Monta spol. a.s. Nový Jičín IČO: 47151510

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Monta spol. a.s., která sídlí v obci Nový Jičín a bylo jí přiděleno IČO 47151510.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Monta spol. a.s. se sídlem v obci Nový Jičín byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , pokrývačství , provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlištních celků a další.

Základní údaje o Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.11.1992
Spisová značka: B 510
IČO: 47151510
Obchodní firma: Monta spol. a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.11.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.11.1992
Pan Ing. Miloslav Palacký jako jediný akcionář s hlasovacími právy v působnosti valné hromady přijal dne 30.03.2017 formou notářského zápisu N 85/2017, NZ 67/2017, následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je uspořádání finančních toků Společnosti a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých Společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích, které nebyly z cizeny ve stanovené lhůtě a zůstaly v majetku Společnosti. Vlastní akcie byly Společností nabyty v období od 01.06.2015, slovy: prvního června roku dva tisíce patnáct, do 31.12.2016, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct. b)Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje použitím vlastních akcií Společnosti o částku ve výši 4.367.500,- Kč, slovy: čtyři miliony tři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých, to je z částky 9.367.500,- Kč, slovy: devět milionů tři sta šedesát sedm t isíc pět set korun českých, na částku 5.000.000,- Kč, slovy: pět milion korun českých, to je o jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti: - 87, slovy: osmdesát sedm, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením A*001 až A*075 a A*131 až A*142, ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, - 3, slovy: tři, kusy kmenových akcií na jméno, s číselným označením B*024 až B*026, ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, - 5, slovy: pět, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením D*060 až D*062 a D*080 až D*081, ve jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, to je v hodnotě 4.367.500,- Kč, slovy: čtyři miliony tři sta š edesát sedm tisíc pět set korun českých, které Společnost nabyla. d)Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena Jedinému akcionáři, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnict ví Společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. 30.3.2017
1.Valná hromada společnosti Monta spol. a.s. konstatuje, že: - 166 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, označené jako série A s pořadovými čísly: 001, 009-173; - 78 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000, Kč, označené jako série B s pořadovými čísly: 001-009, 012-019, 022, 024-027, 029-032, 034-041, 044, 047, 053-066, 068-085, 091-093, 102-108; - 19 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500, Kč, označené jako série C s pořadovými čísly: 001-002, 005, 009-011, 013, 016, 018-019, 022-023, 025-026, 028, 032-033, 036-037; - 79 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500, Kč, označené jako série D s pořadovými čísly: 001-006, 011-014, 019-020, 024-026, 033-041, 049, 056, 060-062, 070-077, 080-082, 087, 095 104, 109, 113-114, 118-124, 135-136, 14 1-146, 151-152, 155-162, vydaných společností Monta spol. a.s. jsou ve vlastnictví pana Ing. Miloslava Palackého, nar. 10. dubna 1954, bytem Severní 650, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a dále, že pan Ing. Miloslav Palacký má ve svém majetku akcie vydané společností Monta spol. a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 8.777.000,- Kč (slovy: osm milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti Monta spol. a.s. o velikosti 93,696 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právec h o velikosti 93,696 % ve společnosti Monta spol. a.s. Všechny akcie emitované společností Monta spol. a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 2.Valná hromada určuje, že pan Ing. Miloslav Palacký, nar. 10. dubna 1954, bytem Severní 650, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, je hlavním akcionářem společnosti Monta spol. a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenný ch papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění. 3.Valná hromada konstatuje, že pan Ing. Miloslav Palacký, nar. 10. dubna 1954, bytem Severní 650, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, doložil potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřes ky, 616 00 Brno, že před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti Monta spol. a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. 4.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů akcií vydaných společností Monta spol. a.s. tak, že: Všechny kmenové akcie na jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví pana Ing. Miloslava Palackého, nar. 10. dubna 1954, bytem Severní 650, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Monta spol. a.s. na osobu hlavního akcionáře pana Ing. Miloslava Palackého, nar. 10. dubna 1954, bytem Severní 650, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za podmínek stanovených v ustanovení § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na h lavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na částku ve výši 29.853,60 Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 5 000,- Kč na částku ve výši 2.985,36 Kč, za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč na částku ve výši 1.492,68 Kč a za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč na částku ve výši 298,54 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1411/66/14 vypracovaným Ing. Otto Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 15. září 2014. 6.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Monta spol. a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 742, email: corporate@cyrrus.cz . Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. 6.11.2014
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 8.6.2001 přijala následující usnesení o zrušení zaměstnaneckých akcií a o s tím souvisejícím snížení základního kapitálu společnosti: Veškeré zaměstnanecké akcie společnosti o celkové nominální hodnotě 4.066.500,-Kč se zrušují, aniž by byly nahrazeny jiným druhem akcií. Základní kapitál společnosti se s poukazem na ust. § 161b odst. 4 věty prvé na konci obchodního zákoníka č. 513/1991 Sb. v platném znění s ohledem na to, že všechny emitované vlastní zaměstnanecké akcie společnosti vykoupené v důsledku rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci, kteří je drželi, snižuje s dosavadní výše 13.434.000,-Kč o 4.066.500,-Kč na novou výši základního kapitálu 9.367.500,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně s využitím všech emitovaných vlastních zaměstnaneckých akcií společnosti v listinné podobě v majetku společnosti o celkové nominální hodnotě 4.066.500,-Kč, které budou po účinnosti tohoto rozhodnutí , tzn. po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, s ohledem na jejich listinnou podobu zničeny. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zaúčtována proti účtu "vlastní akcie" a ve zbytku do hospodářského výsledku běžného roku. 19.9.2001 - 5.12.2002
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.9.1999 přijala následující usnesení o snížení základního jmění společnosti: "Základní jmění společnosti se za účelem úhrady ztrát z hospodaření společnosti z předchozích let ve výši 7.606.000,-Kč, a současně za účelem převodu ke zvýšení rezervního fondu společnosti o 5.828.000,-Kč na úhradu budoucí ztráty z hospodaření snižuje z dosavadních 26.868.000,-Kč o 13.434.000,-Kč na 13.434.000,-Kč, tzn. na 50% dosavadní hodnoty základního jmění, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti na jednu polovinu jejich dosavadní jmenovité hodnoty, tj. ze 100.000,-Kč na 50.000,-Kč, z 10.000,-Kč na 5.000,-Kč, z 5.000,-Kč na 2.500,-Kč a z 1.000,-Kč na 500,-Kč. Snížení bude provedeno vydáním nových akcií nižší jmenovité hodnoty, a to kmenových i zaměstnaneckých akcií vydávaných v listinné podobě a znějících na jméno. Představenstvo společnosti k tomu vyzve akcionáře doporučeným dopisem zaslaným do 30 dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí o snížení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku, na adresu společnosti známého sídla nebo bydliště akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy jim byly výzvy zaslány, předložili stávající akcie za účelem výměny na nové akcie nižší jmenovité hodnoty." 1.11.1999 - 24.11.2000
Den vzniku: 30.10.1992 1.11.1992
Zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32. 1.11.1992 - 6.5.2015

Aktuální kontaktní údaje Monta spol. a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47151510
Obchodní firma: Monta spol. a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 24.3.1993
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47151510
Firma: Monta spol. a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Nový Jičín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1992

Kontakty na Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01 22.4.2015
Sídlo: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01 19.9.2001 - 22.4.2015
Sídlo: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01 10.6.1998 - 19.9.2001
Sídlo: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01 16.4.1998 - 10.6.1998
Sídlo: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01 1.11.1992 - 16.4.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: B. Martinů 1885/2, Nový Jičín 741 01

Obory činností Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.4.2015
zprostředkování obchodu a služeb 19.9.2001 - 22.4.2015
pronájem movitých a nemovitých věcí 19.9.2001 - 22.4.2015
ubytovací služby 10.6.1998 - 22.4.2015
ubytovací služby výjma koncesovaných 16.4.1998 - 10.6.1998
pronájem nebytových prostor 16.4.1998 - 22.4.2015
provádění inženýrských staveb včetně tech. vybavení sídlištních celků 3.1.1994 - 16.4.1998
provádění průmyslových staveb 3.1.1994 - 16.4.1998
provádění bytových a občanských staveb 3.1.1994 - 16.4.1998
demolice a zemní práce 3.1.1994 - 16.4.1998
práce malířské a natěračské 3.1.1994 - 16.4.1998
silniční motorová doprava 3.1.1994 - 16.4.1998
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů NN 3.1.1994 - 16.4.1998
pokrývačství 3.1.1994 - 16.4.1998
zámečnictví 3.1.1994 - 16.4.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.1.1994 - 22.4.2015
pomocná technologická stavební výroba pro realizaci stavebně montážní činnosti 1.11.1992 - 3.1.1994
dobývání surovin (kámen, štěrk, štěrkopísek, trhací práce podle zvláštního povolení) 1.11.1992 - 3.1.1994
výroba: stavebních dílců pilařských výrobků dílenských (tesařské a truhlářské výrobky, ocelové a železobetonové konstrukce pro halové objekty, výroba kovových předmětů) výrobků 1.11.1992 - 3.1.1994
generální opravy stavebních strojů a mechanizmů, střední opravy a údržba střední a malé mechanizace, oprava a údržba dopravních prostředků, opravy a údržba předmětů postupné spotřeby 1.11.1992 - 3.1.1994
neveřejná nákladová doprava podle zvláštního povolení, provoz stavebních strojů a mechanizmů, poskytování stavebních strojů a mechanizmů organizacím a občanům 1.11.1992 - 3.1.1994
technická inspekce energetického zařízení, zdvihovacích zařízení a vysokotlakých nádob podle zvláštního povolení 1.11.1992 - 3.1.1994
obchodní činnost 1.11.1992 - 3.1.1994
montáže technologických zařízení 1.11.1992 - 3.1.1994
projektová a inženýrská činnost podle zvláštního povolení 1.11.1992 - 3.1.1994
montáž, oprava a údržba elektrických zařízení 1.11.1992 - 3.1.1994
stravovací a ubytovací služby 1.11.1992 - 3.1.1994
dodávky stavebních a montážních prací v rozsahu průmyslového, inženýrského, vodního stavitelství 1.11.1992 - 3.1.1994
opravy, údržba a rekonstrukce stavebních objektů a technologických zařízení 1.11.1992 - 3.1.1994
stavební i nestavební práce související s prováděním hospodářsko-technických úprav pozemků, rekultivace a zúrodnění pozemků 1.11.1992 - 3.1.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.5.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: B. Martinů 1885/2 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1001594983
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.1.1997

Živnost č. 2 pokrývačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 18.12.1996

Živnost č. 3 provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlištních celků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 7.5.1996

Živnost č. 4 zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 21.12.1996

Živnost č. 5 montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 29.6.1999

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 7.5.1996

Živnost č. 8 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 7.5.1996

Živnost č. 9 odstraňování staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 7.5.1996

Živnost č. 10 Zemní a jiné související práce ve stavebnictví ( vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ )

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 19.8.1998

Živnost č. 11 Práce malířské a natěračské

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 2.12.1996

Živnost č. 12 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.1993
Zánik oprávnění: 17.12.1996

Živnost č. 13 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.1993
Zánik oprávnění: 17.12.1996
Konec oprávnění: 6.3.1998

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1995
Zánik oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 16 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Demolice a příprava staveniště
Průzkumné vrtné práce
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. 6.5.2015
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat v plném rozsahu samostatně každý člen představenstva. 22.4.2015 - 6.5.2015
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat v plném rozsahu samostatně každý člen představenstva. 16.4.1998 - 22.4.2015
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jedná ve všech věcech předseda představenstva, neboť ti členové představenstva, kteří k tomu byli předsedou představenstva písemně zmocněni. 19.5.1995 - 16.4.1998
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.11.1992 - 19.5.1995
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 17.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Miroslav Šustek 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídl. Beskydské 1194, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Jaroslav Geryk 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 210, Veřovice 742 73
Jméno: Ing. Ivo Vahalík 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dlouhá 1861/52, Nový Jičín 741 01
Jméno: František Macháň 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 824/14, Nový Jičín 741 01
Jméno: Pavel Kracík 19.5.1995 - 16.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Rostislav Kracík 19.5.1995 - 10.6.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Vlastimil Kracík 19.5.1995 - 1.11.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 16.4.1998 - 1.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Vojtěch Lazecký 1.11.1999 - 4.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jubilejní 590/8, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Rostislav Kracík 10.6.1998 - 19.9.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Vlastimil Kracík 1.11.1999 - 19.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 1.11.1999 - 19.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Jindřiška Pavlíčková 4.1.2001 - 19.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Františka Horečky 331 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 8.6.2001 do 11.9.2006
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Marcela Palacká 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Ve funkci: od 8.6.2001 do 11.9.2006
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Jindřiška Pavlíčková 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.12.2000 do 11.9.2006
Adresa: Františka Horečky 0 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 11.12.2006 - 20.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006
Ve funkci: od 11.9.2006
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Marcela Palacká 11.12.2006 - 20.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006
Ve funkci: od 11.9.2006
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Jindřiška Pavlíčková 11.12.2006 - 18.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 28.12.2009
Adresa: 223, Tichá 742 74
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 20.7.2009 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Ve funkci: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marcela Palacká 20.7.2009 - 31.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Ve funkci: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Zdeňka Adamcová 18.1.2010 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 20.6.2011
Adresa: 57, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 31.8.2011 - 18.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 30.5.2012
Ve funkci: od 20.6.2011 do 30.5.2012
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marcela Palacká 31.8.2011 - 18.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 30.5.2012
Ve funkci: od 20.6.2011 do 30.5.2012
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Zdeňka Adamcová 31.8.2011 - 18.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2011 do 30.5.2012
Adresa: 57, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 18.9.2012 - 22.4.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Ve funkci: od 5.6.2012
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marcela Palacká 18.9.2012 - 22.4.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Ve funkci: od 5.6.2012
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ivana Hynková 18.9.2012 - 22.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012
Adresa: Pionýrská 992/24, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miloslav Palacký 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012 do 6.5.2015
Ve funkci: od 5.6.2012 do 6.5.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marcela Palacká 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012 do 6.5.2015
Ve funkci: od 5.6.2012 do 6.5.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ivana Hynková 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2012 do 6.5.2015
Adresa: Pionýrská 992/24, Olomouc 779 00
Jméno: Miloslav Palacký 6.5.2015 - 17.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2015 do 5.10.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marcela Palacká 6.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Milan Hradil 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen
Adresa: Budovatelů 1774/6, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Pavel Měrka 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen
Adresa: Podříčí 43, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Jiří Kiša 1.11.1992 - 19.5.1995
Funkce: člen
Adresa: Dvořákova 1099, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Pavla Kracíková 19.5.1995 - 10.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Vojtěch Lazecký 1.11.1992 - 1.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Jubilejní 9 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Jméno: Marie Kracíková 19.5.1995 - 1.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Pavla Kracíková 10.6.1998 - 19.9.2001
Funkce: člen
Adresa: Malostranská 585, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marie Kracíková 1.11.1999 - 19.9.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: Venkovská 176, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Marcela Palacká 1.11.1999 - 19.9.2001
Funkce: předseda
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Milada Španihelová 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: od 8.6.2001 do 11.9.2006
Adresa: Revoluční 1525/6, Nový Jičín 741 01
Jméno: Roman Poloch 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 8.6.2001 do 11.9.2006
Adresa: Bezručova 424/28, Nový Jičín 741 01
Jméno: Božena Juříková 19.9.2001 - 11.12.2006
Funkce: členka
Ve funkci: od 8.6.2001 do 11.9.2006
Adresa: Za Korunou 199, Nový Jičín 741 01
Jméno: Miloslav Palacký 11.12.2006 - 20.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2006
Ve funkci: od 11.9.2006
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Božena Juříková 11.12.2006 - 18.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2006 do 13.7.2009
Adresa: Za Korunou 199, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Roman Poloch 11.12.2006 - 31.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Ve funkci: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Miloslav Palacký 20.7.2009 - 31.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Ve funkci: od 11.9.2006 do 20.6.2011
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Richard David 18.12.2009 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2009 do 20.6.2011
Adresa: 66, Bernartice nad Odrou 741 01
Jméno: Ing. Roman Poloch 31.8.2011 - 12.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011
Ve funkci: od 20.6.2011
Adresa: Palackého 2013/124, Nový Jičín 741 01
Jméno: Miloslav Palacký 31.8.2011 - 22.4.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011
Ve funkci: od 20.6.2011
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Richard David 31.8.2011 - 22.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011
Adresa: 66, Bernartice nad Odrou 741 01
Jméno: Ing. Roman Poloch 12.9.2014 - 22.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011
Ve funkci: od 20.6.2011
Adresa: 261, Hostašovice 741 01
Jméno: Miloslav Palacký 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011 do 6.5.2015
Ve funkci: od 20.6.2011 do 6.5.2015
Adresa: Severní 650, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Roman Poloch 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011 do 6.5.2015
Ve funkci: od 20.6.2011 do 6.5.2015
Adresa: 261, Hostašovice 741 01
Jméno: Richard David 22.4.2015 - 6.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011 do 6.5.2015
Adresa: 61, Bernartice nad Odrou 741 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Palacký

Vlastníci firmy Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 000 000 Kč - 14.11.2017
zakladni 9 367 500 Kč - 5.12.2002 - 14.11.2017
zakladni 13 434 000 Kč - 24.11.2000 - 5.12.2002
zakladni 26 868 000 Kč - 3.1.1994 - 24.11.2000
zakladni 25 319 000 Kč - 1.11.1992 - 3.1.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 25 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 81 24.11.2000 - 24.11.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 50 000 Kč 81 24.11.2000 - 5.12.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 500 Kč 33 24.11.2000 - 5.12.2002
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 173 24.11.2000 - 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 108 24.11.2000 - 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 2 500 Kč 38 24.11.2000 - 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 165 24.11.2000 - 14.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 173 23.6.1999 - 24.11.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 108 23.6.1999 - 24.11.2000
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 38 23.6.1999 - 24.11.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 165 23.6.1999 - 24.11.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 100 000 Kč 81 23.6.1999 - 24.11.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 33 23.6.1999 - 24.11.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 18 735 10.6.1998 - 23.6.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 133 10.6.1998 - 23.6.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 26 868 3.1.1994 - 10.6.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 25 319 1.11.1992 - 3.1.1994

Sbírka Listin Monta spol. a.s. IČO: 47151510

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 510/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 5.10.2015 15.10.2015 19.11.2015 1
B 510/SL 60 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 14.7.2015 2
B 510/SL 58 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 14.7.2015 2
B 510/SL 57 notářský zápis [Nz 71/2015,N 92/2015] Krajský soud v Ostravě 27.4.2015 5.5.2015 11.5.2015 24
B 510/SL 56 notářský zápis NZ 377/2014 Krajský soud v Ostravě 5.11.2014 12.11.2014 62
B 510/SL 55 výroční zpráva [2013] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 18.8.2014 5
B 510/SL 54 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 18.8.2014 4
B 510/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 4.6.2014 7.7.2014 18.8.2014 5
B 510/SL 52 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 5.6.2014 5
B 510/SL 51 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 8.8.2013 9.8.2013 5
B 510/SL 50 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2013 8.7.2013 22.7.2013 5
B 510/SL 49 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 22.7.2013 3
B 510/SL 48 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 22.7.2013 4
B 510/SL 47 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.9.2012 14.11.2012 2
B 510/SL 46 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 20.9.2012 14.11.2012 1
B 510/SL 45 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 20.9.2012 14.11.2012 2
B 510/SL 44 ovládací smlouva 6x Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 31.8.2011 8
B 510/SL 43 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 11.7.2011 5
B 510/SL 42 výroční zpráva r. 09 vč.úz,příl.,§66a/9,zápis Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 26.7.2010 15
B 510/SL 41 výroční zpráva r.2008 s úč.záv.,příl.záp.z VH Krajský soud v Ostravě 29.9.2009 13.10.2009 16
B 510/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -záp.z VH-odvol. a vol.,hos.08 Krajský soud v Ostravě 13.7.2009 2.9.2009 1.10.2009 5
B 510/SL 39 podpisové vzory +č.pr.Marc.Palacká Krajský soud v Ostravě 15.7.2009 17.7.2009 27.7.2009 1
B 510/SL 38 podpisové vzory +č.pr.Ing.Milosl.Palacký Krajský soud v Ostravě 15.7.2009 17.7.2009 27.7.2009 1
B 510/SL 37 ostatní - Zápis ŘVH- schvál ú.z.r. 07 Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 28.11.2008 1.12.2008 5
B 510/SL 36 účetní závěrka - r. 2007 Cash flow Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 28.11.2008 1.12.2008 1
B 510/SL 35 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 510/SL 34 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 28.11.2008 1.12.2008 4
B 510/SL 33 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 28.11.2008 1.12.2008 7
B 510/SL 32 účetní závěrka r.2006+zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.8.2007 9.10.2007 19
B 510/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 8.12.2006 27.12.2006 1
B 510/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 8.12.2006 27.12.2006 1
B 510/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 8.12.2006 27.12.2006 4
B 510/SL 28 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 24.7.2006 11.8.2006 12
B 510/SL 27 ostatní zápis z VH(schv.úč.z.r.05) Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 24.7.2006 11.8.2006 5
B 510/SL 26 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 17.5.2005 24.6.2005 27.6.2005 5
B 510/SL 25 účetní závěrka r. 2004 bez příl. Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 27.6.2005 6
B 510/SL 24 účetní závěrka r. 2003-jen rozv.+zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2004 8.6.2004 15
B 510/SL 23 výroční zpráva r. 2003 jen výklad+zkr.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 7.6.2004 8.6.2004 5
B 510/SL 21 účetní závěrka r. 2001vč.aud. Krajský soud v Ostravě 27.5.2002 30.5.2002 19
B 510/SL 9 notářský zápis NZ 115/99 Krajský soud v Ostravě 16.4.1999 2.5.2002 9.5.2002 42
B 510/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2000 2.5.2002 9.5.2002 2
B 510/SL 7 notářský zápis NZ 242/99 Krajský soud v Ostravě 8.5.1999 2.5.2002 9.5.2002 12
B 510/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 28.4.1997 2.5.2002 9.5.2002 1
B 510/SL 20 účetní závěrka r. 2000 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 18
B 510/SL 19 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 20
B 510/SL 18 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 20
B 510/SL 17 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 18
B 510/SL 16 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 15
B 510/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 9.5.2002 5
B 510/SL 14 notářský zápis NZ 785/92 Krajský soud v Ostravě 20.8.1992 2.5.2002 9.5.2002 20
B 510/SL 13 notářský zápis NZ 79/93 Krajský soud v Ostravě 16.9.1993 2.5.2002 9.5.2002 11
B 510/SL 12 notářský zápis NZ 115/93 Krajský soud v Ostravě 21.12.1993 2.5.2002 9.5.2002 8
B 510/SL 11 notářský zápis NZ 73/95 Krajský soud v Ostravě 15.4.1995 2.5.2002 9.5.2002 21
B 510/SL 10 notářský zápis NZ 102/98 Krajský soud v Ostravě 27.4.1998 2.5.2002 9.5.2002 42
B 510/SL 5 notářský zápis NZ 149/2001 Krajský soud v Ostravě 8.6.2001 2.7.2001 4.10.2001 73
B 510/SL 4 notářský zápis NZ 242/99 Krajský soud v Ostravě 15.9.1999 23.9.1999 1.11.1999 13
B 510/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.9.1999 23.9.1999 1.11.1999 21
B 510/SL 2 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.4.1998 5.6.1998 10.6.1998 50
B 510/SL 1 notářský zápis NZ 121/97 Krajský soud v Ostravě 28.4.1997 19.6.1997 16.4.1998 36
B 510/SL 22 účetní závěrka r. 2002+výr.zpr.-výklad Krajský soud v Ostravě 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Monta spol. a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Monta spol. a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.