Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

LIGNA a.s. Praha 1 - Nové Město IČO: 00000914

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LIGNA a.s., která sídlí v obci Praha 1 - Nové Město a bylo jí přiděleno IČO 00000914.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma LIGNA a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem LIGNA a.s. se sídlem v obci Praha 1 - Nové Město byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 32 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(zejména dřevo, papír, celuloza a výrobky průmyslu dřevozpracujícího , Poskytování software a další.

Základní údaje o LIGNA a.s. IČO: 00000914

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.11.1989
Spisová značka: B 26
IČO: 00000914
Obchodní firma: LIGNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.11.1989
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 24.11.1989
Řádná valná hromada společnosti LIGNA a.s. konaná dne 18.5.2016 přijala toto rozhodnutí:1.Ze seznamu akcionářů Společnosti aktuálního ke dni konání této valné hromady vyplývá, že pan Ing. Miroslav Mrňa, nar. 3. 5. 1946, trvale bytem Vodičkova 791/41, Praha 1, Nové Město, je majitelem 3243 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CS0008403242 01, 500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry, označené jako série 00 0010000 CZ0009031860 02, 196 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 03, a 14.688 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, vydaných jako cenné papíry označené jako série 04. Tím doložil, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,2765% základního kapitálu Společnosti a s nimi je spojen cca 95,2765% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že pan Ing. Miroslav Mrňa (dále jen Hlavní akcionář) splňuje i ke dni konání této valné hromady požadavky § 375 zákona o obchodních korporacích, a je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu tohoto ustanovení.2.Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3.Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům protiplnění ve výši 9.370,00 Kč (slovy: devět tisíc tři sta sedmdesát korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 93.700,00 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedm set korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, přičemž přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 4 900-01-2016 ze dne 18. dubna 2016 společnosti Česká znalecká, a. s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, IČO 25 26 01 38, soudním znalcem v oboru ekonomika, který posoudil přiměřenost protiplnění ke dni 29. 2. 2016.4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění prostřednictvím Československé obchodní banky a.s. (dále jen Banka), kterou za tímto účelem pověřil, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 387 zákona o obchodních korporacích předají akcie prostřednictvím Banky Společnosti. Uvedené protiplně 1.6.2016
Valná hromada konaná dne 30.9.2015 rozhodla, že základní kapitál společnosti LIGNA a.s. (dále jen Společnost) se snižuje z dosavadní výše 60,000.000,- Kč o částku 3,241.000,- Kč na konečných 56,759.000,- Kč .a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je, že v majetku Společnosti je 241 kmenových zaknihovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení:Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost 241 kmenových zaknihovaných akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 241.000,- Kč a 300 kmenových listinných akcií na jméno v celkové jmenovité hodnotě 3,000.000,- Kč, které má v majetku, a to tak, že dá příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich zrušení a listinné akcie na jméno zničí. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 3,241.000,- Kč.c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající navrhovanému snížení: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částkaodpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 3,241.000,- Kč, nemůže býtvyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o nisnížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu budetudíž naloženo pouze v účetním smyslu.Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií ve výši 57.457.980,00 Kč bude vypořádán na vrub účtu vlastního kapitálu. Z toho: na vrub účtu 423 Statutární fondy účelový fond ve výši 31.701.953,61 Kč a na vrub účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let ve výši 25.756.026,39 Kč.Valná hromada pověřuje správní radu společnosti k provedení a zařízení všech úkonů nutných dle zákona pro zdárnou realizaci usnesení o snížení základního kapitálu a k zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.10.2015
Počet členů správní rady:3 21.1.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 21.1.2014
Smlouvou ze dne 30.11.1999 byla prodána obchodní společnostiPAVA, spol. s r.o. se sídlem Loučovice, PSČ 382 76, identifi-kační číslo 430 05 501, papírna v Loučovicích jako část podniku. 16.6.2000
Omezená převoditelnost akcií:Převod akcií na jméno je platný teprve po jeho odsouhlasenípředstavenstvem. 19.1.1998 - 11.2.2004
Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949Sb. a zakládá se na státním povolení udělén Federálnímministerstvemm zahraničního obchodu v Praze ze dne 20.11.1989, č.j. 7191/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvemschválených a na usnesení ustavující valné hromady konanédne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státníhonotářství pro Prahu 1 z 21.11.1989, č.j. 1 NZ 285/89a 1 N 344/89. 16.6.1992
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 10.000.000,-Kčs tak,že z této částky připadá 500 akcií na jméno po 10.000,-Kčs a500 akcií zaměstnaneckých po 10.000,-Kčs. 16.6.1992 - 5.10.1994
Obchodní jméno:LIGNA, akciová společnostLIGNA, akcioněrnoe obščestvo (rusky)LIGNA, Limited (anglicky)LIGNA, Aktiengesellchaft (německy)LIGNA, société anonyme (franc.)LIGNA, sociedad anonima (španělsky) 30.3.1992 - 19.1.1998
Akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zaklá-dá se na státním povolení uděleném FMZO v Praze dne 20.11.1989,č.j.7191/62/89, dále na stanovách tímže menisterstvem schválenýcha na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 os-vědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 z 21.11.1989 čj. 1 NZ 285/89 a 1 N 344/89. 24.11.1989 - 16.6.1992
Název společnosti:LIGNA, akciová společnost pro zahraniční obchod (česky)LIGNA, akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo (rusky)LIGNA, Foreign Trade Company Limited (anglicky)LIGNA, Aktiengesellschaft für Aussenhandel (německy)LIGNA, société anonyme pour le commerce extérier (francouzsky)LIGNA, sociedad anónima para el commercio exterior (španělsky) 24.11.1989 - 30.3.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000914
Obchodní firma: LIGNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.4.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Základní údaje datové schránky

IČO: 00000914
Jméno subjektu: LIGNA a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 9kecfs9

Základní údaje DPH

IČO: 00000914
DIČ: CZ00000914
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: LIGNA a.s.
Sídlo: Vodičkova 791/41 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 112 09 PRAHA
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
6410-300001523/0300 1.4.2013
201523/0300 1.4.2013
17754853/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na LIGNA a.s. IČO: 00000914

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vodičkova 791 , 112 09 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 11209
6.6.2002
Sídlo: Vodičkova 41 , 112 09 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 41, PSČ 11209
13.5.1998 - 6.6.2002
Sídlo: Vodičkova 41 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 41, PSČ 11000
24.11.1989 - 13.5.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Vodičkova 791/41, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností LIGNA a.s. IČO: 00000914

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.7.2010
distribuce elektřiny 1.7.2008
obchod selektřinou 1.7.2008
pronájem apůjčování věcí movitých 2.1.2007 - 19.7.2010
výroba papíru a papírenských výrobků 18.11.1999 - 27.9.2000
polygrafická výroba 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
zámečnictví 18.11.1999 - 27.9.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.11.1999 - 27.9.2000
pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetnězajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid,vrátnice) 19.1.1998
vnitrostátní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
mezinárodní zasilatelství 3.9.1996 - 19.7.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.10.1994 - 19.7.2010
poskytování software 5.10.1994 - 19.7.2010
vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek stanovených v rozhod-nutí FMZO ze dne 6.4.1990 č.j.1747/90. 1.7.1991 - 5.10.1994
vývoz a dovoz dřeva, papíru, celulózy a výrobků průmyslu,dřevozpracujícího a papírenského 24.11.1989 - 5.10.1994
dovoz věcí pro čsl.dodavatelské podniky 24.11.1989 - 5.10.1994
poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezpros-tředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětupodnikání 24.11.1989 - 5.10.1994
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1)-3) stanovíFMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni. 24.11.1989 - 1.7.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vodičkova 791/41 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000376621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 19.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Vodičkova 791/39 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000376630
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 30.7.1992

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(zejména dřevo, papír, celuloza a výrobky průmyslu dřevozpracujícího

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí - bytových a nebytových prostor včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (ostraha, úklid, vrátnice)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1998
Zánik oprávnění: 11.7.2000

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1998
Zánik oprávnění: 11.7.2000

Živnost č. 9 Výroba papíru a papírenských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1998
Zánik oprávnění: 11.7.2000

Živnost č. 10 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1998
Zánik oprávnění: 11.7.2000

Živnost č. 11 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1998
Zánik oprávnění: 11.7.2000

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy LIGNA a.s. IČO: 00000914

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 12.10.2015
Funkce: Statutární ředitel
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Ing. Ladislav Řehoř 24.11.1989 - 2.1.1990
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žitná 14 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Žitná 14, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jaroslav Dostál 24.11.1989 - 1.7.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Místecká 721 , 739 21 Paskov Česká republika
Paskov, Místecká 721, PSČ 73921
Jméno: Ing. Vladimír Kramer 24.11.1989 - 1.7.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Sluncové 602 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Sluncové 602, PSČ 18000
Jméno: Ing. Robert Šimurka 24.11.1989 - 1.7.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gaštanova 6 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Štúrovo, Gaštanova 6, PSČ 94301
Jméno: JUDr. Luboš Adamec 2.1.1990 - 1.7.1991
Funkce: Náměstek gen. ředitele
Adresa: Na březince 16 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na březince 16, PSČ 15000
Jméno: František Hanzlík 2.1.1990 - 1.7.1991
Funkce: 2.náměstek gen. ředitele
Adresa: Ruská 18 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 18/460, PSČ 10000
Jméno: Ing. Pavel Dušek 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Šimonova 1109 , 160 00 Praha 6-Řepy II Česká republika
Praha 6-Řepy II, Šimonova 1109, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jan Frey 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na pláni 9 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na pláni 9, PSČ 15000
Jméno: Ing. Tibor Gedeon 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mezilesní 553 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezilesní 553, PSČ 14000
Jméno: František Hanzlík 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ruská 18 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 18/460, PSČ 10000
Jméno: Ing. Vladimír Hrdina 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Štenberkova 8 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Štenberkova 8/1358, PSČ 17000
Jméno: Ing. Zdeněk Píro 24.11.1989 - 30.3.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Foltýnova 19 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 19, PSČ 60200
Jméno: Ing. Petr Čoček 2.1.1990 - 28.4.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: nábř. Bedřicha Engelse 54 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, nábř. Bedřicha Engelse 54, PSČ 12000
Jméno: Dipl.tech. Ernest Pindura 24.11.1989 - 30.4.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zvazácká 42 , Ružomberok Česká republika
Ružomberok, Zvazácká 42, PSČ 3401
Jméno: Ing. Luboš Píša CSc. 24.11.1989 - 30.4.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Prosečné 7 , 543 73 Prosečné Česká republika
Prosečné, Prosečné 7, PSČ 54373
Jméno: Ing. Miroslav Šedek 24.11.1989 - 30.4.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: E. Destinové 42 , 370 01 České Budějovice-Čtyři Dvory Česká republika
České Budějovice-Čtyři Dvory, E. Destinové 42, PSČ 37001
Jméno: Ing. Antonín Kořínek 30.3.1992 - 30.4.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Velkomoravská 8 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Velkomoravská 8, PSČ 69501
Jméno: Ing. Jaromír Spěváček 30.3.1992 - 30.4.1992
Funkce: I.obchodní náměstek
Adresa: Podle Kačerova 17 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podle Kačerova 17, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Miroslav Havlík 30.3.1992 - 8.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Novině 1035 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Novině 1035, PSČ 14000
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 24.11.1989 - 12.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mladé fronty 1623 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mladé fronty 1623, PSČ 14000
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 30.4.1992 - 12.4.1995
Funkce: Generální ředitel
Adresa: Mladé fronty 1623 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mladé fronty 1623
Jméno: Ing. Milan Masák 30.3.1992 - 13.7.1995
Funkce: Člen předst.
Adresa: Rabyňská 746 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 14000
Jméno: Ing. Alexej Krines 30.3.1992 - 13.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tyršova 31 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Tyršova 31, PSČ 78701
Jméno: Ing. Július Mihály 30.3.1992 - 13.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Švermova 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Štúrovo, Švermova 57, PSČ 94301
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 12.4.1995 - 13.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Michnova 1623 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michnova 1623
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 12.4.1995 - 13.7.1995
Funkce: Generální ředitel
Adresa: Michnova 1623 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michnova 1623
Jméno: Ing. Jindřich Šilhavý 30.4.1992 - 3.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jetelová 19 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Jetelová 19
Jméno: Ing. Ladislav Adamec CSc. 13.7.1995 - 11.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Milady Horákové 57 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 57
Jméno: Ing. Juraj Kučera CSc. 13.7.1995 - 11.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jesenského 72 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Štúrovo, Jesenského 72, PSČ 94301
Jméno: Ing. Josef Horák 8.12.1994 - 19.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Londýnská 20 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 20, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jiří Šula 24.11.1989 - 27.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Čajkovského 42 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Čajkovského 42, PSČ 78701
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 19.11.1999 - 27.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Biskupský dvůr 1 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Biskupský dvůr 1, PSČ 11000
Jméno: Ing. Boris Vostrý 3.9.1996 - 8.8.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sartoriova 26 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sartoriova 26
Jméno: Ing. Jan Novák 19.11.1999 - 17.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2002
Adresa: Plešivec II 351 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Plešivec II 351, PSČ 38101
Jméno: Ing. Oldřich Kettner 18.10.2003 - 17.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.6.2002
Adresa: Vodičkova 791 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 791/41
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 13.7.1995 - 5.3.2004
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Michnova 1623 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michnova 1623
Jméno: Ing. Milan Masák 13.7.1995 - 31.8.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.6.2005
Ve funkci: do 22.6.2005
Adresa: Rabyňská 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746/1
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 27.9.2000 - 31.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2005
Adresa: Soukenická 11 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 11000
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 5.3.2004 - 31.8.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 22.6.2005
Ve funkci: do 22.6.2005
Adresa: Vodičkova 791 , Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41
Jméno: Petr Mrňa 17.12.2003 - 28.7.2007
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.6.2007
Adresa: Na Petynce 91 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petynce 91/150, PSČ 16000
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 31.8.2005 - 19.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 22.6.2010
Ve funkci: od 22.6.2005 do 22.6.2010
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Prah 1 - Nové Město Česká republika
Prah 1 - Nové Město, Vodičkova 791, PSČ 11000
Jméno: Ing. Milan Masák 31.8.2005 - 19.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 22.6.2010
Adresa: Rabyňská 746 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 31.8.2005 - 19.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2005 do 22.6.2010
Adresa: Soukenická 11 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 11000
Jméno: Petr Mrňa 28.7.2007 - 11.5.2011
Trvání členství: od 27.6.2007 do 30.3.2011
Adresa: Na Petynce 91 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petynce 91/150, PSČ 16000
Jméno: Miroslav Mrňa 1.7.2008 - 11.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2008 do 30.3.2011
Adresa: Václavské nám. 791 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 791/32, PSČ 11000
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 19.7.2010 - 11.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: Soukenická 11 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Soukenická 11, PSČ 11000
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 11.5.2011 - 25.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: Senovážné náměstí 1565 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné náměstí 1565/6, PSČ 11000
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 19.7.2010 - 21.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Ve funkci: od 22.6.2010
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Prah 1 - Nové Město Česká republika
Prah 1 - Nové Město, Vodičkova 791, PSČ 11000
Jméno: Ing. Milan Masák 19.7.2010 - 21.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: Rabyňská 746 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746/1, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Rudolf Břínek 25.9.2013 - 21.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2010
Adresa: Senovážné náměstí 1565 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Senovážné náměstí 1565/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Ing. Miroslav Mrňa 21.1.2014 - 12.10.2015
Funkce: Statutární ředitel
Adresa: Vodičkova 791 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Antonín Eisenreich 30.4.1992 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Mladenovova 3234 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mladenovova 3234
Jméno: Karel Dostál 30.4.1992 - 13.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Za Opusem 1232 , Praha Česká republika
Praha, Za Opusem 1232
Jméno: Marie Hovorková 30.4.1992 - 27.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Okruhová 590 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Okruhová 590
Jméno: Ing. Alexej Krines 13.7.1995 - 27.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 31 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Tyršova 31, PSČ 78701
Jméno: Ing. Julius Mihály 13.7.1995 - 27.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Švermova 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Štúrovo, Švermova 57, PSČ 94301
Jméno: Ing. Petr Voneš 27.9.2000 - 6.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 5.4.2001
Adresa: Nad Opatovem 2028 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Nad Opatovem 2028/5, PSČ 14900
Jméno: Ing. Alexej Krines 27.9.2000 - 18.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Lužickosrbská 5 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Lužickosrbská 5, PSČ 78701
Jméno: Ing. Julius Mihály 27.9.2000 - 18.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.12.2001
Adresa: Sv. Štefana 57 , 943 01 Štúrovo Česká republika
Štúrovo, Sv. Štefana 57, PSČ 94301
Jméno: JUDr. Ivo Keltner 18.11.2003 - 4.12.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2001 do 9.10.2002
Adresa: Kostnická 477 , 280 00 Kolín Česká republika
Kolín, Kostnická 477, PSČ 28000
Jméno: Ing. Alexej Krines 18.11.2003 - 5.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2001 do 28.7.2005
Adresa: Lužickosrbská 5 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Lužickosrbská 5, PSČ 78701
Jméno: Ing. Július Mihály 4.12.2003 - 5.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2002 do 28.7.2005
Adresa: Sv.Štefana 57 , Štúrovo Slovenská republika
94301 Štúrovo, Sv.Štefana 57
Jméno: Miluše Todorová 6.6.2002 - 10.4.2006
Ve funkci: od 24.4.2001 do 23.3.2006
Adresa: Na Křivině 1362 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křivině 1362, PSČ 14000
Jméno: Ing. Alexej Krines 5.10.2005 - 19.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2005 do 28.7.2010
Ve funkci: od 28.7.2005 do 28.7.2010
Adresa: Lužickosrbská 117 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Lužickosrbská 117/5, PSČ 78701
Jméno: Ing. Július Mihály 5.10.2005 - 19.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2005 do 28.7.2010
Adresa: Sv.Štefana 57 , Štúrovo Slovenská republika
94301 Štúrovo, Sv.Štefana 57
Jméno: Miluše Todorová 10.4.2006 - 11.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2001 do 23.3.2011
Ve funkci: od 23.3.2006 do 23.3.2011
Adresa: Na Křivině 1362 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Na Křivině 1362, PSČ 14100
Jméno: Ing. Július Mihály 19.7.2010 - 11.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2010 do 30.3.2011
Adresa: Sv.Štefana 57 , Štúrovo Slovenská republika
94301 Štúrovo, Sv.Štefana 57
Jméno: Ing. Alexej Krines 19.7.2010 - 21.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2010 do 31.12.2013
Ve funkci: od 28.7.2010 do 31.12.2013
Adresa: Lužickosrbská 117 , 787 01 Šumperk Česká republika
Šumperk, Lužickosrbská 117/5, PSČ 78701
Jméno: Miluše Todorová 11.5.2011 - 21.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 31.12.2013
Ve funkci: do 31.12.2013
Adresa: Na Křivině 1362 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Na Křivině 1362, PSČ 14100
Jméno: JUDr. Josef Neštický 11.5.2011 - 21.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 31.12.2013
Ve funkci: do 31.12.2013
Adresa: Cholupická 460 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Cholupická 460/37

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Samostprokurmiroslav Šedý 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: Hoblířská 1530 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hoblířská 1530/7, PSČ 14000
Jméno: Ing. Samostprokurzdeněk Jahoda 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: K ovčínu 1516 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, K ovčínu 1516, PSČ 18000
Jméno: Ing. Samostprokurvladimír Kramer 2.1.1990 - 1.7.1991
Adresa: U Sluncové 602 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Sluncové 602, PSČ 18000
Jméno: Ing. Samostatprokurisivan Zikmund 2.1.1990 - 30.4.1992
Adresa: Písnická 756 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Písnická 756, PSČ 14000
Jméno: Ing. Samostprokurvladimír Hrdina 2.1.1990 - 30.4.1992
Adresa: Štenberkova 8 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Štenberkova 8/1358, PSČ 17000
Jméno: Ing. Samostprokurmiloš Kubina 1.7.1991 - 30.4.1992
Adresa: Boháčova 864 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boháčova 864, PSČ 14000
Jméno: Ing. Samostprokurvratislav Šlapák 30.4.1992 - 10.10.1993
Adresa: Praha 10 , Na Křivce 1318 Česká republika
Na Křivce 1318, Praha 10
Jméno: Ing. Samostprokurpavel Dušek 2.1.1990 - 5.10.1994
Adresa: Šimonova 1109 , 160 00 Praha 6-Řepy Česká republika
Praha 6-Řepy, Šimonova 1109, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Samostprokurmiroslav Havlík 30.4.1992 - 5.10.1994
Adresa: Na Novině 1035 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Novině 1035
Jméno: Ing. Samostprokuvratislav Šlapák 10.10.1993 - 5.10.1994
Adresa: Na Křivce 1318 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Křivce 1318
Jméno: JUDr. Samostprokzdenka Rieggerová 2.1.1990 - 12.4.1995
Adresa: Mánesova 74 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 74, PSČ 12000
Jméno: Samostatprokurroger Jiroušek 1.7.1991 - 12.4.1995
Adresa: Bubenská 7 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Bubenská 7, PSČ 17000
Jméno: Ing. Radomír Přeček 5.10.1994 - 3.9.1996
Adresa: Učitelská 1582 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Učitelská 1582
Jméno: Ing. Samostprokurvladimír Vála 1.7.1991 - 13.5.1998
Adresa: Čáslavská 1 , 130 00 Praha 3-Vinohrady Česká republika
Praha 3-Vinohrady, Čáslavská 1/179L, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jiří Kerbach 5.10.1994 - 19.11.1999
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno: Ing. Václav Vokatý 12.4.1995 - 19.11.1999
Adresa: Počernická 512 , Praha 10 - Malešice Česká republika
Praha 10 - Malešice, Počernická 512/58

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Mrňa

Vlastníci firmy LIGNA a.s. IČO: 00000914

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 56 759 000 Kč - 8.3.2016
zakladni 60 000 000 Kč - 8.8.2003 - 8.3.2016
zakladni 60 000 000 Kč - 19.1.1998 - 8.8.2003
zakladni 60 000 000 Kč - 5.10.1994 - 19.1.1998
zakladni 50 000 000 Kč - 24.11.1989 - 5.10.1994

Sbírka Listin LIGNA a.s. IČO: 00000914

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 26/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.10.2015 4.12.2015 7.12.2015 8
B 26/SL 99 notářský zápis [NZ 954/2015] Městský soud v Praze 30.9.2015 9.10.2015 14.10.2015 21
B 26/SL 98 notářský zápis [NZ 452/215] Městský soud v Praze 4.5.2015 12.5.2015 19.5.2015 19
B 26/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2015 12.5.2015 14.5.2015 8
B 26/SL 95 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 889/2014 Městský soud v Praze 27.12.2012 17.1.2014 24.1.2014 133
B 26/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 889/2013 Městský soud v Praze 27.12.2013 17.1.2014 22.1.2014 133
B 26/SL 93 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 7.8.2013 40
B 26/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2012 9.10.2012 9.10.2012 15
B 26/SL 91 notářský zápis NZ 471/2012 Městský soud v Praze 23.7.2012 9.10.2012 9.10.2012 38
B 26/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 19.7.2012 40
B 26/SL 89 notářský zápis NZ 413/2012+projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 4.7.2012 10.7.2012 10.7.2012 12
B 26/SL 88 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.1996 30.6.1997 14.10.2011 7
B 26/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ243/1996 Městský soud v Praze 28.6.1996 30.6.1997 14.10.2011 17
B 26/SL 86 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.5.1995 30.6.1997 14.10.2011 8
B 26/SL 85 notářský zápis -NZ26/1994 Městský soud v Praze 5.5.1994 30.6.1997 14.10.2011 3
B 26/SL 84 notářský zápis -NZ213/1992 Městský soud v Praze 17.3.1992 30.6.1997 14.10.2011 10
B 26/SL 83 notářský zápis -NZ98/1990 Městský soud v Praze 18.4.1990 30.6.1997 14.10.2011 3
B 26/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.1997 30.6.1997 14.10.2011 22
B 26/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.1994 30.6.1997 14.10.2011 14
B 26/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.1992 30.6.1997 14.10.2011 11
B 26/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.1990 30.6.1997 14.10.2011 10
B 26/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 13
B 26/SL 77 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 10.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 13
B 26/SL 76 notářský zápis -NZ285/89 Městský soud v Praze 21.11.1989 30.6.1997 14.10.2011 4
B 26/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2011 18.5.2011 16
B 26/SL 73 notářský zápis NZ 224/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 18.5.2011 27
B 26/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 16
B 26/SL 71 notářský zápis NZ 469/2010 Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 52
B 26/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2010 9.9.2010 1
B 26/SL 69 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 2
B 26/SL 68 ostatní představensvo společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 9.9.2010 37
B 26/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 37
B 26/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2009 20.7.2009 43
B 26/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.6.2008 9.7.2009 20.7.2009 35
B 26/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 9.7.2008 44
B 26/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.6.2008 30.6.2008 1
B 26/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2008 30.6.2008 17
B 26/SL 62 notářský zápis -NZ558/08 Městský soud v Praze 10.6.2008 30.6.2008 29
B 26/SL 60 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 12.9.2007 30
B 26/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 59
B 26/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 27.12.2006 0
B 26/SL 57 notářský zápis -NZ923/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 27.12.2006 0
B 26/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 22.6.2006 23.6.2006 51
B 26/SL 55 ostatní -zápis z VH+zpráva DR Městský soud v Praze 1.6.2006 22.6.2006 23.6.2006 30
B 26/SL 53 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2006 10.4.2006 0
B 26/SL 52 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.7.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.4.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 48 ostatní -audit k výroč.zpr. r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 4
B 26/SL 47 ostatní -audit k ÚZ r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 23
B 26/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 33
B 26/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 17.10.2005 0
B 26/SL 42 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 17.10.2005 33
B 26/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 37 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.6.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 36 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.7.2005 26.9.2005 17.10.2005 0
B 26/SL 35 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 26.9.2005 17.10.2005 22
B 26/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 9.8.2004 39
B 26/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 12.2.2004 0
B 26/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 12.2.2004 0
B 26/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 12.2.2004 0
B 26/SL 29 notářský zápis -NZ569/02 Městský soud v Praze 28.6.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 28 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2002 6.1.2004 0
B 26/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ308/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.1.2002 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 20 notářský zápis -NZ307/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 21.11.2003 3.12.2003 0
B 26/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 26/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2000 12.2.2003 0
B 26/SL 15 výroční zpráva -dodatek k roku 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 7.1.2002 0
B 26/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.10.2001 9.11.2001 0
B 26/SL 12 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 18.10.2001 9.11.2001 0
B 26/SL 9 notářský zápis -NZ56/2000 Městský soud v Praze 21.6.2000 16.11.2000 0
B 26/SL 11 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 21.6.2000 16.11.2000 0
B 26/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 19.9.2000 25.9.2000 0
B 26/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ137/98 Městský soud v Praze 1.12.1998 22.11.1999 0
B 26/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 13.7.1999 6.8.1999 0
B 26/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.1999 13.7.1999 6.8.1999 0
B 26/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 25.6.1998 6.8.1999 0
B 26/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ112/98 Městský soud v Praze 4.6.1998 13.7.1999 0
B 26/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ68/97 Městský soud v Praze 13.6.1997 19.1.1998 0

Hodnocení LIGNA a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LIGNA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...