MIRABO a.s. Milavče IČO: 47719621

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MIRABO a.s., která sídlí v obci Milavče a bylo jí přiděleno IČO 47719621.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MIRABO a.s. se sídlem v obci Milavče byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba dřevěných palet a další.

Základní údaje o MIRABO a.s. IČO: 47719621

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 30.9.2002
Spisová značka: B 1015
IČO: 47719621
Obchodní firma: MIRABO a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.9.2002
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 25.2.1993
Počet členů dozorčí rady: 3 26.8.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udě lení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení žádosti za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případ ě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měs íců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 26.8.2014 - 17.4.2018
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 26.6.2009, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti MIRABO a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představenstvo společnosti rozhodlo dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,-- Kč, kterým byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.669.000,-- Kč, na celkovou výši základního kapitálu 41.964.000,-- Kč, a to formou upsání těchto nových akcií: a) 447 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, s b) 199 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžitých pohledávek. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno, neboť valná hromada konaná dne 26.6.2009 rozhodla na základě písemné výzvy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů. Veškeré nové a kcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 30 dnů od prvního dne úpisu . Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. na adrese Milavče 119, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 447 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a 1 99 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - věřitelů společnosti, přičemž výše peněžitých pohledávek jednotlivých předem určených zájemců jsou uvedeny v notářském zápi su notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisov atelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 20.7.2011 - 9.11.2011
Valná hromada společnosti MIRABO a.s. konaná dne 22. 6. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MIRABO a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,--Kč, slovy: třicet sedm miliónů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.189.000,-- Kč, slovy: osm milionů jedno sto osmdesát d evět tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 45.484.000,-- Kč, slovy čtyřicet pět miliónů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: a) 733, slovy: sedm set třicet tři, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie b) 859, slovy: osm set padesát devět, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč , slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti. Seznam upisovatelů je uveden v notářském zápisu notářky se s ídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slov y: deset tisíc korun českých, a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí, jak je uvedeno v seznamu upisovatelů v notářsk ém zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to z působem stanoveným zákonem. 10.8.2007 - 7.1.2009
Řádná valná hromada společnosti MIRABO a.s. rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti MIRABO a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37,295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 8,189.000,- Kč (slovy osmmilionůstoosmdesátdevět tisíc korun čes kých) na celkovou výši základního kapitálu 45,484.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyři tisíc korun českých), a to upsáním: a) 733 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 859 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slo vy tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům ? věřitel ům společnosti MIRABO a.s. uvedeným ve zvláštní příloze, která je nedílnou součástí návrhu. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od první ho dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. ? sekretariát v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů ? předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy des et tisíc) a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé ? předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uv edených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku,počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kur s bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům ? předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 22.8.2006 - 29.3.2007
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 36.666.000,- Kč (slovy třicetšestmilionůšestsetšedesátšesttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 629.000,- Kč (slovy šestsetdvacetdevěttisíc korun českých) na ce lkovou výši základního kapitálu 37.295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), a to upsáním: a) 61 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 19 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slov y jeden tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva (§ 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům - věřite lům (oprávněným osobám) společnosti MIRABO a.s.: - Marie Pešková, nar. 2.6.1954, bytem Hlohovčice 7, PSČ 345 61 Staňkov - 59 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 599.000,- Kč, - Pavel Jurko, nar. 21.8.1967, bytem Milavče čp. 124, PSČF 345 46 - 5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 5.000,- Kč, - Bohumil Konopík, nar. 12.5.1930, bytem Domažlice, Mánesova 515, PSČ 344 01 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 12.000,- Kč, - Sofie Dojčarová, nar. 22.1.1943, bytem Milavče 117, PSČ 345 46 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 13.000,- Kč. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvníh o dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájmcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát prokuristy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 61 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy des et tisíc korun českých) a všech 19 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslu šného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uv edených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejich emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 24.2.2005 - 10.6.2006
Členská schůze dne 21.6.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělské obchodní družstvo Milavče na akciovou společnost MIRABO a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 170/2002 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 30.9.2002 - 30.9.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47719621
Obchodní firma: MIRABO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 25.2.1993
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47719621
Firma: MIRABO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Milavče
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.2.1993

Kontakty na MIRABO a.s. IČO: 47719621

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 119 , Milavče 344 01 17.4.2018
Sídlo: 119 , Milavče 344 01 25.2.1993 - 17.4.2018

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 119 NEOAD, Milavče 345 46

Obory činností MIRABO a.s. IČO: 47719621

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava nákladní 25.3.1997
zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských produktů 25.2.1993
nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej 25.2.1993
výroba dřevěných palet 25.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 119 , Milavče 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1005225796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.2.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 119 , Milavče 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1005225796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.9.1994

Živnost č. 3 Výroba dřevěných palet

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1993
Zánik oprávnění: 5.5.1994
Konec oprávnění: 5.5.1994
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Sladkovodní akvakultura
Výroba dřevěných obalů
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy MIRABO a.s. IČO: 47719621

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 30.9.2002
za družstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo pře- depsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů před- stavenstva. 25.2.1993 - 30.9.2002
Jméno: Ing Josef Bor 17.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: 118, Blížejov 345 45
Jméno: Josef Konáš 17.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: 13, Milavče 344 01
Jméno: Jindřich Horn 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: 132, Zahořany 344 01
Jméno: Zdeněk Forst 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: 121, Milavče 344 01
Jméno: Petr Steinberger 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: 6, Milavče 344 01
Jméno: Josef Bláha 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: 45, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Janovec 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: 16, Milavče 344 01
Jméno: Václav Bozděch 25.2.1993 - 24.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 71 , Radonice Česká republika
Jméno: Vojtěch Weber 25.2.1993 - 24.3.1997
Funkce: Místopředseda
Adresa: 24, Milavče 344 01
Jméno: Marie Hoffmannová 25.2.1993 - 24.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 72 , Radonice Česká republika
Jméno: Václav Jankovec 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 27, Milavče 344 01
Jméno: Jakub Forst 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Předseda
Adresa: 8 , Radonice Česká republika
Jméno: Jan Královec 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 71, Milavče 344 01
Jméno: Josef Příbek 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 9, Výrov 331 41
Jméno: Jan Weber 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 116, Milavče 344 01
Jméno: Zdeněk Konáš 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: 38, Nevolice 344 01
Jméno: Ing. Josef Janovec 25.2.1993 - 25.3.1997
Funkce: Člen
Adresa: Palackého 218, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Bozděch 24.3.1997 - 25.3.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: 71 , Radonice Česká republika
Jméno: Vojtěch Weber 24.3.1997 - 25.3.1997
Funkce: člen
Adresa: 24, Milavče 344 01
Jméno: Josef Němec 25.2.1993 - 30.9.2002
Funkce: Člen
Adresa: 10 , Radonice Česká republika
Jméno: Jiří Královec 25.2.1993 - 30.9.2002
Funkce: Člen
Adresa: 70, Milavče 344 01
Jméno: ing. Josef Janovec 25.3.1997 - 30.9.2002
Funkce: Člen
Adresa: Palackého 218, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Bozděch 25.3.1997 - 30.9.2002
Funkce: předseda
Adresa: 72 , Radonice Česká republika
Jméno: Petr Steinberger 25.3.1997 - 30.9.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: 6 , Božkovy Česká republika
Jméno: Jiří Královec 25.3.1997 - 30.9.2002
Funkce: člen
Adresa: 95 , Radonice Česká republika
Jméno: Josef Konáš 25.3.1997 - 30.9.2002
Funkce: člen
Adresa: 13 , Božkovy Česká republika
Jméno: Jiří Královec 30.9.2002 - 30.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 2.4.2004
Adresa: 70 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Václav Bozděch 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002 do 22.6.2007
Adresa: 72 , 344 01 Radonice Česká republika
Jméno: Josef Konáš 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002 do 22.6.2007
Adresa: 13, Milavče 344 01
Jméno: Petr Steinberger 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 6, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Josef Janovec 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 344 01 Domažlice Česká republika
Jméno: Josef Janovec 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 16 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Jan Královec 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 5, Milavče 344 01
Jméno: Jan Johánek 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 86, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Bor 30.9.2002 - 10.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 9.10.2002
Adresa: 118, Blížejov 345 45
Jméno: Pavel Královec 30.4.2005 - 10.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2007
Ve funkci: od 23.7.2004
Adresa: 70 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Václav Bozděch 10.8.2007 - 6.8.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.6.2007 do 25.6.2010
Ve funkci: od 4.7.2007 do 25.6.2010
Adresa: 72, Milavče 344 01
Jméno: Jan Johánek 10.8.2007 - 6.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007
Adresa: 86, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Konáš 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Ve funkci: od 4.7.2007 do 29.6.2012
Adresa: 13, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Josef Janovec 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: Palackého 218, Domažlice 344 01
Jméno: Josef Janovec 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: 16 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Zdeněk Forst 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: 8, Milavče 344 01
Jméno: Pavel Královec 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: 70 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Petr Steinberger 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: 6, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Josef Bor 10.8.2007 - 23.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Adresa: 118, Blížejov 345 45
Jméno: Jan Johánek 6.8.2010 - 23.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 29.6.2012
Ve funkci: od 9.7.2010 do 29.6.2012
Adresa: 86, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Bláha 6.8.2010 - 23.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2010 do 29.6.2012
Adresa: 45, Chrastavice 344 01
Jméno: Ing. Josef Bor 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Ve funkci: od 26.7.2012
Adresa: 118, Blížejov 345 45
Jméno: Josef Konáš 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Ve funkci: od 26.7.2012
Adresa: 13, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Josef Janovec 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: Palackého 218, Domažlice 344 01
Jméno: Zdeněk Forst 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: 8, Milavče 344 01
Jméno: Petr Steinberger 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: 6, Milavče 344 01
Jméno: Josef Bláha 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: 45, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Janovec 23.8.2012 - 10.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: 16 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Ing. Josef Bor 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Ve funkci: od 26.7.2012 do 30.6.2017
Adresa: 118, Blížejov 345 45
Jméno: Josef Konáš 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Ve funkci: od 26.7.2012 do 30.6.2017
Adresa: 13, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Josef Janovec 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: Palackého 218, Domažlice 344 01
Jméno: Zdeněk Forst 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: 121, Milavče 344 01
Jméno: Petr Steinberger 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: 6, Milavče 344 01
Jméno: Josef Bláha 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: 45, Chrastavice 344 01
Jméno: Josef Janovec 10.7.2015 - 17.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: 16, Milavče 344 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jana Blahníková 16.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Ve funkci: od 29.6.2018
Adresa: 47, Milavče 344 01
Jméno: Jindřich Forst 16.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: 8, Milavče 344 01
Jméno: Alena Němcová 16.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: 29, Zahořany 344 01
Jméno: Jakub Forst 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: předseda
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: 8, Milavče 344 01
Jméno: Václav Královec 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: Neštěmická 724/23, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Josef Hoffmann 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: 46, Zahořany 345 06
Jméno: Jan Váchal 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: 21 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Václav Forst 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: 21, Všeruby 345 07
Jméno: Dana Weberová 30.9.2002 - 27.3.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.10.2002 do 27.6.2008
Adresa: 41, Zahořany 345 06
Jméno: Ernest Both 27.3.2009 - 6.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 25.6.2010
Adresa: 121, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Jana Pelnářová 27.3.2009 - 17.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Ve funkci: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 82, Milavče 344 01
Jméno: Jindřich Forst 27.3.2009 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 8 , 344 01 Radonice Česká republika
Jméno: Božena Kabelková 27.3.2009 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 43, Milavče 344 01
Jméno: Jan Váchal 27.3.2009 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 21 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Dana Weberová 7.4.2009 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 28.6.2013
Adresa: 41, Zahořany 345 06
Jméno: Jana Blahníková 6.8.2010 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2010 do 28.6.2013
Adresa: 47 , 345 46 Milavče Česká republika
Jméno: Jana Blahníková 17.1.2014 - 16.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Ve funkci: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 47, Milavče 344 01
Jméno: Jindřich Forst 17.1.2014 - 16.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 8, Milavče 344 01
Jméno: Jaroslav Maroušek 17.1.2014 - 16.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 28.6.2018
Adresa: 101, Milavče 344 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ludvík Špirk 24.3.1997 - 30.9.2002
Adresa: 39, Chocomyšl 345 43
Jméno: Ludvík Špirk 30.9.2002 - 22.8.2006
Adresa: 39, Chocomyšl 345 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Josef Bláha
Člen statutárního orgánu: Petr Steinberger
Člen statutárního orgánu: Josef Janovec
Člen statutárního orgánu: Josef Konáš
Člen statutárního orgánu: Josef Bor
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Forst
Člen statutárního orgánu: Jindřich Horn

Vlastníci firmy MIRABO a.s. IČO: 47719621

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 41 964 000 Kč - 9.11.2011
zakladni 37 295 000 Kč - 10.6.2006 - 9.11.2011
zakladni 36 666 000 Kč 100% 30.9.2002 - 10.6.2006
zakladni 5 500 000 Kč - 25.2.1993 - 30.9.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 048 9.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 484 9.11.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 601 10.6.2006 - 9.11.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 285 10.6.2006 - 9.11.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 540 30.9.2002 - 10.6.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 266 30.9.2002 - 10.6.2006

Sbírka Listin MIRABO a.s. IČO: 47719621

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1015/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.8.2014 16.3.2015 10
B 1015/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2014 20.8.2014 16.3.2015 8
B 1015/SL 53 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.6.2013 20.12.2013 17.1.2014 9
B 1015/SL 51 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.4.2011 20.12.2013 17.1.2014 10
B 1015/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2013 20.12.2013 17.1.2014 13
B 1015/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2013 20.12.2013 17.1.2014 5
B 1015/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 28.6.2013 20.12.2013 17.1.2014 1
B 1015/SL 47 notářský zápis Nz 127/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2013 20.12.2013 17.1.2014 4
B 1015/SL 46 notářský zápis Nz 121/2012 - rozh.VH Krajský soud v Plzni 29.6.2012 20.8.2012 23.8.2012 6
B 1015/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 26.7.2012 7.8.2012 23.8.2012 1
B 1015/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 7.8.2012 23.8.2012 1
B 1015/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.6.2012 7.8.2012 23.8.2012 6
B 1015/SL 42 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 7.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 14
B 1015/SL 41 notářský zápis Nz 181/2011-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 7.7.2011 18.7.2011 20.7.2011 7
B 1015/SL 40 notářský zápis Nz 196/2009-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.7.2009 18.7.2011 20.7.2011 4
B 1015/SL 39 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 19.7.2010 29.7.2010 6.8.2010 4
B 1015/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 9.7.2010 29.7.2010 6.8.2010 2
B 1015/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2010 29.7.2010 6.8.2010 3
B 1015/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - 2x odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 24.5.2010 29.7.2010 6.8.2010 2
B 1015/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 7.6.2010 29.7.2010 6.8.2010 14
B 1015/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 12.5.2009 10.12.2009 10.12.2009 14
B 1015/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 6.6.2008 10.12.2009 10.12.2009 14
B 1015/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 10.12.2009 10.12.2009 14
B 1015/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Plzni 16.10.2002 10.12.2009 10.12.2009 11
B 1015/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 15.10.2001 10.12.2009 10.12.2009 11
B 1015/SL 29 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 30.3.2000 10.12.2009 10.12.2009 10
B 1015/SL 28 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 10.12.2009 10.12.2009 8
B 1015/SL 27 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 23.3.1998 10.12.2009 10.12.2009 6
B 1015/SL 26 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Plzni 28.3.1997 10.12.2009 10.12.2009 6
B 1015/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z DR Krajský soud v Plzni 27.6.2008 27.3.2009 27.3.2009 2
B 1015/SL 24 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 27.3.2009 27.3.2009 4
B 1015/SL 23 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 27.6.2003 27.3.2009 27.3.2009 6
B 1015/SL 22 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 29.7.2008 24.2.2009 27.3.2009 6
B 1015/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.6.2007 23.7.2007 10.8.2007 9
B 1015/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis o zased.představ. Krajský soud v Plzni 4.7.2007 23.7.2007 10.8.2007 1
B 1015/SL 19 notářský zápis Nz 166/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 20.7.2007 23.7.2007 10.8.2007 27
B 1015/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 1.6.2006 17.8.2006 22.8.2006 19
B 1015/SL 17 notářský zápis NZ 90/2006 - rozh. VH +stanovy Krajský soud v Plzni 30.6.2006 17.8.2006 22.8.2006 25
B 1015/SL 16 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 23.6.2006 17.8.2006 17.8.2006 22
B 1015/SL 15 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 16.6.2006 17.8.2006 17.8.2006 20
B 1015/SL 14 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.7.2004 11.4.2005 11.4.2005 20
B 1015/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.8.2004 20.1.2005 11.4.2005 1
B 1015/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 24.6.2004 20.1.2005 11.4.2005 20
B 1015/SL 11 notářský zápis NZ 116/03 o zvýš.zákl.kap. Krajský soud v Plzni 27.6.2003 18.6.2004 1.2.2005 5
B 1015/SL 8 notářský zápis, změna právní formy, fúze -NZ 170/2000 rozh.+stanovy a.s Krajský soud v Plzni 17.7.2002 12.8.2002 19.9.2002 29
B 1015/SL 7 posudek znalce č.1488/76/2002 Krajský soud v Plzni 10.6.2002 12.8.2002 19.9.2002 32
B 1015/SL 6 notářský zápis, účetní závěrka 31.3.02-NZ 169/2002 usn.čl.sch Krajský soud v Plzni 17.7.2002 12.8.2002 19.9.2002 10
B 1015/SL 5 podpisové vzory představ.,DR a prokuristy a.s. Krajský soud v Plzni 21.6.2002 12.8.2002 19.9.2002 79
B 1015/SL 4 ostatní -zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 21.6.2002 12.8.2002 19.9.2002 1
B 1015/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Plzni 21.6.2002 12.8.2002 19.9.2002 2
B 1015/SL 2 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze, převod,náj.podn.,ovládání - zápis čl. schůze Krajský soud v Plzni 19.11.2001 27.12.2001 1.3.2002 6
B 1015/SL 9 změna právní formy, fúze - převedeno do B 1015 Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MIRABO a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MIRABO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.