M 3000, a.s. Praha IČO: 25084526

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu M 3000, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25084526.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem M 3000, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií a další.

Základní údaje o M 3000, a.s. IČO: 25084526

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29.10.1996
Spisová značka: B 4270
IČO: 25084526
Obchodní firma: M 3000, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.10.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.10.1996
Jediný akcionář společnosti M 3000, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 210.000.000 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) na částku ve výši 126 .000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun českých) za těchto podmínek: (1) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: (a) účelem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) je úhrada ztráty z minulých let, důvodem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milion ů korun českých) je zlepšení finančních ukazatelů společnosti otočením poměru mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem; (2) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: (a) základní kapitál společnosti se snižuje z částky ve výši 210.000.000 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) na částku ve výši 126.000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun č eských); (b) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech zaknihovaných akcií o stejnou hodnotu. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých), tj. z částky 210.000.00 0 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) na částku 126.000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 21 (dvaceti jedna) zaknihovaných akcií o dosavadní hodnotě 10.000.000 Kč (de set milionů korun českých) snížena o částku 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné zaknihované akcie 6.000.000 Kč (šest milionů korun českých). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno příkaze m společnosti jako emitenta ke změně jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti; (c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:S částkou ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že částka ve výši 8 4.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. 7.11.2018 - 8.11.2018
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.3.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 27. prosince 2005 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti . Valná hromada společnosti M 3000, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonom ické stability společnosti o částku 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou vydány 2 kusy kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude činit 10.000.000,- Kč. Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, bytem Kalmánova 1025/5, 140 00 Praha 4, r.č. 540701/0202. Ing. Antoním Charouz upíše a splatí 2 kusy kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude do ručen předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč do obchodního rejstříku v edenéno Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnost i M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkl adu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze za společno stí M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu. Ing. Antonín Charouz má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené me zi Ing. Antonínem Charouzem jako věřitelem a společností M 3000, a.s. jako dlužníkem dne 5. prosince 2005. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči Ing. Antonínu Charouzovi je ověřena potvrzením ze dne 27.12.2005, vydaným AZ Audit, s.r.o., se sídlem Kur ta Konráda 6, Praha 9, IČ: 49707108, číslo licence 062., auditor Ing. Jiřina Kuncová, číslo osvědčení 197. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na s placení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Antonínem Charouzem na základě rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze, kterou má Ing. Antonín Charouz za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu se připouští z důvodu po sílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zák oníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. 18.1.2006 - 13.2.2006
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 70.000.000,- Kč stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 7 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000.000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti val né hromady společnosti schaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen"obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku př edložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bud e provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými jsou společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Ams terdam, pod číslem vložky 34190994 a společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem registrace H.1053/10. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 2 kusy kmenových list inných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč každé z nich, znějících na majitele a společnost Elana Anstalt upíše a splatí 5 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele. Místem pro upisování a kcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akc ií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem urč eným zájemcům - společnosti Elana Anstalt a společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částk u ve výši 70.000.000,- Kč do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci společností Elana Ans talt, a společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí těmto předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení jediného akcio náře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT InvestmentB.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledá vce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.967.396,04 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného r ukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619 , a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodatků č.2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22. října 1999 a č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č.7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavřené dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Českoslov enskou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obcho dní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku.Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídl em Praha 7, Janovského 43 8 /2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.pros ince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství)č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsoli dační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnost i Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnost Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnos t Elana Anstalt má za společností M 3000, a.s. p ohledávku ve výši 50.856.818,33 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INHVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností,IČ: 45316619, a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodat ků č.1 ze dne 19. října 1998, č. 2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22.října 1999 a č. 4 ze dne 18.července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č. 7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavře né dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTO VNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1,IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obc hodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB,a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlá šení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. prosince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské královs tví, tato pohledávka přešla na společnost ACT Inv estment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt dne 16. září 2003 přešla listina této pohledávky na společnost Elana Anstal t. Výše závazku společnosti M 3000,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062 , zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči společnosti Elana Ansalt je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společ ností AZ- Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062, zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 4 tohot o notářského zápisu.Jediný akcioná ř v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment ACT Investment B.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního k ursu se připouští u důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hrom ady sp olečnosti vyslovuje souhlas se započtením části společnosti Elana Anstalt ve výši 50.000.000,- Kč, proti pohledávce s polečnosti M 3000, a.s. ve výšiu 50.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000,a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností Elana Anstalt na základě rozhodnutí jediného akcionář e v působnos ti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Elana Anstalt, kterou má společnost Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. na s placení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručen í návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude o bsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvyo započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté , co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uved ená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. 3.12.2003 - 15.12.2003
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 68,500.000,- Kč (slovy: šedesátosmmilionůpětsettisíckorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 685 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmárova 1025/5, a proto valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvoří přílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Ing. Antonínovi Charouzovi spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady spolčnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připoští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Ing. Antonín Charouz jako věřitel uzavřel se společností M 3000, a.s. jako dlužníkem dne 13.08.2001 smlouvu o půjčce na částku 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorun českých) a dne 07.06.2001 smlouvu o půjčce na částku 26,000.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých). Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorun českých), která mu vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 13.08.2001, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padestámilionůkorun českých), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Ing. Antonínem Charouzem za účelem zvýšení základního kapitálu. Valná hromada dále vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 18,500.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsettisíckorun českých), která mu vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2001 (na částku 26,000.000,- Kč), proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 18,500.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsetticíckorun českých), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Ing. Antonínem Chrouzem za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžitých pohledávek, které má Ing. Antonín Charouz vůči společnosti M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzvaření smlouvy o pusání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). 8.4.2002 - 13.5.2002
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické situace společnosti o částku 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 260 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Charouz Group, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26 11 54 92 (dále jen "Charouz Group") a proto valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písmnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti Charouz Group spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností Chraouz Group, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Charouz Group předčasně splatila emisní kurs akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, uzavřené dne 28.11.2000 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, pod číslem jednacím N 841/2000, NZ 707/2000. Tato dohoda byla uzavřena v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti M 3000, a.s. ze dne 31.7.2000. Vzhledem k tomu, že výše uvedené upsání akcií bylo neúčinné, vznikla společnosti Charouz Group pohledávka za společností M 3000, a.s. na vrácení 26.000.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) tj. částky, která byla splacena na účet společnosti m 3000, a.s. při výše uvedeném neúčinném úpisu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má společnost Charouz Group vůči společnosti M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000 na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby splečnost peněžní prostředky odpovídající dlužné pohledávce vracela. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedené pod písm. a). 7.5.2001 - 11.7.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního jmění o částku ve výši 26.000.000,-Kč na celkovou výši 51.500.000,-Kč. Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohody akcionářů podle § 2O5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacet šest kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, které budou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele. Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšení základního jmění se nepřipouští. Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny na účet navrhovatele u J + T banka a.s., Pobřežní, Praha 8. Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den po právní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodního rejstříku vedeného Krajským obcodním soudem v Praze. Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena do šesti měsíců od úpisu nových akcií. Splatnost celého navýšení základního jnění bude stanovena do dvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. 19.9.2000 - 22.12.2000
"Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 24.500.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionypětsettisíckorun českých) na 25.500.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionůpětsettisíckorun českých) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti, které bude provedeno vkladem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 503 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha 8, katastrální území Karlín a to dům s ostatními stavbami čp. 278 a pozemek číslo parcely 488 o výměře 2.928 m2 - zastavěná plocha, občanská vybavenost. Mimořádná valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu - nemovitostí ve výši 24.500.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůpětsettisíc korun českých). Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií a to 245 kusů o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korun českých) znějících na majitele, jejichž emisní kurs je stanoven na 100.000,-Kč na jednu akcii. Nově vydané akcie budou kmenové a budou vydány v listinné podobě. Upisování nad částku 24.500.000,-Kč se nepřipouští. Na akcie vydané na zvýšení základního jmění společnosti neuplatňují dosavadní akcionáři své předkupní právo a budou nabídnuty k úpisu a splacení určitému zájemci a to obchodní společnosti Stejskal s.r.o., se sídlem Praha 6, Lomená 37, IČ: 49 24 48 25. Pro upisování akcií se navrhuje lhůta 3 dnů, která má začít běžet ode dne následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci, místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. 28.1.1998 - 11.2.1998
Výše základního jmění 1.000.000,- Kč, splaceno 100 %. 29.10.1996 - 22.12.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25084526
Obchodní firma: M 3000, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 16.7.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25084526
Firma: M 3000, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.10.1996

Kontakty na M 3000, a.s. IČO: 25084526

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Šaldova 278/36 , Praha 186 00 14.11.2016
Sídlo: Šaldova 278/36 , Praha 186 00 16.12.1997 - 14.11.2016
Sídlo: Kodaňská 885 , 100 00 Praha 10 Česká republika
19.8.1997 - 16.12.1997
Sídlo: Kodaňská 855 , 101 00 Praha 10 Česká republika
29.10.1996 - 19.8.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Šaldova 278/36, Praha 186 00

Obory činností M 3000, a.s. IČO: 25084526

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 11.7.2011
Klempířství a oprava karoserií 21.10.2009
Opravy silničních vozidel 21.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.8.1997 - 21.10.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 20.8.1997 - 21.10.2009
pronájem motorových vozidel 20.8.1997 - 21.10.2009
opravy motorových vozidel 20.8.1997 - 21.10.2009
opravy karoserií 20.8.1997 - 21.10.2009
pronájem vlastních nemovitostí včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených 29.10.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Šaldova 278/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011001039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Šaldova 278/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011001039
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.7.2016

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Šaldova 278/36 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011001039
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016

Živnost č. 4 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.2011
Zánik oprávnění: 7.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Vedení firmy M 3000, a.s. IČO: 25084526

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 1.12.2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti svůj podpis. 17.9.2008 - 1.12.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 30.9.2004 - 17.9.2008
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva. 25.4.2001 - 30.9.2004
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva smostatně nebo člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s označením své funkce nebo člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 14.12.2000 - 25.4.2001
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 27.8.1997 - 14.12.2000
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 29.10.1996 - 27.8.1997
Jméno: Ing. Richard Srbecký 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Rohozecká 237, Praha 190 16
Jméno: Ing. Antonín Charouz 29.10.1996 - 20.8.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Dr. Aleš Rozehnal 29.10.1996 - 20.8.1997
Adresa: Krakovská 1346/15, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Vladimír Zavadil 29.10.1996 - 20.8.1997
Adresa: Petržílova 3303/17, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ladislav Maroul 20.8.1997 - 14.12.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Květoslav Vilímek 20.8.1997 - 14.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1. máje 603, Uhlířské Janovice 285 04
Jméno: Jan Trajbold 20.8.1997 - 14.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: V podhájí 614/26, Praha 147 00
Jméno: Ulrich Bastert 14.12.2000 - 2.3.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cukrovarnická 483/42, Praha 162 00
Jméno: Ing. Ladislav Maroul 14.12.2000 - 8.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 11.12.2001
Ve funkci: do 11.12.2001
Adresa: tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Michael Svoboda 2.3.2001 - 7.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.1.2001 do 30.6.2003
Ve funkci: od 8.1.2001 do 30.6.2003
Adresa: Bělohorská 517/181, Praha 169 00
Jméno: Ing. Antonín Charouz 14.12.2000 - 21.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 5.4.2004
Ve funkci: do 5.4.2004
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: František Pačes 8.4.2002 - 21.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.12.2001 do 5.4.2004
Adresa: Šluknovská 312/20, Praha 190 00
Jméno: MUDr. Miloš Rýc 7.8.2003 - 21.9.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2003 do 5.4.2004
Ve funkci: od 30.6.2003 do 5.4.2004
Adresa: Přemyslovská 1406/3, Praha 130 00
Jméno: Bc. Dušan Militký CSc. 21.9.2004 - 3.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.4.2004
Adresa: Kodymova 2537/12, Praha 158 00
Jméno: Jacques Raymond Sicotte 21.9.2004 - 4.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.4.2004 do 21.6.2006
Adresa: Kanada
Les Verriéres, 80 Berlioz-Apt. 201, Nun's Islands, Verdun, Provence of Quebec
Jméno: Bc. Dušan Militký 3.11.2004 - 9.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.4.2004 do 26.6.2007
Adresa: Kodymova 2537/12, Praha 158 00
Jméno: Ing. Daniel Běhálek 4.7.2006 - 9.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Na Volánové 754/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Antonín Charouz 21.9.2004 - 17.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.4.2004 do 28.8.2008
Ve funkci: od 5.4.2004 do 28.8.2008
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: František Pačes 9.10.2007 - 17.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 28.8.2008
Adresa: Klíčovská 913/43, Praha 190 00
Jméno: Milan Pospíšil 9.10.2007 - 17.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 28.8.2008
Adresa: Žandovská 302/17, Praha 190 00
Jméno: Emanuel Lopez 17.9.2008 - 7.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2008 do 30.4.2010
Adresa: 110 , 252 04 Čisovice Česká republika
Jméno: Ing. Richard Srbecký 7.6.2010 - 13.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2010
Adresa: Mánesova 1410/69, Praha 120 00
Jméno: Ing. Richard Srbecký 13.3.2014 - 11.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2010 do 29.8.2013
Adresa: Loosova 973/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Richard Srbecký 11.4.2016 - 31.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2013
Adresa: Loosova 973/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Richard Srbecký 31.7.2016 - 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2013 do 1.7.2018
Adresa: Rohozecká 237, Praha 190 16

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Antonín Blažek 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: Na výhledech 1177/10, Praha 100 00
Jméno: Petr Charouz 25.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2016
Ve funkci: od 14.3.2018
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Jan Charouz 28.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Jana Masaryka 364/23, Praha 120 00
Jméno: Martina Tichá 29.10.1996 - 30.8.1999
Adresa: Na vrších 2348/16, Praha 100 00
Jméno: Bohuslav Hubálek 29.10.1996 - 14.12.2000
Adresa: Jablonecká 699/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Daniel Tobolka 29.10.1996 - 14.12.2000
Adresa: Volavkova 1742/3, Praha 162 00
Jméno: Rainer Bräutigam 30.8.1999 - 14.12.2000
Adresa: Bertholdweg 16 , 70327 Stuttgart Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Martin Kulina 14.12.2000 - 25.4.2001
Funkce: člen
Adresa: 554 , 2741 Oravský Podzámok Slovenská republika
Jméno: Vít Urbanec 25.4.2001 - 8.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.1.2001 do 11.12.2001
Ve funkci: od 24.1.2001
Adresa: Benešovo nábřeží 3740, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Pavel Tojšl 25.4.2001 - 13.5.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.1.2001
Ve funkci: od 24.1.2001
Adresa: Vinohradská 1595/31, Praha 120 00
Jméno: Markéta Charouzová 8.4.2002 - 13.5.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.12.2001
Adresa: Klménova 1025 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Zich 14.12.2000 - 11.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.5.2005
Adresa: Kovanecká 2116/26, Praha 190 00
Jméno: Ing. Pavel Tojšl 13.5.2002 - 11.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.1.2001 do 11.5.2005
Ve funkci: od 24.1.2001 do 11.5.2005
Adresa: Vinohradská 1595/31, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michal Vodrážka 11.7.2005 - 4.7.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2005 do 21.6.2006
Ve funkci: od 1.6.2005 do 21.6.2006
Adresa: Holšická 1130, Praha 190 16
Jméno: Ing. Květoslav Vilímek 11.7.2005 - 4.7.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.5.2005
Adresa: Sudoměřská 1690/21, Praha 130 00
Jméno: Ing. Květoslav Vilímek 4.7.2006 - 9.10.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2005 do 26.6.2007
Ve funkci: od 21.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Chudenická 1079/10, Praha 102 00
Jméno: Miroslav Reitinger 4.7.2006 - 9.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2006
Adresa: Trávníčkova 1765/7, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Prokop 9.10.2007 - 17.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 28.8.2008
Adresa: Zahradní 162, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Miroslav Reitinger 9.10.2007 - 17.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2006 do 28.8.2008
Ve funkci: od 26.6.2007 do 28.8.2008
Adresa: Trávníčkova 1765/7, Praha 155 00
Jméno: Markéta Charouzová 13.5.2002 - 9.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.12.2001 do 28.8.2008
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Antonín Charouz 17.9.2008 - 9.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2008
Ve funkci: od 28.8.2008
Adresa: Kálmánova 1025 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: František Pačes 17.9.2008 - 20.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2008 do 15.9.2010
Adresa: Klíčovská 913/43, Praha 190 00
Jméno: Ing. Antonín Charouz 9.10.2008 - 20.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2008 do 15.9.2010
Ve funkci: od 28.8.2008 do 15.9.2010
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Markéta Charouzová 9.10.2008 - 20.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2008 do 15.9.2010
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Petr Prokop 20.9.2010 - 27.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 1.1.2014
Adresa: Zahradní 162, Panenské Břežany 250 70
Jméno: František Pačes 20.9.2010 - 11.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 1.1.2014
Ve funkci: od 15.9.2010 do 1.1.2014
Adresa: Klíčovská 913/43, Praha 190 00
Jméno: Milan Pospíšil 20.9.2010 - 11.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 1.1.2014
Adresa: Žandovská 302/17, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Prokop 27.7.2013 - 11.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 1.1.2014
Adresa: Zahradní 162, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Ing. Antonín Charouz 11.3.2014 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 2.1.2014
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Miroslav Dorňák 11.3.2014 - 16.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 14.2.2016
Adresa: Za studánkou 87/9, Praha 148 00
Jméno: Jan Charouz 11.3.2014 - 11.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: Jana Masaryka 364/23, Praha 120 00
Jméno: Ing. Antonín Charouz 12.6.2015 - 11.4.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 2.1.2014 do 31.3.2016
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Jan Charouz 11.4.2016 - 24.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 2.1.2018
Ve funkci: od 1.4.2016 do 2.1.2018
Adresa: Jana Masaryka 364/23, Praha 120 00
Jméno: Petr Charouz 16.2.2016 - 25.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2016
Adresa: Kálmánova 1025/5, Praha 148 00
Jméno: Soňa Blažejová 24.1.2018 - 28.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2018 do 1.11.2018
Adresa: U Roháčových kasáren 1555/10, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Ing. Vladimír Kostka 28.11.2018 - 28.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2018 do 30.4.2019
Adresa: Sechterova 1509/15, Praha 148 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Roman Folk 30.10.2007 - 23.6.2008
Adresa: Melodická 1418/15, Praha 158 00
Jméno: Emanuel Lopez 23.6.2008 - 17.9.2008
Adresa: 110 , 252 04 Čisovice Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Richard Srbecký

Vlastníci firmy M 3000, a.s. IČO: 25084526

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 126 000 000 Kč 100% 7.11.2018
zakladni 210 000 000 Kč 100% 13.2.2006 - 7.11.2018
zakladni 190 000 000 Kč 100% 15.12.2003 - 13.2.2006
zakladni 120 000 000 Kč 100% 13.5.2002 - 15.12.2003
zakladni 51 500 000 Kč 100% 11.7.2001 - 13.5.2002
zakladni 25 500 000 Kč 100% 11.2.1998 - 11.7.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 29.10.1996 - 11.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 126 8.11.2018
Kmenové akcie na jméno 6 000 000 Kč 21 7.11.2018 - 8.11.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 21 19.12.2016 - 7.11.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 21 1.12.2014 - 19.12.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 21 13.2.2006 - 1.12.2014
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 19 15.12.2003 - 13.2.2006
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 12 3.12.2003 - 15.12.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 190 13.5.2002 - 3.12.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 505 11.7.2001 - 13.5.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 245 11.2.1998 - 11.7.2001
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 29.10.1996 - 3.12.2003

Sbírka Listin M 3000, a.s. IČO: 25084526

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4270/SL 73 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 30.7.2015 39
B 4270/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.12.2014 15.12.2014 43
B 4270/SL 70 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.7.2013 18.7.2013 45
B 4270/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 13.7.2012 13
B 4270/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2011 15.11.2011 42
B 4270/SL 67 notářský zápis NZ 524/2011 Městský soud v Praze 21.6.2011 21.7.2011 10
B 4270/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 11.7.2011 46
B 4270/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2011 28.6.2011 11.7.2011 7
B 4270/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.9.2010 14.12.2010 21.12.2010 1
B 4270/SL 63 ostatní -zápis z DR/volba představ. Městský soud v Praze 30.4.2010 17.8.2010 2
B 4270/SL 62 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2009 2.10.2009 8.10.2009 1
B 4270/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 2.10.2009 8.10.2009 38
B 4270/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 96/2009 Městský soud v Praze 18.2.2009 3.3.2009 5.3.2009 15
B 4270/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.3.2009 5.3.2009 24
B 4270/SL 57 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 17.7.2008 3.3.2009 5.3.2009 1
B 4270/SL 53 ostatní -zápis z jednání DR (volba představenstva) Městský soud v Praze 28.8.2008 11.9.2008 2.10.2008 2
B 4270/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ599/08 Městský soud v Praze 28.8.2008 11.9.2008 2.10.2008 17
B 4270/SL 50 ostatní -odstoupení z fun./ing.Vilímek Městský soud v Praze 31.5.2007 5.11.2007 2
B 4270/SL 49 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 28.6.2007 5.11.2007 6
B 4270/SL 48 ostatní -rozhod.jed.akcio./VZ+ÚZ r.06/ Městský soud v Praze 26.6.2007 17.10.2007 36
B 4270/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.7.2007 31.7.2007 28
B 4270/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.4.2004 24.7.2006 0
B 4270/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2006 24.7.2006 0
B 4270/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 4.7.2006 0
B 4270/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.2.2006 5.4.2006 7.4.2006 0
B 4270/SL 39 notářský zápis NZ 949/2005 Městský soud v Praze 27.12.2005 24.1.2006 0
B 4270/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 21.10.2005 27.10.2005 30
B 4270/SL 36 ostatní záp z VH Městský soud v Praze 11.5.2005 16.6.2005 23.9.2005 0
B 4270/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 261/2004 Městský soud v Praze 26.4.2004 21.9.2004 0
B 4270/SL 32 účetní závěrka +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.7.2004 0
B 4270/SL 31 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 23.7.2004 0
B 4270/SL 30 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 28.6.2004 23.7.2004 0
B 4270/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.4.2004 27.4.2004 0
B 4270/SL 33 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 5.4.2004 19.4.2004 0
B 4270/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.4.2004 6.4.2004 13.4.2004 0
B 4270/SL 24 notářský zápis NZ 723/2003 Městský soud v Praze 12.11.2003 2.1.2004 0
B 4270/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.9.2003 0
B 4270/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 31.12.2002 7.1.2003 0
B 4270/SL 17 notářský zápis NZ 832/2001 Městský soud v Praze 11.12.2001 21.8.2002 0
B 4270/SL 16 ostatní NZ 833/2001 Městský soud v Praze 11.12.2001 21.8.2002 0
B 4270/SL 9 notářský zápis NZ 211/2000 Městský soud v Praze 31.7.2000 10.5.2001 0
B 4270/SL 14 notářský zápis NZ 106/2001 Městský soud v Praze 21.2.2001 10.5.2001 0
B 4270/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 46/2001 Městský soud v Praze 24.1.2001 10.5.2001 0
B 4270/SL 12 notářský zápis NZ 24012001 Městský soud v Praze 24.1.2001 10.5.2001 0
B 4270/SL 11 notářský zápis NZ 707/2000 Městský soud v Praze 28.11.2000 10.5.2001 0
B 4270/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 351/2000 Městský soud v Praze 21.6.2001 10.5.2001 0
B 4270/SL 8 notářský zápis NZ 495/97 Městský soud v Praze 14.7.1997 9.11.1999 0
B 4270/SL 7 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 1.9.1999 0
B 4270/SL 6 posudek znalce č.602-40/97 Městský soud v Praze 3.11.1997 1.9.1999 0
B 4270/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 713/97 Městský soud v Praze 20.10.1997 1.9.1999 0
B 4270/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 827/97 Městský soud v Praze 2.12.1997 1.9.1999 0
B 4270/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 576/97 Městský soud v Praze 23.8.1997 1.9.1999 0
B 4270/SL 2 posudek znalce č.28/327/1997 + dodatek Městský soud v Praze 11.11.1997 1.9.1999 0
B 4270/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 462/96 Městský soud v Praze 13.9.1996 1.9.1999 0
B 4270/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 + rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2002 22.4.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení M 3000, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu M 3000, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.