MSV Metal Studénka, a.s. Studénka IČO: 47675942

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MSV Metal Studénka, a.s., která sídlí v obci Studénka a bylo jí přiděleno IČO 47675942.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MSV Metal Studénka, a.s. se sídlem v obci Studénka byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 43 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Kovářství, podkovářství a další.

Základní údaje o MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.1.1994
Spisová značka: B 727
IČO: 47675942
Obchodní firma: MSV Metal Studénka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Zastavení závodu: Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledn ě obchodního závodu společnosti MSV Metal Studénka, a.s., uzavřené dne 22. 2. 2018 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností MSV Metal Studénka, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 22. 2. 2036 do výše 1.250.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování ze dne 18. 12. 2015 a realizační úvěrové smlouvy ze dne 12.1.2016. Zaj ištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, vč. dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnu tých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky; d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchk oli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymah atelnosti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 22. 2. 2036: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. 14.5.2018
Zastavení závodu: Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledn ě obchodního závodu společnosti MSV Metal Studénka, a.s., uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností MSV Metal Studénka, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek s polečnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 2. 2. 2034 do výše 1.250.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování ze dne 18. 12. 2015 a realizační úvěrové smlouvy ze dne 12.1.2016. Zajiš těné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již souč. nebo bud., ex. nebo podm., včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky; d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vznikl ých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného ob ohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakého koli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 2. 2. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimko u převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4-Michle, IČO 649 48 242 na základě zástavní smlouvy ze dne 02.02.2016. Zástava je z apsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 38915, den vzniku zástavního práva 02.03.2016. 1.6.2016 - 14.5.2018
Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22. září 2015 pověřen Ing. Ivo Lazecký, dat. nar. 1. června 1970, bytem Lidická 74 3, 742 13 Studénka. 29.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 6 21.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 27.3.2014
"Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, dne 30. října 2007 takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o 1.730.928.855,00 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů devět set dvacet osm tisíc osm set padesát pět korun českých), tj. z 1.959.542.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesát devět milionů pět set čtyřicet dva tisíce jedno sto korun českých) na 228.613.245,- Kč (slovy: dvě sta dvacet osm milionů šest set třináct tisíc dvě sta čtřicet pět korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je korekce poměru výše základního kapitálu k výši kumul ované účetní ztráty společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované účetní ztráty společnosti ve výši 1.730.928.855,00 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů devět set dvacet osm tisíc osm se t padesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tedy: i) jmenovitá hodnota každé z 714 280 ks kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) číslo 0000001 až 0714280 vydaných jako hromadná listina číslo 01, série 01, o celkové jmenovit é hodnotě 214.284.000,- Kč (slovy: dvě sta čtrnáct milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) se sníží o 265,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých), tj. z 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) na 35,- Kč (slovy: třicet pět korun český ch), tzn. že celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží z 214.284.000,- Kč (slovy: dvě sta čtrnáct milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) o 189.284.200,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět milionů dvě s ta osmdesát čtyři tisíce dvě sta korun českých) na 24.999.800,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony devět set devadesát devět tisíc osm set korun českých); ii) jmenovitá hodnota každé z 5.817.527 ks kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) číslo 07142811 až 6531807 vydaných jako hromadná listina číslo 02, série 01, o celkové jmenovi té hodnotě 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicet pět milionů dvě sta padesát osm tisíc jedno sto korun českých) se sníží o 265,- Kč (slovy: dvě sta šedesát pět korun českých), tj. z 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) na 35,- Kč (slovy: třicet pět korun českých), tzn. že celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží z 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicet pět milionů dvě sta padesát osm tisíc jedno sto korun českých) o 1.54 1.644.655,- Kč (slovy: jednu miliardu pět set čtyřicet jeden milion šest set čtyřicet čtyři tisíce šest set padesát pět korun českých) na 203.613.445,- Kč (slovy: dvě sta tři miliony šest set třináct tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých) Lhůta pro předložení hromadných listin představenstvu společnosti jejím akcionářem za účelem výměny hromadných listin nahrazujících kmenové listiné akcie společnosti na jméno nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na hromadných listinách, dle rozhod nutí představenstva společnosti v souladu s ust. § 191 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, činí 180 dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti příslušnému akcionáři k jejich předložení za tímto účelem. Představenstvo zašle tuto výzvu do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku." 20.11.2007
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 23.8.2005: "Valná hromada určuje, že na základě stavových výpisů pořízených Střediskem cenných papírů ke dni 15.7.2005 a 16.8.2005 a prohlášení společnosti Trinity Rail Group, LLC ze dne 15.7.2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností Thrall Vagonka Stu dénka, a.s. ve vlastnictví společnosti Trinity Rail Group, LLC, je Trinity Rail Group, LLC, společnost s ručením omezeným řádně založená a existující podle práva státu Delaware, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. hlavním akcionářem společnosti Thrall Vagonka Studénka, a.s. s podílem na hl asovacích právech společnosti Thrall Vagonka Studénka, a.s. ve výši přibližně 94,57%, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů evidováno 6.177.101 ks (slovy: šest miliónů sto sedmdesát sedm tisíc sto jedna kusů) kmenových akcií na jméno vydaných společ ností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá, ISIN: CZ0005085555 a SIN: 770000002574, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 1.853.130.300,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set p adesát tři miliónů sto třicet tisíc tři sta korun českých), který odpovídá přibližně 94,57% podíl na základním kapitálu společnosti. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Trinity Rail Group, LLC je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účas tnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zákona číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený představenstvem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na jméno vydané společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmen ovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, Trinity Rail Group, LLC, společnost s ručením omezeným řádně založenou a existující podle práva státu Delaware, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A, a to za podmínek stanovených zákonem číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcio nářů přejde na hlavního akiconáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 12,50 Kč (slovy: dvanáct korun českých, padesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slov y: tři sta korun českých) každá a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 061301 ze dne 15. července 2005 vypracovaným znaleckým ústavem společností American Appraisal s.r.o., IČ: 44847068, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, P SČ 140 00. Valná hromada určuje, že nejzazší lhůta pro poskytnutí protiplnění činí dva měsíce ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku." 30.8.2005
Na společnost Thrall Vagonka Studénka, a.s. přešlo jmění společnosti Thrall Europa, s.r.o. se sídlem Studénka, Butovická 317, Nový Jičín, PSČ: 742 13, identifikační číslo 25742086. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2003. 13.11.2003
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 8. března 2000 společnost ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. prodala část svého podniku definovanou jako Sekce výroby osobních vagónů, včetně sekce náhradní díly pro osobní vozy a dřevovýroby, a divize ENERGETIKA - TEPLO společnosti ČKD VAGONKA, s.r.o. se sídlem Butovická 317, 742 13 Studénka, Nový Jičín, Česká republika, identifikační č. 25851268, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 22040. 21.3.2001
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicetpět miliónů dvěstě padesát osm tisíc sto korun českých), tj. z dosavadních 214.284.000,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou výši 1.959.524.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesát devět miliónů pět set dvacet čtyři tisíce jedno sto korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 5.817.527 kusů, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá. Akcie budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 8.6.2000 - 8.6.2000
Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění, vkladem pohledávek v nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, se neuplatňuje přednostní právo akcionářů. Union banka, a.s. se sídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261 upíše 4.906.169 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 1.471.850.700,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých). Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše 911.358 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých). 8.6.2000 - 8.6.2000
Pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., které mají být kapitalizovány, vznikly v souvislosti s poskytnutím úvěrů společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. Uvedené nesplacené částky poskytnutých úvěrů tvoří pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. 8.6.2000 - 8.6.2000
Upisování akcií se uskuteční v sídle společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurz každé upisované akcie činí 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Union banka, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261, upíše akcie vkladem pohledávky ve výši 1.471.850.700,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých), a to v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše akcie vkladem pohledávek v celkové výši 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých), a to rovněž v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Nové vklady budou společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú splaceny v plné výši nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Společnosti Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. uzavřou se společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. smlouvy o postoupení uvedených pohledávek vždy nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Vklady a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti jednotlivých smluv o postoupení pohledávek. K témuž dni zaniknou pohledávky a jim odpovídající dluhy. 8.6.2000 - 8.6.2000
Valná hromada společnosti přijala dne 24.3.2000 toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění: Důvodem pro zvýšení základního jmění je vyřešení stávající nepříznivé finanční situace společnosti a získání nových akcií, které mají být převedeny na strategického partnera společnosti. 8.6.2000 - 31.10.2000
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicetpět miliónů dvěstě padesát osm tisíc sto korun českých), tj. z dosavadních 214.284.000,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou výši 1.959.542.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesát devět miliónů pět set čtyřicet dvatisíce jedno sto korun českých), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 5.817.527 kusů, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá. Akcie budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 8.6.2000 - 31.10.2000
Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění, vkladem pohledávek v nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, se neuplatňuje přednostní právo akcionářů. Union banka, a.s. se sídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261 upíše 4.906.169 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 1.471.850.700,- Kč(slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých). Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše 911.358 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých). 8.6.2000 - 31.10.2000
Pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., které mají být kapitalizovány, vznikly v souvislosti s poskytnutím úvěrů společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. Uvedené nesplacené částky poskytnutých úvěrů tvoří pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. 8.6.2000 - 31.10.2000
Upisování akcií se uskuteční v sídle společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurz každé upisované akcie činí 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Union banka, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261, upíše akcie vkladem pohledávky ve výši 1.471.850.700,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých), a to v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst.7 obchodního zákoníku. Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše akcie vkladem pohledávek v celkové výši 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých), a to rovněž v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Nové vklady budou společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú splaceny v plné výši nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Společnosti Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. uzavřou se společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. smlouvy o postoupení uvedených pohledávek vždy nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Vklady a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti jednotlivých smluv o postoupení pohledávek. K témuž dni zaniknou pohledávky a jim odpovídající dluhy. 8.6.2000 - 31.10.2000
Valná hromada ze dne 28.8.1997 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 499,996.000,-Kč za účelem úhrady ztráty, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z hodnoty 1.000,-Kč na 300,-Kč za 1 akcii. 5.5.1998 - 17.11.1998
Valná hromada ze dne 28.8.1997 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 499,966.000,-Kč za účelem úhrady ztráty, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z hodnoty 1.000,-Kč na 300,-Kč za 1 akcii. 31.3.1998 - 5.5.1998
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 zák. č. 513/91 Sb. obchodního zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42. Zakladatel vložil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvál. priv. proj. s.p. Moravskoslezská vagonka s.p. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje MSV Metal Studénka, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47675942
Obchodní firma: MSV Metal Studénka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Bílovec
Vznik první živnosti: 3.5.1994
Celkový počet živností: 59
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47675942
Firma: MSV Metal Studénka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Studénka
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.1993

Kontakty na MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13 11.11.2013
Sídlo: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13 20.2.2006 - 11.11.2013
Sídlo: Butovická 317 , Studénka 742 13 6.3.2004 - 20.2.2006
Sídlo: Butovická , 742 13 Studénka Česká republika
4.2.1994 - 6.3.2004
Sídlo: Butovická , 472 13 Studénka Česká republika
1.1.1994 - 4.2.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: R. Tomáška 859, Studénka 742 13

Obory činností MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona 9.7.2009
distribuce plynu 9.7.2009
obchod s elektřinou 9.7.2009
výroba kolejových vozidel pro nákladní dopravu včetně výroby podvozků 21.11.2006
rozvod tepelné energie 6.3.2004
distribuce elektřiny 6.3.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 6.3.2004 - 9.7.2009
nástrojářství 5.1.2000
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.1.2000 - 6.3.2004
opravy ostatních dopravních prostředků 5.1.2000 - 9.7.2009
kovářství 17.11.1998
hostinská činnost 17.11.1998
zámečnictví 17.11.1998
pronájem bytových a nebytových prostor 17.11.1998
ostatní vzdělávání dospělých 17.11.1998
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 17.11.1998 - 5.1.2000
výroba nástrojů 17.11.1998 - 8.6.2000
stavba strojů s mechanickým pohonem 17.11.1998 - 6.3.2004
ubytovací služby (vyjma koncesovaných) 17.11.1998 - 6.3.2004
vydavatelské činnosti 17.11.1998 - 6.3.2004
kopírování, rozmnožování 17.11.1998 - 6.3.2004
truhlářství 17.11.1998 - 6.3.2004
projektování elektrických zařízení 17.11.1998 - 6.3.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 17.11.1998 - 6.3.2004
podlahářství (kladení podlahovin) 17.11.1998 - 6.3.2004
tesařství 17.11.1998 - 6.3.2004
klempířství 17.11.1998 - 6.3.2004
vodoinstalatérství 17.11.1998 - 6.3.2004
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 17.11.1998 - 6.3.2004
montáž měřidel 17.11.1998 - 6.3.2004
projektová činnost ve výstavbě 17.11.1998 - 6.3.2004
správa nemovitostí 17.11.1998 - 6.3.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.11.1998 - 9.7.2009
výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svař. kolej, voz. a vyhr. zař. v dopr. 17.11.1998 - 9.7.2009
konstrukční činnost 17.11.1998 - 9.7.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení /elektrická a zdvihací/ 17.11.1998 - 9.7.2009
defektoskopické kontroly 17.11.1998 - 9.7.2009
kalibrace měřidel vyjma stanovených 17.11.1998 - 9.7.2009
kovoobráběčství 31.3.1998
vývoj, konstrukce, výroba, prodej, servis, opravy a modernizace osobních a nákladních kolejových vozidel, hnaných i hnacích, včetně jejich dílů, pohonných systémů a speciálních strojů, výkovků a výlisků - průmyslová živnost 31.3.1998
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 31.3.1998 - 17.11.1998
montáž měřidel 31.3.1998 - 17.11.1998
projektová činnost ve výstavbě 31.3.1998 - 17.11.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.3.1998 - 17.11.1998
výroba ostatních motorových dopravních prostředků 31.3.1998 - 6.3.2004
výroba kolejových vozidel pro nákladní dopravu včetně výroby podvozků 31.3.1998 - 6.3.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady (jinými než nebezpečnými) 31.3.1998 - 6.3.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.3.1998 - 6.3.2004
leštění kovů 31.3.1998 - 6.3.2004
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 31.3.1998 - 6.3.2004
výroba kolejových vozidel pro osobní dopravu včetně výroby podvozků 31.3.1998 - 21.11.2006
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.7.1996 - 31.3.1998
defektoskopické kontroly 1.7.1996 - 17.11.1998
vodoinstalatérství 1.7.1996 - 17.11.1998
revize elektrických zařízení 22.5.1995 - 31.3.1998
kovoobrábění 22.5.1995 - 31.3.1998
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 22.5.1995 - 31.3.1998
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 22.5.1995 - 31.3.1998
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 22.5.1995 - 31.3.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 22.5.1995 - 31.3.1998
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 22.5.1995 - 17.11.1998
projektování elektrických zařízení 22.5.1995 - 17.11.1998
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 22.5.1995 - 17.11.1998
konstrukční činnost 22.5.1995 - 17.11.1998
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení /elektrická a zdvihací/ 22.5.1995 - 17.11.1998
podlahářství (kladení podlahovin) 22.5.1995 - 17.11.1998
tesařství 22.5.1995 - 17.11.1998
klempířství 22.5.1995 - 17.11.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 31.3.1998
elektroinstalaterství 1.1.1994 - 31.3.1998
výroba výrobků z laminátů 1.1.1994 - 31.3.1998
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 31.3.1998
služby motoristům 1.1.1994 - 31.3.1998
výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel 1.1.1994 - 31.3.1998
výroba nástrojů 1.1.1994 - 17.11.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 17.11.1998
kovářství 1.1.1994 - 17.11.1998
hostinská činnost 1.1.1994 - 17.11.1998
ubytovací služby (vyjma koncesovaných) 1.1.1994 - 17.11.1998
zámečnictví 1.1.1994 - 17.11.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 17.11.1998
vydavatelské činnosti 1.1.1994 - 17.11.1998
kopírování, rozmnožování 1.1.1994 - 17.11.1998
pronájem bytových a nebytových prostor 1.1.1994 - 17.11.1998
truhlářství 1.1.1994 - 17.11.1998
ostatní vzdělávání dospělých 1.1.1994 - 17.11.1998
výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svař. kolej, voz. a vyhr. zař. v dopr. 1.1.1994 - 17.11.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1994 - 6.3.2004

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Butovická 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1006563032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 3 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: R. Tomáška 859 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1007289431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.2006

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.11.2006

Živnost č. 8 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 28.4.1996
Konec oprávnění: 28.4.1996

Živnost č. 9 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 10 montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 17.5.1996

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 24.1.2001

Živnost č. 12 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 13 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 14 projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 15 revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 17.5.1996

Živnost č. 16 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1994
Zánik oprávnění: 24.1.2001

Živnost č. 17 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.2.2001

Živnost č. 18 Montáž, opravy, revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 24.1.2001

Živnost č. 19 Podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 25.1.2001

Živnost č. 20 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 8.2.2001

Živnost č. 21 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 17.5.1996

Živnost č. 23 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 24 Výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 17.5.1996

Živnost č. 25 Kopírování a rozmnožování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.10.2002

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 17.5.1996

Živnost č. 27 Vydavatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.10.2002

Živnost č. 28 Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Konstrukční činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 24.1.2001

Živnost č. 32 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 25.1.2001

Živnost č. 33 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 35 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 25.1.2001

Živnost č. 36 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 22.8.1996

Živnost č. 37 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení (elektrická a zdvihací)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 39 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 14.2.2001

Živnost č. 40 Leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 23.1.2001

Živnost č. 41 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 42 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.1994
Zánik oprávnění: 22.8.1996

Živnost č. 43 Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Zánik oprávnění: 20.3.1996

Živnost č. 45 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Defektoskopické kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.5.1995
Zánik oprávnění: 22.10.2002

Živnost č. 48 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1995
Zánik oprávnění: 22.5.1997

Živnost č. 49 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (jinými než nebezpečnými)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1995
Zánik oprávnění: 30.10.2002

Živnost č. 50 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1995
Zánik oprávnění: 22.10.2002

Živnost č. 51 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.4.1996
Zánik oprávnění: 22.10.2002

Živnost č. 52 Výroba kolejových vozidel pro nákladní dopravu včetně výroby podvozků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Výroba kolejových vozidel pro osobní dopravu včetně výroby podvozků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.1996
Zánik oprávnění: 30.10.2002

Živnost č. 54 Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, servis, opravy a modernizace osobních a nákladních kolejových vozidel, hnaných i hnacích, včetně jejich dílů, pohoných systémů a speciálních strojů, výkovků a výlisků

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1997
Zánik oprávnění: 26.11.2011

Živnost č. 55 Správa nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.10.2002

Živnost č. 56 Kalibrace měřidel vyjma stanovených

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní vozidly do 3.5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2001
Zánik oprávnění: 2.3.2006

Živnost č. 58 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují tři (3) členové představenstva společně nebo třemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitos tmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) výko n akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě, e) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, f) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, g) sjednávání jak ýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, h) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání závazků či přistoupení k jakémukoliv závazku, i) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, j) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, věcná břemena) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden kalendářní rok. 21.7.2014
K zastupování společnosti a k právním jednáním jsou oprávněni předseda představenstva společně se členem představenstva, kterým však nemůže být místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva, kterým nemůže být předseda představenstva nebo jakýkoliv člen představenstva společnosti písemně pověřený předsedou představenstva společně se členem představenstva, kterým však nemůže být místopředseda představenstva nebo místopředsedou představenstva společně se čle nem představenstva, kterým nemůže být předseda představenstva. 27.3.2014 - 21.7.2014
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva společně se členem představenstva, kterým však nemůže být místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva, kterým nemůže být předseda představenstva. 29.3.2013 - 27.3.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně, pokud jde o smlouvu nebo úkon, jejichž hodnota plnění nepřesahuje částku 3 000 000,- Kč. Jde-li o smlouvu nebo úkon s opakujícím se plněním, pak jedná každý člen představenstva samostatně, nep řesáhne-li hodnota plnění v součtu za kalendářní rok částku 3 000 000,- Kč. V ostatních případech jednají vždy dva členové představenstva společně. 15.8.2012 - 29.3.2013
Jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 8.6.2000 - 15.8.2012
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 31.3.1998 - 8.6.2000
Jednání: Jménem společnosti jedná v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda samostatně, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn. 1.7.1996 - 31.3.1998
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 1.7.1996
Jméno: Ing. Bohumil Onderka 8.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2014
Adresa: 415, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Jan Sklenář 9.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2016
Adresa: Za Kostelem 329, Opatovice 664 61
Jméno: Ing. Ivo Lazecký 13.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.2018
Ve funkci: od 23.3.2018
Adresa: Lidická 743, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Igor Fait 13.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.2018
Ve funkci: od 23.3.2018
Adresa: Stará osada 3971/17, Brno 615 00
Jméno: Ing. Marek Malík 13.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Šumická 435, Pozořice 664 07
Jméno: Ing. Lubor Turza 3.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2019
Adresa: Úprkova 406, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Milan Walek 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 147, Pustějov 742 43
Jméno: Ing. Vratislav Havel 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malá strana 460, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek 1.1.1994 - 28.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Josef Kučínský 1.1.1994 - 13.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 2. května 504, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Miroslav Fabian 1.1.1994 - 13.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: R. Tomáška 806, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Milan Walek 28.2.1994 - 13.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 147, Pustějov 742 43
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek 28.2.1994 - 13.1.1995
Funkce: I.místopředseda představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Ing. Vratislav Havel 28.2.1994 - 13.1.1995
Funkce: II.místopředseda předst.
Adresa: Malá strana 460, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Miroslav Záhora 1.1.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polská 1184/21, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Pavel Stejskal 1.1.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vyžlovská 2242/34, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivan Heczko 13.1.1995 - 1.7.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Orlová - Lutyně č.p. 224 Česká republika
Jméno: Ing. Vlasta Legerská 13.1.1995 - 1.7.1996
Funkce: II. místopředseda předst.
Adresa: Svat. Čecha 1075, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Pavel Pavlousek 13.1.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Bruskou 147/3, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jiří Bílek 13.1.1995 - 1.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šrobárova 2460/21, Praha 130 00
Jméno: Jan Kala 13.1.1995 - 1.7.1996
Funkce: I. místopředseda předst.
Adresa: Masarykova 632, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Oldřich Volný CSc. 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: J. Opletala 682, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Vlasta Legerská 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svat. Čecha 1075, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. Josef Spurný 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6. května 51, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Ivan Heczko 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: I. místopředseda představenstva
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 224 Česká republika
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 1.7.1996 - 17.11.1998
Funkce: II. místopředseda představenstva
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Viktor König 31.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Břidlicová 472/33, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 31.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Bělehradská 2324/58, Praha 120 00
Jméno: Ing. Josef Bouda 31.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vejvanovského 1613/2, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Michal 31.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kořenského 753/12, Praha 150 00
Jméno: Ing. Viktor Köning 17.11.1998 - 17.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Břidlicová 472/33, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Viktor König 17.11.1998 - 5.1.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Břidlicová 472/33, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Ivan Mojžíšek 17.11.1998 - 5.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: R. Tomáška 573, Studénka 742 13
Jméno: Prof.Ing. Ladislav Rus DrSc. 17.11.1998 - 5.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 1738/103, Praha 130 00
Jméno: Ing. Luděk Votava 5.1.2000 - 17.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Brandlova 1565/19, Praha 149 00
Jméno: Ing. Radoslav Hanzelka 5.1.2000 - 17.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Arm. gen. L. Svobody 741, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Rudolf Mládek 5.1.2000 - 17.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vodnická 321/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Zajíc CSc. 17.8.2000 - 21.3.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Květinová 999/11, Ostrava 721 00
Jméno: Craig Phillips Dowden 17.8.2000 - 21.3.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mírová 556, Studénka 742 13
Jméno: Craig Phillips Dowden 21.3.2001 - 6.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: do 26.6.2002
Adresa: Mírová 556, Studénka 742 13
Jméno: Roger John Mickelson 17.8.2000 - 7.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2000 do 19.6.2003
Adresa: 157, Hostašovice 741 01
Jméno: Christian Schmalbruch 6.3.2004 - 11.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 2.8.2006
Ve funkci: od 19.6.2003 do 2.8.2006
Adresa: 741 01
Columbine Drive, Clarendon Hills, Illinois 60514, USA; v ČR bytem Kostelní 27, 741 01 Nový Jičín
Jméno: Ernest Webb Spradley 7.3.2005 - 11.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2003 do 2.8.2006
Adresa:
7226 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, USA
Jméno: Frank Jerome Slovacek 11.12.2006 - 20.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2006 do 23.7.2007
Ve funkci: od 16.8.2006 do 23.7.2007
Adresa: VilaC1, Sector 1 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: Frank Findeklee 20.6.2008 - 9.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2007 do 9.4.2009
Adresa: Gutschstrasse 11 , 6313 Menzingen Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Jaroslav Zajíc CSc. 21.3.2001 - 15.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2000 do 19.11.2009
Adresa: Květinová 999/11, Ostrava 721 00
Jméno: Denisa Turcu 11.12.2006 - 15.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2006
Adresa: Bl. 824 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: Dan Valentin Belcea 9.7.2009 - 15.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2009
Ve funkci: od 6.5.2009
Adresa: Spojené státy americké
Princeton, Carterbrook LA 11, 08540, 9508 New Jersey
Jméno: Radu Petre Marcovici 15.3.2010 - 15.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2010 do 17.7.2012
Ve funkci: od 1.3.2010 do 17.7.2012
Adresa: Rumunsko
Bukurešť, 3rd District, Cercelus Str. 17
Jméno: Dan Valentin Belcea 15.3.2010 - 15.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2010 do 17.7.2012
Adresa: Spojené státy americké
Princeton, Carterbrook LA 11, 08540, 9508 New Jersey
Jméno: Denisa Turcu 15.3.2010 - 15.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.7.2012
Adresa: Rumunsko
Corbeance Commune, Ostratu Village, Padurii St. 18, Ilfov County
Jméno: Ing. Ivo Lazecký 15.8.2012 - 29.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Ve funkci: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Adresa: Lidická 743, Studénka 742 13
Jméno: Dr. Ing. Radim Valas 15.8.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Adresa: 202, Malenovice 739 11
Jméno: Dagmar Schillerová 29.3.2013 - 21.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 10.7.2014
Ve funkci: od 25.3.2013 do 10.7.2014
Adresa: Bezručova 508, Studénka 742 13
Jméno: Igor Fait 29.3.2013 - 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013
Adresa: Stará osada 3971/17, Brno 615 00
Jméno: Ing. Jiří Voda 21.7.2014 - 30.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2014 do 30.9.2014
Adresa: Za zámečkem 745/17, Praha 158 00
Jméno: Ing. Bohumil Onderka 21.7.2014 - 8.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2014
Adresa: 415, Podolí 664 03
Jméno: Marek Malík 29.3.2013 - 9.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 19.4.2016
Adresa: Šumická 435, Pozořice 664 07
Jméno: Ivo Lazecký 29.3.2013 - 13.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 22.3.2018
Ve funkci: od 25.3.2013 do 22.3.2018
Adresa: Lidická 743, Studénka 742 13
Jméno: Lubor Turza 29.3.2013 - 13.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 30.11.2018
Adresa: Úprkova 406, Luhačovice 763 26
Jméno: Igor Fait 21.7.2014 - 13.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2013 do 22.3.2018
Ve funkci: od 10.7.2014 do 22.3.2018
Adresa: Stará osada 3971/17, Brno 615 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Libor Šparlinek 29.3.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2013
Ve funkci: od 25.3.2013
Adresa: Erbenova 2426/2, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Dagmar Schillerová 1.1.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Bezručova 508, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 1.1.1994 - 1.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Květoslava Dudová 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: předseda
Adresa: Rychvaldská 440 , Orlová - Lutyně Česká republika
Jméno: prof. ing. Miroslav Nejezchleba CSc. 1.7.1996 - 31.3.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Zahradní 1740/14, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Anna Balažíková 1.7.1996 - 17.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Hlavní 116, Jirny 250 90
Jméno: Ing. Jiří Pohl 31.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Trytova 1121/5, Praha 198 00
Jméno: Ing. Rudolf Mládek 17.11.1998 - 5.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Vodnická 321/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Vltavský 17.11.1998 - 5.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Vršovická 1461/64, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jan Rainisch 1.7.1996 - 21.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Bohuslava Martinů 810/15, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Petr Hála 31.3.1998 - 21.3.2001
Funkce: předseda
Adresa: Chotovická 1747/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Vlček 5.1.2000 - 21.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Litvínovská 59 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pochyla 31.3.1998 - 6.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.7.2001
Adresa: Budovatelská 522, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Roman Šikl 5.1.2000 - 6.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Generála Janouška 891/32, Praha 198 00
Jméno: Craig Jerome Duchossois 21.3.2001 - 6.3.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: do 26.6.2002
Adresa:
1532 Butterfield Road, Flossmoor,IL 60422, USA
Jméno: Mgr. Jaroslav Bareš 21.3.2001 - 6.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Slavíkova 4400/31, Ostrava 708 00
Jméno: Webb Spradley 6.3.2004 - 7.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2002 do 19.6.2003
Adresa:
7226 Decto Drive, Dallas, Texas, 75225, USA
Jméno: Václav Klimek 1.1.1994 - 30.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.1994 do 2.7.2003
Adresa: Radotínská 14 , 743 01 Bílovec Česká republika
Jméno: Michael Edward Flannery 21.3.2001 - 22.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.3.2000 do 8.6.2005
Adresa:
119 South Quincy, Hinsdale, IL 60251, USA
Jméno: Mark D Sinar 7.3.2005 - 9.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003 do 8.12.2006
Adresa:
Hobart 46342, California St. 6293, Illinois, USA
Jméno: Radu Petre Marcovici 9.7.2009 - 15.3.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2008 do 1.3.2010
Ve funkci: od 2.10.2008 do 1.3.2010
Adresa: Cercelus St. 14 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: JUDr. Ludmila Tatranská 22.9.2005 - 15.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2005 do 17.7.2012
Adresa: Butovická 780, Studénka 742 13
Jméno: Anca Gale 20.4.2010 - 15.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2010 do 17.7.2012
Ve funkci: od 8.4.2010 do 17.7.2012
Adresa: Agnita Aleea 3, blok G, vchod B, Apt. 15 , Arad Rumunsko
Jméno: Richard Kellner 15.8.2012 - 29.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Ve funkci: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Adresa: Jakubovo námestie 2561 11, 811 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Dagmar Schillerová 15.8.2012 - 29.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2012 do 25.3.2013
Adresa: Bezručova 508, Studénka 742 13
Jméno: Pavel Macháček 30.3.2005 - 11.11.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.10.2004 do 18.3.2014
Adresa: Bezručova 512, Studénka 742 13
Jméno: Tomáš Rada 29.3.2013 - 27.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2013 do 18.3.2014
Adresa: Arbesova 11/11, Brno 638 00
Jméno: Pavel Macháček 11.11.2013 - 27.3.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.10.2004 do 18.3.2014
Adresa: Bezručova 512, Studénka 742 13

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivan Mojžíšek 28.2.1994 - 31.3.1998
Adresa: R. Tomáška 573, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Ivan Mojžíšek 31.3.1998 - 5.1.2000
Adresa: R. Tomáška 573, Studénka 742 13

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Lazecký
Člen statutárního orgánu: Ing. Igor Fait
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumil Onderka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Sklenář
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Malík MBA.
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubor Turza

Vlastníci firmy MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 69 300 000 Kč 100% 15.8.2012
zakladni 228 613 000 Kč - 20.11.2007 - 15.8.2012
zakladni 1 959 540 000 Kč - 31.10.2000 - 20.11.2007
zakladni 214 284 000 Kč - 17.11.1998 - 31.10.2000
zakladni 714 280 000 Kč - 1.1.1994 - 17.11.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 69 15.8.2012
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 1 15.8.2012
Kmenové akcie na jméno 35 Kč 6 531 807 20.11.2007 - 15.8.2012
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 6 531 807 20.2.2006 - 20.11.2007
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 6 531 807 9.8.2004 - 20.2.2006
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 6 531 807 31.10.2000 - 9.8.2004
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 714 280 17.11.1998 - 31.10.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 714 280 1.1.1994 - 17.11.1998

Sbírka Listin MSV Metal Studénka, a.s. IČO: 47675942

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 727/SL 110 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 22.9.2015 6.1.2016 3.2.2016 3
B 727/SL 109 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 15.4.2015 16.4.2015 62
B 727/SL 108 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.9.2014 4.12.2014 9.1.2015 1
B 727/SL 107 notářský zápis [NZ 1553/2014, N 1640/2014] Krajský soud v Ostravě 10.7.2014 8.12.2014 7.1.2015 4
B 727/SL 106 notářský zápis [NZ 378/2014, N 410/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.3.2014 8.12.2014 7.1.2015 16
B 727/SL 103 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 19.6.2014 82
B 727/SL 102 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 26.11.2013 29.11.2013 78
B 727/SL 101 insolvenční rozhodnutí KSOS 36 INS 8817/2011-B-169 Krajský soud v Ostravě 4.9.2013 8.11.2013 12.11.2013 1
B 727/SL 99 insolvenční rozhodnutí usnesení KSOS 36 INS 8817/2011-B-139 Krajský soud v Ostravě 16.5.2012 2.4.2013 3.4.2013 2
B 727/SL 100 insolvenční rozhodnutí usnesení KSOS 36 INS 8817/2011-B-156 Krajský soud v Ostravě 18.3.2013 2.4.2013 3.4.2013 2
B 727/SL 98 výroční zpráva r. 2011 - Příloha č. 3 Krajský soud v Ostravě 28.11.2012 19.12.2012 1
B 727/SL 97 výroční zpráva r. 2011 - Příloha č. 2 Krajský soud v Ostravě 28.11.2012 19.12.2012 27
B 727/SL 96 výroční zpráva r. 2011 Krajský soud v Ostravě 28.11.2012 19.12.2012 9
B 727/SL 95 výroční zpráva r. 2011 - Příloha č. 1 Krajský soud v Ostravě 28.11.2012 19.12.2012 28
B 727/SL 94 účetní závěrka mez.úč.z. k 6.10.2011 Krajský soud v Ostravě 18.1.2012 26.1.2012 29
B 727/SL 93 insolvenční rozhodnutí KSOS 36 INS 8817/11-A-34úpadek Krajský soud v Ostravě 19.7.2011 3.10.2011 4.10.2011 3
B 727/SL 92 účetní závěrka mimořádná k 18.7.11,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.9.2011 23.9.2011 28
B 727/SL 91 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 21.9.2011 23.9.2011 60
B 727/SL 90 insolvenční rozhodnutí KSOS 36 INS 8817/2011 vyhl. Krajský soud v Ostravě 23.5.2011 30.5.2011 3.6.2011 1
B 727/SL 89 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 28.1.2011 31.1.2011 62
B 727/SL 88 podpisové vzory Anca Gale Krajský soud v Ostravě 10.3.2010 19.4.2010 20.4.2010 9
B 727/SL 87 podpisové vzory Radu-Petre Marcovici Krajský soud v Ostravě 10.3.2010 12.3.2010 15.3.2010 1
B 727/SL 86 výroční zpráva r.2008 vč. ú.z., zpr.aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 20.1.2010 20.1.2010 60
B 727/SL 85 podpisové vzory R.Petre Marcovici,D.Val.Belcea Krajský soud v Ostravě 8.7.2009 16.7.2009 4
B 727/SL 84 výroční zpráva r.2007vč.úč. záv.,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 3.12.2008 8.12.2008 55
B 727/SL 83 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 11.8.2008 13.8.2008 30
B 727/SL 82 podpisové vzory - Frank Findeklee Krajský soud v Ostravě 23.7.2007 19.6.2008 23.6.2008 1
B 727/SL 79 notářský zápis Nz 657/2007 sníž..zákl.kapitát Krajský soud v Ostravě 30.10.2007 16.11.2007 5.12.2007 5
B 727/SL 78 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.3.2007 26.10.2007 30.10.2007 59
B 727/SL 77 rozhod. o statut. orgánu -volba Krajský soud v Ostravě 2.1.2007 5.1.2007 15.1.2007 2
B 727/SL 76 rozhod. o statut. orgánu odvolení a volba Krajský soud v Ostravě 2.8.2006 5.1.2007 15.1.2007 2
B 727/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 5
B 727/SL 74 ostatní -§ 66a/9 o.z.(r.05) Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 30.8.2006 12.9.2006 2
B 727/SL 73 ostatní -RJS VH(schv.úč.záv.r.05) Krajský soud v Ostravě 20.7.2006 30.8.2006 12.9.2006 2
B 727/SL 72 stanovy společnosti - ú.z. (od 28.8.2006) Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 8.9.2006 30
B 727/SL 71 stanovy společnosti - ú.z. (do 28.8.2006) Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 8.9.2006 30
B 727/SL 70 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 23.8.2006 6.9.2006 49
B 727/SL 69 notářský zápis NZ 81/2006 Krajský soud v Ostravě 23.8.2006 24.8.2006 5.9.2006 5
B 727/SL 81 posudek znalce -znal.zpr.o fúzi vč.sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 18.8.2003 8.6.2006 8.6.2006 22
B 727/SL 80 posudek znalce -znal.zpr.o fúzi-Thrall Vag.S. Krajský soud v Ostravě 31.12.2002 8.6.2006 8.6.2006 120
B 727/SL 68 posudek znalce -znal.zpr.o fúzi-Thrall Europa Krajský soud v Ostravě 31.12.2002 8.6.2006 8.6.2006 28
B 727/SL 67 účetní závěrka zah.rozv. 1.1.2003 Krajský soud v Ostravě 8.6.2006 14
B 727/SL 66 notářský zápis NZ 83/2006 vč.rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 9.2.2006 16.2.2006 22.2.2006 15
B 727/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.8.2005 31.10.2005 1
B 727/SL 64 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 31.10.2005 11
B 727/SL 63 ostatní -oznámení o usnes.VH Krajský soud v Ostravě 24.8.2005 10.10.2005 2
B 727/SL 62 notářský zápis NZ 597/2005-mim.VH,znalec Krajský soud v Ostravě 23.8.2005 10.10.2005 160
B 727/SL 61 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 21.7.2005 2.8.2005 49
B 727/SL 60 rozhod. o statut. orgánu protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ostravě 21.10.2004 23.6.2005 1
B 727/SL 59 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 2
B 727/SL 58 ostatní -privatizační projekt Krajský soud v Ostravě 13.9.2004 15.9.2004 558
B 727/SL 57 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 27.8.1999 9.9.2004 14.9.2004 6
B 727/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.8.2004 30.8.2004 2.9.2004 30
B 727/SL 55 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2004 6.8.2004 24.8.2004 7
B 727/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.6.2004 6.8.2004 24.8.2004 30
B 727/SL 53 notářský zápis Nz 576/2004 Krajský soud v Ostravě 22.6.2004 6.8.2004 24.8.2004 8
B 727/SL 52 výroční zpráva r. 2003 vč. úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 24.8.2004 45
B 727/SL 51 účetní závěrka k 31.5.2003 Krajský soud v Ostravě 6.5.2004 12.5.2004 39
B 727/SL 50 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 6.5.2004 12.5.2004 28
B 727/SL 49 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 6.5.2004 12.5.2004 35
B 727/SL 48 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 6.5.2004 12.5.2004 47
B 727/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 9.3.2000 23.4.2004 3.5.2004 2
B 727/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.8.1999 23.4.2004 3.5.2004 4
B 727/SL 45 notářský zápis NZ 68/99 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 7.5.1999 23.4.2004 3.5.2004 16
B 727/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 29.6.1998 23.4.2004 3.5.2004 3
B 727/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 21.3.1997 23.4.2004 3.5.2004 6
B 727/SL 42 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 23.2.1996 23.4.2004 3.5.2004 3
B 727/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. a VH Krajský soud v Ostravě 26.10.1995 23.4.2004 3.5.2004 7
B 727/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. a DR Krajský soud v Ostravě 19.10.1995 23.4.2004 3.5.2004 4
B 727/SL 4 notářský zápis Nz 18/96 Krajský soud v Ostravě 23.2.1996 23.4.2004 3.5.2004 4
B 727/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 26.5.1995 23.4.2004 3.5.2004 10
B 727/SL 38 notářský zápis NZ 70/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 25.2.1997 23.4.2004 3.5.2004 33
B 727/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 28.9.1994 23.4.2004 3.5.2004 7
B 727/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 31.10.1994 23.4.2004 3.5.2004 10
B 727/SL 35 notářský zápis NZ 208/94 Krajský soud v Ostravě 22.12.1994 23.4.2004 3.5.2004 4
B 727/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 18.1.1994 23.4.2004 3.5.2004 8
B 727/SL 33 notářský zápis NZ 199/93 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 3.12.1993 23.4.2004 3.5.2004 26
B 727/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.1/98 z předst. Krajský soud v Ostravě 21.1.1998 23.4.2004 3.5.2004 5
B 727/SL 2 notářský zápis NZ 70/95 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 26.5.1995 23.4.2004 3.5.2004 22
B 727/SL 32 ostatní -zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 19.8.2003 17.3.2004 3
B 727/SL 31 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Ostravě 19.8.2003 17.3.2004 2
B 727/SL 30 posudek znalce zpráva o hodnocení Krajský soud v Ostravě 31.12.2002 17.3.2004 28
B 727/SL 29 posudek znalce -znal.zpr.o fúzi slouč. Krajský soud v Ostravě 18.8.2003 17.3.2004 22
B 727/SL 28 notářský zápis NZ 875/2003 Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 17.3.2004 13
B 727/SL 27 notářský zápis NZ 874/2003 Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 17.3.2004 18
B 727/SL 26 notářský zápis NZ 873/2003 Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 17.3.2004 22
B 727/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.3.2004 26
B 727/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 17.3.2004 1
B 727/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH,předst. Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 17.3.2004 10
B 727/SL 22 notářský zápis NZ 170/2002 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 17.3.2004 35
B 727/SL 21 notářský zápis NZ 185/2000 Krajský soud v Ostravě 31.10.2000 17.3.2004 27
B 727/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis zas.předst. Krajský soud v Ostravě 26.4.2000 17.3.2004 2
B 727/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 8.3.2000 17.3.2004 5
B 727/SL 18 smlouva o prodeji/převodu -o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 8.3.2000 17.3.2004 1 384
B 727/SL 17 účetní závěrka k 1.1.2003 zahaj.rozv. Krajský soud v Ostravě 17.3.2004 16
B 727/SL 16 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 15.8.2003 19.8.2003 20.8.2003 10
B 727/SL 15 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 22.7.2003 23.7.2003 90
B 727/SL 14 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 29.7.2002 1.8.2002 52
B 727/SL 13 výroční zpráva r. 2000 + doplněk Krajský soud v Ostravě 2.10.2001 3.10.2001 113
B 727/SL 12 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 18.9.2001 44
B 727/SL 11 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 31.12.1999 9.11.2000 16.11.2000 45
B 727/SL 10 notářský zápis Nz 28/2000 Krajský soud v Ostravě 3.2.2000 19.4.2000 17.8.2000 20
B 727/SL 9 notářský zápis Nz 65/2000 vč.stnaov Krajský soud v Ostravě 24.3.2000 17.4.2000 8.6.2000 46
B 727/SL 8 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 7.7.1999 7.7.1999 41
B 727/SL 7 notářský zápis Nz 116/98 Krajský soud v Ostravě 19.6.1998 10.8.1998 17.11.1998 7
B 727/SL 6 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 3.9.1998 3.9.1998 35
B 727/SL 5 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 23.9.1997 31.3.1998 30
B 727/SL 1 notářský zápis Nz 179/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 28.8.1997 5.9.1997 31.3.1998 47

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MSV Metal Studénka, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MSV Metal Studénka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.