Lesostavby Třeboň a.s. Třeboň IČO: 47239328

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lesostavby Třeboň a.s., která sídlí v obci Třeboň a bylo jí přiděleno IČO 47239328.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Lesostavby Třeboň a.s. se sídlem v obci Třeboň byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené a další.

Základní údaje o Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 11.11.2008
Spisová značka: B 553
IČO: 47239328
Obchodní firma: Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1992
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne ze31. 7. 2017, sepsaného ve formě notářského zápisu, spisová značka NZ 322/2017, notářkou JUDr. Kateřinou Petrzik Hronovskou, došlo ke snížení základního kapitálu za účelem ú hrady ztráty společnosti Lesostavby Třeboň a.s. ze stávajících 107 822 000 Kč (jedno sto sedm miliónů osm set dvacet dva tisíc korun českých) o částku 105 665 560 Kč (slovy: jedno sto pět miliónů šest set šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých) na částku 2 156 440,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé emitované akcie o 98 %, tj. stávající akcie ve jmenovité hodnotě 500 K č (slovy: pět set korun českých) bude mít po snížení jmenovitou hodnotu 10 Kč (slovy: deset korun českých). 31.7.2017 - 31.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.8.2014 - 31.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 27.8.2014 - 31.1.2018
Mimořádná valná hromada společnosti konaná v zasedací místnosti hotelu Regent, na adrese Třeboň, Lázeňská 1008 dne 15.července 2008 schválila toto rozhodnutí: 1.Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dá le jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcioná ře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 204.353 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě k aždé akcie 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta. Hlavním akcionářem byly předloženy ty to konkrétní akcie: akcie série A pořadové čísla 35-294 celkem 260 kusů, akcie série A pořadové číslo 301-988 celkem 688 kusů, akcie série A pořadové číslo 2187-2233 celkem 47 kusů, akcie série A pořadové číslo 2235-2278 celkem 44 kusů, akcie série A pořa dové číslo 2107-2166 celkem 60 kusů, akcie série A pořadové číslo 3817-3856 celkem 40 kusů, akcie série A pořadové číslo 3989-4874 celkem 886 kusů, akcie série A pořadové číslo 4955-4966 celkem 12 kusů, akcie série A pořadové číslo 13329-15644 celkem 2.3 16 kusů a hromadné listiny série B pořadové číslo 1-20, přičemž každá hromadná listina nahrazuje 10.000 kusů akcií série A pořadové číslo 15645-215644; celkem tedy akcionář předložil 204.353 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat pr ávo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,-Kč, slovy: dvěstě korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dómská 145/13, PSČ: 412 01, identifikační číslo 25486764, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí mi nistra spravedlnosti České republiky ze dne 12.04.2005, č.j. 117/2004-ODS-ZN/10, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (dá le jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná přiměřená a spravedlivá hodnota akcie společnosti Lesostavby Třeboň a.s. o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, ke směrodatnému datu ocenění, tj. dni 31.03.2008, slovy:třicátéhoprvního března roku dvatisíceosm, činí 195,-Kč, slovy: jednostodevadesátpět korun českých". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě výnos ové metody kapitalizovaných zisků. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřeném Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRU S, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, identifikační číslo 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1, slovy: jednoho, měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro př edložení akcií, která nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu . Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výpla tě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. 9.9.2008 - 17.4.2009
Akcie společnosti mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 19.6.1996 - 9.9.2008
Základní jmění společnosti je rozděleno na lO7.922 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. 6.4.1995 - 5.6.1995
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na 102.431 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na 5.391 kusů akcií zaměstnaneckých znějících na jméno po l.000 Kč jmenovité hodnoty. 26.1.1994 - 6.4.1995
Členové dozorčí rady: předseda - ing.Vlastimil Pták Žižkova 96, Vimperk místopředseda - Petr Šulc Svobody 1031, Třeboň člen - ing.Jiří Kořínek Na sadech 30, České Budějovice 4.6.1993 - 6.6.1995
Dozorčí rada společnosti: Ing. Vlastimil Pták, Vimperk, Žižkova 96 Ing. Jiří Kořínek, České Budějovice, Na sadech 30 Petr Šulc, Třeboň, Svobody 1031 1.10.1992 - 4.6.1993
Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 103 627 000,- Kčs, slovy stotřimilionyšestsetdvacetsedmtisíc korun čsl. 1.10.1992 - 4.6.1993
Základní jmění společnosti je rozděleno na 98 446 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 5 181 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.10.1992 - 4.6.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostaně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.10.1992 - 6.6.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské státní lesy České Budějovice. 1.10.1992 - 21.9.2010
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.10.1992 - 21.9.2010
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.10.1992 - 21.9.2010

Aktuální kontaktní údaje Lesostavby Třeboň a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47239328
Obchodní firma: Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třeboň
Vznik první živnosti: 19.2.1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47239328
Firma: Lesostavby Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Třeboň
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1992

Kontakty na Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novohradská 226 , Třeboň 379 01 22.3.2013
Sídlo: Novohradská 226 , Třeboň 379 01 14.6.2007 - 22.3.2013
Sídlo: Znojemská 826/64 , Jihlava 586 01 26.9.2000 - 14.6.2007
Sídlo: Novohradská 226 , Třeboň 379 01 1.10.1992 - 26.9.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novohradská 226, Třeboň 379 01

Obory činností Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 22.3.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.2.2009
opravy silničních vozidel 19.2.2009
truhlářství, podlahářství 19.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 19.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 19.2.2009 - 22.3.2013
hornická činnost v rozsahu § 2 zákona číslo 61/1988 Sb. písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) a činnost provozovaná hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona číslo 61/1988 Sb., písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychových horniny, s vyjímkou zakládání staveb 10.5.2006
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.5.2006 - 19.2.2009
zprostředkování obchodu a služeb 10.5.2006 - 19.2.2009
myslivost 23.6.2004 - 20.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 12.10.2002 - 19.2.2009
hostinská činnost 26.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.9.2000 - 19.2.2009
opravy motorových vozidel 26.9.2000 - 19.2.2009
truhlářství 26.9.2000 - 19.2.2009
revize elektrických zařízení 26.9.2000 - 19.2.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 26.9.2000 - 19.2.2009
realitní činnost 26.9.2000 - 19.2.2009
lesnická činnost 26.9.2000 - 19.2.2009
projektování jednoduchých a dobných staveb, jejich změn a odstraňování 26.9.2000 - 19.2.2009
silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 3303/00/93/0314 Okresního úřadu v J.Hradci 26.9.2000 - 19.2.2009
l. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 8.6.1999 - 26.9.2000
l. Provádění dopravních staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
2. Provádění inženýrských staveb včetně technické vybave- nosti sídlištních celků 4.6.1993 - 8.6.1999
3. Provádění průmyslových staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
4. Provádění bytových a občanských staveb 4.6.1993 - 8.6.1999
5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/0314 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci 4.6.1993 - 26.9.2000
6. Opravy motorových vozidel 4.6.1993 - 26.9.2000
7. Truhlářství 4.6.1993 - 26.9.2000
8. Revize elektrických zařízení 4.6.1993 - 26.9.2000
9. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 4.6.1993 - 26.9.2000
10. Hostinská činnost 4.6.1993 - 26.9.2000
- organizační zajištění nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu - odborná správa lesů ostatních uživatelů - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků - dřevařská výroba - lesnickotechnologická meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl 1.10.1992 - 4.6.1993
- přidružená výroba zemědělská - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele - materiálně technikcé, hmotně a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajištění možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku - provoz výpočetního střediska 1.10.1992 - 4.6.1993
- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova - prodej kamene a písku z vlastní těžební činnosti 1.10.1992 - 4.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 226 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1001718470
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: M. Krásové 816 , Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny: 1001718488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.2.1993

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 226 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1001718470
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: M. Krásové 816 , Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny: 1001718488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.2.1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 226 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1001718470
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: M. Krásové 816 , Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny: 1001718488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.1993

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: M. Krásové 816 , Protivín 398 11
Identifikační číslo provozovny: 1001718488
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 16.3.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Novohradská 226 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1001718470
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.3.1993

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.2007

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Přerušení oprávnění: 14.2.2017

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Přerušení oprávnění: 14.2.2017

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.3.1993
Přerušení oprávnění: 14.2.2017

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 10.5.2000
Přerušení oprávnění: 15.1.2015

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 12 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 13 Provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlišťních celků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 14 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.1995
Zánik oprávnění: 19.2.2001

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Lesnická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.2004
Zánik oprávnění: 6.12.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva. Člen představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaje o své funkci. 31.1.2018
Společnost zastupují společně dva členové představenstva. Členové představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti své podpisy, popřípadně i údaje o své funkci. 27.8.2014 - 31.1.2018
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 21.9.2010 - 27.8.2014
Způsob jednání: Každý člen představestva je oprávněn jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 14.6.2007 - 21.9.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 24.6.1998 - 14.6.2007
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo nebo generální ředitel mohou v některých specifických případech písemně pověřit zastupováním další osoby u nichž jednání s třetí osobou, před soudy a před jinými orgány vyplývá z jejich pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovědnosti. Společnost může zastupovat prokurista na základě prokury udělené mu představestvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představnstvem písemně pověřen, anebo další osoby, pověřené představenstvem v rozsahu plné moci. Všichni činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména. 6.6.1995 - 24.6.1998
Jméno: Ing. Pavel Šima 31.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2017
Ve funkci: od 13.6.2017
Adresa: Na Slezsku 350, Fulnek 742 45
Jméno: Ing. Václav Meloun 1.10.1992 - 4.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostrov 7 , Protivín Česká republika
Jméno: Josef Prokop 1.10.1992 - 4.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Československé armády 880, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Josef Polena 1.10.1992 - 6.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 997 , Třeboň Česká republika
Jméno: Josef Prokop 4.6.1993 - 6.6.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Československé armády 880, Třeboň 379 01
Jméno: ing. Ladislav Raul CSc. 6.6.1995 - 18.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šalounova 1936/12, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Josef Žáček 6.6.1995 - 18.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Borovanského 2215/1, Praha 155 00
Jméno: ing. Václav Meloun 4.6.1993 - 24.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 398 11 Ostrov 7, Protivín Česká republika
Jméno: ing. Oldřich Nepraš 18.6.1996 - 24.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5-Radotín Česká republika
Jméno: Doc.ing. Václav Pelnář 18.6.1996 - 24.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 2462/15, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Vladimír Soudný 24.6.1998 - 1.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Kolman 24.6.1998 - 24.4.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 18.8.2000
Adresa: Ke Kateřinkám 1409/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Petrla 12.10.2002 - 31.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.1.2001 do 24.7.2002
Adresa: Makovského 1226/17, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Houška CSc 1.3.2000 - 14.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 24.2.2001
Adresa: K lipám 295/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Václav Meloun 24.6.1998 - 29.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 6.5.1998 do 17.2.2005
Adresa: Ostrov 7 , Protivín Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Pekárek 31.12.2002 - 29.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.7.2002
Adresa: 51, Dražičky 391 75
Jméno: Ing. Jiří Houška CSc. 14.1.2004 - 16.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 24.2.2001 do 7.3.2007
Adresa: Příčka 684/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Stanislav Pekárek 29.7.2005 - 16.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2002 do 8.3.2007
Ve funkci: od 17.2.2005 do 8.3.2007
Adresa: 51, Dražičky 391 75
Jméno: Ing. Vladislav Klabouch 29.7.2005 - 16.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2005 do 8.3.2007
Adresa: 24, Záblatí 384 33
Jméno: Mgr. Josef Žáček 16.3.2007 - 7.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.3.2007 do 2.5.2007
Ve funkci: od 9.3.2007 do 2.5.2007
Adresa: Borovanského 2215/1, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Pauřík 16.3.2007 - 7.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2007 do 2.5.2007
Ve funkci: od 9.3.2007 do 2.5.2007
Adresa: Raisova 803/7, Praha 160 00
Jméno: Lukáš Novák 16.3.2007 - 7.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2007 do 2.5.2007
Adresa: Rašova 837/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavol Nemčok 7.5.2007 - 20.8.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Adresa: Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14
Jméno: Ing. Pavel Šima 7.5.2007 - 20.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Adresa: Na Slezsku 350, Fulnek 742 45
Jméno: Ing. Daniel Kadlec 7.5.2007 - 20.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Adresa: Englišova 2201/81, Opava 746 01
Jméno: Ing. Daniel Kadlec 20.8.2008 - 9.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 23.10.2007
Adresa: Mahenova 289/6, Opava 747 07
Jméno: Ing. Pavol Nemčok 20.8.2008 - 11.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 8.6.2010
Ve funkci: od 11.6.2007 do 8.6.2010
Adresa: Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14
Jméno: Ing. Pavel Šima 20.8.2008 - 25.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007 do 16.8.2010
Adresa: Na Slezsku 350, Fulnek 742 45
Jméno: Ing. Petr Hlídek 9.9.2008 - 29.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2007 do 20.10.2010
Adresa: Beneše Třebízského 241/46, Olomouc 779 00
Jméno: Václav Maleček 29.10.2010 - 5.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2010 do 26.3.2012
Adresa: K Fialce 376/14, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Šima 25.8.2010 - 19.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 11.6.2012
Ve funkci: od 16.8.2010 do 11.6.2012
Adresa: Na Slezsku 350, Fulnek 742 45
Jméno: Ing. Jaroslav Junek 5.4.2012 - 22.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2012 do 5.3.2013
Adresa: Spojovací 203, Stěžery 503 21
Jméno: Ing. Tomáš Polák MBA 25.8.2010 - 1.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.8.2010
Ve funkci: od 16.8.2010
Adresa: Na Vysoké 2371/24, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Tomáš Polák MBA 1.8.2015 - 11.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.8.2010 do 16.8.2015
Ve funkci: od 16.8.2010 do 16.8.2015
Adresa: Na Vysoké 2371/24, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Pavel Šima 19.7.2012 - 31.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: Na Slezsku 350, Fulnek 742 45
Jméno: Jakub Hanák 2.8.2013 - 31.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2013 do 16.1.2018
Adresa: Neumannova 1453/26, Praha 156 00
Jméno: Ing Tomáš Polák MBA 11.12.2015 - 31.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.8.2015 do 16.1.2018
Ve funkci: od 17.8.2015 do 16.1.2018
Adresa: Na Vysoké 2371/24, Říčany 251 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jakub Hanák 31.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2018
Adresa: Neumannova 1453/26, Praha 156 00
Jméno: Petr Šulc 6.6.1995 - 7.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Daskabát 1040, Třeboň 379 01
Jméno: ing. Antonín Klabal 6.6.1995 - 18.6.1996
Funkce: předseda
Adresa: Denkova 3943/8, Kroměříž 767 01
Jméno: ing. Milada Fialová 6.6.1995 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Zlatnická 1125/5, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Jan Nešpor 18.6.1996 - 11.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Prádle 252 , Pyšely Česká republika
Jméno: Mgr. Josef Žáček 18.6.1996 - 11.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Borovanského 2215/1, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Soudný 11.8.1997 - 24.6.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Miroslava Dvořáčková 11.8.1997 - 26.9.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Sukova 342, Votice 259 01
Jméno: Ing. Oldřich Nepraš 24.6.1998 - 12.10.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Nepraš 12.10.2002 - 16.11.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 20.4.2000
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Nepraš 16.11.2002 - 31.12.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 20.4.2000
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Jméno: Radko Kaska 26.9.2000 - 7.5.2007
Ve funkci: od 20.4.2000 do 25.4.2007
Adresa: Španielova 1298/82, Praha 163 00
Jméno: Ing. Oldřich Nepraš 31.12.2002 - 7.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 20.4.2000 do 25.4.2007
Adresa: Jiráskova 804, Dobřichovice 252 29
Jméno: ing. Vlastimil Pták 7.11.1995 - 14.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 1.10.2006
Adresa: Žižkova 96, Vimperk 385 01
Jméno: Ing. Petr Moučka Ph.D. 7.5.2007 - 20.8.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2007 do 11.6.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Adresa: Karla IV. 755, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Nikos Boboras 7.5.2007 - 20.8.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2007 do 11.6.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 11.6.2007
Adresa: Novákových 883/39, Praha 180 00
Jméno: Ing. Petr Moučka Ph.D. 20.8.2008 - 9.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 23.10.2007
Ve funkci: od 11.6.2007 do 23.10.2007
Adresa: Karla IV. 755, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Tomáš Polák MBA 9.9.2008 - 22.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2007 do 30.6.2008
Ve funkci: od 23.10.2007 do 30.6.2008
Adresa: Novodvorská 413/135, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vladislav Klabouch 9.9.2008 - 22.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2007 do 20.12.2007
Adresa: 24, Záblatí 384 33
Jméno: Petr Blecha 20.8.2008 - 4.2.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 28.12.2009
Ve funkci: od 11.6.2007 do 28.12.2009
Adresa: Čeperská 629, Praha 190 17
Jméno: Ing. Tomáš Polák MBA 22.9.2008 - 25.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008 do 3.8.2010
Ve funkci: od 11.7.2008 do 3.8.2010
Adresa: Novodvorská 413/135, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Chlubna 22.9.2008 - 19.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2008
Adresa: 23, Kácov 285 09
Jméno: Josef Blecha 4.2.2010 - 19.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.12.2009
Ve funkci: od 28.12.2009 do 2.4.2012
Adresa: Na výsluní 2306/18, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Rozehnal 25.8.2010 - 14.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2010 do 11.12.2012
Ve funkci: od 6.8.2010 do 11.12.2012
Adresa: 202, Chrustenice 267 12
Jméno: Ing. Petr Chlubna 19.7.2012 - 27.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2008 do 29.8.2013
Ve funkci: od 2.4.2012 do 29.8.2013
Adresa: 23, Kácov 285 09
Jméno: Josef Blecha 19.7.2012 - 27.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.12.2009 do 24.7.2014
Adresa: Na výsluní 2306/18, Praha 100 00
Jméno: Pavel Musílek 14.1.2013 - 27.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2012 do 24.7.2014
Ve funkci: od 13.12.2012 do 24.7.2014
Adresa: Roudnická 452/20, Praha 182 00
Jméno: Pavel Řimnáč 27.9.2013 - 27.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 20.9.2013 do 30.6.2014
Adresa: Souběžná 798, Třeboň 379 01
Jméno: Josef Blecha 27.8.2014 - 31.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2014 do 16.1.2018
Adresa: Na výsluní 2306/18, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Šima

Vlastníci firmy Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 156 440 Kč - 31.7.2017
zakladni 107 822 000 Kč - 4.6.1993 - 31.7.2017

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 215 644 31.7.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 215 644 20.10.2016 - 31.7.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 215 644 21.9.2010 - 20.10.2016
Akcie na majitele 500 Kč 215 644 14.6.2007 - 21.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 107 822 6.4.1995 - 14.6.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 391 4.6.1993 - 26.1.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 102 431 4.6.1993 - 26.1.1994

Sbírka Listin Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 553/SL 122 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2015 8.12.2015 14.12.2015 2
B 553/SL 121 ostatní Zápis z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2015 8.12.2015 14.12.2015 1
B 553/SL 120 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2015 14.10.2015 44
B 553/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.8.2014 3.9.2014 11
B 553/SL 118 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2014 29.8.2014 47
B 553/SL 117 notářský zápis 4691/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2014 22.8.2014 27.8.2014 20
B 553/SL 116 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 22.8.2014 27.8.2014 1
B 553/SL 115 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 3.7.2014 15
B 553/SL 114 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2013 25.9.2013 27.9.2013 1
B 553/SL 113 ostatní Zápis o průběhu a výsledku voleb člena dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 25.9.2013 27.9.2013 1
B 553/SL 112 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 30.8.2013 44
B 553/SL 111 ostatní Zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2013 1.8.2013 2.8.2013 1
B 553/SL 110 ostatní - Zápis z mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 1
B 553/SL 109 ostatní - Zápis z mimořádného zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 1
B 553/SL 108 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2012 11.1.2013 14.1.2013 3
B 553/SL 107 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2012 44
B 553/SL 106 ostatní Zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 20.7.2012 2
B 553/SL 105 ostatní Zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2012 20.7.2012 1
B 553/SL 104 ostatní Zápis z mim zasedání představe Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 20.7.2012 1
B 553/SL 103 ostatní Zápis z mim.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 5.4.2012 1
B 553/SL 102 ostatní Zápis z mim. zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2012 5.4.2012 2
B 553/SL 101 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2011 44
B 553/SL 99 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2010 2
B 553/SL 100 ostatní - odstoupení z členství Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2010 1
B 553/SL 96 výroční zpráva -r.2009 - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 20
B 553/SL 95 výroční zpráva -r.2009 - I.část Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 20
B 553/SL 94 notářský zápis NZ 335/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2010 21.9.2010 34
B 553/SL 93 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2010 34
B 553/SL 90 ostatní - zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 89 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 87 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 86 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 26.8.2010 2
B 553/SL 85 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 84 ostatní - odstoupení ing. Poláka Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2010 26.8.2010 1
B 553/SL 83 ostatní - Zápis z mim.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 17.6.2010 2
B 553/SL 82 ostatní - Zápis z mim.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2010 10.6.2010 1
B 553/SL 81 ostatní - Odstoupení z fce a členství Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2010 10.6.2010 1
B 553/SL 80 ostatní - rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 2
B 553/SL 79 ostatní - zápisy z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2010 2
B 553/SL 77 výroční zpráva - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2009 19
B 553/SL 76 výroční zpráva - I. část Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2009 20
B 553/SL 74 notářský zápis 107/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 18
B 553/SL 73 ostatní -zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2005 4.11.2008 1
B 553/SL 72 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 71 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2008 25.9.2008 1
B 553/SL 70 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2008 25.9.2008 6
B 553/SL 69 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 68 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2008 25.9.2008 1
B 553/SL 67 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 25.9.2008 2
B 553/SL 66 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2007 25.9.2008 1
B 553/SL 65 ostatní - odstup člena doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2007 25.9.2008 1
B 553/SL 64 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 63 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 62 ostatní - zápis o výsl. doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2007 22.9.2008 2
B 553/SL 61 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2007 22.9.2008 3
B 553/SL 60 notářský zápis - rozh. VH, NZ 216/08 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2008 22.9.2008 150
B 553/SL 59 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2008 13.8.2008 6
B 553/SL 58 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2008 13.8.2008 6
B 553/SL 57 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2008 13.8.2008 14
B 553/SL 56 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2008 13.8.2008 3
B 553/SL 55 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 13.8.2008 15
B 553/SL 54 ostatní -zápis o výsledku volby Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 8.11.2007 1
B 553/SL 53 ostatní -volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 8.11.2007 1
B 553/SL 52 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2007 15.10.2007 25
B 553/SL 51 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2007 15.10.2007 23
B 553/SL 50 notářský zápis -NZ 175/2007-osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 42
B 553/SL 49 ostatní -zápis o výsledku volby Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 19.6.2007 2
B 553/SL 48 ostatní -volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2006 19.6.2007 2
B 553/SL 47 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2007 19.6.2007 1
B 553/SL 46 ostatní -vzdání se funkce v DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2007 19.6.2007 2
B 553/SL 45 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 3
B 553/SL 44 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 3
B 553/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 19.6.2007 10
B 553/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 40 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 2
B 553/SL 37 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 4
B 553/SL 36 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 28.5.2007 5
B 553/SL 35 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 317/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2007 28.5.2007 9
B 553/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2007 20.3.2007 6
B 553/SL 33 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2007 20.3.2007 3
B 553/SL 32 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2007 20.3.2007 2
B 553/SL 31 notářský zápis -NZ 71/2006-osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 15.5.2006 3
B 553/SL 30 ostatní -zápis z mim. jed. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2005 15.5.2006 1
B 553/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 15.5.2006 16
B 553/SL 28 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2006 13.4.2006 0
B 553/SL 27 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2006 29.3.2006 43
B 553/SL 26 ostatní -zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2005 28.4.2005 4
B 553/SL 25 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2005 28.4.2005 38
B 553/SL 24 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2004 11.10.2004 1
B 553/SL 23 notářský zápis osvědčení,rozh. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2004 2.7.2004 3
B 553/SL 22 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2004 26.4.2004 43
B 553/SL 21 ostatní -zápis výsledku voleb Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2003 25.11.2003 1
B 553/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2003 10.7.2003 17
B 553/SL 19 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2003 10.7.2003 3
B 553/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2002 20.5.2003 4
B 553/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.2.2003 15.5.2003 38
B 553/SL 15 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2002 15.5.2003 3
B 553/SL 9 notářský zápis -VH,účet.záv.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2000 26.2.2003 26
B 553/SL 8 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1998 26.2.2003 26
B 553/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2000 26.2.2003 2
B 553/SL 13 ostatní - zápis představen.+ DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2000 26.2.2003 4
B 553/SL 12 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1998 26.2.2003 4
B 553/SL 11 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.1998 26.2.2003 7
B 553/SL 7 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.1997 25.2.2003 18
B 553/SL 6 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2002 2.5.2002 58
B 553/SL 5 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 18
B 553/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 30
B 553/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2001 4.6.2001 17
B 553/SL 2 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2001 4.6.2001 69
B 553/SL 1 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2000 27.4.2001 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Lesostavby Třeboň a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lesostavby Třeboň a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.