Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Lověna - družstvo Praha 4 IČO: 00027537

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lověna - družstvo, která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 00027537.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Lověna - družstvo má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Lověna - družstvo se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1951. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 57 osob. Společnost podniká v oboru Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní a nákup, prodej a přeprava střeliva , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Lověna - družstvo IČO: 00027537

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.6.1951
Spisová značka: DrXCIX 115
IČO: 00027537
Obchodní firma: Lověna - družstvo
Právní forma: Družstvo 6.6.1951
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 6.6.1951
Na základě Projektu rozdělení včetně Doplnění projektu ze dne 1.1.2016 družstva s obchodní firmou Lověna - družstvo, se sídlem Praha 4, Modřanská 102/394, PSČ: 147 00, IČ: 000 27 537, a schváleného dne 12.4.2016, formou odštěpení podle § 243 odst.1 písm.b) zákona č. 125/2008 Sb., došlo u družstva s obchodní firmou Lověna - družstvo, se sídlem Praha 4, Modřanská 102/394, PSČ: 147 00, IČ: 000 27 537, k přechodu části jeho jmění na nově vznikající nástupnické družstvo s obchodní firmou Lověna reality - družstvo se sídlem Praha 4, Modřanská 102/394, PSČ: 147 00. 20.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.10.2014
Právní forma: družstvo 10.6.1993 - 3.4.1998
Zapisované jmění: 1 200 000,- Kč 10.6.1993 - 3.4.1998
Výše zákl.členských vkladů: 10 000,- Kč 10.6.1993 - 3.4.1998
Výše nedělitelného fondu: 7 392 750,- Kč 10.6.1993 - 3.4.1998
Způsob jednání a podepisování:Jménem družstva je oprávněn jednat předseda představenstvav jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, pře-depsaná písemná forma, podepisuje předseda a další členpředstavenstva. 10.6.1993 - 3.4.1998
Podepisování za družstvo se děje tak, že k uvedenému obchod-nímu jménu a sídlu družstva, připojí svůj podpis předseda adalší člen představenstva. 10.6.1993 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 18.2.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. 19.2.1992 - 3.4.1998
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních pomě-rů družstva. 19.2.1992 - 3.4.1998
Členský podíl činí Kčs 1000,- Kčs a je splatný do 1 roku odpřijetí za člena. 19.2.1992 - 10.6.1993
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše 5Onásobku členské-ho podílu. 19.2.1992 - 10.6.1993
Představenstvo se skládá z 13 členů. 19.2.1992 - 10.6.1993
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.2.1990 bylpřijat doplněk čl.2 stanov družstva. 17.4.1990 - 3.4.1998
Usnesením shromáždění delegátů konanégo dne 14.10.1988 bylypřijaty nové stanovy družstva, a to s účinností od 1.1.1989. 13.12.1988 - 3.4.1998
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.12.1988 - 3.4.1998
Za družstvo podepisuje předseda nebo místopředseda a dalšíčlen představenstva. 13.12.1988 - 10.6.1993
Členský podíl činí Kčs 1000,- a je splatný do 1 roku od při-jetí za člena. 13.12.1988 - 19.2.1992
Usnesením výroční členské schůze ze dne 23.4.1982 byla při-jata změna čl.odst.2/ stanov družstva schválená Českým sva-zem výrobních družstev dne 11.3.1982. 27.9.1982 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1981 byla při-jata změna čl.4 odst.1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g, čl.49písm.a, čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1/ schválená Českýmsvazem výrobních družstev dne 22.6.1981.Podle těchto stanov: Zmeny se týkají vnitřních poměrů druž-stva. 30.7.1981 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze ze dne 4.9.1978 byla přija-ta změna čl.1 odst.2/ stanov družstva schválená Českým sva-zem výrobních družstev dne 22.5.1979 29.5.1979 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze ze dne 14.4.1978 byla při-jata změna čl.43 odst,2, čl.72 odst.2 stanov družstvaschválená Českým svazem výrobních družstev dne 25.9.1978.Podle těchto stanov:Změny uvedené se týkají vnitřnich poměrů družstva. 1.11.1978 - 3.4.1998
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.9.1975 byly přija-ty nové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstevdne 28.11.1975. 5.12.1975 - 3.4.1998
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 5.12.1975 - 3.4.1998
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 letod vzniku členského poměru. 5.12.1975 - 19.2.1992
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 21.9.1973 byla přijatazměna čl.2 odst 1/ stanov družstva, schválená Českým svazemvýrobních družstev dne l.ll.1973. 22.11.1973 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze ze dne 26.března 1971 bylypřijaty změny a doplňky článků 3 odst.1,9 písm f/, 16 a/,36a/ odst.2/, 42 odst.1/ písm.b/, 44 odst. 5/, 48 odst.1/,49 odst.3/ a 59 odst.5/ stanov družstva. Tyto změny bylyschváleny Českým svazem výrobních družstev dne 2.4.1971.Článek 48 odst.l/ stanov nyní: 13.4.1971 - 3.4.1998
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.4.1971 - 3.4.1998
Představenstvo družstva se skládá z 5-11 členů. 13.4.1971 - 19.2.1992
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 16.října 1970 bylypřijaty nové stanovy družstva schválené Českým svazem vý-robních družstev dne 22.10.1970. 20.11.1970 - 3.4.1998
Ostatní změny v nových stanovách se týkají vnitřních poměrůdružstva. 20.11.1970 - 3.4.1998
Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1970 byly přijayzměny a doplňky stanov, schválené Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 13.7.1970 a týkají se vnitřních poměrůdružstva. 29.7.1970 - 3.4.1998
Usnesením členské schůze ze dne 26.4.1968 byly změněny člán-ky 2 odst.1/, 3 odst.1/, 9 odst.1/, vložen nový článek 16a/a změněn čl.59 odst.5/ stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.5.1968 - 3.4.1998
Usnesením členské schůze ze dne 21.4.1967 byly změněny člán-ky 1,2 odst.1/, 6 odst.2/ a 3/, 9 odst.1/ písm.c.d a odst.2/14, 42 odst.1/, 44 odst 4/, nově článek 47 a/, 53 odst3/, 54poslední odstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravyčlánků 3,5,7,8,9,12,13,15,16,36,37,39,49,54,58,63 a 66 sta-nov družstva.Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobníchdružstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstv. 15.5.1967 - 3.4.1998
Usnesením členské schůze ze dne 15.4.1966 byl změněn článek60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 6.5.1966 - 3.4.1998
Usnesením členské schůze ze dne l5.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 30.12.1965s platností od l.ledna 1966. 3.1.1966 - 3.4.1998
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů druž-stva. 3.1.1966 - 3.4.1998
Za družstvo jedná předseda /místopředseda/. 3.1.1966 - 10.6.1993
Za družstvo podpisuje předseda a další člen představenstva. 3.1.1966 - 13.12.1988
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10členů. 3.1.1966 - 13.4.1971
Vymazuje se kolektivní prokurista Václav Novotný, 22.8.1964 - 3.4.1998
Usnesením valné hromady ze dne 12.4.1963 byly změněny člán-ky 30, 33 odst.6/, 34 odst.3/, 36 odst.4/ a 37 stanov druž-stva. 24.4.1963 - 3.4.1998
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 24.4.1963 - 3.4.1998
Usnesením valné hromady družstva konané dne 28.9.1961 a sesouhlasem Městského svazu výrobních družstev v Praze, slou-čilo se bez likvidace podle §§ 36, 37 zák.č.53/1954 Sb. veznění zák.č.20/1956 Sb. ke dni 1.října 1961 toto družstvopřejímající s družstvem: Druno, lidové družstvo nožířův Praze jako družstvem přejímajícím /Do 166/. 13.10.1961 - 3.4.1998
V důsledku sloučení byly změněny články: 1 odst.1/ a2/ a článek 2 odst.3/ stanov družstva. 13.10.1961 - 3.4.1998
Rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 25.9.1958 by-ly přijaty nové stanovy, z nichž vyplývá tato změna: 16.9.1960 - 3.4.1998
Výbor je nyní představenstvem. 16.9.1960 - 3.4.1998
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.9.1960 - 3.4.1998
Usnesením valné hromady ze dne 25.2.1956 byly přijaty novéstanovy. 21.5.1956 - 3.4.1998
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku člen-ského podílu. 21.5.1956 - 19.2.1992
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 21.5.1956 - 5.12.1975
Výbor má 5 až 9 členů. 21.5.1956 - 6.5.1966
Usnesením valné hromady ze dne 8.12.1953 byly přijaty novéstanovy. 23.2.1954 - 3.4.1998
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 23.2.1954 - 3.4.1998
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do 1 roku od při-jetí za člena. 23.2.1954 - 13.12.1988
Zastupování:Družstvo zastupuje předseda výboru nebo jeho zástupce a dal-ší člen výboru. 23.2.1954 - 3.1.1966
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 23.2.1954 - 21.5.1956
Výbor se skládá ze 3 členů. 23.2.1954 - 21.5.1956
Smlouva společenství ze dne 26.3.1950. 6.6.1951 - 3.4.1998
Stanovy lidového družstva přijaty valnou hromadou dne 10.6.1950. 6.6.1951 - 3.4.1998
Stanovy lidového družstva přijaly valnou hromadou dne 10.6.1950.Členský podíl ve výši 1000,- Kčs jest splatný do 1 roku od přije-tí za člena. 6.6.1951 - 23.2.1954
Ručení: do výše dvojnásobku členských podílů. 6.6.1951 - 23.2.1954
Představenstvo se skládá z pěti členů. 6.6.1951 - 23.2.1954
Zastupování družstva: dva členové představenstva společně. 6.6.1951 - 23.2.1954
Podpisování za družstvo: k názvu družstvo připojí své podpisydva členové představenstva. 6.6.1951 - 23.2.1954
Smlouva společenství ze dne 26.3.1990 6.6.1951 - 6.6.1951

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00027537
Obchodní firma: LOVĚNA - družstvo
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.10.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Základní údaje datové schránky

IČO: 00027537
Jméno subjektu: Lověna - družstvo
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: xpaq6dv

Základní údaje DPH

IČO: 00027537
DIČ: CZ00027537
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Lověna - družstvo
Sídlo: Modřanská 394/102 PRAHA 4 - HODKOVIČKY 147 00 PRAHA 47
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, PRAHA 4, tel.: 234 689 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
19-9342680297/0100 13.9.2013
1514011/0100 1.4.2013
CZ5403000000000219180122 13.9.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Lověna - družstvo IČO: 00027537

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Modřanská 394 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Modřanská 394/102, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
7.10.2016
Sídlo: Modřanská 102 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Modřanská 102/394
10.6.1993 - 7.10.2016
Sídlo: Husova 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Husova 9
27.9.1982 - 10.6.1993
Sídlo: Křemencova 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Křemencova 2
29.5.1979 - 27.9.1982
Sídlo: Purkyňova 7 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Purkyňova ul. 7
13.10.1961 - 29.5.1979
Sídlo: Křemencovač 10 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Křemencova ul. č.10
23.2.1954 - 13.10.1961
Sídlo: 792 , Praha II Česká republika
Praha II, čp. 792
6.6.1951 - 23.2.1954

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Modřanská 394/102, Hodkovičky, 14700 Praha 4

Obory činností Lověna - družstvo IČO: 00027537

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 30.10.2014
obráběčství 30.10.2014
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní a nákup, prodej a přeprava střeliva 30.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.10.2014
zámečnictví 10.6.1993 - 30.10.2014
kovoobrábění 10.6.1993 - 30.10.2014
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej aznehodnocování zbraní 10.6.1993 - 30.10.2014
nákup, prodej a přeprava střeliva 10.6.1993 - 30.10.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.6.1993 - 30.10.2014
broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 10.6.1993 - 30.10.2014
výroba nástrojů. 10.6.1993 - 30.10.2014
výroba v odvětví strojírenském, chemickém, kovodělný průmysla zpracování dřeva v těchto oborech:sportovní, lovecké a rybářské potřeby, doplňkové předmětya zařízení pro motoristy, drobné a doplňkové předměty apotřeby související s bydlením a výroba pružin 19.2.1992 - 10.6.1993
maloobchodní a obchodní činnost, nákup loveckých, sportov-ních a obranných zbraní od jiných organizací a občanů, nákupstřeliva, nákup loveckých, sportovních a rybářských potřeb avýstroje, nožířských výrobků, výrobků pro domácnost, dárko-vých předmětů, nákup spotřebního a průmyslového zboží, nákuppoužitého spotřebního a průmyslového zboží od jiných výrob-ních a obchodních organizací a soukromých dodavatelů, jehoprodej ve vlastní obchodní síti event. jiným obchodním orga-nizacím event. soukromým obchodníkům 19.2.1992 - 10.6.1993
vývoj a výroba kulových zbraní pro civilní účely ráže4,5 mm, v nichž je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchunebo jiných plynů 19.2.1992 - 10.6.1993
v odvětví strojírenství a kovodělný průmysl, provádět opra-vářské a údržbářské práce a poskytování služeb obyvatelstvua organizacím v těchto oborech:puškařství, včetně družstvem vyráběných zbraní, přesná me-chanika, nožířství, sportovní potřeby, drobné a doplňkovézařízení pro motorismus, montáž okenních žaluzií, montážčalounění dveří a dveřních zámků 19.2.1992 - 10.6.1993
poradenská, konzultační a reklamní činnost v těchto oborech:puškařství, nožířství, sportovní potřeby, strojírenská a ko-vodělná výroba, zpracování laminátů, spotřební výrobky, prů-zkumy trhu a propagace v oblasti sportovních výrobků 19.2.1992 - 10.6.1993
zahraničně obchodní činnost povolená rozhodnutím FMZO ze dne28.12.1989, čj. 950/6/89 poř.č.844 v rozsahu:prodej zboží a poskytování služeb na území ČSSR za devizovéprostředky zahraničním osobám na základě individuálních ob-jednávek přijímaných v provozovně VD Lověna v Praze 1,Hybernská ul.8 formou prodeje sportovních a loveckých zbranía potřeb a zajištění jejich výroby na zakázku včetně oprava úpravy v sortimentu uvedeném v příloze č.1, která je ne-dílnou součástí povolení 19.2.1992 - 10.6.1993
prodej zboží a poskytování služeb na území ČSFR za devizovéprostředky zahraničním osobám formou prodeje sportovních aloveckých zbraní a potřeb a zajištění jejich výroby na za-kázku včetně oprav a úprav 17.4.1990 - 19.2.1992
rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu zedne 28.12.1989, čj.950/6/89 poř.č.844 byla družstvu povolenazahraničně obchodní činnnost v rozsahu:prodej zboží a poskytování služeb na území ČSSR za devizovéprostředky zahraničním osobám na základě individuálních ob-jednávek přijímaných v provozovně VL Lověna v Praze 1,Hybernská ul.č.8 formou prodeje sportovních a loveckých -zbraní a potřeb a zajištění jejich výroby na zakázku včetněoprav a úpravy v sortimentu uvedeném v příloze č.1, kteráje nedílnou součástí povolení. 17.4.1990 - 19.2.1992
drobné a doplňkové potřeby a předměty související s bydlením 13.12.1988 - 19.2.1992
montáž dveřního těsnění 13.12.1988 - 19.2.1992
montáž dveřních zámků, montáž čalounění dveří a drobné údrž-by v rámci oprav a údržby bytového fondu. 13.12.1988 - 19.2.1992
v odvětví strojírenství a kovodělný průmysl provádět opravá-ské a údržbářské práce a poskytování služeb obyvatelstvu aorganizacím v těchto oborech: puškařství, včetně oprav druž-stvem vyráběných zbraní, nožířství, sportovní potřeby, drob-né a doplňkové zařízení pro motorismus, montáž okenního těs-nění v rámci oprav a údržby bytového fondu a montáž okenníchžaluzií. 22.3.1988 - 19.2.1992
vývoj a výroba kulových zbraní pro civilní účely ráže 4,5 mmv nichž je střela uváděna v pohyb tlakem vzduchu nebo ji-ných plynů 22.3.1988 - 19.2.1992
výroba v odvětví strojírenském, chemickém /laminát/, kovo-dělný průmysl a zpracování dřeva v těchto oborech:sportovní, lovecké a rybářské potřeby, drobné a doplňkovézařízení pro motoristy, kovové těsnění a výroba pružin 7.2.1983 - 19.2.1992
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodejvýrobků souvisejících s poskytovanými službami, nákup lovec-kých, sportovních a obranných zbraní od jiných organizacía občanů a nákup loveckých, sportovních a rybářských potřebavýstroje, nožířských výrobků, výrobků pro domácnost a dár-kových předmětů od jiných organizací a jejich prodej vevlastní obchodní síti. 7.2.1983 - 19.2.1992
v odvětví strojírenství a kovodělný průmysl provádět opra-vářské a údržbářské práce a poskytování služeb obyvatelstvua organizacím v těchto oborech: puškařství, nožířství, spor-tovní potřeby, drobné a doplňkové zařízení pro motorismus,montáž okenního těsnění v rámci oprav a údržby bytového fon-du a montáž okenních žaluzií 7.2.1983 - 22.3.1988
výroba v odvětví strojírenství a kovodělný průmysl v těchtozákladních oborech:sportovní, lovecké a rybářské potřeby, nožířství, drobné za-řízení pro motorismus, kovové těsnění 5.12.1975 - 7.2.1983
v odvětví strojírenství a kovodělný průmysl provádět opra-vářské a údržbářské práce a poskytování služeb obyvatelstvua organizacím v oborech:puškařství, nožířství, sportovní potřeby, drobné zařízenípro motorismus, montáž okenního těsnění v rámci oprav aúdržby bytového fondu 5.12.1975 - 7.2.1983
- maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodejvýrobků souvisejících s poskytovanými službami, nákup lo-veckých, sportovních a ochranných zbraní od jiných organi-zací a občanů a nákup loveckých, sportovních a rybářskýchpotřeb a výstroje, nožířských výrobků a výrobků pro domác-nost od jiných, především družstevních organizací a jejichprodej ve vlastní obchodní síti. 5.12.1975 - 7.2.1983
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví strojíren-ství a kovodělný průmysl, zejména v těchto základních obo-rech: sportovní, lovecké a rybářské potřeby, nožířství 22.11.1973 - 5.12.1975
výroba, údržba, opravy a montáž drobných zařízení pro moto-rismus 22.11.1973 - 5.12.1975
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacích v oborech:puškařství, nožířství a sportovní potřeby 22.11.1973 - 5.12.1975
obchodní činnost související s výrobou a se zajišťovánímslužeb, nákup loveckých, sportovních a ochranných zbraníod jiných organizací a občanů a nákup loveckých, sportov-ních a rybářských potřeb a výstroje, nožířských výrobků avýrobků pro domácnost od jiných, především družstevníchorganizací a jejich prodej ve vlastní obchodní síti. 22.11.1973 - 5.12.1975
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví strojíren-ství a kovodělný průmysl, zejména v těchto základních obo-rech: sportovní, lovecké a rybářské potřeby, nožířství 20.11.1970 - 22.11.1973
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech:puškařství, nožířství a sportovní potřeby 20.11.1970 - 22.11.1973
obchodní činnost a prodej loveckých, sportovních a obrannýchzbraní, loveckých a rybářských potřeb, sportovních a nožíř-ských výrobků nakoupených od jiných organizací, případně ob-čanů, ve vlastní obchodní síti. 20.11.1970 - 22.11.1973
. 6.6.1951 - 3.4.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní a nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Modřanská 394/102 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002466971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Broušení nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Modřanská 394/102 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002466971
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Broušení nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování: 30.12.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Modřanská 394/102 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002466971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.1992

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Modřanská 394/102 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002466971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.1992

Živnost č. 5 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 9.1.2004

Živnost č. 6 Nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 9.1.2004

Živnost č. 7 Nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, ákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Broušení nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava - druh vozidel a SPZ v příloze koncesní listiny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1993
Zánik oprávnění: 16.6.1994
Konec oprávnění: 16.6.1994
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Lověna - družstvo IČO: 00027537

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Zarda 24.8.2016
Funkce: Předseda
Adresa: Pod strání 2221 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Pod strání 2221/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jméno: Vlastimil Mašín 7.10.2016
Funkce: Místopředseda
Adresa: Amforová 1928 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Amforová 1928/13, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Jaroslava Kyptová 7.10.2016
Funkce: Člen
Ve funkci: od 9.2.2005
Adresa: Urbánkova 3360 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Urbánkova 3360/47, Modřany, 143 00 Praha 4
Jméno: František Janata 6.6.1951 - 23.2.1954
Funkce: Členové představenstva
Adresa: V Zátiší 67 , Praha XV. Česká republika
Praha XV., V Zátiší 67
Jméno: Václav Písař 6.6.1951 - 23.2.1954
Adresa: Česká republika
Mlčechvosty, p.Vraňany
Jméno: Jindřich Ruta 6.6.1951 - 23.2.1954
Adresa: V ohradách 3 , Praha III. Česká republika
Praha III., V ohradách č.3
Jméno: Rudolf Petr 6.6.1951 - 23.2.1954
Adresa: Jihovýchodní 2 , Praha - Spořilov Česká republika
Praha - Spořilov, Jihovýchodní 2
Jméno: Milada Škaloudová 6.6.1951 - 23.2.1954
Adresa: Unrra 6 , Praha X. Česká republika
Praha X., Unrra 6
Jméno: Jaroslav Pěkný 23.2.1954 - 21.5.1956
Funkce: zástupce předsedy
Adresa: Oblouková ul 16 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Oblouková ul.16
Jméno: Anna Šofrová 21.5.1956 - 19.5.1958
Funkce: Člen
Adresa: Vršní 535 , Praha-Kobylisy Česká republika
Praha-Kobylisy, Vršní 535
Jméno: Bedřich Novotný 21.5.1956 - 16.9.1960
Funkce: Zástupce předsedy výboru
Adresa: V Hodkovičkách 39 , Praha-Hodkovičky Česká republika
Praha-Hodkovičky, V Hodkovičkách č.39
Jméno: Alois Nýdrle 21.5.1956 - 16.9.1960
Funkce: Člen
Adresa: Jaromírova 2 , Praha-Nusle Česká republika
Praha-Nusle, Jaromírova 2
Jméno: Alois Nýdrle 16.9.1960 - 13.10.1961
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Jaromírova 2 , Praha-Nusle Česká republika
Praha-Nusle, Jaromírova 2
Jméno: Antonín Horák 16.9.1960 - 13.10.1961
Funkce: Člen
Adresa: 276 , Horoměřice u Prahy Česká republika
Horoměřice u Prahy 276
Jméno: František Maršík 16.9.1960 - 13.10.1961
Funkce: Člen
Adresa: R.Luxemburkové 10 , Praha-Smíchov Česká republika
Praha-Smíchov, R.Luxemburkové 10
Jméno: Jaroslav Mašek 13.10.1961 - 24.4.1963
Funkce: Člen
Adresa: Za poštou 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Za poštou 2
Jméno: Věra Kopecká 19.5.1958 - 7.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Neklanova 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 20
Jméno: Marie Voříšková 13.10.1961 - 7.5.1964
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Jilemnického 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jilemnického 6
Jméno: Josef Souček 13.10.1961 - 7.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Husovo nám. 124 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Husovo nám. 124
Jméno: Robert Kocián 13.10.1961 - 7.5.1964
Funkce: Člen
Adresa: Kodaňská 40 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 40
Jméno: Jan Klinger 24.4.1963 - 6.5.1966
Funkce: Člen
Adresa: Na Maninách 23 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Maninách 23
Jméno: Jiří Bureš 6.5.1966 - 17.8.1967
Funkce: Člen
Adresa: Biskupská 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Biskupská 6/1140
Jméno: Václav Krejča 23.2.1954 - 18.5.1968
Funkce: Předseda
Adresa: 19 , Roztoky Česká republika
Roztoky č.19 u Prahy
Jméno: Božena Kinská 16.9.1960 - 18.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: Líbeznická 19 , Praha-Kobylisy Česká republika
Praha-Kobylisy, Líbeznická 19/164
Jméno: Antonín Horák 7.5.1964 - 18.5.1968
Funkce: Zástupce předsedy, místopředs.
Adresa: 276 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice 276
Jméno: Marie Voříšková 7.5.1964 - 18.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: Jilemnického 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jilemnického 6
Jméno: Jaroslav Jandejsek 7.5.1964 - 18.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: U masných krámů 18 , Teplice Česká republika
Teplice, U masných krámů 18/259
Jméno: Luboš Moravec 7.5.1964 - 18.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: V Tůních 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, V Tůních 3
Jméno: Ing. Jiří Bureš 17.8.1967 - 18.5.1968
Funkce: Člen
Adresa: Biskupská 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Biskupská 6/1140
Jméno: Jan Babička 18.5.1968 - 29.7.1970
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Lety č.20,p.Dobřichovice
Jméno: Josef Hoffmann 18.5.1968 - 29.7.1970
Funkce: Člen
Adresa: Nad Kesnerkou 2610 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Kesnerkou 2610/16
Jméno: Miroslav Martinec 18.5.1968 - 13.4.1971
Funkce: Místopředseda
Adresa: Podolská 445 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 445/40
Jméno: Antonín Fencl 18.5.1968 - 13.4.1971
Funkce: Člen
Adresa: Nad Vodovodem 55 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Vodovodem 55
Jméno: Josef Kučera 18.5.1968 - 13.4.1971
Funkce: Člen
Adresa: Velehradská 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Velehradská 23
Jméno: Antonín Horák 29.7.1970 - 13.4.1971
Funkce: Člen
Adresa: 276 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice č.276
Jméno: Jaroslav Voseček 18.5.1968 - 30.4.1971
Funkce: Člen
Adresa: Pod Štárkou 25 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Pod Štárkou 25
Jméno: Jaroslav Voseček 18.5.1968 - 30.4.1971
Funkce: Člen
Adresa: Pod Štárkou 25 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Pod Štárkou 25
Jméno: Miluše Navrátilová 13.4.1971 - 11.10.1971
Funkce: Člen
Adresa: Heleny Malířové 16 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, ul.Heleny Malířové 16
Jméno: Miroslav Martinec 13.4.1971 - 1.4.1974
Funkce: Člen
Adresa: Podolská 445 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 445/40
Jméno: Marta Neumannová 11.10.1971 - 1.4.1974
Funkce: Člen
Adresa: Bělohorská 63 , Praha 6-Břevnov Česká republika
Praha 6-Břevnov, Bělohorská č.63
Jméno: Antonín Kolář 13.4.1971 - 5.12.1975
Funkce: Člen
Adresa: Pohraniční stráže 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pohraniční stráže č.1
Jméno: Marie Voříšková 29.7.1970 - 1.7.1977
Funkce: Člen
Adresa: Jilemnického 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jilemnického 6
Jméno: Jiřina Linhartová 1.4.1974 - 1.7.1977
Funkce: Člen
Adresa: Pionýrů 1422 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pionýrů 1422/47
Jméno: Antonín Horák 13.4.1971 - 1.4.1980
Funkce: Místopředseda
Adresa: 276 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice č.276
Jméno: Václav Písař 13.4.1971 - 1.4.1980
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Mlčechvosty č.65,p.Vraňany
Jméno: Marie Poštová 1.7.1977 - 1.4.1980
Funkce: Člen
Adresa: Nad Mlynářkou 4 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Mlynářkou 4/1528
Jméno: Václav Krejča 18.5.1968 - 27.9.1982
Funkce: Předseda
Adresa: Jungmannova 199 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Jungmannova 199
Jméno: Miloslav Kunt 1.7.1977 - 27.9.1982
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Třebešice 45,okr.Benešov
Jméno: Václav Zámek 1.4.1974 - 20.11.1985
Funkce: Člen
Adresa: Mezibranská 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Mezibranská 3
Jméno: Luboš Moravec 5.12.1975 - 20.11.1985
Funkce: Člen
Adresa: Česká republika
Nová Ves č.5,okr.Praha-východ
Jméno: Marie Poštová 1.4.1980 - 20.11.1985
Funkce: Místopředseda
Adresa: Nad Mlynářskou 4 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Mlynářskou 4/1528
Jméno: Eva Mertová 1.7.1977 - 30.3.1987
Funkce: Člen
Adresa: Čechova 16 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Čechova 16
Jméno: Jiří Březina 1.4.1980 - 30.3.1987
Funkce: Člen
Adresa: Tyršova 987 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Tyršova 987
Jméno: Marie Stuchlíková 1.4.1980 - 30.3.1987
Funkce: Člen
Adresa: Moldavská 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Moldavská 11
Jméno: Václav Krejča 27.9.1982 - 30.3.1987
Funkce: Předseda
Adresa: Anežky Malé 769 , Praha 4-Háje Česká republika
Praha 4-Háje, ul.Anežky Malé 769
Jméno: Kamil Motejzík 27.9.1982 - 30.3.1987
Funkce: Člen
Adresa: U Smaltovny 25 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Smaltovny 25
Jméno: Václav Zámek 20.11.1985 - 30.3.1987
Funkce: Člen
Adresa: Lublinská 572 , Praha 8-Troja Česká republika
Praha 8-Troja, Lublinská 572/37
Jméno: Jarmila Kramperová 1.7.1977 - 19.2.1992
Funkce: Člen
Adresa: Šlikovva 47 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šlikovva 47
Jméno: Luboš Moravec 20.11.1985 - 19.2.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: V Tůních 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, V Tůních 3
Jméno: Pavel Váňa 20.11.1985 - 19.2.1992
Funkce: Člen
Adresa: Přistoupimská 398 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přistoupimská 398
Jméno: Karel Jizba 30.3.1987 - 19.2.1992
Funkce: Člen
Adresa: Krčská 993 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Krčská 993/57
Jméno: Olga Krupičková 30.3.1987 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Fučíkova 1611 , Teplice II. Česká republika
Teplice II., Fučíkova 1611/10
Jméno: Karel Kot 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Místopředseda
Adresa: Kralovická 96 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Kralovická 96
Jméno: Vladimír Matějů 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Blodkova 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blodkova 4/1476
Jméno: Jaroslav Kobera 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Jaselská 511 , Brandýs n.L Česká republika
Brandýs n.L, Jaselská 511
Jméno: Pavel Kouba 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Jaromírova 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova č.4/487
Jméno: Eva Mertová 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Čechova 16 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Čechova 16
Jméno: Marcela Barnová 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Žárecká 87 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Žárecká 87/1370
Jméno: Václav Šafka 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Přemyslovská 41 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 41
Jméno: Zdeněk Topka 19.2.1992 - 27.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: Jilmová 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 17
Jméno: Zdeněk Topka 19.2.1992 - 27.7.1995
Funkce: Člen
Adresa: Jilmová 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 17
Jméno: Miloš Gross 19.2.1992 - 3.4.1998
Funkce: Člen
Adresa: Jaromírova 28 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 28
Jméno: Jaroslav Denk 27.4.1995 - 3.4.1998
Funkce: Člen
Adresa: Pšenčíkova 672 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pšenčíkova 672
Jméno: Pavel Hübsch 19.2.1992 - 28.8.2000
Funkce: Člen
Adresa: Chodská 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Chodská 10
Jméno: Miloš Gross 3.4.1998 - 28.8.2000
Funkce: Člen
Adresa: Liběšická 983 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Liběšická 983/9
Jméno: Eva Broumová 28.8.2000 - 11.6.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: do 31.3.2005
Adresa: Jetřichovická 740 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jetřichovická 740
Jméno: Petr Zarda 30.3.1987 - 24.8.2016
Funkce: Předseda
Adresa: Pod strání 2221 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod strání 2221
Jméno: Vlastimil Mašín 27.4.1995 - 7.10.2016
Funkce: Místopředseda
Adresa: Favorského 1928 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Favorského 1928
Jméno: Jaroslava Kyptová 21.4.2005 - 7.10.2016
Funkce: Člen
Ve funkci: od 9.2.2005
Adresa: Urbánkova 3360 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Urbánkova 3360

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Václav Novotný 6.6.1951 - 23.2.1954
Adresa: Sámova 7 , Praha XIII. Česká republika
Praha XIII., Sámova 7

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Zarda

Vlastníci firmy Lověna - družstvo IČO: 00027537

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 200 000 Kč - 10.6.1993 - 10.6.1993

Sbírka Listin Lověna - družstvo IČO: 00027537

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCIX 115/SL 46 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením bez data Městský soud v Praze 7.3.2016 8.3.2016 5
DrXCIX 115/SL 45 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 14.5.2015 25.5.2015 4
DrXCIX 115/SL 44 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 14.5.2015 25.5.2015 1
DrXCIX 115/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 710/2014 Městský soud v Praze 16.9.2014 24.10.2014 4.11.2014 21
DrXCIX 115/SL 40 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 5.6.2014 2
DrXCIX 115/SL 41 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 5.6.2014 1
DrXCIX 115/SL 42 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 5.6.2014 2
DrXCIX 115/SL 39 účetní závěrka r. 2012 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 22.4.2013 23.4.2013 2
DrXCIX 115/SL 34 účetní závěrka r. 2012 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 22.4.2013 23.4.2013 2
DrXCIX 115/SL 35 ostatní zpráva mandátové komise Městský soud v Praze 8.4.2013 22.4.2013 23.4.2013 2
DrXCIX 115/SL 36 účetní závěrka r. 2012 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 22.4.2013 23.4.2013 1
DrXCIX 115/SL 37 ostatní prezenč listina Městský soud v Praze 8.4.2013 22.4.2013 23.4.2013 1
DrXCIX 115/SL 38 ostatní zápis výroč. člen.schůze BD Městský soud v Praze 8.4.2013 22.4.2013 23.4.2013 3
DrXCIX 115/SL 31 účetní závěrka r.2011- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 25.2.2013 28.2.2013 2
DrXCIX 115/SL 32 účetní závěrka r.2011- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.2.2013 28.2.2013 2
DrXCIX 115/SL 33 účetní závěrka r.2011- příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.2.2013 28.2.2013 1
DrXCIX 115/SL 28 účetní závěrka 2010 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 13.4.2011 13.4.2011 2
DrXCIX 115/SL 29 účetní závěrka 2010 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 13.4.2011 13.4.2011 2
DrXCIX 115/SL 30 účetní závěrka 2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 13.4.2011 13.4.2011 1
DrXCIX 115/SL 25 účetní závěrka r.2009- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.12.2010 17.12.2010 2
DrXCIX 115/SL 26 účetní závěrka r.2009- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 15.12.2010 17.12.2010 2
DrXCIX 115/SL 27 účetní závěrka r.2009- příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.12.2010 17.12.2010 1
DrXCIX 115/SL 24 ostatní -zápis ze schůze Městský soud v Praze 3.11.2009 6.11.2009 9.11.2009 3
DrXCIX 115/SL 21 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2009 13.5.2009 2
DrXCIX 115/SL 22 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2009 13.5.2009 2
DrXCIX 115/SL 23 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2009 13.5.2009 1
DrXCIX 115/SL 18 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 24.4.2008 24.4.2008 2
DrXCIX 115/SL 19 účetní závěrka 2007 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 24.4.2008 24.4.2008 2
DrXCIX 115/SL 20 ostatní příloha k ÚZ 2007 Městský soud v Praze 27.3.2008 24.4.2008 24.4.2008 1
DrXCIX 115/SL 17 ostatní - zápis z výr.čl.schůze Městský soud v Praze 11.12.2006 1.11.2007 5.11.2007 4
DrXCIX 115/SL 14 účetní závěrka r. 2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 30.7.2007 2
DrXCIX 115/SL 15 účetní závěrka r. 2006 - výkaz zisku Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 30.7.2007 2
DrXCIX 115/SL 16 ostatní - příloha ÚZ 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 30.7.2007 1
DrXCIX 115/SL 13 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 5.6.2006 6.6.2006 0
DrXCIX 115/SL 12 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.12.2005 8.12.2005 0
DrXCIX 115/SL 11 ostatní záp. z mimoř. čl. sch. Městský soud v Praze 11.4.2005 9.5.2005 0
DrXCIX 115/SL 9 ostatní -zápis z čl.schůze Městský soud v Praze 9.2.2005 4.3.2005 23.3.2005 0
DrXCIX 115/SL 10 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.3.2005 4.3.2005 23.3.2005 0
DrXCIX 115/SL 7 účetní závěrka za rok 2002 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2002 19.8.2004 0
DrXCIX 115/SL 8 účetní závěrka za rok 2003 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2003 19.8.2004 0
DrXCIX 115/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001 Městský soud v Praze 2.4.2002 16.12.2003 17.12.2003 0
DrXCIX 115/SL 6 ostatní zápis čl. sch.+ usnes. Městský soud v Praze 20.11.2002 16.12.2003 17.12.2003 0
DrXCIX 115/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 27.12.2001 0
DrXCIX 115/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2001 21.12.2001 27.12.2001 0
DrXCIX 115/SL 4 ostatní -zápis+usnesení z čl.schůze Městský soud v Praze 20.11.2001 21.12.2001 27.12.2001 0
DrXCIX 115/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.1996 0

Hodnocení Lověna - družstvo


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lověna - družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...