Lobos Investment, a.s. Praha IČO: 28508904

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lobos Investment, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28508904.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Lobos Investment, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.1.2009
Spisová značka: B 14938
IČO: 28508904
Obchodní firma: Lobos Investment, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.1.2009
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.1.2009
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých na částku 2 000 105,- Kč, tj. dva miliony jedno sto pět korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno z důvodu a účelu výplaty akcionářům společnosti kvůli překapitalizování společnosti. - základní kapitál se snižuje o částku 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých, a to snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení základního kapitálu z výše uvedeného důvodu se provede sn ížením jmenovité hodnoty akcií a provede se výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou a to tak, že z původní jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 100 000,00 Kč, tj. jedno sto tisíc korun českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 6 515,- Kč, tj. šest tisíc pět set patnáct korun českých. Počet akcií zůstává stejný tedy 307 kusů a změna jmenovité hodnoty se dotkne všech 307 kusů akcií společnosti. Částka 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých bude vyplacena akcionářům dle jejich poměru akcií. Příslušná částka bude zaslána na účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů ve lhůtě še sti měsíců. - Jelikož v důsledku snížení základního kapitálu mají být předloženy společnosti akcie, představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem postupu podle § 525. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541. 1.12.2017
Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 17. 05. 2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Lobos Investment a.s. a jeho přechodu na nástupnickou obchodní společnost LOBOS PROPERTY s.r.o., IČ 055 96 793, se sídlem Českobratrs ké náměstí 285/5, 293 01 Mladá Boleslav. 22.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 18.8.2014 - 1.12.2017
Počet členů správní rady: 1 18.8.2014 - 1.12.2017
Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 13.6.2013 došlo u společnosti SEAGATE a.s., IČ 28396596, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odště pené části jmění na nástupnickou společnost Lobos Investment, a.s., IČ 28508904 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. 17.7.2013
Ing. Martin Vlk, r.č. 760429/3180, bytem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 209, PSČ 293 01, jako jediný akcionář společnosti Lobos Investment, a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení zák ladního kapitálu Společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Lobos Investment, a.s. o částku 28,700.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 30,700.000,- Kč (slovy: třicet milionů sedm set tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Inve stment, a.s., bude provedeno upsáním nových akcií - 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisov anými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kt erým bude stávající jediný akcionář společnosti ? Ing. Martin Vlk, r.č. 760429/3180, bytem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 209/11, PSČ 293 01, který upíše všech 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů nových akcií vydaných v listinné podobě, znějícíc h na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a to jako předem určený zájemce. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Lobos Investment, a.s., IČ: 285 08 904, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne do ručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři ? tj. Ing. Martinu Vlkovi, r.č. 760429/3180, Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 209/11, PSČ: 293 01, do 14 (slovy: čtrnácti ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Investment, a.s., do obchodního rejstříku. Předs tavenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Investment, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodní ho zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vložení nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav, a to konkrétně těchto nemovitostí: bytová jednotka č. 8 a bytová jednotka č. 10 v bytovém domě č.p. 209 nacházející se na stavební parc. č. 943 o výměře 363 m?, druh pozemku: zastavěná plocha, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jedn otce č. 8 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 855/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, o výměře 363m? nacházející se na stavební parc. č. 943 v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav I I, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 10 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 1888/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nachá zející se na stavební parc. č. 943, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jed notky č. 8 a č. 10 v bytovém domě č.p. 209 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1954/3911 jak zapsáno na listu vlastnictví 17883 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; ? bytová jednotka č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 nacházející se na stavební parc. č. 7148 o výměře 515 m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský k raj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 12 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 9940/113695 na společných částech budovy č.p. 1461, nacházející se na stavební parc. č. 7148, o výměře 515m?, v katastrálním území Mladá Bolesla v, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 spoluvlastnický podíl k pozemku v e výši 1988/22739, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 16221 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; ? rozestavěná stavba, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí, nacházející se na pozemku parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 veden ém Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; ? pozemek parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; ? pozemek parc. č. 46 o výměře 615 m?, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. (dále jen ? Nepeněžitý vklad?) Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku znaleckého ústavu ? společnosti APOGEO Esteem, a.s., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, IČ: 261 03 451, č. 106-89/ 2009, ze dne 31.10.2009, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2009, č.j. 2Nc 5051/2009 ? 7, které nabylo právní moci dne 19.10.2009. Hodnota nepeněžitého vkladu byla v e znaleckém posudku stanovena na částku ve výši 28.780.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých). Předem určený zájemce, Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zátakto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 28. 780.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) splatí Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, dnem, kdy bude společnosti Lobos Investment, a.s., doručeno písemné prohlášení Ing . Martina Vlka, dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a současně budou společnosti Lobos Investment, a.s. předány nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. 855/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, o výměře 363m? nacházející se na stavební parc. č. 943 v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 10 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 1888/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, v katastrálním úz emí Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 8 a č. 10 v bytovém domě č.p. 209 spoluvlast nický podíl k pozemku ve výši 1954/3911 jak zapsáno na listu vlastnictví 17883 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; bytová jednotka č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 nacházející se na stavební parc. č. 7148 o výměře 515 m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 12 náleží navíc spoluvla stnický podíl ve výši 9940/113695 na společných částech budovy č.p. 1461, nacházející se na stavební parc. č. 7148, o výměře 515m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1988/22739, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 16221 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; rozestavěná stavba, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí, nacházející se na pozemku parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;pracoviště Mladá Boleslav; pracoviště Mladá Boleslav; pozemek parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální praco viště Mladá Boleslav; pozemek parc. č. 46 o výměře 615 m?, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. (dále jen ? Nepeněžitý vklad?) Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku znaleckého ústavu ? společnosti APOGEO Esteem, a.s., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, IČ: 261 03 451, č. 106-89/2009, ze dne 31.10.2009, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2009, č.j. 2Nc 5051/2009 ? 7, které nabylo právní moci dne 19.10.2009. Hod nota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku stanovena na částku ve výši 28.780.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých). Předem určený zájemce, Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 28. 780.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) splatí Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, dnem, kdy bude společnosti Lobos Investment, a.s., doručeno písemné prohlášení Ing . Martina Vlka, dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a současně budou společnosti Lobos Investment, a.s. předány nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. l) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. m) Jediný akcionář přijímá vysvětlení představenstva a schvaluje, že zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém, a to zejména ekonomickém zájmu společnosti. Předmětem podnikání společnosti Lobos Investment, a.s., je pronáje m nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí bude tudíž ve vztahu ke společnosti hospodářsky využitelný. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemovitosti, které jediný akcionář společnosti, Ing. Martin Vlk, zamýšlí vl ožit jako nepeněžitý vklad do společnosti Lobos Investment, a.s., je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, který může společnost využít ve vztahu k předmětu podnikání. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář přijímá vysvětlení představenstva a schvaluje, že zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém, a to zejména ekonomickém zájmu společnosti. Předmětem podnikání společnosti Lobos Investment, a.s., je pronájem n emovitostí, bytů a nebytových prostor. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí bude tudíž ve vztahu ke společnosti hospodářsky využitelný. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemovitosti, které jediný akcionář společnosti, Ing. Martin Vlk, zamýšlí vloži t jako nepeněžitý vklad do společnosti Lobos Investment, a.s., je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, který může společnost využít ve vztahu k předmětu podnikání. 7.12.2009 - 23.12.2009

Aktuální kontaktní údaje Lobos Investment, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28508904
Obchodní firma: Lobos Investment, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 31.8.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28508904
Firma: Lobos Investment, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.1.2009

Kontakty na Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 5.1.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 130 00

Obory činností Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 4.6.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.1.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.8.2009

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel. 18.8.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná navenek jménem společnosti samostatně. 5.1.2009 - 18.8.2014
Jméno: Ing. Martin Vlk 18.8.2014
Ve funkci: od 18.8.2014
Adresa: tř. Václava Klementa 209/11, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Petra Janáková 5.1.2009 - 17.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2009 do 31.8.2009
Adresa: Hurbanova 1305/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Martin Vlk 17.9.2009 - 24.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Ve funkci: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: tř. Václava Klementa 209/11, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Marie Jílková 17.9.2009 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: 21 , 507 23 Dolní Rokytňany Česká republika
Jméno: Michal Vlk 17.9.2009 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: Tř. Václava Klementa 209 , 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: Ing. Martin Vlk 24.11.2013 - 18.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Ve funkci: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: tř. Václava Klementa 209/11, Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vítězslav Hruška 5.1.2009 - 17.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2009 do 31.8.2009
Ve funkci: od 5.1.2009 do 31.8.2009
Adresa: 5. května 234 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Jméno: Ing. Vilém Dostál 5.1.2009 - 17.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2009 do 31.8.2009
Adresa: Josefa Štemberky 98, Lidice 273 54
Jméno: Bc. Michael Zwiener 5.1.2009 - 17.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2009 do 31.8.2009
Adresa: Klicperova 952 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jméno: Mgr. Pavel Motl 17.9.2009 - 10.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2009 do 30.6.2011
Adresa: Malá 341, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Martin Žák 17.9.2009 - 28.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: Krajířova 137/2, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: David Komárek 17.9.2009 - 18.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Ve funkci: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: tř. Václava Klementa 209/11, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Martin Žák 28.5.2014 - 18.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2009 do 18.8.2014
Adresa: Krajířova 137 2, 293 01 Mladá Boleslav Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Vlk

Vlastníci firmy Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 100 Kč 100% 21.4.2018
zakladni 30 700 000 Kč 100% 23.12.2009 - 21.4.2018
zakladni 2 000 000 Kč 100% 5.1.2009 - 23.12.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 515 Kč 307 21.4.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 307 18.8.2014 - 21.4.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 307 11.2.2014 - 18.8.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 307 23.12.2009 - 11.2.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.1.2009 - 23.12.2009

Sbírka Listin Lobos Investment, a.s. IČO: 28508904

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 14938/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 848/2014 Městský soud v Praze 11.8.2014 12.8.2014 19.8.2014 16
B 14938/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 3.2.2014 17.2.2014 25
B 14938/SL 16 notářský zápis NZ 541/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 13.6.2013 25.6.2013 18.7.2013 39
B 14938/SL 15 zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.7.2012 Městský soud v Praze 1.7.2012 25.6.2013 18.7.2013 6
B 14938/SL 14 účetní závěrka [2012] k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 25.6.2013 18.7.2013 4
B 14938/SL 13 notářský zápis NZ 230/2013 Městský soud v Praze 11.3.2013 28.5.2013 27.6.2013 15
B 14938/SL 12 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.5.2013 16.5.2013 8
B 14938/SL 11 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.5.2013 16.5.2013 5
B 14938/SL 10 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.5.2013 16.5.2013 4
B 14938/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.2013 19.3.2013 22.3.2013 25
B 14938/SL 8 ostatní projekt rozdělení odštěpení Městský soud v Praze 13.3.2013 18.3.2013 21.3.2013 23
B 14938/SL 7 ostatní ocenění hodnoty nep.vkladu Městský soud v Praze 23.11.2009 1.12.2009 11.1.2010 14
B 14938/SL 6 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 1.9.2009 21.9.2009 30.9.2009 1
B 14938/SL 5 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 1.9.2009 21.9.2009 30.9.2009 1
B 14938/SL 4 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 1.9.2009 21.9.2009 30.9.2009 1
B 14938/SL 3 notářský zápis NZ 558/2009 Městský soud v Praze 31.8.2009 21.9.2009 30.9.2009 2
B 14938/SL 2 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 15.10.2008 22.12.2008 10.1.2009 2
B 14938/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 662/2008 Městský soud v Praze 6.10.2008 22.12.2008 10.1.2009 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Lobos Investment, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lobos Investment, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.