Mountfield a.s. Mnichovice IČO: 25620991

Společnost Mountfield je na českém trhu činná od roku 1991. Zabývá se prodejem zahradní techniky, zahradního nábytku, bazénů a dalších potřeb pro zahradu.

Společnost provozuje síť 74 vlastních prodejních center v České republice i na Slovensku.

Každé centrum se skládá z prodejny, servisního střediska, bazénového centra a skladového zázemí.  Mountfield je i největší specializovaný prodejce zahradní techniky a bazénů v celé Evropě.

Česká společnost Mountfield je největší specializovaný prodejce zahradní techniky, bazénů vybavení pro dům a zahradu v Evropě. Prostřednictvím dceřiných společností výrábí zahradní techniky, bazénů a bazénového příslušenství. Na své výrobky poskytuje7 letou záruku.

Svým zákazníkům poskytuje Mountfield řadu služeb:

 • zdarma dovoz zahradní techniky k zákazníkovi na jeho zahradu (zahradní traktor, zahradní sekačka, bubnová sekačka, štípačka dřeva, sněhová fréza, zahradní nábytek nebo krbová kamna a jiné)
 • zdarma zprovoznění zakoupené zahradní techniky
 • 7 letá záruka na produkty
 • zdarma posezónní servisní prohlídky v servisních centrech
 • možnost nákupu zboží na splátky.
 • Profesionální poradenství při výběru nových zahradních strojů nebo při plánování stavby bazénů

Základní údaje o Mountfield a.s. IČO: 25620991

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.11.1997
Spisová značka: B 5024
IČO: 25620991
Obchodní firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.11.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.11.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.9.2014 - 7.3.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 18.9.2014 - 7.3.2019
b) V emisi vydané na zvýšení základního jmění bude vydáno 345 998 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 22.12.2000 - 3.1.2001
a, Základní jmění společnosti , které činí 258220000,- Kč, bude zvýšeno o částku 345998000,- Kč na částku 604218000,- Kč. Základní jmění společnosti po jeho zvýšení bude činit celkem částku 604218000,- Kč. Valná hromada nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 6.12.2000 - 3.1.2001
c)Základní jmění se zvyšuje emisí nových akcií na základě dohody stávajících akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - patenty, ochrannými známkami, všeobecnou známostí a systémem prodeje, jejichž majitelem je Ing. Ivan Drbohlav tak, jak jsou popsány a oceněny ve dvou níže uvedených znaleckých posudcích: znalecký posudek znalce Ing. Václava Kratochvíla ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadových číslem 19/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 383 408 000,-Kč. znalecký posudek znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadovým číslem 23/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 345 998 000,-Kč. Valná hromada schvaluje na podkladě shora uvedených znaleckých posudků hodnotu nepěněžitého vkladu částkou 345 998 000,-Kč. 6.12.2000 - 3.1.2001
d) Pro upsání akcií a splácení nepeněžitého vkladu se stanovuje místo: advokátní kancelář JUDr. Marka Bánského, Praha 1, Hradební 3 a lhůta: do tří kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. Tato lhůta začíná běžet prvního kalendářního dne následujícího po zveřejnění usnesení v 8,00 hod. a končí třetím kalendářním dnem následujícím po dni zveřejnění usnesení v 15,00 hod. Pokud začátek a konec lhůty připadne na den pracovního volna a klidu, je stanoveným dnem první následující pracovní den. Akcie budou splaceny ve výši emisního kursu rovnajícímu se jmenovité hodnotě akcií, tedy 1 000,-Kč. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku nahradí listinu upisovatelů. 6.12.2000 - 3.1.2001
e) Akcionáři, zastoupeni na valné hromadě, se dohodli o rozsahu své účasti na výšení základního jmění takto: Ing. Ivan Drbohlav upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 345998 kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Petr Just upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku neupíše žádné akcie. Ing. Miroslav Schön upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku neupíše žádné akcie. Tato dohoda ve smyslu § 205 obch. zákoníku bude sepsána notářským zápisem ve shora uvedené lhůtě poté, co usnesení této valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 6.12.2000 - 3.1.2001
a) Základní jmění společnosti, které činí 258 220 000,-Kč, bude zvýšeno o částu 345 998 000,-Kč na částku 604 218 00,-Kč. Základní jmění společnosti po jeho zvýšení bude činit celkem částku 604 218 000,-Kč. Valná hromada nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 26.5.2000 - 6.12.2000
c) Základní jmění se zvyšuje emisí nových akcií na základě dohody stávajících akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - patenty, ochrannými známkami, jejichž majitelem je společnost, všeobecnou známostí, good-will a systémem prodeje tak, jak jsou popsány a oceněny ve dvou níže uvedených znaleckých posudcích: znalecký posudek znalce Ing. Václava Kratochvíla ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadových číslem 19/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 383 408 000,-Kč. znalecký posudek znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadovým číslem 23/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 345 998 000,-Kč. Valná hromada schvaluje na podkladě shora uvedených znaleckých posudků hodnotu nepěněžitého vkladu částkou 345 998 000,-Kč. 26.5.2000 - 6.12.2000
d) Pro upsání akcií a splácení nepeněžitého vkladu se stanovuje místo: advokátní kancelář JUDr. Marka Bánského, Praha 1, Hradební 3 a lhůta: do dvaceti kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. tato lhůta začíná běžet prvního kalendářního dne následujícího po zveřejnění usnesení v 8,00 hod. a končí dvacátým kalendářním dnem následujícím po dni zveřejnění usnesení v 15,00 hod. Pokud začátek a konec lhůty připadne na den pracovního volna a klidu, je stanoveným dnem první následující pracovní den. Akcie budou splaceny ve výši emisního kursu rovnajícímu se jmenovité hodnotě akcií, tedy 1 000,-Kč. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku nahradí listinu upisovatelů. 26.5.2000 - 6.12.2000
e) Akcionáři, zastoupeni na valné hromadě, se dohodli o rozsahu své účasti na výšení základního jmění takto: Ing. Ivan Drbohlav upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 273 338 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Petr Just upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 69 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Miroslav Schön upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 3 460 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Tato dohoda ve smyslu § 205 obch. zákoníku bude sepsána notářským zápisem ve shora uvedené lhůtě poté, co usnesení této valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 26.5.2000 - 6.12.2000
b) V emisi vydané na zvýšení základního jmění bude vydáno 345 998 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 26.5.2000 - 22.12.2000
Valná hromada konaná dne 15.6.1998 rozhodla o zvýšení zvýšení základního jmění společnosti o 97.000.000,- Kč, slovy o devadesátsedmmilionů korun českých peněžitým vkladem, to znamená, že základní jmění společnosti bude po zvýšení činit 258.220.000,- Kč, slovy dvěstěpadesátosmmilionůdvěstědvacettisíc korun českých. Nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští upisování akcií. Bude vydáno 97.000 kmenových akcií na jméno, kdaždá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž emisní kurs emitovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou vydány v zaknihované podobě. Všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva. Budou upsány akcionáři s sídle jspolečnosti na základě dohody ve smyslu § 205 obch. zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15ti dnů od zapsání usnesení o lzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15 ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti Mountfield a.s. u Žinostenské banky, a.s., Na Příkopě 20, praha 1, č. účtu 108901003/0400 nebo do pokladny společnosti v sídle společnosti v úředních hodinách. 22.7.1998 - 16.9.1998
Valná hromada rozhodla dne 25.11.1997 o zvýšení základního jmění o 160 220 000,- Kč nepeněžitými vklady, které budou upsány do 15 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v místě sídla společnosti podle § 205 obchodního zákoníku, a které budou splaceny do 15 dnů ode dne uzavření této dohody. Navrhované zvýšení základního jmění bude rozděleno na 160 220 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s emisním kurzem 1 000,- Kč na akcii, akcie budou vydány v zaknihované podobě. 11.12.1997 - 3.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Mountfield a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25620991
Obchodní firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 4.11.1997
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25620991
Firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Mnichovice
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.11.1997

Kontakty na Mountfield a.s. IČO: 25620991

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64 4.10.2005
Sídlo: Masarykovo náměstí 708 , Mnichovice 251 64 4.11.1997 - 4.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mirošovická 697, Mnichovice 251 64

Obory činností Mountfield a.s. IČO: 25620991

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.3.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.9.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.9.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.9.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 18.9.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.9.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 18.9.2014
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 18.10.2007 - 18.9.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 18.10.2007 - 18.9.2014
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 17.1.2006
opravy silničních vozidel 17.1.2006
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 17.1.2006 - 18.10.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 17.1.2006 - 18.9.2014
opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 17.1.2006 - 18.9.2014
opravy pracovních strojů 17.1.2006 - 18.9.2014
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 17.1.2006 - 18.9.2014
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 17.1.2006 - 18.9.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 17.1.2006 - 18.9.2014
prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jako oxidující 6.12.2000 - 17.1.2006
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé. 31.3.2000 - 17.1.2006
Vydavatelská činnost. 31.3.2000 - 18.9.2014
Nakladatelská činnost. 31.3.2000 - 18.9.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 31.3.2000 - 18.9.2014
Automatizované zpracování dat. 31.3.2000 - 18.9.2014
Poskytování software. 31.3.2000 - 18.9.2014
Poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu a služeb. 31.3.2000 - 18.9.2014
Šití textilního a oděvního zboží. 31.3.2000 - 18.9.2014
Čalounictví. 31.3.2000 - 18.9.2014
Výroba hraček a sportovních potřeb. 31.3.2000 - 18.9.2014
Účetní práce. 4.11.1997 - 17.1.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 4.11.1997 - 18.9.2014
Reklamní činnost. 4.11.1997 - 18.9.2014
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 4.11.1997 - 18.9.2014
Pronájem motorových vozidel. 4.11.1997 - 18.9.2014
Montáž bazénů. 4.11.1997 - 18.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 251 63 Kunice
Identifikační číslo provozovny: 1011336481
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 30.10.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 25
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Pražská 1055 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1009348116
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 27
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 30
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 31
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 32
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 11.12.1999
Provozovna č. 33
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 34
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 35
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 36
Provozovna: 62 , Chocerady 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1002548284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.12.2004
Provozovna č. 37
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 16.1.1999
Provozovna č. 38
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 39
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 40
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 16.1.1999
Provozovna č. 41
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 42
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 43
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 44
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 45
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.5.1998
Provozovna č. 46
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 30.10.2002
Provozovna č. 47
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 48
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 49
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 11.10.2003
Provozovna č. 50
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 51
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 26.1.2002
Provozovna č. 52
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 53
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 25.10.2003
Provozovna č. 54
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 18.1.2003
Provozovna č. 55
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 56
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 57
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.9.2008
Provozovna č. 58
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 59
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 60
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 61
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 62
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 63
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 64
Provozovna: Cihlářská 125 , Psáry 252 44
Identifikační číslo provozovny: 1012196615
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.12.2016
Provozovna č. 65
Provozovna: 281 63 Stříbrná Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1012196607
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2015
Provozovna č. 66
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 67
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 68
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 69
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 70
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 71
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 72
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 73
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 2
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 3
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 14
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 15
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 16
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 17
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 18
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 19
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 20
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 21
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 22
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 23
Provozovna: Pražská 1055 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1009348116
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 24
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 25
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 26
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 27
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 28
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 29
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 30
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 31
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 32
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 33
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.12.2016
Provozovna č. 34
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 35
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 36
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 37
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 44
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 46
Provozovna: 62 , Chocerady 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1002548284
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.2007
Provozovna č. 47
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 48
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 49
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 50
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 51
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 52
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 53
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 54
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 55
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 56
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 57
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 20
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 23
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 27
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 28
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 29
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.12.2006
Provozovna č. 30
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 31
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2005
Provozovna č. 32
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 34
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 35
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 36
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.9.2008
Provozovna č. 37
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 38
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 39
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 40
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 41
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 42
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 43
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 44
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 45
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 46
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 47
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 48
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 49
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 50
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 51
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 52
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 53
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 54
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 55
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 56
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 57
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 59
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 60
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 61
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 62
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 63
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 64
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 65
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 66
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 67
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 68
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 20
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 23
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 27
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 28
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 29
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.12.2006
Provozovna č. 30
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 31
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 32
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2005
Provozovna č. 34
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 35
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 36
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.9.2008
Provozovna č. 37
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 38
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 39
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 40
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 41
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 42
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 43
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 44
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 45
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 46
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 47
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 48
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 49
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 50
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 51
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 52
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 53
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 54
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 55
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 56
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 57
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 59
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 60
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 61
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 62
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 63
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 64
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 65
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 66
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 67
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 68
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 3
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1008739171
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1008739154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 37
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 38
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 39
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 40
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 41
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 42
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 43
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 44
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 46
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 47
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 48
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 49
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 51
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 52
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 53
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 54
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 55
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 56
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 57
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 59
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 60
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 61
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 62
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 63
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 64
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 65
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 66
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 67
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 68
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1008739154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 14
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 15
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 16
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 17
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 18
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 19
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 21
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 22
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 23
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 24
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 25
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 27
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 31
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 32
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 33
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 34
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 35
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 36
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 37
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 38
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 39
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 40
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 41
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 42
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1008739171
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 43
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 44
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 45
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 46
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 47
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 48
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 49
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018
Provozovna č. 50
Provozovna: 326 , Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny: 1012434079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2018
Provozovna č. 51
Provozovna: Velebudická 1247 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1012590895
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2019
Provozovna č. 52
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012721701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.4.2019
Provozovna č. 53
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 54
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 55
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 56
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.8.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny: 1012822478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2019
Provozovna č. 2
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1012833569
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.7.2019
Provozovna č. 3
Provozovna: Soběslavská 3191 390 05 Tábor
Identifikační číslo provozovny: 1012851303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.8.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: Novoměstská 2561 5 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1013011716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2019

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 montáž bazénů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 čalounictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 17 šití textilního a oděvního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 12.10.2005

Živnost č. 19 poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 výroba hraček a sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2000
Zánik oprávnění: 12.10.2005

Živnost č. 27 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2000
Zánik oprávnění: 9.4.2001

Živnost č. 28 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.2013
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba sportovních potřeb
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Mountfield a.s. IČO: 25620991

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda samostatně. 18.9.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 19.11.2001 - 18.9.2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěné nebo vypsané obchodní jméno společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 4.11.1997 - 19.11.2001
Jméno: Ing. Miroslav Schön 19.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: Heřmanova 1415/1, Praha 170 00
Jméno: Jana Moravová 22.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Ve funkci: od 10.12.2016
Adresa: Na Křížku 204, Ondřejov 251 65
Jméno: ing. Miloslav Schön 4.11.1997 - 22.7.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heřmanova 1415/1, Praha 170 00
Jméno: ing. Miloslav Schön 22.7.1998 - 17.8.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Heřmanova 1415/1, Praha 170 00
Jméno: ing. Ivan Drbohlav 4.11.1997 - 19.6.2012
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: V závětří 36, Mnichovice 251 64
Jméno: ing. Petr Just 4.11.1997 - 19.6.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Anenská 274, Sázava 285 06
Jméno: ing. Miroslav Schön 17.8.2002 - 19.6.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Heřmanova 1415/1, Praha 170 00
Jméno: ing. Miloslav Schön 19.6.2012 - 19.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: Heřmanova 1415/1, Praha 170 00
Jméno: ing. Ivan Drbohlav 19.6.2012 - 12.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: V závětří 36, Mnichovice 251 64
Jméno: ing. Petr Just 19.6.2012 - 8.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011 do 23.7.2014
Ve funkci: od 31.10.2011 do 23.7.2014
Adresa: Anenská 274, Sázava 285 06
Jméno: ing. Ivan Drbohlav 12.9.2014 - 22.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011 do 9.12.2016
Ve funkci: od 31.10.2011 do 9.12.2016
Adresa: V závětří 36, Mnichovice 251 64
Jméno: Jana Moravová 8.3.2016 - 22.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Ve funkci: od 4.1.2016 do 9.12.2016
Adresa: Na Křížku 204, Ondřejov 251 65

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marcela Černá 19.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010
Ve funkci: od 26.2.2010
Adresa: V závětří 58, Mnichovice 251 64
Jméno: Aleš Hrouda 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.7.2016
Adresa: Za Školkou 251, Struhařov 251 64
Jméno: Blanka Češpivová 25.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Sokolovská 101/99, Praha 186 00
Jméno: Marcela Černá 4.11.1997 - 3.1.2001
Adresa: V závětří 58, Mnichovice 251 64
Jméno: Marcela Černá 31.3.2000 - 19.11.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 14.8.2001
Adresa: V závětří 58, Mnichovice 251 64
Jméno: ing. Milan Havránek 4.11.1997 - 28.4.2005
Ve funkci: od 4.11.1997 do 23.9.2004
Adresa: Mrkosova 36/13, Brno 615 00
Jméno: Jan Horký 4.11.1997 - 28.4.2005
Ve funkci: od 4.11.1997 do 23.9.2004
Adresa: Za pavilónem 232/3, Praha 107 00
Jméno: PhDr. Václav Brom 6.12.2000 - 28.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 10.10.2000 do 15.7.2004
Adresa: Urbánkova 3372/71, Praha 143 00
Jméno: Ing. Roman Malý 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2004 do 26.2.2010
Ve funkci: od 24.9.2004 do 26.2.2010
Adresa: Fantova 1760/3, Praha 155 00
Jméno: Karel Klec 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2004
Adresa: U Rybníčka 283, Potštejn 517 43
Jméno: Blanka Češpivová 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2004
Adresa: Španielova 1254/67, Praha 163 00
Jméno: Blanka Češpivová 19.6.2012 - 28.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Španielova 1254/67, Praha 163 00
Jméno: Karel Klec 19.6.2012 - 17.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010
Adresa: U Rybníčka 283, Potštejn 517 43
Jméno: Karel Klec 17.1.2016 - 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010 do 31.10.2015
Adresa: U Rybníčka 283, Potštejn 517 43
Jméno: Blanka Češpivová 28.12.2013 - 25.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Španielova 1254/67, Praha 163 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Schön
Člen statutárního orgánu: Blanka Češpivová
Člen statutárního orgánu: Marcela Černá

Vlastníci firmy Mountfield a.s. IČO: 25620991

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 604 218 000 Kč 100% 3.1.2001
zakladni 258 220 000 Kč 100% 16.9.1998 - 3.1.2001
zakladni 161 220 000 Kč 100% 3.3.1998 - 16.9.1998
zakladni 1 000 000 Kč 100% 4.11.1997 - 3.3.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 57 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 32 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 18 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 39 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 28 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 57 18.10.2007 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 32 18.10.2007 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 18 18.10.2007 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 39 18.10.2007 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 28 18.10.2007 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 604 218 17.1.2006 - 18.10.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 258 220 3.1.2001 - 17.1.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 345 998 3.1.2001 - 17.1.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 258 220 16.9.1998 - 3.1.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 161 220 3.3.1998 - 16.9.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 4.11.1997 - 3.3.1998

Sbírka Listin Mountfield a.s. IČO: 25620991

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5024/SL 60 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 16.12.2015 26.2.2016 11.3.2016 2
B 5024/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 24.8.2015 31.8.2015 11
B 5024/SL 58 notářský zápis [NZ 423/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 24.8.2015 31.8.2015 7
B 5024/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 18.11.2014 30
B 5024/SL 56 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 18.11.2014 27
B 5024/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 8.9.2014 18.9.2014 11
B 5024/SL 54 notářský zápis NZ 425/2014 Městský soud v Praze 8.9.2014 18.9.2014 9
B 5024/SL 53 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 15.2.2013 13.3.2014 17.3.2014 1
B 5024/SL 52 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 25.2.2013 13.3.2014 17.3.2014 2
B 5024/SL 51 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 26
B 5024/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2013 13.3.2014 17.3.2014 3
B 5024/SL 49 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 29
B 5024/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 37
B 5024/SL 47 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2005 6.12.2012 12.12.2012 1
B 5024/SL 46 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2002 6.12.2012 12.12.2012 1
B 5024/SL 45 ostatní - zápis mimoř. VH + zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2000 6.12.2012 12.12.2012 3
B 5024/SL 44 ostatní - zápis mimoř. VH + zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2008 6.12.2012 12.12.2012 3
B 5024/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.10.2012 17.10.2012 34
B 5024/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2012 15.10.2012 17.10.2012 2
B 5024/SL 41 ostatní zápis z konání mimořádné VH Městský soud v Praze 31.10.2011 3.8.2012 8.8.2012 2
B 5024/SL 40 ostatní zápis z konání mimořádné VH Městský soud v Praze 26.2.2010 3.8.2012 8.8.2012 2
B 5024/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.10.2011 25.10.2011 24
B 5024/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2010 8.6.2011 10.6.2011 2
B 5024/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 30.12.2010 25
B 5024/SL 36 výroční zpráva, zpráva o vztazích 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 30.12.2010 6
B 5024/SL 35 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 5.1.2010 4
B 5024/SL 34 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2009 28.12.2009 5.1.2010 2
B 5024/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 5.1.2010 25
B 5024/SL 32 ostatní -listina přítomných Městský soud v Praze 30.4.2009 4.1.2010 5.1.2010 1
B 5024/SL 31 ostatní -pozvánka na VH/5x/ Městský soud v Praze 2.3.2009 4.1.2010 5.1.2010 5
B 5024/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.4.2009 4.1.2010 5.1.2010 2
B 5024/SL 29 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.9.2008 6.10.2008 33
B 5024/SL 27 zpráva o vztazích + zpráva představenstva Městský soud v Praze 30.3.2007 22.10.2007 4
B 5024/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.10.2007 27
B 5024/SL 25 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 4
B 5024/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 14
B 5024/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 14
B 5024/SL 22 notářský zápis -NZ143/07 Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 21
B 5024/SL 28 účetní závěrka r.2005+VH Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 25.7.2006 27
B 5024/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.12.2005 17.1.2006 14
B 5024/SL 19 notářský zápis -NZ168/05 Městský soud v Praze 21.12.2005 17.1.2006 20
B 5024/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.8.2005 4.10.2005 14
B 5024/SL 17 notářský zápis -NZ110/05 Městský soud v Praze 24.8.2005 4.10.2005 16
B 5024/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.9.2005 13.9.2005 44
B 5024/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.9.2004 17.5.2005 1
B 5024/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 25.6.2004 25.10.2004 15.11.2004 32
B 5024/SL 13 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2004 25.10.2004 15.11.2004 5
B 5024/SL 12 účetní závěrka r. 2002+ příl. Městský soud v Praze 25.6.2003 13.10.2003 10.11.2003 0
B 5024/SL 11 ostatní zápis z VH + VH 31.10.2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 13.10.2003 10.11.2003 0
B 5024/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2002 22.7.2002 10.10.2002 0
B 5024/SL 10 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 22.7.2002 10.10.2002 6
B 5024/SL 8 účetní závěrka r.2000 Městský soud v Praze 23.11.2001 16
B 5024/SL 7 notářský zápis NZ 174/2001 + VH Městský soud v Praze 14.8.2001 23.11.2001 0
B 5024/SL 6 notářský zápis NZ 482/2000 Městský soud v Praze 10.10.2000 7.12.2000 0
B 5024/SL 5 notářský zápis NZ 136/2000 Městský soud v Praze 27.3.2000 30.5.2000 0
B 5024/SL 4 notářský zápis NZ 98/2000 Městský soud v Praze 1.3.2000 30.5.2000 0
B 5024/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 613/99 Městský soud v Praze 19.11.1999 2.5.2000 0
B 5024/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 366/97 Městský soud v Praze 15.9.1997 7.11.1997 0
B 5024/SL 2 notářský zápis NZ 42/98 Městský soud v Praze 15.6.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Mountfield a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Mountfield a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.