017
Adresa: 1, Dvory nad Lužnicí 378 08
Jméno: Mgr. Miroslav Gros 13.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Adresa: Kaštanová 254, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Michal Čarvaš MBA 22.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2019
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou 373 82
Jméno: Dagmar Janoušková 30.9.2005 - 23.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2005 do 30.1.2007
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Neumannova 149, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Karel Krpoun 30.9.2005 - 23.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2005 do 30.1.2007
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Neumannova 154, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Petr Pumpr 30.9.2005 - 2.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2005 do 19.8.2008
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Fráni Šrámka 156, Písek 397 01
Jméno: Ing. Milan Voldřich 2.10.2008 - 20.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2008 do 31.12.2008
Adresa: Nábřežní 83, Strakonice 386 01
Jméno: MUDr. Zdeněk Hejduk 23.2.2007 - 3.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2007 do 10.6.2009
Adresa: Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Jan Švejda 23.2.2007 - 27.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2007 do 1.1.2010
Adresa: Plzeňská 2142/14, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Bohumil Ondřich 30.9.2005 - 25.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2005 do 30.9.2010
Ve funkci: od 30.9.2005 do 30.9.2010
Adresa: Pod Hradbami 62, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. František Stráský 30.9.2005 - 25.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2005 do 30.9.2010
Ve funkci: od 30.9.2005 do 30.9.2010
Adresa: Nemocniční 206, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Michal Čarvaš 2.7.2009 - 25.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2009
Adresa: Na Zdolnici 299, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Michal Čarvaš 25.10.2010 - 6.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2009 do 10.6.2014
Ve funkci: od 1.10.2010 do 10.6.2014
Adresa: Na Zdolnici 299, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Martin Bláha 20.1.2009 - 22.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Adresa: Vídeňská 12, Nová Bystřice 378 33
Jméno: Ing. Ivo Houška MBA 27.1.2010 - 22.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 1.1.2013
Adresa: Ledenická 1547/85, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Martin Bláha MBA 22.3.2013 - 1.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 31.12.2013
Adresa: Vídeňská 12, Nová Bystřice 378 33
Jméno: Ing. Michal Čarvaš 6.8.2012 - 10.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2009 do 10.6.2014
Ve funkci: od 1.10.2010 do 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou 373 82
Jméno: MUDr. František Stráský 25.10.2010 - 8.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010 do 1.10.2015
Ve funkci: od 1.10.2010 do 1.10.2015
Adresa: Nemocniční 206, Prachatice 383 01
Jméno: Mgr. Miroslav Gros 24.1.2011 - 27.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Kaštanová 254, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Michal Čarvaš MBA 10.6.2014 - 15.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2014
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou 373 82
Jméno: MUDr. Miroslava Člupková 22.3.2013 - 9.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2013 do 31.12.2016
Adresa: Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Martin Bláha MBA 1.1.2014 - 10.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 30.6.2017
Adresa: Vídeňská 12, Nová Bystřice 378 33
Jméno: MUDr. František Stráský 8.10.2015 - 10.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Ve funkci: od 1.10.2015 do 1.7.2017
Adresa: Nemocniční 206, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Novák 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017 do 27.4.2017
Adresa: Petrohradská 2853, Tábor 390 03
Jméno: Mgr. Miroslav Gros 27.10.2015 - 13.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 1.1.2016
Adresa: Kaštanová 254, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Michal Čarvaš MBA 15.7.2016 - 22.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2014 do 10.6.2019
Ve funkci: od 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou 373 82

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Hana Pěstová 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 56, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Roman Čerkl 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2016
Adresa: Přímá 1267, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Svoboda 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 57, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Bohumil Petrášek 10.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Ve funkci: od 6.6.2017
Adresa: Brantlova 537, Vimperk 385 01
Jméno: Ing. Martin Malý 10.7.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Ve funkci: od 6.6.2017
Adresa: SNP 428, Prachatice 383 01
Jméno: Mgr. Bc. Jiří Heller 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Adresa: Družstevní 1793/11, České Budějovice 370 06
Jméno: Zdeněk Kutil 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Adresa: Rűckerova 343/35, Vimperk 385 01
Jméno: RNDr. Jana Krejsová 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Adresa: Budovatelská 1048, Prachatice 383 01
Jméno: Ludmila Pánková 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2017
Adresa: Prokopovo náměstí 105, Husinec 384 21
Jméno: Dr. Bc. Ludvík Zíma 30.9.2005 - 2.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Kaštanová 827, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Zdeněk Hejduk 30.9.2005 - 23.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 30.1.2007
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Antonína Barcala 9 , 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno: MUDr. David Bunda 30.9.2005 - 27.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 2.8.2007
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Nemocniční 206, Prachatice 383 01
Jméno: Jiří Netík 30.9.2005 - 3.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 17.3.2009
Ve funkci: od 30.9.2005 do 17.3.2009
Adresa: Kolodějská 410, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Ing. Vojtěch Toman 30.9.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 17.3.2009
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Větrná 885, Prachatice 383 01
Jméno: Hana Rabenhauptová 30.9.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 17.3.2009
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Ševčíkova 535, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Ladislav Přívozník 30.9.2005 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 17.3.2009
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Neumannova 154, Prachatice 383 01
Jméno: Dr.Bc. Ludvík Zíma 2.1.2007 - 3.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2006 do 17.3.2009
Ve funkci: od 11.12.2006 do 17.3.2009
Adresa: Kaštanová 827, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Václav Protiva 18.3.2008 - 3.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2007 do 17.3.2009
Adresa: Chvalšinská 231, Český Krumlov 381 01
Jméno: Mgr. Miroslav Gros 30.9.2005 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 21.12.2010
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Nebahovská 1016, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Růžena Štemberková 3.6.2009 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009
Adresa: Duhová 1177, Prachatice 383 01
Jméno: Hana Pěstová 30.9.2005 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2005 do 24.3.2011
Ve funkci: od 30.9.2005
Adresa: Borová 1191, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Jaroslava Ambrožová 27.12.2007 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2007 do 24.3.2011
Adresa: Šmidingerova 628, Strakonice 386 01
Jméno: MUDr. Martin Kuba 3.6.2009 - 6.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 26.6.2012
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice 370 11
Jméno: Petr Svoboda 11.4.2011 - 6.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: Národní 1007, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Ladislav Přívozník 3.6.2009 - 22.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 20.12.2012
Ve funkci: od 9.4.2009 do 20.12.2012
Adresa: Neumannova 154, Prachatice 383 01
Jméno: František Sklář 3.6.2009 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 20.12.2012
Adresa: 9. května 573, Netolice 384 11
Jméno: RNDr. Petr Šebelík CSc. 3.6.2009 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 20.12.2012
Adresa: 52, Stachy 384 73
Jméno: Stanislav Rosa 3.6.2009 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 20.12.2012
Adresa: 55, Nebahovy 383 01
Jméno: Mgr. Růžena Štemberková 24.1.2011 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2009 do 20.12.2012
Adresa: Duhová 1177, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Vojtěch Toman 6.8.2012 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 20.12.2012
Adresa: Větrná 885, Prachatice 383 01
Jméno: Ing Martin Malý 22.3.2013 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 7.3.2012
Adresa: SNP 428, Prachatice 383 01
Jméno: Mudr Jaroslava Ambrožová 22.3.2013 - 22.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 7.3.2012
Adresa: Šmidingerova 628, Strakonice 386 01
Jméno: Ladislav Velich 22.3.2013 - 21.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 27.2.2014
Adresa: Česká 679, Prachatice 383 01
Jméno: Hana Pěstová 11.4.2011 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: Borová 1191, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Roman Čerkl 11.4.2011 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: Přímá 1267, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Svoboda 6.8.2012 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: Pod Hradbami 57, Prachatice 383 01
Jméno: Rosa 22.3.2013 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012
Adresa: 55, Nebahovy 383 01
Jméno: Hana Pěstová 27.10.2015 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: Borová 1191, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Roman Čerkl 27.10.2015 - 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 23.3.2016
Adresa: Přímá 1267, Prachatice 383 01
Jméno: Petr Svoboda 27.10.2015 - 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 23.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 57, Prachatice 383 01
Jméno: Hana Pěstová 25.2.2016 - 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 23.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 56, Prachatice 383 01
Jméno: RNDr. Jana Krejsová 22.3.2013 - 9.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 31.12.2016
Ve funkci: od 31.1.2013 do 31.12.2016
Adresa: Budovatelská 1048, Prachatice 383 01
Jméno: František Sklář 22.3.2013 - 9.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 31.12.2016
Adresa: 9. května 573, Netolice 384 11
Jméno: Zdeněk Kollar 22.3.2013 - 9.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 31.12.2016
Adresa: nám. Přátelství 687, Prachatice 383 01
Jméno: MUDr. Jaroslava Ambrožová 22.3.2013 - 9.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2013 do 31.12.2016
Adresa: Šmidingerova 628, Strakonice 386 01
Jméno: Vilém Klapsia 21.5.2014 - 9.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2014 do 31.12.2016
Adresa: 14, Zdíkov 384 73
Jméno: Stanislav Rosa 27.10.2015 - 9.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 31.12.2016
Adresa: 55, Nebahovy 383 01
Jméno: Mgr. Vladimír Pešek 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Ve funkci: od 16.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: Na Horánku 682, Netolice 384 11
Jméno: RNDr. Jana Krejsová 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Ve funkci: od 16.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: Budovatelská 1048, Prachatice 383 01
Jméno: PaedDr. Jan Klimeš 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: Pod Skalkou 279, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Martin Malý 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: SNP 428, Prachatice 383 01
Jméno: Ludmila Pánková 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: Prokopovo náměstí 105, Husinec 384 21
Jméno: Ing. Bohumil Petrášek 9.3.2017 - 10.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 11.5.2017
Adresa: Brantlova 537, Vimperk 385 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Miroslav Gros
Člen statutárního orgánu: MUDr. František Stráský
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Čarvaš MBA
Člen statutárního orgánu: MUDr. Zuzana Roithová MBA

Vlastníci firmy Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 421 241 000 Kč 100% 24.7.2019
zakladni 394 441 000 Kč 100% 17.4.2019 - 24.7.2019
zakladni 389 641 000 Kč 100% 15.12.2018 - 17.4.2019
zakladni 378 041 000 Kč 100% 30.5.2018 - 15.12.2018
zakladni 373 041 000 Kč 100% 30.6.2017 - 30.5.2018
zakladni 369 041 000 Kč 100% 24.9.2016 - 30.6.2017
zakladni 364 041 000 Kč 100% 9.7.2015 - 24.9.2016
zakladni 344 541 000 Kč 100% 21.5.2014 - 9.7.2015
zakladni 342 541 000 Kč - 4.9.2013 - 21.5.2014
zakladni 337 541 000 Kč - 28.8.2012 - 4.9.2013
zakladni 324 541 000 Kč - 29.8.2011 - 28.8.2012
zakladni 308 110 000 Kč - 25.2.2011 - 29.8.2011
zakladni 307 110 000 Kč - 27.8.2010 - 25.2.2011
zakladni 298 110 000 Kč 100% 19.11.2008 - 27.8.2010
zakladni 297 110 000 Kč 100% 27.12.2007 - 19.11.2008
zakladni 272 916 000 Kč 100% 1.1.2007 - 27.12.2007
zakladni 5 000 000 Kč 100% 30.9.2005 - 1.1.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 352 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 82 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 346 17.4.2019 - 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 74 17.4.2019 - 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 342 15.12.2018 - 17.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 66 15.12.2018 - 17.4.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 15.12.2018 - 24.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 341 30.5.2018 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 336 30.6.2017 - 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 332 24.9.2016 - 30.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 327 9.7.2015 - 24.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 9.7.2015 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 9.7.2015 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 318 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 55 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 316 4.9.2013 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 311 28.8.2012 - 4.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 28.8.2012 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 1 29.8.2011 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 308 29.8.2011 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 55 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 302 25.2.2011 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 301 27.8.2010 - 25.2.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 292 19.11.2008 - 27.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 291 27.12.2007 - 19.11.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 51 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 267 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 916 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 30.9.2005 - 1.1.2007

Sbírka Listin Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 26095165

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1461/SL 75 ostatní Zápis č.11/2015 z mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2015 18.9.2015 8.10.2015 1
B 1461/SL 74 ostatní Výpis usnesení z 67. jednání Rady Jihočeského kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2015 18.9.2015 8.10.2015 1
B 1461/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2015 18.6.2015 21.7.2015 12
B 1461/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 18.6.2015 21.7.2015 12
B 1461/SL 70 notářský zápis [930/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 18.6.2015 21.7.2015 4
B 1461/SL 69 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 24.6.2015 88
B 1461/SL 68 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 24.6.2015 34
B 1461/SL 67 notářský zápis 241/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2014 18.6.2014 22.7.2014 16
B 1461/SL 66 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2014 25.6.2014 85
B 1461/SL 65 ostatní Zápis č.3/2014 z mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 12
B 1461/SL 63 ostatní 35. schůze Rady Jihočeského kraje dne 13.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 62 ostatní 34. schůze Rady Jihočeského kraje dne 27.2.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 61 notářský zápis 98/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 5
B 1461/SL 60 ostatní Výpis usnesení Rady Jihočeského kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2013 30.8.2013 6.9.2013 1
B 1461/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 30.8.2013 6.9.2013 12
B 1461/SL 58 ostatní Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 2.8.2013 6.8.2013 4
B 1461/SL 57 notářský zápis 225/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 2.8.2013 6.8.2013 4
B 1461/SL 56 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2013 28.6.2013 109
B 1461/SL 55 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2013 21.3.2013 26.3.2013 5
B 1461/SL 54 ostatní Výpis usn.z 8.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2013 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 53 ostatní Výpis usn.z 3.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2012 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 52 ostatní Výpis usn. z 3.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2012 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2012 24.8.2012 30.8.2012 12
B 1461/SL 50 ostatní - Výpis usn.Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 3.8.2012 7.8.2012 1
B 1461/SL 49 notářský zápis 215/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 3.8.2012 7.8.2012 4
B 1461/SL 48 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2012 4.7.2012 106
B 1461/SL 47 ostatní - Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 31.8.2011 12
B 1461/SL 46 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 4
B 1461/SL 45 notářský zápis 254/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 5
B 1461/SL 44 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2011 77
B 1461/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2011 12.4.2011 4
B 1461/SL 42 ostatní - Zápis ze schůze doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2011 12.4.2011 5
B 1461/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2011 28.2.2011 12
B 1461/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 2
B 1461/SL 39 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 4
B 1461/SL 38 notářský zápis 545/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 7
B 1461/SL 37 ostatní - Zápis č.37 z jedn.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2010 25.10.2010 1
B 1461/SL 36 ostatní - Zápis z jednání Rady Jih.kr. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 25.10.2010 5
B 1461/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2010 12
B 1461/SL 34 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 58
B 1461/SL 33 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 5
B 1461/SL 32 notářský zápis 239/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 4
B 1461/SL 31 podpisové vzory + Výpis usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2009 29.1.2010 3
B 1461/SL 30 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2009 54
B 1461/SL 29 podpisové vzory + Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2009 4.6.2009 11
B 1461/SL 28 podpisové vzory + Výpis usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 8.1.2009 26.1.2009 3
B 1461/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.11.2008 25.11.2008 12
B 1461/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 12
B 1461/SL 25 ostatní - Sml. o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 5
B 1461/SL 24 notářský zápis 446/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 8
B 1461/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 2
B 1461/SL 22 notářský zápis 348/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 4
B 1461/SL 21 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 51
B 1461/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.1.2008 9.4.2008 2
B 1461/SL 19 notářský zápis 239/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2007 9.4.2008 5
B 1461/SL 18 notářský zápis 625/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2007 18.1.2008 5
B 1461/SL 17 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 18.1.2008 5
B 1461/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2007 15.1.2008 2
B 1461/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2008 12
B 1461/SL 14 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2007 15.1.2008 2
B 1461/SL 13 notářský zápis 239/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2007 15.1.2008 4
B 1461/SL 12 účetní závěrka - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2007 9
B 1461/SL 11 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 27.2.2007 4
B 1461/SL 10 notářský zápis 61/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2007 27.2.2007 4
B 1461/SL 9 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2006 9
B 1461/SL 8 stanovy společnosti - Úpl.znění k 1.1.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2005 12
B 1461/SL 7 ostatní Sml.o vkl.podniku+Upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 17
B 1461/SL 6 notářský zápis 808/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 16
B 1461/SL 5 posudek znalce č.B 89/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2005 14.11.2005 165
B 1461/SL 4 ostatní -Návrh sml.o vkladu podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 8
B 1461/SL 3 posudek znalce B 52/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 14.10.2005 31
B 1461/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 14.10.2005 14
B 1461/SL 1 notářský zápis NZ 564/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2005 14.10.2005 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Nemocnice Prachatice, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Nemocnice Prachatice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.