LOUDA REALITY a.s. Choťánky IČO: 02144972

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LOUDA REALITY a.s., která sídlí v obci Choťánky a bylo jí přiděleno IČO 02144972.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LOUDA REALITY a.s. se sídlem v obci Choťánky byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .

Základní údaje o LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.9.2013
Spisová značka: B 19331
IČO: 02144972
Obchodní firma: LOUDA REALITY a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.9.2013
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 25.9.2013
Na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveného dne 14. 6. 2016 a schváleného dne 18. 7. 2016 přešla na společnost LOUDA REALITY a.s., jako nástupnickou, část jmění zanikající rozštěpované společnosti CARNOVA s.r.o., IČO 60110236, se síd lem Brno, Komárov, Hněvkovského 603/81, PSČ 617 00. Zbývající část jmění zanikající rozštěpované společnosti CARNOVA s.r.o. přešla na nástupnickou společnost Louda Auto a.s., IČO 46358714, se sídlem Poděbrady, Choťánky 166, PSČ 290 01. 1.8.2016
Na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveného dne 3. 8. 2015 a schváleného dne 14. 9. 2015, přešla na společnost LOUDA REALITY a.s., jako nástupnickou, část jmění zanikající rozštěpované společnosti AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., IČO 402330 49, se sídlem Teplice, Dubská 3106, PSČ 415 01. Zbývající část jmění zanikající rozštěpované společnosti AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o. přešla na nástupnickou společnost Louda Auto a.s., IČO 46358714, se sídlem Poděbrady, Choťánky 166, PSČ 290 01. 1.10.2015
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 17. 6. 2015 a schváleného dne 20. 7. 2015, přešla na společnost LOUDA REALITY a.s., jako nástupnickou, část jmění rozdělované společnosti CAR4WAY a.s., IČO 25131401, se sídlem Choťánky č .p. 166, okres Nymburk, PSČ 290 01. 1.8.2015
Na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveného dne 17. 6. 2015 a schváleného dne 20. 7. 2015, přešla na společnost LOUDA REALITY a.s., jako nástupnickou, část jmění zanikající rozštěpované společnosti AUTO DESIGN VAŇKÁT, s.r.o., IČO 250 58371, se sídlem Polepy čp. 227, okres Kolín, PSČ 280 02. Zbývající část jmění zanikající rozštěpované společnosti AUTO DESIGN VAŇKÁT, s.r.o., přešla na nástupnickou společnost Louda Auto a.s., IČO 46358714, se sídlem Poděbrady, Choťánky 166, PSČ 290 01. 1.8.2015
Na společnost LOUDA REALITY Poděbrady a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LOUDA REALITY s.r.o., IČO 27242188, se sídlem Poděbrady, Hellichova 795, PSČ 290 01. 1.7.2015
Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Snižuje se základní kapitál společnosti z částky 96.000.000, 00 Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) o částku 94.000.000,00 Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých) na konečnou částku 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun český ch) formou úplatného vzetí akcií č. 201-294 z oběhu. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je zamýšlená změna kapitálové struktury společnosti, přičemž účelem snížení základního kapitálu je dosáhnout nižšího podílu vlastního kapitálu společnosti na celkovém investovaném kapitálu. 3. Snížení základního kapitálu bude uskutečněno na základě úplatného vzetí akcií č. 201-294 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) z oběhu za pevně stanovenou částku 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun č eských) za jednu (1) akcii. Akcie budou vzaty z oběhu na základě smlouvy s jediným akcionářem. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři jako kupní cena za akcie vzaté z oběhu. 5. Akcionář předloží akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů od data účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Lhůta pro splacení kupní ceny za akcie je stanovena na 3 (tři) měsíce od data účinnosti snížení základního kapitálu. 7.1.2015 - 18.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 14.8.2014 - 30.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 2 14.8.2014 - 30.1.2015
Valná hromada společnosti BOHEMIA uzavřený investiční fond, a.s., rozhodla dne 10. 12. 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu posílení majetkové struktury pro realizaci dalších projektů s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti. Základní kapitál společnosti, který byl plně splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva milióny korun českých) o částku 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 96.000 .000,-- Kč (slovy: devadesát šest miliónů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 44 (čtyřiceti čtyř) kusů nových kmenových akcií společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva a je omezen předkupním práve m dle stanov. Dosavadní akcie společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je akcionář, Pavel Louda, nar. 23. ledna 1974, bytem Poděbrady III, Puškinova 1101/24, PSČ 290 01. Nepeněžitý vklad spočívá v nemovitostech, a to: 1. v pozemcích zapsaných na LV č. 307 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Libice nad Cidlinou, obec Libice nad Cidlinou: parc.č. 311/3, výměra 6189 m2, orná půda (ZPF); parc.č. 311/9, výměra 115 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; parc.č. 311/10, výměra 1330 m2, orná půda (ZPF). 2. v pozemcích zapsaných na LV č. 335 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Choťánky, obec Choťánky: parc.č. St. 196, výměra 372 m2, zastavěná plocha a nádvoří; parc.č. St. 200, výměra 1445 m2, zastavěná plocha a nádvoří; parc.č. St. 214, výměra 2573 m2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 1061; parc.č. St. 247, výměra 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří; parc.č. 135/1, výměra 11141 m2, orná půda (ZPF); parc.č. 135/2, výměra 290 m2, trvalý travní porost (ZPF); parc.č. 135/3, výměra 180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; parc.č. 135/4, výměra 2061 m2, ostatní plocha, jiná plocha. v budovách zapsaných na LV č. 335 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro katastrální území Choťánky, obec Choťánky: Choťánky, č.p. 166, obč. vyb., na pozemku par.č. St. 196; bez čp/če, obč. vyb., na pozemku par.č. St. 200; bez čp/če, jiná stavba, na pozemku par.č. St. 247. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem, společností Olomoucká znalecká s.r.o., IČO 28646011, se sídlem Bohuňovice, V Dráhách 39, PSČ 783 14, znaleckým ústavem, jmenovaným za tím účelem Městským soudem v Praze č.j. 2Nc 5721/2013-9 dne 6. 11. 2013, právní moc 7. 11. 2013, znaleckým posudkem č. 25-15/2013 ze dne 15. 11. 2013 na částku 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů korun českých). Nepeněžitý vklad je majetkem se zjistitelnou hospodářskou hodnotou a společnost ho může v plném rozsahu využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis činí 14 (čtrnáct) dní ode dne oznámení počátku jejího běhu představenstvem. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií bude předem určenému zájemci zaslán dopisem doručeným na jeho adre su. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření smlouvy o vkladu se společností a současně jeho předáním společnosti s tím, že o tomto předání b ude mezi společností a jím sepsán protokol o předání. 12.12.2013 - 18.12.2013
Na společnost BOHEMIA uzavřený investiční fond, a.s. přešly části jmění rozdělovaných společností: 1) LOUDA REALITY s.r.o., IČO 27242188, se sídlem Poděbrady, Hellichova 795, PSČ 290 01, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotov eném dne 23. října 2013; 2) Autosalon Louda, spol. s r.o., IČO 46358714, se sídlem Poděbrady, Choťánky 166, PSČ 290 01, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 25. listopadu 2013. Zbývající odštěpovaná část jmění rozděl ované společnosti Autosalon Louda, spol. s r.o. přešla na novou nástupnickou společnost Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem Poděbrady, Choťánky 166, PSČ 290 01. 2.12.2013 - 18.12.2013

Aktuální kontaktní údaje LOUDA REALITY a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 02144972
Obchodní firma: LOUDA REALITY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Poděbrady
Vznik první živnosti: 19.1.2015
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 02144972
Firma: LOUDA REALITY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Choťánky
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.9.2013

Kontakty na LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 166 , Choťánky 290 01 25.9.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání resp. činnosti společnosti: (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 30.1.2015
činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 14.8.2014 - 30.1.2015
kolektivní investování 25.9.2013 - 14.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: 200 290 01 Choťánky
Identifikační číslo provozovny: 1011809834
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 166 , Choťánky 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809851
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Hellichova 795 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809842
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 11.9.2017

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: 166 , Choťánky 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809851
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Hellichova 795 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809842
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 200 290 01 Choťánky
Identifikační číslo provozovny: 1011809834
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: 166 , Choťánky 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809851
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Hellichova 795 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1011809842
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 200 290 01 Choťánky
Identifikační číslo provozovny: 1011809834
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Právní a účetnické činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Reklama a průzkum trhu
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Vedení firmy LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o funkci. 30.1.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec 14.8.2014 - 30.1.2015
Jménem společnosti celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 25.9.2013 - 14.8.2014
Jméno: Pavel Louda 30.1.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.12.2014
Ve funkci: od 31.12.2014
Adresa: Puškinova 1101/24, Poděbrady 290 01
Jméno: Jozef Ďurčanský 30.1.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.12.2014
Adresa: Větrná 307, Poděbrady 290 01
Jméno: Vlastimil Bažant 30.1.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.12.2014
Adresa: Průběžná 574/26, Praha 100 00
Jméno: Pavel Louda 25.9.2013 - 14.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Adresa: Puškinova 1101/24, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Jozef Ďurčanský 25.9.2013 - 14.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: do 30.6.2014
Adresa: Větrná 307, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Zdeněk Jirsa 25.9.2013 - 14.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: do 30.6.2014
Adresa: V kruhovce 300, Davle 252 06

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MUDr. Pavla Loudová 25.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2013
Adresa: Puškinova 1101/24, Poděbrady 290 01
Jméno: Drahomíra Loudová 30.1.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2014
Adresa: Puškinova 1101/24, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Petr Lukavec 25.9.2013 - 22.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Adresa: Pražská 825, Sadská 289 12
Jméno: Drahomíra Loudová 25.9.2013 - 14.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: do 30.6.2014
Adresa: Puškinova 1101/24, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Petr Lukavec 22.7.2014 - 14.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 25.9.2013 do 30.6.2014
Adresa: Resslova 899, Sadská 289 12
Jméno: Ing. Jozef Ďurčanský 14.8.2014 - 30.1.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.12.2014
Ve funkci: od 30.6.2014 do 30.12.2014
Adresa: Větrná 307, Poděbrady 290 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jozef Ďurčanský
Člen statutárního orgánu: Pavel Louda
Člen statutárního orgánu: Ing. Vlastimil Bažant

Vlastníci firmy LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 000 000 Kč 100% 1.8.2016
zakladni 2 000 000 Kč 100% 18.5.2015 - 1.8.2016
zakladni 96 000 000 Kč 100% 18.12.2013 - 18.5.2015
zakladni 52 000 000 Kč 100% 2.12.2013 - 18.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 25.9.2013 - 2.12.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 400 29.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 400 1.8.2016 - 29.1.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 94 18.12.2013 - 18.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 2.12.2013 - 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 25.9.2013 - 1.8.2016

Sbírka Listin LOUDA REALITY a.s. IČO: 02144972

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 19331/SL 24 notářský zápis [NZ 267/2015] Městský soud v Praze 14.9.2015 17.9.2015 14
B 19331/SL 23 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.9.2015 17.9.2015 8
B 19331/SL 21 ostatní projekt rozdělení rozštěpením sloučením Městský soud v Praze 3.8.2015 4.8.2015 5.8.2015 7
B 19331/SL 20 zpráva auditora +zahaj.rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2015 20.7.2015 30.7.2015 18
B 19331/SL 19 notářský zápis [NZ 225/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.7.2015 20.7.2015 30.7.2015 23
B 19331/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 20.7.2015 20.7.2015 30.7.2015 16
B 19331/SL 17 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 30.7.2015 25
B 19331/SL 15 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.6.2015 17.6.2015 18.6.2015 7
B 19331/SL 14 notářský zápis [NZ 154/2015] projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 19.5.2015 20.5.2015 21.5.2015 12
B 19331/SL 12 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.11.2013 Městský soud v Praze 30.11.2013 10.9.2014 3.10.2014 40
B 19331/SL 9 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 30.11.2013 29.5.2014 20.6.2014 40
B 19331/SL 8 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 10.12.2013 10.12.2013 13.12.2013 3
B 19331/SL 7 posudek znalce č. 25 - 15/2013 Městský soud v Praze 15.11.2013 10.12.2013 13.12.2013 52
B 19331/SL 6 notářský zápis NZ 467/2013 Městský soud v Praze 10.12.2013 10.12.2013 13.12.2013 12
B 19331/SL 5 posudek znalce č.21-11/2013 Městský soud v Praze 11.10.2013 26.11.2013 5.12.2013 98
B 19331/SL 4 notářský zápis NZ 442/2013 - projekt odštěpení Městský soud v Praze 26.11.2013 26.11.2013 5.12.2013 30
B 19331/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 441/2013 Městský soud v Praze 16.5.2013 29.8.2013 27.9.2013 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LOUDA REALITY a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LOUDA REALITY a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.