Metrostav Development a.s. Praha IČO: 28440412

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Metrostav Development a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28440412.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Metrostav Development a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .

Základní údaje o Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.8.2008
Spisová značka: B 14524
IČO: 28440412
Obchodní firma: Metrostav Development a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.8.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.8.2008
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2016
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění společnosti Metrostav Development a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 284 40 412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14524 a k přechodu této vyčleněné části jmění na nástupnickou společnost Nad Belárií s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, IČO: 044 04 360, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247136, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení. 20.4.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 10.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 10.4.2014 - 30.5.2016
Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Metrostav Kappa s.r.o., IČ 26728567, se sídlem Pra ha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89990.Obchodní společnost Metrostav Kappa s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společnos ti Metrostav Kappa, s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. 30.11.2013
Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Bydlení Na Krutci s.r.o., IČ 28428480, sídlo Prah a 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140782.Obchodní společnost Bydlení na Krutci s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společno sti Bydlení na Krutci s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. 31.5.2012
Obchodní společnost Metrostav Development a.s., IČ 28440412, sídlo Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00,zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14524, se sloučila s obchodní společností Krutec Viladům s.r.o., IČ 28428498, se sídlem Pra ha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140783.Obchodní společnost Krutec Viladům, s.r.o. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické společnosti Metrostav Development a.s. Jmění obchodní společno sti Krutec Viladům s.r.o. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. 31.5.2012
Obchodní společnost Metrostav Development a.s. se sloučila s obchodní společností Metrostav Invest a.s., IČ 25060384, sídlo Praha 8, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4121. Obchodní společnost Metrostav Inves t a.s. tak zanikla vnitrostátní fúzí sloučením do nástupnické obchodní společnosti Metrostav Development a.s.Jmění obchodní společnosti Metrostav Invest a.s. v důsledku fúze sloučením přešlo na Metrostav Development a.s. 23.12.2010
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady učinil dne 30.3.2010 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 550.150.000,- Kč (pět set padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) o částku 93.715.000,- Kč (devadesát tři milionů sedm set patnáct tisíc korun českých) na celkovou částku 643.865.000,- Kč (šest set čtyřicet tři milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 468 ks (čtyř set šedesáti osmi kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každá, 2 ks (dvou kusů) kmenových akcií na jméno, v listi nné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) každá a 15 ks (patnácti kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 , IČ 000 14 915, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřená předem určeným zájemcem a společností Metrostav Development a.s., dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, - úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Metrostav Development a.s.. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem představenstva, jehož přílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Sm louvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českýc h) činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) a emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- (jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), - připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s., za společností Metrostav Development a.s., proti pohledávce společnosti Metrostav Development a.s.za společností Metrostav a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem, - pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s. jsou dosud nesplacené kupní ceny v celkkové výši 93.715.000,- Kč (devadesát tři milionů sedmset patnáct tisíc korun českých), vyplývajících ze: * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého), jejímž předmětem je převod obchodní ho podílu ve společnosti Metrostav Krutec s.r.o. (dále jen "pohledávka 1") * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého), jejímž předmětem je převod obchodníh o podílu ve společnosti Krutec Viladům s.r.o. (dále jen "pohledávka 2") * Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 12.11.2009 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího devátého). jejímž předmětem je převod obchodní ho podílu ve společnosti Bydlení na Krutci s.r.o. (dále jen "pohledávka 3") Pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s., vyplývající ze shora uvedených smluv o převodu obchodního podílu, činí dle předložené Zprávy nezávislého auditora pro zvláštní účely, vyhotovené sp olečností NBG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00 , IČ 625 87 358, osvědčení č. 134, odpovědným auditorem Ing. Tomášem Brumovským, osvědčení č. 0587 ze dne 25.1.2010 (dvacátého pátého ledna roku dvoutisícího desátého) ke dni 31.12.2009 (třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího devátého) celkem 93.715.000,- (devadesát tři milionů sedm set patnáct tisíc korun českých), z toho pohledávka 1 činí 559.000,- Kč (pět set padesát devět tisíc korun českých), pohledávka č. 2 činí 4. 254.000,- Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát čtyři tisíc korun českých) a pohledávka 3 činí 88.902.000,- Kč (osmdesát milionů devět set dva tisíce korun českých) a všechny tyto pohledávky budou započteny v plné výši. - Dohoda o započtění pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V Dohodě o započtení pohledávek musí být přesně specifikovány pohledávky, kt eré jsou předmětem započtění a musí se jednat o pohledávku 1, pohledávku 2 a pohledávku 3, specifikované shora. Pohledávky musí být v Dohodě o započtení pohledávek započtené v plné výši. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude jedinému akcionáři předlož en současně s návrhem Smlouvy o upsání nových akcií. 26.4.2010 - 16.6.2010
Dne 26.5.2009 učinila společnost Metrostav a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Metrostav Development a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 107.000.000,- Kč o částku 443.150.000,- K č na celkovou částku 550.150.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8.863 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, koželužská 2246, PSČ: 180 00, IČ: 000 14 915, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi předem určeným zjemcem a společností Metrostav Development a.s. dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Metrostav Development a.s. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 30 kalendářních dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem představenstva, jehož př ílohou bude návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. činí 50.000,- Kč, - připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s., za společností Metrostav Development a.s., proti pohledávce společnosti Metrostav Development a.s. za společností Metrostav a.s., na splacení emisního kursu všech akcií spolenčosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem, -pohledávkami předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s. jsou dosud nesplacené kupní ceny v celkové výši 443.150.000,- Kč , vyplývající ze : Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a. s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Vackov a.s. ( dále jen " pohledávka 1"); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrosta v a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Invest a.s. ( dále jen " pohledávka 2 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Met rostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav- Navaty a.s. ( dále jen " pohledávka 3 ");Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společnos tí Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Alfa s.r.o.. ( dále jen " pohledávka 4 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi sp olečností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Rezident a.s. ( dále jen " pohledávka 5 "); Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Delta s.r.o. ( dále jen " pohledávka 6 "); Smlouvy o převodu akcií, u zavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Kappa s.r.o. ( dále jen " pohledávka 7 "); Smlouvy o převodu a kcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností Metrostav Omega s.r.o. ( dále jen " pohledávka 8 "); Smlouvy o př evodu akcií, uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako převodcem a společností Metrostav Development a.s. jako nabyvatelem, dne 6.5.2009, jejímž předmětem je převod akcií vydaných společností IMU,a.s. ( dále jen " pohledávka 9 "). Pohledávky předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s. za společností Metrostav Development a.s., vyplývající ze shora uvedených smluv o převodu akcií a smluv o převodu obchodního podílu, číní dle předložené Zprávy nezávislého auditora pro zvlášt ní účely, vyhotovené společností NBG, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ: 140 00, IČ: 625 87 358, osvědčení č. 134, odpovědným auditorem Ing. Tomášem Brumovským, osvědčení č. 0587, ze dne 18.5.2009 ke dni 18.5.2009 celkem 443.150.00 0,- Kč, z toho pohledávka 1 číní 250.186.000,- Kč, pohledávka 2 činí 62.662.000,- Kč, pohledávka 3 činí 43.481.000,- Kč, pohledávka 4 činí 1.290.000,- Kč, pohledávka 5 činí 32.919.000,- Kč, pohledávka 6 činí 30.857.000,- Kč, pohledávka 7 činí 13.444.000 ,- Kč, pohledávka 8 činí 480.000,- Kč, pohledávka 9 činí 7.831.000,- Kč a všechny tyto pohledávky budou započteny v plné výši. - dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s. nejdéle do 30 kalendářních dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude jedinému akcioná ři předložen současně s návrhem Smlouvy o upsání nových akcií. 24.6.2009 - 24.7.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti učiněné dne 13.1.2009 v působnosti valné hromady: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ze stávající částky 2.000.000,- Kč o částku 105.000.000,- Kč na částku 107.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 525 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie. Akcie nejsou kótované. 240 kusů kmenových akcií na jméno o jmeno vité hodnotě 200.000,- Kč bude upsáno peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 200.000,- Kč. Na jednu dosavadní a kcii společnosti Metrostav Development a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá 24 kusů nových akcií této společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, přičemž upsány mohou být pouze celé akcie. Přednostní právo na upsání akcií se vykonáv á v sídle společnosti Metrostav Development a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 180 00. Připouští se, aby 285 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určené ho zájemce - jediného akcionáře - společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 00014915. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen: a) Nedokončená výroba společnosti Metrostav a.s. uvedená v účetní sestavě ?Zůstatky na účtech podle středisek - kniha AA?: Aktiva zaúčtovaná na účtu 121101 - ?Nedok .výr.v úrov.nákl.? v pořizovací hodnotě 480 000 Kč. Nedokončenou výrobou je míněn investiční záměr označený jako ?Středisko Jablonského?. Výdaje vynaložené na tyto investiční záměry jsou vykázány v rozvahové položce ?Nedokončená výroba?. V případě ?Středi ska Jablonského? se jednalo o náklady vynaložené na urbanistickou studii zástavby dané lokality. b) Nemovitosti: - pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr - v obci 547999 Humpolec, katastrální území 649325 Humpolec, list vlastnictví 2954, číslo 1931/1, orná půda, výměra 3 825 m2; - pozemek zjednodušené evidence - pozemkový katastr - v obci 547999 Humpolec, katastrální území 649325 Humpolec, list vlastnictví 2954, číslo 1930/1 díl I, orná půda, výměra 8 899 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1864/2, ostatní plocha, výměra 66 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1864/1, ostatní plocha, výměra 2 841 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1863/4, ostatní plocha, výměra 140 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1856, ostatní plocha, výměra 15 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1862/2, orná půda, výměra 200 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1863/1, zahrada, výměra 1 835 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 685 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3658/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 141 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/5, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 59 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/1, ostatní plocha, výměra 965 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3660, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 207 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3658/1, ostatní plocha, výměra 1 007 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/6, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 227 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3659/3, ostatní plocha, výměra 231 m2; - 50% podíl na budově bez č.p./č.e. evidované v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 95, na parcele 3691/4; - budova č.p. 48 evidovaná v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, na parcele 3655; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/1, ostatní plocha, výměra 1 596 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 13 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1865/3, ostatní plocha, výměra 834 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 1862/1, orná půda, výměra 207 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 2120/2, ostatní plocha, výměra 309 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 544256 České Budějovice, katastrální území 622052 České Budějovice 3, list vlastnictví 7698, parcelní číslo 4728/4, ostatní plocha, výměra 554 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3666, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 190 m2, včetně příslušenství pozemku; - 50% podíl na pozemku evidovaném v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 95, parcelní číslo 3691/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 464 m2, včetně příslušenství; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3655, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 971 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3656, zahrada, výměra 673 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730891 Libeň, list vlastnictví 1448, parcelní číslo 3957, ostatní plocha, výměra 125 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 398, ostatní plocha, výměra 901 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 426, ostatní plocha, výměra 1 569 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 427, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 168 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/4, zahrada, výměra 2 309 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/5, ostatní plocha, výměra 24 742 m2, včetně příslušenství pozemku; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/23, ostatní plocha, výměra 77 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 429/7, ostatní plocha, výměra 5 714 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 430/5, ostatní plocha, výměra 1 659 m2; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 730041 Sedlec, list vlastnictví 259, parcelní číslo 430/6, ostatní plocha, výměra 4 891 m2; - budova neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití ? sklad; -budova neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na poze mku parcelní číslo 429/23, způsob využití rodinný dům; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití administrativní budova; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití hala; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 429/5, způsob využití sociální zařízení; - budovy neevidované v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 429/5, způsob využití přístřeškový sklad; - zpevněná plocha v neevidovaná v Katastru nemovitostí v obci 538311 Praha, katastrální území 666033 Sedlec na pozemku parcelní číslo 426, způsob využití přístřeškový sklad; - pozemek evidovaný v Katastru nemovitostí v obci 538311 Klecany, katastrální území 666033 Klecany, list vlastnictví 547, parcelní číslo 590/16, orná půda, výměra 6 763 m2. c) Drobný majetek uvedený v ?Účetním soupisu dlouhodobého majetku? a ?Soupisu operativní evidence?, přičemž se jedná o: Drobný hmotný dlouhodobý majetek a inventář společnosti Metrostav a.s. evidovaný v účetní zůstatkové ceně 45 097,03 Kč: - reprodukce - Tančící žena Matiss, inventární číslo 98016028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98018028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98020028, - reprodukce - J.Miro, inventární číslo 98021028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98023028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 980240028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98025028, - reprodukce ? Kandinský, inventární číslo 98026028, - reprodukce ? Picasso, inventární číslo 98027028, - reprodukce ? Picasso, inventární číslo 98028028, - zvlhčovač vzduchu - typ Bionaire, inventární číslo 87036028, - skartovač ? typ Intimus 155, inventární číslo 9603, - skartovač ? typ Intimus 155, inventární číslo 9652, - skartovač ? typ HSM 125.2, inventární číslo 16910, - stroj vázací na papír ? typ Ibimaster 400, inventární 15080,číslo - diář digitální ? typ Casio, inventární číslo 83005028, - trezor stěnový ? typ NT 03M, inventární číslo 10038, - kamera digitální ? typ 01.C-3000Z, inventární číslo 3314, - televizor ? typ Sony KV-21T3, inventární číslo 86007028, - videorekordér ? typ Panasonic VHD650, inventární číslo 86008028, - věž HIFI ? typ Aiwa NSX V 30 V, inventární číslo 86001028, - věž HIFI ? typ Aiwa NSX V 90, inventární číslo 86003028, - věž HIFI ? typ Grundig M 17, inventární číslo 86009028, - věž HIFI ? typ Aiwa, inventární číslo 86015028, - fotoaparát - typ Finepix A203, inventární číslo 5042, - fotoaparát - typ Pentax, inventární číslo 84004028, - fax ? typ Canon L-250, inventární číslo 380, - fax ? typ Canon B180, inventární číslo 7273, - telefon mobilní ? typ Nokia 6210, inventární číslo 2012, - telefon mobilní ? typ Nokia 6210, inventární číslo 2843, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 3507, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310, inventární číslo 4261, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 4265, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 4495, - telefon mobilní ? typ N 3310, inventární číslo 5857, - telefon mobilní ? typ Nokia 3310, inventární číslo 6632, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 6634, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 6787, - telefon mobilní ? typ Nokia 3510i, inventární číslo 7803, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 7804, - telefon mobilní ? typ Nokia 6310i, inventární číslo 7822, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230, inventární číslo 9862, - telefon mobilní ? typ Nokia 3100, inventární číslo 10257, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 10952, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 11034, - telefon mobilní ? typ Nokia 70, inventární číslo 11519, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 12177, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 12178, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13852, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 13853, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13854, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo13855, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 13857, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15048, - telefon mobilní - typ Nokia 6230, inventární číslo 15049, -telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 15073, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15074, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15075, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15077, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15078, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15079, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15155, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15156, - telefon mobilní ? typ Nokia 3120, inventární číslo 15157, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 15186, - telefon mobilní ? typ Nokia 6233, inventární číslo 15679, - telefon mobilní ? typ Nokia 6230i, inventární číslo 16909, - telefon mobilní ? typ Nokia E50 TO2, inventární číslo 16911, - telefon mobilní ? typ Nokia 2610 TO2, inventární číslo 16912, - telefon mobilní ? typ Nokia E50 TO2, inventární číslo 16913, - Chladnička kompresorová ? typ ERT 1543, inventární číslo 7274, - Chladnička kompresorová ? typ Zanussi, inventární číslo 87008028, - Chladnička kompresorová, inventární číslo 87030028, - Myčka na nádobí, inventární číslo 88010028, - Videokamera ? typ Panasonic NV-RX, inventární číslo 96200402, - Ústředna telefonní ? typ Siemens, inventární číslo 94000502. Umělecká díla a sbírky společnosti Metrostav a.s. evidované v pořizovací ceně 142 406,60 Kč: - pastel - (bez názvu) 92 100x70 cm, inventární číslo 300102, - pastel ? (bez názvu) 92 100x70 cm, inventární číslo 300502, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300602, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300702, - grafický list ? Plocha a dělení, inventární číslo 300802. Inventář (nábytek a putter z bílého ořechu) společnosti Metrostav a.s. v účetní hodnotě 135 555,67 Kč: - Kačer nábytek, ID záznamu 1714, - Kačer nábytek, ID záznamu 1715, - Vasa Interier ? nábytek, ID záznamu 1716, - Ergo Interier ? nábytek, ID záznamu 1717, - putter z bílého ořechu, ID záznamu 10009, - putter z bílého ořechu, ID záznamu 12377. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku č. 12-01-2009/01, vypracovaného nezávislým znalcem, společností Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ: 25231, IČ: 27599582, který byl za tímto účelem jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.10.2008 pod č.j. 2NC 5302/2008-11, částkou ve výši 57 473 000 Kč, když na vklad jediného akcionáře se započítává čá stka ve výši 57 000 000 Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti Metrostav a.s. vydáno 285 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každá akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 200 000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti Metrostav Development a.s., mezi jediným akcionářem a předem určeným zájemcem, společnosti Metrosatv a.s., a společností Me trostav Development a.s. Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři po zápisu rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady do 30 dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti Metrostav Development a.s., číslo účtu 43-3753470297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Metrostav Development a.s. do 30 dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společn osti do obchodního rejstříku. 28.1.2009 - 27.2.2009

Aktuální kontaktní údaje Metrostav Development a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28440412
Obchodní firma: Metrostav Development a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 30.8.2008
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28440412
Firma: Metrostav Development a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.8.2008

Kontakty na Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Koželužská 2450/4 , Praha 180 00 6.10.2016
Sídlo: Zenklova 2245/29 , Praha 180 00 30.8.2008 - 6.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 180 00

Obory činností Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.8.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.8.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.8.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Koželužská 2450/4 , Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny: 1011383071
Obory činností:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 25.1.2017

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.2008
Zánik oprávnění: 7.11.2019

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. 10.4.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně. 30.8.2008 - 10.4.2014
Jméno: Lukáš Kvítek 14.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2016
Ve funkci: od 14.12.2016
Adresa: U jízdárny 999/18, Praha 184 00
Jméno: Ondřej Buršík 25.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2017
Ve funkci: od 29.3.2017
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00
Jméno: Petr Štyler 1.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2017
Ve funkci: od 1.5.2017
Adresa: U Václava 967/15, Praha 184 00
Jméno: Ing. Petr Řezáč 30.8.2008 - 7.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008
Adresa: Ke Kotlářce 1146/12, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Pujman 30.8.2008 - 28.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 15.12.2011
Ve funkci: od 30.8.2008 do 15.12.2011
Adresa: Půlkruhová 266/45, Praha 160 00
Jméno: Ing. Otto Koval 30.8.2008 - 28.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 15.12.2011
Ve funkci: od 30.8.2008 do 15.12.2011
Adresa: Kunratická 304, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Ivo Rojík 29.3.2010 - 2.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.7.2012
Ve funkci: od 24.2.2010
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Ing. Petr Řezáč 7.12.2009 - 8.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 31.12.2012
Adresa: U náhonu 1161/21, Praha 154 00
Jméno: Ing. Roman Čihák 30.8.2008 - 16.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 29.8.2013
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 30.8.2008 - 28.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 29.8.2013
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Roman Čihák 16.8.2013 - 11.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 29.8.2013
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 28.8.2013 - 11.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2008 do 29.8.2013
Adresa: Polívkova 575/14, Praha 158 00
Jméno: Jiří Procházka MBA 28.12.2011 - 2.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2011
Ve funkci: od 16.12.2011
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Lukáš Kvítek 11.9.2013 - 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2013
Adresa: K rovinám 558/4, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 14.2.2012 - 31.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2012
Ve funkci: od 1.2.2012
Adresa: Za vodárnou 1624/19, Praha 182 00
Jméno: Roman Čihák 11.9.2013 - 6.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2013 do 31.3.2016
Ve funkci: do 31.3.2016
Adresa: Na Pankráci 994/36, Praha 140 00
Jméno: Jiří Procházka MBA 2.5.2014 - 14.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2011 do 13.12.2016
Ve funkci: od 16.12.2011 do 13.12.2016
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Lukáš Kvítek 22.7.2014 - 14.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2013 do 13.12.2016
Ve funkci: do 13.12.2016
Adresa: U jízdárny 999/18, Praha 184 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 31.8.2015 - 14.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2012 do 13.12.2016
Ve funkci: od 1.2.2012 do 13.12.2016
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00
Jméno: Jiří Procházka MBA 14.12.2016 - 25.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2016 do 28.3.2017
Ve funkci: od 14.12.2016 do 28.3.2017
Adresa: Klánovická 285/10, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ondřej Buršík 14.12.2016 - 25.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2016 do 28.3.2017
Ve funkci: od 14.12.2016 do 28.3.2017
Adresa: Pekařova 879/1, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 29.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Renáta Zavřelová 3.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2019
Ve funkci: od 24.7.2019
Adresa: Kytlická 862/4, Praha 190 00
Jméno: Ing. František Kočí 3.9.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2015
Ve funkci: od 30.7.2019
Adresa: K rovinám 557/6, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 30.8.2008 - 7.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2008 do 30.8.2009
Ve funkci: od 30.8.2008 do 30.8.2009
Adresa: K Brance 1011/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 30.8.2008 - 7.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2008 do 30.8.2009
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Ivo Rojík 30.8.2008 - 7.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2008 do 30.8.2009
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Ing. Ivo Rojík 7.12.2009 - 29.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009 do 23.2.2010
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 7.12.2009 - 16.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009
Ve funkci: od 2.11.2009
Adresa: K Brance 1011/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 7.12.2009 - 31.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 16.8.2010 - 31.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009
Ve funkci: od 2.11.2009
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 31.8.2014 - 29.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009 do 31.8.2014
Ve funkci: od 2.11.2009 do 31.8.2014
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 31.8.2014 - 29.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009 do 31.8.2014
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. František Kočí 29.3.2010 - 29.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.2.2015
Ve funkci: od 24.2.2010 do 23.2.2015
Adresa: K Rovinám 6 158, 158 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 29.9.2014 - 1.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014 do 28.5.2019
Ve funkci: od 8.9.2014 do 28.5.2019
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. František Kočí 29.4.2015 - 3.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2015
Ve funkci: od 24.2.2015 do 30.7.2019
Adresa: K rovinám 557/6, Praha 158 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Štyler
Člen statutárního orgánu: Ing. Ondřej Buršík
Člen statutárního orgánu: Ing. Lukáš Kvítek

Vlastníci firmy Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 643 865 000 Kč 100% 16.6.2010
zakladni 550 150 000 Kč 100% 24.7.2009 - 16.6.2010
zakladni 107 000 000 Kč 100% 27.2.2009 - 24.7.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 30.8.2008 - 27.2.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 1 003 22.6.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 8 865 22.6.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 22.6.2016
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 1 003 16.6.2010 - 22.6.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 8 865 16.6.2010 - 22.6.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 16.6.2010 - 22.6.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 8 863 24.7.2009 - 16.6.2010
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 535 27.2.2009 - 16.6.2010
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 30.8.2008 - 27.2.2009

Sbírka Listin Metrostav Development a.s. IČO: 28440412

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 14524/SL 64 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 12.8.2015 12.8.2015 22
B 14524/SL 63 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích za rok 2014 + rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 11.8.2015 21
B 14524/SL 62 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 19.8.2014 23
B 14524/SL 61 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 19.8.2014 20
B 14524/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1153/2014 Městský soud v Praze 25.3.2014 4.4.2014 16.4.2014 12
B 14524/SL 59 ostatní, zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 3.12.2013 5.12.2013 18
B 14524/SL 58 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 5.12.2013 23
B 14524/SL 57 notářský zápis NZ 581/2013 - projekt fúze Městský soud v Praze 15.11.2013 3.12.2013 5.12.2013 13
B 14524/SL 56 ostatní  projekt fúze Městský soud v Praze 2.10.2013 9.10.2013 9.10.2013 7
B 14524/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.8.2013 4.9.2013 12.9.2013 1
B 14524/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 21.8.2013 41
B 14524/SL 53 ostatní -zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.8.2012 18.9.2012 26.9.2012 1
B 14524/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2012 18.9.2012 26.9.2012 16
B 14524/SL 51 notářský zápis NZ 3125/2012 Městský soud v Praze 14.9.2012 18.9.2012 26.9.2012 7
B 14524/SL 50 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.7.2012 27.8.2012 27.8.2012 1
B 14524/SL 49 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.4.2012 19.7.2012 20.8.2012 2
B 14524/SL 48 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 2.4.2012 19.7.2012 20.8.2012 3
B 14524/SL 47 zpráva o vztazích -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 20.8.2012 3
B 14524/SL 46 výroční zpráva -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 20.8.2012 4
B 14524/SL 45 zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 20.8.2012 5
B 14524/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 20.8.2012 23
B 14524/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 31.5.2012 11.6.2012 12
B 14524/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.5.2012 11.6.2012 23
B 14524/SL 41 notářský zápis NZ 180/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 11.4.2012 11.4.2012 17.4.2012 8
B 14524/SL 40 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.1.2012 21.2.2012 1
B 14524/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2011 23.12.2011 2.1.2012 1
B 14524/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 + zprávy a rozhodnutí Městský soud v Praze 31.12.2010 22.8.2011 23.8.2011 58
B 14524/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2009 10.1.2011 11.1.2011 47
B 14524/SL 36 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.7.2010 Městský soud v Praze 1.7.2010 30.12.2010 12
B 14524/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 30.12.2010 34
B 14524/SL 34 notářský zápis -NZ546/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 6.12.2010 30.12.2010 17
B 14524/SL 33 notářský zápis -NZ545/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 6.12.2010 30.12.2010 16
B 14524/SL 32 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 1
B 14524/SL 31 ostatní -dohoda Městský soud v Praze 26.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 1
B 14524/SL 30 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 26.10.2010 27.10.2010 27.10.2010 8
B 14524/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.5.2010 3.6.2010 25.6.2010 19
B 14524/SL 28 notářský zápis NZ 136/2010 Městský soud v Praze 30.3.2010 7.4.2010 14.5.2010 8
B 14524/SL 27 notářský zápis NZ 120/2010 Městský soud v Praze 30.3.2010 7.4.2010 14.5.2010 10
B 14524/SL 25 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.2.2010 26.3.2010 13.4.2010 2
B 14524/SL 24 notářský zápis NZ 109/2010 Městský soud v Praze 22.3.2010 26.3.2010 13.4.2010 7
B 14524/SL 23 ostatní -zpráva předst.k ÚZ za r.2008 Městský soud v Praze 29.12.2009 4.1.2010 1
B 14524/SL 22 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2009 29.12.2009 4.1.2010 1
B 14524/SL 21 zpráva o vztazích za r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 2
B 14524/SL 20 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 21
B 14524/SL 19 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 4
B 14524/SL 18 ostatní -rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 29.9.2009 30.11.2009 10.12.2009 1
B 14524/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.7.2009 28.7.2009 3.8.2009 19
B 14524/SL 16 zpráva auditora Městský soud v Praze 18.5.2009 7.7.2009 7
B 14524/SL 15 smlouvy o převodu obchod. podílu 5x Městský soud v Praze 6.5.2009 7.7.2009 35
B 14524/SL 14 notářský zápis NZ 211/2009 Městský soud v Praze 26.5.2009 7.7.2009 9
B 14524/SL 13 notářský zápis -NZ5/09 Městský soud v Praze 13.1.2009 21.1.2009 17.2.2009 19
B 14524/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 4 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.6.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 3 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 19.6.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2008 1.9.2008 17
B 14524/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2008 1.9.2008 1
B 14524/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 300/2008 Městský soud v Praze 18.6.2008 1.9.2008 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Metrostav Development a.s.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 6 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Metrostav Development a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.