MJ Play a.s. Praha IČO: 24242217

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MJ Play a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24242217.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MJ Play a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a Hostinská činnost .

Základní údaje o MJ Play a.s. IČO: 24242217

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 26.6.2012
Spisová značka: B 18344
IČO: 24242217
Obchodní firma: MJ Play a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.6.2012
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.6.2012
Jediný akcionář společnosti MJ Play a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ: 242 42 217, který vykonává, ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku v platném znění, působnost valné hromady, rozhodl dne 3.12.2013 o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti MJ Play a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 59.700.000,--Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých), na částku 61.700.000,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů sedm set tisí c korun českých) a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, zvýšení základního kapitálu je přípustné. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 597 kusů (slovy: pět set devadesát sedm kusů) kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné p odobě, emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Nově upisované akcie nebudou kótované. Emisní ážio je nulové. Součet jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií činí 59.700.000,- Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých), a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti MJ Play a.s. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 5 9.700.000,--Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií tak, že jediný akcionář společnosti Miroslav Jinek, upíše 504 kusů (slovy: pět set čtyři) nových kmenových akcií na jméno jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč a 93 (slovy: devade sát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, kterým je pan Jaroslav Pavelek, nar. 19. 2. 1960, trvalým pobytem Nové Město na Moravě, Wolkerova 1090, PSČ 592 31. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti MJ Play a.s. náležejí ostatním kmenovým akciím vydaným společností MJ Play a.s. Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: je dno sto tisíc korun českých). Místem pro upsání akcií, resp. místo pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti MJ Play a.s., Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00. Lhůta pro upsání akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu společnosti na uzavře ní smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři a předem určenému zájemci, jak shora uvedeni. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři a předem určenému zájemci do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře s polečně s oznámením počátku běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to osobně doručeným dopisem. Upisovatelé provedou úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 ObchZ s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Všech 597 (slovy: pět set devadesát sedm kusů) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře pana Miroslava Jinka a předem určeného zájemce pana Jaroslava Paveleka. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů je 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Janem Skyvou, IČ: 45750882, místem podnikání Praha 6, Buzulucká 591/3, PSČ 160 00, znalec z oboru ekonomika, odvětví a specializace ceny a odhady nemovitostí, jmenova ným Městským soudem v Praze na základě pravomocného usnesení ze dne 20. 11. 2013, č.j. 2 Nc 5785/2013-16, v souladu s ustanovení § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku v platném znění. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti: - budova č.p. 1064 (obč. vyb) na pozemku parc. č. 1432/7, budova bez čp/če (obč. vyb) na pozemku parc. č. 1432/8, pozemek parc. č. 1432/4 (ostatní plocha), o výměře 240 m2, pozemek parc. č. 1432/5 (ostatní plocha), o výměře 49 m2, pozemek parc. č. 1432/7 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 327 m2 a pozemek parc. č. 1432/8 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 78 m2, to vše zapsané na LV č. 3050, v kat. území Letovice, obec Letovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště B oskovice. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 130/13-6957 ze dne 27.11.2013 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu je sta novena ve výši 3,900.000,- Kč (slovy: tři miliony devět set tisíc korun českých). - budova č.p. 3329 (obč. vyb) na pozemku parc. č. st. 350/1, budova bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. st. 7391, budova bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. st. 7390 a pozemek parc. č. st. 350/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 845 m2, to vše za psané na LV č. 5079, v kat. území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou popsány a oceněny ve z naleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 131/13-6958 a 135/13-6962 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.860.000,- Kč (slovy: osm milionů osm set šedesát tisíc korun českých). - budova č.p. 83 (jiná st.) na pozemku parc. č. st. 90, pozemek parc. č. st. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 500 m2 a pozemek parc .č. 46 (zahrada), o výměře 75 m2, to vše zapsané na LV č. 3989, v kat. území Svitavy, obec Svitavy, u Katastrálníh o úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 134/13-6961 ze dne 25.11.2013 s tím, že hodnota n epeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4,840.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých). - budova č.p. 7 (bydlení) na pozemku parc. č. 478/1, pozemek parc. č. 467/34 (ostatní plocha), o výměře 1 m2, pozemek parc. č. 478/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1015 m2 a pozemek parc. č. 478/2 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 50 m2, to v še zapsané na LV č. 2193, v kat. území Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou pops ány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 129/13-6956 ze dne 28.11.2013 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9,300.000,- Kč (slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých). - budova č.p. 1331 (obč. vyb) na pozemku parc. č. st. 3012 a pozemek parc. č. st. 3012 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 492 m2, to vše zapsané na LV č. 5160, v kat. území Humpolec, obec Humpolec, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální praco viště Pelhřimov. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 128/13-6955 ze dne 28.11.2013 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6,0 00.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). - budova č.p. 2184 (obč. vyb) na pozemku parc. č. 2150, pozemek parc. č. 2150 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 624 m2 a pozemek parc. č. 2151 (ostatní plocha), o výměře 586 m2, to vše zapsané na LV č. 9401, v kat. území Město Žďár, obec Žďár nad Sáz avou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Tyto nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Miroslava Jinka, shora uvedeného a jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 133/13-6960 ze dne 25.11.2 013 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8,200.000,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě tisíc korun českých). - jednotka č. 28/3 (jiný nebytový prostor) v budově č.p. 28 (obč. vyb) na pozemku parc. č. st. 4920/4, parc. č. st. 4920/5, parc. č. st. 4920/6 a parc. č. st. 7423, zapsaná na LV č.10725, podíl na společných částech domu č.p. 28 (obč. vyb) o velikosti 405 52/65959, zapsaný na LV č. 5480 (budova), to vše v kat. území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Tato nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví Miroslava Jinka a Jaroslava Pavel eka, shora uvedených a to každý jednou polovinou vzhledem k celku a je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Jana Skyvy, č. 132/13-6959 s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu jako celku je stanovena ve výši 18,700.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sed m set tisíc korun českých). Celková hodnota nepeněžitého vkladu oceněná znaleckými posudky činí 59.800.000,--Kč (slovy: padesát devět milionů osm set tisíc korun českých). Na nepeněžitý vklad jediného akcionáře pana Miroslava Jinka se započítává částka 50.400.000,- Kč (slovy: padesá t milionů čtyři sta tisíc korun českých) a na nepeněžitý vklad předem určeného zájemce pana Jaroslava Paveleka se započítává částka 9.300.000,- Kč (slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad v hodnotě 50.450.000,- Kč (slovy: padesát milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) se vydává panu Miroslavu Jinkovi 504 kusů (slovy: pět set čtyři) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad v hodnotě 9.350.000,- Kč (slovy: devět milionů tři sta padesát tisíc korun českých) se vydává panu Jaroslavu Pavelekovi 93 (slovy: devadesát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Jediný akcionář společnosti MJ Play a.s. pan Miroslav Jinek se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu shora popsaným způsobem v souladu s ustanovením §204a odst. 7 Obchodního zákoníku, v platném znění, vzdal svého přednostního práva na upsání akci í při zvýšení základního kapitálu společnosti MJ Play a.s. a to v rozsahu 93 (slovy: devadesát tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč a současně využil svého přednostního práva k úpisu 504 (slovy: pětseti čtyř) kus ů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 9.12.2013 - 16.1.2015
Na společnost MJ Play a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zaniklé společnosti HB - MULTI s.r.o., IČ: 260 06 731, se sídlem Havlíčkův Brod, Na Ostrově čp. 3329, PSČ 580 01. Rozhodný den fúze byl stanoven na den 1.1.2013. 7.8.2013

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24242217
Obchodní firma: MJ Play a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 10.12.2012
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24242217
Firma: MJ Play a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.6.2012

Kontakty na MJ Play a.s. IČO: 24242217

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Římská 2575/31 , Praha 120 00 28.7.2015
Sídlo: Italská 1580/26 , Praha 120 00 26.6.2012 - 28.7.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Římská 2575/31, Praha 120 00

Obory činností MJ Play a.s. IČO: 24242217

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.1.2015
Hostinská činnost 16.1.2015

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.6.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.12.2012

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.6.2018

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2012
Zánik oprávnění: 19.11.2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní ubytování
Pohostinství
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Provozování kulturních zařízení
Provozování sportovních zařízení

Vedení firmy MJ Play a.s. IČO: 24242217

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně pouze předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva jedná vždy pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 18.12.2013
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 26.6.2012 - 18.12.2013
Jméno: Miroslav Jinek 18.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2012
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: Lešenská 538/6, Praha 181 00
Jméno: Petr Slavík 18.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2013
Adresa: 60, Hurtova Lhota 580 01
Jméno: Jaroslav Pavelek 31.5.2019
Funkce: místopřeseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2013
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: U pejřárny 1063 16, 142 00 Praha Česká republika
Jméno: Mgr. Ivan Hruškovič 26.6.2012 - 2.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2012 do 24.7.2012
Adresa: Švédská 1036/17, Praha 150 00
Jméno: Miroslav Jinek 2.8.2012 - 18.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2012
Adresa: Lešenská 538/6, Praha 181 00
Jméno: Jaroslav Pavelek 18.12.2013 - 31.5.2019
Funkce: místopřeseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2013
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: Wolkerova 1090, Nové Město na Moravě 592 31

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miroslav Jinek 18.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2012
Ve funkci: od 3.12.2013
Adresa: 84, Zubří 592 31
Jméno: Jitka Jinková 26.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2012
Adresa: 84, Zubří 592 31
Jméno: Naděžda Pavelková 31.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2013
Adresa: U pejřárny 1063 16, 142 00 Praha Česká republika
Jméno: Mgr. Karel Nejtek 26.6.2012 - 2.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 24.7.2012
Adresa: Spojovací 312, Řitka 252 03
Jméno: Mgr. Záviš Hlaváč 26.6.2012 - 2.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 24.7.2012
Adresa: Nad Rážákem 372/10, Praha 143 00
Jméno: Bc. Johana Cvrčková 26.6.2012 - 2.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 24.7.2012
Adresa: Horoušanská 726/22, Praha 198 00
Jméno: Jaroslav Pavelek 2.8.2012 - 18.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2012 do 3.12.2013
Ve funkci: do 3.12.2013
Adresa: Wolkerova 1090, Nové Město na Moravě 592 31
Jméno: Miroslav Jinek 2.8.2012 - 18.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2012
Adresa: 84, Zubří 592 31
Jméno: Jitka Jinková 2.8.2012 - 26.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2012
Adresa: 84, Zubří 592 31
Jméno: Naděžda Pavelková 18.12.2013 - 31.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2013
Adresa: Wolkerova 1090, Nové Město na Moravě 592 31

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miroslav Jinek
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Pavelek
Člen statutárního orgánu: Bc. Petr Slavík

Vlastníci firmy MJ Play a.s. IČO: 24242217

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 61 700 000 Kč 100% 18.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 26.6.2012 - 18.12.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 616 16.1.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 2 16.1.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 597 18.12.2013 - 16.1.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 26.6.2012 - 16.1.2015

Sbírka Listin MJ Play a.s. IČO: 24242217

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 18344/SL 22 notářský zápis [NZ 10/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2015 14.1.2015 20.1.2015 21
B 18344/SL 21 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 26.3.2014 28.3.2014 2
B 18344/SL 20 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 26.3.2014 28.3.2014 2
B 18344/SL 19 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 26.3.2014 28.3.2014 2
B 18344/SL 13 posudek znalce č.130/13-6957 Městský soud v Praze 27.11.2013 9.12.2013 30.12.2013 19
B 18344/SL 12 posudek znalce č.129/13-6956 Městský soud v Praze 28.11.2013 9.12.2013 30.12.2013 19
B 18344/SL 11 posudek znalce č.128/13-6955 Městský soud v Praze 28.11.2013 9.12.2013 30.12.2013 20
B 18344/SL 10 notářský zápis NZ 760/2013 Městský soud v Praze 3.12.2013 3.12.2013 10.12.2013 20
B 18344/SL 9 notářský zápis  NZ 452/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 11.7.2013 15.7.2013 16.8.2013 34
B 18344/SL 8 ostatní  rozhodnutí o fúzi Městský soud v Praze 22.5.2013 15.7.2013 16.8.2013 4
B 18344/SL 7 ostatní  zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 15.7.2013 16.8.2013 4
B 18344/SL 6 účetní závěrka [2012]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 9.7.2013 2
B 18344/SL 5 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 9.7.2013 2
B 18344/SL 4 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 9.7.2013 2
B 18344/SL 3 notářský zápis NZ 347/2013 - projekt fúze Městský soud v Praze 29.5.2013 29.5.2013 30.5.2013 18
B 18344/SL 2 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.7.2012 6.8.2012 8.8.2012 1
B 18344/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 303/2012 Městský soud v Praze 31.5.2012 3.7.2012 4.7.2012 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MJ Play a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MJ Play a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.