Mountfield a.s. Mnichovice - Mnichovice IČO: 25620991

Společnost Mountfield je na českém trhu činná od roku 1991. Zabývá se prodejem zahradní techniky, zahradního nábytku, bazénů a dalších potřeb pro zahradu.

Společnost provozuje síť 74 vlastních prodejních center v České republice i na Slovensku.

Každé centrum se skládá z prodejny, servisního střediska, bazénového centra a skladového zázemí.  Mountfield je i největší specializovaný prodejce zahradní techniky a bazénů v celé Evropě.

Česká společnost Mountfield je největší specializovaný prodejce zahradní techniky, bazénů vybavení pro dům a zahradu v Evropě. Prostřednictvím dceřiných společností výrábí zahradní techniky, bazénů a bazénového příslušenství. Na své výrobky poskytuje7 letou záruku.

Svým zákazníkům poskytuje Mountfield řadu služeb:

 • zdarma dovoz zahradní techniky k zákazníkovi na jeho zahradu (zahradní traktor, zahradní sekačka, bubnová sekačka, štípačka dřeva, sněhová fréza, zahradní nábytek nebo krbová kamna a jiné)
 • zdarma zprovoznění zakoupené zahradní techniky
 • 7 letá záruka na produkty
 • zdarma posezónní servisní prohlídky v servisních centrech
 • možnost nákupu zboží na splátky.
 • Profesionální poradenství při výběru nových zahradních strojů nebo při plánování stavby bazénů

Základní údaje o Mountfield a.s. IČO: 25620991

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.11.1997
Spisová značka: B 5024
IČO: 25620991
Obchodní firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.11.1997
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 4.11.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.9.2014
b) V emisi vydané na zvýšení základního jmění bude vydáno 345 998 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 22.12.2000 - 3.1.2001
a, Základní jmění společnosti , které činí 258220000,- Kč, bude zvýšeno o částku 345998000,- Kč na částku 604218000,- Kč. Základní jmění společnosti po jeho zvýšení bude činit celkem částku 604218000,- Kč. Valná hromada nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 6.12.2000 - 3.1.2001
c)Základní jmění se zvyšuje emisí nových akcií na základě dohody stávajících akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - patenty, ochrannými známkami, všeobecnou známostí a systémem prodeje, jejichž majitelem je Ing. Ivan Drbohlav tak, jak jsou popsány a oceněny ve dvou níže uvedených znaleckých posudcích: znalecký posudek znalce Ing. Václava Kratochvíla ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadových číslem 19/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 383 408 000,-Kč. znalecký posudek znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadovým číslem 23/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 345 998 000,-Kč. Valná hromada schvaluje na podkladě shora uvedených znaleckých posudků hodnotu nepěněžitého vkladu částkou 345 998 000,-Kč. 6.12.2000 - 3.1.2001
d) Pro upsání akcií a splácení nepeněžitého vkladu se stanovuje místo: advokátní kancelář JUDr. Marka Bánského, Praha 1, Hradební 3 a lhůta: do tří kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. Tato lhůta začíná běžet prvního kalendářního dne následujícího po zveřejnění usnesení v 8,00 hod. a končí třetím kalendářním dnem následujícím po dni zveřejnění usnesení v 15,00 hod. Pokud začátek a konec lhůty připadne na den pracovního volna a klidu, je stanoveným dnem první následující pracovní den. Akcie budou splaceny ve výši emisního kursu rovnajícímu se jmenovité hodnotě akcií, tedy 1 000,-Kč. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku nahradí listinu upisovatelů. 6.12.2000 - 3.1.2001
e) Akcionáři, zastoupeni na valné hromadě, se dohodli o rozsahu své účasti na výšení základního jmění takto: Ing. Ivan Drbohlav upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 345998 kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Petr Just upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku neupíše žádné akcie. Ing. Miroslav Schön upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku neupíše žádné akcie. Tato dohoda ve smyslu § 205 obch. zákoníku bude sepsána notářským zápisem ve shora uvedené lhůtě poté, co usnesení této valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 6.12.2000 - 3.1.2001
b) V emisi vydané na zvýšení základního jmění bude vydáno 345 998 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. 26.5.2000 - 22.12.2000
a) Základní jmění společnosti, které činí 258 220 000,-Kč, bude zvýšeno o částu 345 998 000,-Kč na částku 604 218 00,-Kč. Základní jmění společnosti po jeho zvýšení bude činit celkem částku 604 218 000,-Kč. Valná hromada nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 26.5.2000 - 6.12.2000
c) Základní jmění se zvyšuje emisí nových akcií na základě dohody stávajících akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - patenty, ochrannými známkami, jejichž majitelem je společnost, všeobecnou známostí, good-will a systémem prodeje tak, jak jsou popsány a oceněny ve dvou níže uvedených znaleckých posudcích: znalecký posudek znalce Ing. Václava Kratochvíla ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadových číslem 19/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 383 408 000,-Kč. znalecký posudek znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové ze dne 29.2.2000, znalecký úkon zapsaný pod pořadovým číslem 23/2000 znaleckého deníku. Hodnota oceňovaného nehmotného majetku ochranných známek a loga společnosti Mountfield a.s. je oceněna částkou 345 998 000,-Kč. Valná hromada schvaluje na podkladě shora uvedených znaleckých posudků hodnotu nepěněžitého vkladu částkou 345 998 000,-Kč. 26.5.2000 - 6.12.2000
d) Pro upsání akcií a splácení nepeněžitého vkladu se stanovuje místo: advokátní kancelář JUDr. Marka Bánského, Praha 1, Hradební 3 a lhůta: do dvaceti kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. tato lhůta začíná běžet prvního kalendářního dne následujícího po zveřejnění usnesení v 8,00 hod. a končí dvacátým kalendářním dnem následujícím po dni zveřejnění usnesení v 15,00 hod. Pokud začátek a konec lhůty připadne na den pracovního volna a klidu, je stanoveným dnem první následující pracovní den. Akcie budou splaceny ve výši emisního kursu rovnajícímu se jmenovité hodnotě akcií, tedy 1 000,-Kč. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku nahradí listinu upisovatelů. 26.5.2000 - 6.12.2000
e) Akcionáři, zastoupeni na valné hromadě, se dohodli o rozsahu své účasti na výšení základního jmění takto: Ing. Ivan Drbohlav upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 273 338 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Petr Just upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 69 200 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Ing. Miroslav Schön upíše v dohodě podle § 205 obch. zákoníku 3 460 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč Tato dohoda ve smyslu § 205 obch. zákoníku bude sepsána notářským zápisem ve shora uvedené lhůtě poté, co usnesení této valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 26.5.2000 - 6.12.2000
Valná hromada konaná dne 15.6.1998 rozhodla o zvýšení zvýšenízákladního jmění společnosti o 97.000.000,- Kč, slovy odevadesátsedmmilionů korun českých peněžitým vkladem, toznamená, že základní jmění společnosti bude po zvýšení činit258.220.000,- Kč, slovy dvěstěpadesátosmmilionůdvěstědvacettisíckorun českých. Nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští upisování akcií.Bude vydáno 97.000 kmenových akcií na jméno, kdaždá o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, přičemž emisní kurs emitovaných akcií budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou vydány vzaknihované podobě. Všechny nově emitované akcie budou upsánybez využití přednostního práva. Budou upsány akcionáři s sídlejspolečnosti na základě dohody ve smyslu § 205 obch. zákoníku.Dohoda bude uzavřena do 15ti dnů od zapsání usnesení o lzvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15 ti dnůode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku, a to naúčet společnosti Mountfield a.s. u Žinostenské banky, a.s., NaPříkopě 20, praha 1, č. účtu 108901003/0400 nebo do pokladnyspolečnosti v sídle společnosti v úředních hodinách. 22.7.1998 - 16.9.1998
Valná hromada rozhodla dne 25.11.1997 o zvýšení základního jměnío 160 220 000,- Kč nepeněžitými vklady, které budou upsány do 15dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v místě sídla společnosti podle § 205obchodního zákoníku, a které budou splaceny do 15 dnů ode dneuzavření této dohody. Navrhované zvýšení základního jmění buderozděleno na 160 220 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitéhodnotě 1 000,- Kč s emisním kurzem 1 000,- Kč na akcii, akciebudou vydány v zaknihované podobě. 11.12.1997 - 3.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Mountfield a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25620991
Obchodní firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 4.11.1997
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25620991
Firma: Mountfield a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Mnichovice
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.11.1997

Základní údaje datové schránky

IČO: 25620991
Jméno subjektu: Mountfield a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: uuifar3

Základní údaje DPH

IČO: 25620991
DIČ: CZ25620991
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Mountfield a.s.
Sídlo: Mirošovická 697 251 64 MNICHOVICE
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
43-7796490237/0100 27.11.2014
108901003/2700 1.4.2013
250982/0800 1.4.2013
207783145/0600 1.4.2013
4730502/0800 1.4.2013
CZ9601000000437796500247 1.4.2013
CZ1308000000000000251512 1.4.2013
CZ0908000000000000251002 1.4.2013
CZ9108000000000001312452 1.4.2013
CZ1808000000000003568822 1.4.2013
CZ4708000000000004359432 1.4.2013
CZ1301000000437796510277 1.4.2013
CZ1106000000000207782935 1.4.2013
CZ4006000000000027783102 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.12.1997

Kontakty na Mountfield a.s. IČO: 25620991

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mirošovická 697 , 251 64 Mnichovice - Mnichovice Česká republika
Mnichovice - Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 25164
4.10.2005
Sídlo: Masarykovo nám. 708 , 251 64 Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Masarykovo nám. 708, PSČ 25164
4.11.1997 - 4.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mirošovická 697, Mnichovice 251 64

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Mirošovická 697, 25164 Mnichovice

Obory činností Mountfield a.s. IČO: 25620991

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.9.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.9.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.9.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 18.9.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.9.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 18.9.2014
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 18.10.2007 - 18.9.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 18.10.2007 - 18.9.2014
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 17.1.2006
opravy silničních vozidel 17.1.2006
pronájem apůjčování věcí movitých 17.1.2006 - 18.9.2014
opravy aúdržba potřeb pro domácnost asportovních potřeb 17.1.2006 - 18.9.2014
opravy pracovních strojů 17.1.2006 - 18.9.2014
výroba strojů azařízení pro všeobecné účely 17.1.2006 - 18.9.2014
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles akontejnerů 17.1.2006 - 18.9.2014
skladování zboží amanipulace snákladem 17.1.2006 - 18.9.2014
dovoz chemických látek achemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 17.1.2006 - 18.10.2007
prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jakooxidující 6.12.2000 - 17.1.2006
Vydavatelská činnost. 31.3.2000 - 18.9.2014
Nakladatelská činnost. 31.3.2000 - 18.9.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 31.3.2000 - 18.9.2014
Automatizované zpracování dat. 31.3.2000 - 18.9.2014
Poskytování software. 31.3.2000 - 18.9.2014
Poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu a služeb. 31.3.2000 - 18.9.2014
Šití textilního a oděvního zboží. 31.3.2000 - 18.9.2014
Čalounictví. 31.3.2000 - 18.9.2014
Výroba hraček a sportovních potřeb. 31.3.2000 - 18.9.2014
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako zdraví škodlivé. 31.3.2000 - 17.1.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 4.11.1997 - 18.9.2014
Reklamní činnost. 4.11.1997 - 18.9.2014
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 4.11.1997 - 18.9.2014
Pronájem motorových vozidel. 4.11.1997 - 18.9.2014
Montáž bazénů. 4.11.1997 - 18.9.2014
Účetní práce. 4.11.1997 - 17.1.2006

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 251 63 Kunice
Identifikační číslo provozovny: 1011336481
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 30.10.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 25
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 5.1.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Pražská 1055 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1009348116
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 28
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: Brodská 492 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009640089
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 31
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 32
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 33
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 34
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 35
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 11.12.1999
Provozovna č. 36
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 37
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 38
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 39
Provozovna: 62 , Chocerady 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1002548284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.12.2004
Provozovna č. 40
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 16.1.1999
Provozovna č. 41
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 42
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 43
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 16.1.1999
Provozovna č. 44
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 45
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.2.2002
Provozovna č. 46
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.12.2004
Provozovna č. 47
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 48
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 49
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 50
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 51
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.5.1998
Provozovna č. 52
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 30.10.2002
Provozovna č. 53
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 54
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 55
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 11.10.2003
Provozovna č. 56
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 57
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 26.1.2002
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 59
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 25.10.2003
Provozovna č. 60
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 18.1.2003
Provozovna č. 61
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.1998
Provozovna č. 62
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 63
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.9.2008
Provozovna č. 64
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 65
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 66
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 67
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 68
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 69
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 70
Provozovna: Cihlářská 125 , Psáry 252 44
Identifikační číslo provozovny: 1012196615
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.12.2016
Provozovna č. 71
Provozovna: 281 63 Stříbrná Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1012196607
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.10.2015
Provozovna č. 72
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 14
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 15
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 16
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 17
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 18
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 19
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 20
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 21
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 22
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 23
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 24
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 25
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 26
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 27
Provozovna: Pražská 1055 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1009348116
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 28
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 29
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 30
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 31
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 32
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 33
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 34
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 35
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 36
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 37
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 38
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.12.2016
Provozovna č. 39
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 40
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 41
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 42
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 49
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: Brodská 492 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009640089
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 51
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 52
Provozovna: 62 , Chocerady 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1002548284
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.2007
Provozovna č. 53
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 54
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 55
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 56
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 25
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.1.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: Brodská 492 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009640089
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 31
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 32
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.12.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 34
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2005
Provozovna č. 35
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 36
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 37
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 38
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 39
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.9.2008
Provozovna č. 40
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 41
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 42
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 43
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 44
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 45
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 46
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 47
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 48
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 49
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 50
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 51
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 52
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 53
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 54
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 55
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 56
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 57
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 59
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 60
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 61
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 62
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 63
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 64
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 65
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 66
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 67
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1011336464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 17.9.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2012
Provozovna č. 25
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.1.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: Brodská 492 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009640089
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 31
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 32
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1002548349
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.12.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.2007
Provozovna č. 34
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2004
Provozovna č. 35
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2006
Provozovna č. 36
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2005
Provozovna č. 37
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2006
Provozovna č. 38
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2008
Provozovna č. 39
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.9.2008
Provozovna č. 40
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2009
Provozovna č. 41
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 42
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.5.2009
Provozovna č. 43
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 44
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 45
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 46
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 47
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 48
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 49
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 50
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 51
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 52
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 53
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 54
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 55
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 56
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 57
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 58
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 59
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 60
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 61
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 62
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 63
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 26.1.2004
Provozovna č. 64
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 65
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 66
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 67
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 8.9.2011

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: 251 65 Ondřejov
Identifikační číslo provozovny: 1002548322
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Srbická 454 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011336472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1008739171
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny: 1002548446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1008739154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Pražská 417 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548012
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Sušilovo náměstí 19/25 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1009096699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 37
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 38
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 39
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 40
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 41
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 42
Provozovna: Prokopa Holého 197 , Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny: 1002547873
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 43
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 44
Provozovna: Plzeňská tř. 519 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1002548454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: 16 , Sukorady 294 06
Identifikační číslo provozovny: 1002547962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 46
Provozovna: Zimmlerova 2907/36 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002548471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 47
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 48
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 49
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: Za Mlýnem 2945/56 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548462
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 51
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 52
Provozovna: 400 , Staré Hradiště 533 52
Identifikační číslo provozovny: 1002548497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 53
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 54
Provozovna: 41 , Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1008382434
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 55
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 56
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 57
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 58
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2013
Provozovna č. 59
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 60
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2014
Provozovna č. 61
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 62
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 63
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 64
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 65
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 66
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Krnovská 732/171 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1010661523
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 255/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1010820826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Romana Havelky 4854/5 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011336499
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: České Vrbné 2393 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1009784480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.11.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Jiráskovo předměstí 1017 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo provozovny: 1011489821
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Znojemská 1359 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011561182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Sousedská 607 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011879174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Brodská 492 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009640089
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Mírové náměstí 385 , Jesenice 270 33
Identifikační číslo provozovny: 1002547920
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Dvořákova 2459/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1008563692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Mirošovická 697 , Mnichovice 251 64
Identifikační číslo provozovny: 1002547865
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: Dr. E. Beneše 1090 , Sezimovo Ústí 391 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: 56 , Strančice 251 63
Identifikační číslo provozovny: 1002548292
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 14
Provozovna: Kpt. Jaroše 2011/10 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 15
Provozovna: Ostravská 1812 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny: 1002547954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 16
Provozovna: Plzeňská 838 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 17
Provozovna: Skandinávská 150/14 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1008739154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 18
Provozovna: Pilnáčkova 410/7 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548187
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 19
Provozovna: Ústecká 1975/12 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Jesenická 177/22 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009603469
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 21
Provozovna: Křemešnická 650 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 22
Provozovna: Křižíkova 1703 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 23
Provozovna: Jeremiášova 1422/7 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548306
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 24
Provozovna: Řepná 2401 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548241
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 25
Provozovna: 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002548420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: Vápenická 1642 , Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny: 1009284819
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 27
Provozovna: Frýdlantská 2198 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: K Vápence 1604/20 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: Sukova 2895/23 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: Velebudická 1220/5 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1008644773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 31
Provozovna: Komenského nám. 1052 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1002547997
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 32
Provozovna: Brněnská 472/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1001554914
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 33
Provozovna: Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002214441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 34
Provozovna: Nákupní 1456/9 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548357
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 35
Provozovna: Marie Majerové 2242 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1002214459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 36
Provozovna: Žitavská 3022 , Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny: 1002548021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 37
Provozovna: Karvinská 1959 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 38
Provozovna: Východní 2134 , Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny: 1002548365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 39
Provozovna: Českolipská 3476 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548047
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 40
Provozovna: Lipnická 2996/4 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548250
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 41
Provozovna: Vídeňská třída 2920/83 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1002548055
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 42
Provozovna: Písecká 904 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 43
Provozovna: Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny: 1002548373
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 44
Provozovna: Sjízdná 5602/4 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004394632
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 45
Provozovna: Zašovská 132 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004394641
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 46
Provozovna: třída 3. května 1205 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003978096
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 47
Provozovna: Jičínská 1418 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1002548390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 48
Provozovna: U Hřebčince 397 01 Písek
Identifikační číslo provozovny: 1008739171
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 49
Provozovna: Skorkovská 1511 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002548136
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 50
Provozovna: Hradecká 965 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1010191268
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.3.2015
Provozovna č. 51
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1010191276
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2015
Provozovna č. 52
Provozovna: Plzeňská 901 333 01 Stod
Identifikační číslo provozovny: 1011998785
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 53
Provozovna: Pražská 200 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1011998777
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2018
Provozovna č. 54
Provozovna: Krátká 4251/8 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1012135578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.4.2018
Provozovna č. 55
Provozovna: Borská 3392 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1012399826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2018

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.8.2018

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 montáž bazénů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 čalounictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 17 šití textilního a oděvního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 12.10.2005

Živnost č. 19 poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 výroba hraček a sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2000
Zánik oprávnění: 12.10.2005

Živnost č. 27 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2000
Zánik oprávnění: 9.4.2001

Živnost č. 28 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.2013
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba sportovních potřeb
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Mountfield a.s. IČO: 25620991

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Schön 19.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: Heřmanova 1415 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Heřmanova 1415/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jméno: Jana Moravová 22.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Ve funkci: od 10.12.2016
Adresa: Na Křížku 204 , 251 65 Ondřejov Česká republika
Na Křížku 204, 251 65 Ondřejov
Jméno: Ing. Miloslav Schön 4.11.1997 - 22.7.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heřmanova 1 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 1
Jméno: Ing. Miloslav Schön 22.7.1998 - 17.8.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Heřmanova 1 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 1
Jméno: Ing. Ivan Drbohlav 4.11.1997 - 19.6.2012
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice - Božkov Česká republika
Mnichovice - Božkov, V závětří 36
Jméno: Ing. Petr Just 4.11.1997 - 19.6.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Anenská 274 , Sázava Česká republika
Sázava, Anenská 274
Jméno: Ing. Miroslav Schön 17.8.2002 - 19.6.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.11.1997
Adresa: Heřmanova 1 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 1
Jméno: Ing. Miloslav Schön 19.6.2012 - 19.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: Heřmanova 1 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 1
Jméno: Ing. Ivan Drbohlav 19.6.2012 - 12.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011
Ve funkci: od 31.10.2011
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice - Božkov Česká republika
Mnichovice - Božkov, V závětří 36
Jméno: Ing. Petr Just 19.6.2012 - 8.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011 do 23.7.2014
Ve funkci: od 31.10.2011 do 23.7.2014
Adresa: Anenská 274 , Sázava Česká republika
Sázava, Anenská 274
Jméno: Ing. Ivan Drbohlav 12.9.2014 - 22.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2011 do 9.12.2016
Ve funkci: od 31.10.2011 do 9.12.2016
Adresa: V závětří 36 , 251 64 Mnichovice Česká republika
V závětří 36, Božkov, 251 64 Mnichovice
Jméno: Jana Moravová 8.3.2016 - 22.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Ve funkci: od 4.1.2016 do 9.12.2016
Adresa: Na Křížku 204 , 251 65 Ondřejov Česká republika
Na Křížku 204, 251 65 Ondřejov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marcela Černá 19.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010
Ve funkci: od 26.2.2010
Adresa: V závětří 58 , Mnichovice - Božkov Česká republika
Mnichovice - Božkov, V závětří 58, okres Praha-východ, PSČ 25164
Jméno: Aleš Hrouda 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.7.2016
Adresa: Za Školkou 251 , 251 64 Struhařov Česká republika
Za Školkou 251, 251 64 Struhařov
Jméno: Blanka Češpivová 25.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Sokolovská 101 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Sokolovská 101/99, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Marcela Černá 4.11.1997 - 3.1.2001
Adresa: V závětří 58 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, V závětří 58
Jméno: Marcela Černá 31.3.2000 - 19.11.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 14.8.2001
Adresa: V závětří 58 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, V závětří 58
Jméno: Ing. Milan Havránek 4.11.1997 - 28.4.2005
Ve funkci: od 4.11.1997 do 23.9.2004
Adresa: Mrkosova 13 , Brno Česká republika
Brno, Mrkosova 13, okres Brno-město
Jméno: Jan Horký 4.11.1997 - 28.4.2005
Ve funkci: od 4.11.1997 do 23.9.2004
Adresa: Za pavilonem 232 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Za pavilonem 232
Jméno: PhDr. Václav Brom 6.12.2000 - 28.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 10.10.2000 do 15.7.2004
Adresa: Urbánkova 3367 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Urbánkova 3367/71
Jméno: Ing. Roman Malý 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2004 do 26.2.2010
Ve funkci: od 24.9.2004 do 26.2.2010
Adresa: Fantova 1760 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fantova 1760, PSČ 15500
Jméno: Karel Klec 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2004
Adresa: U rybníčka 283 , 517 43 Potštejn Česká republika
Potštejn, U rybníčka 283, PSČ 51743
Jméno: Blanka Češpivová 28.4.2005 - 19.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2004
Adresa: Španielova 1254 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1254, PSČ 16300
Jméno: Blanka Češpivová 19.6.2012 - 28.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Španielova 1254 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1254, PSČ 16300
Jméno: Karel Klec 19.6.2012 - 17.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010
Adresa: U rybníčka 283 , 517 43 Potštejn Česká republika
Potštejn, U rybníčka 283, PSČ 51743
Jméno: Karel Klec 17.1.2016 - 13.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2010 do 31.10.2015
Adresa: U Rybníčka 283 , 517 43 Potštejn Česká republika
U Rybníčka 283, 517 43 Potštejn
Jméno: Blanka Češpivová 28.12.2013 - 25.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2010
Adresa: Španielova 1254 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Španielova 1254/67, Řepy, 163 00 Praha 6

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jana Moravová
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Schön

Vlastníci firmy Mountfield a.s. IČO: 25620991

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 604 218 000 Kč 100% 3.1.2001
zakladni 258 220 000 Kč 100% 16.9.1998 - 3.1.2001
zakladni 161 220 000 Kč 100% 3.3.1998 - 16.9.1998
zakladni 1 000 000 Kč 100% 4.11.1997 - 3.3.1998

Sbírka Listin Mountfield a.s. IČO: 25620991

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5024/SL 60 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 16.12.2015 26.2.2016 11.3.2016 2
B 5024/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 24.8.2015 31.8.2015 11
B 5024/SL 58 notářský zápis [NZ 423/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 24.8.2015 31.8.2015 7
B 5024/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 18.11.2014 30
B 5024/SL 56 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.10.2014 18.11.2014 27
B 5024/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 8.9.2014 18.9.2014 11
B 5024/SL 54 notářský zápis NZ 425/2014 Městský soud v Praze 8.9.2014 18.9.2014 9
B 5024/SL 53 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 15.2.2013 13.3.2014 17.3.2014 1
B 5024/SL 52 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 25.2.2013 13.3.2014 17.3.2014 2
B 5024/SL 51 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 26
B 5024/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2013 13.3.2014 17.3.2014 3
B 5024/SL 49 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 29
B 5024/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.3.2014 17.3.2014 37
B 5024/SL 47 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2005 6.12.2012 12.12.2012 1
B 5024/SL 46 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2002 6.12.2012 12.12.2012 1
B 5024/SL 45 ostatní - zápis mimoř. VH + zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2000 6.12.2012 12.12.2012 3
B 5024/SL 44 ostatní - zápis mimoř. VH + zápis představen. Městský soud v Praze 31.10.2008 6.12.2012 12.12.2012 3
B 5024/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.10.2012 17.10.2012 34
B 5024/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2012 15.10.2012 17.10.2012 2
B 5024/SL 41 ostatní zápis z konání mimořádné VH Městský soud v Praze 31.10.2011 3.8.2012 8.8.2012 2
B 5024/SL 40 ostatní zápis z konání mimořádné VH Městský soud v Praze 26.2.2010 3.8.2012 8.8.2012 2
B 5024/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.10.2011 25.10.2011 24
B 5024/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2010 8.6.2011 10.6.2011 2
B 5024/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 30.12.2010 25
B 5024/SL 36 výroční zpráva, zpráva o vztazích 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 30.12.2010 6
B 5024/SL 35 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 5.1.2010 4
B 5024/SL 34 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2009 28.12.2009 5.1.2010 2
B 5024/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 5.1.2010 25
B 5024/SL 32 ostatní -listina přítomných Městský soud v Praze 30.4.2009 4.1.2010 5.1.2010 1
B 5024/SL 31 ostatní -pozvánka na VH/5x/ Městský soud v Praze 2.3.2009 4.1.2010 5.1.2010 5
B 5024/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.4.2009 4.1.2010 5.1.2010 2
B 5024/SL 29 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.9.2008 6.10.2008 33
B 5024/SL 27 zpráva o vztazích + zpráva představenstva Městský soud v Praze 30.3.2007 22.10.2007 4
B 5024/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.10.2007 27
B 5024/SL 25 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 4
B 5024/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 14
B 5024/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 14
B 5024/SL 22 notářský zápis -NZ143/07 Městský soud v Praze 11.9.2007 22.10.2007 21
B 5024/SL 28 účetní závěrka r.2005+VH Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 25.7.2006 27
B 5024/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.12.2005 17.1.2006 14
B 5024/SL 19 notářský zápis -NZ168/05 Městský soud v Praze 21.12.2005 17.1.2006 20
B 5024/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.8.2005 4.10.2005 14
B 5024/SL 17 notářský zápis -NZ110/05 Městský soud v Praze 24.8.2005 4.10.2005 16
B 5024/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.9.2005 13.9.2005 44
B 5024/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.9.2004 17.5.2005 1
B 5024/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 25.6.2004 25.10.2004 15.11.2004 32
B 5024/SL 13 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2004 25.10.2004 15.11.2004 5
B 5024/SL 12 účetní závěrka r. 2002+ příl. Městský soud v Praze 25.6.2003 13.10.2003 10.11.2003 0
B 5024/SL 11 ostatní zápis z VH + VH 31.10.2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 13.10.2003 10.11.2003 0
B 5024/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2002 22.7.2002 10.10.2002 0
B 5024/SL 10 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 22.7.2002 10.10.2002 6
B 5024/SL 8 účetní závěrka r.2000 Městský soud v Praze 23.11.2001 16
B 5024/SL 7 notářský zápis NZ 174/2001 + VH Městský soud v Praze 14.8.2001 23.11.2001 0
B 5024/SL 6 notářský zápis NZ 482/2000 Městský soud v Praze 10.10.2000 7.12.2000 0
B 5024/SL 5 notářský zápis NZ 136/2000 Městský soud v Praze 27.3.2000 30.5.2000 0
B 5024/SL 4 notářský zápis NZ 98/2000 Městský soud v Praze 1.3.2000 30.5.2000 0
B 5024/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 613/99 Městský soud v Praze 19.11.1999 2.5.2000 0
B 5024/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 366/97 Městský soud v Praze 15.9.1997 7.11.1997 0
B 5024/SL 2 notářský zápis NZ 42/98 Městský soud v Praze 15.6.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Mountfield a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Mountfield a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.