LUKRENA a.s. Dolní Lukavice IČO: 25190539

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LUKRENA a.s., která sídlí v obci Dolní Lukavice a bylo jí přiděleno IČO 25190539.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma LUKRENA a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem LUKRENA a.s. se sídlem v obci Dolní Lukavice byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 11.10.2000
Spisová značka: B 890
IČO: 25190539
Obchodní firma: LUKRENA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.1999
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 5.3.1999
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne12. 4. 2000 o zvýšení základního jmění:1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 20,000.000,- Kč (slovydvacet milionů korun českých) na celkovou výši základního jmění148,000.000,- Kč ( slovy jednosto čtyřicet osm milionů korunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrženého zvýšení základního jmění.2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář aupisovatel, Zemědělské držstvo Dolní Lukavice, Dolní Lukavice,o. Plzeň-jih, IČ 00117561, nepeněžitým vkladem ze svého majetku,předmětem kterého budou zásoby vlastní výroby - výrobky a částpohledávek za odběrateli. Jedná se o věci a o pohledávky za věci,které může obchodní společnost LUKRENA a.s. hospodářsky využít vsouladu s předmětem jejího podnikání, a to:- A -1. Zásoby vlastní výroby - výrobky vedené v účetní evidenci nasyntetickém účtu 123. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalceing. Otto Zwiefelhofera, č. posuku 5.731/93/2000 ze dne 31. 3.2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena načástku 7,716.508,- Kč a znaleckým posudkem Jaroslava Martínka,č. posudku 125 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnotapředmětu ocenění stanovena na částku 7,716.508,- Kč.2. Soubor pohledávek Zemědělského družstva Dolní Lukavice, DolníLukavice, o. Plzeň-jih, IČ 00117561, vůči obchodní společnostiLUKRENA a. s., Čejetice 106, okres Straknice, 386 00, IČ25190539, z titulu neuhrazených splatných faktur v celkové výši31,276.314,- Kč, jejichž jmenovitý seznam je nedílnou součástínotářského zápisu NZ 117/2000, N 131/2000 ze dne 12. 4. 2000,JUDr. Hany Kaslové, notářky v Plzni a je rovněž součástí obouznaleckých posudků. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalceing. Otto Zwiefelhofera, č. posudku 5.731/93/2000 ze dne 31. 3.2000, ve kterém byla hodnota předmětu ocenění stanovena načástku 31,276.314,- Kč a znaleckým posudkem Jaroslava Martínka,č. posudku 125 ze dne 31. 3. 2000, ve kterém byla hodnotapředmětu ocenění stanovena na částku 31,276.314,- Kč. Celková hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře,uvedeného shora pod - A - 1. a 2. byla schválena ve výši38,992.822,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění. Dle ust. § 163a odst. 3 obchodního zákoníku bude tvořitrozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií emisní ážio ve výši 18,992.822,- Kč.3. Počet upisovaných akcií: 1.800 ks Jmenovitá hodnota akcií: 200 ks: 50.000,-Kč 400 ks: 10.000,-Kč 1.200 ks: 5.000,-Kč Druh nově emitovaných akcií: kmenové akcie Podoba nově emitovaných akcií: listinné akcie Forma nově emitovaných akcií: akcie na jméno Všechny nově emitované akcie jsou veřejně neobchodovatelné.Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podíl mezi součtemjednotlivých jmenovitý 11.5.2000 - 12.6.2000
- A -1. Ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 120, zapsaný m.j. na LV č. 213 pro obec Řenče, k.ú.Vodokrty, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih2. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. parc. 392 - díl 2 o vým. 1814 m2, č. parc. 393 - díl 2 o vým.1078 m2, č. parc. 394 - díl 2 o vým. 606 m2, č. parc. 395 - díl2 o vým. 226 m2, č. parc. 433 - díl 2 o vým. 131 m2, č. parc.442 - díl 2 o vým. 87 m2, č. parc. 443 - díl 2 o vým. 60m2, č.parc. 452 - díl 2 o vým. 27 m2, č. parc. 453 - díl 2 o vým. 11m2,- to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 366 pro obecŘenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Plzeň-jih.3. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. par. 122/30 o vým. 2975 m2, č. parc. 214/1 o vým. 6157 m2, č.parc. 692/41 o vým 22465 m2, č. parc. 755/17 o vým. 10722 m2, č.parc. 755/18 o vým. 9304 m2,- to vše v k.ú. Dolní Lukavice, zapsané m.j. na LV č. 65 proobec Lukavice, k.ú. Dolní Lukavice v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.4. Pozemky ve zjednodudšené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. parc. 110 o vým. 11762 m2, č. parc. 111 o vým. 324 m2, č.parc. 129 o vým. 863 m2, č. parc. 130 o vým. 4046 m2, č. parc.142 o vým.4478 m2, č. parc. 245 o vým. 15245 m2, č. parc. 274 ovým. 72 m2, č. parc. 275 o vým. 522 m2, č. parc. 276 o vým. 4190m2, č. parc. 286 o vým. 662 m2, č. parc. 289 o vým. 1591 m2, č.parc. 290 o vým. 311 m2, č. parc. 321 o vým. 27281 m2, č. parc.342 o vým. 7985 m2, č. parc. 374/2 o vým. 6555 m2, č. parc. 445o vým. 198 m2, č. parc. 509 o vým. 5251 m2, č. parc. 546 o vým.10976 m2, č. parc. 574/1 - díl 2 o vým. 11 m2, č. parc. 580/2 -díl 2 o vým. 222 m2, č. parc. 581 - díl 2 o vým. 99 m2, č. parc.606 o vým. 511 m2, č. parc. 608 o vým. 5251 m2, č. parc. 613 ovým. 1241 m2, č. parc. 618 o vým. 2897 m2, č.parc. 670 o vým.719 m2- to vše v k.ú. Krasavce, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obecDolní Lukavice, k.ú. Krasavce v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň-jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka, č. 1560/99 na částku 1,903.750,-Kč a Ing. JaroslavaMaška, č. 357-49/99 na částku 2,860.820,-Kč 3.1.2000 - 3.2.2000
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne1.12.1999 o zvýšení základního jmění:1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 8,000.000,-Kč (slovy osmmilionů korun českých) na celkovou výši základního jmění128,000.000,-Kč (slovy jednosto dvacet osm milionů korunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrženého zvýšení základního jmění.2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář aupisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice, Dolní Lukavice,o. Plzeň-jih, IČ 117561, nepeněžitým vkladem, jehož předmětemjsou nemovitosti, základní prostředky a movité věci, vše vevlastnictví jediného akcionáře, hospodářsky využitelné dlepředmětu podnikání akciové společnosti, a to: 13.12.1999 - 3.2.2000
- B -1. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. parc. 132/20 o vým. 2166 m2, č. parc. 137/5 o vým. 1696 m2,č. parc. 523 o vým. 3780 m2, č. parc. 573 o vým. 144 m2, č.parc. 574 o vým. 4532 m2, č. parc. 628/2 o vým. 6265 m2- to vše v k.ú. Nebílovy, zapsané m.j. na LV č. 620 pro obecNebílovy, k.ú. Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Plzeň-jih.2. Zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 110/2, zapsaná m.j. na LV č. 745 pro obec Nebílovy,k.ú. Nebílovy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřaduPlzeň-jih.3.- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 216 - zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 217obě zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Nebílovy, k.ú. Nebílovy vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalcůFrantiška Dvořáka č. 1561/99 na částku 1,355.170,-Kč a Ing.Jaroslava Maška, č. 359-51/99 na částku 1,533/570,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- C -- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 117- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.par. st. 177- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 178zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Nebílovy, k.ú Nebílovy vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih.- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 85- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 89/1- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 89/2- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 89/3- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 90- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 94- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 131- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 132- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 133- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 134- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 135zapsané, m.j. na LV 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka č. 1562/99 na částku 7,927.840,-Kč a ing. JaroslavaMaška č. 358-50/99 na částku 12,193.540,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- D -- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 96/1- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 96/2- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 97- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 128- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 129- zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 130zapsané, m.j. na LV č. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalcůFrantiška Dvořáka č. 1563/99 na částku 3,678.060,-Kč a ing.Jaroslava Maška č. 365-57/99 na částku 3,538.520,-Kč. 13.12.1999 - 3.2.2000
- E -- technologické vybavení odchovny prasatNepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka č. 1565/99 na částku 307.000,-Kč a ing. Jaroslava Maškač. 364-56/99 na částku 416.740,-KčCelková hodnota všech nepeněžitých vkladů uvedených pod body Aaž E byla schválena součtem nižších hodnot znaleckých posudků vevýši 15,032.000,-Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. bude tvořit rozdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií emisníážio ve výši 7,032.000,-Kč.3. Počet upisovaných akcií: 1800 ks Jmenovitá hodnota akcií 600 ks : 10.000,-Kč 200 ks : 5.ooo,-Kč 1000 ks : 1.000,-Kč Druh akcií : kmenové Forma akcií: na jméno Podoba " : listinné Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.Emisní kurz emitovaných akcií tvoří podíl mezi součtemjednotlivých jmenovitých hodnot všech emitovaných akcií ve výši8,000.000,-Kč a emisního ážia ve výši 7,032.000,-Kč k celkovémupočtu 1800 ks emitovaných akcií s tím, že: - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč budečinit 18.790,-Kč - emisní kurz akcie o jemnovité hodnotě 5.000,-Kč budečinit 9.395,-Kč - emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč budečinit 1.879,-Kč4. Celý nepeněžitý vklad musí být splacen do 15 dnů ode dneprávní moci zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, a to předáním písemnéhoprohlášení akcionáře dle ust. § 60 odst. 1 a odst. 2 obch. zák.a vlastním předáním nepeněžitého vkladu. Místem splacení jesídlo akciové společnosti.5. Zemědělské družstvo Dolní Lukavice jako jediný akcionář budejako jediný upisovat všechny nově emitované akcie svýmnepeněžitým vkladem, nebudou upsány obchodníkem s cennými papírydle § 204a odst. 6 obch. zák., ani upisováním akcií bez využitípřednostního práva k jejich úpisu, a proto se nezveřejníinformace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšenízákladního jmění dle § 204a odst. 2 obch. zák., a tedy neurčujese ani místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právotam uvedené a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údajeo vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií,ani se nestanoví místo a lhůta pro upisování akcií bez využitípřednostního práva. 13.12.1999 - 3.2.2000
- A -1. Ostatní stavební objekt na pozemku jiného vlastníka č. parc.st. 120, zapsaný m.j. na LV č. 213 pro obec Řenče, k.ú.Vodokrty, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň-jih2. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. parc. 392 - díl 2 o vým. 1814 m2, č. parc. 393 - díl 2 o vým.1078 m2, č. parc. 394 - díl 2 o vým. 606 m2, č. parc. 395 - díl2 o vým. 226 m2, č. parc. 433 - díl 2 o vým. 131 m2, č. parc.442 - díl 2 o vým. 87 m2, č. parc. 443 - díl 2 o vým. 60m2, č.parc. 452 - díl 2 o vým. 27 m2, č. parc. 453 - díl 2 o vým. 11m2,- to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 366 pro obecŘenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrálníhoúřadu Plzeň-jih.3. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. par. 122/30 o vým. 2975 m2, č. parc. 214/1 o vým. 6157 m2, č.parc. 692/41 o vým 22465 m2, č. parc. 755/17 o vým. 10722 m2, č.parc. 755/18 o vým. 9304 m2,- to vše v k.ú. Dolní Lukavice, zapsané m.j. na LV č. 65 proobec Lukavice, k.ú. Dolní Lukavice v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.4. Pozemky ve zjednodudšené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr (PK), a to:č. parc. 110 o vým. 11762 m2, č. parc. 111 o vým. 324 m2, č.parc. 129 o vým. 963 m2, č. parc. 130 o vým. 4046 m2, č. parc.142 o vým.4478 m2, č. parc. 245 o vým. 15245 m2, č. parc. 274 ovým. 72 m2, č. parc. 275 o vým. 522 m2, č. parc. 276 o vým. 4190m2, č. parc. 286 o vým. 662 m2, č. parc. 289 o vým. 1591 m2, č.parc. 290 o vým. 311 m2, č. parc. 321 o vým. 27281 m2, č. parc.342 o vým. 7985 m2, č. parc. 374/2 o vým. 6555 m2, č. parc. 445o vým. 198 m2, č. parc. 509 o vým. 5251 m2, č. parc. 546 o vým.10976 m2, č. parc. 574/1 - díl 2 o vým. 11 m2, č. parc. 580/2 -díl 2 o vým. 222 m2, č. parc. 581 - díl 2 o vým. 99 m2, č. parc.606 o vým. 511 m2, č. parc. 608 o vým. 5251 m2, č. parc. 613 ovým. 1241 m2, č. parc. 618 o vým. 2897 m2, č.parc. 670 o vým.719 m2- to vše v k.ú. Krasavce, zapsané m.j. na LV č. 65 pro obecDolní Lukavice, k.ú. Krasavce v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň-jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka, č. 1560/99 na částku 1,903.750,-Kč a Ing. JaroslavaMaška, č. 357-49/99 na částku 2,860.820,-Kč 13.12.1999 - 3.1.2000
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 22.6.1999 o zvýšení základního jmění:1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 115,000.000,- Kč, slovyjedno sto patnáct milionů korun českých, na celkovou výši120,000.000,- Kč.2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář aupisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice nepeněžitýmvkladem, jeho předmětem jsou nemovitosti, základní prostředky,movité věci a zásoby vlastních výrobků, vše ve vlastnictvíjediného akcionáře, hospodářsky využitelné dle předmětupodnikání akciové společnosti, a to:-A- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníkač.parc.st.61 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 67 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 68 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 69 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 70 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st.71 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 72 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 77/2 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc.st. 77/310/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 77/411/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/112/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/213/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/314/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc.st. 8615/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 9016/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 77/1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 77/1o vým. 1309 m2- to vše v obci Řenče, v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č.170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka č. 1520/99 na částku 19,842.050,- Kč a ing. JaroslavaMaška č. 327-19/99 na částku 19,888,480,- Kč.-B- 30.7.1999 - 14.9.1999
pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr /PK/ a to:č. parc. 113/1 o vým. 904 m2, č. parc. 113/2 o vým. 833 m2, č.parc. 127 o vým. 1711 m2, č. parc. 268/1 o vým. 3228 m2, č.parc. 268/2 o vým. 351 m2,č. parc. 271 o vým. 2248 m2, č. parc.306 o vým. 4766 m2, č. parc.386 o vým. 3637 m2, č. parc. 387 ovým. 3704 n2, č. parc. 710 o vým. 5179 n2,č. parc. 725 o vým.2751 m2, č.parc. 726 o vým. 2338 m2, č. parc. 741 o vým. 2931m2, č. parc. 754 o vým. 1762 m2, č. parc. 787 o vým 3417 m2, č.parc. 799/1 o vým.1557 m2, č. parc. 802 o vým. 611 m2, č. parc.803/1 o vým.1824 m2, č. parc. 816 o vým. 5844 m2, č. parc. 926/2o vým. 5826 m2, č. parc. 923/3 o vým. 1841 m2, č. parc. 951 ovým. 813 m2, č. parc. 975 o vým. 5183 m2, č. parc. 1011 o vým.2446 m2, č. parc. 1099 o vým. 3787 m2, č.parc. 1187 o vým. 4208m2, č.parc.1221 o vým. 4100 m2, č. parc. 1364 o vým. 7546 ,2- to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obecŘenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrtálníhoúřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudku znalců FrantiškaDvořáka č. 1515/99 na částku 234.410,- Kč a ing. Jaroslava Maškač. 335-27/99 na částku 234.410,- Kč.-C- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1/6 2/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 92 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 94 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 95 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 134 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/3 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/110/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/211/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/312/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 1/5, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/5 o výměře 467 m213/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 89 pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 89 o výměře 688 m214/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 90, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st 90 o výměře 138 m215/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 91, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 91 o výměře 681 m216/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 93, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 93 o výměře 149 m217/pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 164/3 o výměře 32 m218/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 1/4, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/4 o výměře 1102 m2- to vše v 30.7.1999 - 14.9.1999
l/ pozemek - pastvina č. parc. 9/1 o výměře 225 m2, 2/ pozemek -zahrada č. parc. 10/4 o výměře 75 m2, 3/ pozemek - louka č.parc. 128 o výměře 5722 m2, 4/ pozemky ve zjednodušené evidenci- parcely původ pozemkový katastr /PK/ a to.č. parc. 9/2 - část o vým. 606 m2, č. parc. 10 - část o vým.6547 m2, č. parc. 22/1 o vým. 3822 m2, č. parc. 111 o vým. 6612m2, č. parc. 112 o vým. 2135 m2, č. parc. 131 o vým. 2446 m2, č.parc. 190 o vým. 16383 m2, č. parc. 217 o vým. 9818 m2, č. parc.227 - část o vým. 2199 m2, č. parc. 228 - část o vým. 1808 m2,č. parc. 231/1 o vým. 1205 m2, č. parc. 231/2 o vým. 198 m2,č.parc. 232 o vým. 9351 m2, č. parc. 262 o vým. 7769 m2- to vše v k.ú. Snopoušovy a zapsané m .j. na LV č. 65 pro obecDolní Lukavice, k.ú. Snopoušovy v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr.Dvořákač. 1514/99 na částku 193.840,- Kč a ing. Jar. Maška č. 336-28/99na částku 193.840,- Kč.-S-l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1452/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1463/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2054/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2755/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2766/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 316- to vše v obci Předenice, v k.ú. Předenice a zapsané m. j. naLV č. 34 pro obec Předenice, k. ú. Předenice v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1552/99 na částku 2,813.250,- Kč a ing. Jar. Maška č.314-6/99 na částku 4,015.290,- Kč.-T-1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 842/budova domu čp. 2 na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st.1,týž pozemek - zastavěná plocha č. parc.st. l o vým. 1455 m2- to vše v obci Netunice, v k. ú. Netunice a zapsané m. j. na LVč. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1493/99 na částku 3,711.660,- Kč a ing. Jar Maška č. 317-9/99 na částku 3,659.050,- Kč.-U-ovocný sad v k. ú. Nebílovy se všemi součástmi a příslušenstvím,a to technickým zařízením sadu, studnou, venkovními úpravami,trvalými porostyNepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1551/99 na částku 16,047.580,- Kč a ing. Jar. Maška č.342-34/99 na částku 16,215.860,- Kč.-V-1/ prasata v závodu Řenče, 2/ prasata v závodu Dolní Lukavice,3/ prasata v závodu Netunice, 4/ skot v závodu Dolní Lukavice,5/ zásoby vlastní výroby ke zvýšení základního jmění.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců JaroslavaMartínka č. 103 na částku 17,231.607,13 Kč a ing. OttoZwiefelhofera č. 5430/171/99 na částku 17,231.607,13 Kč.l/kolový traktor, SPZ PJ 57-99, 2/ kolový tr 30.7.1999 - 14.9.1999
Rozhodnutí jediného společníka dle § 190 obch. zák. ze dne 22.6.1999 o zvýšení základního jmění:1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 115,000.000,- Kč, slovyjedno sto patnáct milionů korun českých, na celkovou výši120,000.000,- Kč.2. Úpis nově emitovaných akcií provede jediný akcionář aupisovatel Zemědělské družstvo Dolní Lukavice nepeněžitýmvkladem, jeho předmětem jsou nemovitosti, základní prostředky,movité věci a zásooby vlastních výrobků, vše ve vlastnictvíjediného akcionáře, hospodářsky využitelné dle předmětupodnikání akciové společnosti, a to:-A- l/budova technické vybavenosti na pozemku jiného vlastníkač.parc.st.61 2/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 67 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 68 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 69 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 70 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st.71 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 72 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 77/2 9/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc.st. 77/310/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 77/411/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/112/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/213/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 79/314/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc.st. 8615/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 9016/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 77/1, týž pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 77/1o vým. 1309 m2- to vše v obci Řenče, v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č.170 pro obec Řenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců FrantiškaDvořáka č. 1520/99 na částku 19,842.050,- Kč a ing. JaroslavaMaška č. 327-19/99 na částku 19,888,480,- Kč.-B- 29.6.1999 - 30.7.1999
pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkovýkatastr /PK/ a to:č. parc. 113/1 o vým. 904 m2, č. parc. 113/2 o vým. 833 m2, č.parc. 127 o vým. 1711 m2, č. parc. 268/1 o vým. 3228 m2, č.parc. 268/2 o vým. 351 m2,č. parc. 271 o vým. 1148 m2, č. parc.306 o vým. 4766 m2, č. parc.386 o vým. 3637 m2, č. parc. 387 ovým. 3704 n2, č. parc. 710 o vým. 5179 n2,č. parc. 725 o vým.2751 m2, č.parc. 726 o vým. 2338 m2, č. parc. 741 o vým. 2931m2, č. parc. 754 o vým. 1762 m2, č. parc. 787 o vým 3417 m2, č.parc. 799/1 o vým.1557 m2, č. parc. 802 o vým. 611 m2, č. parc.803/1 o vým.1824 m2, č. parc. 816 o vým. 5844 m2, č. parc. 926/2o vým. 5826 m2, č. parc. 923/3 o vým. 1841 m2, č. parc. 951 ovým. 813 m2, č. parc. 975 o vým. 5183 m2, č. parc. 1011 o vým.2446 m2, č. parc. 1099 o vým. 3787 m2, č.parc. 1187 o vým. 4208m2, č.parc.1221 o vým. 4100 m2, č. parc. 1364 o vým. 7546 ,2- to vše v k.ú. Libákovice a zapsané m.j. na LV č. 170 pro obecŘenče, k.ú. Libákovice v katastru nemovitostí u Katastrtálníhoúřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudku znalců FrantiškaDvořáka č. 1515/99 na částku 234.410,- Kč a ing. Jaroslava Maškač. 335-27/99 na částku 234.410,- Kč.-C- l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1/6 2/budova občanské vybavenosti na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 92 3/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 94 4/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 95 5/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 134 6/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/1 7/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/2 8/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 143/3 9/zemědělská hospodářská budeova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/110/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/211/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 146/312/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 1/5, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/5 o výměře 467 m213/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 89 pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 89 o výměře 688 m214/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 90, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st 90 o výměře 138 m215/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 91, pozemek - zastavewná plocha č. parc. st. 91 o výměře 681 m216/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 93, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 93 o výměře 149 m217/pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 164/3 o výměře 32 m218/zemědělská hospodářská budova na pozemku - zastavěné ploše č.parc. st. 1/4, pozemek - zastavěná plocha č. parc. st. 1/4 o výměře 1102 m2- to vše 29.6.1999 - 30.7.1999
l/ pozemek - pastvina č. parc. 9/1 o výměře 225 m2, 2/ pozemek -zahrada č. parc. 10/4 o výměře 75 m2, 3/ pozemek - louka č.parc. 128 o výměře 5722 m2, 4/ pozemky ve zjednodušené evidenci- parcely původ pozemkový katastr (PK/ a to.č. parc. 9/2 - část o vým. 606 m2, č. parc. 10 - část o vým.6547 m2, č. parc. 22/1 o vým. 3822 m2, č. parc. 111 o vým. 6612m2, č. parc. 112 o vým. 2135 m2, č. parc. 131 o vým. 2446 m2, č.parc. 190 o vým. 1683 m2, č. parc. 217 o vým. 9818 m2, č. parc.227 - část o vým. 2199 m2, č. parc. 228 - část o vým. 1808 m2,č. parc. 231/1 o vým. 1205 m2, č. parc. 231/2 o vým. 198 m2,č.parc. 232 o vým. 9351 m2, č. parc. 262 o vým. 7769 m2- to vše v k.ú. Snopoušovy a zapsané m .j. na LV č. 65 pro obecDolní Lukavice, k.ú. Snopoušovy v katastru nemovitostí uKaatastrálního )řadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr.Dvořákač. 1514/99 na částku 193.840,- Kč a ing. Jar. Maška č. 336-28/99na částku 193.840,- Kč.-S-l/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1452/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 1463/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2054/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2755/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 2766/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 316- to vše v obci předenice, v k.ú. Předenice a zapsané m. j. naLV č. 34 pro obec Předenice, k. ú. Předenice v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1552/99 na částku 2,813.250,- Kč a ing. Jar. Maška č.314-6/99 na částku 4,015.290,- Kč.-T-1/zemědělská hospodářská budova na pozemku jiného vlastníka č.parc. st. 842/budova domu čp. 2 na pozemku - zastavěné ploše č. parc. st.1,týž pozemek - zastavěná plocha č. parc.st. l o vým. 1455 m2- to vše v obci Netunice, v k. ú. Neutnice a zapsané m. j. na LVč. 34 pro obec Netunice, k.ú. Netunice v katastru nemovitostí vKatastrálního úřadu Plzeň - jih.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1493/99 na částku 3,711.660,- Kč a ing. Jar Maška č. 317-9/99 na částku 3,659.050,- Kč.-U-ovocný sad v k. ú. Nebílovy se všemi součástmi a příslušenstvím,a to technickým zařízením sadu, studnou, venkovními úpravami,trvalými porostyNepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců Fr. Dvořákač. 1551/99 na částku 16,047.580,- Kč a ing. Jar. Maška č.342-34/99 na částku 16,215.860,- Kč.-V-1/ prasata v závodu Řenče, 2/ prasata v závodu Dolní Lukavice,3/ prasata v závodu Netunice, 4/ skot v závodu Dolní Lukavice,5/ zásoby vlastní výroby ke zvýšení základního jmění.Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky znalců JaroslavaMartínka č. 103 na částku 17,231.607,13 Kč a ing0 OttoZwiefelhofera č. 5430/171/99 na částku 17,231.607,13 Kč.l/kolový traktor, SPZ PJ 57-99, 2/ kolový tr 29.6.1999 - 30.7.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25190539
Obchodní firma: LUKRENA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Přeštice
Vznik první živnosti: 5.3.1999
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25190539
Firma: LUKRENA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Dolní Lukavice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1999

Základní údaje datové schránky

IČO: 25190539
Jméno subjektu: LUKRENA a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: jrhuuwu

Základní údaje DPH

IČO: 25190539
DIČ: CZ25190539
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: LUKRENA a.s.
Sídlo: DOLNÍ LUKAVICE 196 334 44 DOLNÍ LUKAVICE
Zapsal Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Přešticích, Husova 465, PŘEŠTICE, tel.: 377 819 311
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
152637449/0600 1.4.2013
2330570267/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.4.1999

Kontakty na LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 196 , 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
Dolní Lukavice 196, okres Plzeň-jih, PSČ 334 44
4.7.2000
Sídlo: 106 , Čejetice Česká republika
Čejetice 106, okres Strakonice, 386 00
5.3.1999 - 4.7.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 196 NEOAD, Dolní Lukavice 334 44

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Dolní Lukavice 196, okres Plzeň-jih, PSČ 334 44

Obory činností LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 10.3.2010
kovářství, podkovářství 10.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 10.3.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.3.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2009
opravy silničních vozidel 9.7.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.7.2003 - 10.3.2010
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 9.7.2003 - 10.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 9.7.2003 - 10.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 9.7.2003 - 10.3.2010
nákladní vnitrostátní doprava do 3,5 t celkové hmotnosti 9.7.2003 - 10.3.2010
nákladní vnitrostátní doprava nad 3,5 t celkové hmotnosti 9.7.2003 - 10.3.2010
opravy pracovních strojů 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 9.7.2003 - 29.7.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.7.2003 - 29.7.2009
velkoobchod 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 9.7.2003 - 29.7.2009
specializovaný maloobchod 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod tabákovými výrobky 9.7.2003 - 29.7.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.7.2003 - 29.7.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 9.7.2003 - 29.7.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba krmiv a krmných směsí 9.7.2003 - 29.7.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských,nábytku a hraček) 9.7.2003 - 29.7.2009
přípravné práce pro stavby 9.7.2003 - 29.7.2009
zprostředkování obchodu 9.7.2003 - 29.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.7.2003 - 29.7.2009
ubytovací služby 9.7.2003 - 29.7.2009
technické činnosti v dopravě 9.7.2003 - 29.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 9.7.2003 - 29.7.2009
poskytování technických služeb 9.7.2003 - 29.7.2009
pekařství 25.2.2000
hostinská činnost 25.2.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.2.2000
zámečnictví 25.2.2000 - 10.3.2010
kovářství 25.2.2000 - 10.3.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 25.2.2000 - 10.3.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdyproti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 25.2.2000 - 29.7.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 25.2.2000 - 9.7.2003
opravy motorových vozidel 25.2.2000 - 9.7.2003
činnost účetních poradců 25.2.2000 - 9.7.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 25.2.2000 - 9.7.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.2.2000 - 9.7.2003
diagnostická zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin 25.2.2000 - 9.7.2003
zemědělská výroba 5.3.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.3.1999 - 9.7.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny: 1003564097
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: 2 , Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1003564101
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 2 , Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1003564101
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny: 1003564097
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny: 1003564097
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: 2 , Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1003564101
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 334 45 Řenče
Identifikační číslo provozovny: 1003564097
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: 2 , Netunice 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1003564101
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 7 Pekařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1999

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 196 , Dolní Lukavice 334 01
Identifikační číslo provozovny: 1010991621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.2016

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.8.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 8.6.2001

Živnost č. 13 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 10.8.2000

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 9.8.2000

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 8.6.2001

Živnost č. 25 Pekařství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 9.8.2000

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 8.6.2001

Živnost č. 27 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 29 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Těžba dřeva
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Netrval 5.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.8.2014
Ve funkci: od 12.8.2014
Adresa: 172 , 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
č.p. 172, 334 44 Dolní Lukavice
Jméno: Alena Vanišová 5.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.8.2014
Adresa: Libákovice 30 , 334 01 Řenče Česká republika
Libákovice 30, 334 01 Řenče
Jméno: Ing. Pavel Tuháček 27.5.2015
Funkce: místopředseda přestavenstva
Trvání členství: od 12.8.2014
Ve funkci: od 21.4.2015
Adresa: Rozkvetlá 945 , 326 00 Plzeň Česká republika
Rozkvetlá 945/8, Černice, 326 00 Plzeň
Jméno: Zdeňka Šilhánková 5.3.1999 - 3.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Předenice 73 , 332 09 Česká republika
Předenice 73, 332 09
Jméno: Jan Benda 5.3.1999 - 11.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lišice 121 , 334 01 Česká republika
Lišice 121, 334 01
Jméno: Václav Hec 5.3.1999 - 11.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vodokrty 16 , 334 01 Česká republika
Vodokrty 16, 334 01
Jméno: Stanislav Šesták 5.3.1999 - 11.5.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Řenče 59 , 334 45 Česká republika
Řenče 59, 334 45
Jméno: Pavel Mašek 5.3.1999 - 11.5.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dolní Lukavice 202 , 334 44 Česká republika
Dolní Lukavice 202, 334 44
Jméno: Jaromír Hofman 3.2.2000 - 11.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 332 04 Netunice 70 Česká republika
Netunice 70, PSČ 33204
Jméno: Ing. Zdeněk Pašek 11.5.2000 - 9.7.2003
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Řenče - Plevňov 12 , 334 45 Česká republika
Řenče - Plevňov 12, 334 45
Jméno: Jaromír Hofman 11.5.2000 - 12.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2000 do 8.6.2004
Ve funkci: od 3.4.2000 do 8.6.2004
Adresa: Netunice 70 , 332 04 Česká republika
Netunice 70, 332 04
Jméno: Pavel Mašek 11.5.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2000 do 8.6.2004
Adresa: Dolní Lukavice 202 , 334 44 Česká republika
Dolní Lukavice 202, 334 44
Jméno: Ing. Peter Sýkora 11.5.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2000 do 14.9.2004
Adresa: Nad Přehradou 25 , 321 02 Plzeň - Litice Česká republika
Plzeň - Litice, Nad Přehradou 25, PSČ 32102
Jméno: Ing. Zdeněk Pašek 9.7.2003 - 14.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2000 do 8.6.2004
Ve funkci: od 3.4.2000 do 8.6.2004
Adresa: 334 01 Řenče - Plevňov 12 Česká republika
Řenče - Plevňov 12, PSČ 33401
Jméno: Stanislav Šesták 11.5.2000 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2000 do 28.6.2005
Adresa: Řenče 59 , 334 45 Česká republika
Řenče 59, 334 45
Jméno: Ing. Pavel Netrval 12.5.2005 - 4.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2004 do 27.8.2009
Ve funkci: od 8.6.2004 do 27.8.2009
Adresa: 172 , 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
Dolní Lukavice 172, okres Plzeň-jih, PSČ 33444
Jméno: Ing. Tomáš Kajl 12.5.2005 - 4.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2004 do 8.9.2009
Ve funkci: od 8.6.2004 do 8.9.2009
Adresa: 334 01 Přeštice - Horní Lukavice 124 Česká republika
Přeštice - Horní Lukavice 124, PSČ 33401
Jméno: Ing. Pavel Tuháček 12.5.2005 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2004 do 27.8.2009
Adresa: Rozkvetlá 8 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Rozkvetlá 8, PSČ 32600
Jméno: Václav Hec 12.5.2005 - 10.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2004 do 21.12.2009
Adresa: 334 01 Vodokrty 16 Česká republika
Vodokrty 16, PSČ 33401
Jméno: Ing. Pavel Netrval 4.11.2009 - 15.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.8.2009
Ve funkci: od 27.8.2009
Adresa: 334 44 Dolní Lukavice 172 Česká republika
Dolní Lukavice 172, PSČ 33444
Jméno: Ing. Pavel Tuháček 4.11.2009 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.8.2009
Adresa: Rozkvetlá 8 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Rozkvetlá 8, PSČ 32600
Jméno: Alena Vanišová 10.3.2010 - 5.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 12.8.2014
Adresa: 334 01 Libákovice 30 Česká republika
Libákovice 30, PSČ 33401
Jméno: Ing. Pavel Netrval 15.8.2013 - 5.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.8.2009 do 12.8.2014
Ve funkci: od 27.8.2009 do 12.8.2014
Adresa: 172 , 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
č.p. 172, 334 44 Dolní Lukavice
Jméno: Ing. Pavel Tuháček 15.8.2013 - 5.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.8.2009 do 12.8.2014
Adresa: Rozkvetlá 945 , 326 00 Plzeň Česká republika
Rozkvetlá 945/8, Černice, 326 00 Plzeň
Jméno: Ing. Pavel Tuháček 5.5.2015 - 27.5.2015
Funkce: člen přestavenstva
Trvání členství: od 12.8.2014
Adresa: Rozkvetlá 945 , 326 00 Plzeň Česká republika
Rozkvetlá 945/8, Černice, 326 00 Plzeň

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Karel Prach 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2013
Adresa: 34 , 334 01 Horní Lukavice Česká republika
č.p. 34, 334 01 Horní Lukavice
Jméno: Marie Holoubková 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2013
Adresa: 69 , 334 01 Řenče Česká republika
č.p. 69, 334 01 Řenče
Jméno: Alena Vochová 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2013
Adresa: 16 , 332 09 Předenice Česká republika
č.p. 16, 332 09 Předenice
Jméno: Jana Zikmundová 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: 72 , 332 04 Nebílovy Česká republika
č.p. 72, 332 04 Nebílovy
Jméno: Petr Šimek 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: 35 , 334 01 Řenče Česká republika
č.p. 35, 334 01 Řenče
Jméno: Petr Brandl 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2013
Adresa: Svatopluka Čecha 208 , 334 42 Chlumčany Česká republika
Svatopluka Čecha 208, 334 42 Chlumčany
Jméno: Petr Bouše 5.3.1999 - 9.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Řenče 9 , 334 45 Česká republika
Řenče 9, 334 45
Jméno: Václav Havránek 25.2.2000 - 9.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 334 01 Dolní Lukavice Česká republika
Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, PSČ 33401
Jméno: Milan Kučera 25.2.2000 - 9.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: 334 01 Snopoušovy 25 Česká republika
Snopoušovy 25, PSČ 33401
Jméno: Karel Prach 5.3.1999 - 12.5.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.1999 do 29.5.2003
Ve funkci: od 5.3.1999 do 29.5.2003
Adresa: Horní Lukavice 34 , 334 01 Česká republika
Horní Lukavice 34, 334 01
Jméno: Jan Hofman 5.3.1999 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.1999 do 14.6.2003
Adresa: Předenice 3 , 332 09 Česká republika
Předenice 3, 332 09
Jméno: Libuše Smolová 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Ve funkci: od 22.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 334 01 Osek 21 Česká republika
Osek 21, PSČ 33401
Jméno: Ing. Petr Brandl 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 334 42 Chlumčany 322 Česká republika
Chlumčany 322, PSČ 33442
Jméno: Václav Houdek 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 47 , 332 04 Netunice Česká republika
Netunice 47, okres Plzeň-jih, PSČ 33204
Jméno: Jana Chárová 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 334 01 Libákovice 13 Česká republika
Libákovice 13, PSČ 33401
Jméno: Miloslav Janda 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 33 , 334 11 Háje Česká republika
Háje 33, okres Příbram, PSČ 33411
Jméno: Zdeňka Šilhánková 25.2.2000 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 29.5.2003
Adresa: 73 , 332 09 Předenice Česká republika
Předenice 73, okres Plzeň-jih, PSČ 33209
Jméno: Václav Havránek 9.7.2003 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.1999 do 14.6.2003
Adresa: 334 44 Dolní Lukavice Česká republika
Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, PSČ 33444
Jméno: Václav Hec 9.7.2003 - 12.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2001 do 8.7.2004
Adresa: 334 01 Vodokrty 16 Česká republika
Vodokrty 16, PSČ 33401
Jméno: František Tolar 9.7.2003 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2001 do 16.9.2006
Adresa: 334 01 Lišice 119 Česká republika
Lišice 119, PSČ 33401
Jméno: Ing. Marie Holoubková 9.7.2003 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2001 do 16.9.2006
Adresa: 334 45 Řenče 69 Česká republika
Řenče 69, PSČ 33445
Jméno: Karel Prach 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003 do 29.8.2008
Adresa: Horní Lukavice 34 , 334 01 Česká republika
Horní Lukavice 34, 334 01
Jméno: Jana Chárová 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2003 do 14.9.2008
Adresa: 334 01 Libákovice 13 Česká republika
Libákovice 13, PSČ 33401
Jméno: Zdeňka Šilhánková 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2003 do 10.5.2005
Adresa: 73 , 332 09 Předenice Česká republika
Předenice 73, okres Plzeň-jih, PSČ 33209
Jméno: Jaroslav Kašpar 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2003 do 14.9.2008
Adresa: 332 04 Netunice 15 Česká republika
Netunice 15, PSČ 33204
Jméno: Marie Puchtová 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2003 do 14.9.2008
Adresa: 334 44 Dolní Lukavice 173 Česká republika
Dolní Lukavice 173, PSČ 33444
Jméno: Václav Špelina 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2003 do 14.9.2008
Adresa: 334 01 Osek 2 Česká republika
Osek 2, PSČ 33401
Jméno: Václav Mašek 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003 do 29.8.2008
Adresa: 334 01 Krasavce 22 Česká republika
Krasavce 22, PSČ 33401
Jméno: Václav Trhlík 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003 do 29.8.2008
Adresa: 334 45 Řenče 41 Česká republika
Řenče 41, PSČ 33445
Jméno: Jana Zikmundová 12.5.2005 - 5.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2003 do 29.8.2008
Adresa: 332 04 Nebílovy 72 Česká republika
Nebílovy 72, PSČ 33204
Jméno: Karel Prach 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 21.6.2013
Adresa: 334 01 Horní Lukavice 34 Česká republika
Horní Lukavice 34, PSČ 33401
Jméno: Ing. Marie Holoubková 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 21.6.2013
Adresa: 334 01 Řenče 69 Česká republika
Řenče 69, PSČ 33401
Jméno: Alena Vochová 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 21.6.2013
Adresa: 332 09 Předenice 16 Česká republika
Předenice 16, PSČ 33209
Jméno: Jana Zikmundová 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008 do 17.5.2013
Adresa: 332 04 Nebílovy 72 Česká republika
Nebílovy 72, PSČ 33204
Jméno: Miloslav Janda 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2008 do 17.5.2013
Adresa: 334 01 Háje 33 Česká republika
Háje 33, PSČ 33401
Jméno: Petr Brandl 5.8.2009 - 1.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 21.6.2013
Adresa: Svatopluka Čecha 208 , 334 42 Chlumčany Česká republika
Chlumčany, Svatopluka Čecha 208, PSČ 33442

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Netrval
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Tuháček
Člen statutárního orgánu: Alena Vanišová

Vlastníci firmy LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 148 000 000 Kč - 12.6.2000
zakladni 128 000 000 Kč - 3.2.2000 - 12.6.2000
zakladni 120 000 000 Kč - 14.9.1999 - 3.2.2000
zakladni 5 000 000 Kč - 5.3.1999 - 14.9.1999

Sbírka Listin LUKRENA a.s. IČO: 25190539

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 890/SL 164 účetní závěrka [2013] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 6.5.2014 25.6.2015 14.10.2015 2
B 890/SL 163 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 6.5.2014 25.6.2015 14.10.2015 4
B 890/SL 162 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 21.4.2014 22.5.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 161 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 12.8.2014 9.4.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 160 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 12.8.2014 9.4.2015 1.6.2015 3
B 890/SL 159 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 16.6.2013 24.9.2013 24.9.2013 2
B 890/SL 158 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 15.6.2013 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 157 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 156 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 23.4.2012 24.9.2013 24.9.2013 2
B 890/SL 155 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Plzni 21.3.2012 24.9.2013 24.9.2013 3
B 890/SL 154 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Plzni 21.3.2012 24.9.2013 24.9.2013 6
B 890/SL 153 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 21.6.2013 24.7.2013 1.8.2013 6
B 890/SL 152 rozhod. o statut. orgánu volby DR Krajský soud v Plzni 17.5.2013 24.7.2013 1.8.2013 2
B 890/SL 151 účetní závěrka [2010]  - příloha Krajský soud v Plzni 8.4.2011 25.6.2013 25.6.2013 10
B 890/SL 150 účetní závěrka [2010]  - rozvaha Krajský soud v Plzni 8.4.2011 25.6.2013 25.6.2013 4
B 890/SL 149 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 8.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 2
B 890/SL 148 výroční zpráva [2010] Krajský soud v Plzni 15.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 3
B 890/SL 147 účetní závěrka [2010]  - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 8.4.2011 20.6.2013 21.6.2013 2
B 890/SL 146 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 3
B 890/SL 145 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 2
B 890/SL 144 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 10
B 890/SL 143 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 2
B 890/SL 142 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.3.2011 11.3.2011 4
B 890/SL 141 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 1
B 890/SL 140 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 139 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 7
B 890/SL 138 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 137 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 7.5.2009 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 136 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 135 účetní závěrka 2001 - příloha Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 134 účetní závěrka 2001 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 133 účetní závěrka 2001 - rozvaha Krajský soud v Plzni 5.3.2002 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 132 účetní závěrka 2002 - příloha Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 131 účetní závěrka 2002 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 130 účetní závěrka 2002 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.3.2003 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 129 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 17.8.2010 17.8.2010 3
B 890/SL 128 účetní závěrka 2003 - příloha Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 6
B 890/SL 127 účetní závěrka 2003 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 2
B 890/SL 126 účetní závěrka 2003 - rozvaha Krajský soud v Plzni 2.3.2004 17.8.2010 17.8.2010 4
B 890/SL 125 podpisové vzory - Alena Vanišová- člen předst. Krajský soud v Plzni 13.1.2010 3.3.2010 10.3.2010 1
B 890/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.8.2009 20.11.2009 23.11.2009 1
B 890/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 27.8.2009 20.11.2009 23.11.2009 3
B 890/SL 122 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 27.6.2008 20.11.2009 23.11.2009 17
B 890/SL 121 notářský zápis Nz 185/2009 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 15.6.2009 20.11.2009 23.11.2009 4
B 890/SL 120 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 12.10.2009 23.10.2009 4.11.2009 2
B 890/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb do DR Krajský soud v Plzni 14.11.2008 18.8.2009 27.8.2009 1
B 890/SL 118 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 3.5.2005 18.8.2009 27.8.2009 1
B 890/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 18.8.2009 27.8.2009 3
B 890/SL 116 notářský zápis Nz 233/2008 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 27.6.2008 18.8.2009 27.8.2009 22
B 890/SL 115 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 5.12.2008 15.5.2009 5.8.2009 6
B 890/SL 114 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 1
B 890/SL 113 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 3
B 890/SL 112 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 6
B 890/SL 111 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 2
B 890/SL 110 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.6.2008 15.9.2008 15.9.2008 4
B 890/SL 99 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 98 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 30.3.2005 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 97 účetní závěrka 2004 - příloha Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 6
B 890/SL 96 účetní závěrka 2004 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 95 účetní závěrka 2004 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.1.2005 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 109 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 108 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 107 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 7
B 890/SL 106 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 105 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 13.2.2007 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 104 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 10.2.2006 31.5.2007 7.6.2007 1
B 890/SL 103 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 30.3.2006 31.5.2007 7.6.2007 3
B 890/SL 102 účetní závěrka 2005 - příloha Krajský soud v Plzni 10.2.2006 31.5.2007 7.6.2007 7
B 890/SL 101 účetní závěrka 2005 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.1.2006 31.5.2007 7.6.2007 2
B 890/SL 100 účetní závěrka 2005 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.1.2006 31.5.2007 7.6.2007 4
B 890/SL 94 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 23.3.2005 11.4.2005 12.4.2005 3
B 890/SL 93 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Plzni 8.6.2004 21.1.2005 12.4.2005 5
B 890/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - volby - DR Krajský soud v Plzni 14.9.2004 21.1.2005 12.4.2005 2
B 890/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - DR Krajský soud v Plzni 8.7.2004 21.1.2005 12.4.2005 2
B 890/SL 90 ostatní - zápis VH+usnesení Krajský soud v Plzni 14.6.2003 21.1.2005 12.4.2005 14
B 890/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 8.6.2004 19.1.2005 12.4.2005 4
B 890/SL 88 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 20.12.2001 21.12.2002 3.1.2003 5
B 890/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 38
B 890/SL 86 notářský zápis Nz 179/2001 - rozh.VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 23
B 890/SL 85 převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH /rozdělení zisku/ Krajský soud v Plzni 16.6.2001 21.12.2002 3.1.2003 6
B 890/SL 84 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 10.3.2001 21.12.2002 3.1.2003 42
B 890/SL 83 posudek znalce č.1740-63/99 Krajský soud v Plzni 11.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 18
B 890/SL 82 posudek znalce posklizňové linky Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 18
B 890/SL 81 posudek znalce č.1739-62/99 Krajský soud v Plzni 9.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 68
B 890/SL 80 posudek znalce traktory a zemědělské stroje Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 67
B 890/SL 79 posudek znalce o odb.posouzení nepeněž.vkladů Krajský soud v Plzni 28.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 40
B 890/SL 78 posudek znalce č.5.430/171/99 Krajský soud v Plzni 28.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 40
B 890/SL 77 posudek znalce č.1551/99 Krajský soud v Plzni 26.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 13
B 890/SL 76 posudek znalce č.342-34/99 Krajský soud v Plzni 15.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 17
B 890/SL 75 posudek znalce č.317-9/99 Krajský soud v Plzni 23.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 26
B 890/SL 74 posudek znalce č.1493/99 Krajský soud v Plzni 20.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 24
B 890/SL 73 posudek znalce č.314-6/99 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 33
B 890/SL 72 posudek znalce č.1552/99 Krajský soud v Plzni 3.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 29
B 890/SL 71 posudek znalce č.336-28/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 70 posudek znalce č.1514/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 69 posudek znalce č.325-17/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 37
B 890/SL 68 posudek znalce č.1554/99 Krajský soud v Plzni 3.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 37
B 890/SL 67 posudek znalce č.334-26/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 66 posudek znalce č.1516/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 65 posudek znalce č.326-18/99 Krajský soud v Plzni 26.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 36
B 890/SL 64 posudek znalce č.1521/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 34
B 890/SL 63 posudek znalce č.319-11/99 Krajský soud v Plzni 2.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 25
B 890/SL 62 posudek znalce č.1509/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 24
B 890/SL 61 posudek znalce č.339-31/99 Krajský soud v Plzni 12.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 60 posudek znalce č.1563/99 Krajský soud v Plzni 27.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 4
B 890/SL 59 posudek znalce č.330-22/99 Krajský soud v Plzni 14.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 7
B 890/SL 58 posudek znalce č.1538/99 Krajský soud v Plzni 6.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 7
B 890/SL 57 posudek znalce č.323-15/99 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 38
B 890/SL 56 posudek znalce č.1511/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 35
B 890/SL 55 posudek znalce č.337-29/99 Krajský soud v Plzni 11.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 54 posudek znalce č.1513/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 4
B 890/SL 53 posudek znalce č.340-32/99 Krajský soud v Plzni 12.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 9
B 890/SL 52 posudek znalce č.1541/99 Krajský soud v Plzni 15.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 8
B 890/SL 51 posudek znalce č.315-7/99 Krajský soud v Plzni 29.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 50 posudek znalce č.1540/99 Krajský soud v Plzni 20.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 49 posudek znalce č.316-8/99 Krajský soud v Plzni 23.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 22
B 890/SL 48 posudek znalce č.1506/99 Krajský soud v Plzni 22.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 19
B 890/SL 47 posudek znalce č.332-24/99 Krajský soud v Plzni 6.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 46 posudek znalce č.1519/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 5
B 890/SL 45 posudek znalce č.328-20/99 Krajský soud v Plzni 9.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 9
B 890/SL 44 posudek znalce č.1535/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 10
B 890/SL 43 posudek znalce č.324-16/99 Krajský soud v Plzni 13.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 14
B 890/SL 42 posudek znalce č.329-21/99 Krajský soud v Plzni 12.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 10
B 890/SL 41 posudek znalce č.1522/99 Krajský soud v Plzni 5.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 11
B 890/SL 40 posudek znalce č.320-12/99 Krajský soud v Plzni 7.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 59
B 890/SL 39 posudek znalce č.1507/99 Krajský soud v Plzni 8.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 54
B 890/SL 38 posudek znalce č.1515/99 Krajský soud v Plzni 25.3.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 37 posudek znalce č.1520/99 Krajský soud v Plzni 1.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 47
B 890/SL 36 posudek znalce č.335-27/99 Krajský soud v Plzni 10.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 6
B 890/SL 35 posudek znalce č.327-19/99 Krajský soud v Plzni 11.4.1999 8.2.2002 17.6.2002 48
B 890/SL 34 ostatní -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 21.5.1999 8.2.2002 17.6.2002 30
B 890/SL 32 notářský zápis Nz 202/2000 - rozh. Krajský soud v Plzni 22.6.2000 18.7.2000 2
B 890/SL 31 notářský zápis -NZ 144/2000 prohl.o úpisu akc Krajský soud v Plzni 19.5.2000 14.6.2000 5
B 890/SL 30 posudek znalce o odb.posouz.výše nepen.vkladů Krajský soud v Plzni 17.5.2000 27
B 890/SL 29 posudek znalce č.5.731/93/2000 Krajský soud v Plzni 31.3.2000 17.5.2000 27
B 890/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 40
B 890/SL 27 notářský zápis -NZ 117/2000 rozh.o zvýšení ZJ Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 12
B 890/SL 26 ostatní -Smlouva o postoupení pohled. Krajský soud v Plzni 12.4.2000 17.5.2000 5
B 890/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -výpis ze zápisu o sch.předst Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 10
B 890/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -usnesení ze sch.doz.rady Krajský soud v Plzni 28.3.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 21 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Plzni 17.5.2000 43
B 890/SL 20 ostatní -Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Plzni 11.4.2000 17.5.2000 2
B 890/SL 16 notářský zápis 1/2000-prohláš.o úpisu akcií Krajský soud v Plzni 5.1.2000 14.2.2000 9
B 890/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.12.1999 14.2.2000 38
B 890/SL 14 ostatní - Prohlášení vkladu (2x) Krajský soud v Plzni 29.12.1999 14.2.2000 9
B 890/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.2.2000 24.1.2000 40
B 890/SL 18 notářský zápis  - NZ 352/99 Krajský soud v Plzni 29.2.2000 21.12.1999 3
B 890/SL 9 posudek znalce č.1560/99 Krajský soud v Plzni 24.9.1999 20.12.1999 22
B 890/SL 8 notářský zápis -NZ 323/99 rozh. o zvýšení ZJ Krajský soud v Plzni 1.12.1999 20.12.1999 11
B 890/SL 13 posudek znalce č.1565/99 Krajský soud v Plzni 27.9.1999 20.12.1999 10
B 890/SL 12 posudek znalce č.1563/99 Krajský soud v Plzni 23.9.1999 20.12.1999 40
B 890/SL 11 posudek znalce 1562/99 Krajský soud v Plzni 29.9.1999 20.12.1999 70
B 890/SL 10 posudek znalce č.1561/99 Krajský soud v Plzni 25.9.1999 20.12.1999 21
B 890/SL 17 notářský zápis  - NZ 337/99 Krajský soud v Plzni 29.2.2000 10.12.1999 12
B 890/SL 6 ostatní -prohlášení vkladu Krajský soud v Plzni 30.7.1999 13.10.1999 73
B 890/SL 5 notářský zápis 148/99-rozh.o zvýš.zákl.jmění Krajský soud v Plzni 22.6.1999 30.6.1999 28
B 890/SL 4 posudek znalce -Seznam znaleckých posudků Krajský soud v Plzni 30.6.1999 2
B 890/SL 3 notářský zápis 44/99-zakl.listina+stanovy Krajský soud v Plzni 10.2.1999 22.3.1999 45
B 890/SL 2 posudek znalce č.309-1/99 Krajský soud v Plzni 30.1.1999 22.3.1999 7
B 890/SL 1 posudek znalce č.1483/99 Krajský soud v Plzni 28.1.1999 22.3.1999 5

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LUKRENA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LUKRENA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.