Hlavní navigace

MGG Třešť s.r.o. Třešť IČO: 00511625

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MGG Třešť s.r.o., která sídlí v obci Třešť a bylo jí přiděleno IČO 00511625.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PEZAG a.s. se sídlem v obci Třešť byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Slévárenství, modelářství , Malířství, lakýrnictví a natěračství , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o MGG Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1. 2. 1991
Spisová značka: C 88781
IČO: 00511625
Obchodní firma: PEZAG a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.1991
Datum vzniku: 1.2.1991
Obchodní společnost Eurotech Třešť s.r.o., IČ 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43a, 589 01 Třešť se sloučila se zanikající společností Eurotech Real Estate s.r.o., IČ 260 95 572, se sídlem Nádražní 388/38, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurot ech Třešť s.r.o., IČ 005 11 625 přešlo jmění společnosti Eurotech Real Estate s.r.o., IČ 260 95 572. Rozhodný den fúze sloučením je 1.1.2019. 1.7.2019
Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na n ástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015. 1.7.2015
Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o. 1.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009 8.10.2009 - 20.12.2012
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. 25.10.2002 - 20.12.2012
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou PEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002 takto: 11.4.2002 - 22.4.2002
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč, slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy na celkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy :Dvanáctmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských s určením, že upisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští. 11.4.2002 - 22.4.2002
2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy : Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy : Třicettisíckorunčeských, v zaknihované podobě. 11.4.2002 - 22.4.2002
3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek, když pohledávka za společností musí být oběma stranami řádně prověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodu jejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základě dohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dni podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a to ve výši, ve které se vzájemně setkají. 11.4.2002 - 22.4.2002
5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy : Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještě před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 2 03 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 3,000.000,- Kč (slovy třimilionykorunčeských), která je představována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) o částku 4,500.000,- Kč (slovy čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši 7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a to tak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení § 203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jako kmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovy třicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány v zaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší její jmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií. Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov, Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do deseti pracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacením emisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky do sedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovní účet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie se upisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovy čtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní den po dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechny nové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek. Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětu činnosti společnosti a současně potřeba finančního posílení společnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu je upisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. (dle § 177 obch. zák.). 12.7.1999 - 13.10.1999
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 10.7.1997 - 25.10.2002
Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND 49 % akcií. 16.8.1993 - 10.7.1997
Dozorčí rada: 1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12, SRN, předseda 2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze, DS.Kremerstraat 59, Nizozemí 3. Ing. Jiří Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava 22.5.1992 - 16.8.1993
Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstva nejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobně vázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti. Navenek zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědný představenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost. 1.2.1991 - 16.8.1993
Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jeho zástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAG připojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupci společně, s připojením dodatku: zástupci ředitele. Základní kapitál společnosti: Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovy šestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl již složen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znalecky ohodnocený 4,000.000 Kčs. 1.2.1991 - 16.8.1993
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. 1.2.1991 - 10.7.1997
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akcií jmenovité hodnoty 30.000,- Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s. je vyhrazeno 102 akcií, firmě Zweegers 98 akcií. 1.2.1991 - 10.7.1997

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00511625
Obchodní firma: MGG Třešť s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 1. 6. 1991
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00511625
Firma: MGG Třešť s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Třešť
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 6. 1991

Kontakty na MGG Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 1444/43A, Třešť 58901, Česká republika 10.8.2017
Sídlo: Nádražní 164, Třešť 58901, Česká republika 23.6.2004 - 15.7.2014
Sídlo: Humpolecká 453, Pelhřimov , Česká republika 17.10.1994 - 23.6.2004
Sídlo: Třída legií 1115, Pelhřimov 39301, Česká republika 16.8.1993 - 17.10.1994
Sídlo: , Pelhřimov , Česká republika 1.2.1991 - 16.8.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Nádražní 1444/43, Třešť 58901

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 1444/43, Třešť 58901

Obory činností MGG Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
slevárenství, modelářství 18.2.2022
Slevárenství, modelářství 1.7.2015 - 18.2.2022
malířství, lakýrnictví a natěračství 8.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.10.2009
zámečnictví, nástrojářství 8.10.2009
obráběčství 8.10.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.10.2009
1. výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů 12.7.1999 - 8.10.2009
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1999 - 8.10.2009
3. kovoobráběčství 12.7.1999 - 8.10.2009
4. nástrojařství 12.7.1999 - 8.10.2009
5. zámečnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
6. stavba strojů s mechanickým pohonem 12.7.1999 - 8.10.2009
7. provoz ubytovacího zařízení 12.7.1999 - 8.10.2009
8. lakýrnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
1. Výroba a opravy zemědělských strojů 16.8.1993 - 12.7.1999
2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.8.1993 - 12.7.1999
Předmět činnosti: Výroba, nákup a prodej zemědělských strojírenských výrobků, jejich příslušenství, jakož i stranami čas od času dohotnutých výrobků jiného druhu, do tuzemska i zahraničí, specializace a další koordinace výroby mezi akcionáři, realizace závazků, plynoucích z kooperačních smluv uzavřených me zi akcionáři, zprostředkovatelská a obchodní činnost v oblasti strojírenské ho zboží, propagační marketingové a maloobchodní služby, a to jak pro právnické, tak i pro fysické osoby. 1.2.1991 - 16.8.1993

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 5. 2020

Živnost č. 2 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 7. 1999

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1999

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1999

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1999

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Malířské a natěračské práce
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy MGG Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Antonius Wilhelmus Marcus Jozef Deelen
Funkce jednatel
Ve funkci od 19.4.2022
Adresa Zwanebloem 23 , 5931 TA Tegelen
Jméno Ing. Ondřej Vítek
Funkce Jednatel
Ve funkci od 18.8.2017 do 17.8.2022
Adresa Na Valech 495/25, 58601 Jihlava
Jméno Lambertus Johannes Van Den Boogaart
Funkce jednatel
Ve funkci od 15.6.2021 do 19.4.2022
Adresa Javalaan 53 , 5631 DB Eindhoven
Jméno Johan Louis Victor Marie Van Thiel
Funkce jednatel
Ve funkci od 25.2.2020 do 15.6.2021
Adresa BarnsteenStraat 85 , Alpeh aan den Rijn
Jméno Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin
Funkce jednatel
Ve funkci od 1.7.2015 do 25.2.2020
Adresa Schepenstraat 21 , 6095 AP Baexem
Jméno Ing. František Dvořák
Funkce jednatel
Ve funkci od 1.7.2015 do 18.8.2017
Adresa Jižní 270, 38001 Dačice
Jméno Ing. František Dvořák
Funkce jednatel
Ve funkci od 1.7.2015 do 18.8.2017
Adresa Jižní 270, 38001 Dačice
Jméno Gerardus Jahannes Lambertus Van De Kerkhof
Funkce jednatel
Ve funkci od 1.7.2015 do 4.11.2016
Adresa Bosscheweg 4 , Beek en Donk
Jméno Gerardus Johannes Lambertus Van De Kerkhof
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.12.2012 do 1.7.2015
Adresa Bosscheweg 4, Beek en Donk
Jméno František Dvořák
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.9.2013 do 1.7.2015
Adresa Jižní 270, 38001 Dačice
Jméno Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.9.2013 do 1.7.2015
Adresa Schepenstraat 21 , 6095 AP Baexem
Jméno Karel Anthony Deppe
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.12.2012 do 16.9.2013
Adresa Goohorstlaan 27, Noordwijk
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.7.2013 do 16.9.2013
Adresa 187, 58861 Cejle
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.12.2012 do 26.7.2013
Adresa 59, 39301 Pelhřimov
Jméno Willem Albert Noorman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.7.2008 do 20.12.2012
Adresa , Venloseweg 9, 5961, Horst
Jméno Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.7.2008 do 20.12.2012
Adresa 59, 39301 Pelhřimov
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.7.2008 do 20.12.2012
Adresa Skrýšov 59, 39301 Pelhřimov
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.9.2003 do 24.7.2008
Adresa Skrýšov čp. 59, 39301 Pellhřimov
Jméno Willem Albert Noorman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 23.6.2004 do 24.7.2008
Adresa , Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
Jméno Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2004 do 24.7.2008
Adresa , Skrýšov 59, Pelhřimov, PSČ 393 01
Jméno Wim Noorman
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.9.2003 do 23.6.2004
Adresa , Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
Jméno Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.9.2003 do 23.6.2004
Adresa Hodická 1210/23, Třešť
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce místopředseda předst.a ředitel a.s.
Ve funkci od 10.7.1997 do 3.9.2003
Adresa čp. 59, Skrýšov
Jméno Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.7.1999 do 3.9.2003
Adresa Hodická 1210/23, Třešť
Jméno Marinus Petrus Josef De Corte
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 7.4.1999 do 4.3.2003
Adresa Hodická 1210/23, 58901 Třešť
Jméno Rudolf Batteram
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.4.1999 do 4.3.2003
Adresa Hodická 1210/23, 58901 Třešť
Jméno František Jiřík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.1997 do 7.4.1999
Adresa Rubešova 1177 , Pelhřimov
Jméno Dipl.Ing. Peter Schwanzer
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 23.6.1998 do 7.4.1999
Adresa Slovinská 54, Brno
Jméno ing. Martin Plachý
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.7.1997 do 23.6.1998
Adresa Rosolova 1241, Pelhřimov
Jméno ing. Martin Plachý
Funkce předseda
Ve funkci od 22.5.1992 do 10.7.1997
Adresa Rosolova 1241, Pelhřimov
Jméno Mojmír Rohleder
Funkce ředitel společnosti
Ve funkci od 22.5.1992 do 10.7.1997
Adresa č. 59, Skrýšov
Jméno 2. Mojmír Rohleder
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.5.1992 do 10.7.1997
Adresa čp. 59, Skrýšov
Jméno Leopold Johannes Jacobus Gras
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.1994 do 10.7.1997
Adresa ul. Dr. Arienstraat 2 , Roosendaal, Holandsko
Jméno Ing. Zdeněk Kříž
Funkce zástupce ředitele společnosti
Ve funkci od 17.10.1994 do 10.7.1997
Adresa Okružní 1725, Pelhřimov
Jméno Marie Klokočková
Funkce ekonom
Ve funkci od 21.2.1995 do 10.7.1997
Adresa čp. 4, Rynárec
Jméno 2. Mojmír Rohleder
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.1997 do 10.7.1997
Adresa čp. 59, Skrýšov
Jméno František Jiří
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.1997 do 10.7.1997
Adresa Rubešova 1177 , Pelhřimov
Jméno Marie Klokočová
Funkce ekonom
Ve funkci od 16.8.1993 do 21.2.1995
Adresa čp. 4, Rynárec
Jméno ing. Petr Král
Funkce zástupce ředitele společnosti
Ve funkci od 1.2.1991 do 17.10.1994
Adresa Táborská 1829, Pelhřimov
Jméno J.A.M.Collart
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.8.1993 do 17.10.1994
Adresa DS. Kremerstraat 59 , 5591 GH Heeze, Nizozemí
Jméno JUDr. Zdeněk Pihávek
Funkce zástupce ředitele společnosti
Ve funkci od 1.2.1991 do 16.8.1993
Adresa Slovenského bratrství 1729, Pelhřimov
Jméno J.A.M. Collart
Funkce společník
Ve funkci od 31.12.1991 do 16.8.1993
Adresa , Geldrop Holandsko
Jméno ing. Zdeněk Beránek
Funkce předseda
Ve funkci od 1.2.1991 do 22.5.1992
Adresa Táborská 1791, Pelhřimov
Jméno JUDr. Lubomír Hájek
Funkce ředitel společnosti
Ve funkci od 1.2.1991 do 22.5.1992
Adresa Bezručova 133, Pelhřimov
Jméno Lubomír Hájek
Funkce nemá
Ve funkci od 1.2.1991 do 22.5.1992
Adresa Bezručova 1331, Pelhřimov
Jméno O.H.T.Maria Zweegers
Funkce nemá
Ve funkci od 1.2.1991 do 31.12.1991
Adresa Hamont - Achel /B/ , Nizozemí-Geldrop

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ondřej Vítek
Člen statutárního orgánu: Johan Louis Victor Marie Van Thiel

Vlastníci firmy MGG Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 12 750 000 Kč - 1.7.2015
Základní kapitál 12 750 000 Kč - 22.4.2002 - 1.7.2015
Základní kapitál 7 500 000 Kč - 13.10.1999 - 22.4.2002
Základní kapitál 3 000 000 Kč - 16.8.1993 - 13.10.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 16.9.2013  - 1.7.2015
Akcie na jméno 50 000 Kč 15 16.9.2013  - 1.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 4.3.2003  - 16.9.2013
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 25 4.3.2003  - 16.9.2013
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 425 22.4.2002  - 4.3.2003
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 250 13.10.1999  - 22.4.2002
Akcie na jméno 30 000 Kč 100 16.8.1993  - 13.10.1999

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MGG Třešť s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.