METROPROJEKT Praha a.s. Praha IČO: 45271895

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu METROPROJEKT Praha a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45271895.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.5.1992
Spisová značka: B 1418
IČO: 45271895
Obchodní firma: METROPROJEKT Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Na základě projektu přeměny ze dne 20. listopadu 2018 došlo k rozdělení kapitálové společnosti METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 452 71 895, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značko u B 1418, jakožto rozdělovanou společností, ve formě odštěpení sloučením s kapitálovou společností BC Pavlova s.r.o. se sídlem Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 073 35 580, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 299348, jakož to nástupnickou společností, kdy na nástupnickou společnost přešla vyčleněná část obchodního jmění rozdělované společnosti, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2019. 1.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 5 24.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 18.3.2014
Dne 26.7.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na svém jednání následující rozhodnutí: I. 1. Akcie vydané obchodní společností METROPROJEKT Praha a.s. č. 1-31134 až 1-34094 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst.3 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, uplynutím jednoho měsíce od dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení d o obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých) na 1 ks (jeden kus) kmenové akcie METRO PROJEKT Praha a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodno ty akcií METROPROJEKT Praha a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že pro účely doložení přiměřenosti protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku cena jedné akcie METROPROJEKT Praha a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých). 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akie společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na adrese jejího sídla Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 (třicet) dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k p řechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době v místnosti č. 105. Menšinový akcionář je p ři předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jed nající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 1831 odst.6 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 20 (dvacet) dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vede ném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení, poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II. Mimořádná valná hromada METROPROJEKT Praha a.s. konstatuje, že obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 31133 ks (třiceti jedna tis íc sto třiceti tří kusů) kmenových akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); tuto skutečnost Sudop International B.V. prokázala při kontrole účasti na této v alné hromadě předložením hromadné akcie nahrazující 31133 ks akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133 a vystavených na obchodní firmu Sudop International B.V.; Sudop International B.V. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,32% (devadesát jedna celých třicet dva setin procenta) základního kapitálu METROPROJEKT Praha a.s. 21.8.2006
Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku METROPROJEKT s.p. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje METROPROJEKT Praha a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45271895
Obchodní firma: METROPROJEKT Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 20.7.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45271895
Firma: METROPROJEKT Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.4.1992

Kontakty na METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00 14.10.2016
Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00 19.7.1994 - 19.7.1994
Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00 19.7.1994 - 14.10.2016
Sídlo: Pod Slovany 2077 , 128 00 Praha 2 Česká republika
1.5.1992 - 19.7.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 120 00

Obory činností METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.4.2011
projektová činnost ve výstavbě 25.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
geologické práce 25.6.2009
výkon zeměměřických činností 29.5.2007
výkon zeměměřických činností 29.5.2007 - 29.5.2007
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem. 11.9.2006
Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost 25.11.1997 - 25.6.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 25.11.1997 - 25.6.2009
Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) Provádění průmyslových staveb Provádění dopravních staveb Provádění občanských a bytových staveb Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost 11.3.1993 - 25.11.1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.3.1993 - 25.6.2009
1/ Základním předmětem činnosti je projektová a inženýrská čin- nost se zaměřením na stavby dopravního charakteru. 1.5.1992 - 11.3.1993
2/ Předmět podnikání zahranuje především tyto činnoti: -projektové a předprojektové práce -zpracování územně plánovací dokumentace -výkon funkce generálního a přímého projektanta metra -výkon funkce generálního projektanta přestavby systémů městské hromadné dopravy v ČSFR i mimo ČSFR včetně provádění inženýrské činnosti ve výstavbě těchto systémů a staveb navazujících -výkon funkce projektové organizace pro dopravní systémy a do- pravní stavby městských drah v ČR 1.5.1992 - 11.3.1993
-provádění inženýrské činnosti, poskytování konzultací a tech- nické pomoci pro účastníky investičního procesu -řešení úkolů vědeckotechnického rozvoje -geodetické a průzkumné práce -práce reprografické a planografické 1.5.1992 - 11.3.1993
3/ Povinným předmětem činnosti je zabezpečování výkonu funkce ge- nerálního projektanta a zpracovatele projektové dokumentace pro výstavbu metra a ostatní dopravní systémy v Praze. 1.5.1992 - 11.3.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004131267
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: 100 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004131275
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 100 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004131275
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: náměstí I. P. Pavlova 1787/1 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004131259
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.4.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004131267
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.4.1993

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004131267
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: 100 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004131275
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: náměstí I. P. Pavlova 1787/1 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004131259
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.1993

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.3.2007

Živnost č. 5 Geologické práce

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.5.2009

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.4.2011

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 25.10.1996

Živnost č. 9 Reprografické práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 25.10.1996

Živnost č. 14 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.1992
Zánik oprávnění: 25.10.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 18.3.2014
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán alespoň dvěma členy představenstva společnosti, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva, z toho vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 25.6.2009 - 18.3.2014
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva společnosti nebo místopředsedou představenstva společnosti, a některým dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti a nejméně jeden další člen představenstva. 20.11.1998 - 25.6.2009
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Právní úkon učiněný v písemné formě společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva samostatně nebo dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo zástupce společnosti připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 21.3.1996 - 20.11.1998
Způsob jednání a podepisování za společnost: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otizku razítka spo- lečnosti připojí svůj podpis.Společnost zastupují předseda, nebo místopředseda samostatně, nebo člen představenstva na základě pověření představenstvem. 19.7.1994 - 21.3.1996
Způsob jednání jménem společnosti: podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 11.3.1993 - 19.7.1994
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 11.3.1993
Jméno: Ing. David Krása 11.2.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Pod Stříbrníkem 35, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Vladimír Michalička 11.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Čapkova 1690/4, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Vladimír Seidl 24.2.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Ocelářská 344/10, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 1.5.1992 - 11.3.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. Miroslav Lukavec 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na křivce 1319/94, Praha 101 00
Jméno: Ing. Zbyněk Pěnka 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaromírova 455/23, Praha 128 00
Jméno: Ing. František Hách 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad úžlabinou 326/33, Praha 108 00
Jméno: Karel Fišer 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sedlčanská 1327/65, Praha 140 00
Jméno: Ondřej Novák 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ovenecká 79/35, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vladimír Michalec 1.5.1992 - 16.12.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hejtmanská 262/14, Praha 198 00
Jméno: ing. Vladimír Michalec 11.3.1993 - 16.12.1993
Funkce: Předseda
Adresa: Hejtmanská 262/14, Praha 198 00
Jméno: ing. Zdeněk Pěnka 11.3.1993 - 16.12.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Jaromírova 23 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Pokorný 11.3.1993 - 16.12.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 16.12.1993 - 19.7.1994
Funkce: předseda
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 16.12.1993 - 19.7.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod strašnickou vinicí 1010/35, Praha 100 00
Jméno: Ing. Josef Trs 16.12.1993 - 19.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rožmberská 237, Praha 198 00
Jméno: mgr. Petr Eliáš 16.12.1993 - 19.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hořátevská 2008/4, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Miroslav Lukavec 16.12.1993 - 21.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na křivce 1319/94, Praha 101 00
Jméno: Kapraďová 4 19.7.1994 - 21.3.1996
Funkce: ing. Jiří Pokorný
Adresa: Praha lO , Česká republika
Jméno: ing. Jiří Svoboda 19.7.1994 - 21.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod strašnickou vinicí 1010/35, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miroslav Lukavec 21.3.1996 - 25.3.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na křivce 1319/94, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo 21.3.1996 - 28.5.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čapkova 1690 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: ing. Jiří Pokorný 21.3.1996 - 28.5.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kapraďová 40 , 100 00 Praha lO Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kout 25.11.1997 - 28.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bruslařská 957/2, Praha 102 00
Jméno: ing. Jiří Pokorný 28.5.1999 - 5.2.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Kapraďová 40 , 100 00 Praha lO Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Lukavec 25.3.1996 - 27.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 12.5.1999
Adresa: U zámečku 326, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jan Kout 28.5.1999 - 27.7.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 12.5.1999
Adresa: Bruslařská 957/2, Praha 102 00
Jméno: ing. Jiří Pokorný 5.2.2002 - 27.7.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 18.5.2004
Ve funkci: od 12.5.1999
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. Miroslav Lukavec 27.7.2004 - 6.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 6.4.2005
Adresa: U zámečku 326, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 27.7.2004 - 25.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 26.5.2009
Ve funkci: od 18.5.2004 do 26.5.2009
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. David Krása 27.7.2004 - 25.6.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 26.5.2009
Ve funkci: od 18.5.2004 do 26.5.2009
Adresa: Pod Stříbrníkem 35, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Jan Kout 27.7.2004 - 25.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 26.5.2009
Adresa: Hákova 529/6, Praha 109 00
Jméno: Ing. Vladimír Michalička 6.5.2005 - 25.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005 do 26.5.2009
Adresa: Čapkova 1690 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 25.6.2009 - 21.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009
Ve funkci: od 26.5.2009
Adresa: Kapraďová 2648/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. David Krása 25.6.2009 - 24.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Pod Stříbrníkem 35, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Jan Kout 25.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Hákova 529/6, Praha 109 00
Jméno: Ing. Vladimír Michalička 25.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Čapkova 1690 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Seidl 25.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Podnádražní 910/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 21.5.2010 - 24.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Novostrašnická 3293/13, Praha 100 00
Jméno: Ing. David Krása 24.6.2014 - 24.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Pod Stříbrníkem 35, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Jiří Pokorný 24.7.2014 - 11.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Ve funkci: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Adresa: Novostrašnická 3293/13, Praha 100 00
Jméno: Ing. David Krása 24.7.2014 - 11.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Ve funkci: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Adresa: Pod Stříbrníkem 35, Husinec 250 68
Jméno: Ing. Jan Kout 24.7.2014 - 11.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Adresa: Hákova 529/6, Praha 109 00
Jméno: Ing. Vladimír Michalička 24.7.2014 - 11.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Adresa: Čapkova 1690/4, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Vladimír Seidl 24.7.2014 - 11.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2014 do 31.12.2016
Adresa: Podnádražní 910/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vladimír Seidl 11.2.2017 - 24.2.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Podnádražní 910/12, Praha 190 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předseda: ing. Tomáš Tomášek nám. Pařížské komuny 2, Praha 4 11.3.1993
Jméno: ing. Jaroslav Vosáhlo 24.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2014
Ve funkci: od 28.5.2014
Adresa: Březská 542/9, Říčany 251 01
Jméno: Ing. František Lukeš 24.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2014
Ve funkci: od 28.5.2014
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Václav Křivánek 13.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2015
Ve funkci: od 26.8.2015
Adresa: Svitákova 2818/9, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Fidler 1.5.1992 - 16.12.1993
Adresa: Záhřebská 189/18, Praha 120 00
Jméno: Ing. Iva Fialová 1.5.1992 - 16.12.1993
Adresa: Milady Horákové 853/80, Praha 170 00
Jméno: ing. Vladimír Michalec 16.12.1993 - 19.7.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Hejtmanská 262/14, Praha 198 00
Jméno: ing. Jaroslav Čermák CSc. 16.12.1993 - 19.7.1994
Adresa: Nad svahem 1404/7, Praha 140 00
Jméno: ing. Josef Pelikán 16.12.1993 - 19.7.1994
Adresa: Choceradská 2049 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing.arch. Václav Chum 16.12.1993 - 15.6.1995
Funkce: předseda
Adresa: Družná 1350/4, Praha 143 00
Jméno: ing. Miroslav Trybuček 19.7.1994 - 18.8.1995
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Janského 2235/49, Praha 155 00
Jméno: Ing. Tomáš Tomášek 1.5.1992 - 21.3.1996
Adresa: nám.Pařížské komuny 2 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Petr Lukeš 15.6.1995 - 21.3.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: I. P. Pavlova 451/36, Karlovy Vary 360 01
Jméno: ing. Martin Pinl 18.8.1995 - 21.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Plešivecká 790/7, Karlovy Vary 360 10
Jméno: Ing. Tomáš Sláma 21.3.1996 - 28.5.1999
Adresa: Čerchovská 1744/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. František Lukeš 21.3.1996 - 28.5.1999
Funkce: předseda
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Tomášek 21.3.1996 - 28.5.1999
Adresa: nám. Pařížské komuny 2 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Tomášek 28.5.1999 - 3.9.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 26.10.1999
Adresa: nám. Pařížské komuny 2 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. František Lukeš 28.5.1999 - 14.9.2004
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 27.7.2004
Ve funkci: od 12.5.1999
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo 28.5.1999 - 14.9.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 27.7.2004
Ve funkci: od 12.5.1999
Adresa: Čapkova 1690 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Tomášek 3.9.2003 - 1.3.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: do 26.11.2004
Ve funkci: od 26.10.1999
Adresa: náměstí Generála Kutlvašra 544/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo 14.9.2004 - 15.2.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2004
Ve funkci: od 27.7.2004
Adresa: Čapkova 1690 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. František Lukeš 14.9.2004 - 25.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2004 do 26.5.2009
Ve funkci: od 27.7.2004 do 26.5.2009
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo 15.2.2006 - 25.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2004 do 26.5.2009
Ve funkci: od 27.7.2004 do 26.5.2009
Adresa: Březská 542/9, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Tomáš Tomášek 1.3.2005 - 22.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2004 do 26.11.2009
Adresa: náměstí Generála Kutlvašra 544/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vosáhlo 25.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Březská 542/9, Říčany 251 01
Jméno: Ing. František Lukeš 25.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2009 do 26.5.2014
Adresa: Děkanská vinice II 1541/18, Praha 140 00
Jméno: Ing. Václav Křivánek 22.1.2010 - 5.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2009
Adresa: Bronzová 2012/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Václav Křivánek 5.8.2015 - 6.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2009
Adresa: Bronzová 2012/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Václav Křivánek 6.9.2015 - 13.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2009 do 26.8.2015
Ve funkci: do 26.8.2015
Adresa: Svitákova 2818/9, Praha 155 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Krása
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Michalička
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Seidl

Vlastníci firmy METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 34 094 000 Kč - 11.3.1993
zakladni 33 734 000 Kč - 1.5.1992 - 11.3.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 34 094 29.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 34 094 2.8.2003 - 29.7.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 34 094 11.3.1993 - 2.8.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 33 734 1.5.1992 - 11.3.1993

Sbírka Listin METROPROJEKT Praha a.s. IČO: 45271895

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1418/SL 64 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 3.7.2015 42
B 1418/SL 63 ostatní zápis z jednání DR/zvolení předs. Městský soud v Praze 20.5.2014 2.7.2014 11.8.2014 1
B 1418/SL 62 ostatní zápis ze schůze předs. Městský soud v Praze 27.5.2014 2.7.2014 11.8.2014 2
B 1418/SL 61 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 1.8.2014 38
B 1418/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.6.2013 24.6.2013 38
B 1418/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 10.7.2012 44
B 1418/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.6.2011 30.6.2011 86
B 1418/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.4.2011 19.4.2011 13
B 1418/SL 54 notářský zápis NZ 249/2011 Městský soud v Praze 6.4.2011 19.4.2011 24
B 1418/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.6.2010 18.6.2010 0
B 1418/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 51 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 1
B 1418/SL 46 notářský zápis NZ 444/2009 Městský soud v Praze 18.5.2009 22.6.2009 8.7.2009 20
B 1418/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 29.6.2009 78
B 1418/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2005 + r.2006 + r.2007 Městský soud v Praze 21.8.2008 28.8.2008 86
B 1418/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2007 11.7.2007 6.8.2007 13
B 1418/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 12.7.2007 99
B 1418/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2007 8.6.2007 13
B 1418/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2006 29.9.2006 0
B 1418/SL 37 notářský zápis -NZ323/06 Městský soud v Praze 18.7.2006 29.9.2006 0
B 1418/SL 36 posudek znalce č.0610/05 Městský soud v Praze 1.5.2005 11.9.2006 0
B 1418/SL 35 notářský zápis -NZ407/05 Městský soud v Praze 3.8.2005 11.9.2006 0
B 1418/SL 34 ostatní -rozdělení zisku Městský soud v Praze 16.5.2006 13.6.2006 16.6.2006 0
B 1418/SL 33 účetní závěrka r.2003/2004/2005 Městský soud v Praze 13.6.2006 16.6.2006 0
B 1418/SL 32 ostatní -zpr.o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 29.3.2006 13.6.2006 16.6.2006 0
B 1418/SL 31 výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.6.2006 16.6.2006 0
B 1418/SL 30 notářský zápis -NZ215/06 Městský soud v Praze 16.5.2006 13.6.2006 16.6.2006 0
B 1418/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva roky 2002, 2003 a 2004+aud. Městský soud v Praze 14.7.2005 20.7.2005 68
B 1418/SL 26 výroční zpráva za rok 2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.7.2005 20.7.2005 21
B 1418/SL 25 ostatní -protokol/volba do DR/ Městský soud v Praze 26.11.2004 17.3.2005 0
B 1418/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.03+audit+o vztazích/r.01-02/ Městský soud v Praze 31.12.2003 27.9.2004 100
B 1418/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 22 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 18.5.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 21 ostatní -zápis č.1z jed.představenstva Městský soud v Praze 18.5.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 20 ostatní -zápis z 27.zasedání DR Městský soud v Praze 18.5.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 19 notářský zápis -NZ238/04+př. Městský soud v Praze 4.6.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 18 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 27.7.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 17 ostatní -zápis z 28.zasedání DR Městský soud v Praze 27.7.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 16 ostatní -zápis z mimořádné VH+př. Městský soud v Praze 27.7.2004 27.9.2004 0
B 1418/SL 15 notářský zápis NZ353/2001+příl. Městský soud v Praze 12.6.2001 1.10.2003 0
B 1418/SL 9 notářský zápis NZ226/2003 Městský soud v Praze 20.5.2003 3.9.2003 0
B 1418/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2003 3.9.2003 0
B 1418/SL 12 účetní závěrka r.2000/2001/2002 Městský soud v Praze 3.9.2003 0
B 1418/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2001 3.9.2003 0
B 1418/SL 10 notářský zápis NZ353/2001 Městský soud v Praze 12.6.2001 3.9.2003 0
B 1418/SL 7 účetní závěrka r. 2001 Městský soud v Praze 20.6.2002 25.6.2002 0
B 1418/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2001 7.9.2001 0
B 1418/SL 5 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 7.9.2001 0
B 1418/SL 4 notářský zápis -změna stanov Městský soud v Praze 12.6.2001 7.9.2001 0
B 1418/SL 3 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 12.6.2001 7.9.2001 0
B 1418/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.1998 0
B 1418/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení METROPROJEKT Praha a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu METROPROJEKT Praha a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.