Malá Šárka, a.s. Praha IČO: 25059777

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Malá Šárka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25059777.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Malá Šárka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Správa movitého a nemovitého majetku , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného a další.

Základní údaje o Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.6.1996
Spisová značka: B 4107
IČO: 25059777
Obchodní firma: Malá Šárka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.6.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.6.1996
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 12.6.2017 15.11.2017
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 16.6.2014. 30.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.8.2014
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s., ke dni 25.7.2011. 24.12.2011
Změna stanov společnosti Malá Šárka, a.s. ke dni 22.6.2009. 19.8.2009
13. řádná valná hromada konaná dne 28. 6. 2004 rozhodla o sížení základního kapitálu podle ust. § 211 obch. zák. v důsledku likvidace ztráty vyčíslené v roční účetní uzvěrce za r. 2002 vzniklé v důsledku bezúplatného převodu části majetku na hl.m. Prahu, a to z 168,553.938,- Kč na 33,625.069,- Kč a dále o snížení jmenovité odnoty každé akcie "MŠ" a.s. z 2.163,- Kč na 431,50 Kč a dále rozhodla vyznačit sníženou jmenovitou hodnotu každé akcie na nových hromadných akciích. 25.8.2004 - 24.12.2011
Valná hromada Společnosti konaná dne 04.03.1999 přijala rozhodnutí : 1. Zvyšuje se základní jmění Společnosti upsáním nových akcií o částku 683.508,- Kč, upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Místo pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne právní moci rozhodnutí o provedení zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Počet nových akcií činí 316 kusů o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč za každou akcii, akcie budou listinné na jméno s emisním kurzem 4.647,39. 3. Valná hromada Společnosti doporučuje akcionářům Společnosti uzavřít dohodu (ve formě notářského zápisu) ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Podle této dohody se na úpisu akcií Společnosti, které nebudou upsány akcionáři v prvním kole při využití přednostního práva akcionářů k upsání akcií zúčastní níže uvedení akcionáři tak, aby: ţ Nebušice Development Company, v.o.s., Tržiště 13, Praha 1 upsala celkem 94 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ Šadislav & Co, spol. s r.o., se sídlem Přední 10, Praha 6, upsala celkem 217 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ manželé Tůmovi, bytem K parku 716, Praha 6, upsali celkem 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů. 4. Číslo účtu na nějž je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií je 1001029678/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., Vodičkova 38, Praha 1. Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 dnů. 5. Nové akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení Společnosti. Akcie jsou nedělitené. Akcie mají podobu a náležitosti cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné po předchozím suhlasu představenstva Společnosti, které jej vydá v souladu s ustanoveními Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu č. 1 stanov. 6. Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 1 základní jmění Společnosti činí 168.553.938,- Kč (slovy: Stošedesátosm milionů pětsetpadesáttři tisíc devětsettřicetosm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 2, písm. (a) peněnžitý vklad upsaný celkem v částce 1,944.508,- Kč (slovy. Jeden milion devětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset osm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 4 Základní jmění společnosti je rozvrženo na 77.926 (slovy: Sedmdesátsedm tisíc devětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč (slovy: Dvatisícestošedesáttři korun českých). Valná hromada rozhodla o přijetí úplného znění stanov Společnosti se zapracováním výše uvedených změn. Nové znění stanov tvoří přílohu zápisu z valné hromady. 7. Pokud se nepodaří uzavřít dohodu ve smyslu § 205 OBCHZ, jak je blíže uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, ani do 30 dnů po skončení 1. kola upisování akcií, potom budou počínaje prvním dnem po uplynutí této lhůty akcie upisovány cestou veřejného úpisu akcií, který bude probíhat v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 10-14 hodin za emisní kurs až do upsání všech akcií. 26.5.1999 - 24.12.2011
Valná hromada Společnosti konaná dne 04.03.1999 přijala rozhodnutí : 1. Zvyšuje se základní jmění Společnosti upsáním nových akcií o částku 683.508,- Kč, upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Místo pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne právní moci rozhodnutí o provedení zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Počet nových akcií činí 316 kusů o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč za každou akcii, akcie budou listinné na jméno s emisním kurzem 4.674,39. 3. Valná hromada Společnosti doporučuje akcionářům Společnosti uzavřít dohodu (ve formě notářského zápisu) ve smyslu § 205 obchodního zákoníku. Podle této dohody se na úpisu akcií Společnosti, které nebudou upsány akcionáři v prvním kole při využití přednostního práva akcionářů k upsání akcií zúčastní níže uvedení akcionáři tak, aby: ţ Nebušice Development Company, v.o.s., Tržiště 13, Praha 1 upsala celkem 94 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ Šadivý & Co, spol. s r.o., se sídlem Přední 10, Praha 6, upsala celkem 217 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů; ţ manželé Tůmovi, bytem K parku 716, upsali celkem 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč, emisní kurz 4.647,39 Kč se splatností do 30 dnů. 4. Číslo účtu na nějž je upisovatel povinen splatit emisní kurz akcií je 1001029678/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., Vodičkova 38, Praha 1. Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 dnů. 5. Nové akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení Společnosti. Akcie jsou nedělitené. Akcie mají podobu a náležitosti cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou převoditelné po předchozím suhlasu představenstva Společnosti, které jej vydá v souladu s ustanoveními Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu č. 1 stanov. 6. Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 1 základní jmění Společnosti činí 168.553.938,- Kč (slovy: Stošedesátosm milionů pětsetpadesáttři tisíc devětsettřicetosm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 2, písm. (a) peněnžitý vklad upsaný celkem v částce 1,944.508,- Kč (slovy. Jeden milion devětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset osm korun českých). Mění se stanovy Společnosti v čl. 7 odst. 4 Základní jmění společnosti je rozvrženo na 77.926 (slovy: Sedmdesátsedm tisíc devětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.163,- Kč (slovy: Dvatisícestošedesáttři korun českých). Valná hromada rozhodla o přijetí úplného znění stanov Společnosti se zapracováním výše uvedených změn. Nové znění stanov tvoří přílohu zápisu z valné hromady. 7. Pokud se nepodaří uzavřít dohodu ve smyslu § 205 OBCHZ, jak je blíže uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, ani do 30 dnů po skončení 1. kola upisování akcií, potom budou počínaje prvním dnem po uplynutí této lhůty akcie upisovány cestou veřejného úpisu akcií, který bude probíhat v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 10-14 hodin za emisní kurs až do upsání všech akcií. 21.4.1999 - 26.5.1999
Omezení převoditelnosti akcií : Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva společnosti, které při vydávání souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska postupuje dle Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu stanov společnosti. 9.12.1998

Aktuální kontaktní údaje Malá Šárka, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25059777
Obchodní firma: Malá Šárka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 12.6.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25059777
Firma: Malá Šárka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Nebušice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.6.1996

Kontakty na Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nad Markytou 728 , Praha 164 00 29.11.2015
Sídlo: Nad Markytou 728 , Praha 164 00 27.11.2002 - 29.11.2015
Sídlo: Tržiště 366/13 , Praha 118 00 24.6.1996 - 27.11.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nad Markytou 728, Praha 164 00

Obory činností Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2010
Zprostředkování služeb 5.4.2003 - 27.9.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. 24.6.1996 - 5.4.2003
Správa movitého a nemovitého majetku. 24.6.1996 - 5.4.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Nad Markytou 728 , Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny: 1007507781
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování služeb

Zahájení provozování: 31.10.2001

Živnost č. 2 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1996
Zánik oprávnění: 8.10.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1996
Zánik oprávnění: 8.10.2001

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

Vedení firmy Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 30.8.2014
Za společnost jedná a zavazuje ji Představenstvo. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva s bydlištěm na území České republiky. 27.11.2002 - 30.8.2014
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva s bydlištěm, resp. pobytem na území České republiky. 24.6.1996 - 27.11.2002
Jméno: Angela Manalo 8.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2015
Ve funkci: od 15.6.2015
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Pavel Strnad 8.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2015
Adresa: Na Malé Šárce 759, Praha 164 00
Jméno: Ing. Helena Jenšová 12.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2018
Ve funkci: od 19.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 12.2.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2018
Ve funkci: od 19.6.2018
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Galina Smoliyenko 12.2.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2018
Ve funkci: od 19.6.2018
Adresa: U Házů 829, Praha 164 00
Jméno: Anthony Carmen Caine 24.6.1996 - 11.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nerudova 216/26, Praha 118 00
Jméno: Věra Machačová 24.6.1996 - 11.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jaroslavická 856/4, Praha 198 00
Jméno: Grant Stevens 24.6.1996 - 11.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Nesypky 2763/2, Praha 150 00
Jméno: Peter Straubinger 24.6.1996 - 11.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gumpendorferst. 10 , Wien Rakouská republika
Jméno: Petra Caineová 24.6.1996 - 11.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Thunovská 184/20, Praha 118 00
Jméno: Irena Brichtová 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Říčanova 456/44, Praha 169 00
Jméno: Hynek Šandera 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Palackého náměstí 114, Strakonice 386 01
Jméno: Zdeněk Blecha 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: K parku 735, Praha 164 00
Jméno: Anthony Carmen Caine Dat.nar.4.06.1952 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: předseda
Adresa: Nerudova 216/26, Praha 118 00
Jméno: Jan Tůma 11.11.1998 - 31.12.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.2.2002
Adresa: Na Pískách 1052/7, Mělník 276 01
Jméno: Zdeněk Blecha 20.6.2001 - 31.12.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 16.7.2002
Adresa: K parku 735, Praha 164 00
Jméno: JUDr. Jiří Janáč 20.6.2001 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.8.2004
Adresa: K parku 317 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Ježek 20.6.2001 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.8.2004
Adresa: Malý dvůr 638, Praha 164 00
Jméno: Dagmar Sovová 20.6.2001 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.8.2004
Adresa: K parku 717, Praha 164 00
Jméno: Tomáš Fiala 31.12.2002 - 25.8.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.7.2002 do 25.8.2004
Adresa: Bělehradská 201/1, Praha 140 00
Jméno: John Dockery 31.12.2002 - 25.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.8.2004
Ve funkci: od 16.7.2002
Adresa: Na Malé Šárce 776, Praha 164 00
Jméno: Dagmar Sovová 25.8.2004 - 5.9.2005
Trvání členství: od 25.8.2004
Adresa: K parku 717, Praha 164 00
Jméno: JUDr. Jiří Janáč 25.8.2004 - 22.11.2006
Trvání členství: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: K parku 713, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 25.8.2004 - 22.11.2006
Trvání členství: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: Malý dvůr 638, Praha 164 00
Jméno: Mgr. Tomáš Fiala 25.8.2004 - 22.11.2006
Trvání členství: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: Bělehradská 201/1, Praha 140 00
Jméno: John Dockery 25.8.2004 - 22.11.2006
Trvání členství: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: Na Malé Šárce 776, Praha 164 00
Jméno: Dagmar Rayworth Sovová 5.9.2005 - 22.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: K parku 717, Praha 164 00
Jméno: Petr Landsinger 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: U Vodoteče 140, Vysoký Újezd 267 16
Jméno: JUDr. Jiří Janáč 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: K parku 713, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Dagmar Rayworth Sovová 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: K parku 717, Praha 164 00
Jméno: Richard H. Glenn 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 26.6.2008
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jan Tůma 10.12.2008 - 2.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 30.10.2009
Ve funkci: od 23.7.2008 do 30.10.2009
Adresa: Na Pískách 1052/7, Mělník 276 01
Jméno: Ing. Helena Jenšová 10.12.2008 - 2.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 10.12.2008 - 27.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 23.7.2008 do 21.6.2010
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Dagmar Rayworth Sovová 10.12.2008 - 27.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: K parku 717, Praha 164 00
Jméno: Richard B Heaton 10.12.2008 - 27.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Kateřina Ducháčová 2.12.2009 - 27.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.10.2009 do 21.6.2010
Adresa: Svobodova 1072/3, Jiříkov 407 53
Jméno: Ing. Helena Jenšová 2.12.2009 - 27.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 30.10.2009 do 21.6.2010
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Kateřina Ducháčová 27.9.2010 - 24.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 25.8.2011
Adresa: Svobodova 1072/3, Jiříkov 407 53
Jméno: Richard Bryan Heaton 27.9.2010 - 24.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 15.12.2010
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: PhDr. Tatiana Adamcová 27.9.2010 - 23.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 24.11.2011
Adresa: Na Malé Šárce 749, Praha 164 00
Jméno: Pavel Strnad 23.5.2012 - 2.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2012 do 25.6.2012
Adresa: Na Malé Šárce 759, Praha 164 00
Jméno: Rami Bala 24.12.2011 - 16.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2011 do 31.7.2013
Adresa: Mánesova 1027/37, Praha 120 00
Jméno: Jonathan Edward Earle 23.5.2012 - 16.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2011 do 1.6.2013
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Ing. Helena Jenšová 27.9.2010 - 30.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 16.6.2014
Ve funkci: od 15.7.2010 do 16.6.2014
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 27.9.2010 - 30.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010 do 16.6.2014
Ve funkci: od 15.7.2010 do 16.6.2014
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Radka Brewer Ph.D. 2.10.2012 - 30.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2012 do 16.6.2014
Adresa: Dešťová 173, Praha 164 00
Jméno: Jonas Bruceenri Gil 16.11.2013 - 30.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2013 do 16.6.2014
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Dagmar Cabejšková 16.11.2013 - 30.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2013 do 16.6.2014
Adresa: Na Fialce II 1637/54, Praha 163 00
Jméno: Ing. Dagmar Cabejšková 30.8.2014 - 8.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 31.8.2014
Ve funkci: do 31.8.2014
Adresa: Na Fialce II 1637/54, Praha 163 00
Jméno: Jonas Bruceenri Gil 30.8.2014 - 8.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 15.6.2015
Ve funkci: do 15.6.2015
Adresa: Tržiště 365/15, Praha 118 00
Jméno: Ing. Helena Jenšová 30.8.2014 - 12.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 16.6.2018
Ve funkci: od 24.7.2014 do 16.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jiří Ježek 30.8.2014 - 12.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 16.6.2018
Ve funkci: od 24.7.2014 do 16.6.2018
Adresa: Šrobárova 2287/17, Praha 130 00
Jméno: Galina Smoliyenko 30.8.2014 - 12.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014 do 16.6.2018
Ve funkci: do 16.6.2018
Adresa: U Házů 829, Praha 164 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Lukáš Sommer 17.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2017
Adresa: K parku 733, Praha 164 00
Jméno: Tomáš Trutenko 12.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2018
Ve funkci: od 19.6.2018
Adresa: Na Malé Šárce 803, Praha 164 00
Jméno: Kamila Le Guillou 12.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2018
Ve funkci: od 19.6.2018
Adresa: Na rovni 1303/44, Praha 162 00
Jméno: Nigel Spencer Atkins 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Voršilská 130/10, Praha 110 00
Jméno: Michael Topham 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: 22 Ilchestar Place , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Martin Grül 24.6.1996 - 11.11.1998
Adresa: Dr. Hans-Schurffgasse 21 , Modling Rakouská republika
Jméno: Frank Stephen Malott Dat.nar.29.11.1949 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Nad Markytou 4 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Věra Machačová 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Jaroslavická 856/4, Praha 198 00
Jméno: Pavel Strnad 11.11.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Adresa: K Fialce 418/53, Praha 155 00
Jméno: Milada Mošnová 27.11.2002 - 31.12.2002
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 23.7.2001 do 16.7.2002
Adresa: Nad Markytou 763, Praha 164 00
Jméno: Mgr. Pavel Hellebrand 27.11.2002 - 31.12.2002
Funkce: Místopředseda
Ve funkci: od 23.7.2001 do 16.7.2002
Adresa: Červenohrádecká 1545, Jirkov 431 11
Jméno: Kateřina Kašová 27.11.2002 - 31.12.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: od 23.7.2001
Adresa: Školní 84, Obříství 277 42
Jméno: Kateřina Kašová 31.12.2002 - 25.9.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: do 30.4.2003
Ve funkci: od 23.7.2001
Adresa: Za Kovářským rybníkem 266, Praha 149 00
Jméno: Anthony Carmen Caine 31.12.2002 - 25.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.7.2002 do 25.8.2004
Adresa: Břehová 208/8, Praha 110 00
Jméno: Jana Hlaváčová 31.12.2002 - 25.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.7.2002 do 25.8.2004
Adresa: Bezručova 1195, Otrokovice 765 02
Jméno: Zlatko Šelíř 25.9.2003 - 22.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2003 do 26.6.2006
Adresa: Bašteckého 2553/3, Praha 155 00
Jméno: Anthony Carmen Caine 25.8.2004 - 22.11.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: Břehová 208/8, Praha 110 00
Jméno: Jana Hlaváčová 25.8.2004 - 22.11.2006
Ve funkci: od 25.8.2004 do 26.6.2006
Adresa: Bezručova 1195, Otrokovice 765 02
Jméno: Roland Bebčák 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 31.3.2008
Adresa: Ružová Dolina 7 , 811 08 Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Helena Jenšová 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Milena Rutová 22.11.2006 - 10.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 23.6.2008
Adresa: Na Malé Šárce 817, Praha 164 00
Jméno: Mgr. Lucie Cellerová 29.10.2008 - 10.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 31.3.2008 do 23.6.2008
Adresa: Záběhlická 3212/90, Praha 106 00
Jméno: Milena Rutová 10.12.2008 - 2.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 31.8.2009
Adresa: Na Malé Šárce 817, Praha 164 00
Jméno: Rami Bala 10.12.2008 - 27.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Ve funkci: od 24.7.2008 do 21.6.2010
Adresa: Nad Nuslemi 652/8, Praha 140 00
Jméno: Eva Davidová 10.12.2008 - 27.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 21.6.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radka Brewer Ph.D. 2.12.2009 - 27.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2009 do 21.6.2010
Adresa: Dešťová 173, Praha 164 00
Jméno: Rami Bala 27.9.2010 - 24.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 25.8.2011
Ve funkci: od 28.6.2010 do 25.8.2011
Adresa: Mánesova 1027/37, Praha 120 00
Jméno: Eva Davidová 27.9.2010 - 24.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radka Brewer Ph.D. 27.9.2010 - 2.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 25.6.2012
Adresa: Dešťová 173, Praha 164 00
Jméno: Eva Davidová 24.12.2011 - 17.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 16.6.2014
Ve funkci: od 16.9.2011 do 16.6.2014
Adresa: Nad Šárkou 1764/14, Praha 160 00
Jméno: Eliška Budařová 24.12.2011 - 30.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2011 do 16.6.2014
Ve funkci: od 16.9.2011 do 16.6.2014
Adresa: Dolákova 551/20, Praha 181 00
Jméno: Kamila Le Guillou 2.10.2012 - 30.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2012 do 16.6.2014
Adresa: Malý dvůr 820, Praha 164 00
Jméno: Eva Davidová 17.10.2013 - 30.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010 do 16.6.2014
Ve funkci: od 16.9.2011 do 16.6.2014
Adresa: Na Beránce 2047/1, Praha 160 00
Jméno: Eliška Budařová 30.8.2014 - 13.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014
Ve funkci: od 22.7.2014
Adresa: Dolákova 551/20, Praha 181 00
Jméno: Eliška Budařová 13.3.2015 - 8.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014 do 15.6.2015
Ve funkci: od 22.7.2014 do 15.6.2015
Adresa: Rýnská 950/9, Praha 196 00
Jméno: Kamila Le Guillou 30.8.2014 - 17.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014
Adresa: Malý dvůr 820, Praha 164 00
Jméno: Eva Davidová 30.8.2014 - 15.11.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014 do 12.6.2017
Ve funkci: od 22.7.2014 do 12.6.2017
Adresa: Na Beránce 2047/1, Praha 160 00
Jméno: Nicholas James Remington 8.10.2015 - 12.2.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2015 do 25.4.2018
Ve funkci: od 15.6.2015 do 25.4.2018
Adresa: Amurská 855/1, Praha 100 00
Jméno: Kamila Le Guillou 17.5.2017 - 12.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2014 do 16.6.2018
Ve funkci: do 16.6.2018
Adresa: Na rovni 1303/44, Praha 162 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Ježek
Člen statutárního orgánu: Helena Jenšová
Člen statutárního orgánu: Galina Smoliyenko
Člen statutárního orgánu: Angela Manalo
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Strnad

Vlastníci firmy Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 33 625 100 Kč 100% 25.8.2004
zakladni 168 554 000 Kč 100% 22.10.2002 - 25.8.2004
zakladni 167 870 000 Kč 100% 9.12.1998 - 22.10.2002
zakladni 167 870 000 Kč - 24.6.1996 - 9.12.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 432 Kč 77 926 25.8.2004
Akcie na jméno 2 163 Kč 77 926 22.10.2002 - 25.8.2004
Akcie na jméno 2 163 Kč 77 610 24.6.1996 - 22.10.2002

Sbírka Listin Malá Šárka, a.s. IČO: 25059777

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4107/SL 91 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.11.2015 26.11.2015 21
B 4107/SL 90 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.11.2015 26.11.2015 13
B 4107/SL 89 ostatní Zápis z 25. řádné valné hromady Městský soud v Praze 15.6.2015 19.8.2015 9.10.2015 6
B 4107/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 5.11.2014 36
B 4107/SL 87 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2014 7.8.2014 16.9.2014 6
B 4107/SL 86 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 24.7.2014 7.8.2014 16.9.2014 4
B 4107/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 7.8.2014 16.9.2014 14
B 4107/SL 84 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 181/2014 Městský soud v Praze 15.7.2014 7.8.2014 16.9.2014 23
B 4107/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.8.2013 9.9.2013 36
B 4107/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 21
B 4107/SL 75 zpráva o vztazích r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 5.9.2012 3
B 4107/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2011 30.12.2011 13
B 4107/SL 60 zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.8.2011 29.8.2011 3
B 4107/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2010 27.9.2010 18
B 4107/SL 54 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 3
B 4107/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 26
B 4107/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2009 3.12.2009 2
B 4107/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2009 3.12.2009 2
B 4107/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 9.7.2009 21
B 4107/SL 45 zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 23.4.2009 25.6.2009 9.7.2009 3
B 4107/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.8.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.7.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.7.2008 1.12.2008 2
B 4107/SL 37 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 23.4.2008 18.8.2008 21.8.2008 3
B 4107/SL 33 zpráva auditora Městský soud v Praze 2.5.2007 27.8.2007 30.8.2007 3
B 4107/SL 32 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 21
B 4107/SL 31 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 13
B 4107/SL 30 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 3
B 4107/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 28 ostatní záp. z 15. VH Městský soud v Praze 26.6.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 27 ostatní záp. ze 116. zased. předst. Městský soud v Praze 30.8.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 26 ostatní záp. z DR Městský soud v Praze 16.8.2006 1.12.2006 4.12.2006 0
B 4107/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2003 23.11.2006 23.11.2006 0
B 4107/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.6.2006 10.7.2006 0
B 4107/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 22.6.2006 28.6.2006 0
B 4107/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 22.6.2006 28.6.2006 0
B 4107/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 20 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 22.6.2005 23.6.2006 0
B 4107/SL 18 účetní závěrka r.1999+audit Městský soud v Praze 31.12.1999 22.6.2006 23.6.2006 0
B 4107/SL 17 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 23.8.2005 2.9.2005 0
B 4107/SL 16 ostatní -průvodní dopis Městský soud v Praze 5.5.2003 5.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 15 ostatní příl.stanov č.1+2, sezn. čl.př Městský soud v Praze 21.8.2002 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 14 stanovy společnosti, ostatní zápis představ. +DR,nahr.VH,př Městský soud v Praze 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 13 výroční zpráva r. 2001,zpráva představ.+DR Městský soud v Praze 25.4.2002 14.5.2003 22.5.2003 0
B 4107/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 12 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT+FÚ Městský soud v Praze 17.9.2002 0
B 4107/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 10 ostatní -zápis 9.náhradní VH Městský soud v Praze 23.7.2001 17.9.2002 0
B 4107/SL 5 posudek znalce Městský soud v Praze 0
B 4107/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 14.12.1997 0
B 4107/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ245/97+ÚZ r.96 Městský soud v Praze 25.7.1997 0
B 4107/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 9.1.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Malá Šárka, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Malá Šárka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.