MSEM, a.s. Frýdek-Místek IČO: 64610080

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MSEM, a.s., která sídlí v obci Frýdek-Místek a bylo jí přiděleno IČO 64610080.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MSEM, a.s. se sídlem v obci Frýdek-Místek byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o MSEM, a.s. IČO: 64610080

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 2.1.1996
Spisová značka: B 1197
IČO: 64610080
Obchodní firma: MSEM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.1.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 2.1.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady přijal rozhodnutí o snížení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář snižuje základní kapitál společnosti ze stávajících 321 322 200,-Kč ( slovy: tři sta dvacet jedna miliónů tři sta dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) o 226 322 200,-Kč (slovy: dvě stě dvacet šest miliónů tři sta dvacet dva tisíc dvě stě korun českých) na 95 000 000,-Kč (slovy: devadesát pět miliónů korun českých). 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a rozhodnutí jediného akcionáře o vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. 4. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcie z dosavadní výše 321 322 200,-Kč (slovy: tři sta dvacet jedna miliónů tři sta dvacet dvatisíc dvě stě korun českých) na novou výši 95 000 000,-Kč (slovy: devadeást pět miliónů korun českých) . 5. Lhůta pro předložení akcie činí 30 dní ode dne, kdy představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k předložení akcie za účelem její výměny podle ustanovení § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. 14.7.2008 - 3.12.2008
Na společnost MSEM, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti STMEM, a.s., sídlem Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02, IČ 64 61 00 98, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B., vložce 1198. 30.7.2004
Akcie: všechny akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě 26.5.2003 - 25.8.2014
Podíly na základním kapitálu: 100 % Severomoravská energetika, a.s. 14.5.2002 - 22.6.2009
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských, tj. z 151 900 000,- Kč, slovy jednostopadesátjedenmiliondevětsettisíckorunčeských na 154 900 000,- Kč, slovy jednostopadesátčtyřimilionůdevětsettisíckorunčeských. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 7.3.2000 - 24.5.2000
2. Základní jmění se zvyšuje úpisem nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. 7.3.2000 - 24.5.2000
3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, jež mají být upsány: a) počet a jmenovitá hodnota 30 kusů o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, slovy jednostotisíckorunčeských b) druh: kmenové c) forma: na jméno d) podoba: listinné 7.3.2000 - 24.5.2000
4. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady je emisní kurs akcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty. 7.3.2000 - 24.5.2000
5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, jímž je dosavadní jediný akcionář Severomoravská energetika, a.s. se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152, identifikační číslo 47675691. 7.3.2000 - 24.5.2000
6. Místem upisování je sídlo Moravskoslezská elektromontážní, a.s. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění. 7.3.2000 - 24.5.2000
7. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to: hala transformátorů (průmyslový objekt) nacházející se na pozemku parcelní číslo 1335/21 zastavěná plocha v areálu firmy Moravskoslezská elektromontážní, a.s., Collo louky 126, 738 02 Frýdek - Místek spolu s pozemkem parcelní číslo 1335/21 zastavěná plocha o výměře 537 m2, spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, a to mostovým jeřábem DEVS-5T, který je dle znaleckých posudků součástí haly, kanaloinstalací, elektroinstalací, venkovními úpravami, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Frýdku - Místku na listu vlastnictví 2931, katastrální území Místek, obec Frýdek - Místek, který je oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Krpce pod pořadovým číslem 1548 ze dne 26.11.1999 částkou 3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských a znaleckým posudkem znalce Ing. Zdeňka Ličky pod pořadovým číslem 616/119 ze dne 26.11.1999 částkou 3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských. Tyto nemovitosti vkládané do základního jmění jsou vzhledem ke svému určení pro tuto společnost hospodářsky využitelné jako sklad distribučních transformátorů. Pro účely zvýšení základního jmění byla určena odhadní cena všech těchto nemovitostí v celkové výši 3 000 000,- Kč, slovy třimilionykorunčeských, která vystihuje jejich skutečnou hodnotu. Tato hodnota bude v plné výši zapsána jako nepeněžitý vklad na základní jmění. 7.3.2000 - 24.5.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 26.7.1999 o zvýšení základního jmění společnosti: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění upisováním nových akcií, a to za následujících podmínek: 31.8.1999 - 15.11.1999
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 6 900 000,-Kč, tj. z 145 000 000,-Kč na 151 900 000,-Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 31.8.1999 - 15.11.1999
2. Základní jmění se zvyšuje úpisem nových akcií a splacení jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. 31.8.1999 - 15.11.1999
3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií, jež mají být upsány: a) počet a jmenovitá hodnota 69 kusů o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč b) druh: kmenové c) forma: na jméno d) podoba: listinné 31.8.1999 - 15.11.1999
4. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady je emisní kurs akcií stanoven ve výši jejich jmenovité hodnoty. 31.8.1999 - 15.11.1999
5. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a ObchZ. o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. Akcie se nabídnou k upsání pouze určitému zájemci, jimž je dosavadní jediný akcionář Severomoravská energetika, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 28. října 152, PSČ 709 02, IČO 47 67 56 91 31.8.1999 - 15.11.1999
6. Místem upisování je sídlo Moravskoslezské elektromontážní, a.s. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění. 31.8.1999 - 15.11.1999
7. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to : 31.8.1999 - 15.11.1999
7.1. dům čp. 199 - obvodová služebna, občanská vybavenost nalézající se na pozemku parc.č. 1413 spolu s pozemkem parc.č. 1413 - zastavěná plocha, o výměře 533 m2 a pozemek parc.č. 1414/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1632 m2 spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, a to vedlejší stavbou - garážemi, přistavěnými k domu čp. 199, o výměře 117, 93 m2, vedlejší stavbou - přístřeškem, stavebně navazujícím na garáže, o výměře 48,55 m2, garáží, dvouboxovou u vjezdu do dvora, o výměře 37,76 m2, venkovními úpravami, zejména přípojkou vody, kanalizační přípojkou, septikem betonovým, dlažbou z betonových silničních panelů, dlažbou - zpevněnou plochou s asf. povrchem před domem čp. 199, rigolem z betonových tvárnic, plotem, plotovými vraty , nakládací rampou, a dále porosty, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku na LV č. 3228, katastrální území Jablunkov, obec Jablunkov, okres Frýdek-Místek, který je oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Krpce č. 1505 ze dne 25.6.1999 částkou 5 000 000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Zdeňka Ličky č. 612/069 ze dne 24.6.1999 částkou 5 000 000,-Kč. 31.8.1999 - 15.11.1999
7.2. dům čp. 23 - obvodová služebna, technická vybavenost nalézající se na pozemku parc.č. 445/2 - zastavěná plocha, o výměře 75 m2 (bez pozemku) spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, a to vedlejší stavbou - přístřeškem z ocelové konstrukce, o výměře 24,45 m2, venkovními úpravami, zejména přípojkou kanalizace, předložními schody, plotem a plotovými vraty, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku na LV č. 1297, katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, okres Frýdek-Místek, který je oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Krpce č. 1504 ze dne 25.6.1999 částkou 1 900 000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Zdeňka Ličky č. 611/069 ze dne 24.6.1999 částkou 1 900 000,-Kč. 31.8.1999 - 15.11.1999
Tyto nemovitosti vkládané do základního jmění jsou vzhledem ke svému určení pro tuto společnost hospodářsky využitelné jako sociální zařízení pro zaměstnance společnosti. Pro účely zvýšení základního jmění byla určena odhadní cena všech těchto nemovitostí v celkové výši 6 900 000,-Kč, která vystihuje jejich skutečnou hodnotu. Tato hodnota bude v plné výši zapsána jako nepeněžitý vklad na základní jmění. 31.8.1999 - 15.11.1999
Omezení převoditelnosti akcií: Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívající v tom, že majitel této akcie musí mít k převodu souhlas valné hromady. 2.5.1997 - 10.7.2007

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 64610080
Obchodní firma: MSEM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Frýdek-Místek
Vznik první živnosti: 2.1.1996
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 64610080
Firma: MSEM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Frýdek-Místek
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.1.1996

Kontakty na MSEM, a.s. IČO: 64610080

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01 25.8.2014
Sídlo: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01 2.1.1996 - 25.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Collo-louky 126, Frýdek-Místek 738 01

Obory činností MSEM, a.s. IČO: 64610080

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.10.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.10.2014
Opravy silničních vozidel 1.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2014
Zámečnictví, nástrojářství 1.10.2014
Klempířství a oprava karoserií 1.10.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.10.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.10.2014
Projektová činnost ve výstavbě 1.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.11.2011 - 1.10.2014
zámečnictví, nástrojářství 8.11.2011 - 1.10.2014
klempířství a oprava karoserií 8.11.2011 - 1.10.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 8.11.2011 - 1.10.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.11.2011 - 1.10.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.11.2006 - 8.11.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 2.3.2006 - 8.11.2011
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 2.3.2006 - 8.11.2011
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 2.3.2006 - 8.11.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.3.2006 - 1.10.2014
opravy silničních vozidel 2.3.2006 - 1.10.2014
realitní činnost 23.3.2005 - 8.11.2011
odstraňování zeleně - oklešťování a kácení stromů 31.8.1999 - 8.11.2011
silniční motorová doprava nákladní 31.8.1999 - 1.10.2014
výkon zeměměřičských činností 7.7.1998 - 21.2.2006
vedení hospodářské agendy 7.7.1998 - 21.2.2006
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 16.9.1997 - 21.2.2006
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů NN 25.11.1996 - 21.2.2006
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 25.11.1996 - 21.2.2006
truhlářství 25.11.1996 - 21.2.2006
podnikání v oblasti nakládání s odpady (s výjimkou činností, uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona) 25.11.1996 - 21.2.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 25.11.1996 - 15.11.2006
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 2.1.1996 - 25.11.1996
revize elektrických zařízení 2.1.1996 - 25.11.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 2.1.1996 - 25.11.1996
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby) 2.1.1996 - 25.11.1996
elektroinstalatérství 2.1.1996 - 31.8.1999
silniční motorová doprava 2.1.1996 - 31.8.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.1.1996 - 21.2.2006
opravy motorových vozidel 2.1.1996 - 21.2.2006
projektování elektrických zařízení 2.1.1996 - 8.11.2011
opravy karosérií 2.1.1996 - 8.11.2011
mytí vozidel 2.1.1996 - 8.11.2011
zámečnictví 2.1.1996 - 8.11.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.1.1996 - 8.11.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 30.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování: 2.1.1996

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Betonářská 712 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1010512528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: M. Alše 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010887637
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Pavelkova 1140/18 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010887645
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Na Nové 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny: 1005170762
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 6
Provozovna: Krnovská 54/20 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1005170738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 7
Provozovna: Nádražní 199 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1005170746
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1997
Provozovna č. 8
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996

Živnost č. 5 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004
Provozovna č. 3
Provozovna: Na Nové 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny: 1005170762
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Fügnerova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1002152887
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.7.2004

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Collo-louky 126 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002152895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012

Živnost č. 10 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1997

Živnost č. 11 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1997

Živnost č. 12 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1997

Živnost č. 13 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1997

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 16 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1997

Živnost č. 19 Mytí vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 1.9.2005

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 1.9.2005

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1997
Zánik oprávnění: 24.9.2001

Živnost č. 24 Odstraňování zeleně - oklešťování a kácení stromů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1998
Zánik oprávnění: 1.9.2005

Živnost č. 26 Vedení hospodářské agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1998
Zánik oprávnění: 1.9.2005

Živnost č. 27 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2004
Zánik oprávnění: 1.9.2005

Živnost č. 29 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.12.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy MSEM, a.s. IČO: 64610080

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak že společnost zastupují navenek alespoň dva členové představenstva společně. Členové představenstva mohou pověřit třetí osobu jako dalšého zástupce ve smyslu § 438 občansk ého zákoníku. 26.8.2014
Za společnost jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 25.8.2014 - 26.8.2014
J e d n á n í : Za společnost jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 16.6.2008 - 25.8.2014
J ed n á n í : Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva a místopředseda představenstva společně, nebo jeden člen představ enstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 10.7.2007 - 16.6.2008
Jednání: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči jiným osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva. 16.9.1997 - 10.7.2007
Jednání: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči jiným osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně, na základě písemné plné moci, jeden člen představenstva. Totéž platí pro podepisování za společnost. 25.11.1996 - 16.9.1997
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 2.1.1996 - 25.11.1996
Jméno: Jiří Nováček 25.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2013
Ve funkci: od 19.9.2013
Adresa: Na Kampě 514/9, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jan Honek 30.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015
Adresa: Pod Bory 350, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Miloš Sládeček 23.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Bobrovnická 380/60, Ostrava 725 28
Jméno: JUDr. Jiří Hrdina 2.1.1996 - 12.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Antošovická 348/283, Ostrava 711 00
Jméno: Ing. Ivo Goščík 2.1.1996 - 15.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Michael Wolf 2.1.1996 - 3.7.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Věšínova 2711/33, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vlastislav Přibyla 2.1.1996 - 11.2.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.1996 do 15.10.2002
Adresa: Pržno 202 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Ivánek 2.1.1996 - 26.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.1996 do 21.3.2003
Adresa: Francouzská 1103/56, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Michael Wolf 3.7.2001 - 26.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.1996 do 2.1.2001
Adresa: Veselíčko 311, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Pavel Kubín 15.8.2000 - 30.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000
Adresa: 428, Poličná 757 01
Jméno: Ing. Michael Wolf 26.5.2003 - 30.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.1.2001
Adresa: Veselíčko 311, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Ivan Kovařčík 26.5.2003 - 30.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2003 do 9.6.2004
Adresa: Fügnerova 176/11, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Michael Wolf 30.7.2004 - 23.3.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.1.2001 do 16.11.2004
Ve funkci: od 18.6.2004 do 16.11.2004
Adresa: Veselíčko 311, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Jan Veškrna 30.7.2004 - 23.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2004 do 31.7.2004
Adresa: Beskydská 1034/5, Bílovec 743 01
Jméno: Ing. Pavel Kubín 30.7.2004 - 2.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2000 do 1.2.2005
Ve funkci: od 18.6.2004 do 1.2.2005
Adresa: 428, Poličná 757 01
Jméno: Ing. Jiří Linhart 30.7.2004 - 2.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2004 do 1.2.2005
Adresa: 33, Hrabová 789 01
Jméno: Jiří Neumann 30.7.2004 - 2.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2004
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2370/18, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Ivo Pavelek 23.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2004 do 30.4.2006
Adresa: Okružní 1593, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Petr Zachoval 23.3.2005 - 5.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2004 do 1.8.2006
Ve funkci: od 16.11.2004 do 1.8.2006
Adresa: Trusovická 615, Bohuňovice 783 14
Jméno: Jiří Neumann 2.5.2005 - 5.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2004
Ve funkci: od 22.2.2005 do 1.8.2006
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2370/18, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Karel Jež 29.6.2006 - 5.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2006
Adresa: Na Vyhlídce 3461, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jiří Neumann 5.9.2006 - 10.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2004 do 4.5.2007
Ve funkci: od 1.8.2006 do 4.5.2007
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2370/18, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Karel Jež 5.9.2006 - 10.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2006 do 4.5.2007
Ve funkci: od 1.8.2006 do 4.5.2007
Adresa: Na Vyhlídce 3461, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Zdeněk Polach 5.9.2006 - 10.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2006 do 4.5.2007
Adresa: 866, Dobrá 739 51
Jméno: Jiří Neumann 10.7.2007 - 11.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007 do 4.1.2008
Ve funkci: od 16.5.2007 do 4.1.2008
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2370/18, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Karel Jež 10.7.2007 - 11.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007 do 4.1.2008
Adresa: Na Vyhlídce 3461, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. František Čupr 10.7.2007 - 21.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007
Ve funkci: od 16.5.2007 do 2.2.2012
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Mgr. Marek Janča 10.7.2007 - 21.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007 do 31.1.2012
Adresa: Plachty 515/12, Brno 634 00
Jméno: Ing. Jakub Hlavica 11.2.2008 - 21.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.1.2008 do 31.1.2012
Ve funkci: od 17.1.2008 do 31.1.2012
Adresa: Kovanecká 2295/9, Praha 190 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 21.2.2012 - 21.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012
Ve funkci: od 2.2.2012
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. František Čupr 21.2.2012 - 21.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007
Ve funkci: od 2.2.2012
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Ing. František Čupr 21.2.2012 - 30.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.2007 do 19.9.2013
Ve funkci: od 2.2.2012 do 19.9.2013
Adresa: Vlárská 1239/1, Brno 627 00
Jméno: Jiří Nováček 30.10.2013 - 1.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2013
Ve funkci: od 19.9.2013
Adresa: Červená Skála 325, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 21.2.2012 - 25.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012
Ve funkci: od 2.2.2012
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Karel Jež 21.2.2012 - 25.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012
Adresa: Na Vyhlídce 3461, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jiří Nováček 1.11.2013 - 25.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2013
Ve funkci: od 19.9.2013
Adresa: Na Kampě 514/9, Praha 118 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 25.8.2014 - 24.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012
Ve funkci: od 2.2.2012
Adresa: Michalská 512/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 24.2.2015 - 30.4.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012 do 26.3.2015
Ve funkci: od 2.2.2012 do 26.3.2015
Adresa: Rudníkovská 529, Praha 190 12
Jméno: Ing. Karel Jež 25.8.2014 - 23.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012 do 16.5.2018
Adresa: Na Vyhlídce 3602, Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Michal Antonín 25.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008
Adresa: Nová 34, Dambořice 696 35
Jméno: Ing. Radim Kotlář 14.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2015
Ve funkci: od 22.6.2015
Adresa: Polenská 2107, Praha 190 16
Jméno: Vítězslav Tymr 24.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2016
Adresa: Poděbradova 331, Žlutice 364 52
Jméno: JUDr. Kateřina Kupčová 2.1.1996 - 1.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Zd. Štěpánka 1780 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kubiczek 2.1.1996 - 7.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Šípková 492/20, Opava 746 01
Jméno: Ing. Rudolf Baranec 7.7.1998 - 12.7.1999
Funkce: člen
Adresa: 214, Strahovice 747 24
Jméno: Ing. Jan Zetocha 2.1.1996 - 15.8.2000
Funkce: člen
Adresa: 756 57 Horní Bečva 25 Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Nohál 12.7.1999 - 15.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Javorová 496/22, Kobeřice 747 27
Jméno: Jan Skřipský 1.7.1996 - 3.7.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2001
Adresa: Průběžná 1720/3, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Rudolf Nevřela 3.7.2001 - 14.6.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.2.2001 do 31.10.2001
Adresa: Jasanová 645/8, Štěpánkovice 747 28
Jméno: Ing. Jaroslava Zavadilová 15.8.2000 - 23.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.5.2000 do 8.11.2004
Adresa: Písečná 2916/15, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Roszka 15.8.2000 - 23.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.5.2000 do 1.9.2004
Adresa: Libhošť 358 , 742 57 Nový Jičín Česká republika
Jméno: Ing. Petr Liškář 23.3.2005 - 2.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.9.2004 do 8.11.2004
Adresa: Okružní 1825/21, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Daniel Buryš 23.3.2005 - 21.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.11.2004
Adresa: Vrchlického 336/23, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Zdeněk Polach 14.6.2002 - 5.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2001 do 31.7.2006
Adresa: 866, Dobrá 739 51
Jméno: Ing. Zdeněk Veselý 23.3.2005 - 5.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.11.2004 do 1.8.2006
Adresa: Nábřeží 560, Brušperk 739 44
Jméno: Ing. Daniel Buryš 21.2.2006 - 10.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2004 do 4.5.2007
Ve funkci: od 15.12.2004 do 4.5.2007
Adresa: Vrchlického 336/23, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Michal Rzyman 5.9.2006 - 10.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2006 do 4.5.2007
Adresa: Volontérská 915/1, Horní Suchá 735 35
Jméno: Ing. Tomáš Mareček 10.7.2007 - 11.2.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2007 do 4.1.2008
Ve funkci: od 16.5.2007 do 4.1.2008
Adresa: U Stadionu 521, Dačice 380 01
Jméno: Ing. Jakub Hlavica 10.7.2007 - 11.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2007 do 4.1.2008
Adresa: Zemědělská 1676/16, Brno 613 00
Jméno: Jiří Petržela 26.9.2006 - 8.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2006 do 8.9.2011
Adresa: Petřvaldská 264/36, Havířov 736 01
Jméno: Mgr. Michal Antonín 11.2.2008 - 2.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008
Adresa: Nová 34, Dambořice 696 35
Jméno: Mgr. Marek Spurný 11.2.2008 - 30.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008
Ve funkci: od 17.1.2008
Adresa: Květnové náměstí 17, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Zdeněk Polach 8.11.2011 - 25.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011
Adresa: 866, Dobrá 739 51
Jméno: Mgr. Michal Antonín 2.10.2013 - 25.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008
Adresa: Nová 34, Dambořice 696 35
Jméno: Mgr. Marek Spurný 30.1.2014 - 25.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008
Ve funkci: od 17.1.2008
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Mgr. Marek Spurný 25.8.2014 - 14.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008 do 22.6.2015
Ve funkci: od 17.1.2008 do 22.6.2015
Adresa: Nová 914, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Zdeněk Polach 25.8.2014 - 24.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011 do 1.11.2016
Adresa: 866, Dobrá 739 51

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Ing. Jiří Nováček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Honek
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Sládeček

Vlastníci firmy MSEM, a.s. IČO: 64610080

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 95 000 000 Kč 100% 3.12.2008
zakladni 321 322 000 Kč 100% 23.6.2008 - 3.12.2008
zakladni 154 900 000 Kč - 24.5.2000 - 23.6.2008
zakladni 151 900 000 Kč - 15.11.1999 - 24.5.2000
zakladni 145 000 000 Kč - 25.11.1996 - 15.11.1999
zakladni 120 000 000 Kč - 2.1.1996 - 25.11.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 95 000 000 Kč 1 15.9.2016
Kmenové akcie na jméno 95 000 000 Kč 1 3.12.2008 - 15.9.2016
Kmenové akcie na jméno 321 322 000 Kč 1 25.6.2008 - 3.12.2008
Kmenové akcie na jméno 166 422 000 Kč 1 23.6.2008 - 25.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 549 24.5.2000 - 25.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 519 15.11.1999 - 24.5.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 145 000 25.11.1996 - 15.11.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 120 000 2.1.1996 - 25.11.1996

Sbírka Listin MSEM, a.s. IČO: 64610080

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1197/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Záp. z DR Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 10.7.2015 17.8.2015 2
B 1197/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 10.7.2015 17.8.2015 1
B 1197/SL 82 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.5.2015 18.5.2015 58
B 1197/SL 81 ostatní RJA Krajský soud v Ostravě 27.4.2015 13.5.2015 18.5.2015 2
B 1197/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 15.4.2015 6.5.2015 1
B 1197/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.1.2014 25.11.2014 1.12.2014 6
B 1197/SL 78 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 344/2012, N 363/2014 Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 30.9.2014 10.10.2014 29
B 1197/SL 77 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 6.5.2014 57
B 1197/SL 76 ostatní Rozhodnutí JA Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 6.5.2014 2
B 1197/SL 75 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.10.2013 30.10.2013 1
B 1197/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 19.9.2013 30.10.2013 30.10.2013 1
B 1197/SL 73 výroční zpráva r. 2012 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 8.4.2013 15.4.2013 57
B 1197/SL 72 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.3.2013 8.4.2013 15.4.2013 2
B 1197/SL 71 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.9.2012 12.11.2012 61
B 1197/SL 70 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 24.6.2012 18.9.2012 12.11.2012 2
B 1197/SL 69 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.4.2012 18.9.2012 12.11.2012 2
B 1197/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 2.2.2012 20.2.2012 27.2.2012 1
B 1197/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 31.1.2012 20.2.2012 27.2.2012 2
B 1197/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.1.2012 20.2.2012 27.2.2012 1
B 1197/SL 65 ostatní - odstoupení z fce - 2x Krajský soud v Ostravě 20.2.2012 27.2.2012 2
B 1197/SL 64 ostatní RJA - rozděl.zisku r.2010 Krajský soud v Ostravě 11.7.2011 1.8.2011 2
B 1197/SL 63 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 21.4.2011 27.4.2011 59
B 1197/SL 62 ostatní -schvál.úč.záv. r.2010 Krajský soud v Ostravě 21.4.2011 27.4.2011 2
B 1197/SL 61 ostatní rozh.jedin.akc.-schvál.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 30.4.2010 27.5.2010 1.6.2010 2
B 1197/SL 60 ostatní rozh.jedin.akc.-rozděl. zisku Krajský soud v Ostravě 10.3.2010 27.5.2010 1.6.2010 2
B 1197/SL 59 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jed.akc.-zvol.čl.předst. Krajský soud v Ostravě 1.11.2009 27.5.2010 1.6.2010 1
B 1197/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jedin.akc.-odvol.čl.před Krajský soud v Ostravě 21.9.2009 27.5.2010 1.6.2010 1
B 1197/SL 57 výroční zpráva r.09+úč.z.vč.příl.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 1.6.2010 60
B 1197/SL 56 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 22.6.2009 3.7.2009 52
B 1197/SL 55 výroční zpráva r. 2007vč.úč.záv.,zpr.audit Krajský soud v Ostravě 19.6.2008 23.6.2008 61
B 1197/SL 54 notářský zápis NZ 296/2008 vč. ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 16.6.2008 17.6.2008 42
B 1197/SL 53 podpisové vzory - Ing. Jakub Hlavica Krajský soud v Ostravě 22.1.2008 7.2.2008 15.2.2008 2
B 1197/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.jed.akcionáře + příl. Krajský soud v Ostravě 4.1.2008 7.2.2008 15.2.2008 12
B 1197/SL 51 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 19.7.2007 6
B 1197/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 16.5.2007 20.6.2007 19.7.2007 1
B 1197/SL 49 ostatní - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 16.5.2007 20.6.2007 19.7.2007 2
B 1197/SL 48 notářský zápis NZ 322/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 4.5.2007 20.6.2007 19.7.2007 33
B 1197/SL 47 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 4.5.2007 30.5.2007 25.6.2007 24
B 1197/SL 46 notářský zápis NZ 322/2007roz.jed.ak.-zm.stan Krajský soud v Ostravě 4.5.2007 30.5.2007 25.6.2007 34
B 1197/SL 45 výroční zpráva r. 2006,úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 17.5.2007 5.6.2007 64
B 1197/SL 44 zakladatelské dokumenty - Stanovy spol. ÚZ k 18.1.2007 Krajský soud v Ostravě 18.1.2007 26.2.2007 1.3.2007 25
B 1197/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 6.9.2006 25.9.2006 4.10.2006 2
B 1197/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.9.2006 4.10.2006 1
B 1197/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Zápis č.116 Krajský soud v Ostravě 1.8.2006 4.9.2006 11.9.2006 3
B 1197/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 5/06 Krajský soud v Ostravě 26.7.2006 4.9.2006 11.9.2006 2
B 1197/SL 39 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. VH Krajský soud v Ostravě 24.7.2006 4.9.2006 11.9.2006 2
B 1197/SL 38 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 4.9.2006 11.9.2006 2
B 1197/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 30.5.2006 14.7.2006 2
B 1197/SL 36 podpisové vzory 1x Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 30.5.2006 14.7.2006 1
B 1197/SL 35 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 19.6.2006 66
B 1197/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 44 DR Krajský soud v Ostravě 15.12.2004 11.4.2006 25.4.2006 2
B 1197/SL 33 notářský zápis Nz 51/2006 vč. rozh.jed. akc. Krajský soud v Ostravě 23.1.2006 1.3.2006 8.3.2006 4
B 1197/SL 32 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 12.8.2005 23.8.2005 28
B 1197/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 103 zased.představ. Krajský soud v Ostravě 22.2.2005 21.6.2005 2
B 1197/SL 30 rozhod. o statut. orgánu rozh. Severomor.energet. Krajský soud v Ostravě 31.1.2005 21.6.2005 2
B 1197/SL 29 notářský zápis NZ 165/2005 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 28.2.2005 21.6.2005 4
B 1197/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 100 ze zasedání předs Krajský soud v Ostravě 16.11.2004 17.5.2005 6
B 1197/SL 27 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.11.2004 17.5.2005 2
B 1197/SL 26 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.8.2004 17.5.2005 2
B 1197/SL 25 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 29.7.2004 17.5.2005 6
B 1197/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.5.2005 3
B 1197/SL 23 notářský zápis Nz 861/2004 Krajský soud v Ostravě 24.9.2004 17.5.2005 4
B 1197/SL 22 notářský zápis NZ 519/2004 Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 26.8.2004 18
B 1197/SL 21 notářský zápis NZ 518/2004 Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 26.8.2004 22
B 1197/SL 20 notářský zápis NZ 517/2004 Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 26.8.2004 21
B 1197/SL 19 ostatní Zápis z VH č.94 Krajský soud v Ostravě 18.6.2004 26.8.2004 2
B 1197/SL 9 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv., §66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.6.2004 14.6.2004 86
B 1197/SL 18 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 28.4.2004 29.4.2004 5
B 1197/SL 17 notářský zápis Nz 938/2003 Krajský soud v Ostravě 13.10.2003 30.10.2003 4
B 1197/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.10.2003 30.10.2003 25
B 1197/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.9.1995 3.9.2003 25
B 1197/SL 14 notářský zápis NZ 563/2003 Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 3.9.2003 4
B 1197/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ostravě 15.10.2002 2.9.2003 2
B 1197/SL 12 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 21.3.2003 2.9.2003 1
B 1197/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.4.2003 2.9.2003 1
B 1197/SL 10 výroční zpráva r. 2002 vč. úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.6.2003 2.9.2003 55
B 1197/SL 8 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 17.5.2002 21.5.2002 67
B 1197/SL 7 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 9.4.2002 19
B 1197/SL 6 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 46
B 1197/SL 5 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 29.5.2000 15.8.2000 32
B 1197/SL 3 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 29.5.2000 29.5.2000 32
B 1197/SL 4 notářský zápis NZ 204/99 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 26.7.1999 29.7.1999 29.7.1999 39
B 1197/SL 1 notářský zápis NZ 132/96 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 27.6.1996 31.10.1996 31.10.1996 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MSEM, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MSEM, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.