MND Drilling & Services a.s. Lužice IČO: 25547631

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MND Drilling & Services a.s., která sídlí v obci Lužice a bylo jí přiděleno IČO 25547631.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MND Drilling & Services a.s. se sídlem v obci Lužice byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 20.12.1998
Spisová značka: B 2843
IČO: 25547631
Obchodní firma: MND Drilling & Services a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.12.1998
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 20.12.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 18.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 18.11.2014
Společnost se sloučila se zanikající společností MND STAVOTRANS a.s., se sídlem Lužice, Velkomoravská 891/400, PSČ 696 18, IČ: 25547445, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 2841.Na společnost, jako právního nástupce, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti MND STAVOTRANS a.s., se sídlem Lužice, Velkomoravská 891/400, PSČ 696 18, IČ: 25547445, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 2841. 31.7.2006
Základní kapitál společnosti MND SERVISNÍ a.s. se zvyšuje o částku ve výši 9.850.000,-- Kč (devětmilionůosmsetpadesáttisíc korunčeských) a to zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Předmětem úpisu formou nepeněžitého vkladu bude:9 (devět) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno a to ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korunčeských),8 (osm) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno a to ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korunčeských),5 (pět) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno a to ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korunčeských).Stávající jediný akcionář tj. společnost Moravské naftové doly, a.s. se sídlem Hodonín, Úprkova č. 807/6, PSČ 695 30, IČ 46346333 upíše všechny výše uvedené akcie ve smlouvě o upsání akcií, přičemž k upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta patnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři zaslán do deseti dnů ode dne, kdy usnesení soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, nabude právní moci.Nepeněžitý vklad jediného akcionáře musí být splacen v sídle společnosti do konce deseti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.Schvaluje se upisování akcií pro stávajícího jediného akcionáře, tj. společnosti Moravské naftové doly, a.s. se sídlem Hodonín, Úprkova č. 807/6, PSČ 695 30, IČ 46346333 nepeněžitým vkladem, kterým je dále uvedený nemovitý majetek:Obec Lužice, katastrální území Lužice u Hodonína, list vlastnictví č. 1022 zapsaný u Katastrálního úřadu v Hodoníně- budova č.p. 900 (stavba pro administrativu) na pozemku parcela číslo 1535, pozemek parcela číslo 1535 o výměře 389 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba) na pozemku parcela číslo 1552, pozemek parcela číslo 1552 o výměře 608 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního (stavba pro výrobu a skladování) na pozemku parcela číslo 1559/11 a na parcele číslo 1559/12, pozemek parcela číslo 1559/11 o výměře 585 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcela číslo 1553/1 o výměře 263 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcela číslo 1558/6 o výměře 419 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcela číslo 1559/29 o výměře 534 m2 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcela číslo 1594/9 o výměře 2281 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek parcela číslo 1558/1 o výměře 4444 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek parcela číslo 1558/18 o výměře 2191 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek parcela číslo 1558/20 o výměře 567 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek parcela číslo 1558/24 o výměře 2107 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek parcela číslo 1558/26 o výměře 439 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,- pozemek par 15.10.2003 - 30.4.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 10.5.2000. 21.8.2000 - 2.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 11.2.2000. 21.2.2000 - 2.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.11.1999. 29.12.1999 - 2.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 6.9.1999. 12.11.1999 - 2.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.10.1999. 25.10.1999 - 2.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 21.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 25.10.1999 - 7.12.1999
o zvýšení základního jmění z částky 127.900.000,- Kč, na částku201.290.000,- Kč tedy o částku 73.390.000,- Kč a to nepeněžitýmvkladem zakladatele bez výzvy k upisování akcií. 25.10.1999 - 7.12.1999
Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je získání majetkupotřebného k zajištění předpokládaného předmětu podnikání. 25.10.1999 - 7.12.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s § 203,odst.2 obchodního zákoníku tak, že stávající jediný akcionář sebude sám podílet na celém navýšení základního jmění. Přednostnípráva akcionářů ve smyslu ustanovení §204 a) se nevyužívá, neboťje v zájmu společnosti získat majetek, který je předmětemnepeněžitého vkladu. 25.10.1999 - 7.12.1999
Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno formounepeněžitého vkladu tvořeného částí podniku - Divize vrtníhokontraktora společnosti Moravské naftové doly, a.s. se sídlemHodonín, Úprkova 6, jak je vymezen ve znaleckých posudcích. 25.10.1999 - 7.12.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií s toutocharakteristikou:* 7 kusů akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000.000,-Kč,* 3 kusy akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000,-Kč,* 3 kusy akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,-Kč,* 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 25.10.1999 - 7.12.1999
Forma akcií: na jméno 25.10.1999 - 7.12.1999
Podoba akcií: dematerializované 25.10.1999 - 7.12.1999
Obchodovatelnost: veřejně neobchodovatelné 25.10.1999 - 7.12.1999
Druh: kmenové 25.10.1999 - 7.12.1999
Emisní kurs 7 ks upsaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě ačiní 70.000.000,- Kč, emisní kurs 3 ks upsaných akcií odpovídájejich jmenovité hodnotě a činí 3.000.000,- Kč, emisní kurs 3 ksakcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí 300.000,- Kč a emisníkurs 9 ks akcií odpovídá jmenovité hodnotě činí 90.000,- Kč. 25.10.1999 - 7.12.1999
Hodnota vkladu dle provedeného ocenění odpovídá emisnímu kursuupsaných akcií splácených tímto vkladem. 25.10.1999 - 7.12.1999
V případě, že hodnota předávaného a přebíraného majetkuvyčíslená v účetních zůstatkových cenách ke dni vkladu budenižší než takto oceněný majetek zařazený do znaleckého posudku,společnost Moravské naftové doly a.s. doplní vklad peněžnímiprostředky do hodnoty majetku zařazeného do odhadu. Jestližehodnota předávaného a přebíraného majetku ke dni vkladuvyčíslená v účetních zůstatkových cenách bude vyšší než taktooceněný majetek zařazený do znaleckého posudku, bude rozdílpovažován za emisní ážio. 25.10.1999 - 7.12.1999
Upisování akcií bude probíhat v jednom kole s tím, že jejichúpis a splácení bude provedeno nejpozději do jednoho měsíce odprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu rejstříku.Upisování akcií a jejich splacení bude provedeno na adrese sídlaspolečnosti Moravských naftových dolů a.s., Úprkova 6, HodonínPSČ 695 30. 25.10.1999 - 7.12.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře při působnosti valné hromady ze dne 2.7.1999. 12.7.1999 - 2.7.2014
Zakladatel a jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodldne 28.4.1999 6.5.1999 - 12.7.1999
o zvýšení základního jmění z částky 59 900 000,-Kč na127 900 000 Kč, tedy o 68 000 000 Kč, a to nepeněžitým vklademzakladatele bez výzvy k upisování akcií. Přitom upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 6.5.1999 - 12.7.1999
Důvodem zvýšení základního jmění je získání majetku, potřebnéhok zajištění předpokládaného předmětu podnikání. 6.5.1999 - 12.7.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s § 203 odst.2 obchodního zákoníku tak, že jediný akcionář Moravské naftovédoly,a.s. se sídlem Hodonín, Úprkova 6 se bude sám podílet nacelém zvýšení základního jmění. Přednostní právo akcionářů vesmyslu ustanovení § 204a) obchodního zákoníku se nevyužívá,neboť je v zájmu společnosti získat majetek, který je předmětemnepeněžitého vkladu. 6.5.1999 - 12.7.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem:* 6 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 10 000 000 Kč v dematerializované podobě veřejněneobchodovatelné,* 8 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 1 000 000 Kč vydaných v dematerializované podoběveřejně neobchodovatelných, 6.5.1999 - 12.7.1999
Upisování akcií bude probíhat v jednom kole s tím, že jejichúpis a splacení bude provedeno nejpozději do jednoho měsíce odprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterýmbude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Upisování akcií a jejich splacení bude provedeno na adresesídla společnosti MND Strojírenská,a.s. se sídlem Hodonín,Úprkova 6, PSČ 695 30. 6.5.1999 - 12.7.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.1.1999. 9.4.1999 - 2.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 1.1.1999 doplněné rozhodnutím téhož ze dne12.3.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 12.3.1999 - 9.4.1999
Zakladatel a jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodldne 1.1.1999- o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kč, na59.900.000,- Kč, tedy o 58.900.000,- Kč, a to nepeněžitýmvkladem zakladatele bez výzvy k upisování akcií. Přitomupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. 12.3.1999 - 9.4.1999
Důvodem zvýšení základního jmění je získání majetku, potřebnéhok zajištění předpokládaného předmětu podnikání. 12.3.1999 - 9.4.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ust. § 203odst.2 obchodního zákoníku, tak že jediný akcionář Moravskénaftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 6 se bude sámpodílet na celém zvýšení základního jmění. Přednostní právoakcionářů ve smyslu ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku senevyužívá, neboť je v zájmu společnosti získat majetek, který jepředmětem nepeněžitého vkladu. 12.3.1999 - 9.4.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem:* 1 kusu nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě900.000,- Kč v dematerializované podobě veřejněneobchodovatelné,* 8 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč vydaných v dematerializované podoběveřejně neobchodovatelných,* 5 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenoviéhodnotě 10.000.000,- Kč vydaných v dematerializované podoběveřejně neobchodovatelných. 12.3.1999 - 9.4.1999
Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti MNDStrojírenská a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 6před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku do tří dnů od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně, kterým bude zapsánorozhodnutí o zvýšení základního jmění. 12.3.1999 - 9.4.1999
Zástupci zakladatele schválili znalecké posudky, kterými bylourčeno ocenění nepeněžitého vkladu a sice:* znalecký posudek vypracovaný znalcem ing. Jiřím Kolibou č.1149/61-98 včetně dodatku č. 1a* znalecký posudek vypracovaný znalcem ing. Petrem Mikuláškem č.2259-159/98 včetně dodatku č. 1Emisní kurs 1 kusu upsané akcie odpovídá její jmenovité hodnotěa činí 900.000,- Kč,* 8 kusů - každá upsaná akcie odpovídá její jmenovité hodnotě ačiní 1.000.000,- Kč,* 5 kusů - každá upsaná akcie odpovídá její jmenovité hodnotě ačiní 10.000.000,- Kč. 12.3.1999 - 9.4.1999
Hodnota vkladu dle provedeného ocenění odpovídá emisnímu kursuupsaných akcií splácených tímto vkladem. 12.3.1999 - 9.4.1999

Aktuální kontaktní údaje MND Drilling & Services a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25547631
Obchodní firma: MND Drilling & Services a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 20.12.1998
Celkový počet živností: 71
Aktivních živností: 19

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25547631
Firma: MND Drilling & Services a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Lužice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.12.1998

Kontakty na MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Velkomoravská 900 , 696 18 Lužice Česká republika
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
4.1.2016
Sídlo: Velkomoravská 900 , 696 18 Lužice Česká republika
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
18.11.2014 - 4.1.2016
Sídlo: Velkomoravská 900 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Velkomoravská 900/405, PSČ 69618
8.12.2001 - 18.11.2014
Sídlo: Velkomoravská 405 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Velkomoravská 405, PSČ 69618
25.10.1999 - 8.12.2001
Sídlo: Úprkova 6 , 695 30 Hodonín Česká republika
Hodonín, Úprkova 6, PSČ 69530
20.12.1998 - 25.10.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Velkomoravská 900/405, Lužice 696 18

Obory činností MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
nákup a prodej výbušnin 2.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2014
Geologické práce 2.7.2014
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 10.12.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.6.2009
činnost účetních poradců, vedení daňové evidence 25.6.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.6.2009
obráběčství 25.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.6.2009
opravy silničních vozidel 25.6.2009
klempířství a oprava karoserií 25.6.2009
malířství, lakýrnictví a natěračství 25.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.6.2009 - 2.7.2014
provádění trhacích aohňostrojových prací 25.6.2009 - 10.12.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 5.1.2007 - 25.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 5.1.2007 - 25.6.2009
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 13.12.2005
výroba strojů azařízení pro určitá hospodářská odvětví 13.12.2005 - 25.6.2009
nákup, prodej askladování paliv amaziv včetně jejich dovozu svýjimkou provozování čerpacích stanic avýhradního nákupu, prodeje askladování paliv amaziv vspotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 13.12.2005 - 25.6.2009
poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 13.12.2005 - 25.6.2009
správa aúdržba nemovitostí 13.12.2005 - 25.6.2009
testování, měření aanalýzy 26.11.2004 - 25.6.2009
přípravné práce pro stavby 26.11.2004 - 25.6.2009
nákup, prodej askladování zkapalněných uhlovodíkových plynů vtlakových nádobácha) nad 1000 kg skladovací kapacityb) nad 40 kg náplně tlakové nádoby 26.11.2004 - 25.6.2009
nakládání sodpady ( vyjma nebezpečných ) 2.6.2004 - 25.6.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy ufyzických aprávnických osob 3.3.2004 - 25.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrickýchzařízení 14.6.2003 - 2.7.2014
nákup a prodej výbušnin s omezením na výbušniny povolené ČBÚ dooběhu (dle zákona č.61/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů)nebo uvedené na trh (dle zákona č.22/1997 Sb., ve zněnípozdějších předpisů) k provádění trhacích prací 6.9.2002 - 2.7.2014
velkoobchod 11.6.2002 - 25.6.2009
specializovaný maloobchod 11.6.2002 - 25.6.2009
poskytnování technických služeb 11.6.2002 - 25.6.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 11.6.2002 - 25.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 11.6.2002 - 25.6.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 11.6.2002 - 25.6.2009
posktování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví připráci 11.6.2002 - 25.6.2009
činnost účetních poradců 11.6.2002 - 25.6.2009
zprostředkování obchodu 11.6.2002 - 25.6.2009
činnost technických poradců v oblasti hornické činnosti 11.6.2002 - 25.6.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 11.6.2002 - 25.6.2009
zasilatelství 11.6.2002 - 25.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 11.6.2002 - 25.6.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 11.6.2002 - 25.6.2009
zastupování v celním řízení 21.8.2000 - 25.6.2009
spediční činnost 21.8.2000 - 11.6.2002
skladování a služby spojené se skladováním v rozsahu živnostivolné 29.12.1999 - 11.6.2002
hornická činnost a projektování objektů a zařízení pro hornickoučinnost 12.11.1999
činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů azařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 12.11.1999
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.11.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 12.11.1999 - 2.7.2014
silniční motorová doprava nákladní 12.11.1999 - 1.7.2009
silniční motorová doprava osobní 12.11.1999 - 1.7.2009
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 12.11.1999 - 14.6.2003
kontroly, revize nebo opravy hasících přístrojů a zařízení adalších prostředků požární ochrany 12.11.1999 - 11.6.2002
opravy karoserií 12.11.1999 - 11.6.2002
opravy motorových vozidel 12.11.1999 - 11.6.2002
výroba destilované vody 12.11.1999 - 11.6.2002
poradenství v oblasti bezpečnosti práce 12.11.1999 - 11.6.2002
ekonomické a účetní poradenství 12.11.1999 - 11.6.2002
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 12.11.1999 - 11.6.2002
zprostředkovatelská činnost v obchodních záležitostech v rozsahuživnosti volné 12.11.1999 - 11.6.2002
inženýrská a investorská činnost - technicko-organizační pomoc vprojektové přípravě stavby a koordinace prací a dodávek vrealizační fázi - v rozsahu činnosti volné 12.11.1999 - 11.6.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.11.1999 - 11.6.2002
pronájem technologických zařízení pro hornickou činnostprůzkumu, těžby a dopravy uhlovodíků a zvláštních zásahů dozemské kůry - podzemního skladování plynu v rozsahu činnostivolné 12.11.1999 - 11.6.2002
poradenská činnost v oblasti hornické činnosti průzkumu, těžbya dopravy uhlovodíků a zvláštních zásahů do zemské kůry -podzemního skladování plynu v rozsahu činnosti volné 12.11.1999 - 11.6.2002
výroba vyhrazených plynových zařízení v rámci živnosti volné 12.3.1999 - 11.6.2002
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakovýchzařízení 12.3.1999 - 11.6.2002
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 12.3.1999 - 11.6.2002
kovářství 20.12.1998 - 25.6.2009
zámečnictví 20.12.1998 - 25.6.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 20.12.1998 - 25.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.12.1998 - 11.6.2002
defektoskopické kontroly 20.12.1998 - 11.6.2002
čištění zaolejovaných součástí strojů 20.12.1998 - 11.6.2002
malířské a natěračské práce 20.12.1998 - 11.6.2002
svářečské práce 20.12.1998 - 11.6.2002
servisní činnost-centrifugy 20.12.1998 - 11.6.2002
nástrojářství 20.12.1998 - 11.6.2002
kovoobráběčství 20.12.1998 - 11.6.2002
pronájem strojních zařízení 20.12.1998 - 11.6.2002
konstruktérská činnost v oblasti strojírensví 20.12.1998 - 11.6.2002

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem bytových a nebytových prostor 25.6.2009
získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání 25.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 910/407 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1010782274
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 696 18 Lužice
Identifikační číslo provozovny: 1008578151
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 28.11.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: parc.č. 1594 19 696 18 Lužice
Identifikační číslo provozovny: 1007725672
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.9.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.12.1998

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2002

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2000

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2002

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2000

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.2.2000

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.2.2000

Živnost č. 8 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 696 18 Lužice
Identifikační číslo provozovny: 1008578142
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 28.11.2012

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 910/407 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1010782274
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2005

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 910/407 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1010782274
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2005

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.2005

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.1.2006

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 900/405 , Lužice 696 18
Identifikační číslo provozovny: 1006366491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.1.2006

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2006

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2006

Živnost č. 16 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2008

Živnost č. 17 Geologické práce

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 18 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 6.1.2006
Přerušení oprávnění: 2.3.2016

Živnost č. 19 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 4.9.2006
Přerušení oprávnění: 1.5.2016

Živnost č. 20 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Malířské a natěračské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 8.2.2002

Živnost č. 22 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 13.4.2002

Živnost č. 23 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 21.10.2003

Živnost č. 26 Defektoskopické kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 8.2.2002

Živnost č. 27 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 21.10.2003

Živnost č. 29 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 13.4.2002

Živnost č. 30 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 21.10.2003

Živnost č. 31 Konstruktérská činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 32 Servisní činnost - centrifugy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1998
Zánik oprávnění: 22.1.2002

Živnost č. 33 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1999
Zánik oprávnění: 16.4.2002

Živnost č. 34 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1999
Zánik oprávnění: 21.10.2003

Živnost č. 35 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1999
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 36 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1999
Zánik oprávnění: 16.4.2002

Živnost č. 37 Výroba vyhrazených plynových zařízení v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1999
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 38 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 29.3.2002

Živnost č. 39 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 29.3.2002

Živnost č. 40 Činnost technických poradců v oblasti hornické činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Pronájem technologických zařízení pro hornickou činnost průzkumu, těžby a dopravy uhlovodíků a zvláštních zásahů do zemské kůry - podzemního skladování plynu v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 23.1.2002

Živnost č. 42 Ekonomické a účetní poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 1.12.2000

Živnost č. 43 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Inženýrská a investorská činnost - technicko organizační pomoc v projektové přípravě stavby a koordinace prací a dodávek v realizační fázi v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 11.2.2002

Živnost č. 46 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Poradenství v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 22.11.2000

Živnost č. 48 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 7.12.2000

Živnost č. 49 Kontroly, revize nebo opravy hasících přístrojů a zařízení a dalších prostředků požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 15.2.2002

Živnost č. 50 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1999
Zánik oprávnění: 26.1.2001

Živnost č. 51 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.1999
Zánik oprávnění: 26.3.2002

Živnost č. 52 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1999
Zánik oprávnění: 13.4.2002

Živnost č. 53 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobním vozidlem kategorie do 9 osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t největší povolené hmotnosti - mezinárodní s vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 t

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 64 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 66 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 68 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 69 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 70 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 71 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2008
Zánik oprávnění: 3.9.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba ropy a zemního plynu
Těžba a úprava rud
Podpůrné činnosti při těžbě
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Geologický průzkum
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 4.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: K Potokům 173 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 173, 252 03 Řitka
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 4.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2013
Adresa: Hradní 118 , 250 73 Jenštejn Česká republika
Hradní 118, 250 73 Jenštejn
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 4.1.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009
Adresa: Jana Černého 192 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
Jana Černého 192, 691 55 Moravská Nová Ves
Jméno: Ing. René Kachyňa 4.1.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2014
Ve funkci: od 3.11.2014
Adresa: Lůčky 1035 , 691 02 Velké Bílovice Česká republika
Lůčky 1035, 691 02 Velké Bílovice
Jméno: Ing. Roman Valuch 20.12.1998 - 12.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lipová alej 13 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Lipová alej 13
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 20.12.1998 - 25.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šafaříkova 7 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Šafaříkova 7
Jméno: Ing. Jan Blažej 20.12.1998 - 25.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dvorní 11 , Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 11
Jméno: Ing. Jaroslav Lévek 20.12.1998 - 25.11.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Písecká 1313 , Bzenec Česká republika
Bzenec, Písecká 1313, okres Hodonín
Jméno: Mgr. Karel Komárek 20.12.1998 - 29.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ploštiny 7 , Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 7
Jméno: Ing. Roman Valuch 12.3.1999 - 29.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lipová alej 15 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Lipová alej 15
Jméno: Ing. Jaroslav Lévek 25.11.1999 - 27.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Písecká 1313 , Bzenec Česká republika
Bzenec, Písecká 1313, okres Hodonín
Jméno: Ing. Jan Blažej 25.11.1999 - 27.6.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dvorní 11 , Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 11
Jméno: Ing. Milan Gavenda 29.12.1999 - 27.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 165 , Čejkovice Česká republika
Čejkovice 165
Jméno: Ing. Pavel Švandelka 27.6.2000 - 14.2.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Za stadionem 1319 , 696 03 Dubňany Česká republika
Dubňany, Za stadionem č.1319, PSČ 69603
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 25.10.1999 - 8.12.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 9.5.2001
Ve funkci: do 9.5.2001
Adresa: Záhumenní 24 , Lužice Česká republika
Lužice, Záhumenní 24
Jméno: Ing. František Komárek 27.6.2000 - 8.12.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 32 , 7101 Michalovce Česká republika
Michalovce, Štefánikova č.32, PSČ 07101
Jméno: Ing. Jiří Kotek 29.12.1999 - 10.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.1999 do 3.2.2003
Adresa: Masarykova 143 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Masarykova 143, okres Brno-venkov
Jméno: Ing. Andrej Sučko 27.6.2000 - 10.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2001
Adresa: J.Suka 20 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, J.Suka č.20, PSČ 69503
Jméno: Ing. Pavel Švandelka 14.2.2001 - 10.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2000 do 3.2.2003
Ve funkci: od 2.4.2000 do 3.2.2003
Adresa: I.Olbrachta 25 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, I.Olbrachta 25, PSČ 69503
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 8.12.2001 - 10.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2001 do 3.2.2003
Ve funkci: od 29.5.2001 do 3.2.2003
Adresa: U Červených domků 2882 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, U Červených domků 2882/5, PSČ 69503
Jméno: Ing. František Komárek 8.12.2001 - 10.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2001
Adresa: Pančava 47 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Pančava 47, PSČ 69501
Jméno: Ing. Andrej Sučko 10.2.2004 - 20.7.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2001 do 2.10.2003
Ve funkci: od 3.2.2003 do 2.10.2003
Adresa: J.Suka 20 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, J.Suka 20, PSČ 69503
Jméno: Mgr. Richard Kováč 10.2.2004 - 24.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2003
Adresa: Zvončekova 10 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Zvončekova 10
Jméno: Ing. František Komárek 10.2.2004 - 5.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2001 do 30.6.2006
Ve funkci: od 3.2.2003 do 30.6.2006
Adresa: Pančava 47 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Pančava 47, PSČ 69501
Jméno: Ing. Petr Dorda 20.7.2004 - 31.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2003 do 31.7.2007
Ve funkci: od 5.4.2004 do 31.7.2007
Adresa: Velkomoravská 187 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Velkomoravská 187, PSČ 69618
Jméno: Mgr. Richard Kováč 24.7.2006 - 31.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2003
Adresa: Zvončekova 10 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Zvončekova 10
Jméno: Mgr. Richard Kováč 31.10.2007 - 7.5.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2003
Ve funkci: od 4.9.2007 do 1.2.2008
Adresa: Zvončekova 10 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Zvončekova 10
Jméno: Ing. Peter Kozár 31.10.2007 - 26.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2007 do 12.8.2008
Adresa: Sacharovova 8 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Sacharovova 8, PSČ 69501
Jméno: Mgr. Richard Kováč 7.5.2008 - 20.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2008 do 3.8.2009
Ve funkci: od 11.3.2008 do 3.8.2009
Adresa: Zvončekova 10 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Zvončekova 10
Jméno: Ing. Jaromír Havlásek CSc. 26.8.2008 - 20.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.8.2008
Adresa: Velkomoravská 3535 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Velkomoravská 3535/10, PSČ 69501
Jméno: Ing. František Komárek 5.1.2007 - 31.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 16.5.2010
Ve funkci: od 1.7.2006 do 16.5.2010
Adresa: Pančava 47 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Pančava 47, PSČ 69501
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 20.8.2009 - 31.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009
Adresa: J.Černého 192 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
Moravská Nová Ves, J.Černého 192, PSČ 69155
Jméno: Ing. Jaromír Havlásek CSc. 20.8.2009 - 17.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.8.2008 do 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2009 do 30.7.2010
Adresa: Velkomoravská 3535 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Velkomoravská 3535/10, PSČ 69501
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 31.5.2010 - 13.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: K Potokům 173 , 252 03 Řitka Česká republika
Řitka, K Potokům 173, PSČ 25203
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 31.5.2010 - 19.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009
Ve funkci: od 17.5.2010
Adresa: Jana Černého 192 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
Moravská Nová Ves, Jana Černého 192, PSČ 69155
Jméno: Karel Komárek 17.8.2010 - 19.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2010 do 1.12.2013
Ve funkci: od 3.8.2010 do 1.12.2013
Adresa: Vinohradská 1511 , 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 10000
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 13.10.2013 - 19.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Adresa: K Potokům 173 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 173, 252 03 Řitka
Jméno: Miroslav Jestřabík 19.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: K Potokům 173 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 173, 252 03 Řitka
Jméno: Jiří Ječmen 19.12.2013 - 2.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2013
Adresa: Hradní 118 , 250 73 Jenštejn Česká republika
Hradní 118, 250 73 Jenštejn
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 19.12.2013 - 18.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009
Ve funkci: od 17.5.2010 do 3.11.2014
Adresa: Jana Černého 192 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
Jana Černého 192, 691 55 Moravská Nová Ves
Jméno: Ing. Miroslav Jestřabík 2.7.2014 - 4.1.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2010
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: K Potokům 173 , 252 03 Řitka Česká republika
K Potokům 173, 252 03 Řitka
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 2.7.2014 - 4.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2013
Adresa: Hradní 118 , 250 73 Jenštejn Česká republika
Hradní 118, 250 73 Jenštejn
Jméno: Ing. Zbyněk Parma 18.11.2014 - 4.1.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2009
Adresa: Jana Černého 192 , 691 55 Moravská Nová Ves Česká republika
Jana Černého 192, 691 55 Moravská Nová Ves
Jméno: Ing. René Kachyňa 18.11.2014 - 4.1.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2014
Ve funkci: od 3.11.2014
Adresa: Lůčky 1035 , 691 02 Velké Bílovice Česká republika
Lůčky 1035, 691 02 Velké Bílovice
Jméno: Aric Cunningham 18.11.2014 - 4.4.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2014 do 29.2.2016
Ve funkci: od 1.11.2014 do 29.2.2016
Adresa: Nebušická 71 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Nebušická 71, Nebušice, 164 00 Praha 6

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Robert Kolář 4.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: Petříkov 100 , 788 25 Ostružná Česká republika
Petříkov 100, 788 25 Ostružná
Jméno: JUDr. Josef Novotný 4.1.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: Jana Masaryka 165 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 4.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2014
Adresa: Havlíčkova 932 , 695 01 Hodonín Česká republika
Havlíčkova 932/22, 695 01 Hodonín
Jméno: Ing. Vladimír Měchura 20.12.1998 - 12.3.1999
Funkce: člen
Adresa: 592 , Vacenovice Česká republika
Vacenovice 592
Jméno: Ing. Jaroslava Bajglová 20.12.1998 - 27.6.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: Vřesová 1 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Vřesová 1
Jméno: JUDr. Jan Turek 20.12.1998 - 27.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Vrchlického 5 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Vrchlického 5
Jméno: Rostislav Hrozek 12.3.1999 - 27.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Fučíkova 83 , 691 41 Břeclav - Poštorná Česká republika
Břeclav - Poštorná, Fučíkova 83, PSČ 69141
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 27.6.2000 - 8.12.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 9.5.2001
Adresa: 696 16 Starý Poddvorov č.305 Česká republika
Starý Poddvorov č.305, PSČ 69616
Jméno: Ing. Petr Kostelníček 27.6.2000 - 8.12.2001
Funkce: člen
Adresa: Lesní 5 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní č.5, PSČ 69503
Jméno: Jan Cuták 27.6.2000 - 8.12.2001
Funkce: člen
Adresa: 696 06 Vacenovice 548 Česká republika
Vacenovice 548, PSČ 69606
Jméno: Jan Cuták 8.12.2001 - 14.6.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.3.2000
Ve funkci: od 16.5.2001
Adresa: 696 06 Vacenovice 548 Česká republika
Vacenovice 548, PSČ 69606
Jméno: Milan Hargaš 8.12.2001 - 30.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.5.2001 do 6.2.2004
Adresa: Gazdovský Rad 25 , Šamorín Slovenská republika
Šamorín, Gazdovský Rad 25
Jméno: Ing. Petr Kostelníček 8.12.2001 - 5.1.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.3.2000 do 30.6.2005
Ve funkci: od 16.5.2001 do 30.6.2005
Adresa: Lesní 5 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní 5, PSČ 69503
Jméno: Ing. Petr Kopečný 14.6.2003 - 1.2.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.9.2002 do 27.9.2007
Ve funkci: od 9.10.2002 do 9.10.2007
Adresa: Slunečná 3776 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Slunečná 3776/8, PSČ 69501
Jméno: Torsten Kunkel 30.10.2004 - 1.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2004 do 3.8.2007
Adresa: Somolického 16 , Bratislava Slovenská republika
81106 Bratislava, Somolického 16
Jméno: Ing. Petr Kostelníček 5.1.2007 - 1.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2006
Adresa: Lesní 5 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní 5, PSČ 69503
Jméno: Ing. Petr Kostelníček 1.2.2008 - 1.2.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2006
Ve funkci: od 3.9.2007
Adresa: Lesní 5 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní 5, PSČ 69503
Jméno: Ing. Petr Kostelníček 1.2.2008 - 17.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2006 do 30.7.2010
Ve funkci: od 3.9.2007 do 30.7.2010
Adresa: Šafaříkova 11 , 695 00 Hodonín Česká republika
Hodonín, Šafaříkova 11, PSČ 69500
Jméno: Ing. Petr Kopečný 1.2.2008 - 17.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2007
Ve funkci: od 31.10.2007 do 3.8.2010
Adresa: Polní 1636 , 696 03 Dubňany Česká republika
Dubňany, Polní 1636, PSČ 69603
Jméno: Jan Cuták 1.2.2008 - 17.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2007 do 30.7.2010
Adresa: 696 06 Vacenovice 548 Česká republika
Vacenovice 548, PSČ 69606
Jméno: JUDr. Josef Novotný 17.8.2010 - 11.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: Jana Masaryka 0 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jana Masaryka /22, PSČ 12000
Jméno: Ing. Robert Kolář 17.8.2010 - 2.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: 788 25 Ostružná - Petříkov 100 Česká republika
Ostružná - Petříkov 100, PSČ 78825
Jméno: Ing. Petr Kopečný 17.8.2010 - 2.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2007 do 10.10.2012
Adresa: Polní 1636 , 696 03 Dubňany Česká republika
Dubňany, Polní 1636, PSČ 69603
Jméno: JUDr. Josef Novotný 11.10.2013 - 4.1.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: Jana Masaryka 165 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Ing. Robert Kolář 2.7.2014 - 4.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2010
Ve funkci: od 3.8.2010
Adresa: Petříkov 100 , 788 25 Ostružná Česká republika
Petříkov 100, 788 25 Ostružná
Jméno: Mgr. Pavel Kotásek 2.7.2014 - 4.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2014
Adresa: Havlíčkova 932 , 695 01 Hodonín Česká republika
Havlíčkova 932/22, 695 01 Hodonín

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Jestřabík
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Ječmen
Člen statutárního orgánu: Ing. René Kachyňa
Člen statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Parma

Vlastníci firmy MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 211 140 000 Kč - 30.4.2004
zakladni 201 290 000 Kč - 7.12.1999 - 30.4.2004
zakladni 127 900 000 Kč - 12.7.1999 - 7.12.1999
zakladni 59 900 000 Kč - 9.4.1999 - 12.7.1999
zakladni 1 000 000 Kč - 20.12.1998 - 9.4.1999

Sbírka Listin MND Drilling & Services a.s. IČO: 25547631

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2843/SL 154 ostatní návrh na rozdělení HV za rok 2014 Krajský soud v Brně 27.3.2015 23.6.2015 25.6.2015 1
B 2843/SL 153 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.3.2015 23.6.2015 25.6.2015 31
B 2843/SL 152 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.3.2015 23.6.2015 25.6.2015 57
B 2843/SL 151 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 23.4.2015 28.5.2015 2.6.2015 2
B 2843/SL 150 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.8.2014 10.12.2014 16.12.2014 1
B 2843/SL 149 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.11.2014 19.11.2014 20
B 2843/SL 148 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 332/2014 Krajský soud v Brně 31.10.2014 14.11.2014 19.11.2014 15
B 2843/SL 147 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.3.2014 30.6.2014 21.7.2014 50
B 2843/SL 146 ostatní rozdělení HV 2013 Krajský soud v Brně 25.4.2014 1.7.2014 21.7.2014 1
B 2843/SL 145 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 14.2.2014 1.7.2014 21.7.2014 28
B 2843/SL 143 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 14.2.2014 3.7.2014 15.7.2014 28
B 2843/SL 141 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2014 30.6.2014 3.7.2014 20
B 2843/SL 140 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2014 30.6.2014 3.7.2014 19
B 2843/SL 139 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 110/2014 Krajský soud v Brně 29.5.2014 30.6.2014 3.7.2014 38
B 2843/SL 138 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 21.11.2013 18.12.2013 20.12.2013 6
B 2843/SL 137 ostatní návrh na rozdělení HV Krajský soud v Brně 30.5.2013 26.6.2013 2.7.2013 1
B 2843/SL 136 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.3.2013 26.6.2013 2.7.2013 48
B 2843/SL 135 ostatní -návrh rozdel. výsl. hosp.2011 Krajský soud v Brně 21.6.2012 27.6.2012 1
B 2843/SL 134 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 27.6.2012 47
B 2843/SL 133 ostatní - návrh rozděl.výsl.hosp.2010 Krajský soud v Brně 17.3.2011 20.6.2011 2
B 2843/SL 132 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 20.6.2011 48
B 2843/SL 131 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 204/2010 Krajský soud v Brně 19.8.2010 14.9.2010 15
B 2843/SL 130 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 30.7.2010 20.8.2010 3
B 2843/SL 129 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 4.8.2010 20.8.2010 2
B 2843/SL 128 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 3.8.2010 20.8.2010 3
B 2843/SL 127 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.8.2010 20.8.2010 3
B 2843/SL 126 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.7.2010 20.8.2010 2
B 2843/SL 125 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 30.7.2010 20.8.2010 2
B 2843/SL 124 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 30.7.2010 20.8.2010 2
B 2843/SL 123 ostatní -zápis č.5/10 ze zased.předst. Krajský soud v Brně 30.7.2010 20.8.2010 4
B 2843/SL 122 ostatní - hlasování představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2010 30.7.2010 10
B 2843/SL 121 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.5.2010 30.7.2010 42
B 2843/SL 120 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.5.2010 3.6.2010 2
B 2843/SL 119 ostatní - souhlas se zápisem Krajský soud v Brně 17.5.2010 3.6.2010 1
B 2843/SL 118 ostatní -zápis z mim. zasedání předst. Krajský soud v Brně 17.5.2010 3.6.2010 3
B 2843/SL 117 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 16.5.2010 3.6.2010 2
B 2843/SL 116 ostatní - potvrzení KS v Brně Krajský soud v Brně 12.1.2010 13.1.2010 1
B 2843/SL 115 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.8.2009 3.9.2009 2
B 2843/SL 114 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 3.8.2009 3.9.2009 6
B 2843/SL 113 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2008 30.6.2009 21
B 2843/SL 112 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 169/08 Krajský soud v Brně 22.9.2008 30.6.2009 12
B 2843/SL 111 ostatní - rozhodnutí akcionáře při VH Krajský soud v Brně 30.4.2009 15.6.2009 1
B 2843/SL 110 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 5.3.2009 15.6.2009 39
B 2843/SL 109 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.9.2008 2
B 2843/SL 108 ostatní -hlasování předst. Krajský soud v Brně 12.8.2008 1.9.2008 3
B 2843/SL 107 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 12.8.2008 1.9.2008 1
B 2843/SL 106 ostatní -rozhod.akc. Krajský soud v Brně 18.8.2008 1.9.2008 1
B 2843/SL 105 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 11.3.2008 13.5.2008 4
B 2843/SL 104 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.2.2008 13.5.2008 3
B 2843/SL 103 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 30.1.2008 13.5.2008 1
B 2843/SL 102 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 18.3.2008 12.5.2008 1
B 2843/SL 101 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.3.2008 12.5.2008 36
B 2843/SL 100 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 20.12.2007 12.2.2008 2
B 2843/SL 99 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 20.12.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 98 ostatní -rozh. akc. Krajský soud v Brně 30.8.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 97 ostatní -zápis č.5/2007ze zas. DR Krajský soud v Brně 31.10.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 96 ostatní -zápis č.4/2007 zezas. DR Krajský soud v Brně 3.9.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 95 ostatní -zápis č.3/2007 ze zas. DR Krajský soud v Brně 3.8.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 94 ostatní -zápis ze zas. vol. kom. Krajský soud v Brně 10.10.2007 5.2.2008 2
B 2843/SL 93 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 2.3.2007 2.11.2007 1
B 2843/SL 92 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 12.3.2007 2.11.2007 66
B 2843/SL 91 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 19.7.2007 1.11.2007 1
B 2843/SL 90 ostatní .-rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 19.7.2007 1.11.2007 1
B 2843/SL 89 ostatní -zápis č.6/2007 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 4.9.2007 1.11.2007 4
B 2843/SL 88 ostatní -zápis č.5/2007 ze zas. předst Krajský soud v Brně 10.7.2007 1.11.2007 4
B 2843/SL 87 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.6.2006 8.1.2007 10
B 2843/SL 86 ostatní -rozh. akcionáře Krajský soud v Brně 24.10.2006 8.1.2007 1
B 2843/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.11.2006 8.1.2007 1
B 2843/SL 84 notářský zápis -NZ 783/2005 Krajský soud v Brně 8.11.2005 8.1.2007 4
B 2843/SL 83 ostatní -zpráva o vztazích 2005 Krajský soud v Brně 16.3.2006 6.9.2006 9
B 2843/SL 82 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 13.4.2006 6.9.2006 1
B 2843/SL 81 ostatní -návrh na rozděl. hosp. výsled Krajský soud v Brně 6.9.2006 1
B 2843/SL 80 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.6.2006 25.8.2006 2
B 2843/SL 79 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 16.3.2006 12.6.2006 83
B 2843/SL 78 ostatní -návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 4.5.2006 11.5.2006 6
B 2843/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.11.2005 15.12.2005 21
B 2843/SL 76 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 783/05 Krajský soud v Brně 8.11.2005 15.12.2005 12
B 2843/SL 75 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.1.2005 24.5.2005 80
B 2843/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.2004 6.12.2004 21
B 2843/SL 73 notářský zápis - rozh. akcionáře, NZ 58/04 Krajský soud v Brně 14.5.2004 6.12.2004 10
B 2843/SL 72 ostatní -usnesení Krajský soud v Brně 15.6.2004 8.11.2004 4
B 2843/SL 71 ostatní -rozh.akc.při výk. VH Krajský soud v Brně 6.2.2004 8.11.2004 2
B 2843/SL 70 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.5.2004 8.11.2004 14
B 2843/SL 69 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.4.2004 28.7.2004 2
B 2843/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.2.2004 28.7.2004 1
B 2843/SL 67 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 6.2.2004 28.7.2004 2
B 2843/SL 66 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.12.2003 28.7.2004 4
B 2843/SL 65 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 2.10.2003 28.7.2004 4
B 2843/SL 64 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 18.9.2003 28.7.2004 2
B 2843/SL 63 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 21.7.2004 83
B 2843/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.2004 12.7.2004 21
B 2843/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.12.2003 8.6.2004 21
B 2843/SL 60 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 12.12.2003 8.6.2004 12
B 2843/SL 59 ostatní -zápis o předání a převzetí Krajský soud v Brně 3.11.2003 5.5.2004 4
B 2843/SL 58 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 31.10.2003 5.5.2004 4
B 2843/SL 57 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 31.10.2003 5.5.2004 6
B 2843/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.9.2003 8.3.2004 21
B 2843/SL 55 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 12.9.2003 8.3.2004 10
B 2843/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.2.2003 30.10.2003 1
B 2843/SL 53 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 3.2.2003 30.10.2003 32
B 2843/SL 52 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 15.11.2002 30.10.2003 15
B 2843/SL 51 posudek znalce Krajský soud v Brně 12.7.2002 30.10.2003 53
B 2843/SL 50 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 15.3.2002 17.7.2003 56
B 2843/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.10.2002 24.6.2003 21
B 2843/SL 48 notářský zápis - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 24.10.2002 24.6.2003 12
B 2843/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Brně 24.10.2002 24.6.2003 1
B 2843/SL 46 notářský zápis - rozhodn.akcionáře Krajský soud v Brně 15.7.2002 26.9.2002 12
B 2843/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.7.2002 26.9.2002 21
B 2843/SL 44 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 26.3.2002 17.7.2002 41
B 2843/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.5.2002 17.7.2002 21
B 2843/SL 42 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 31.5.2002 17.7.2002 12
B 2843/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.2.2002 12.6.2002 21
B 2843/SL 40 notářský zápis - rozhodnutí Vh Krajský soud v Brně 22.2.2002 12.6.2002 17
B 2843/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Brně 7.6.2001 4.3.2002 1
B 2843/SL 38 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 24.4.2001 4.3.2002 2
B 2843/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.5.2001 4.3.2002 21
B 2843/SL 36 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 9.5.2001 4.3.2002 23
B 2843/SL 35 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 16.5.2001 7.8.2001 1
B 2843/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.7.2001 7.8.2001 5
B 2843/SL 33 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 23.3.2001 3.7.2001 19
B 2843/SL 32 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.5.2000 20.11.2000 6
B 2843/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.5.2000 20.11.2000 21
B 2843/SL 30 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 31.3.2000 17.7.2000 5
B 2843/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.2.2000 1.3.2000 21
B 2843/SL 28 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 11.2.2000 1.3.2000 5
B 2843/SL 27 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.11.1999 10.1.2000 5
B 2843/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.11.1999 10.1.2000 21
B 2843/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.10.1999 17.12.1999 21
B 2843/SL 24 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 24.11.1999 17.12.1999 1
B 2843/SL 23 ostatní - předávací protokol Krajský soud v Brně 24.11.1999 17.12.1999 6
B 2843/SL 22 ostatní - prohlo vkladu části podn. Krajský soud v Brně 1.12.1999 17.12.1999 3
B 2843/SL 21 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 5.11.1999 17.12.1999 2
B 2843/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.9.1999 7.12.1999 21
B 2843/SL 19 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 6.9.1999 7.12.1999 7
B 2843/SL 18 posudek znalce - ocenění části podniku Krajský soud v Brně 16.10.1999 1.11.1999 87
B 2843/SL 17 posudek znalce č.85/13/1999 Krajský soud v Brně 1.10.1999 1.11.1999 49
B 2843/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.10.1999 1.11.1999 8
B 2843/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.10.1999 1.11.1999 20
B 2843/SL 14 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 21.6.1999 19.8.1999 15
B 2843/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.8.1999 19.8.1999 4
B 2843/SL 12 ostatní - prohl. o vkladu nemovitostí Krajský soud v Brně 2.7.1999 21.7.1999 7
B 2843/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 2.7.1999 21.7.1999 6
B 2843/SL 10 notářský zápis - VH, ZP2307-0134/99,1157/8-99 Krajský soud v Brně 29.4.1999 12.5.1999 84
B 2843/SL 9 notářský zápis - změna ZL Krajský soud v Brně 9.12.1998 29.3.1999 26
B 2843/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí zakladatele Krajský soud v Brně 9.12.1998 29.3.1999 26
B 2843/SL 7 notářský zápis - ZL Krajský soud v Brně 18.11.1998 29.3.1999 26
B 2843/SL 6 notářský zápis - ZL Krajský soud v Brně 18.11.1998 29.3.1999 27
B 2843/SL 5 notářský zápis - VH,ZPč.1149/61-98 Krajský soud v Brně 1.1.1999 29.3.1999 377
B 2843/SL 4 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 20.1.1999 29.3.1999 28
B 2843/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.3.1999 29.3.1999 5
B 2843/SL 2 ostatní - prot.o před.a převz.věcí Krajský soud v Brně 4.1.1999 29.3.1999 1
B 2843/SL 1 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.3.1999 29.3.1999 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MND Drilling & Services a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MND Drilling & Services a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.