MEVA a.s. Roudnice nad Labem IČO: 46708766

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MEVA a.s., která sídlí v obci Roudnice nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 46708766.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MEVA a.s. se sídlem v obci Roudnice nad Labem byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o MEVA a.s. IČO: 46708766

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1992
Spisová značka: B 278
IČO: 46708766
Obchodní firma: MEVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.5.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 11.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Popis práv a povinností spojených s akciemi obsahují stanovy společnosti uložené ve sbírce listin. Převoditelnost akcií je podmíněna rozhodnutím valné hromady (v případě, že není působnost valné hromady vykonávána jediným akcionářem), přičemž k přijetí ro zhodnutí o převodu akcií je potřebný souhlas všech hlasů všech akcionářů společnosti, tj. 121 596 hlasů. 11.7.2014
Usnesení číslo 5. mimořádné valné hromady společnosti MEVA a.s., uskutečněné dne 30.07.2007. Text usnesení: Mimořádná valná hromada akcionářů schvaluje rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku a stanovisko představenstva. Usnesení v úplném znění 1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti MEVA a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13, identifikační číslo: 46708766, je společnost EKO-LIMA, s.r.o., se sídlem Litoměřice, Mlékojedská 954, PSČ 412 01, identifikační číslo: 62245368 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na zá kladním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 20.6.2007 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Hanou Královou, notářkou v Litoměřicích pod č.j. NZ 113/2007, N 116/2007 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: (i) 106 ks, slovy: jedno sto šest kusů hromadných listin na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné hromadné listiny je 1.000.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 106.000.000,- Kč, série B, čísla: 000 001 - 000 1 06, datum emise 7.listopad 2005. Tyto hromadné listiny nahrazují 106 000 ks / slovy jedno sto šest tisíc kusů / akcií emitovaných společností v nominální hodnotě 1 000,- Kč, série A. čísla 000 001 - 106 000, datum emise 7.listopad 2005. (ii) 9872 ks, slovy: devět tisíc osm set sedmdesát dva kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 9 872 000,-Kč, datum emise 7. listopad 2005, skládající ch se z akcií série A , čísla 106 001 - 106 984 , počet kusů 984 série A , čísla 106 986 - 107 032 , počet kusů 47 série A , čísla 108 001 - 108 116 , počet kusů 116 série A , čísla 108 237 - 108 272 , počet kusů 36 série A , čísla 108 281 - 108 332 , počet kusů 52 série A , čísla 108 336 - 108 550 , počet kusů 215 série A , čísla 108 556 - 109 277 , počet kusů 722 série A , čísla 109 515 - 109 625 , počet kusů 111 série A , čísla 109 638 - 109 681 , počet kusů 44 série A , čísla 109 697 - 109 712 , počet kusů 16 série A , čísla 109 736 - 109 753 , počet kusů 18 série A , čísla 109 775 - 109 783 , počet kusů 9 série A , čísla 109 789 - 109 819 , počet kusů 31 série A , čísla 109 828 - 109 847 , počet kusů 20 série A , čísla 109 864 - 109 879 , počet kusů 16 série A , čísla 109 889 - 109 908 , počet kusů 20 série A , čísla 109 941 - 110 000 , počet kusů 87 série A , čísla 114 001 - 118 332, počet kusů 4 332 série A , čísla 118 347 - 118 358 , počet kusů 12 série A , čísla 118 376 - 118 385 , počet kusů 10 série A , čísla 118 614 - 119 315 , počet kusů 702 série A , čísla 119 325 - 121 596 , počet kusů 2 272 Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 95,29 % základního kapitálu společnosti. Vlastnic tví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tí m i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 90,00 % zá kladního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.164,- Kč (slovy: tři tisíce jedni sto šedesát čtyři korun českých) za jednu akci i o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 0610/07, zpracovaným společností - znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti MEVA a.s., na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 3.164,-Kč ( slovy: tři tisíce jedno sto šedesát čtyři koruny české), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 3.162,-Kč/akcie." J ak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) pro vlastníky a věřitele. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro úč ely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti Merx a.s., IČ: 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00 bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodníh o zákoníku, tzn. po jejich předání společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat pro tiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obchodní ho zákoníku. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to ne platí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hroma dy, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení a předání seznamů oprávněných osob, které předali akcie společnosti a kterým vzniklo právo na výplatu protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých o právněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to vždy bez zbytečného odkladu po převzetí předmětných akcií. Stanovisko představenstva: "Představenstvo společnosti MEVA a.s. se seznámilo s návrhem usnesení k bodu 3. mimořádné valné hromady svolané na den 30.7.2007, předloženého hlavním akcionářem s tím, že představenstvo nepředkládá akcionářům k předloženému návrhu vlastní protinávrh,---- nemá k návrhu usnesení hlavního akcionáře výhrady. Toto stanovisko vydává představenstvo MEVA a.s. s přihlédnutím na své vyjádření k navrhované výši protiplnění uveřejněné dne 4.7.2007 v rámci oznámení o konání mimořádné valné hromady a s ohledem na skutečnost, že schválení předmětného návrhu na usnesení mimořádnou valnou hromadou nebude mít podle názoru představenstva vliv na podnikatelskou činnost společnosti." 1.9.2007 - 12.12.2007
Valná hromada akciové společnosti schválila dne 19.6.1998 změnu článků 12 odst. 5, článku 16 a článku 9 odst. 2 písm. j stanov společnosti. 22.9.1998 - 8.11.1999
Valná hromada akciové společnosti schválila dne 20.6.1997 nové znění stanov. 7.5.1998 - 8.11.1999
Valná hromada společnosti dne 26.6.1993 schválila změnu článků 2/ 9 odst. 2 a 13 odst. písm. d) stanov společnosti. 22.2.1994 - 8.11.1999
Valná hromada akciové společnosti schválila dne 30.3.1993 nové znění stanov společnosti. 11.2.1994 - 8.11.1999
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Meva Roudnice nad Labem ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992
Základní jmění společnosti činí 120.557.000,- Kčs (slovy: stodvacetmiliónůpětsetpadesátsedmtisíc korun československých). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Meva Roudnice nad Labem. Toto základní jmění je rozděleno na 120.557 akcií na majitele po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. 5.5.1992 - 1.2.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992 - 11.2.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46708766
Obchodní firma: MEVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Roudnice nad Labem
Vznik první živnosti: 9.9.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46708766
Firma: MEVA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Roudnice nad Labem
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.5.1992

Kontakty na MEVA a.s. IČO: 46708766

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Urbance 632 , Roudnice nad Labem 413 01 1.11.2001
Sídlo: Na Urbance 632 , Roudnice nad Labem 413 01 19.5.1997 - 1.11.2001
Sídlo: Na Urbance 632 , Roudnice nad Labem 413 01 5.5.1992 - 19.5.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Urbance 632, Roudnice nad Labem 413 01

Obory činností MEVA a.s. IČO: 46708766

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba tepelné energie 14.8.2018
rozvod tepelné energie 14.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2012
galvanizérství, smaltérství 13.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13.8.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 13.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 13.8.2012
zámečnictví, nástrojářství 13.8.2012
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.8.2005 - 13.8.2012
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách včetně jejich dopravy 10.8.2005 - 13.8.2012
výroba a opravy dýchacích přístrojů 8.11.1999 - 13.8.2012
periodické zkoušky nádob na plyny 8.11.1999 - 13.8.2012
pronájem průmyslového zboží 26.1.1998 - 13.8.2012
kopírování a rozmnožování tiskovin 26.1.1998 - 13.8.2012
činnost organizačních a ekonomických poradců 26.1.1998 - 13.8.2012
zprostředkovatelská činnost v oblasti živností volných 26.1.1998 - 13.8.2012
poradenská a projekční činnost v oblasti životního prostředí 26.1.1998 - 13.8.2012
nástrojářství 19.5.1997 - 13.8.2012
galvanizérství 19.5.1997 - 13.8.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1997 - 13.8.2012
silniční motorová doprava nákladní 19.5.1997 - 13.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 19.5.1997 - 13.8.2012
zámečnictví 19.5.1997 - 13.8.2012
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 19.5.1997 - 13.8.2012
výroba tepla 28.3.1996 - 13.8.2012
rozvod tepla 28.3.1996 - 13.8.2012
výroba elektřiny 28.3.1996 - 13.8.2012
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.7.1995 - 19.5.1997
silniční motorová doprava 11.2.1994 - 19.5.1997
galvanizace kovů 1.2.1993 - 19.5.1997
výroba nástrojů 1.2.1993 - 19.5.1997
výroba, opravy a montáž měřidel 1.2.1993 - 13.8.2012
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 1.2.1993 - 13.8.2012
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.2.1993 - 13.8.2012
výroba zařízení topných a varných 1.2.1993 - 13.8.2012
výzkum a výroba svítidel 1.2.1993 - 13.8.2012
výroba sudů, kovových obalů kontejnerů 1.2.1993 - 13.8.2012
výzkum a výroba: - svítidel - přístrojů měřících mechanických - nářadí řemeslnického - strojů plnících a balících - strojů tvářecích na kovy a na plasty - zařízení topných a varných - obalů kovových - výrobků ortopedických a protetických 5.5.1992 - 1.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992

Živnost č. 4 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.6.1995

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.1998

Živnost č. 8 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a výroba svítidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba sudů, kovových obalů, kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 25.5.1996

Živnost č. 13 Výroba zařízení topných a varných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 25.5.1996

Živnost č. 16 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkovatelská činnost v oblasti živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Kopírování a rozmnožování tiskovin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Poradenská a projekční činnost v oblasti životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba a opravy dýchacích přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba drobných kovových obalů
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Technické zkoušky a analýzy

Vedení firmy MEVA a.s. IČO: 46708766

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, ostatní členové představenstva zastupují společnost ve dvojici. 11.7.2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, ostatní členové jednají ve dvojici. 10.8.2005 - 11.7.2014
1. Za společnost jednají všichni členové představenstva společně. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti v roszsahu udělené prokury. Je-li jmenováno více prokuristů, jedná každý samostatně. 2. Společnost zastupují osoby v roszahu písemné plné moci udělené jim představenstvem, anebo na základě zákonného zastoupení (§ 15 Obch.Z) vedoucí zaměstnanci společnosti v rozsahu svého oprávnění daného organizačním a podpisovým řádem společnosti. Za společnost podepisují osoby, které za společnost jednají nebo ji zastupují podle článku 30 těchto stanov, a to tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí své podpisy s uvedením jména a funkce (data plné moci). Podepisuje-li se za společnost prokurista, musí jeho podpis vždy obsahovat dodatek označující prokuru. Zastupováním a podepisováním za společnost v plném rozsahu je v návaznosti na ustanovení článků 29 a 30 odstavce I. stanov akciové společnosti MEVA Roudnice nad Labem, schválených valnou hromadou dne 29. června 2001, pověřen předseda představenstva a generální ředitel ing. Vladimír Lapihuska. 1.11.2001 - 10.8.2005
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Zastupováním a podepisováním za společnost v plném rozsahu je pověřen předseda představenstva a generální ředitel Ing. Vladimír Lapihuska. 16.10.1995 - 1.11.2001
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost je pověřen místopředseda představenstva a ředitel a.s. Ing. Vladimír Lapihuska. 11.2.1994 - 16.10.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost je pověřen předseda a ředitel a.s. Ing. Vladimír Lapihuska. 1.2.1993 - 11.2.1994
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 1.2.1993
Jméno: Ing. Vilém Bajer 26.7.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2017
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 26.7.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2017
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Josef Zimák 26.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Přímá 2663, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Michal Lapihuska 26.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Holubická 838, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: Václav Voves 5.5.1992 - 1.2.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hochmanova 1066, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 5.5.1992 - 1.2.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Houskova 1868, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jaroslav Havlík 5.5.1992 - 11.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Dílcích 360, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Václav Voves 1.2.1993 - 11.2.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Hochmanova 1066, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 1.2.1993 - 11.2.1994
Funkce: Předseda předst., ředitel a.s.
Adresa: Houskova 1868, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Rastislav Podlešňovic 11.2.1994 - 22.2.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Družstevní 639, Štětí 411 08
Jméno: Ing. Jiří Kobera 11.2.1994 - 22.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Třešňová 622/10, Liberec 460 14
Jméno: Ing. Jan Urban 11.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krausova 604, Praha 199 00
Jméno: Ing. Martin Čulík 11.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krynická 494/7, Praha 181 00
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 11.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Místopředseda předst., ředitel a.s.
Adresa: Houskova 1868, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Karel Schmiedberger 11.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Šalamounky 2304/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Veselý 22.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Brodská 104, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Josef Rejzek 22.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Petr Voplatek 11.2.1994 - 22.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sladkovského 434, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 7.7.1995 - 22.9.1998
Funkce: Předseda předst., ředitel a.s.
Adresa: Houskova 1868, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Karel Schmiedberger 7.7.1995 - 22.9.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: U Šalamounky 2304/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vilém Bajer 7.7.1995 - 22.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Uličkách 2615 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno: Václav Voves 7.7.1995 - 22.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hochmanova 1066, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 22.9.1998 - 1.11.2001
Funkce: Předseda předst.,generální řed.a.s.
Adresa: Houskova 1868, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Václav Voves 22.9.1998 - 29.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.1995 do 23.6.2006
Ve funkci: do 23.6.2006
Adresa: Hochmanova 1066, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Petr Voplatek 22.9.1998 - 29.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.1993 do 23.6.2006
Adresa: Sladkovského 434, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 22.9.1998 - 29.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.1995 do 23.6.2006
Adresa: V Uličkách 2615 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 1.11.2001 - 29.8.2006
Funkce: Předseda předst.,generální řed.a.s.
Trvání členství: do 23.6.2006
Ve funkci: od 5.5.1992 do 23.6.2006
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Petr Voplatek 29.8.2006 - 24.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Sladkovského 434, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Václav Voves 29.8.2006 - 12.7.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 30.6.2010
Ve funkci: od 23.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: Hochmanova 1066, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 29.8.2006 - 12.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006
Adresa: V Uličkách 2615 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 24.7.2007 - 12.7.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 29.8.2006 - 12.5.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 21.9.2011
Ve funkci: od 23.6.2006 do 21.9.2011
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 12.7.2010 - 12.5.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 21.9.2011
Ve funkci: od 1.7.2010 do 21.9.2011
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Zdeněk Klír 12.7.2010 - 13.8.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 22.6.2012
Adresa: Alej 17. listopadu 1755, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 12.5.2012 - 13.8.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2011 do 22.6.2012
Ve funkci: od 21.9.2011 do 22.6.2012
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 12.5.2012 - 13.8.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2011 do 22.6.2012
Ve funkci: od 21.9.2011 do 22.6.2012
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 22.6.2012
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 22.6.2012
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Josef Zimák 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Přímá 2663, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 9.2.2015 - 26.7.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 9.2.2015 - 26.7.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 9.2.2015 - 26.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Josef Zimák 9.2.2015 - 26.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Přímá 2663, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 26.9.2017 - 26.9.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vilém Bajer 26.9.2017 - 26.9.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Adresa: Na Výšině 2615, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 26.9.2017 - 26.9.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Josef Zimák 26.9.2017 - 26.9.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2017 do 30.6.2017
Adresa: Přímá 2663, Roudnice nad Labem 413 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Jan Bajer 27.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Ve funkci: od 1.7.2016
Adresa: Okružní 2718, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Eva Kalová 26.9.2017
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2017
Ve funkci: od 23.6.2017
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Petr Voplatek 5.5.1992 - 11.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Sladkovského 434, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Roman Strockyj 5.5.1992 - 11.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Toužimská 686/85, Praha 197 00
Jméno: Ing. Eva Kalová 5.5.1992 - 11.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Mgr. Petr Eliáš 11.2.1994 - 22.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Festivalové nám. 1 , Košice Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Brada 11.2.1994 - 22.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: J.Palackého 1097 , 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: Ing. Josef Maincl 22.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 32, Nebužely 277 34
Jméno: Ing. Miroslav Novotný 22.2.1994 - 7.7.1995
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 756 , Orlová - Lutyně Česká republika
Jméno: Ing. Petr Veselý 7.7.1995 - 19.5.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Brodská 104, Příbram 261 01
Jméno: Karel Grüner 11.2.1994 - 7.4.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Krabčická 493, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Josef Rejzek 7.7.1995 - 22.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Anna Šlapalová 19.5.1997 - 22.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jungmannova 666, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Eva Kalová 7.4.1998 - 29.8.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.1997 do 1.6.2006
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Josef Rejzek 22.9.1998 - 29.8.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.1995 do 23.6.2006
Ve funkci: do 23.6.2006
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Karel Schmiedberger 22.9.1998 - 29.8.2006
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.1998 do 23.6.2006
Ve funkci: do 23.6.2006
Adresa: U Šalamounky 2304/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Rejzek 29.8.2006 - 12.7.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006
Ve funkci: od 23.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Karel Schmiedberger 29.8.2006 - 12.7.2010
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 30.6.2010
Ve funkci: od 23.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: U Šalamounky 2304/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Rejzek 12.7.2010 - 20.4.2012
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 23.9.2011
Ve funkci: od 1.7.2010 do 23.9.2011
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Eva Kalová 29.8.2006 - 13.8.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2006 do 1.9.2011
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Vladimír Lapihuska 12.7.2010 - 13.8.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2010 do 22.6.2012
Ve funkci: od 1.7.2010 do 22.6.2012
Adresa: Houskova 1867, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Michal Lapihuska 20.4.2012 - 13.8.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2011 do 22.6.2012
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Zdeněk Klír 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: Alej 17. listopadu 1755, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Eva Kalová 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Michal Lapihuska 13.8.2012 - 9.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012
Adresa: Houskova 1859, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Zdeněk Klír 9.2.2015 - 27.7.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 30.6.2016
Ve funkci: od 28.6.2012 do 30.6.2016
Adresa: Alej 17. listopadu 1755, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Michal Lapihuska 9.2.2015 - 26.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: Holubická 838, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: Ing. Eva Kalová 9.2.2015 - 26.9.2017
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Ve funkci: od 28.6.2012 do 22.6.2017
Adresa: V Uličkách 2581, Roudnice nad Labem 413 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Josef Zimák
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Lapihuska
Člen statutárního orgánu: Ing. Vilém Bajer
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Lapihuska

Vlastníci firmy MEVA a.s. IČO: 46708766

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 121 596 000 Kč 100% 19.5.1997
zakladni 121 596 000 Kč - 1.2.1993 - 19.5.1997
zakladni 120 557 000 Kč 100% 5.5.1992 - 1.2.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 120 8.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 596 8.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 120 13.8.2012 - 8.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 596 13.8.2012 - 8.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 121 596 16.9.2005 - 13.8.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 121 596 1.2.1993 - 16.9.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 120 557 5.5.1992 - 1.2.1993

Sbírka Listin MEVA a.s. IČO: 46708766

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 278/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2015 8.7.2015 13.7.2015 45
B 278/SL 94 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2013 18.6.2015 19.6.2015 28
B 278/SL 93 notářský zápis NZ 132/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 9.7.2014 21.7.2014 18
B 278/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2014 4.7.2014 21.7.2014 45
B 278/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 28
B 278/SL 90 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2013 24.9.2013 25.9.2013 37
B 278/SL 88 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 34/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2013 8.3.2013 11.3.2013 4
B 278/SL 87 rozhod. o statut. orgánu  zápis z jed.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 8.3.2013 11.3.2013 3
B 278/SL 86 rozhod. o statut. orgánu  rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 8.3.2013 11.3.2013 2
B 278/SL 85 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 8.3.2013 11.3.2013 2
B 278/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2012 23.1.2013 28.1.2013 20
B 278/SL 83 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2012 8.8.2012 14.8.2012 2
B 278/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2012 8.8.2012 14.8.2012 1
B 278/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2012 8.8.2012 14.8.2012 2
B 278/SL 80 notářský zápis - NZ 84/2012- stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2012 8.8.2012 14.8.2012 19
B 278/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 25.7.2012 31.7.2012 43
B 278/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 20.4.2012 16.5.2012 0
B 278/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2011 20.4.2012 16.5.2012 0
B 278/SL 76 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2011 20.4.2012 26.4.2012 0
B 278/SL 75 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2011 27.10.2011 1.11.2011 20
B 278/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2011 7.7.2011 42
B 278/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2011 7.7.2011 19
B 278/SL 72 výroční zpráva - 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 17.8.2010 18.8.2010 7
B 278/SL 71 účetní závěrka - 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 17.8.2010 18.8.2010 13
B 278/SL 70 podpisové vzory - Zdeněk Klír Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2010 7.7.2010 21.7.2010 1
B 278/SL 69 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 7.7.2010 21.7.2010 1
B 278/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 7.7.2010 21.7.2010 1
B 278/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 7.7.2010 21.7.2010 2
B 278/SL 66 notářský zápis NZ 79/2010 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 7.7.2010 21.7.2010 4
B 278/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2010 24.6.2010 24.6.2010 45
B 278/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 31.7.2009 40
B 278/SL 63 účetní závěrka - 2007- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2008 22.10.2008 20
B 278/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2008 12.8.2008 2
B 278/SL 61 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2008 12.8.2008 28
B 278/SL 60 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2008 12.8.2008 15
B 278/SL 59 zpráva auditora - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2007 12.8.2008 2
B 278/SL 58 výroční zpráva - 2006- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2007 12.8.2008 17
B 278/SL 57 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 24.9.2007 6
B 278/SL 56 ostatní - kontrola akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 24.9.2007 2
B 278/SL 55 ostatní - potvrzení Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2007 24.9.2007 1
B 278/SL 54 ostatní - oznámení předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 24.9.2007 1
B 278/SL 53 ostatní - oznámení představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 24.9.2007 1
B 278/SL 52 ostatní - smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2007 24.9.2007 3
B 278/SL 51 notářský zápis - NZ 151/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 24.9.2007 176
B 278/SL 50 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2006 24.9.2007 4
B 278/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis o rozh.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2006 24.9.2007 1
B 278/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2006 24.9.2007 1
B 278/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - komentář k volbě Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2006 24.9.2007 4
B 278/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2006 24.9.2007 11
B 278/SL 45 výroční zpráva - 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2006 24.9.2007 16
B 278/SL 44 ostatní - zrpáva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2006 24.9.2007 3
B 278/SL 43 účetní závěrka - 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2007 25
B 278/SL 42 podpisové vzory - Ing. Vladimír Lapihuska Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2007 17.9.2007 1
B 278/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 17.9.2007 6
B 278/SL 40 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 26.7.2007 20
B 278/SL 39 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2007 26.7.2007 30
B 278/SL 38 výroční zpráva - 2005- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2006 26.7.2007 4
B 278/SL 37 účetní závěrka rok 2005, konsolidované Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2006 19.12.2006 21
B 278/SL 36 výroční zpráva rok 2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 21.12.2005 20
B 278/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2005 19.10.2005 21
B 278/SL 34 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2005 19.10.2005 8
B 278/SL 33 notářský zápis NZ 855/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2005 19.10.2005 8
B 278/SL 32 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 26.9.2005 7
B 278/SL 31 notářský zápis NZ 116/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 26.9.2005 9
B 278/SL 30 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2005 5.8.2005 15
B 278/SL 29 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2005 5.8.2005 28
B 278/SL 28 ovládací smlouva - zpráva o vztazích rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2005 5.8.2005 3
B 278/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2004 17.12.2004 16
B 278/SL 26 ovládací smlouva - zpráva o vztazích r. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2004 28.7.2004 6
B 278/SL 25 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2004 28.7.2004 11
B 278/SL 24 účetní závěrka k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2004 28.7.2004 22
B 278/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 20.1.2004 17
B 278/SL 22 účetní závěrka + zpráva auditora k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2003 29.10.2003 25
B 278/SL 21 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2003 29.10.2003 10
B 278/SL 20 ovládací smlouva - zpráva o vztazích rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2003 29.10.2003 3
B 278/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 28
B 278/SL 19 podpisové vzory - Ing. E. Kalová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 18 podpisové vzory - Ing. K. Schmiedberger Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 17 podpisové vzory - Ing. J. Rejzek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 16 podpisové vzory - Václav Voves Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 15 podpisové vzory - Ing. V. Bajer Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 14 podpisové vzory - Petr Voplatek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 13 podpisové vzory - Ing. V. Lapihuska Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 12 notářský zápis NZ 152/2001 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 34
B 278/SL 11 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 10 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 10.12.2001 1
B 278/SL 8 výroční zpráva rok 2000 + doplněk Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 36
B 278/SL 7 účetní závěrka + zpr. audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2001 25.10.2001 52
B 278/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.1999 11.2.2000 19
B 278/SL 5 notářský zápis NZ 83/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1999 21.12.1999 59
B 278/SL 4 notářský zápis NZ 148/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.1998 22.9.1999 63
B 278/SL 3 notářský zápis NZ 94/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.1998 9.10.1998 68
B 278/SL 2 notářský zápis NZ 113/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1997 9.10.1998 46
B 278/SL 1 ostatní protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.1997 11.5.1998 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MEVA a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MEVA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.