Metrostav Vackov a.s. Praha IČO: 25641182

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Metrostav Vackov a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25641182.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Metrostav Vackov a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.2.1998
Spisová značka: B 5179
IČO: 25641182
Obchodní firma: Metrostav Vackov a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.2.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.2.1998
Společnost Metrostav Vackov a.s. byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti Na Vackově 2, s.r.o., IČO 05397405, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, z apsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 263007; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2019. 17.9.2019
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na obchodní společnost Na Vackově s.r.o., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 016 20 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208479, vyčleněná č ást jmění obchodní společnosti Metrostav Vackov a.s., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 256 41 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5179 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení. 10.7.2015
Obchodní společnost Metrostav Vackov a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČ 25641182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5179, se sloučila s obchodní společností Metrostav Invest Ostra va s.r.o., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČ 25835629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122931. Obchodní společnost Metrostav Invest Ostrava s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Vackov a.s. Jmění obchodní společnosti Metrostav Invest Ostrava s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Vackov a.s. 20.5.2015
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost Na Vackově, s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, IČ 01620142, část jmění společnosti Metrostav Vackov a.s., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČ 25641182 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení. 24.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 11.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 11.4.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na obchodní společnost Metrostav Epsilon s.r.o., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČ 26728532, vyčleněná část jmění obchodní společnosti Metrostav Vackov a.s., se sídlem Praha 8, Zenklova 22 45/29, PSČ 180 00, IČ 25641182 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení. 19.6.2013
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost Metrostav Vackov a.s., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, IČ: 256 41 182, část jmění společnosti Metrostav Alfa s.r.o., se sídlem Praha 8, Zenklova 2245/29, IČ: 267 23 361 tak, jak je defino vána ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. 31.7.2008
Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem, Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, jednající svým představenstvem jako statutárním orgánem, jakožto jediný akcionář společnosti Metrostav Vackov a.s., IČ 25641182, se sídlem Praha 8, Zenklova 2246/29, PSČ 180 00, rozhodl při výkonu působnost valné hromady společnosti Metrostav Vackov a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Metrostav Vackov a.s. nepeněžitými vklady jediného akcionáře dále uvedenými nemovitostmi (pozemky), a to rozhodnutím sepsaným dne 13. ú nora 2008 ve formě notářského zápisu č. NZ 92/2008, N 59/2008 JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, takto: Základní kapitál společnosti se zvšuje o částku 230.000.000,-Kč (dvě stě třicet milionů korun českých) z částky 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) na částku 231.000.000,- Kč ( dvě stě třicet jedna milionů korun českých) za následujících podmínek: a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 23.000 ks )dvacet tři tisíc kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) každá. c) Připozští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitými vklady předem určeného zájemce, jediného akcionáře, splečnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ 000 14 915, a schvaluje se předmět těchto nepeně žitých vkladů, jimiž jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: pozemek parc. 3541/1, o výměře 47446 m2 - ostatní plocha, pozemek parc. 3541/4, o výměře 42 m2 - ostatní plocha, pozemek parc. 3543, o výměře 275 m2 - ostatní plocha, pozemek parc. 3544/1, o výměře 4309 m2 - ostatní plocha, pozemek parc. 3544/2, o výměře 403 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3544/3, o výměře 400 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3544/4, o výměře 344 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3544/5, o výměře 344 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3544/6, o výměře 346 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3544/7, o výměře 148 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3545/1, o výměře 1665 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3545/2, o výměře 875 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3545/3, o výměře 890 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/1, o výměře 881 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/2, o výměře 910 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/3, o výměře 64 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/4, o výměře 691 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/5, o výměře 687 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3546/6, o výměře 34 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3547/1, o výměře 359 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3547/2, o výměře 84 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3549/2, o výměře 1531 m2 - zahrada, pozemek parc. 3549/8, o výměře 310 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. 3549/9, o výměře 300 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, všechny zapsány na LV č. 11316 pro kat. území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen "Předmět nepeněžitého vkladu"). d) Hodnota Předmětu nepeněžitého vkladu byla stanovena podle znaleckého posudku č. 3543/13 ze dne 8.2.2008 zpracovaného soudním znalcem Janem Havlíkem, bytem Praha 6, Na Rozdílu 16, na částku 230.000.000,-Kč (dvě stě třicet milionů korun českých). Soudní znalec byl jmenován Městským soudem v Praze, udnesením č.j. 2 Nc 6485/2007-10 ze dne 27.12.2007, které nabylo právní moci dne 23.1.2008 e) Na shora uvedený Předmět nepeněžitého vkladu akcionáře Metrostav a.s., se započítává částka ve výši 230.000.000,-Kč (dvě stě třicet milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti Metrostav, a.s. vydáno 23.000ks (dvacet tři tisíc kus ů) nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 10.000,-Kč (deset tisíc korun čestkých) f) Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tvořícími Předmět nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti a Předmět nepeněžitého vkladu je pro společnost hospodářskyvyužitelný ve vztahu k předmětu podnikání, neboť Nemovitos ti tvořící Předmět nepeněžitého vkladu budou společností využity k realizaci developerského projektu "Obytný prostor Na Vackově". g) Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o úpsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností Metrostav, a.s. se sídlem, Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ 00014915, a společností Metrostav Vackov a. s. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Metrostav Vackov a.s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvi představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Upisování akcií může začít před zápisem rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nabude-li však právní moci usnesení rejstříkového soudu o zamítnutí návhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude upsání akcií neúčinné. Společnost bude v takovém případě povinna vrátit do 14 dnů ode dne právní moci výše uvedeného rozhodnutí rejstříkového soudu akcionářům vklady, jimiž byl spolacen emisní k urs akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti. h) Emisní kurz všech nově upsaných akcií bude splacen předem určeným zájemcem do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do bchodního rejstříku, tak, že pře dem určený zájemce - jediný akcionář předá společnosti Metrostav Vackov a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu §204, odst. 3 obch. zák. a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i nemovitosti, tvořící Předm ět nepeněžitého vkladu. 27.2.2008 - 2.4.2008

Aktuální kontaktní údaje Metrostav Vackov a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25641182
Obchodní firma: Metrostav Vackov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 4.2.1998
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25641182
Firma: Metrostav Vackov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.2.1998

Kontakty na Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Koželužská 2450/4 , Praha 180 00 6.10.2016
Sídlo: Zenklova 2245/29 , Praha 180 00 28.8.2015 - 6.10.2016
Sídlo: Zenklova 2245/29 , Praha 180 00 16.2.2005 - 28.8.2015
Sídlo: Seydlerova 2451/8 , Praha 158 00 1.2.2002 - 16.2.2005
Sídlo: Dělnická 12 , 170 04 Praha 7 Česká republika
4.2.1998 - 1.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 180 00

Obory činností Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.4.2014
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 4.2.1998
projektová činnost ve výstavbě 4.2.1998 - 17.10.2002
inženýrská činnost ve výstavbě 4.2.1998 - 17.10.2002
činnost realitní kanceláře 4.2.1998 - 17.10.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 4.2.1998 - 11.4.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.2.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.2.1998

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1998
Zánik oprávnění: 24.7.2002

Živnost č. 4 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1998
Zánik oprávnění: 24.7.2002

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.1998
Zánik oprávnění: 24.7.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Vedení firmy Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. 11.4.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně. 12.11.2007 - 11.4.2014
Za společnost jednají společně předseda a místopředseda představenstva. Za společnost se tyto osoby podepisují tak, že k psanému či tištěnému označení společnosti připojí svůj podpis. 4.2.1998 - 12.11.2007
Jméno: Ing. Lukáš Kvítek 7.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2016
Adresa: U jízdárny 999/18, Praha 184 00
Jméno: Ing. Petr Štyler 20.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2017
Adresa: U Václava 967/15, Praha 184 00
Jméno: Ondřej Buršík 6.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2016
Ve funkci: od 1.6.2017
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00
Jméno: Ing. Tomáš Hlaváček 4.2.1998 - 11.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Rovinám 1930 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Bílek 4.2.1998 - 1.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.1998 do 27.2.2001
Ve funkci: od 4.2.1998
Adresa: K Brance 1012/19, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Řehák 4.2.1998 - 1.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Varšavská 295/34, Praha 120 00
Jméno: Ing. Tomáš Hlaváček 11.2.1998 - 1.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.2.1998 do 27.2.2001
Adresa: K rovinám 546/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Bohdan Svoboda 11.2.1998 - 15.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.2.1998 do 4.5.2001
Adresa: Amforová 1930/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Řehák 1.2.2002 - 15.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.1998
Ve funkci: od 4.2.1998
Adresa: Jablonecká 716/7, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Vladimír Meitner 1.2.2002 - 17.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2001 do 8.6.2006
Ve funkci: od 1.3.2001 do 8.6.2006
Adresa: Stříbrského 677/26, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 1.2.2002 - 8.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2001 do 24.10.2006
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jan Řehák 15.10.2004 - 8.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Ve funkci: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Adresa: Na pomezí 1229/19, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zbyněk Kunt 15.10.2004 - 8.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2002 do 24.10.2006
Adresa: Eledrova 733/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 8.9.2007 - 20.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.10.2006 do 16.6.2009
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Petr Pujman 17.7.2006 - 21.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2006 do 8.6.2011
Ve funkci: od 9.6.2006 do 8.6.2011
Adresa: Půlkruhová 266/45, Praha 160 00
Jméno: Ing. Otto Koval 8.9.2007 - 24.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.12.2006 do 15.12.2011
Adresa: Kunratická 304, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Petr Pujman 21.6.2011 - 24.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.6.2011 do 15.12.2011
Ve funkci: od 9.6.2011 do 15.12.2011
Adresa: Půlkruhová 266/45, Praha 160 00
Jméno: Ing. Štefan Nigoš 24.12.2011 - 7.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2011 do 31.1.2012
Adresa: Nad Parkem 3424, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. Ivo Rojík 20.7.2009 - 10.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2009 do 30.6.2012
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Jiří Procházka MBA 24.12.2011 - 2.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2011
Ve funkci: od 16.12.2011
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 7.2.2012 - 25.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012
Adresa: Za vodárnou 1624/19, Praha 182 00
Jméno: Ing. Roman Čihák 10.7.2012 - 28.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Roman Čihák 28.8.2015 - 7.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 31.5.2016
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Jiří Procházka MBA 2.5.2014 - 7.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2011 do 15.12.2016
Ve funkci: od 16.12.2011 do 15.12.2016
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 25.8.2015 - 7.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2012 do 15.12.2016
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00
Jméno: Jiří Procházka 7.1.2017 - 12.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2016 do 28.3.2017
Ve funkci: od 16.12.2016 do 28.3.2017
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Ondřej Buršík 7.1.2017 - 6.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2016
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Soňa Danišová 11.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2014
Adresa: Drahobejlova 2215/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jaroslav Umlauf 12.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2018
Adresa: 178, Kytín 252 10
Jméno: Ing. Libuše Weinfurtová 4.2.1998 - 1.2.2002
Funkce: člen
Adresa: K rovinám 549/5, Praha 158 00
Jméno: Ing. Stanislav Žufníček 4.2.1998 - 1.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.1998 do 31.12.1999
Adresa: K řece 54, Praha 159 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 4.2.1998 - 8.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Adresa: Na Krocínce 447/45, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Horáček 4.2.1998 - 8.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Adresa: 94 , Hradištko-Pikovice Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Pelc 4.2.1998 - 8.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Adresa: Kazimírova 499/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Libuše Weinfurtová 1.2.2002 - 8.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.2.1998 do 24.10.2006
Adresa: V Zahradách 1120/48, Rudná 252 19
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 8.9.2007 - 20.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2006
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Ivo Rojík 8.9.2007 - 20.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2006 do 16.6.2009
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Vavroš 20.7.2009 - 21.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2009
Adresa: Na vyhlídce 312/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Libuše Weinfurtová 8.9.2007 - 1.11.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.10.2006 do 24.10.2011
Adresa: V Zahradách 1120/48, Rudná 252 19
Jméno: JUDr. Zdeněk Vavroš 21.6.2011 - 1.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2009
Adresa: 134, Velenka 289 12
Jméno: Ing. Michal Rakovčík 20.7.2009 - 19.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2009 do 29.2.2012
Adresa: Na křečku 343/27, Praha 109 00
Jméno: Ing. Libuše Weinfurtová 1.11.2011 - 11.4.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.10.2011 do 1.4.2014
Adresa: V Zahradách 1120/48, Rudná 252 19
Jméno: JUDr. Zdeněk Vavroš 1.11.2011 - 11.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2009 do 1.4.2014
Ve funkci: od 5.8.2009 do 1.4.2014
Adresa: 134, Velenka 289 12
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 19.3.2012 - 11.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 1.4.2014
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 11.4.2014 - 3.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2014 do 31.3.2018
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jaroslav Umlauf 3.5.2018 - 12.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2018
Adresa: Milínská 108, Příbram 261 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ondřej Buršík
Člen statutárního orgánu: Ing. Lukáš Kvítek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Štyler

Vlastníci firmy Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 124 486 000 Kč 100% 17.9.2019
zakladni 142 342 000 Kč 100% 10.7.2015 - 17.9.2019
zakladni 188 126 000 Kč 100% 3.12.2014 - 10.7.2015
zakladni 188 125 000 Kč 100% 24.9.2014 - 3.12.2014
zakladni 231 000 000 Kč 100% 2.4.2008 - 24.9.2014
zakladni 1 000 000 Kč 100% 4.2.1998 - 2.4.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 389 Kč 23 100 17.9.2019
Kmenové akcie na jméno 6 162 Kč 23 100 10.7.2015 - 17.9.2019
Kmenové akcie na jméno 8 144 Kč 23 100 3.12.2014 - 10.7.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 23 100 24.9.2014 - 3.12.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 23 100 2.4.2008 - 24.9.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.2.1998 - 2.4.2008

Sbírka Listin Metrostav Vackov a.s. IČO: 25641182

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5179/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.2015 13.11.2015 24.11.2015 14
B 5179/SL 75 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 12.8.2015 12.8.2015 22
B 5179/SL 74 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích za rok 2014 + zápis představenstva a VH Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 11.8.2015 14
B 5179/SL 73 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 21.7.2015 22
B 5179/SL 72 ostatní zahajovací rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 24.6.2015 21.7.2015 7
B 5179/SL 70 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 25.3.2015 21.5.2015 21.5.2015 13
B 5179/SL 69 notářský zápis [NZ 251/2015] projekt fúze Městský soud v Praze 5.5.2015 13.5.2015 21.5.2015 13
B 5179/SL 68 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 13.5.2015 21.5.2015 12
B 5179/SL 67 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 13.5.2015 21.5.2015 22
B 5179/SL 66 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 25.3.2015 31.3.2015 1.4.2015 8
B 5179/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2014 15.12.2014 17.12.2014 14
B 5179/SL 64 notářský zápis [NZ 937/2014] Městský soud v Praze 29.9.2014 27.11.2014 5.12.2014 4
B 5179/SL 63 notářský zápis NZ 851/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.8.2014 29.8.2014 1.10.2014 18
B 5179/SL 62 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 29.8.2014 1.10.2014 12
B 5179/SL 61 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.8.2014 1.10.2014 21
B 5179/SL 60 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 18.8.2014 21
B 5179/SL 59 výroční zpráva [2013]  +zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 18.8.2014 10
B 5179/SL 58 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.6.2014 23.7.2014 24.7.2014 11
B 5179/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1236/2014 Městský soud v Praze 1.4.2014 4.4.2014 17.4.2014 15
B 5179/SL 56 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora +zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 21.8.2013 29
B 5179/SL 55 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.4.2013 26.4.2013 29.4.2013 10
B 5179/SL 54 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 4.6.2012 12.6.2012 3.10.2012 1
B 5179/SL 53 zpráva o vztazích -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 21.8.2012 2
B 5179/SL 52 výroční zpráva -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 21.8.2012 2
B 5179/SL 51 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 2.4.2012 19.7.2012 21.8.2012 2
B 5179/SL 50 ostatní -zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 2.4.2012 19.7.2012 21.8.2012 1
B 5179/SL 49 zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 21.8.2012 5
B 5179/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 21.8.2012 22
B 5179/SL 47 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 30.1.2012 15.2.2012 1
B 5179/SL 46 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 15.11.2011 2.12.2011 4.1.2012 1
B 5179/SL 45 ostatní záp.z mimořádného jedn.předs. Městský soud v Praze 29.11.2011 2.11.1921 4.1.2012 1
B 5179/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 + zápis DR,VH Městský soud v Praze 31.12.2010 22.8.2011 23.8.2011 62
B 5179/SL 43 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 19.4.2011 11.7.2011 1
B 5179/SL 42 ostatní zápis z jednání, volba Městský soud v Praze 9.6.2011 11.7.2011 1
B 5179/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2011 11.7.2011 1
B 5179/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009+zápis z jed.předst. Městský soud v Praze 31.12.2009 6.1.2011 10.1.2011 34
B 5179/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.11.2010 11.11.2010 16.11.2010 17
B 5179/SL 38 ostatní -zpráva předst.k ÚZ za r.2008 Městský soud v Praze 9.6.2008 29.12.2009 31.12.2009 2
B 5179/SL 37 ostatní -rozhod.jedin.společ. Městský soud v Praze 16.6.2009 29.12.2009 31.12.2009 1
B 5179/SL 36 zpráva o vztazích za r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 31.12.2009 1
B 5179/SL 35 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 31.12.2009 22
B 5179/SL 34 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 31.12.2009 5
B 5179/SL 33 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 31.12.2009 3
B 5179/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.6.2009 13.7.2009 27.8.2009 1
B 5179/SL 31 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 12.5.2008 29.12.2008 9.1.2009 2
B 5179/SL 30 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 29.12.2007 9.1.2009 20
B 5179/SL 29 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 29.12.2008 9.1.2009 4
B 5179/SL 28 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.11.07 Městský soud v Praze 1.11.2007 31.7.2008 14
B 5179/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.10.07 Městský soud v Praze 31.10.2007 31.7.2008 27
B 5179/SL 26 notářský zápis NZ 92/2008 Městský soud v Praze 13.2.2008 6.5.2008 7
B 5179/SL 25 posudek znalce Městský soud v Praze 8.2.2008 27.2.2008 22
B 5179/SL 24 notářský zápis -NZ92/08 Městský soud v Praze 13.2.2008 27.2.2008 8
B 5179/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2007 9.11.2007 21.11.2007 16
B 5179/SL 22 notářský zápis NZ 484/2007 Městský soud v Praze 2.10.2007 9.11.2007 21.11.2007 7
B 5179/SL 21 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 20.7.2007 15.8.2007 23.10.2007 6
B 5179/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2007 15.8.2007 23.10.2007 1
B 5179/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.10.2006 15.8.2007 23.10.2007 1
B 5179/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2007 15.8.2007 23.10.2007 16
B 5179/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ179/07 Městský soud v Praze 12.4.2007 15.8.2007 23.10.2007 22
B 5179/SL 15 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.8.2007 4.9.2007 5
B 5179/SL 14 ostatní - příloha ÚZ 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.8.2007 4.9.2007 19
B 5179/SL 13 zpráva o vztazích r. 2006 Městský soud v Praze 23.5.2007 31.8.2007 4.9.2007 2
B 5179/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.7.2006 22.8.2006 0
B 5179/SL 11 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 9.6.2006 22.8.2006 4
B 5179/SL 10 účetní závěrka r.2005/+zpr.DR+představenstva/ Městský soud v Praze 31.12.2005 22.8.2006 21
B 5179/SL 9 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 29.8.2005 1.9.2005 0
B 5179/SL 8 notářský zápis -NZ603/04 Městský soud v Praze 30.11.2004 7.2.2005 0
B 5179/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.11.2004 7.2.2005 0
B 5179/SL 6 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.3.2004 27.9.2004 0
B 5179/SL 5 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.5.2002 27.9.2004 0
B 5179/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.9.2004 22.9.2004 0
B 5179/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory zápis VH, osvědčení Městský soud v Praze 20.6.2000 6.3.2002 18.7.2002 0
B 5179/SL 2 výroční zpráva za rok 2001 2x Městský soud v Praze 22.4.2002 23.4.2002 0
B 5179/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 5.12.1997 2.2.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Metrostav Vackov a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Metrostav Vackov a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.