MAVET a.s. Hořovice IČO: 46973591

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MAVET a.s., která sídlí v obci Hořovice a bylo jí přiděleno IČO 46973591.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MAVET a.s. se sídlem v obci Hořovice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Kovářství, podkovářství a další.

Základní údaje o MAVET a.s. IČO: 46973591

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.6.2002
Spisová značka: B 7705
IČO: 46973591
Obchodní firma: MAVET a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.9.1992
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 30.9.1992
Okresní soud vBerouně rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Krátkou vexekuční věci oprávněného: Cash Reform (Commercial Finance),a.s., se sídlem Brno, Hlinky 118, IČ: 25320513, zastoupeného JUDr. Daliborem Vaigertem, advokátem se sídlem Brno, Jánská 1/3, proti povinnému: MAVET a.s., sídlem Hořovice, Zámecká 232, IČ: 46973591, pro Kč 15.000.000,- takto:- soud nařizuje exekuci na majetek povinného podle vykonatelného notářského zápisu, sepsanou notářem JUDr. Michalem Voříškem vBrně, č.j. NZ 726/2003, N 798/2003 ze dne 7.8.2003, kvydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč 15.000.000,- s 6,75 % úrokem zčástky 15.000.000,- od 7.8.2003 do zaplacení, paušální odměny ve výši 1,3 % za každých započatých 30 dnů zčástky Kč 15.000.000,- do zaplacení,- soud provedením exekuce pověřuje soudního exekutora Mgr. Daniela Týče, Exekutorský úřad Blansko, se sídlem Seifertova 7, 678 01 Blansko 27.7.2004 - 27.10.2004
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnouhromadou 20.9.1999. 9.11.1999
Společnost se řídí stanovami ze dne 20.10.1998. 28.12.1998
1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady z 20.10.1998 ozáměru zvýšit základní jmění o 154,712.000,- Kč, a tonepeněžitými vklady s tím, že nad částku navrženého zvýšení seupisování akcií nepřipouští. 25.11.1998 - 28.12.1998
2. Upisované akcie jsou na majitele, listinné, neveřejněobchodovatelné a bude upsáno nově 164 kusů akcií a to:počet kusů o nominální hodnotě154 1,000.000,- Kč 7 100.000,- Kč 1 10.000,- Kč 2 1.000,- Kč 25.11.1998 - 28.12.1998
3. Z důvodu důležitého zájmu společnosti se vylučuje přednostníprávo akcionářů na úpis nových akcií dle § 204a Obch.Z provšechny akcionáře. 25.11.1998 - 28.12.1998
4. Všechny nově upsané akcie na zvýšení základního jmění - přivyloučení přednostního práva dle bodu 3 usnesení - jsou upsányurčitým dvěma zájemcům - dosavadním neakcionářům a to:a) obchodní společnosti: MASOSPOL Opava, a.s., Opava, Horní náměstí 2, IČO: 47672307b) obchodní společnosti: Agrofin, s.r.o., Znojmo, Dobšická 17, IČO: 60699027. 25.11.1998 - 28.12.1998
5. Upisování novými upisovateli určenými v bodě 4 usneseníproběhne v sídle společnosti a to nejdříve 5. dne po zápisuusnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, končí lhůtu k upisování 40. dne po zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 25.11.1998 - 28.12.1998
6. Emisní kurs upisovaných akcií, upisovaných dle usnesení valnéhromady, se rovná jmenovité hodnotě akcií. 25.11.1998 - 28.12.1998
7. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů, kterými pouzejest navyšováno základní jmění, stanoví se takto: v sídlespolečnosti počínaje dnem zahájení úpisu a konče posledním dnemlhůty k úpisu tak, jak tato jest obsažena v bodě 5. usnesení. 25.11.1998 - 28.12.1998
8. Valná hromada schvaluje upisování akcií oběma určenýmizájemci nepeněžitými vklady a to dle předmětu vkladu ve výšijeho ocenění dle posudku znalců takto: 25.11.1998 - 28.12.1998
1. Hmotný investiční majetek:- soubor hmotného investičního majetku drobného hmotnéhomajetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů u vkladateleAgrofin, s.r.o. v areálu Agrofin, s.r.o. - Jiřice u Miroslavi- soubor hmotného investičního majetku, drobného hmotnéhomajetku, strojů, zařízení, přístrojů, automobilů a zásob uvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. a to v areálech MASOSPOL Opava,a.s. - Služovice, (Oldřišov), Březová u Vítkova, Kateřinky uOpavy. 25.11.1998 - 28.12.1998
Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylopředloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky:A) pro vkladatele Arofin, s.r.o.:- znalce Ing. Milana Votypky, Třebíč, Heyrovského 830/3 z20.7.1998, č. posudku 2466-097/98, který stanovil hodnotuvkladu: 17,412.000,- Kč,- znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická1707/12, z 24.8.1998, č. posudku 616-1998, který stanovilhodnotu vkladu: 17,412.000,- Kč, 25.11.1998 - 28.12.1998
B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s.:- znalce Ing. Milana Votypky, Třebíč, Heyrovského 830/3, ze dne20.7.1998, č. posudku 2465-076/98, který stanovil hodnotuvkladu: 104,793.000,- Kč,- znalce Doc.Ing. Roberta Matičky, DrSc., Praha 8, Neratovická1707/12, ze dne 24.8.1998, č. posudku 615-1998, který stanovilhodnotu vkladu: 104,793.000,- Kč. 25.11.1998 - 28.12.1998
2. Nemovitosti (včetně příslušenství a součástí), drobných avedlejších staveb: 25.11.1998 - 28.12.1998
u vkladatele Agrofin, s.r.o. areál střediska výkrmny vepřůJiřice u Miroslavi, tak, jak tento je dosud pro uvedenéhovkladatele zapsán na LV č. 53 pro obec a k.ú. Jiřice uMiroslavi, kód 661058 a popsán v posudcích znalců níže uvedených- u vkladatele MASOSPOL Opava, a.s. areály střediska výkrmnyvepřů ve Služovicích, Oldřišov a Březová u Vítkova (včetně domů)a areál v Kateřinkách u Opavy (administrativní budova) tak, jaktoto jest zapsáno naa) LV č. 771 pro obec Oldřišov, k.ú. Oldřišov, kód 710113(Středisko Služovice)b) LV č. 217 pro obec Březová, k.ú. Březová u Vítkova, kód614718c) na LV č. 2283 pro obec Opava, k.ú. Kateřinky u Opavy, kód711756a popsáno v posudcích znalců níže uvedených. 25.11.1998 - 28.12.1998
Výše uvedený předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění bylopředloženo valné hromadě oceněné znaleckými posudky:A) pro vkladatele Agrofin, s.r.o.- znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šumperk, Zábřežská 23, ze dne22.8.1998, č. posudku 2467-117/98, který stanovil hodnotuvkladu: 38,000.000,- Kč,- znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne10.8.1998, č. posudku 1083-109/98, který stanovil hodnotuvkladu: 37,300.000,- Kč.Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladuposudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1083-109/98. 25.11.1998 - 28.12.1998
B) pro vkladatele MASOSPOL Opava, a.s.- znalce Ing. Jaroslava Horáka, Šumperk, Zábřežská 23, ze dne22.8.1998, č. posudku 2466-116/98, který stanovil hodnotuvkladu: 240,000.000,-Kč,- znalce Ing. Lubomíra Krejčího, Třebíč, Kpt. Nálepky 65, ze dne24.8.1998, č. posudku 1093-119/98, který stanovil hodnotuvkladu: 235,400.000,- Kč.Přičemž valná hromada přijala k určení výše ocenění vkladuposudek znalce Ing. Lubomíra Krejčího č. 1093-119/98. 25.11.1998 - 28.12.1998
Valné hromadě tak bylo předloženo navržené ocenění v součtucelého nepeněžitého vkladu:vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 340,193.000,- Kča k úpisu z toho navrženo ke schválení valné hromadě z celéhonepeněžitého vkladu:vkladatele Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčvkladatele MASOSPOL Opava, a.s. 100,000.000,- Kč. 25.11.1998 - 28.12.1998
Valná hromada poté jednomyslně schválila navýšení základníhojmění nepeněžitými vklady a to v hodnotěupisovatle Agrofin, s.r.o. 54,712.000,- Kčupisovatele MASOSPOL Opava, a.s. 100,000.000,- Kč. 25.11.1998 - 28.12.1998
Agrofin, s.r.o. tak bude upisovat:54 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč 7 kusů akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 1 kus akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 2 kusy akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč 25.11.1998 - 28.12.1998
MASOSPOL Opava, a.s. tak bude upisovat:100 kusů akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč. 25.11.1998 - 28.12.1998
Následně schválila, že:rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu upisovatele MASOSPOLOpava, a.s. dle předložených znaleckých posudků a oceněníhodnoty vkladu k úpisu jmenovité hodnoty akcií, které mají býtupisovateli vydány dle rozhodnutí vlané hromady, tj.240,193.000,- Kč, je převeden do rezervního fondu MAVET a.s. 25.11.1998 - 28.12.1998
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou30.12.1997. 17.2.1998
Předloženy stanovy ve znění změn ze dne 29.11.1996 26.2.1997
Akcie:194 600 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě 10.3.1995 - 10.4.1996
Základní jmění společnosti: 194,600.000,-- Kčs 30.9.1992 - 10.3.1995
a je rozděleno na: 14.460 akcií znějících na majitele 30.9.1992 - 10.3.1995
Z toho počtu akcií:- o nominální hodnotě 10.000,-- Kčs 13.460 akcií- o nominální hodnotě 50.000,-- Kčs 800 akcií- o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs 200 akcií 30.9.1992 - 10.3.1995
Dozorčí rad:INg. Jan Dvořák, Jakubov čís. 8 - předsedaIng. Vilém Krejčí, Rouchovany, Na valech 352Ing. Jan Kudrna, Radonín 7Ing. Pavel Šeda, Třebíč, Heyrovského 23Bohumil Krčál, Pyšel čís. 19 30.9.1992 - 8.4.1993
Zastupování a podepisování:Jménem společnosti jedná a za ni podepisuje ředitel společnostinebo I. zástupce ředitele nebo II. zástupce ředitele nebopředseda představenstva. 30.9.1992 - 8.4.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46973591
Obchodní firma: MAVET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hořovice
Vznik první živnosti: 2.9.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46973591
Firma: MAVET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Hořovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.9.1992

Kontakty na MAVET a.s. IČO: 46973591

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zámecká ulice 232 , 268 01 Hořovice Česká republika
Hořovice, Zámecká ulice č.232, PSČ 26801
30.5.2002
Sídlo: Janův mlýn 6097 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Janův mlýn 6097
10.4.1996 - 30.5.2002
Sídlo: Třebíč Česká republika
Třebíč
30.9.1992 - 10.4.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 9. května 232/12, Hořovice 268 01

Obory činností MAVET a.s. IČO: 46973591

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.3.2010
Zámečnictví, nástrojářství 30.3.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.3.2010
Obráběčství 30.3.2010
Kovářství, podkovářství 30.3.2010
poradenská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenskéhozákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenskéhozákona 10.9.1998 - 30.3.2010
zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 a vpříloze 1-3 živnostenského zákona 10.9.1998 - 30.3.2010
zámečnictví 10.9.1998 - 30.3.2010
nástrojařství 10.9.1998 - 30.3.2010
kovoobráběčství 10.9.1998 - 30.3.2010
kovářství 10.9.1998 - 30.3.2010
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 26.2.1997
silniční motorová doprava nákladní 26.2.1997 - 30.3.2010
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení 26.2.1997 - 30.3.2010
obchodní činnost 26.2.1997 - 30.3.2010
zemědělská výroba, zpracování a úprava zemědělské produkce 13.7.1994 - 26.2.1997
obchodní činnost 13.7.1994 - 26.2.1997
silniční motorová doprava 13.7.1994 - 26.2.1997
revize elektrických zařízení 13.7.1994 - 26.2.1997
a) chov a výroba hospodářského zvířectva, zejména- chov plemenné a užitkové drůbeže- výroba jatečné drůbeže- výroba konzumních a násadových vajec- výroba chovných a jatečných prasat- odchov telat- chov rybb) prodej produkce v tuzemsku i zahraničí, provozování obchodníčinnosti c) úprava a zpracování produkce, poskytování prací aslužeb s prodejem a zpracováním souvisejících 30.9.1992 - 13.7.1994
d) nákup zemědělských výrobků za účelem dalšího odchovu,zpracování, úpravy a dodávek a prodejee) silniční motorová dopravaf) revize elektrických zařízeníg) výstavba účelových a souvisejících zařízení, sloužících kzajištění výše uvedených činností 30.9.1992 - 13.7.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Obchodní činnost

  • Poradenská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

  • Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.10.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.8.1998

Živnost č. 3 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.8.1998

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.8.1998

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušino údolí 97/2 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1007885432
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.9.1992
Zánik oprávnění: 10.7.1996
Konec oprávnění: 2.9.2004

Živnost č. 7 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2000

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 2.11.2005

Živnost č. 9 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 29.5.1996

Živnost č. 10 Obchodní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Poradenská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy MAVET a.s. IČO: 46973591

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Pavelka 2.2.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.2.2008
Ve funkci: od 10.2.2008
Adresa: 115 , 671 61 Práče Česká republika
č.p. 115, 671 61 Práče
Jméno: Ing. Josef Scherrer 31.7.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.2.2008
Ve funkci: od 10.2.2008
Adresa: Koutkova 346 , 674 01 Třebíč Česká republika
Koutkova 346, Týn, 674 01 Třebíč
Jméno: Vladimír Pojer 30.9.1992 - 8.4.1993
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Dreuschuchova 757 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Dreuschuchova 757
Jméno: Rudolf Petříček 30.9.1992 - 8.4.1993
Funkce: I. zástupce ředitele
Adresa: 146 , Přibyslavice Česká republika
Přibyslavice 146
Jméno: Ing. Zdeněk Řezáč 30.9.1992 - 8.4.1993
Funkce: II. zástupce ředitele
Adresa: Demlova 975 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Demlova 975
Jméno: Ing. Oldřich Vonka 30.9.1992 - 8.4.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Fibichova 91 , Moravské Budějovice Česká republika
Moravské Budějovice, Fibichova 91
Jméno: Ing. Marie Zahradníčková 8.4.1993 - 13.7.1994
Funkce: členka představenstva
Adresa: Cyrila Boudy 516 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Cyrila Boudy 516/2
Jméno: Ing. Miroslav Caha 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 483 , Brtnice Česká republika
Brtnice 483
Jméno: JUDr. Božena Kristiánová 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: členka představenstva
Adresa: kpt. Jaroše 639 , Třebíč Česká republika
Třebíč, kpt. Jaroše 639
Jméno: Ing. Ludvík Valíček 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sv. Čecha 697 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Sv. Čecha 697
Jméno: Ing. Karel Růžička CSc. 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 248 , Ostrov nad Oslavou Česká republika
Ostrov nad Oslavou 248
Jméno: Ing. František Horák 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 129 , Dalešice Česká republika
Dalešice 129
Jméno: Ing. Stanislav Dočekal 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 26 , Kouty Česká republika
Kouty 26
Jméno: Ing. Pavel Němec 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sedlákova 12 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Sedlákova 12
Jméno: Ing. Zdeněk Řezáč 13.7.1994 - 3.2.1995
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Demlova 975 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Demlova 975
Jméno: Rudolf Petříček 8.4.1993 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 146 , Přibyslavice Česká republika
Přibyslavice 146
Jméno: Ing. Josef Scherrer 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 376 , Jevišovice Česká republika
Jevišovice 376
Jméno: Jan Pavelka 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sokolovská 4 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Sokolovská 4
Jméno: Ing. Zdeněk Řezáč 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva, ředitel
Adresa: Demlova 975 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Demlova 975
Jméno: Ing. Vlastimil Štěpán 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 84 , Budkov Česká republika
Budkov 84
Jméno: Ing. Jiří Dráber 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: nám. V. Vacka 1677 , Ostrava 4 - Poruba Česká republika
Ostrava 4 - Poruba, nám. V. Vacka 1677
Jméno: Antonín Tuza 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polanka , Moravský Krumlov Česká republika
Moravský Krumlov, Polanka, Nová 1611
Jméno: Ing. Emil Maštalíř 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 1067 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Družstevní 1067
Jméno: MVDr. Čestmír Smrček 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: R. Svobodové 2464 , Znojmo Česká republika
Znojmo, R. Svobodové 2464/23
Jméno: Ing. Josef Scherrer 10.3.1995 - 20.6.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 376 , Jevišovice Česká republika
Jevišovice 376
Jméno: Ing. Josef Scherrer 20.6.1995 - 18.4.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolovská 1059 , Jaroměřice nad Rokytnou Česká republika
Jaroměřice nad Rokytnou, Sokolovská 1059
Jméno: Rudolf Petříček 10.3.1995 - 12.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 146 , Přibyslavice Česká republika
Přibyslavice 146
Jméno: Ing. Jiří Dráber 10.3.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: V.Vacka 1677 , Ostrava Česká republika
Ostrava, V.Vacka 1677
Jméno: Ing. Josef Scherrer 18.4.1996 - 26.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krajinova 7 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Krajinova 7
Jméno: Rudolf Petříček 12.7.1996 - 26.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 70 , Číchov Česká republika
Číchov 70, okres Třebíč
Jméno: Ing. Jiří Dráber 26.2.1997 - 25.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: V.Vacka 1677 , Ostrava Česká republika
Ostrava, V.Vacka 1677, okres Ostrava-město
Jméno: Ing. Josef Scherrer 26.2.1997 - 11.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krajinova 7 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Krajinova 7
Jméno: Rudolf Petříček 26.2.1997 - 17.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 5.2.2002
Adresa: 70 , Číchov Česká republika
Číchov 70
Jméno: Jan Pavelka 9.11.1999 - 25.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 31.1.2003
Adresa: 115 , Práče Česká republika
Práče 115, okres Znojmo
Jméno: Ing. Josef Scherrer 11.8.2000 - 25.4.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 31.1.2003
Adresa: Javorová č.p 1022 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Javorová č.p.1022
Jméno: Ing. Martin Moulis 25.4.2003 - 3.8.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.1.2003 do 15.10.2003
Adresa: 687 51 Nivnice 636 Česká republika
Nivnice 636, PSČ 68751
Jméno: Ing. Josef Scherrer 25.4.2003 - 31.3.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 10.2.2008
Ve funkci: od 31.1.2003 do 10.2.2008
Adresa: Javorová 1022 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Javorová č.p. 1022
Jméno: Jan Pavelka 25.4.2003 - 31.3.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 10.2.2008
Ve funkci: od 31.1.2003 do 10.2.2008
Adresa: 115 , Práče Česká republika
Práče 115, okres Znojmo
Jméno: Ing. Josef Scherrer 31.3.2008 - 5.6.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.2.2008
Ve funkci: od 10.2.2008
Adresa: Javorová 1022 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Javorová 1022, PSČ 67401
Jméno: Jan Pavelka 31.3.2008 - 2.2.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.2.2008
Ve funkci: od 10.2.2008
Adresa: 671 61 Práče 115 Česká republika
Práče 115, PSČ 67161
Jméno: Ing. Josef Scherrer 5.6.2013 - 31.7.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.2.2008
Ve funkci: od 10.2.2008
Adresa: Javorová 1022 , 674 01 Třebíč Česká republika
Javorová 1022, Podklášteří, 674 01 Třebíč

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Antonín Přibyl 13.1.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2005
Ve funkci: od 20.9.2005
Adresa: 671 53 Bojanovice 9 Česká republika
Bojanovice 9, PSČ 67153
Jméno: Antonín Klobouček 31.3.2008
Trvání členství: od 10.2.2008
Adresa: 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic 168 Česká republika
Jakubov u Moravských Budějovic 168, PSČ 67544
Jméno: Ing. Vlastimil Štěpán 8.8.2013
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 14.2.2003
Adresa: 84 , 675 42 Budkov Česká republika
č.p. 84, 675 42 Budkov
Jméno: Ing. Jan Dvořák 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: předseda
Adresa: 8 , Jakubov Česká republika
Jakubov 8
Jméno: Ing. Vilém Krejčí 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen
Adresa: Na valech 352 , Rouchovany Česká republika
Rouchovany, Na valech 352
Jméno: Ing. Josef Matějek 8.4.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen
Adresa: 154 , Studenec Česká republika
Studenec 154
Jméno: Ing. Pavel Šeda 8.4.1993 - 10.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Heyrovského 23 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Heyrovského 23
Jméno: Bohumil Krčál 8.4.1993 - 10.3.1995
Funkce: člen
Adresa: 19 , Pyšel Česká republika
Pyšel 19
Jméno: JUDr. Jan Hruška 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Joy Adamsové 5 , Opava Česká republika
Opava, Joy Adamsové 5
Jméno: Ing. Jan Macálka 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: člen
Adresa: 4 , Rácovice Česká republika
Rácovice 4
Jméno: Marie Bazalová 3.2.1995 - 10.3.1995
Funkce: členka
Adresa: 71 , Bojanovice Česká republika
Bojanovice 71
Jméno: Jan Pavelka 10.3.1995 - 26.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: Sokolovská 4 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Sokolovská 4
Jméno: Ing. Vlastimil Štěpán 10.3.1995 - 26.2.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: 84 , Budkov Česká republika
Budkov 84
Jméno: JUDr. Božena Kristiánová 10.3.1995 - 26.2.1997
Funkce: členka
Adresa: kpt. Jaroše 639 , Třebíč Česká republika
Třebíč, kpt. Jaroše 639
Jméno: Jan Pavelka 26.2.1997 - 26.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Sokolovská 4 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Sokolovská 4
Jméno: JUDr. Božena Kristiánová 26.2.1997 - 9.11.1999
Funkce: členka
Adresa: kpt. Jaroše 639 , Třebíč Česká republika
Třebíč, kpt. Jaroše 639
Jméno: Jan Pavelka 26.2.1999 - 9.11.1999
Funkce: předseda
Adresa: 115 , Práče Česká republika
Práče 115, okres Znojmo
Jméno: Ing. Radovan Dráber 9.11.1999 - 11.5.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.1.2001
Adresa: Podroužkova 1677 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Podroužkova 1677
Jméno: JUDr. Božena Kristiánová 9.11.1999 - 12.9.2001
Funkce: předsedkyně
Ve funkci: do 2.5.2001
Adresa: kpt.Jaroše 639 , Třebíč Česká republika
Třebíč, kpt.Jaroše 639
Jméno: Ing. Vlastimil Štěpán 26.2.1997 - 25.4.2003
Funkce: místopředseda
Adresa: 84 , Budkov Česká republika
Budkov 84
Jméno: Antonín Přibyl 11.5.2001 - 25.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.1.2001 do 31.1.2003
Adresa: 9 , Bojanovice Česká republika
Bojanovice 9
Jméno: Antonín Přibyl 25.4.2003 - 13.1.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2003 do 29.7.2005
Adresa: 9 , Bojanovice Česká republika
Bojanovice 9
Jméno: Ing. Vladimír Husa 25.4.2003 - 13.1.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 14.2.2003 do 29.7.2005
Adresa: 259 , Suchohrdly Česká republika
Suchohrdly 259
Jméno: Ing. Vlastimil Štěpán 25.4.2003 - 8.8.2013
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 14.2.2003
Adresa: 84 , Budkov Česká republika
Budkov 84

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Pavelka
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Scherrer

Vlastníci firmy MAVET a.s. IČO: 46973591

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 349 312 000 Kč - 28.12.1998
zakladni 194 600 000 Kč - 10.3.1995 - 28.12.1998

Sbírka Listin MAVET a.s. IČO: 46973591

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7705/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.3.2008 1.4.2008 2
B 7705/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 15.8.2006 16.8.2006 0
B 7705/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.10.2005 2.2.2006 0
B 7705/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 27.9.2005 29.9.2005 0
B 7705/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 11.4.2005 21.4.2005 0
B 7705/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,příl.,d.přizn. Městský soud v Praze 30.6.2003 17.12.2003 18.12.2003 36
B 7705/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 20.2.2003 4.3.2003 0
B 7705/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 5.8.1998 0
B 7705/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 26.2.1998 0
B 7705/SL 24 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 1.7.2005 0
B 7705/SL 23 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 20.9.2005 0
B 7705/SL 22 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.7.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MAVET a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MAVET a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.