Michelské pekárny a.s. Praha IČO: 16192583

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Michelské pekárny a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 16192583.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Michelské pekárny a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Mlynářství , Pekařství, cukrářství a další.

Základní údaje o Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.3.1991
Spisová značka: B 648
IČO: 16192583
Obchodní firma: Michelské pekárny a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.3.1991
Valná hromada společnosti přijala dne 17.4.2019 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 37 175 110,- Kč o částku 33 729 612,- Kč, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 3 445 498,- Kč. V této souvislosti se nomi nální hodnota všech akcí společnosti snižuje z částky 205 Kč o částku 186 Kč na částku po snížení základního kapitálu 19 Kč na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let." 17.4.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 22.3.2017 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 90 671 000,- Kč o částku 53 495 890,- Kč, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 37 175 110,- Kč. V této souvislosti se nom inální hodnota všech akcí společnosti snižuje z částky 500 Kč o částku 295 Kč na částku po snížení základního kapitálu 205 Kč na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let." 2.8.2017
Na společnost Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 10 č.p. 1151, PSČ 14100, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 648, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o., se sídlem Písek, Samoty 208, PSČ 39701, IČO 466 83 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1766, jako zanikající společnosti, dle proj ektu fúze. 12.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014 - 5.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.2.2014 - 14.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 7.2.2014 - 14.6.2017
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Transport s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO 242 63 605, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198710, jako kupujícím, na základ ě které společnost Michelské pekárny Transport s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Premium s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 242 63 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198709, jako kupujícím, na základě které společnost Michelské pekárny Premium s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Stores s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO 242 63 389, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198707, jako kupujícím, na základě k teré společnost Michelské pekárny Stores s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
Dne 27.9.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností Michelské pekárny a.s., se sídlem Praha 4, Pekárenská 1151/10, PSČ 141 00, IČO 161 92 583, zapsanou v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 648, jako prodávajícím a společností Michelské pekárny Sales s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 242 64 814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 198711, jako kupujícím, na základě k teré společnost Michelské pekárny Sales s.r.o. nabyla část podniku společnosti Michelské pekárny a.s., a to s účinností ke dni 1.10.2012. 22.10.2012
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých) z původní výše 181.342.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedna milionů třistačtyřicetdva tisíce korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu, ve výše uvedeném rozsahu, je přebytečnost kapitálového vybavení společnosti. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pětset kor un českých) každé akcie společnosti. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 500,- Kč na každou akcii společnosti, bude vyplacena akcionářům společnosti. Právo na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu mají u zaknihovaných akcií na jméno akcionáři zapsaní ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku) v seznamu akcionářů vedeném společností a u zaknihovaných akcií na majitele akcionáři, zapsaní ke dni zápisu snížení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, a to jen pro akcie, jejichž majitelem byl oprávněný akcionář dle údajů uvedených v seznamu akcionářů, resp. ve výpisu z registru emitenta ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost ke dni zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaj istí u Střediska cenných papírů výpis z registru emitenta. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude splatná d o 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře zaslané společnosti po zápisu snížení základního k apitálu do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak, V písemné žádosti akcionář uvede alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu; obchodní firmu, sídlo a identifi kační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu, zvolený způsob úhrady a identifikaci peněžního účtu akcionáře (peněžní ústav a číslo). Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. K žádosti akcionář přiloží, jde-li o fyzickou osobu, případné listiny prokazu jící z m ěnu údajů uvedených v registru emitenta nebo v seznamu akcionářů, neshodují-li se s údaji v žádosti, a jde-li o právnickou osobu, aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 2 měsíce), popř. dokumenty prokazující právo osob, které žádost podepsaly jménem či za akcionáře, jednat jménem či za akcionáře, pokud neodpovídá stav zachycený ve výpise z obchodního rejstříku skutečnosti. Částku odpovídající snížení základního kapitálu společnost vyplatí na náklady a nebezpečí akcionáře. 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ve výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazu společnosti, po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Tento příkaz bude doložen výpisem z obchodního rejstříku, který bude prokazovat zápis snížení základního kapitálu. 30.12.2003
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých) z původní výše 181.342.0000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedna milionů třistačtyřicetdv atisíce korun českých) na novou výši základního kapitálu 90.671.000,- Kč (slovy: devadesát milionů šestsetsedmdesátjedentisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu, ve výše uvedeném rozsahu, je přebytečnost kapitálového vybavení společnosti. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pětset kor un českých) každé akcie společnosti. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 500,- Kč na každou akcii společnosti, bude vyplacena akcionářům společnosti. Právo na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu mají u zaknihovaných akcií na jméno akcionáři zapsaní ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku) v seznamu akcionářů vedeném společností a u zaknihovaných akcií na majitele akcionáři, zapsaní ke dni zápisu snížení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, a to jen pro akcie, jejichž majitelem byl oprávněný akcionář dle údajů uvedených v seznamu akcionářů, resp. ve výpisu z registru emitenta ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost ke dni zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaj istí u Střediska cenných papírů výpis z registru emitenta. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude splatná d o 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře zaslané společnosti po zápisu snížení základního k apitálu do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak, V písemné žádosti akcionář uvede alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu; obchodní firmu, sídlo a identifi kační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu, zvolený způsob úhrady a identifikaci peněžního účtu akcionáře (peněžní ústav a číslo). Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. K žádosti akcionář přiloží, jde-li o fyzickou osobu, případné listiny prokazu jící z m ěnu údajů uvedených v registru emitenta nebo v seznamu akcionářů, neshodují-li se s údaji v žádosti, a jde-li o právnickou osobu, aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 2 měsíce), popř. dokumenty prokazující právo osob, které žádost podepsaly jménem či za akcionáře, jednat jménem či za akcionáře, pokud neodpovídá stav zachycený ve výpise z obchodního rejstříku skutečnosti. Částku odpovídající snížení základního kapitálu společnost vyplatí na náklady a nebezpečí akcionáře. 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ve výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazu společnosti, po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Tento příkaz bude doložen výpisem z obchodního rejstříku, který bude prokazovat zápis snížení základního kapitálu. 30.12.2003 - 30.12.2003
1. Řádná valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku 13 334 000 Kč (slovy třináct milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých) z původní výše 194 676 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 181 342 000 ,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které společnost nezcizila ve lhůtě stanovené ustanovením § 161b odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, tj. 13 334 000 Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 4. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně zrušených vlastních akcií bude zrušen. Tím se sníží účelově vázané hodnoty v čistém obchodním majetku společnosti odpovídající tomuto zvláštnímu rezervnímu fondu. 5. Z důvodu snížení základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění (částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií uvedených v bodě 3 tohoto usnesení bude účtována na účet ostatních kapitálových fondů). 11.9.2002
Akcie společnosti zní na jméno nebo na majitele a jsou vyhotoveny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva oprávněných podpepisovat za společnost. 2.7.1991
Údaje o zřízení: společnost byla založena na základě zakladatelského plánu ze dne 11.3.1991, kterým bylo stanoveno představenstvo, dozorčí rada, revizor účtů, byly schváleny stanovy. Jedná se o jednorázové založení a.s. podle §25 zák.č. 104/90 Sb.. 28.3.1991
Zakladatelem společnosti je státní podnik Michelské pekárny Praha, státní podnik se sídlem v Praze 4, Pekárenská 10. Ministerstvo zemědělství ČR dalo souhlas s vložením části majetku, ke ktrému má státní podnik právo hospodaření, do akciové společnosti svým rozhodnutím ze dne 22.3.1991, č.j. 1619/91 - 510. Bylo splaceno 100% základního kapitálu. 28.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Michelské pekárny a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 16192583
Obchodní firma: Michelské pekárny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 8.9.1992
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 16192583
Firma: Michelské pekárny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.3.1991

Kontakty na Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U krčského nádraží 229/17 , Praha 140 00 14.6.2017
Sídlo: Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 10.3.2004 - 14.6.2017
Sídlo: Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 7.3.2002 - 10.3.2004
Sídlo: Pekárenská 1151/10 , Praha 141 00 28.3.1991 - 7.3.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pekárenská 1151/10, Praha 141 00

Obory činností Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.10.2012 - 14.6.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.10.2012 - 14.6.2017
zámečnictví, nástrojářství 22.10.2012 - 14.6.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 22.10.2012 - 29.9.2017
silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tunycelkové hmotnosti a tahači) 17.8.2004 - 22.10.2012
realitní činnost 17.8.2004 - 22.10.2012
pekařství, cukrářství 7.3.2002 - 14.6.2017
hostinská činnost 17.10.1996 - 14.6.2017
prání a mandlování prádla 30.11.1995 - 22.10.2012
pekárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
výroba trvanlivého pečiva 15.3.1993 - 7.3.2002
těstárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
cukrárenská výroba 15.3.1993 - 7.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.3.1993 - 22.10.2012
ubytovací služby 15.3.1993 - 22.10.2012
mlynářství 15.3.1993 - 14.6.2017
výroba pekárenská, mlýnská, cukrárenská a těstárenská 28.3.1991 - 15.3.1993
výroba trvanlivého pečiva a ostatních modifikací 28.3.1991 - 15.3.1993
výroba komponentů a speciálních výrobků pro zušlechťování poživatin 28.3.1991 - 15.3.1993
zpracování vedlejších produktů 28.3.1991 - 15.3.1993
provoz bytového hospodářství a ubytovacích zařízení 28.3.1991 - 15.3.1993
oprávarenská činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
stavební činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
poradenská činnost v oblasti předmětu činnosti, vývoj nových výrobků a zásilková činnost 28.3.1991 - 15.3.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu obchodní činnosti uvedené v předmětu činnosti s vyjímkou věcí, k jejichž dovozu nebo vývozu je třeba zvláštního povolení podle právních předpisů 28.3.1991 - 15.3.1993
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou pronájmu vlastních ubytovacích zařízení 28.3.1991 - 15.3.1993
nákup zemědělských výrobků 28.3.1991 - 15.3.1993
obchodní činnost v oboru pekárenském, cukrárenském a mlýnském, včetně strojního a strojně-technického zaařízení, technologických postupů, zlepšujících přípravků, dále mlékárenských výrobků a koloniálního zboží, těstárenských a cukrárenských výrobků, výrobků z obilí a obalů 28.3.1991 - 15.3.1993
poskytování prací a služeb souvisejících s předmětem činnosti pro obecní úřady, státní a družstevní podniky, akciové společnosti, soukromé podnikatele a občany s vyjímkou těch, k nimž je třeba zvláštního povolení podle právních předpisů 28.3.1991 - 15.3.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U krčského nádraží 229/17 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1010460579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 17.8.2015

Živnost č. 2 Mlynářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Přerušení oprávnění: 2.7.2014

Živnost č. 3 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Přerušení oprávnění: 2.7.2014

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.3.1996
Přerušení oprávnění: 2.7.2014

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.10.2012
Přerušení oprávnění: 2.7.2014

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.10.2012
Přerušení oprávnění: 2.7.2014

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.10.2012
Přerušení oprávnění: 13.9.2017

Živnost č. 8 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba trvanlivého pečiva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Zánik oprávnění: 26.2.2001

Živnost č. 10 Pekárenská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Zánik oprávnění: 26.2.2001

Živnost č. 11 Cukrárenská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Zánik oprávnění: 26.2.2001

Živnost č. 12 Těstárenská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.1992
Zánik oprávnění: 26.2.2001

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1992
Zánik oprávnění: 27.6.1996

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Praní a mandlování prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2004
Zánik oprávnění: 22.10.2012

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 10.9.2010 - 18.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje představenstvo, a to buď společně čtyři jeho členové nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.4.1998 - 10.9.2010
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje představentvo, a to buď všichni jeho členové nebo alespoň 3 jeho členové nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstevem tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 23.1.1998 - 22.4.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 14.6.1994 - 23.1.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva. 28.3.1991 - 14.6.1994
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 18.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně předseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 10.9.2010 - 10.9.2010
Jméno: Jiří Abraham 14.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Ve funkci: od 22.3.2017
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Ing. Miroslav Kocourek 14.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Ve funkci: od 22.3.2017
Adresa: Traktoristů 513, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Miroslav Kubín 14.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Miroslav Pilát 28.3.1991 - 5.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U smaltovny 1563/19, Praha 170 00
Jméno: ing. Libor Procházky 28.3.1991 - 15.3.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. Libor Procházka 28.3.1991 - 15.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. Zdeněk Šnajdr 28.3.1991 - 15.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tokudova 325 , Praha 10 Česká republika
Jméno: Miroslav Coufal 28.3.1991 - 15.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkovičova 1245/30, Praha 142 00
Jméno: ing. Jaromír Dřízal 5.5.1992 - 15.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Děkanky 13 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Josef Stoulil 28.3.1991 - 24.3.1993
Funkce: předseda
Adresa: Pekárenská 1164/2, Praha 141 00
Jméno: Josef Stoulil 28.3.1991 - 24.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pekárenská 1164/2, Praha 141 00
Jméno: Miroslav Coufal 15.3.1993 - 26.1.1994
Funkce: předseda
Adresa: Sládkovičova 1245/30, Praha 142 00
Jméno: ing. Jaromír Dřízal 15.3.1993 - 26.1.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: U Děkanky 1649/14, Praha 140 00
Jméno: Václav Bozděch 15.3.1993 - 26.1.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Botevova 3109/8, Praha 143 00
Jméno: RNDr. Ctirad Andrle CSc. 26.1.1994 - 30.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Homoli 2006/16, Praha 143 00
Jméno: Miroslav Coufal 26.1.1994 - 12.4.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Sládkovičova 1245/30, Praha 142 00
Jméno: ing. Jaromír Dřízal 26.1.1994 - 12.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Děkanky 1649/14, Praha 140 00
Jméno: ing. Vladimír Machálek 26.1.1994 - 12.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třeboradická 1068/33, Praha 182 00
Jméno: ing. Jiří Vokurka 26.1.1994 - 12.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1224/36, Praha 140 00
Jméno: ing. Ivan Vohlmuth 26.1.1994 - 12.4.1996
Funkce: předseda
Adresa: Svatoslavova 344/39, Praha 140 00
Jméno: Ing. Bohumír Stojan 12.4.1996 - 29.9.1997
Funkce: předseda
Adresa: Luďka Matury 811, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Aleš Vít 12.4.1996 - 29.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Mařatkova 915/8, Praha 142 00
Jméno: Ing. Aleš Vít 29.9.1997 - 29.9.1997
Funkce: předseda
Adresa: Mařatkova 915/8, Praha 142 00
Jméno: Josef Sirůček 29.9.1997 - 29.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Nemocniční 782/16, Praha 190 00
Jméno: Jiří Amraham 29.9.1997 - 29.9.1997
Funkce: předseda
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Miroslav Coufal 12.4.1996 - 23.1.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Sládkovičova 1245/30, Praha 142 00
Jméno: Karel Doulík 12.4.1996 - 23.1.1998
Funkce: člen
Adresa: U Pergamenky 955/1, Praha 170 00
Jméno: Jiří Laurinec 12.4.1996 - 23.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Matějská 2416/1, Praha 160 00
Jméno: Josef Sirůčka 29.9.1997 - 22.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Nemocniční 782/16, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Robert Blažek, R.č. 670517/257 23.1.1998 - 18.9.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Pernikářce 762/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Plocek 23.1.1998 - 17.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Na cihelně 415/32, Praha 159 00
Jméno: Zdeněk Čejna 22.4.1998 - 17.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod Oborou 891, Kosmonosy 293 06
Jméno: Ing. Jana Černá 23.1.1998 - 21.4.2000
Funkce: člen
Adresa: V. Volavého 1625, Strážnice 696 62
Jméno: Jiří Abraham 29.9.1997 - 7.3.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Doc. Ing. Ivan Laška CSc 22.4.1998 - 7.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: Nad octárnou 410/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Karel Robert Blažek, R.č. 670517/2507 18.9.1998 - 7.3.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: Na Pernikářce 762/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miroslav Kocourek 17.5.1999 - 7.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: Hanychovská 447/18, Liberec 460 07
Jméno: Ing. Miroslav Kocourek 9.2.2002 - 30.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001 do 25.9.2003
Adresa: Traktoristů 513, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Doc. Ing. Ivan Laška CSc 7.3.2002 - 30.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Nad octárnou 410/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Miroslav Kocourek 7.3.2002 - 30.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001
Adresa: Hanychovská 447/18, Liberec 460 07
Jméno: Jiří Abraham 7.3.2002 - 5.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 15.5.2006
Ve funkci: od 27.6.2001 do 15.5.2006
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Ing. Karel Robert Blažek 7.3.2002 - 5.6.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 15.5.2006
Ve funkci: od 27.6.2001 do 15.5.2006
Adresa: Na Pernikářce 762/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Karel Blažek 30.12.2003 - 21.8.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2003 do 7.8.2006
Adresa: Na Hanspaulce 1839/17, Praha 160 00
Jméno: Oldřich Týř 10.3.2004 - 21.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2003
Adresa: Podkrušnohorská 122, Litvínov 435 42
Jméno: Ing. Karel Robert Blažek 5.6.2006 - 21.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2006
Ve funkci: od 15.5.2006 do 7.8.2006
Adresa: Na Pernikářce 762/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Karel Blažek 21.8.2006 - 21.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2006
Adresa: Hvězdová 303/4, Brno 602 00
Jméno: Ing. Karel Blažek 21.8.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.6.2003 do 29.6.2005
Adresa: Na Hanspaulce 1939 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Oldřich Týř 21.8.2006 - 10.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2003 do 28.4.2008
Ve funkci: od 7.8.2006 do 28.4.2008
Adresa: Podkrušnohorská 122, Litvínov 435 42
Jméno: Ing. Karel Robert Blažek 21.8.2006 - 13.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2006 do 30.7.2009
Adresa: Hvězdová 303/4, Brno 602 00
Jméno: Jiří Abraham 5.6.2006 - 27.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2006 do 30.6.2011
Ve funkci: od 15.5.2006 do 30.6.2011
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Miroslav Kubín 9.10.2006 - 27.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2005 do 29.9.2010
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Miroslav Kubín 27.7.2011 - 27.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2010 do 30.6.2011
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Oldřich Týř 10.6.2008 - 12.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.4.2008 do 29.5.2013
Ve funkci: od 28.4.2008 do 29.5.2013
Adresa: Podkrušnohorská 122, Litvínov 435 42
Jméno: Miroslav Kubín 27.7.2011 - 16.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Miroslav Kubín 16.4.2014 - 5.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 26.4.2016
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Jiří Abraham 27.7.2011 - 15.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2016
Ve funkci: od 30.6.2011 do 30.6.2016
Adresa: 78, Chlumec 403 39
Jméno: Oldřich Týř 12.6.2013 - 14.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2013 do 22.3.2017
Ve funkci: od 29.5.2013 do 22.3.2017
Adresa: Podkrušnohorská 122, Litvínov 435 42
Jméno: Miroslav Kubín 5.5.2016 - 14.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2016 do 22.3.2017
Adresa: Na Výsluní 334, Velké Březno 403 23
Jméno: Jiří Abraham 15.7.2016 - 14.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016 do 22.3.2017
Ve funkci: od 1.7.2016 do 22.3.2017
Adresa: 78, Chlumec 403 39

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiřina Alexandrová 27.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2018
Adresa: Tulešická 458/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Michal Sauer 17.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2019
Ve funkci: od 17.4.2019
Adresa: V zápolí 1254/31, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ladislav Klíma CSc. 16.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2019
Adresa: Berkovská 1263/3, Praha 160 00
Jméno: ing. Zdeněk Šnajdr 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Tokudova 325 , Praha 10 Česká republika
Jméno: Miroslav Dolejš 15.3.1993 - 26.1.1994
Adresa: Bojanovická 2719/19, Praha 141 00
Jméno: ing. Vladimír Wolf 26.1.1994 - 30.11.1995
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: ing. Jana Fafejtová 26.1.1994 - 17.10.1996
Adresa: Bítovská 1220 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Marie Jeřábková 15.3.1993 - 23.1.1998
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Ing. Zdeněk Klausner 30.11.1995 - 23.1.1998
Funkce: člen
Adresa: 5. května 1035/41, Praha 140 00
Jméno: Eva Matějková 17.10.1996 - 22.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Jeseniova 858/155, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Králíček 23.1.1998 - 21.9.1998
Funkce: člen
Adresa: Bělčického 282 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Pavel Müller 23.1.1998 - 17.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Muchova 2889/1, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Mgr. Zbyšek Jaroš 23.1.1998 - 30.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Novákovo náměstí 691/1, Praha 197 00
Jméno: Ing. Michal Sauer 21.9.1998 - 30.12.2003
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 31.8.1998 do 5.9.2003
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Ing. Michal Sauer 30.12.2003 - 10.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.9.2003
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Martin Svoboda 17.5.1999 - 17.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001 do 11.6.2004
Adresa: Laubeho náměstí 316/14, Teplice 415 01
Jméno: Jiřina Alexandrová 30.12.2003 - 10.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.4.2008
Ve funkci: od 28.6.2003 do 28.4.2008
Adresa: Ke Střelnici 174, Svojetice 251 62
Jméno: Ing. Michal Sauer 10.3.2004 - 10.9.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.9.2003 do 5.9.2008
Ve funkci: od 28.11.2003 do 5.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Ing. Michal Sauer 10.9.2008 - 6.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ladislav Klíma 17.8.2004 - 20.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2004 do 30.6.2009
Adresa: Berkovská 1263/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Michal Sauer 6.10.2008 - 10.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2008
Ve funkci: od 23.9.2008
Adresa: V zápolí 1162/30, Praha 141 00
Jméno: Jiřina Alexandrová 10.6.2008 - 12.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.4.2008 do 29.5.2013
Adresa: Ke Střelnici 174, Svojetice 251 62
Jméno: Ing. Michal Sauer 10.9.2010 - 7.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2008 do 5.12.2013
Ve funkci: od 23.9.2008 do 5.12.2013
Adresa: V zápolí 1254/31, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ladislav Klíma CSc. 20.7.2009 - 5.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 25.6.2014
Adresa: Berkovská 1263/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Michal Sauer 7.2.2014 - 5.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2014 do 25.6.2014
Ve funkci: od 15.1.2014 do 25.6.2014
Adresa: V zápolí 1254/31, Praha 141 00
Jméno: Jiřina Alexandrová 12.6.2013 - 21.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013
Adresa: 174 , 251 62 Svojetice Česká republika
Jméno: Jiřina Alexandrová 21.10.2015 - 13.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013
Adresa: Ke Střelnici 174, Svojetice 251 62
Jméno: Jiřina Alexandrová 13.12.2017 - 27.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2013 do 29.5.2018
Adresa: Tulešická 458/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Michal Sauer 5.9.2014 - 17.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 17.4.2019
Ve funkci: od 25.6.2014 do 17.4.2019
Adresa: V zápolí 1254/31, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ladislav Klíma CSc. 5.9.2014 - 17.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 17.4.2019
Adresa: Berkovská 1263/3, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Abraham
Člen statutárního orgánu: Miroslav Kubín
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Kocourek

Vlastníci firmy Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 445 500 Kč 100% 17.4.2019
zakladni 37 175 100 Kč 100% 22.3.2017 - 17.4.2019
zakladni 90 671 000 Kč 100% 18.7.2014 - 22.3.2017
zakladni 90 671 000 Kč - 17.8.2004 - 18.7.2014
zakladni 181 342 000 Kč - 7.5.2003 - 17.8.2004
zakladni 194 676 000 Kč - 15.3.1993 - 7.5.2003
zakladni 250 983 000 Kč - 2.7.1991 - 15.3.1993
zakladni 100 000 Kč - 28.3.1991 - 2.7.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 19 Kč 13 627 17.4.2019
Kmenové akcie na majitele 19 Kč 167 715 17.4.2019
Kmenové akcie na jméno 205 Kč 13 627 22.3.2017 - 17.4.2019
Kmenové akcie na majitele 205 Kč 167 715 22.3.2017 - 17.4.2019
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 13 627 18.7.2014 - 22.3.2017
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 167 715 18.7.2014 - 22.3.2017
Akcie na jméno 500 Kč 13 627 17.8.2004 - 18.7.2014
Akcie na majitele 500 Kč 167 715 17.8.2004 - 18.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 167 715 7.5.2003 - 17.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 181 049 15.3.1993 - 7.5.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 627 15.3.1993 - 17.8.2004
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 2.7.1991 - 15.3.1993
Akcie na majitele 250 883 000 Kč 1 2.7.1991 - 15.3.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 28.3.1991 - 2.7.1991

Sbírka Listin Michelské pekárny a.s. IČO: 16192583

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 648/SL 106 notářský zápis [NZ 313/2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 5.11.2015 31.12.2015 18.2.2016 12
B 648/SL 105 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 31.12.2015 18.2.2016 15
B 648/SL 104 účetní závěrka [2015], zpráva auditora k 31.8.2015 Městský soud v Praze 31.8.2015 31.12.2015 18.2.2016 23
B 648/SL 103 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.12.2015 18.2.2016 22
B 648/SL 102 notářský zápis [NZ 313/2015] projekt přeměny Městský soud v Praze 5.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 11
B 648/SL 101 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.8.2015 20.8.2015 52
B 648/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 10.10.2014 50
B 648/SL 100 ostatní statut Městský soud v Praze 25.6.2014 8.8.2014 10.10.2014 1
B 648/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.8.2013 3.9.2013 59
B 648/SL 96 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 29.5.2013 9.8.2013 3.9.2013 1
B 648/SL 95 ostatní výpis ze zápisu z řádné VH Městský soud v Praze 29.5.2013 10.6.2013 14.6.2013 2
B 648/SL 94 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 29.5.2013 10.6.2013 14.6.2013 1
B 648/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2012 14.1.2013 16.1.2013 38
B 648/SL 92 posudek znalce č. 1168/88/12 Městský soud v Praze 25.10.2012 14.1.2013 16.1.2013 18
B 648/SL 91 ostatní smlouva o prodeji 4x Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 24
B 648/SL 90 notářský zápis NZ 193/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 89 notářský zápis NZ 192/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 88 notářský zápis NZ 191/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 87 notářský zápis NZ 190/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 10
B 648/SL 86 notářský zápis NZ 189/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 32
B 648/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.9.2012 20.9.2012 66
B 648/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010+konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 28.11.2011 29.11.2011 61
B 648/SL 83 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 2
B 648/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 1
B 648/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 1
B 648/SL 80 notářský zápis NZ 835/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 1.11.2011 3
B 648/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.12.2010 2.12.2010 61
B 648/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2010 1.12.2010 2.12.2010 39
B 648/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.7.2010 18.10.2010 1
B 648/SL 76 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2010 18.10.2010 3
B 648/SL 75 notářský zápis NZ 832/2010 Městský soud v Praze 29.6.2010 18.10.2010 5
B 648/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.9.2009 14.9.2009 63
B 648/SL 73 podpisové vzory + čest. prohláš. Městský soud v Praze 26.6.2009 10.9.2009 14.9.2009 2
B 648/SL 72 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.7.2009 27.8.2009 1.9.2009 1
B 648/SL 71 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 27.7.2009 27.8.2009 1.9.2009 2
B 648/SL 70 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 30.6.2009 1.9.2009 23
B 648/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.3.2009 3.3.2009 49
B 648/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.8.2008 3.11.2008 3.11.2008 1
B 648/SL 67 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 23.9.2008 20.10.2008 2
B 648/SL 66 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2008 2.9.2008 8.9.2008 9
B 648/SL 65 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 9.5.2008 13.6.2008 17.6.2008 2
B 648/SL 64 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 14.5.2008 13.6.2008 17.6.2008 2
B 648/SL 63 ostatní - oznámení představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 5.2.2008 5.2.2008 1
B 648/SL 62 notářský zápis NZ 438/2007 Městský soud v Praze 28.6.2007 28.11.2007 4.12.2007 9
B 648/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 28.11.2007 4.12.2007 39
B 648/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.11.2007 4.12.2007 51
B 648/SL 59 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 7.8.2006 30.10.2006 0
B 648/SL 58 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.5.2006 7.9.2006 0
B 648/SL 57 podpisové vzory +čest.prohlášení--2x Městský soud v Praze 29.5.2006 7.9.2006 0
B 648/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 27.6.2006 7.7.2006 51
B 648/SL 55 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 24.8.2005 31.8.2005 0
B 648/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.1.2005 9.2.2005 39
B 648/SL 53 ostatní -návrh změny stanov Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 52 účetní závěrka r.03+audit+zpr.DR a představen Městský soud v Praze 31.12.2003 17.8.2004 0
B 648/SL 51 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 50 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 17.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 49 notářský zápis -NZ292/04 Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2004 17.8.2004 0
B 648/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 19.7.2004 0
B 648/SL 46 ostatní -zápis z VH+ÚZ r.2002 Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 45 notářský zápis -NZ339/03+přílohy Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 44 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 22.3.2004 0
B 648/SL 43 ostatní -volby/člen DR/ Městský soud v Praze 5.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 42 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 40 ostatní -odstoupení /ing.Kocourek/ Městský soud v Praze 25.9.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 39 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 38 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 22.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 37 ostatní výp.ze zápisu č.10/03zased.DR Městský soud v Praze 28.11.2003 22.3.2004 0
B 648/SL 36 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 10.7.2003 11.7.2003 0
B 648/SL 35 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 7.5.2003 19.5.2003 20.5.2003 0
B 648/SL 34 notářský zápis NZ324/2002+přílohy Městský soud v Praze 1.7.2002 1.11.2002 0
B 648/SL 33 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 21.8.2002 26.8.2002 27.8.2002 0
B 648/SL 32 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 648/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka r.2000 -NZ386/2001-NZ387/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 20.5.2002 0
B 648/SL 30 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 27.6.2001 20.5.2002 0
B 648/SL 29 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 20.5.2002 0
B 648/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 6.9.2001 0
B 648/SL 27 výroční zpráva audit.zpráva+přílohy za r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 648/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.1991 5.9.2001 0
B 648/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 10.6.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 10.6.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 26 účetní závěrka za rok 1996,1997,1998 Městský soud v Praze 5.9.2001 0
B 648/SL 25 notářský zápis Městský soud v Praze 12.6.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 24 notářský zápis Městský soud v Praze 6.11.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 23 ostatní -zakl.plán Městský soud v Praze 22.3.1991 5.9.2001 0
B 648/SL 22 notářský zápis Městský soud v Praze 14.1.1999 5.9.2001 0
B 648/SL 21 notářský zápis Městský soud v Praze 16.6.1995 5.9.2001 0
B 648/SL 20 notářský zápis Městský soud v Praze 29.1.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 19 notářský zápis Městský soud v Praze 18.9.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 18 notářský zápis Městský soud v Praze 19.1.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 17 notářský zápis Městský soud v Praze 10.7.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.1999 5.9.2001 0
B 648/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.1997 5.9.2001 0
B 648/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.1.1996 5.9.2001 0
B 648/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.1995 5.9.2001 0
B 648/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.1993 5.9.2001 0
B 648/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.1992 5.9.2001 0
B 648/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2000 28.6.2000 0
B 648/SL 4 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 5.5.2000 28.6.2000 0
B 648/SL 3 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 6.11.1997 0
B 648/SL 2 účetní závěrka r.1995,1999 Městský soud v Praze 0
B 648/SL 10 doklady org. složky Městský soud v Praze 0
B 648/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.1991 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Michelské pekárny a.s.


Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Michelské pekárny a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.