Moravolen a.s. Jeseník IČO: 25364367

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Moravolen a.s., která sídlí v obci Jeseník a bylo jí přiděleno IČO 25364367.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Moravolen a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Moravolen a.s. se sídlem v obci Jeseník byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných a další.

Základní údaje o Moravolen a.s. IČO: 25364367

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 30.1.1997
Spisová značka: B 1585
IČO: 25364367
Obchodní firma: Moravolen a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.1.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.1.1997
Zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti: Představenstvo společnosti Moravolen a.s. se sídlem Jeseník, Janáčkova 760/4, PSČ 79023, IČ: 25364367, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1585, zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 518 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti, kt erý dne 17. 9. 2014 rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se snižuje z dosavadní výše 55.385.000,- Kč, (slovy padesát pět milionů tři sta osmdesát pět tisíc korun českých), o částku 22,135.000,- Kč, (slovy d vacet dva milionů jedno sto třicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 33,250.000,- Kč, (slovy třicet tři miliony dvě sta padesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti, stanovená § 308 o dst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zrušit do 1 roku od jejich nabytí vlastní akcie, které společnost nabyla dle § 308 odst. 1 cit. zákona, v rozporu s tímto zákonem. Účelem pak bylo zjednodušení majetkové struktury společnosti, přizpůsobení výše základního kapitálu hodnotě emitovaných stávajících akcií a hodnotě vlastního kapitálu, po zrušení akcií, která má společnost ve svém vlastnictví a úhrada ztráty minulých let. Snížení základního kapitálu bude prov edeno formou zničení vlastních akcií v majetku společnosti, a to 46 (slovy: čtyřiceti šesti) kusů akcií se jmenovitou 475.000,- Kč každá, (slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých), označených I. emise, číslo 00085 až 00096, II. emise, číslo 000 01 až 00003, akcií, III. emise číslo 00001 až 00011 a 17-36 a dále 3 (slovy: tři) kusů akcií se jmenovitou hodnotou 95.000,- Kč, (slovy devadesát pět tisíc korun českých, každá, označených I. emise, číslo 00001, 00006, 00007. Snížení základního kapitálu o částku 22.135.000,- Kč, (slovy dvacet dva milionů jedno sto třicet pět tisíc korun českých) bude použito k úhradě ztráty společnosti minulých let, která činí 11,793.220,17 Kč, a zbývající částka ve výši 10,341.779,83 bude převedena do nerozděleného zisk u minulých let. 2.10.2014 - 9.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 28.7.2014 - 27.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 28.7.2014 - 27.6.2017
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.6.2005 o snížení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu z dosavadní výše 166 180 000,-- Kč, o částku 87 244 500,-- Kč, na novou výši základního kapitálu 78 935 500,-- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty tak, že částka 73 037 504,79 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti za rok 2004 a úhradu ztráty společnosti za dřívější účetní obd obí, zbývající částka 14 206 995,21 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: a) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 000 000,-- Kč - jmenovitá hdonta se snižuje na 475 000,-- Kč, b) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 200 000,-- Kč - jmenovitá hodnota se snižuje na 95 000,-- Kč, c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kč - jmenovitá hodota se snižuje na 475,-- Kč. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavdní akcii s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanoví v délce 2 měsíce od zveřejnění výzvy představenstva k jejich předložení. 17.8.2005 - 23.9.2005
Zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií: 4.4.2002 - 14.10.2003
Mimořádná valná hromada společnosti Moravolen a.s. dne 16.10.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: 4.4.2002 - 14.10.2003
a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitými vklady o pevně stanovenou částku 84,000.000,-Kč, ze stávající výše 166,180.000,-Kč na novou výši 250,180.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.4.2002 - 14.10.2003
b) Zvýšení základního kapitálu se provede upisováním nových kmenových akcií, a to v počtu 84 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč každá, znějících na majitele, v listinné podobě, neregistrovaných. 4.4.2002 - 14.10.2003
c) Dosavadní akcionáři, kteří vlastní akcie k datu konání mimořádné valné hromady, mají přednostní právo na úpis akcií a to rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. To znamená, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč připadá podíl 50,55 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč připadá podíl 10,11 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl 0,051 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva lze upsat všech 84 kusů nových kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč každá, znějících na majitele, v listinné podobě, neregistrovaných. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 60 dnů, počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz je shodný s jmenovitou hodnotou jedné akcie, emisní ážio není stanoveno. Nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané a budou s nimi spojena stejná práva. Evidence akcií, na které již bylo přednostní právo uplatněno, bude vedena v seznamu, kde bude uvedeno číslo listinné akcie, jméno akcionáře, datum a počet nově upsaných akcií. 4.4.2002 - 14.10.2003
d) Všechny zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Místem úpisu peněžitého vkladu na základě veřejné nabídky je sídlo společnosti, v pracovní dny v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání peněžitého vkladu je jeden kalendářní rok, počátek běhu lhůty bude zveřejněn formou veřejné nabídky způsobem určerném stanovami pro svolání valné hromady po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. 4.4.2002 - 14.10.2003
e) Emisní kurz je shodný s jmenovitou hodnotou jedné akcie, emisní ážio není stanoveno. Nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané a budou s nimi spojena stejná práva. 4.4.2002 - 14.10.2003
f) Peněžité vklady se splácí na účet společnosti, vedený Československou obchodní bankou, a.s., regionální pobočka Ostrava, číslo účtu 02139021/0300. 4.4.2002 - 14.10.2003
g) Upisovatel je povinen splatit 30 % upsaného peněžitého vkladu ve lhůtě šesti měsíců od data upsání akcií, zbytek ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud nebudou upsané akcie splaceny v uvedené lhůtě, je upsání akcií neúčinné. 4.4.2002 - 14.10.2003
Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: 8.3.1999 - 4.2.2000
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 36,400.000,- Kč slovy třicetšestmiliónůčtyřistatisíc korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 8.3.1999 - 4.2.2000
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na majitele - 36 kusů akcií o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000.000,- Kč a 2 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 200.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. 8.3.1999 - 4.2.2000
3. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. 8.3.1999 - 4.2.2000
4. Všech 38 kusů akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného upisovatele - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s., když předmětem vkladu je soubor nemovitostí - staveb a pozemků - tvořící výrobní areál společnosti Moravolen a.s. včetně navazujících nemovitostí. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s., se sídlem Šumperk, M.R.Štefánika 1, a to nejpozději v den úpisu nových akcií, současně s upsáním těchto nových akcií. 8.3.1999 - 4.2.2000
5. Místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. 8.3.1999 - 4.2.2000
6. Akcie lze upsat ve lhůtě 10 dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 8.3.1999 - 4.2.2000
7. Nepeněžitý vklad je tvořen: 8.3.1999 - 4.2.2000
A. 1) budova čp. 759 na stavební ploše p. č. 2032, 2) budova čp. 740 na stavební ploše p. č. 2033/1, 3) budova čp. 748 na stavební ploše p. č. 2034, 4) budova čp. 760 na stavební ploše p. č. 2047, 5) budova čp. 754 na stavební ploše p. č. 2049, 6) budova čp. 756 na stavební ploše p. č. 2051, včetně součástí - komína na stavební ploše p. č. 2052 a elektrorozvodny na stavební ploše p. č. 2050/8, 7) průmyslový objekt - objekt skladů Centrotexu na stavební ploše p. č. 2037/61, 8) průmyslový objekt - sklad pomocného materiálu II na stavební ploše p. č. 2033/1, 9) průmyslový objekt - sklad hotových výrobků na stavební ploše p. č. 2033/1, 10) průmyslový objekt - sklad příze na stavební ploše p. č. 2032, 11) průmyslový objekt - laboratoř (bývalá ČOV) na stavebí ploše p. č. 2055/4, 12) průmyslový objekt - budova sociálního zařízení na stavební ploše p. č. 2050/9, 13) průmyslový objekt - garáže a sklady PHM - původní část na stavební ploše p. č. 2053, 14) průmyslový objekt - garáže přistavěné na stavební ploše p. č. 2053, 15) průmyslový objekt - krytá skládka uhlí I na stavební ploše p. č. 2050/1, 16) průmyslový objekt - krytá skládka uhlí II na stavební ploše p. č. 2050/7, 17) průmyslový objekt - sklad olejů na stavební ploše p. č. 2033/3, 8.3.1999 - 4.2.2000
vše v katastrálním území Jeseník, 8.3.1999 - 4.2.2000
B 1) p. č. 2032 - stavební plocha, 2) p. č. 2033/1 - stavební plocha, 3) p. č. 2033/3 - stavební plocha, 4) p. č. 2034 - stavební plocha, 5) p. č. 2037/61 - stavební plocha, 6) p. č. 2037/104 - stavební plocha, 7) p. č. 2047 - stavební plocha, 8) p. č. 2049 - stavební plocha, 9) p. č. 2050/1 - stavební plocha, 10) p. č. 2050/2 - stavební plocha, 11) p. č. 2050/3 - stavební plocha, 12) p. č. 2050/4 - stavební plocha, 13) p. č. 2050/5 - stavební plocha, 14) p. č. 2050/6 - stavební plocha, 15) p. č. 2050/7 - stavební plocha, 16) p. č. 2050/8 - stavební plocha, 17) p. č. 2050/9 - stavební plocha, 18) p. č. 2050/10 - stavební plocha, 19) p. č. 2051 - stavební plocha, 20) p. č. 2052 - stavební plocha, 21) p. č. 2053 - stavební plocha, 22) p. č. 2055/4 - stavební plocha, 23) p. č. 2326/4 - stavební plocha, 24) p. č. 2031 - ostatní plocha, 25) p. č. 2037/4 - ostatní plocha, 26) p. č. 2037/66 - ostatní plocha, 27) p. č. 2038 - ostatní plocha, 28) p. č. 2041 - ostatní plocha, 29) p. č. 2042/159 - ostatní plocha, 30) p. č. 2043/2 - ostatní plocha, 31) p. č. 2055/3 - ostatní plocha, 32) p. č. 2065/3 - ostatní plocha, 33) p. č. 2066 - ostatní plocha, 34) p. č. 2091/7 - ostatní plocha, 35) p. č. 2326/3 - ostatní plocha, 36) p. č. 2328 - ostatní plocha, 37) p. č. 2067 - vodní plocha, 8.3.1999 - 4.2.2000
vše v katastrálním území Jeseník, 8.3.1999 - 4.2.2000
C. 1) veškeré součásti a příslušenství nemovitostí výše uvedených, zejména pozemní komunikace, 2) most na parcele p. č. 2041, 3) rozvody vody a kanalizace, oplocení, úpravna vody na parcele p. č. 2055/3, 4) příslušenství rybníka na parcele p. č. 2067, 5) sedimentační nádrže na parcele p. č. 2055/3, 8.3.1999 - 4.2.2000
vše v katastrálním území Jeseník, 8.3.1999 - 4.2.2000
D. 1) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p. č. 2042/1, díl 1 o výměře 12919 m2, 2) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p. č. 2042/2, 3) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p. č. 2056, díl 1 o výměře 128 m2, 8.3.1999 - 4.2.2000
vše v katastrálním území Jeseník, 8.3.1999 - 4.2.2000
E. 1) p. č. 2020 - ostatní plocha, v katastrálním území Dolní Lipová, 8.3.1999 - 4.2.2000
F. 1) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1770, 2) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1771/1, díl 1 o výměře 152 m2, 3) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1771/1, díl 2 o výměře 77 m2, 4) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 1771/4, 8.3.1999 - 4.2.2000
vše v katastrálním území Dolní Lipová, 8.3.1999 - 4.2.2000
který byl oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Škody ze dne 14.7.1998, č. 301-58/98 částkou 37,470.000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ivo Trsťana ze dne 14.7.1998, č. 98/07/118 částkou 36,400.000,- Kč, přičemž pro ocenění nepeněžitého vkladu se navrhuje na základě shora uvedeného znaleckého posudku znalce Ivo Trsťana částka 36,400.000,- Kč, slovy třicetšestmilionůčtyřistatisíc korun českých. 8.3.1999 - 4.2.2000
Hospodářská využitelnost shora uvedeného nepeněžitého vkladu je dána skutečností, že se jedná o výrobní areál společnosti, který tato společnost dosud užívala pouze na základě nájemní smlouvy. 8.3.1999 - 4.2.2000
Ostatní skutečnosti: "Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti" Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1.4.1998 - 28.12.1998
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 125,841.000,- Kč o 3,939.000,- Kč, na 129,780.000,- Kč. 1.4.1998 - 28.12.1998
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 1.4.1998 - 28.12.1998
3. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 3 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1,000.000,- Kč a emisním kursu 1,000.000,- Kč, 4 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 200.000,- Kč a emisním kursu 200.000,- Kč a 139 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000,- Kč a emisním kursu 1.000,- Kč. Akcie shora uvedené budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 1.4.1998 - 28.12.1998
4. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií. 1.4.1998 - 28.12.1998
5. Všech 146 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1, IČ 47676108. 1.4.1998 - 28.12.1998
6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1. 1.4.1998 - 28.12.1998
7. Akcie lze upsat ve lhůtě deseti dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 1.4.1998 - 28.12.1998
8. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. seídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1, nejpozději v den úpisu nových akcií současně s upsáním těchto nových akcií. 1.4.1998 - 28.12.1998
9. Nepeněžitý vklad je tvořen: a) nemovitým majetkem - ostatní stavební objekt - kuchyně s jídelnou a se stavební plochou p.č. 430 v katastrálním území Horní Skorošice - ostatní stavební objekt - hospodářská budova se stavební plochou p.č. 431 v katastrálním území Horní Skorošice - ostatní stavební objekt - hygienické zařízení se stavební plochou p.č. 432 v katastrálním území Horní Skorošice - pozemek p.č. 1 ostatní plocha v k.ú. Horní Skorošice - pozemek p.č. 2854/4 pastvina v k.ú. Horní Skorošice b) movitým majetkem -kotel mazutový parní OKP 12, výrobní číslo 5845, inventární číslo 28 080 - meření a regulace výkonu mazutového kotle, výrobní číslo 1546320, inventární číslo 22 155 - rozvaděč pro měření a regulaci mazutového kotle výrobní číslo 865643, inventární číslo 21830. 1.4.1998 - 28.12.1998
Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 1.000.000,-Kč o 124.841.000,-Kč na 125.841.000,-Kč. 14.5.1997 - 1.10.1997
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 124.841 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000,-Kč, které budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budou veřejně obchodovatelné. 4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1.000,-Kč za 1 akcii. 5. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plné rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií. 6. Všech 124.841 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1, IČO: 47676108. 7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1. 8. Akcie lze upsat ve lhůtě deseti dnů, počínaje dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 14.5.1997 - 1.10.1997
9. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R.Šterfánika 1. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R.Štefánika 1, v den úpisu nových akcií současně s upsáním těchto nových akcií. 10 Nepeněžitý vklad je tvořen: -nedokončenými investicemi -technologickým zařízením a stroji -nehmotným investičním majetkem -zásobami -pohlédávkami -cennými papíry jejichž přesný popis je obsažen v notářském zápise o rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.4.1997 vyhotoveném notářkou JUDr. Jarmilou Šléškovou pod sp. zn. NZ 227/97. 14.5.1997 - 1.10.1997
Rozsah splacení: 30 %, t.j. 300 000,-Kč. 30.1.1997 - 1.10.1997
Akcie: Akcie jsou kmenové, emitované v zaknihované podobě. 30.1.1997 - 14.11.1997
Jediný akcionář: Jediným akcionářem v době založení je MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s., se sídlem 787 67 Šumperk, M.R.Štefánika 1, IČO 47 67 61 08. 30.1.1997 - 28.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Moravolen a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25364367
Obchodní firma: Moravolen a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jeseník
Vznik první živnosti: 30.1.1997
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25364367
Firma: Moravolen a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jeseník
Základní územní jednotka: Jeseník
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.1.1997

Základní údaje datové schránky

IČO: 25364367
Jméno subjektu: Moravolen a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: tjre9sg

Základní údaje DPH

IČO: 25364367
DIČ: CZ25364367
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Moravolen a.s.
Sídlo: Janáčkova 760/4 JESENÍK 790 01 JESENÍK 1
Zapsal Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Jeseníku, Fučíkova 1239/14, JESENÍK, tel.: 584 494 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
8010-9021393/0300 19.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 3.2.1997

Kontakty na Moravolen a.s. IČO: 25364367

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Janáčkova 760/4 , Jeseník 790 01 21.11.2016
Sídlo: Janáčkova 760/4 , Jeseník 790 01 30.1.1997 - 21.11.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Janáčkova 760/4, Jeseník 790 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Janáčkova 760/4, 79001 Jeseník

Obory činností Moravolen a.s. IČO: 25364367

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.6.2011
provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných 8.6.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 24.7.2007
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 24.7.2007 - 8.6.2011
hostinská činnost 30.1.1997 - 13.7.2006
silniční motorová doprava nákladní 30.1.1997 - 13.7.2006
silniční motorová doprava osobní 30.1.1997 - 13.7.2006
kovoobráběčství 30.1.1997 - 13.7.2006
barvení a chemická úprava textilií 30.1.1997 - 24.7.2007
výroba lnářských, bavlnářských a syntetických přízí, tkanin, pletenin a výrobky z nich 30.1.1997 - 8.6.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.1.1997 - 8.6.2011
zprostředkování obchodu a služeb 30.1.1997 - 8.6.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Janáčkova 760/4 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1000471241
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 30.1.1997

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.7.2006

Živnost č. 3 Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.2011

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodů a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 22.1.1997
Konec oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 5 Výroba lnářských, bavlnářských a syntetických přízí, tkanin, pletenin a výrobky z nich

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 22.1.1997
Konec oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 6 hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 27.1.1997
Konec oprávnění: 27.1.1997

Živnost č. 7 silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 27.1.1997
Konec oprávnění: 6.12.2001

Živnost č. 8 barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 27.1.1997
Konec oprávnění: 27.1.1997

Živnost č. 9 kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 27.1.1997
Konec oprávnění: 27.1.1997

Živnost č. 10 silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 24.1.1997
Konec oprávnění: 6.12.2001

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 22.1.1997
Konec oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 1.7.2001
Konec oprávnění: 5.3.2006

Živnost č. 13 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 25.7.2007

Živnost č. 14 kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 9.11.2005

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 5.11.2005
Konec oprávnění: 15.11.2006

Živnost č. 16 hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 8.11.2005

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodů a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba lnářských, bavlnářských a syntetických přízí, tkanin, pletenin a výrobky z nich

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2007
Zánik oprávnění: 21.5.2011
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Vedení firmy Moravolen a.s. IČO: 25364367

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární orgán - představenstvo. Za představenstvo vždy jedná předseda představenstva, a to samostatně. 28.7.2014
J e d n á n í : Za společnost jednají a podepisují předseda a jeden člen představenstva, a nebo nejméně dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 30.1.1997 - 28.7.2014
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 28.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Ve funkci: od 13.6.2014
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Bc. Jaroslav Huf 22.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: 953, Nový Malín 788 03
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 30.1.1997 - 14.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Ladislav Klimeš 30.1.1997 - 13.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 1037/12, Jeseník 790 01
Jméno: Ing. Stanislav Krmela CSc. 30.1.1997 - 14.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.4.2002
Adresa: Revoluční 1638/45, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 30.1.1997 - 14.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.4.2002
Adresa: Hlavní třída 287/6, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 14.11.1997 - 14.11.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.4.2002
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Ladislav Klimeš 13.6.2000 - 14.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.4.2002
Adresa: Rejvízská 90 , 790 01 Jeseník, Bukovice Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Klimeš 14.11.2002 - 24.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2002 do 29.10.2003
Adresa: Rejvízská 90 , 790 01 Jeseník, Bukovice Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Margina 5.6.2004 - 15.2.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2004 do 26.10.2004
Adresa: 618, Lipová-lázně 790 61
Jméno: Ing. Stanislav Krmela CSc. 14.11.2002 - 5.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2002 do 14.12.2004
Adresa: Revoluční 1638/45, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 14.11.2002 - 17.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2002 do 29.3.2005
Adresa: Hlavní třída 287/6, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Martin Klodner 5.5.2005 - 2.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2004 do 29.9.2005
Adresa: Okružní 2264/33, Blansko 678 01
Jméno: Eva Novosadová 21.10.2008 - 21.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2008
Adresa: Finská 2715/10, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 14.11.2002 - 1.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2002 do 16.2.2009
Ve funkci: od 22.5.2002 do 16.2.2009
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Vladimír Vinkler 2.11.2005 - 8.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2005 do 5.5.2011
Adresa: Poštovní 197/11, Jeseník 790 01
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 1.4.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Ve funkci: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Eva Novosadová 21.10.2008 - 20.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2008 do 28.6.2013
Adresa: Finská 2715/10, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jaroslav Huf 15.8.2013 - 20.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Ve funkci: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Vladimír Vinkler 8.6.2011 - 30.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2011 do 13.6.2014
Adresa: Poštovní 197/11, Jeseník 790 01
Jméno: Bc. Jaroslav Huf 3.1.2011 - 25.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2010 do 13.6.2014
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Jaroslav Huf 20.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Ve funkci: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Karel Štancl 20.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Adresa: Jesenická 1763/55, Šumperk 787 01
Jméno: Vladimír Vinkler 30.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2011 do 13.6.2014
Adresa: Poštovní 197/11, Jeseník 790 01
Jméno: Bc. Jaroslav Huf 25.6.2014 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2010 do 13.6.2014
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Bc. Jaroslav Huf 28.7.2014 - 22.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Bohutínská 792, Bludov 789 61

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Karel Štancl 27.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014
Ve funkci: od 22.6.2017
Adresa: Jesenická 1763/55, Šumperk 787 01
Jméno: Adam Kuršel 27.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2017
Adresa: Josefa Hory 21, Semily 513 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kodejš 30.1.1997 - 2.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Jižní 465, Semily 513 01
Jméno: Ing. Jiří Lukeš 30.1.1997 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: 139, Benešov u Semil 512 06
Jméno: Vladimír Vinkler 30.1.1997 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Poštovní 197/11, Jeseník 790 01
Jméno: Jiří Bažant 2.2.1999 - 14.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Pod Černým mostem 476, Semily 513 01
Jméno: Ing. Jana Kafková 14.11.2002 - 24.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.6.2002 do 28.8.2003
Adresa: 107, Lipová-lázně 790 61
Jméno: Ludmila Blehová 24.3.2004 - 17.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.11.2003 do 29.3.2005
Adresa: Sokolská 535, Mikulovice 790 84
Jméno: Ing. Jiří Lukeš 14.11.2002 - 1.4.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.6.2002
Ve funkci: od 27.6.2002 do 16.2.2009
Adresa: 139, Benešov u Semil 512 06
Jméno: Jiří Bažant 14.11.2002 - 1.4.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2002 do 16.2.2009
Adresa: Pod Černým mostem 476, Semily 513 01
Jméno: Ing. Jiří Lukeš 1.4.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Ve funkci: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Adresa: 139, Benešov u Semil 512 06
Jméno: Jitka Václavková 29.11.2008 - 20.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.10.2008 do 28.6.2013
Adresa: 153, Ruda nad Moravou 789 63
Jméno: Jiří Bažant 1.4.2009 - 20.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Adresa: Pod Černým mostem 364, Semily 513 01
Jméno: Ing. Jiří Lukeš 15.8.2013 - 20.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Ve funkci: od 16.2.2009 do 28.6.2013
Adresa: 139, Benešov u Semil 512 06
Jméno: Jiří Lukeš 20.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Ve funkci: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Adresa: 139, Benešov u Semil 512 06
Jméno: Jiří Bažant 20.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 13.6.2014
Adresa: Pod Černým mostem 364, Semily 513 01
Jméno: Jitka Václavková 20.8.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 13.6.2014
Adresa: 153, Ruda nad Moravou 789 63
Jméno: JUDr. Karel Štancl 28.7.2014 - 27.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014
Adresa: Jesenická 1763/55, Šumperk 787 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Ing. Jaroslav Huf
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Huf

Vlastníci firmy Moravolen a.s. IČO: 25364367

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 33 250 000 Kč 100% 9.3.2015
zakladni 55 385 000 Kč 100% 1.4.2009 - 9.3.2015
zakladni 78 935 500 Kč 100% 23.9.2005 - 1.4.2009
zakladni 166 180 000 Kč 100% 4.2.2000 - 23.9.2005
zakladni 129 780 000 Kč 100% 28.12.1998 - 4.2.2000
zakladni 125 841 000 Kč - 14.11.1997 - 28.12.1998
zakladni 125 841 000 Kč - 1.10.1997 - 14.11.1997
zakladni 1 000 000 Kč - 30.1.1997 - 1.10.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 475 000 Kč 70 9.3.2015
Kmenové akcie na jméno 475 000 Kč 116 28.7.2014 - 9.3.2015
Kmenové akcie na jméno 95 000 Kč 3 28.7.2014 - 9.3.2015
Kmenové akcie na majitele 475 000 Kč 116 1.4.2009 - 28.7.2014
Kmenové akcie na majitele 95 000 Kč 3 1.4.2009 - 28.7.2014
Kmenové akcie na majitele 475 000 Kč 139 23.9.2005 - 1.4.2009
Kmenové akcie na majitele 95 000 Kč 135 23.9.2005 - 1.4.2009
Kmenové akcie na majitele 475 Kč 180 23.9.2005 - 1.4.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 139 17.8.2005 - 23.9.2005
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 135 17.8.2005 - 23.9.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 180 17.8.2005 - 23.9.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 139 4.2.2000 - 17.8.2005
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 135 4.2.2000 - 17.8.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 180 4.2.2000 - 17.8.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 103 28.12.1998 - 4.2.2000
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 133 28.12.1998 - 4.2.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 180 28.12.1998 - 4.2.2000
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 14.11.1997 - 28.12.1998
Akcie na majitele 200 000 Kč 129 14.11.1997 - 28.12.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 41 14.11.1997 - 28.12.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 125 841 1.10.1997 - 14.11.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 30.1.1997 - 1.10.1997

Sbírka Listin Moravolen a.s. IČO: 25364367

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1585/SL 113 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 21.8.2015 26.8.2015 2
B 1585/SL 112 zpráva o vztazích 2014 Krajský soud v Ostravě 21.8.2015 26.8.2015 1
B 1585/SL 110 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ostravě 21.8.2015 26.8.2015 2
B 1585/SL 109 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 21.8.2015 26.8.2015 4
B 1585/SL 108 notářský zápis NZ 655/2014 RJA - schválení snížení zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 17.9.2014 25.9.2014 6.11.2014 8
B 1585/SL 107 ostatní Zápis č. 1/2014 ze zased.představ. Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 27.6.2014 4.8.2014 1
B 1585/SL 106 ostatní Zápis č. 1/2014 ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 27.6.2014 4.8.2014 1
B 1585/SL 105 notářský zápis NZ 322/2014 rozh.VH - stanovy Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 27.6.2014 4.8.2014 27
B 1585/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.5.2014 27.6.2014 4.8.2014 11
B 1585/SL 103 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 27.6.2014 4.8.2014 5
B 1585/SL 102 účetní závěrka [2013]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 2
B 1585/SL 101 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 4
B 1585/SL 100 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 15
B 1585/SL 99 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 28.8.2013 15
B 1585/SL 98 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 28.8.2013 1
B 1585/SL 97 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 28.8.2013 4
B 1585/SL 96 účetní závěrka [2012]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 28.8.2013 2
B 1585/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 1/2013 ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 5.8.2013 23.8.2013 1
B 1585/SL 94 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 1/2013 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 8.8.2013 23.8.2013 2
B 1585/SL 93 ostatní řádné valná hromada - komletní zápis Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 5.8.2013 23.8.2013 17
B 1585/SL 92 účetní závěrka r. 2011 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 6.9.2012 2
B 1585/SL 91 výroční zpráva r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 6.9.2012 16
B 1585/SL 90 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.5.2012 10.8.2012 6.9.2012 1
B 1585/SL 89 zpráva o vztazích r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 6.9.2012 1
B 1585/SL 88 účetní závěrka r. 2011 rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 6.9.2012 4
B 1585/SL 87 výroční zpráva r. 2010 vč. úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2011 28.7.2011 17
B 1585/SL 86 účetní závěrka r. 2010 bez příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2011 28.7.2011 6
B 1585/SL 85 notářský zápis NZ 171/2011 změna stanov Krajský soud v Ostravě 16.5.2011 6.6.2011 22.6.2011 10
B 1585/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Záp.č. 2/05/XV jmen.čl.předst. Krajský soud v Ostravě 5.5.2011 6.6.2011 22.6.2011 1
B 1585/SL 82 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 16.5.2011 6.6.2011 22.6.2011 3
B 1585/SL 81 stanovy společnosti úplné znění platné od 5/11 Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 22.6.2011 19
B 1585/SL 80 podpisové vzory - Jaroslav Huf Krajský soud v Ostravě 22.12.2010 1.2.2011 1
B 1585/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - Zápis č. 1/05/XV ze zasd.DR Krajský soud v Ostravě 29.11.2010 22.12.2010 1.2.2011 1
B 1585/SL 78 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 29.7.2010 17
B 1585/SL 77 účetní závěrka r. 2009 bez příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 29.7.2010 6
B 1585/SL 76 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 1.9.2009 24.9.2009 19
B 1585/SL 75 účetní závěrka r. 2008, rozvaha, výkaz z+z Krajský soud v Ostravě 1.9.2009 24.9.2009 6
B 1585/SL 74 účetní závěrka k 16.2.2009 rozvaha Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 18.5.2009 4
B 1585/SL 73 účetní závěrka k 15.2.2009 rozvaha Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 18.5.2009 4
B 1585/SL 72 ostatní volba předsedy DR Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 6.3.2009 18.5.2009 2
B 1585/SL 71 ostatní zápis ze zasedání představens. Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 6.3.2009 18.5.2009 1
B 1585/SL 70 podpisové vzory Ing.Jaroslav Huf Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 18.5.2009 1
B 1585/SL 69 ostatní záp.z VH z 16.2.09,náv.zm.stan Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 18.5.2009 12
B 1585/SL 68 notářský zápis NZ 75/2009 sníž.zákl.kapitálu Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 6.3.2009 18.5.2009 15
B 1585/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 30.10.2008 10.11.2008 1
B 1585/SL 66 výroční zpráva r.2007 vč. úč.záv., výr.audit. Krajský soud v Ostravě 1.8.2008 26.8.2008 13
B 1585/SL 65 účetní závěrka r. 2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 1.8.2008 26.8.2008 4
B 1585/SL 64 účetní závěrka r. 2007 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 1.8.2008 26.8.2008 2
B 1585/SL 63 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 1.8.2008 26.8.2008 8
B 1585/SL 62 stanovy společnosti úpl.zn.k 6/2007 Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 17.9.2007 19
B 1585/SL 61 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 17.9.2007 13
B 1585/SL 60 účetní závěrka r.2006 příl.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 2.8.2007 17.9.2007 8
B 1585/SL 59 účetní závěrka r.2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 2.8.2007 17.9.2007 2
B 1585/SL 58 účetní závěrka r.2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 17.9.2007 4
B 1585/SL 57 notářský zápis NZ 349/2007,vč.stanov Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 19.7.2007 30.7.2007 7
B 1585/SL 56 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 27.7.2006 34
B 1585/SL 55 notářský zápis NZ 283/2006 Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 12.7.2006 19.7.2006 9
B 1585/SL 53 účetní závěrka k 31.8.2005 jen rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 4
B 1585/SL 52 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 04/05/VII z DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2005 7.10.2005 3
B 1585/SL 51 notářský zápis NZ 284/2005 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.10.2005 8
B 1585/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.9.2005 26.9.2005 23
B 1585/SL 49 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 13.7.2005 27.7.2005 35
B 1585/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/04/VII Krajský soud v Ostravě 14.12.2004 17.5.2005 2
B 1585/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 8.10.2004 17.2.2005 4
B 1585/SL 45 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.7.2004 28.7.2004 83
B 1585/SL 44 notářský zápis NZ 311/2004-VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 23.7.2004 28.7.2004 6
B 1585/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 12.2.2004 8.6.2004 1
B 1585/SL 41 ostatní -zápis č. 1/03/VI. DR Krajský soud v Ostravě 28.8.2003 19.4.2004 3
B 1585/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 2/03/VI. DR Krajský soud v Ostravě 29.10.2003 19.4.2004 2
B 1585/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 19.8.1998 28.1.2004 16.2.2004 9
B 1585/SL 38 posudek znalce č. 98/07/118 Krajský soud v Ostravě 9.7.1998 28.1.2004 16.2.2004 30
B 1585/SL 37 posudek znalce č. 301-58/98 Krajský soud v Ostravě 14.7.1998 28.1.2004 16.2.2004 61
B 1585/SL 36 posudek znalce č. 57-245/97 Krajský soud v Ostravě 28.1.2004 16.2.2004 3
B 1585/SL 35 posudek znalce č. 1986-233/97 Krajský soud v Ostravě 24.11.1997 28.1.2004 16.2.2004 19
B 1585/SL 34 notářský zápis NZ 635/97 Krajský soud v Ostravě 25.11.1997 28.1.2004 16.2.2004 4
B 1585/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představenst. Krajský soud v Ostravě 27.2.1997 28.1.2004 16.2.2004 5
B 1585/SL 32 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 26
B 1585/SL 31 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 27
B 1585/SL 30 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 25
B 1585/SL 29 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 25
B 1585/SL 28 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 25
B 1585/SL 27 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 29
B 1585/SL 26 notářský zápis Nz 350/98 Krajský soud v Ostravě 14.8.1998 22.12.2003 7.1.2004 7
B 1585/SL 25 notářský zápis Nz 484/2001 Krajský soud v Ostravě 16.10.2001 22.12.2003 7.1.2004 12
B 1585/SL 24 posudek znalce č. 4650-711/97 Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 4
B 1585/SL 23 posudek znalce č. 1122-61/97 Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 7.1.2004 20
B 1585/SL 22 notářský zápis Nz 467/97 Krajský soud v Ostravě 1.9.1997 22.12.2003 7.1.2004 27
B 1585/SL 21 notářský zápis Nz 227/97 Krajský soud v Ostravě 28.4.1997 22.12.2003 7.1.2004 6
B 1585/SL 20 notářský zápis Nz 23/97 vč.zakl.listiny Krajský soud v Ostravě 13.1.1997 22.12.2003 7.1.2004 27
B 1585/SL 19 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 25.7.2003 7.8.2003 1
B 1585/SL 18 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 25.7.2003 7.8.2003 12
B 1585/SL 17 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Ostravě 25.7.2003 7.8.2003 9
B 1585/SL 16 notářský zápis Nz 340/2003 Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 25.7.2003 7.8.2003 8
B 1585/SL 15 ostatní -podnikatelský záměr r. 2003 Krajský soud v Ostravě 25.7.2003 7.8.2003 16
B 1585/SL 14 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 20.12.2002 2
B 1585/SL 8 rozhod. o statut. orgánu č. 1/02/V Krajský soud v Ostravě 27.6.2002 30.7.2002 5.8.2002 1
B 1585/SL 13 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 29.4.2002 30.7.2002 5.8.2002 1
B 1585/SL 12 účetní závěrka r. 2001 (pouze zpr. předst.) Krajský soud v Ostravě 30.7.2002 5.8.2002 26
B 1585/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 30.7.2002 5.8.2002 1
B 1585/SL 10 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 30.7.2002 5.8.2002 9
B 1585/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 1/01/V Krajský soud v Ostravě 22.5.2002 30.7.2002 30.7.2002 1
B 1585/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 26.7.2001 14.8.2001 15
B 1585/SL 4 notářský zápis NZ 109/2001 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 26.7.2001 14.8.2001 40
B 1585/SL 3 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 8.8.2000 8.8.2000 7
B 1585/SL 2 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 23.7.1999 15.2.2000 7
B 1585/SL 1 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 28.8.1998 28.8.1998 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Moravolen a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Moravolen a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.