Mirel Vratimov a.s. Vratimov IČO: 25912020

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Mirel Vratimov a.s., která sídlí v obci Vratimov a bylo jí přiděleno IČO 25912020.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Mirel Vratimov a.s. se sídlem v obci Vratimov byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , Specializovaný maloobchod a další.

Základní údaje o Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 8.7.2002
Spisová značka: B 2603
IČO: 25912020
Obchodní firma: Mirel Vratimov a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.7.2002
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 8.7.2002
Počet členů statutárního orgánu: 1 18.8.2014
Počet členů správní rady: 1 18.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Valná hromada společnosti MIREL TRADING a.s. rozhodla dne 16.7.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:Základní kapitál společnosti bude zvýšen peněžitým anepeněžitým vkladem o částku 26.500.000,- Kč (slovy: dvacetšetmilionůpětsettisíc korun českých) tak, že část základního kapitálu ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osmmilionůpětsettisíc korun českých) bude upsána nepeněžitým vkladem a zbývající část základního kapitálu ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů korun českých) bude upsána peněžitých vkladem.Statutární zástupce akcionáře společnosti MIREL, spol. s r.o., prohlašuje, že akcionář MIREL, spol. s r.o., se vzdává svého přednostního práva na upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu.a) Zdůvodů umožnění další podnikatelské činnosti a posílení finančních zdrojů se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 26.500.000,- Kč (slovy: dvacetšetmilionůpětsettisíc korun českých), ze základního kapitálu 55.930.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionůdevětsettřicettisíc korun českých) na základní kapitál 82.430.000,- Kč (slovy: osmedesátdvamilionůčtyřistatřicettisíc korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Upisováno bude 26 (dvacetšest) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každé z nich a 5 (pět) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných akcií. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitých a nepeněžitým vkladem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány:1. nepeněžitým vkladem ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osmmilionůpětsettisíc korun českých) předem určeným zájemcem Ing. Milanem Rafajem, rodné číslo 50 06 16/122, bytem Hutisko-Solanec, Hutisko 205, který bude rozdělen na 8 (osm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnoě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každá a 5 (pět) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) každá, všechny v listinné podobě,2. peněžitým vkladem ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionů korun českých) předem určeným zájemcem Ing. Milanem Rafajem, rodné číslo 50 06 16/122, bytem Hutisko-Solanec, Hutisko 205, který bude rozdělen na 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každá, všechny v listinné podobě. Celkem bude vydáno 26 (dvacetšest) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každá a 5 (pět) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostottisíc korun českých) každá, všechny vlistinné podobě.d) Místem upsání akcií je sídlo společnosti, a to kancelář předsedy představenstva, vždy v každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Počátek běhu lhůty bu 23.7.2007 - 30.7.2007
Jediný akcionář vpůsobnosti valné hromady učinil dne 27.9.2006 toto rozhodnutí:a) Zdůvodu dalšího rozvoje podnikatelské činnosti společnosti aprezentace společnosti ubank se základní kapitál společnosti zvyšuje očástku 29.000.000,-Kč (slovy: dvacetdevětmilionů korun českých), ze základního kapitálu 26.930.000,-Kč (slovy: dvacetšestmilionůdevětsettřicettisíc korun českých) na základní kapitál 55.930.000,-Kč (slovy: padesátpětmilonůdevětsettřicettisíc korun českých) stím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 13.11.2006 - 8.12.2006
b) Upisováno bude 29 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každé znich. Všechny akcie budou emitovány vlistinné podobě scharakterem neregistrovaných akcií. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. 13.11.2006 - 8.12.2006
c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým anepeněžitým vkladem. Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou upsány:1. nepeněžitým vkladem ve výši 28.590.000,-Kč (slovy: dvacetosmmilionůpětsetdevadesáttisíc korun českých) předem určenému zájemci Ing. Milanu Rafajovi, r.č. 500616/122, bytem Hutisko-Solanec, Hutisko 205, který bude rozdělen na 28 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každá, 5 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) každá a 9 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, všechny vlistinné podobě,2. peněžitým vkladem ve výši 410.000,-Kč (slovy: čtyřistadesettisíc korun českých) předem určenému zájemci Ing. Milanu Rafajovi, r.č. 500616/122, bytem Hutisko-Solanec, Hutisko 205, který bude rozdělen na 4 kusy kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) každá a 1 kus kmenové akcie na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá, všechny vlistinné podobě. Celkem bude bydáno 28 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každá, 9 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) každá a 10 kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, všechny vlistinné podobě. 13.11.2006 - 8.12.2006
d) Určuje, že místem upsání akcií je sídlo společnosti, ato kancelář předsedy představenstva, vždy vkaždý pracovní den od 8 do 16 hodin. Počátek běhu lhůty bude oznámen představenstvem společnosti. 13.11.2006 - 8.12.2006
e) Určuje lhůtu pro upisování akcií tak, že lhůta činí 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu vOstravě ozápisu tohoto rozhodnutí. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen písemně. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.11.2006 - 8.12.2006
f) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu zájemce Ing. Milana Rafaje, který tvoří nemovitosti vk.ú. Vratimov, obec Vratimov, zapsané uKatastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví 1248, ato parcela č. 688/198 zastavěná plocha anádvoří ovýměře o 38 m2, parcela č. 688/149 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 26 m2, parcela č. 1221 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 190 m2, parcela č. 1222/1 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 5004 m2, parcela č.1222/2 zastavěná plocha anádvoří - zbořeniště ovýměře 1126 m2, parcela č. 1223/1 ostatní plocha - manipulační plocha ovýměře 5709 m2, parcela č. 1224/2 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 5601 m2, parcela č. 1224/3 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 390 m2, parcela č. 1224/15 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 102 m2, parcela č. 1224/16 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 84 m2, parcela č. 1224/17 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 31 m2, parcela č. 1252 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 601 m2, parcela č. 1253/1 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 3328 m2, parcela č. 1253/2 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 1970 m2, parcela číslo 1253/3 ostatní plocha - ostatní komunikace ovýměře 1951 m2, parcela č. 1253/4 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 1034 m2, parcela č. 1253/5 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 1650 m2, parcela č. 1253/6 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 29 m2, parcela č. 1253/7 ostatní plocha - jiná plocha ovýměře 1280 m2, parcela č. 1253/8 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 1141 m2, garáž postavená na parcele č. 688/149, garáž postavená na parcele 688/198, parcela č. 1224/7 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 244 m2, parcela č. 1224/8 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 178 m2, parcela č. 1224/9 zastavěná plocha anádvoří ovýměře 13.11.2006 - 8.12.2006
Předmět tohoto nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 3853-122/06 ze dne 4.7.2006 vyhotovený soudním znalcem Ing. Janem Dvořákem abyl oceněn částkou 28.590.000,-Kč. Znalec byl ustanoven usnesením Krajského soudu vOstravě ze dne 11.4.2006, spis. zn. NC 5110/2006, které nabylo právní moci dne 10.5.2006. 13.11.2006 - 8.12.2006
g) Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vkladatel Ing. Milan Rafaj předá společnosti písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 ObchZ. 13.11.2006 - 8.12.2006
h) Peněžitý vklad ve výši 410.000,-Kč bude splacen tak, že část ve výši 30 % bude zaplacena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet č. 210925394/0300 uČeskoslovenské obchodní banky, a.s., který za tím účelem společnost otevře na své jméno azbytek ve výši 70 % do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ozápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bankovní spojení pro účely splacení vkladu bude zájemci oznámeno písemně společně soznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií podle písm. e). 13.11.2006 - 8.12.2006

Aktuální kontaktní údaje Mirel Vratimov a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25912020
Obchodní firma: Mirel Vratimov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 8.7.2002
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25912020
Firma: Mirel Vratimov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vratimov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.7.2002

Kontakty na Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mourová 114 , 739 32 Vratimov Česká republika
Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
9.11.2016
Sídlo: Mourová 114 , 739 32 Vratimov Česká republika
Vratimov, Mourová 114/7, PSČ 73932
8.7.2002 - 9.11.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mourová 114/7, Vratimov 739 32

Obory činností Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2014
výroba plastových výrobků apryžových výrobků 22.9.2006 - 21.1.2014
zprostředkování obchodu 8.7.2002 - 21.1.2014
velkoobchod 8.7.2002 - 21.1.2014
specializovaný maloobchod 8.7.2002 - 21.1.2014
realitní činnost 8.7.2002 - 21.1.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 8.7.2002 - 21.1.2014
reklamní činnost a marketing 8.7.2002 - 21.1.2014
zprostředkování služeb 8.7.2002 - 21.1.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Mourová 114/7 , Vratimov 739 32
Identifikační číslo provozovny: 1001506553
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

Zahájení provozování: 8.7.2002

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Milan Rafaj
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 6.8.2014
Adresa: Hutisko 205 , 756 62 Hutisko-Solanec Česká republika
Hutisko 205, 756 62 Hutisko-Solanec
Jméno: Ing. Vlastimil Rafaj 8.7.2002 - 22.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2002 do 24.4.2004
Ve funkci: od 8.7.2002 do 24.4.2004
Adresa: Jana Opletala 969 , 738 02 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Jana Opletala 969, PSČ 73802
Jméno: Ing. Milan Rafaj 8.7.2002 - 21.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2002 do 3.12.2012
Ve funkci: od 8.7.2002 do 3.12.2012
Adresa: 756 62 Hutisko Solanec 205 Česká republika
Hutisko Solanec 205, PSČ 75662
Jméno: Jiří Kozel 8.7.2002 - 21.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2002 do 3.12.2012
Adresa: Slezská 98 , 739 31 Řepiště Česká republika
Řepiště, Slezská 98, PSČ 73931
Jméno: Daniel Rafaj 22.9.2006 - 21.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2006 do 3.5.2011
Adresa: 756 62 Hutisko - Solanec 205 Česká republika
Hutisko - Solanec 205, PSČ 75662
Jméno: Milan Rafaj 21.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2012 do 6.8.2014
Ve funkci: od 3.12.2012 do 6.8.2014
Adresa: Hutisko 205 , 756 62 Hutisko-Solanec Česká republika
Hutisko 205, 756 62 Hutisko-Solanec
Jméno: Jiří Kozel 21.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2012 do 6.8.2014
Adresa: Slezská 98 , 739 32 Řepiště Česká republika
Slezská 98, 739 32 Řepiště
Jméno: Daniel Rafaj 21.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2011 do 6.8.2014
Adresa: Gerasimovova 1784 , 700 30 Ostrava Česká republika
Gerasimovova 1784/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Libuše Herlíková 8.7.2002 - 22.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.7.2002 do 14.2.2006
Adresa: Pod Kostelem 53 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Pod Kostelem 53, PSČ 75654
Jméno: Petr Herlík 8.7.2002 - 22.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.7.2002 do 14.2.2006
Adresa: Pod Kostelem 53 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Pod Kostelem 53, PSČ 75654
Jméno: Lukáš Herlík 8.7.2002 - 22.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.7.2002 do 14.2.2006
Adresa: Pod Kostelem 53 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Pod Kostelem 53, PSČ 75654
Jméno: JUDr. Irma Rafajová 22.9.2006 - 21.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2006 do 25.8.2011
Ve funkci: od 22.8.2006 do 25.8.2011
Adresa: 756 62 Hutisko - Solanec 205 Česká republika
Hutisko - Solanec 205, PSČ 75662
Jméno: Helena Rafajová 22.9.2006 - 21.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2006 do 25.8.2011
Adresa: 756 62 Hutisko - Solanec 205 Česká republika
Hutisko - Solanec 205, PSČ 75662
Jméno: Pavol Vitko 22.9.2006 - 21.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2006 do 12.9.2011
Adresa: Družstevný rad 1 , Štúrovo Slovenská republika
79401 Štúrovo, Družstevný rad 1
Jméno: Irma Rafajová 21.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2011 do 6.8.2014
Ve funkci: od 7.11.2013 do 6.8.2014
Adresa: Hutisko 205 , 756 62 Hutisko-Solanec Česká republika
Hutisko 205, 756 62 Hutisko-Solanec
Jméno: Helena Abdel Hady 21.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2011 do 6.8.2014
Adresa: U Staré elektrárny 1881 , 710 00 Ostrava Česká republika
U Staré elektrárny 1881/2, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Rafaj

Vlastníci firmy Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 82 430 000 Kč - 31.7.2008
zakladni 82 430 000 Kč - 30.7.2007 - 31.7.2008
zakladni 55 930 000 Kč - 19.6.2007 - 30.7.2007
zakladni 55 930 000 Kč - 8.12.2006 - 19.6.2007
zakladni 26 930 000 Kč - 8.7.2002 - 8.12.2006

Sbírka Listin Mirel Vratimov a.s. IČO: 25912020

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2603/SL 46 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 20.11.2014 17
B 2603/SL 45 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 20.11.2014 17
B 2603/SL 44 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 20.11.2014 20
B 2603/SL 43 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 19.11.2014 22
B 2603/SL 42 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 19.11.2014 25
B 2603/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 19.11.2014 17
B 2603/SL 40 notářský zápis NZ 381/2014 Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 25.6.2014 17.7.2014 8
B 2603/SL 39 notářský zápis NZ 347/2013 Krajský soud v Ostravě 4.12.2013 22.1.2014 4
B 2603/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2011 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.11.2013 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 36 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 28.9.2007 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 35 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 3.5.2011 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 4.5.2011 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 33 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 25.8.2011 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 3.12.2012 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akc. Krajský soud v Ostravě 7.11.2013 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 28.9.2007 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 29 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 3.5.2011 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 28 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 3.12.2012 4.12.2013 22.1.2014 1
B 2603/SL 27 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 26 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 25 účetní závěrka r. 2007 přílohy Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 13
B 2603/SL 24 účetní závěrka r. 2007,rozvaha, VZZ, audit Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 8
B 2603/SL 23 zpráva o vztazích r. 2006 Krajský soud v Ostravě 30.6.2007 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 22 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 30.6.2007 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 21 účetní závěrka r. 2006, přílohy Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 14
B 2603/SL 20 účetní závěrka r. 2006, rozvaha, VZZ,audit Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 8
B 2603/SL 19 zpráva o vztazích r. 2005 Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 18 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 12.11.2008 19.11.2008 2
B 2603/SL 17 účetní závěrka r. 2005, přílohy Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 14
B 2603/SL 16 účetní závěrka r. 2005, rozvaha, VZZ,audit Krajský soud v Ostravě 12.11.2008 19.11.2008 8
B 2603/SL 15 notářský zápis NZ 343/2007 - Rozh.VH-zvýš.ZK Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 16.7.2007 24.7.2007 13
B 2603/SL 14 posudek znalce č.3853-122/06 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 3.1.2007 11.1.2007 11
B 2603/SL 13 notářský zápis NZ 433/2006-RJA,díl.zm.stanov Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 25.10.2006 16.11.2006 8
B 2603/SL 9 notářský zápis Nz 70/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 14.2.2006 28.8.2006 4.10.2006 6
B 2603/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 22.8.2006 28.8.2006 4.10.2006 1
B 2603/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 4.10.2006 2
B 2603/SL 10 notářský zápis Nz 306/2006 vč.rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 4.10.2006 4.10.2006 8
B 2603/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 6.5.2002 20.1.2006 23.1.2006 1
B 2603/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.11.2005 27.12.2005 18.1.2006 1
B 2603/SL 6 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§66a/9, audit Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 28
B 2603/SL 5 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§66a/9, audit Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 27
B 2603/SL 4 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 25
B 2603/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.5.2002 6.8.2002 2
B 2603/SL 2 posudek znalce č.2642-88/02 Krajský soud v Ostravě 25.3.2002 6.8.2002 20
B 2603/SL 1 notářský zápis Nz 393/2002-zakl.l.,stanovy Krajský soud v Ostravě 6.5.2002 6.8.2002 42

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Mirel Vratimov a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Mirel Vratimov a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.