MONETA Money Bank, a.s. Praha IČO: 25672720

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MONETA Money Bank, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25672720.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MONETA Money Bank, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob.

Základní údaje o MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9.6.1998
Spisová značka: B 5403
IČO: 25672720
Obchodní firma: MONETA Money Bank, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.6.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.6.1998
Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.000.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých). 2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie. 4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. 6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upis ovatel). 7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie). 8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213217422/0600, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen po hledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Cast le, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle pře počítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000. 000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19 801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společ nosti oznámen dne 12.11.2015. 11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnost i ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých). 12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/ 1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie. 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. 23.11.2015 - 13.5.2016
Počet členů statutárního orgánu: 4 12.9.2014 - 23.11.2015
U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na ob chodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostá tní fúze sloučením. 30.9.2010
Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jediný akcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti: Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč (slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč (slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti. Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, je rozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie"). Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plném rozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojů Společnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsání České národní bance. Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, která počíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH do obchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dne jejího počátku. Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitým vkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedený Společností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všech Akcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dne jejího počátku. 1.7.1998 - 25.3.2003

Aktuální kontaktní údaje MONETA Money Bank, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25672720
Firma: MONETA Money Bank, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 9.6.1998

Kontakty na MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vyskočilova 1442/1 , Praha 140 00 26.11.2018
Sídlo: Vyskočilova 1422/1 , Praha 140 00 15.2.2012 - 26.11.2018
Sídlo: Vyskočilova 1422/1 , Praha 140 00 4.2.2003 - 15.2.2012
Sídlo: Hybernská 1006/18 , Praha 110 00 9.6.1998 - 4.2.2003

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vyskočilova 1422/1, Praha 140 00

Obory činností MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; doplňkové investiční služby: - podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT; - podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT. 23.11.2015
vydávání a správa platebních prostředků 17.1.2005
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 17.1.2005
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GECB 17.1.2005
poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb tý kajících se přeměn společností nebo převodů podniků 17.1.2005 - 23.11.2015
vydávání hypotečních zástavních listů dle zvláštního zákona 4.2.2003 - 17.1.2005
přijímání vkladů od veřejnosti 9.6.1998
poskytování úvěrů 9.6.1998
investování do cenných papírů na vlastní účet 9.6.1998
finanční pronájem (finanční leasing) 9.6.1998
platební styk a zúčtování 9.6.1998
poskytování záruk 9.6.1998
otevírání akreditivů 9.6.1998
obstarávání inkasa 9.6.1998
finanční makléřství 9.6.1998
výkon funkce depozitáře 9.6.1998
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 9.6.1998
poskytování bankovních informací 9.6.1998
pronájem bezpečnostních schránek 9.6.1998
vydávání platebních prostředků, například platebních karet, cestovních šeků 9.6.1998 - 17.1.2005
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami v rozsahu: - obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet - bez omezení - obchodování s devizovými hodnotami na účet klienta - s výjimkou zahraničních cenných papírů a devizových derivátů 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů v rozsahu: - obchodování na vlastní účet - s výjimkou koupě nebo prodeje derivátů na vlastní účet pro jiného 3. s převoditelnými cennými papíry v rozsahu: - obchodování na vlastní účet s výjimkou koupě nebo prodeje cenného papíru na vlastní účet pro jiného 9.6.1998 - 17.1.2005
poskytování porad ve věcech podnikání 9.6.1998 - 17.1.2005
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot s výjimkou cenných papírů 9.6.1998 - 17.1.2005

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Finanční leasing
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Vedení firmy MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost vždy zastupují dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 13.5.2016
Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva. 21.1.2016 - 13.5.2016
Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva. 26.7.2005 - 21.1.2016
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. 11.3.2005 - 26.7.2005
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k vytištěnému nebo psanému jménu společnosti společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 9.6.1998 - 11.3.2005
Jméno: Tomáš Spurný 12.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Ve funkci: od 1.10.2015
Adresa: Trojská 659/183, Praha 171 00
Jméno: Albert Piet Van Veen 14.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2017
Adresa: Koningin Emmakade 157 , Den Haag Nizozemské království
Jméno: Jan Novotný 2.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2017
Adresa: Jeseniova 2852/16, Praha 130 00
Jméno: Jan Friček 8.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2019
Adresa: Nad Smetankou 225/2, Praha 190 00
Jméno: Carl Normann Vökt 17.5.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.1.2017
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Ibsenova 1234/1, Praha 120 00
Jméno: Ladislav Nussbauer 9.6.1998 - 28.1.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 1593/16, Plzeň 301 00
Jméno: Paul Le Houillier 9.6.1998 - 6.5.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 9.9.1998
Ve funkci: do 9.9.1998
Adresa: U Lípy 973, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: James Edward Slavik 3.12.2002 - 7.6.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.1999 do 20.3.2001
Adresa: Pařížská 128/22, Praha 110 00
Jméno: ing. Jiří Klumpar 3.12.2002 - 15.7.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.1999
Adresa: Geologická 992/3, Praha 152 00
Jméno: Ivan Svítek 6.5.2003 - 15.7.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.1998 do 23.8.2003
Ve funkci: od 22.12.1998 do 23.8.2001
Adresa: Fetrovská 908/8, Praha 160 00
Jméno: ing. Jiří Klumpar 15.7.2003 - 15.7.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 17.3.1999
Ve funkci: od 15.11.2001
Adresa: Geologická 992/3, Praha 152 00
Jméno: Petr Šmída 9.6.1998 - 20.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 28.11.2002
Adresa: Letohradská 1212/38, Praha 170 00
Jméno: František Ježek 7.6.2003 - 20.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.3.2001 do 28.11.2002
Adresa: U křížku 1401/8, Praha 140 00
Jméno: Tomáš Salomon 7.6.2003 - 11.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.3.2001 do 17.5.2004
Ve funkci: do 17.5.2004
Adresa: Sadová 474/6, Praha 161 00
Jméno: ing. Jiří Klumpar 15.7.2003 - 11.3.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 17.3.1999 do 22.6.2004
Ve funkci: od 15.11.2001 do 22.6.2004
Adresa: U lesa 495, Jesenice 252 42
Jméno: Sonia Slavtcheva 20.8.2003 - 11.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2002
Ve funkci: od 28.11.2002
Adresa: Mylnerovka 2509/10, Praha 160 00
Jméno: Sonia Slavtcheva 11.3.2005 - 14.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2002 do 22.1.2005
Ve funkci: od 28.11.2002 do 22.1.2005
Adresa: Na Fialce II , 163 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: člen Miroslav Červenka 20.8.2003 - 4.5.2006
Trvání členství: od 28.11.2002 do 8.2.2006
Ve funkci: od 28.11.2002 do 8.2.2006
Adresa: Zadní 478, Zvole 252 45
Jméno: Gerard Ryan 20.8.2003 - 3.5.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.11.2002 do 20.10.2006
Ve funkci: od 3.12.2002 do 20.10.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
28 Pilrig Street, EH6 5AJ, Edinburgh
Jméno: Jan Rollo 10.2.2004 - 3.12.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.10.2003 do 29.10.2007
Adresa: Na okraji 335/42, Praha 162 00
Jméno: Pieter Van Groos 3.5.2007 - 26.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2006 do 4.12.2007
Ve funkci: od 23.10.2006 do 4.12.2007
Adresa: Italská 212/5, Praha 120 00
Jméno: Jan Rollo 3.12.2007 - 29.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2007 do 6.11.2008
Ve funkci: od 30.10.2007 do 6.11.2008
Adresa: Na okraji 335/42, Praha 162 00
Jméno: Christoph Glaser 14.7.2005 - 4.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2005 do 5.5.2009
Ve funkci: od 5.5.2005 do 5.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Haydn-Strasse 18, 01309 Dresden
Jméno: Christoph Glaser 4.6.2009 - 4.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2009
Ve funkci: od 6.5.2009
Adresa: Janáčkovo nábřeží 138/59, Praha 150 00
Jméno: Wade Udell Robinson 7.1.2011 - 7.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2010
Adresa: Vilová 102, Jesenice 252 42
Jméno: Peter Ronald Herbert 1.8.2008 - 8.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 30.6.2011
Ve funkci: od 10.7.2008 do 30.6.2011
Adresa: Ibsenova 1234/1, Praha 120 00
Jméno: Rajesh Ramakrishna Gupta 11.9.2009 - 8.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.2009 do 30.6.2011
Adresa: Italská 1202/12, Praha 120 00
Jméno: Brett Matthew Belcher 7.3.2008 - 15.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 20.12.2011
Ve funkci: od 20.12.2007 do 20.12.2011
Adresa: Na Výhledu 1437, Hostivice 253 01
Jméno: Wade Udell Robison 7.1.2011 - 15.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2010 do 30.12.2011
Adresa: Vilová 102, Jesenice 252 42
Jméno: Christoph Glaser 4.6.2009 - 25.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2009 do 31.8.2012
Ve funkci: od 6.5.2009 do 31.8.2012
Adresa: Janáčkovo nábřeží 138/59, Praha 150 00
Jméno: Brett Matthew Belcher 15.2.2012 - 4.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2011 do 5.11.2012
Ve funkci: od 21.12.2011 do 5.11.2012
Adresa: Na Výhledu 1437, Hostivice 253 01
Jméno: Jiří Báča 21.5.2010 - 14.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2010 do 25.1.2013
Adresa: Turistická 223, Liberec 460 01
Jméno: Mathias Sebastian Thielen 15.2.2012 - 6.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2011 do 25.11.2013
Adresa: Ibsenova 1234/1, Praha 120 00
Jméno: Sean Morrissey 8.9.2011 - 12.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.2011 do 30.9.2015
Ve funkci: od 26.7.2011 do 30.9.2015
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7, Praha 110 00
Jméno: Philip Holemans 12.9.2014 - 21.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2014
Ve funkci: od 17.7.2014
Adresa: Pod Meliškou 2720/6, Praha 164 00
Jméno: Philip Holemans 21.4.2016 - 25.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2014
Ve funkci: od 20.4.2016
Adresa: Pod Meliškou 2720/6, Praha 164 00
Jméno: Jan Novotný 6.1.2014 - 2.8.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2013 do 16.12.2017
Adresa: Jeseniova 2852/16, Praha 130 00
Jméno: Carl Normann Vökt 14.2.2013 - 13.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2013 do 25.1.2017
Adresa: Ibsenova 1234/1, Praha 120 00
Jméno: Philip Holemans 25.4.2018 - 13.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2014 do 17.7.2018
Ve funkci: od 20.4.2016 do 17.7.2018
Adresa: V Šáreckém údolí 2766 1, 160 00 Praha Česká republika
Jméno: Philip Paul Roos Holemans 13.10.2018 - 8.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2018 do 28.2.2019
Ve funkci: od 20.7.2018 do 28.2.2019
Adresa: V Šáreckém údolí 2766 1, 160 00 Praha Česká republika
Jméno: Carl Normann Vökt 13.10.2018 - 17.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2017
Adresa: Ibsenova 1234/1, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Clare Ronald Clarke 28.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2016
Adresa: Ztracená 1393, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Michal Petrman 28.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2016
Adresa: Královny Žofie 1694/21, Praha 148 00
Jméno: Denis Arthur Hall 28.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2016
Adresa: 6 Barrington Park Gardens , Chalfont St Giles, Buckinghamshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Ing. Miroslav Singer PhD. 24.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: Eliášova 550/44, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tomáš Pardubický 15.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2017
Ve funkci: od 26.10.2017
Adresa: Na lhotech 1441/26, Praha 148 00
Jméno: Gabriel Eichler 10.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2017
Ve funkci: od 2.8.2018
Adresa: Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 120 00
Jméno: Klára Sokolová 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: Dr. Bartůňka 1118, Chrudim 537 01
Jméno: Jiří Huml 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: Pardubická 1230, Černošice 252 28
Jméno: Aleš Sloupenský 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2019
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: George Reinhold Tappert 9.6.1998 - 28.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
21 Thurloe Square, London, SW7 2SD
Jméno: Jenne Brittel 9.6.1998 - 28.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Spojené státy americké
1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103
Jméno: Jenne Brittel 28.1.2003 - 4.2.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 13.9.2000
Ve funkci: od 23.7.1998 do 13.9.2000
Adresa: Spojené státy americké
1820 Rittenhose Square, Philadelphia, PA 19103
Jméno: Luciano Passardi 9.6.1998 - 15.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.1.2002
Ve funkci: do 18.1.2002
Adresa: Švýcarská konfederace
Untere Parkstrasse 14, CH-5212 Hausen
Jméno: Prof. Jan Švejnar 28.1.2003 - 15.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.6.1999 do 11.12.2003
Ve funkci: do 11.12.2003
Adresa: Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
Jméno: Albert Decilia 4.2.2003 - 15.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2000 do 11.12.2003
Adresa: Karlsgasse 22 , A 1040 Wien Rakouská republika
Jméno: Prof. Jan Švejnar 15.10.2004 - 8.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.12.2001 do 29.10.2003
Ve funkci: od 11.12.2001 do 29.10.2003
Adresa: Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
Jméno: Luciano Passardi 15.10.2004 - 2.2.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.1.2002 do 24.3.2004
Ve funkci: od 18.1.2002 do 24.3.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Untere Parkstrasse 14, CH 5212 Hausen
Jméno: Thomas Alan Szlosek 2.2.2005 - 11.3.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2004 do 17.5.2004
Ve funkci: od 24.3.2004 do 17.5.2004
Adresa: Irsko
6 Blackwoods, Blackwoods Lane, Portmarnock, Co. Dublin
Jméno: Pavel Zídek 15.10.2004 - 14.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.11.2005
Ve funkci: od 29.11.2001 do 28.11.2005
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: James Desmond O´shea 8.12.2004 - 7.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2003 do 29.10.2007
Ve funkci: od 29.10.2003 do 29.10.2007
Adresa: Irsko
"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath
Jméno: Susan Elizabeth Crichton 11.3.2005 - 1.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2004 do 10.6.2008
Ve funkci: od 22.6.2004 do 10.6.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
The Pheasantries, Ley Hill, Chesham, Buckinghamshire, HP5 3QR
Jméno: James Desmond O´shea 7.3.2008 - 1.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2007 do 10.7.2008
Ve funkci: od 20.12.2007 do 10.7.2008
Adresa: Irsko
"Aragorn", Balreask, Navan, Co.Meath
Jméno: Peter Morris Franklin 1.8.2008 - 25.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Pembridge Villas 62a, SW11
Jméno: Peter Morris Franklin 25.11.2008 - 4.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2008 do 28.4.2009
Ve funkci: od 29.10.2008 do 28.4.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Pembridge Villas 62a, SW11
Jméno: Ing. Pavel Zídek 14.4.2006 - 25.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2005 do 29.11.2009
Ve funkci: od 29.11.2005 do 29.11.2009
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Zídek 25.3.2010 - 26.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2009 do 18.12.2011
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Aleš Blažek 1.7.2008 - 4.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2008 do 10.6.2012
Adresa: Neherovská 1924/28, Praha 160 00
Jméno: Robert Charles Green 19.8.2009 - 6.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2013
Ve funkci: od 13.7.2009 do 30.6.2013
Adresa: Spojené státy americké
Ridgefield, Powderhorn Drive 12, CT 06877
Jméno: Ing. Iva Hamouzová 26.4.2012 - 30.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2012 do 31.12.2013
Adresa: Boženy Němcové 1157/9, Litoměřice 412 01
Jméno: Aleš Blažek 4.2.2013 - 11.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012 do 20.6.2014
Ve funkci: do 20.6.2014
Adresa: Neherovská 1924/28, Praha 160 00
Jméno: Paul David Hurd 6.1.2014 - 28.6.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.12.2013 do 21.4.2016
Adresa: Little Brook Cottage, Bells Farm Road , Kent, Tonbridge, Hadlow Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Todd Lamar Smith 30.4.2014 - 28.6.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2014 do 21.4.2016
Ve funkci: od 5.2.2014 do 21.4.2016
Adresa: 4 Queens Grove , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Andrew Charles Bull 11.11.2014 - 28.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2014 do 21.4.2016
Adresa: Thelland, Shere Road , West Horsley, Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Christopher Michael Chambers 28.6.2016 - 20.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2016 do 20.5.2017
Ve funkci: od 21.4.2016 do 20.5.2017
Adresa: 1 Napier Avenue , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Richard Alan Laxer 11.7.2016 - 20.10.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2016 do 23.4.2017
Ve funkci: od 21.4.2016 do 23.4.2017
Adresa: 48 Marlborough Place , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Maria Luisa Cicognani 31.10.2017 - 10.12.2018
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.4.2017 do 1.8.2018
Ve funkci: od 22.5.2017 do 1.8.2018
Adresa: 3 Abbots Court, Thackeray Street , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Gabriel Eichler 15.12.2017 - 10.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2017
Ve funkci: od 26.10.2017
Adresa: Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 120 00
Jméno: Jiří Huml 8.4.2019 - 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2019
Adresa: Pardubická 1230, Černošice 252 28
Jméno: Aleš Sloupenský 8.4.2019 - 8.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.1.2019
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01

Vlastníci firmy MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 511 000 000 Kč 100% 23.11.2015
zakladni 510 000 000 Kč 100% 25.3.2003 - 23.11.2015
zakladni 500 000 000 Kč 100% 9.6.1998 - 25.3.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 511 000 000 11.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 511 23.11.2015 - 11.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 510 25.3.2003 - 23.11.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 500 9.6.1998 - 25.3.2003

Sbírka Listin MONETA Money Bank, a.s. IČO: 25672720

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5403/SL 110 notářský zápis [NZ 698/2013], stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2013 13.1.2016 27.1.2016 44
B 5403/SL 108 notářský zápis [NZ 722/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2015 23.11.2015 80
B 5403/SL 107 notářský zápis [NZ 744/2015] Městský soud v Praze 23.11.2015 23.11.2015 84
B 5403/SL 106 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2015 27.10.2015 13.11.2015 6
B 5403/SL 105 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2015 27.10.2015 13.11.2015 7
B 5403/SL 104 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 30.4.2015 5.5.2015 67
B 5403/SL 103 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2014 1.9.2014 18.9.2014 1
B 5403/SL 102 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 27.6.2014 22.7.2014 25
B 5403/SL 101 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 30.4.2014 13.5.2014 122
B 5403/SL 99 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.12.2013 27.12.2013 17.1.2014 7
B 5403/SL 100 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.11.2013 27.12.2013 17.1.2014 7
B 5403/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 30.4.2013 3.5.2013 63
B 5403/SL 97 notářský zápis NZ 19/2013 Městský soud v Praze 25.1.2013 11.2.2013 20.2.2013 13
B 5403/SL 96 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 5.11.2012 28.1.2013 20.2.2013 13
B 5403/SL 95 notářský zápis NZ 207/2012 Městský soud v Praze 8.6.2012 28.1.2013 20.2.2013 15
B 5403/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 465/2012 Městský soud v Praze 6.12.2012 31.12.2012 7.1.2013 40
B 5403/SL 93 notářský zápis NZ 315/2012 Městský soud v Praze 29.8.2012 3.10.2012 15
B 5403/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2011 30.4.2012 14.5.2012 128
B 5403/SL 92 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.2.2012 10.5.2012 8
B 5403/SL 90 notářský zápis NZ 473/2011 Městský soud v Praze 19.12.2011 24.2.2012 14
B 5403/SL 89 ostatní -zápis z jedn.představenstva Městský soud v Praze 26.7.2011 19.9.2011 2
B 5403/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.6.2011 19.9.2011 3
B 5403/SL 87 notářský zápis NZ 255/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 19.9.2011 14
B 5403/SL 86 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.7.2011 19.9.2011 6
B 5403/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 2.5.2011 5.5.2011 63
B 5403/SL 84 notářský zápis NZ 433/2010 Městský soud v Praze 7.12.2010 28.1.2011 15
B 5403/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2010 28.1.2011 3
B 5403/SL 82 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 4.10.2010 11
B 5403/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.10.2010 51
B 5403/SL 80 notářský zápis -NZ567/10-proj.fúze Městský soud v Praze 20.9.2010 4.10.2010 29
B 5403/SL 79 notářský zápis -NZ566/10-proj.fúze Městský soud v Praze 20.9.2010 4.10.2010 17
B 5403/SL 78 stanovy společnosti - úplné znění (bez data) Městský soud v Praze 15.7.2010 16.7.2010 26
B 5403/SL 77 notářský zápis NZ 208/2010 Městský soud v Praze 16.6.2010 15.7.2010 16.7.2010 17
B 5403/SL 76 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 28.6.2010 2.7.2010 7.7.2010 6
B 5403/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.3.2010 2.6.2010 8.6.2010 2
B 5403/SL 74 notářský zápis NZ 113/2010 Městský soud v Praze 6.4.2010 2.6.2010 8.6.2010 15
B 5403/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora kosolidovaná za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.5.2010 4.5.2010 66
B 5403/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.8.2009 24.9.2009 3
B 5403/SL 71 notářský zápis NZ 309/2009 Městský soud v Praze 26.8.2009 24.9.2009 13
B 5403/SL 70 notářský zápis NZ 245/2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 19.8.2009 15
B 5403/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2009 4.6.2009 3
B 5403/SL 68 notářský zápis -NZ153/09 Městský soud v Praze 28.4.2009 4.6.2009 14
B 5403/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.5.2009 22.5.2009 78
B 5403/SL 66 notářský zápis -NZ388/08 Městský soud v Praze 6.11.2008 6.1.2009 14
B 5403/SL 61 ostatní - kupní sml.o části podniku Městský soud v Praze 2.6.2003 7.10.2008 7.10.2008 61
B 5403/SL 65 notářský zápis -NZ206/08 Městský soud v Praze 10.6.2008 9.9.2008 14
B 5403/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2008 9.9.2008 3
B 5403/SL 63 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 10.7.2008 9.9.2008 2
B 5403/SL 62 notářský zápis -NZ247/08 Městský soud v Praze 10.7.2008 9.9.2008 14
B 5403/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 75
B 5403/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2007 2.5.2008 2.5.2008 75
B 5403/SL 58 notářský zápis -NZ340/07 Městský soud v Praze 4.12.2007 25.3.2008 14
B 5403/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2007 25.3.2008 2
B 5403/SL 55 notářský zápis -NZ355/07 Městský soud v Praze 20.12.2007 25.3.2008 14
B 5403/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.10.2007 11.12.2007 2
B 5403/SL 53 notářský zápis -NZ280/07 Městský soud v Praze 18.10.2007 11.12.2007 16
B 5403/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 + zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 14.5.2007 16.5.2007 0
B 5403/SL 48 notářský zápis NZ 133/2007 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.5.2007 16.5.2007 0
B 5403/SL 52 notářský zápis -NZ309/06 Městský soud v Praze 20.10.2006 14.5.2007 17
B 5403/SL 51 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.10.2006 14.5.2007 2
B 5403/SL 50 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.4.2007 14.5.2007 2
B 5403/SL 47 notářský zápis -NZ39/06 Městský soud v Praze 8.2.2006 4.5.2006 0
B 5403/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 28.4.2006 3.5.2006 105
B 5403/SL 42 notářský zápis -NZ111/06 Městský soud v Praze 27.4.2006 28.4.2006 3.5.2006 0
B 5403/SL 44 notářský zápis -NZ360/05 Městský soud v Praze 5.12.2005 27.4.2006 0
B 5403/SL 41 podpisové vzory prohlášení statut.ogánu Městský soud v Praze 10.5.2004 19.8.2005 0
B 5403/SL 40 notářský zápis NZ 132/2005-rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2005 19.8.2005 0
B 5403/SL 39 notářský zápis 119/2004-rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.5.2004 25.7.2005 19.8.2005 0
B 5403/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 251/2004 Městský soud v Praze 24.8.2004 25.7.2005 19.8.2005 0
B 5403/SL 37 notářský zápis -NZ132/05 Městský soud v Praze 5.5.2005 6.5.2005 1.7.2005 0
B 5403/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 29.4.2005 10.5.2005 0
B 5403/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 4.4.2005 15.4.2005 0
B 5403/SL 35 notářský zápis -NZ119/04 Městský soud v Praze 17.5.2004 2.8.2004 24.3.2005 0
B 5403/SL 34 notářský zápis -NZ158/04 Městský soud v Praze 22.6.2004 2.8.2004 24.3.2005 0
B 5403/SL 29 notářský zápis NZ 63/2004 Městský soud v Praze 24.3.2004 9.2.2005 0
B 5403/SL 26 notářský zápis NZ 343/2003 Městský soud v Praze 29.10.2003 9.2.2005 0
B 5403/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 419/2001 Městský soud v Praze 11.12.2001 9.2.2005 0
B 5403/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 251/2004 Městský soud v Praze 24.8.2004 9.2.2005 0
B 5403/SL 21 notářský zápis -NZ175/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 19.7.2004 26.8.2004 0
B 5403/SL 20 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 26.8.2004 0
B 5403/SL 19 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 19.7.2004 26.8.2004 0
B 5403/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.12.2003 4.3.2004 0
B 5403/SL 17 notářský zápis -NZ343/03 Městský soud v Praze 29.10.2003 4.3.2004 0
B 5403/SL 16 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 24.9.2003 0
B 5403/SL 15 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 3.12.2002 24.9.2003 0
B 5403/SL 14 notářský zápis NZ388/2002 Městský soud v Praze 28.11.2002 24.9.2003 0
B 5403/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr-o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 18.7.2003 18.7.2003 0
B 5403/SL 10 notářský zápis Nz221/2003 Městský soud v Praze 26.6.2003 18.7.2003 18.7.2003 0
B 5403/SL 13 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 15.11.2001 17.7.2003 0
B 5403/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.7.2003 0
B 5403/SL 9 notářský zápis, podpisové vzory Nz153/2001 Městský soud v Praze 20.3.2001 18.6.2003 0
B 5403/SL 8 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 18.6.2003 0
B 5403/SL 7 účetní závěrka +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.2.2003 0
B 5403/SL 6 notářský zápis NZ288/2001 Městský soud v Praze 23.8.2001 19.2.2003 0
B 5403/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 9.10.2002 0
B 5403/SL 4 notářský zápis NZ 200/2002 Městský soud v Praze 17.6.2002 9.10.2002 0
B 5403/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 419/2001 Městský soud v Praze 11.12.2001 31.12.2001 22.3.2002 0
B 5403/SL 2 notářský zápis NZ 189/98 Městský soud v Praze 19.6.1998 20.9.1999 0
B 5403/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 129/98 Městský soud v Praze 20.4.1998 20.9.1999 0
B 5403/SL 56 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 20.12.2007 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MONETA Money Bank, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MONETA Money Bank, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.