Letiště Praha, a.s. Praha IČO: 28244532

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Letiště Praha, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28244532.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Letiště Praha, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Ostraha majetku a osob , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny a další.

Základní údaje o Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.2.2008
Spisová značka: B 14003
IČO: 28244532
Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 6.2.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.2.2008
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, jako nástupnické společnosti, s obchodní společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČO: 248 21 993, jako zanikající společností, obchodní společností Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 271 74 166, jako zanikající společností, obchodní společností Sky Venture a.s., se sídl em Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČO: 273 61 381, jako zanikající společností, a obchodní společností Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 16008 Praha 6, IČO: 271 05 733, jako zanikající společností, došlo k zániku zanikajících společností Český Aeroholding, a.s., Realitní developerská, a.s., Sky Venture a.s. a Whitelines Industries a.s. bez likvidace a jejich jmění přešla na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s. 1.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.12.2014 - 12.3.2018
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.5.2014 - 1.12.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 2.1.2014
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.6.2012 byla na společnost Czech GH, s.r.o., IČ: 241 82 397, se sídlem Praha 6, K Letišti 57/1049, PSČ 161 00, převedena část podniku společnosti Letiště Praha, a.s., s označením "Handling", a to ke dni 1.9.2012. 13.9.2012
Smlouvou o projedi části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Technics, a.s. se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 16008, IČ: 271 45 573 s označením "odpadové a vodní hospodářs tví", a to ke dni 1.7.2012. 10.9.2012
Smlouvou o prodeji části podniku, uzavřenou dne 23.12.2011 byla na Letiště Praha a.s. převedena část podniku společnosti Czech Airlines Handling, a.s. s označením "Údržba pozemní techniky", a to ke dni 1.1.2012. 1.6.2012
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Letiště Praha, a.s., část obchodního jmění společnosti Letiště Praha, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3.8.2011, p řešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, IČ: 248 21 993. 1.10.2011
r o z h o d n u t í jediného akcionáře v působnosti valné hromady ZA PRVÉ: Ministerstvo prohlašuje, že se v přítomnosti notáře sepisujícího tento zápis řádně seznámilo s písemnou zprávou představenstva obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kurzu nově ups aných akcií (dále jen ?Zpráva představenstva?). Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo souhlasí s důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a výší emisního kurzu uvedenými ve Zprávě představenstva, jelikož zvýšení základního kapitálu se uskutečňuje v rámci privatizační transformace státního podniku Správa Letiště Praha, s.p. ( dále jen ?Správa Letiště Praha?). Ministerstvo jako jediný akcionář společnosti Letiště Praha, a. s. bere na vědomí, že vláda České republiky na základě privatizačního projektu č. 64162, ve znění dodatku č. 1 svým usnesením č. 888 ze dne 9. července 2008 rozhodla, v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, o privatizaci majetku státního podniku Správa Letiště Praha formou jeho vložení do za tím účelem založené akciové společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Privatizační rozhodnutí?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s níže uvedenou výší emisního kurzu, která dle Zprávy představenstva byla stanovena v souladu s Privatizačním rozhodnutím a privatizačním projektem č. 64162 ve znění všech jeho pozdějších změn a dodatku č. 1 k aktualizovanému zakladatelskému Privatizačnímu projektu zpracovanému k datu 31.10.2008 (dále jen ?Privatizační projekt?). Ministerstvo jako jediný akcionář bere na vědomí a souhlasí s tím, že níže uvedeným nepeněžitým vkladem je majetek, kt erý slouží k provozování veřejného mezinárodní letiště Praha-Ruzyně. Ministerstvo souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný k podnikání společnosti Letiště Praha, a. s. Ministerstvo bere na vědomí a souhlasí se Zprávou představenstva v tom, že vklad níže uvedeného nepeněžitého vkladu je uskutečněn v důležitém zájmu společnosti ZA DRUHÉ: Ministerstvo rozhoduje, že základní kapitál společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen ?Letiště Praha, a. s.?), se zvyšuje o 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých), to znamená z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 25.122.271.000 Kč (slovy: dvacet pět mili ard jedno sto dvacet dva miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Letiště Praha, a. s. vydá 25.120.271 kusů (slovy: dvacet pět miliónů jedno sto dvacet tisíc dvě stě sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii, s pořadov ým číslem 2.001 až 25.122.271, představovaných hromadnou listinou č. 2 na jméno o celkové jmenovité hodnotě 25.120.271.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto dvacet miliónů dvě stě sedmdesát jeden tisíc korun českých) /dále jen ?Nové akcie?/. Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže. Nové akcie nelze upisovat na základě veřejné nabídky akcií. Ministerstvo rozhoduje, že upíše všechny Nové akcie níže uvedeným nepeněžitým vkladem a níže uvedeným způsobem. Ministerstvo rozhoduje, že emisní kurz Nových akcií bude upsán Ministerstvem jako předem určeným zájemcem a že při upisování Nových akcií nepeněžitým vkladem se neuplatňuje přednostní právo na úpis akci, jelikož Nové akcie jsou upisovány nepeněžitým vklad em. Emisní kurz všech Nových akcií činí 25.131.354.000 Kč (slovy: dvacet pět miliard jedno sto třicet jedna miliónů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých). Lhůta pro upsání Nových akcií Ministerstvem činí sedmdesát (70) dní a začne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ?Obchodní zákoník?) bude Ministerstvu oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, odeslaným nejpozději první den lhůty pro upisování Nových akcií. Nové akcie Letiště Praha , a. s. budou Ministerstvem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Ministerstvem a Letištěm Praha v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, a to v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurz Nových akcií bude splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Letiště Praha, a. s., na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, ve lhůtě do sedmdesáti (70) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí bý t dle ustanovení § 204 odst. 3 Obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ministerstvo rozhoduje a schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu je veškerý hmotný a nehmotný majetek, s nímž má státní podnik Správa Letiště Praha právo hospodařit ke dni účinnosti vynětí tohoto majetku ze státního podniku Správa Letiště Praha a kter ý je popsán v Privatizačním projektu, tedy zejména hmotný a nehmotný majetek uvedený v příloze č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude Privatizační projekt předložen rejstříkovému soudu. Předmět nepeněžitého vkladu bude na Ministerstvo převeden ke dni účinnosti rozhodnutím Ministerstva dopravy České republiky o vynětí privatizovaného majetku ze Správy Letiště Praha a jeho převodu na Ministerstvo. Ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodní zákoníku se v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nahrazuje oceněním privatizovaného majetku obsaženým v Pri vatizačním projektu. Hodnota nepeněžitého vkladu dle Privatizačního projektu činí 27.643.382.000 Kč (slovy: dvacet sedm miliard šest set čtyřicet tři miliónů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých). Veškeré Nové akcie budou vydány za výše uvedený nepeněžitý vklad. Ministerstvo schvaluje předmět a ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, jímž má být Ministerstvem splacen emisní kurz Nových akcií. ZA TŘETÍ: Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s., částkou 2.512.028.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set dvanáct miliónů dvacet osm tisíc korun českých), jenž odpovídá výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši jeho oceně ní dle Privatizačního projektu a emisního kurzu všech Nových akcií ZA ČTVRTÉ: Ministerstvo rozhoduje, že se tvoří rezervní fond Letiště Praha, a. s. ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni splacení vkladu a hodnotou nepeněžitého vkladu dle tohoto rozhodnutí, dle části druhé tohoto zápisu. Pro vyloučení pochybností Ministerstvo prohlašuje, že částka bude odpovídat rozdílu mezi účetní hodnotou nepeněžitého vkladu ke dni 31. říjnu 2008 dle Privatizačního projektu a účetní hodnotou nepeněžitého vkladu v den účinného splacení vkladu. ZA PÁTÉ: Ministerstvo jako jediný akcionář souhlasí s provedením všech kroků, které musí představenstvo podniknout v souvislosti s vkladem nepeněžitého vkladu do společnosti Letiště Praha, a. s. dle části první až čtvrté tohoto rozhodnutí, a s provedením všech nez bytných kroků spojených s privatizací majetku Správy Letiště Praha, o němž rozhodla vláda České republiky, na základě Privatizačního projektu, Privatizačním rozhodnutím, zejména s uzavřením smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví, která má být uzavře na mezi státním podnikem Správa Letiště Praha a společností Letiště Praha, a. s. 24.11.2008 - 5.12.2008

Aktuální kontaktní údaje Letiště Praha, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28244532
Obchodní firma: Letiště Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 6.2.2008
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 24

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28244532
Firma: Letiště Praha, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 6.2.2008

Kontakty na Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K letišti 1019/6 , Praha 161 00 20.2.2017
Sídlo: K letišti 1019/6 , Praha 161 00 6.2.2008 - 20.2.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K letišti 1019/6, Praha 161 00

Obory činností Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.10.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.10.2018
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.10.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.6.2018
masérské, rekondiční a regenerační služby 11.4.2017
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Václava Havla Praha zahrnujících manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji 1.12.2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.5.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.1.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2012
Ostraha majetku a osob 28.12.2010
Služby soukromých detektivů 28.12.2010 - 7.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková 14.10.2009 - 2.1.2014
provozování veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně 22.6.2009
údržba a opravy leteckých pozemních zařízení 22.6.2009
podnikání v elektronických komunikacích 22.6.2009
obchod s elektřinou 22.6.2009
distribuce elektřiny 22.6.2009
rozvod tepelné energie 22.6.2009
výroba tepelné energie 22.6.2009
výkon zeměměřických činností 22.6.2009
opravy silničních vozidel 22.6.2009
klempířství a oprava karoserií 22.6.2009
zednictví 22.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 22.6.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 22.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.6.2009
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 22.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 22.6.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 22.6.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 22.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.6.2009
vodoinstalatérství, topenářství 22.6.2009
hostinská činnost 22.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.6.2009 - 7.12.2012
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.6.2009 - 7.12.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2008
Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů 25.9.2008 - 28.12.2010
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.7.2008 - 25.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.5.2008 - 25.9.2008
zprostředkování obchodu a služeb 6.2.2008 - 25.9.2008

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.2.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.2.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325703
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325690
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 3
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325681
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 4
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325673
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 5
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325665
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 6
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325657
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.2.2008
Provozovna č. 7
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325649
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 6.2.2008

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.5.2008

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325631
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.1.2009

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325631
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.1.2009

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 9 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 12 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2009

Živnost č. 14 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.1.2009

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.2.2009

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.2.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011747731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.8.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011747723
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.8.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: č. objektu 282 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1004325860
Zahájení provozování: 1.9.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1004325878
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2011

Živnost č. 17 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.2009

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.8.2009

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.5.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: K letišti 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1005508984
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.5.2012

Živnost č. 20 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011747731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009593684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2014

Živnost č. 21 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011503247
Zahájení provozování: 13.3.2017

Živnost č. 22 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.5.2018

Živnost č. 23 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.2018

Živnost č. 24 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.2018

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.2008
Zánik oprávnění: 29.5.2012

Živnost č. 28 Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.5.2008
Zánik oprávnění: 31.12.2008

Živnost č. 29 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2009
Zánik oprávnění: 22.5.2012

Živnost č. 30 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.2009
Zánik oprávnění: 22.5.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Letecká doprava
Činnosti související s leteckou dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 2.1.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 6.2.2008 - 2.1.2014
Jméno: Ing. Václav Řehoř 10.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018
Adresa: 121, Chuderov 400 02
Jméno: Ing. Milan Špaček 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Adresa: Ve Familii 121, Všetaty 277 16
Jméno: Ing. Radek Hovorka 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Adresa: Boloňská 603/21, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Kraus 18.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 1.1.2019
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Mgr. Petr Vlasák 6.2.2008 - 24.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Praha 150 00
Jméno: JUDr.Ing. Jiří Špička 6.2.2008 - 24.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Adresa: Arménská 1369/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Ivan Sedlák 6.2.2008 - 24.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 14.11.2008
Adresa: Randova 3205 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 24.11.2008 - 14.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008
Ve funkci: od 14.11.2008
Adresa: Rošovická 295/7, Praha 190 16
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 24.11.2008 - 22.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 1.2.2010
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Ing. Jiří Pos 24.11.2008 - 17.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008
Adresa: Naardenská 673/4, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Petr Vlasák 24.11.2008 - 3.5.2011
Funkce: první místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 1.4.2011
Ve funkci: od 14.11.2008 do 1.4.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 14.10.2009 - 3.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 1.4.2011
Ve funkci: od 14.11.2008 do 1.4.2011
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 147 00
Jméno: Marta Guthová MBA 22.2.2010 - 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2010 do 1.4.2011
Adresa: U obecního dvora 794/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jiří Pos 17.3.2011 - 7.6.2011
Funkce: druhý místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008
Ve funkci: od 9.3.2011
Adresa: Naardenská 673/4, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Jozef Sinčák MBA 3.5.2011 - 7.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Ing. Martin Hlava 24.11.2008 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 30.4.2012
Adresa: Nové Středokluky 143, Středokluky 252 68
Jméno: Ing. Jiří Kraus 1.6.2012 - 30.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.4.2014
Ve funkci: do 1.4.2014
Adresa: Severní 507, Kladno 272 04
Jméno: Mgr. Jozef Sinčák MBA 7.6.2011 - 23.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 14.11.2013
Ve funkci: od 5.5.2011 do 14.11.2013
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Pos 7.6.2011 - 10.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2008 do 14.11.2013
Ve funkci: od 5.5.2011 do 14.11.2013
Adresa: Naardenská 673/4, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Jozef Sinčák MBA 23.10.2013 - 10.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 14.11.2013
Ve funkci: od 5.5.2011 do 14.11.2013
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Jiří Kraus 30.5.2013 - 12.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.4.2014
Ve funkci: do 1.4.2014
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Jiří Pos 10.12.2013 - 12.5.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 14.11.2013 do 1.4.2014
Ve funkci: od 14.11.2013 do 1.4.2014
Adresa: Naardenská 673/4, Praha 162 00
Jméno: Marta Guthová 10.12.2013 - 12.5.2014
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 12.10.2013 do 1.4.2014
Ve funkci: od 14.10.2013 do 1.4.2014
Adresa: U obecního dvora 794/4, Praha 110 00
Jméno: Marta Guthová 12.5.2014 - 11.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 13.8.2014
Ve funkci: od 1.4.2014 do 13.8.2014
Adresa: U obecního dvora 794/4, Praha 110 00
Jméno: Jiří Pos 12.5.2014 - 31.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 30.9.2014
Ve funkci: od 1.4.2014 do 30.9.2014
Adresa: Naardenská 673/4, Praha 162 00
Jméno: Jiří Kraus 12.5.2014 - 31.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014 do 1.10.2014
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Tomáš Rohlena 31.10.2014 - 5.9.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014
Ve funkci: od 1.10.2014
Adresa: 171, Ptice 252 18
Jméno: Ing. Milan Špaček 31.10.2014 - 19.11.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014
Adresa: Ve Familii 121, Všetaty 277 16
Jméno: Ing. Tomáš Rohlena 5.9.2015 - 19.11.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: od 1.10.2014 do 30.9.2015
Adresa: 171, Ptice 252 18
Jméno: Ing. Jiří Kraus 31.10.2014 - 20.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.10.2014 do 1.2.2017
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Milan Špaček 19.11.2015 - 20.2.2017
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.10.2014
Ve funkci: od 1.10.2015 do 1.2.2017
Adresa: Ve Familii 121, Všetaty 277 16
Jméno: Ing. Jiří Petržilka 1.12.2014 - 12.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2014 do 28.2.2018
Ve funkci: od 1.11.2014
Adresa: Moravská 902/8, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Kraus 20.2.2017 - 12.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.2.2017 do 1.3.2018
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Milan Špaček 20.2.2017 - 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014 do 26.6.2018
Adresa: Ve Familii 121, Všetaty 277 16
Jméno: Ing. Václav Řehoř 20.2.2017 - 10.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2017 do 26.6.2018
Ve funkci: od 1.2.2017 do 26.6.2018
Adresa: 121, Chuderov 400 02
Jméno: JUDr. Petr Pavelec 3.1.2018 - 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018 do 26.6.2018
Adresa: Na Vyhlídce 294, Vyšší Brod 382 73
Jméno: Ing. Radek Hovorka 12.3.2018 - 10.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018 do 26.6.2018
Ve funkci: od 1.3.2018 do 26.6.2018
Adresa: Boloňská 603/21, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Kraus 12.3.2018 - 10.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 26.6.2018
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: Ing. Radek Hovorka 10.7.2018 - 18.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018 do 31.12.2018
Adresa: Boloňská 603/21, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jiří Kraus 10.7.2018 - 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Adresa: Višňová 664, Hřebeč 273 45
Jméno: JUDr. Petr Pavelec 10.7.2018 - 4.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018 do 31.12.2018
Adresa: Na Vyhlídce 294, Vyšší Brod 382 73

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Kamil Pomahač 11.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2017
Adresa: Třebízského 249, Kladno 273 09
Jméno: prof. Jan Švejnar M.A., Ph.D. 4.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2018
Ve funkci: od 16.11.2018
Adresa: Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 120 00
Jméno: Jiří Hošek 4.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2018
Adresa: Pražská 635/29, Buštěhrad 273 43
Jméno: Ing. Petr Šobotník 4.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2017
Adresa: Jeseniova 2861/46, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Minařík 4.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2015
Adresa: Baranova 897/19, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Ondřej Landa 4.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2018
Ve funkci: od 16.11.2018
Adresa: 28. října 836/27, Lovosice 410 02
Jméno: Mgr. Rudolf Vyčichla 6.2.2008 - 19.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2008 do 29.2.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 29.2.2008
Adresa: Masarykova třída 388/38, Teplice 415 01
Jméno: JUDr. Vladimír Kremlík 6.2.2008 - 19.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2008 do 29.2.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 29.2.2008
Adresa: Volutová 2517/4, Praha 158 00
Jméno: Jiří Hodač 6.2.2008 - 24.11.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2008 do 13.11.2008
Ve funkci: od 6.2.2008 do 13.11.2008
Adresa: Dělnická 565, Proboštov 417 12
Jméno: Ing. Libor Tejnil 19.3.2008 - 24.11.2008
Funkce: první místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008
Ve funkci: od 11.3.2008 do 14.11.2008
Adresa: Nad Kolejemi 793, Liberec 460 15
Jméno: Ing. Josef Kubovský 19.3.2008 - 22.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 14.4.2009
Adresa: Vítkova 261/6, Praha 186 00
Jméno: Jiří Hodač 24.11.2008 - 22.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 14.4.2009
Ve funkci: od 14.11.2008 do 14.4.2009
Adresa: Dělnická 565, Proboštov 417 12
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 24.11.2008 - 22.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Petr Rafaj 24.11.2008 - 22.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 14.4.2009
Adresa: F. Linharta 123 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: Ing. Libor Tejnil 24.11.2008 - 22.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 14.4.2009
Adresa: Nad Kolejemi 793, Liberec 460 15
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 22.6.2009 - 14.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009
Adresa: Pod dálnicí 472/6, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 22.6.2009 - 28.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 6.8.2010
Ve funkci: od 20.5.2009 do 6.8.2010
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jiří Kubínek 24.11.2008 - 27.7.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 1.5.2011
Ve funkci: od 14.11.2008 do 1.5.2011
Adresa: V Zahrádkách 1850, Česká Třebová 560 02
Jméno: MUDr. Pavel Bém 24.11.2008 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 1.5.2011
Adresa: V kruhu 172/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Stehlík MBA 24.11.2008 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2008 do 1.5.2011
Adresa: Na Farkáně III 326/26, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Roman Boček MBA 22.6.2009 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 1.5.2011
Adresa: Přední 372, Zvole 252 45
Jméno: Ing. Tomáš Rohlena 22.6.2009 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2009 do 1.5.2011
Adresa: 171 , 252 18 Ptice Česká republika
Jméno: Bc. Jiří Kraus 22.6.2009 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2009 do 1.5.2011
Adresa: Severní 507, Kladno 272 04
Jméno: JUDr. Tomáš Jindra 14.7.2010 - 27.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 1.5.2011
Adresa: Dlouhá 618/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Josef Bubeník 27.7.2011 - 1.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2011 do 31.1.2013
Ve funkci: od 31.5.2011 do 31.1.2013
Adresa: U Nikolajky 174, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miroslav Bernášek 27.7.2011 - 1.3.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2011
Ve funkci: od 31.5.2011 do 1.2.2013
Adresa: Velvarská 1283, Kladno 273 09
Jméno: Eva Hlavová 22.6.2009 - 30.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2009 do 24.4.2013
Adresa: Nové Středokluky 143, Středokluky 252 68
Jméno: Tomáš Jílek 1.3.2013 - 26.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2013
Ve funkci: od 1.2.2013
Adresa: Baarova 2594/4, Plzeň 301 00
Jméno: Miroslav Bernášek 1.3.2013 - 1.12.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2011 do 31.10.2014
Ve funkci: od 1.2.2013 do 31.10.2014
Adresa: Velvarská 1283, Kladno 273 09
Jméno: Tomáš Jílek 26.7.2014 - 1.12.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2013 do 31.10.2014
Ve funkci: od 1.2.2013 do 31.10.2014
Adresa: Nobelova 812/2, Praha 160 00
Jméno: Petr Kováč 1.12.2014 - 10.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2014 do 18.12.2014
Ve funkci: od 31.10.2014 do 18.12.2014
Adresa: K rovinám 544/15, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Alice Undusová 1.12.2014 - 3.4.2015
Funkce: člen dozorří rady
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: Naardenská 672/2, Praha 162 00
Jméno: Alice Undusová 3.4.2015 - 27.4.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2014 do 7.3.2017
Ve funkci: od 31.10.2014 do 7.3.2017
Adresa: Naardenská 672/2, Praha 162 00
Jméno: Eva Hlavová 30.5.2013 - 11.7.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.4.2013 do 26.4.2017
Adresa: Nad Mostem 136, Kněževes 252 68
Jméno: Petr Minařík 3.4.2015 - 4.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2015
Ve funkci: od 2.3.2015 do 16.11.2018
Adresa: Baranova 897/19, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Šobotník 27.4.2017 - 4.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2017
Ve funkci: od 4.4.2017 do 16.11.2018
Adresa: Jeseniova 2861/46, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Václav Řehoř
Člen statutárního orgánu: Jiří Kraus
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Špaček
Člen statutárního orgánu: Radek Hovorka

Vlastníci firmy Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 512 230 000 Kč 100% 1.10.2011
zakladni 25 122 300 000 Kč 100% 5.12.2008 - 1.10.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.2.2008 - 5.12.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 25 122 271 1.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 25 122 271 5.12.2008 - 1.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 6.2.2008 - 5.12.2008

Sbírka Listin Letiště Praha, a.s. IČO: 28244532

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 14003/SL 99 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.9.2015 27.10.2015 20.11.2015 3
B 14003/SL 98 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 24.9.2015 27.10.2015 20.11.2015 4
B 14003/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2015 27.10.2015 20.11.2015 26
B 14003/SL 96 notářský zápis [NZ 750/2015] Městský soud v Praze 24.9.2015 27.10.2015 20.11.2015 11
B 14003/SL 95 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 16.4.2015 29.6.2015 9.7.2015 4
B 14003/SL 94 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 9.7.2015 63
B 14003/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 64
B 14003/SL 91 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.4.2014 5.12.2014 12.12.2014 4
B 14003/SL 90 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.5.2014 5.12.2014 12.12.2014 4
B 14003/SL 89 ostatní záp.z mim.zased.předst. Městský soud v Praze 25.9.2014 11.11.2014 3.12.2014 4
B 14003/SL 88 ostatní záp.z mim.zased.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2014 11.11.2014 3.12.2014 4
B 14003/SL 87 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.10.2014 16.10.2014 4.11.2014 4
B 14003/SL 86 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.9.2014 16.10.2014 4.11.2014 4
B 14003/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.9.2014 16.10.2014 4.11.2014 27
B 14003/SL 84 notářský zápis NZ 967/2014 Městský soud v Praze 25.9.2014 16.10.2014 4.11.2014 11
B 14003/SL 83 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.8.2014 25.8.2014 26.9.2014 3
B 14003/SL 79 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.4.2014 23.4.2014 14.5.2014 4
B 14003/SL 78 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 712/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 16.1.2014 39
B 14003/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 8.1.2014 70
B 14003/SL 76 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.4.2013 20.12.2013 8.1.2014 4
B 14003/SL 75 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.9.2013 5.12.2013 19.12.2013 4
B 14003/SL 74 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.10.2013 5.12.2013 19.12.2013 4
B 14003/SL 73 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.10.2013 5.12.2013 19.12.2013 4
B 14003/SL 72 ostatní zápis z mim. jednání představenstva Městský soud v Praze 23.1.2013 25.2.2013 8.3.2013 2
B 14003/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2012 24.1.2013 25.1.2013 28
B 14003/SL 70 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.4.2012 28.12.2012 8.1.2013 2
B 14003/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 64
B 14003/SL 68 notářský zápis NZ 683/2012 Městský soud v Praze 1.11.2012 4.12.2012 4.1.2013 10
B 14003/SL 67 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 20.6.2012 12.10.2012 52
B 14003/SL 66 posudek znalce č. 472/2012 Městský soud v Praze 12.10.2012 54
B 14003/SL 65 posudek znalce č. 1/492/2012 Městský soud v Praze 12.10.2012 53
B 14003/SL 64 notářský zápis NZ 344/2012 Městský soud v Praze 7.6.2012 12.10.2012 34
B 14003/SL 63 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 29.6.2012 12.10.2012 30
B 14003/SL 62 notářský zápis NZ 430/2012 Městský soud v Praze 4.7.2012 12.10.2012 9
B 14003/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.4.2012 15.8.2012 28
B 14003/SL 60 notářský zápis - NZ 200/2012 Městský soud v Praze 5.4.2012 15.8.2012 16
B 14003/SL 59 notářský zápis NZ 81/2012 Městský soud v Praze 14.2.2012 12.6.2012 32
B 14003/SL 58 ostatní -sml. o prodeji části podniku Městský soud v Praze 23.12.2011 12.6.2012 212
B 14003/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2011 23.5.2012 24.5.2012 29
B 14003/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31.3.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.3.2011 13.3.2012 25.3.2012 50
B 14003/SL 55 účetní závěrka k 1.4.2011-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.4.2011 10.10.2011 21
B 14003/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 10.10.2011 40
B 14003/SL 53 posudek znalce č.49-07/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 10.10.2011 47
B 14003/SL 52 notářský zápis NZ 493/2011-zahaj. rozvaha Městský soud v Praze 6.9.2011 10.10.2011 201
B 14003/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010/konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2010 12.8.2011 12.8.2011 52
B 14003/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.8.2011 12.8.2011 80
B 14003/SL 49 ostatní -fúze projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.8.2011 3.8.2011 3.8.2011 620
B 14003/SL 48 notářský zápis NZ 258/2011 Městský soud v Praze 15.4.2011 3.8.2011 12
B 14003/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.2011 1.8.2011 3.8.2011 31
B 14003/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2011 10.5.2011 1
B 14003/SL 45 ostatní záp.ze zasedání DR/volba předs Městský soud v Praze 25.3.2011 10.5.2011 7
B 14003/SL 44 ostatní zápis DR/představenstva Městský soud v Praze 6.8.2010 31.12.2010 8
B 14003/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.10.2010 14.10.2010 0
B 14003/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 29.9.2010 4.10.2010 54
B 14003/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2010 4.3.2010 1
B 14003/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 5.1.2010 71
B 14003/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008 /konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 5.1.2010 46
B 14003/SL 38 notářský zápis NZ 277/2009 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 19.8.2009 42
B 14003/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2009 17.8.2009 19.8.2009 35
B 14003/SL 36 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 20.5.2009 2.7.2009 28.7.2009 10
B 14003/SL 35 ostatní rozhod jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.4.2009 2.7.2009 28.7.2009 1
B 14003/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2008 26.1.2009 2.2.2009 35
B 14003/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.11.2008 12.1.2009 2
B 14003/SL 32 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 31.10.2008 12.1.2009 4
B 14003/SL 31 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 21.10.2008 12.1.2009 4
B 14003/SL 30 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 14.11.2008 12.1.2009 6
B 14003/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.11.2008 12.1.2009 9
B 14003/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 487/2008 Městský soud v Praze 13.11.2008 12.1.2009 49
B 14003/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2008 12.1.2009 36
B 14003/SL 26 notářský zápis NZ 505/2008 Městský soud v Praze 18.11.2008 5.12.2008 518
B 14003/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2008 13.11.2008 34
B 14003/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2008 15.10.2008 22.10.2008 33
B 14003/SL 23 notářský zápis NZ 409/2008 Městský soud v Praze 4.9.2008 15.10.2008 22.10.2008 12
B 14003/SL 22 notářský zápis -NZ323/08 Městský soud v Praze 25.6.2008 17.7.2008 12
B 14003/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2008 15.7.2008 15.7.2008 33
B 14003/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2007 4.6.2008 16.6.2008 32
B 14003/SL 7 notářský zápis NZ 32/2008 Městský soud v Praze 30.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 6
B 14003/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 666/2007 Městský soud v Praze 17.12.2007 4.6.2008 16.6.2008 31
B 14003/SL 17 ostatní - zápis z mim.DR Městský soud v Praze 11.3.2008 4.6.2008 16.6.2008 4
B 14003/SL 16 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 9.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 8
B 14003/SL 15 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 9.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 5
B 14003/SL 14 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.2.2008 4.6.2008 16.6.2008 4
B 14003/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 1
B 14003/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 1
B 14003/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.1.2008 4.6.2008 16.6.2008 1
B 14003/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2008 4.6.2008 16.6.2008 33
B 14003/SL 18 notářský zápis NZ 171/2008 Městský soud v Praze 16.4.2008 21.5.2008 13
B 14003/SL 21 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.2.2008 21.4.2008 5
B 14003/SL 20 ostatní -zápis z mimoř.zased.DR Městský soud v Praze 11.3.2008 21.4.2008 4
B 14003/SL 5 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 9.1.2008 14.3.2008 9
B 14003/SL 4 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 9.1.2008 14.3.2008 7
B 14003/SL 3 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2007 14.3.2008 29
B 14003/SL 2 notářský zápis -NZ32/08 Městský soud v Praze 30.1.2008 14.3.2008 8
B 14003/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ666/07 Městský soud v Praze 17.12.2007 14.3.2008 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Letiště Praha, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Letiště Praha, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.