MINIHOTOVOST, SE Brno IČO: 04355211

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MINIHOTOVOST, SE, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 04355211.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma MINIHOTOVOST, SE má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem MINIHOTOVOST, SE se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Poskytování spotřebitelského úvěru .

Základní údaje o MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.11.2016
Spisová značka: H 1835
IČO: 04355211
Obchodní firma: MINIHOTOVOST, SE
Právní forma: Evropská společnost 15.11.2016
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 28.8.2015
Valná hromada společnosti MINIHOTOVOST, SE, přijala dne 16.2.2017 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti MINIHOTOVOST, SE, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti MINIHOTOVOST, SE, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04355211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1835 (dále též jen "Společnost), o částku 650.000 EUR (šest set padesát tisíc euro), což podle přepočítacího koeficientu 27,430 Kč (dvacet sedm korun českých a čtyřicet tři haléře ) za 1 EUR (jedno euro), který platil k posledním u dni měsíce předcházejícímu měsíci založení Společnosti, tj. ke dni 28.2.2015 (dvacátého osmého února roku dva tisíce patnáct) (dále jen "Přepočítací koeficient"), činí 17.829.500 Kč (sedmnáct milionů osm set dvacet devět tisíc pět set korun českých), ze současné výše 120.000 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 3.291.600 Kč (tři miliony dvě stě devadesát jeden tisíc šest set korun českých) na novou výši 770.000 EUR (sedm set sedmdesát tisíc euro), což podle Přepočí tacího koeficientu činí 21.121.100 Kč (dvacet jeden milion jedno sto dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých), za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 65 (šedesáti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen společně jako "Nové akcie", každá jed notlivě jako "Nová akcie"); (d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři Společnosti vzdali přednostního práva na úpis a Nové akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je obchodní společnost POHOTOVOSŤ, s.r.o., se sídlem Prib inova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika, registrační číslo 35807598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, v oddílu Sro, 23636/B (dále též jako "POHOTOVOSŤ, s.r.o." nebo "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (e) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 ZOK, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písem nou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odes lat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (f) Emisní kurs každé jedné Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých) za jednu Novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 EUR (deset tisíc euro), což podle Přepočítacího koeficientu činí 274.300 Kč (dvě stě sedmdesát čtyři tisíce tři sta korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (g) Místem pro upsání Nových akcií je notářská kancelář Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně, v Brně, v budově na adrese Kobližná 47/19, Brno-město, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 08:00 hodin do 14:00 hodin; (h) Emisní kurs Nových akcií musí být předem určeným zájemcem zcela splacen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 8625527001/5500, vedený u obchodní společnosti Raiffeisenb ank a.s.; (i) Emisní kurs Nových akcií může být splacen započtením pohledávky Upisovatele v celkové výši 650.000 EUR (šest set padesát tisíc euro) za Společností, vzniklé na základě rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi Upisovatelem jako úvěrujícím a věřitelem a Sp olečností, jako úvěrovaným a dlužníkem dne 1.12.2016 (prvního února roku dva tisíce šestnáct), (dále jen "Pohledávka Upisovatele") proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu Nových akcií ve výši 650.000 EUR (šest set padesát t isíc euro), při zvýšení základního kapitálu Společnosti podle tohoto rozhodnutí (dále jen "Pohledávka Společnosti"). Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Upisovatelem ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, a to bez zbytečného odk ladu po přijetí usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí Upisovateli návrh smlouvy o započtení; (j) Upisování nových akcii může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (k) Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti Upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od do ručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. 19.2.2017
V důsledku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti MINIHOTOVOST, a.s., se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04355211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20880, právní for ma: akciová společnost, založené podle práva České republiky, která v rámci přeshraniční fúze změnila svou právní formu na evropskou (akciovou) společnost (Societas Europaea) s obchodní firmou MINIHOTOVOST, SE (dále jen "Nástupnická společnost"), v postav ení při přeshraniční fúzi nástupnické korporace, s obchodní společností MINIHOTOVOSŤ, a.s., se sídlem Pribinova 25, Bratislava-Ružinov 811 09, Slovenská republika, identifikační číslo 35852453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratis lava I, oddíl B, vložka 6121, právní forma: akciová společnost, založenou podle práva Slovenské republiky, v postavení při přeshraniční fúzi zanikající korporace (dále jen "Zanikající společnost"), došlo ke sloučení Nástupnické společnosti se Zanikající s polečností, přičemž Zanikající společnost zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na Nástupnickou společnost. 15.11.2016

Aktuální kontaktní údaje MINIHOTOVOST, SE

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 04355211
Obchodní firma: MINIHOTOVOST, SE
Právní forma: Evropská společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 28.8.2015
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 04355211
Firma: MINIHOTOVOST, SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.8.2015

Základní údaje datové schránky

IČO: 04355211
Jméno subjektu: MINIHOTOVOST, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: dba8a3m

Základní údaje DPH

IČO: 04355211
DIČ: CZ04355211
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: MINIHOTOVOST, a.s.
Sídlo: Politických vězňů 1272/21 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Tato registrace byla zveřejněna dne: 20.1.2016
Typ registrace: Identifikovaná osoba
Registrace platná od: 18.11.2015

Kontakty na MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Příkop 843/4 , Brno 602 00 27.6.2017
Sídlo: Politických vězňů 1272/21 , Praha 110 00 28.8.2015 - 27.6.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Politických vězňů 1272/21, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.8.2015
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 28.8.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.8.2015

Živnost č. 2 Poskytování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.2015
Zánik oprávnění: 16.5.2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti

Vedení firmy MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat člen představenstva samostatně. 15.11.2016
Za představenstvo rozhoduje jediný člen představenstva. 28.8.2015 - 15.11.2016
Jméno: Jaroslav Fuchs 15.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2016
Adresa: Pifflova 8 , 851 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jaroslav Fuchs 28.8.2015 - 15.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2015
Adresa: Pifflova 8 , 851 01 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ľubomír Balog 15.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2016
Adresa: Grösslingova 10 , 811 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ľubomír Balog 28.8.2015 - 15.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2015
Adresa: Grösslingova 10 , 811 09 Bratislava Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jaroslav Fuchs

Vlastníci firmy MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 77 19.2.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 27.12.2016 - 19.2.2017
Akcie na jméno 120 000 Kč 1 28.8.2015 - 27.12.2016

Sbírka Listin MINIHOTOVOST, SE IČO: 04355211

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 20880/SL 1 notářský zápis [NZ 470/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2015 17.8.2015 1.9.2015 8

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MINIHOTOVOST, SE


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MINIHOTOVOST, SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.