LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Praha IČO: 61860042

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61860042.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1995
Spisová značka: B 2889
IČO: 61860042
Obchodní firma: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1995
Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, Sídlo: Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 14000, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením ze dne 23.5.2018 v důsledku fúze slo učením jmění zanikajících společností: a) United Real Estate Finance Prague, spol. s r.o. UREF Praha spol. s r.o. zkráceně, IČO: 41188535, Sídlo: Praha 4, Závišova 66/13, PSČ 14000, b) SPEDQUICK spol. s r.o., IČO: 00553018, Sídlo: Praha 4 - Vinohrady, Závišova 2518, PSČ 14000, c) Evropská správa nemovitostí s.r.o., IČO: 27908755, Sídlo: Praha 4, Závišova 66/13, PSČ 14000, d) Severočeská správa nemovitostí s.r.o., IČO: 26137798, Sídlo:Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 14000. Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, Sídlo: Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 14000, jako nástupnickou společnost, přešla na základě projektu fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením ze dne 23.5.2018 v důsledku rozdělen í část jmění rozdělované společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČO: 26093022, Sídlo: Lannova tř. 1461/22, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, které bylo uvedeno v projektu fúze sloučením a rozdělení odštěpením sloučením. 27.6.2018
Valná hromada společnosti dne 27.06.2017 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje toto usnesení: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) vlastní akcie, přičemž tyto akcie nebyly doposud zcizeny. Účelem snížení základní ho kapitálu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. 2. Základní kapitál společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. ve výši 1.148.807.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto čtyřicet osm milionů osm set sedm tisíc korun českých) se snižuje o částku 78.981.000,- Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát jedna ti síc korun českých), která představuje součet jmenovité hodnoty všech vlastních akcií v majetku Společnosti, tj. 78.981 ks (sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát jedna kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé, na novou částku 1.069.826.000,- Kč (jedna miliarda šedesát devět milionů osm set dvacet šest tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií Společnosti podle ustanovení § 521 odst. 1 ZOK. Shora uvedené akcie budou představenstvem Společnosti protokolárně zničeny dle ustanovení § 522 ZOK, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3. S částkou 78.981.000,- Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát jedna tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude zaúčtována na vrub základního kapitálu a částka 15.196.200,- Kč (patnáct mili onů jedno sto devadesát šest tisíc dvě stě korun českých), představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů. V souvislosti se snížením základního kap itálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 4. Vzetí akcií z oběhu se neprovádí. Rovněž nebudou v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti předkládány akcie. Ke snížení základního kapitálu Společnosti budou použity výlučně vlastní akcie Společnosti. 5. Základní kapitál Společnosti není snižován na základě návrhu akcionářů Společnosti. 6. Snížením základního kapitálu Společnosti neklesne základní kapitál pod výši stanovenou v ustanovení § 246 odst. 2 ZOK. Rovněž nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů dle § 517 odst. 2 ZOK. 7. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti, aby zajistilo postup dle ustanovení § 519 ZOK, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Valná hromada dále pověřuje představenstvo Společnosti, aby zajistilo postup dle ustanovení § 518 odst. 2 ZOK, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapit álu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. 9. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup dle ustanovení § 518 odst. 1 a 3 ZOK, tedy aby do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům Společnosti, jejichž pohledávky vznikly př ed zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku, písemně oznámilo přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a vyzvalo je, aby do 90 (devadesáti) dnů ode dne obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dn ů ode dne druhého zveřejnění oznámení o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. 10. Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle ustanovení § 467 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novo u výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 467 odst. 2 ZOK. 11. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup dle ustanovení § 522 ZOK, tedy aby vlastní akcie Společnosti, použité ke snížení základního kapitálu Společnosti, fyzicky zniči lo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který bude uchován v archivu Společnosti. 30.6.2017
Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, IČ: 61860042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2889 jakožto na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Deutsche Handels s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lannova 22, PSČ 370 01, IČ: 26273403, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1682, ČESKO-SLOVENSK Á realitní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, IČ: 27908780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125755 a EUROPEAN CARDEALERS s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00, IČ: 41692152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3157. 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jakožto jediného společníka společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00, IČ: 26147530 přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ: 140 00, IČ: 26147530. 16.12.2008
Dne 25.8.2008 valná hromada společnosti rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 1.212.307.000,- Kč o částku 63.500.000,- Kč, která odpovídá součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1.148.807.000,- Kč; - snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti, konkrétně 635 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; - důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti dle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu se zákonem a které doposud nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v § 161b odst. 3 obchod ního zákoníku; - s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63.500.000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 63.500.000,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie, nevznikne tak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou. 19.9.2008
Dne 25.8.2008 valná hromada společnosti rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 1.212.307.000,- Kč o částku 63.500.000,- Kč, která odpovídá součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1.148.807.000,- Kč; - snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti, konkrétně 635 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; - důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti dle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nebyly v souladu se zákonem a které doposud nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v § 161b odst. 3 obchod ního zákoníku; - s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63.500.000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 63.500.000,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie, nevznikne tak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou. 19.9.2008 - 19.9.2008
Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti Česká správa nemovitostí a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační číslo 601 08 797. 30.9.2004
Na společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti České nemocnice, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13/66, PSČ: 140 00, identifikační číslo 257 17 111. 30.9.2004
Základní jmění bude zvýšeno celkem o 63.500.000,-Kč (slovy: šedesáttři milionů pětset tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením emisního kursu akcií nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 9.12.1999 - 28.2.2000
Celkem bude vydáno 635 (slovy: šestsettřicetpět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) jedné akcie. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ažio. 9.12.1999 - 28.2.2000
Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na základě nabídky určitým zájemcům, a to obchodní společnosti Obchodní dům TREFA a.s., se sídlem Karviná-Fryštát, třída 17. listopadu 2/23, IČ:45192456 a Dipl. Kfm. Alexandru Seidlovi, r.č. 521230/332, podnikateli, bytem Jihozápadní 998/28, Praha 4, IČO:45731381. 9.12.1999 - 28.2.2000
Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění a zároveň důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivních nepeněžitých vkladů, které jsou níže specifikovány a které bude společnost spravovat. 9.12.1999 - 28.2.2000
Lhůta pro upisování je 14 dnů a její běh začne 7. dnem po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. -Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet 1. den lhůty pro úpis akcií a končí 3. den po skončení lhůty pro upisování akcií. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 9.12.1999 - 28.2.2000
Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. 9.12.1999 - 28.2.2000
Předmět vkladu a navrhované ocenění: Vklad obchodní společnosti Obchodní dům TREFA a.s.: Nemovitosti nacházející se v kat. území Karviná-město zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu Karviná na listu vlastnictví č. 4183, a to objekt čp. 23 na pozemku p.č. 569/1 o výměře 8009 m2 , pozemku p.č. 569/1 o výměře 8009 m2 a pozemku p.č. 569/4 o výměře 177 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Zdeňka Vrby, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 23.7.1982 č.j. 3913/82 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, činí 51.297.467,-Kč (padesátjednamilionů dvěstědevadesátsedmtisíc čtyřistašedesátsedmtisíc korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2071 znaleckého deníku. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kunce, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 8.10. a 17.10.1997 č.j. Spr. 806/97, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací pro znalecké posudky o cenách nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, činí 50.978.630,-Kč (slovy padesátmilionů devětsetsedmdesátosmtisíc šestsettřicet korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 42 znaleckého deníku. S ohledem na zásadu účetní opatrnosti bude nepeněžitý vklad oceněn dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků. Obchodní dům TREFA a.s. uvedeným vkladem upíše 509 ks (slovy: pětsetdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné akcie 9.12.1999 - 28.2.2000
Vklad podnikatele Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, r.č. 52 12 30/332, bytem Jihozápadní 998/28, Praha 4, IČ: 45 73 13 81: Nemovitosti nacházející se v kat. území Horní Počernice, zapsané na listu vlastnictví č. 2531 u katastrálního úřadu Praha, a to objekt čp. 2086 na pozemku p.č. 2191/6 o výměře 853 m2 a pozemku p.č. 2191/6 o výměře 853 m2 a nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 2860, u Katastrálního úřadu Praha a to pozemky p.č. 2191/7 o výměře 523 m2, p.č. 2191/8 o výměře 98 m2 a p.č. 2191/9 o výměře 207 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích. 9.12.1999 - 28.2.2000
Hodnota vkládaných nemovitostí podle znaleckého posudku Ing. Zdeňka Vrby, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajského soud v Brně ze dne 23.7.1982 č.j. 3913/82 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, činí 12.637.873,-Kč (slovy dvanáctmilionů šestsettřicetsedmtisíc osmsetsedmdesáttři korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým čílem 2072 znaleckého deníku. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kunce, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 8.10. a 17.10.1997 č.j. Spr. 806/97, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací pro znalecké posudky o cenách nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové činí 13.271.380,-Kč (slovy třináctmilionů dvěstěsedmdesátjedentisíc třistaosmdesát korun českých). Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 40 znaleckého deníku. S ohledem na zásadu účetní opatrnosti bude nepeněžitý vklad oceněn dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků. Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, podnikatel uvedeným vkladem upíše 126 ks (slovy: stodvacetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné akcie. 9.12.1999 - 28.2.2000
Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení se společností RIO, obchodní dům, a.s. se sídlem Most, Budovatelů 991/9, IČ 46708073 ke dni 31.května 1999 právním nástupcem této společnosti. 31.5.1999
Obchodní společnost Le cygne sportif group, a.s. se sídlem Praha 4, Závišova 13, IČ 61860042 je v důsledku sloučení se společností Obchodní dům PRIOR Jihlava, a.s. se sídlem Masarykovo nám. 68, Jihlava, IČ 46900039 ke dni 31.května 1999 právním nástupcem této společnosti. 31.5.1999
Základní jmění 990 000 000,--Kč bylo zcela splaceno. 31.12.1996 - 7.9.1999
Obchodní jméno zkráceně : Le cygne sportif, a.s. LCS, a.s. 1.1.1995

Aktuální kontaktní údaje LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61860042
Obchodní firma: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 3.2.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61860042
Firma: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 2.12.1994

Kontakty na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Závišova 66/13 , Praha 140 00 7.1.2011
Sídlo: Závišova 13 , 140 00 Praha 4 Česká republika
1.1.1995 - 7.1.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Závišova 66/13, Praha 140 00

Obory činností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 4.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.12.2009
výroba tepelné energie 20.4.2006 - 8.12.2009
rozvod tepelné energie 20.4.2006 - 8.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.10.2005
zprostředkování obchodu a služeb 21.10.2005 - 8.12.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 21.10.2005 - 8.12.2009
technické činnosti v dopravě 21.10.2005 - 8.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.10.2005 - 8.12.2009
reklamní činnost a marketing 21.10.2005 - 8.12.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 21.10.2005 - 8.12.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 17.8.2005
ubytovací služby 17.8.2005 - 8.12.2009
vnitrozemská vodní doprava 28.2.2000
hostinská činnost 3.8.1999
pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla 3.8.1999
pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb 3.8.1999
reprografické služby 3.8.1999 - 27.9.2005
reklamní a propagační činnost 3.8.1999 - 27.9.2005
činnost organizačních a ekonomických poradců 3.8.1999 - 27.9.2005
realitní činnost 3.8.1999 - 8.12.2009
zasilatelství, přeprava osob a zboží 1.1.1995
správa bytového fondu 1.1.1995
činnost realitní kanceláře 1.1.1995 - 3.8.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1995 - 8.12.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Závišova 66/13 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1002567980
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 24.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Riegrova 58 13 711 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1002567998
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 24.10.1995

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.10.1998

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.11.2001

Živnost č. 4 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Gočárova třída 1517/26 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002568170
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: 12 , Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568188
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: 155 , Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568196
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: 87 , Lázně Libverda 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568200
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1002568021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 6
Provozovna: Riegrovo náměstí 51 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1002568030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 7
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1002568048
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 8
Provozovna: Politických vězňů 1233/40 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1002568056
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 9
Provozovna: Sídliště 576 , Cvikov 471 54
Identifikační číslo provozovny: 1002568064
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 10
Provozovna: Podolská 587/104 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002568072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 11
Provozovna: Podolská 25/106 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1002568081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 12
Provozovna: Školská 1478/14 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002568099
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 13
Provozovna: Betlémské náměstí 258/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002568102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 14
Provozovna: Sídliště 529 , Hejnice 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 15
Provozovna: Sídliště 534 , Hejnice 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568129
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 16
Provozovna: Sídliště 539 , Hejnice 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568137
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 17
Provozovna: Zámecká 1936/18 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1002568145
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004
Provozovna č. 18
Provozovna: Sídliště 538 , Hejnice 463 62
Identifikační číslo provozovny: 1002568161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2004

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.2014

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.2014

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1998
Zánik oprávnění: 21.9.2005

Živnost č. 11 Pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reprografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1998
Zánik oprávnění: 21.9.2005

Živnost č. 13 Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1998
Zánik oprávnění: 21.9.2005

Živnost č. 15 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2000
Zánik oprávnění: 15.1.2002

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Vodní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti

Vedení firmy LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení p řevodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně. 5.3.2019
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení p řevodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně. Místopředseda představenstva společnosti, paní Ing. Libuše Vojáčková, nar.: 21.6.1952, trvale bytem Blanická 2028/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, je ve smyslu ustanovení § 164 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřena ke všem právním jednání m vůči zaměstnancům společnosti. 27.5.2016 - 5.3.2019
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení p řevodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně. 19.8.2014 - 27.5.2016
jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitosti nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jednají za představenstvo jménem společnosti vždy tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis oprávněná osoba. 22.3.2003 - 19.8.2014
jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně ,nebo dva členové představenstva společně .Ve věcech převodu nemovitostí,nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem / zastavení,zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí/ nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok,jednají za společnost tři členové představenstva společně. Má-li společnost prokuristy,jsou oprávněni za společnost jednat a ji zastupovat ve věcech stanovených obchodním zákoníkem vždy dva prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jeho razítka připojí svůj podpis oprávněná osoba. 7.9.1999 - 22.3.2003
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Zahraniční fyzická osoba musí splňovat podmínku stanovenou v § 3O odstavec 3 obch. zák. o povolení k pobytu v ČR. Prokuristé jsou oprávněni jednat za společnost vždy dva společně. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo dva prokuristé společně. 31.12.1996 - 7.9.1999
Zastupování a podepisování za společnost . Pokud nevyplývá z obecně závazných právních předpisů a stanov něco jiného, společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy společně s dalším členem představenstva nebo prokuristou. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu k jednání za společnost společně spolu s jedním členem představenstva, nebo dalším prokuristou v rozsahu uvedeném v obchodním zákoně. Podepisováníza společnost se děje tak, že k napsanému nebo vyti- štěnému obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce. 1.1.1995 - 31.12.1996
Jméno: Ing. Libuše Vojáčková 9.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2015
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 19.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2015
Ve funkci: od 17.1.2018
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jan Hamáček 19.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2015
Ve funkci: od 19.5.2015
Adresa: U libeňského pivovaru 1335/7, Praha 180 00
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 6.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2018
Ve funkci: od 17.1.2018
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Lukáš Zbořil 30.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2019
Adresa: Sokolovská 194/16, Krnov 794 01
Jméno: Dipl.Kfm. Alexandr Seidl 1.1.1995 - 3.8.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: ing. Pavel Dvořák 1.1.1995 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Španělská 759/4, Praha 120 00
Jméno: ing. Libuše Vojáčková 1.1.1995 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Juraj Deutsch 31.12.1996 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: JUDr Miroslav Vojtěch 31.12.1996 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 3.8.1999 - 7.9.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Ing. Jiří Soukup 31.12.1996 - 9.12.1999
Funkce: člen
Adresa: Dlouhá 1052/21, České Budějovice 370 11
Jméno: Hana Táborská 3.8.1999 - 9.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dánská 1151/7, Opava 747 06
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 1.1.1995 - 31.10.2002
Funkce: člen
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Tomáš Lahovský 3.8.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.6.2001
Adresa: Družstevní 131, Mšené-lázně 411 19
Jméno: Ing. Jaroslava Novotná 9.12.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 21.6.2001
Adresa: Antonína Barcala 29 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Anna Hudcová 9.12.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.12.2000
Adresa: Zlešická 1806/6, Praha 148 00
Jméno: Jana Jirátová 3.8.1999 - 23.4.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.6.2002
Adresa: Poznaňská 448/26, Praha 181 00
Jméno: Alexander Siedl 23.4.2003 - 23.4.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2002
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Ing. Libuše Vojáčková 3.8.1999 - 19.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 7.9.1999 - 19.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 31.10.2002 - 19.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.7.2001
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Vlastimil Šimek 31.10.2002 - 19.2.2007
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2001
Adresa: Břehová 202/4, Praha 110 00
Jméno: Alexander Seidl 23.4.2003 - 19.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2002
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 19.2.2007 - 7.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005
Ve funkci: od 25.3.2005
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Ing. Vlastimil Šimek 19.2.2007 - 7.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005 do 31.5.2007
Adresa: Břehová 202/4, Praha 110 00
Jméno: Alexander Seidl 19.2.2007 - 7.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005 do 31.5.2007
Adresa: Betlémské náměstí 258/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 19.2.2007 - 18.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 25.3.2005 do 28.5.2010
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Libuše Vojáčková 19.2.2007 - 18.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 25.3.2005 do 28.5.2010
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 7.6.2007 - 18.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2005 do 28.5.2010
Ve funkci: od 25.3.2005 do 31.5.2007
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Ing. Irena Špačková 7.6.2007 - 17.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 31.5.2012
Adresa: Lesní 2085/26, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Ondřej Eliáš 7.6.2007 - 17.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 31.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2007 do 31.5.2012
Adresa: Sadová 2057/11, České Budějovice 370 07
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 18.9.2010 - 15.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 7.11.2012
Ve funkci: do 7.11.2012
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Ing. Ondřej Eliáš 17.8.2012 - 22.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2012
Adresa: Sadová 2057/11, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Irena Špačková 17.8.2012 - 22.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2012
Ve funkci: od 31.5.2012
Adresa: Lesní 2085/26, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 18.9.2010 - 9.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 28.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2010 do 28.5.2015
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Libuše Vojáčková 18.9.2010 - 9.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010 do 28.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2010 do 28.5.2015
Adresa: Blanická 2028/15, Praha 120 00
Jméno: Alexander Seidl 15.11.2012 - 9.6.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.11.2012 do 25.9.2014
Ve funkci: od 7.11.2012 do 25.9.2014
Adresa: Betlémské náměstí 258/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ondřej Eliáš 22.11.2013 - 28.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2012 do 31.5.2017
Ve funkci: od 31.5.2012 do 31.5.2017
Adresa: Sadová 2057/11, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Irena Špačková 22.11.2013 - 28.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2012 do 31.5.2017
Ve funkci: od 31.5.2012 do 31.5.2017
Adresa: Lesní 2085/26, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Jan Hamáček 9.6.2015 - 28.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2015
Ve funkci: do 7.6.2017
Adresa: U libeňského pivovaru 1335/7, Praha 180 00
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 9.6.2015 - 28.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2015
Ve funkci: od 28.5.2015 do 7.6.2017
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jan Hamáček 28.6.2017 - 19.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2015
Ve funkci: od 7.6.2017 do 17.1.2018
Adresa: U libeňského pivovaru 1335/7, Praha 180 00
Jméno: Ing. Zbyněk Cejnar 28.6.2017 - 19.2.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2015
Ve funkci: od 7.6.2017 do 17.1.2018
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 19.2.2018 - 6.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2018
Ve funkci: od 17.1.2018
Adresa: Družstevní 389, Včelná 373 82

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alexandr Seidl 30.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2019
Ve funkci: od 1.7.2019
Adresa:
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 30.7.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2019
Ve funkci: od 1.7.2019
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Daniel Seidl 30.7.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2019
Adresa: Nad topoly 403/18, Praha 103 00
Jméno: Juraj Deutsch 1.1.1995 - 31.12.1996
Funkce: předseda
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Jan Vajnorský 1.1.1995 - 31.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Stárkova 1745/4, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 1.1.1995 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Hodonínská 881/8, Praha 141 00
Jméno: Ing. Olga Matějková 31.12.1996 - 3.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1082/30, Most 434 01
Jméno: Ing. Dana Jakešová 31.12.1996 - 3.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Gruzínská 517/13, Brno 625 00
Jméno: Kateřina Paulíková 3.8.1999 - 7.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Podolí 250 , Brno-venkov Česká republika
Jméno: Ing. František Kubík CSc. 3.8.1999 - 28.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Prachatická 1205/17, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Olga Matějková 3.8.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1082/30, Most 434 01
Jméno: Karel Matura 3.8.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.2.2001
Adresa: Turkmenská 1418/6, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 3.8.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Kateřina Pauliková 7.9.1999 - 31.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 9.8.2001
Adresa: Podolí 250 , Brno-venkov Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Šimek 28.2.2000 - 31.10.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Břehová 202/4, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 31.10.2002 - 31.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 25.7.2001
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Ing. Tomáš Lahovský 31.10.2002 - 17.5.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.12.2004
Ve funkci: od 12.9.2001
Adresa: Družstevní 131, Mšené-lázně 411 19
Jméno: Dipl.Kfm. Alexandr Seidl 3.8.1999 - 19.2.2007
Funkce: předseda
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 31.10.2002 - 19.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 25.7.2001
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 19.2.2007 - 19.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2007
Ve funkci: od 28.7.2005
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Alena Nožičková 17.5.2005 - 26.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2005 do 5.4.2007
Adresa: 68, Kacanovy 511 01
Jméno: Dipl.Kfm. Alexandr Seidl 19.2.2007 - 8.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2005 do 27.6.2009
Ve funkci: od 28.7.2005 do 27.6.2009
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 19.2.2007 - 8.12.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2005 do 27.6.2009
Ve funkci: od 28.7.2005 do 27.6.2009
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Ing. Vlastimil Šimek 26.6.2007 - 8.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2007 do 10.8.2009
Adresa: Břehová 202/4, Praha 110 00
Jméno: Daniel Seidl 8.12.2009 - 4.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009 do 25.6.2010
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Daniel Seidl 4.11.2010 - 13.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010 do 28.6.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 8.12.2009 - 19.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2009 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.10.2009 do 27.6.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 8.12.2009 - 19.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2009 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.10.2009 do 27.6.2014
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Daniel Seidl 13.6.2014 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010 do 28.6.2014
Adresa: Nad topoly 403/18, Praha 103 00
Jméno: Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 19.8.2014 - 18.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2014
Ve funkci: od 2.7.2014
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Alexandr Seidl 18.1.2016 - 9.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2014
Ve funkci: od 2.7.2014
Adresa:
Jméno: Daniel Seidl 19.8.2014 - 30.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2014 do 26.6.2019
Ve funkci: od 28.6.2014 do 26.6.2019
Adresa: Nad topoly 403/18, Praha 103 00
Jméno: JUDr. Miroslav Bartoň 19.8.2014 - 30.7.2019
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.2014 do 26.6.2019
Ve funkci: od 2.7.2014 do 26.6.2019
Adresa: Španielova 1303/72, Praha 163 00
Jméno: Alexandr Seidl 9.2.2016 - 30.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2014 do 26.6.2019
Ve funkci: od 2.7.2014 do 26.6.2019
Adresa: Sentée da Murco 1 , 6921 Vico Morcote Švýcarská konfederace

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Hamáček
Člen statutárního orgánu: Ing. Libuše Vojáčková
Člen statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Cejnar
Člen statutárního orgánu: JUDr. Miroslav Vojtěch

Vlastníci firmy LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 069 830 000 Kč 100% 21.11.2017
zakladni 1 148 810 000 Kč 100% 19.9.2008 - 21.11.2017
zakladni 1 212 310 000 Kč 100% 28.2.2000 - 19.9.2008
zakladni 1 148 810 000 Kč - 31.5.1999 - 28.2.2000
zakladni 990 000 000 Kč - 31.12.1996 - 31.5.1999
zakladni 265 000 000 Kč - 1.1.1995 - 31.12.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 069 826 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 148 807 18.9.2010 - 21.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 635 28.2.2000 - 19.9.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 148 807 31.5.1999 - 18.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 990 000 31.12.1996 - 31.5.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 265 000 1.1.1995 - 31.12.1996

Sbírka Listin LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČO: 61860042

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2889/SL 117 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2015 14.7.2015 22.7.2015 32
B 2889/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.7.2015 22.7.2015 82
B 2889/SL 115 ostatní zápis ze zasedání DR - volba čl. představenstva 2x Městský soud v Praze 19.5.2015 29.5.2015 18.6.2015 8
B 2889/SL 114 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.5.2015 29.5.2015 18.6.2015 3
B 2889/SL 109 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 17.9.2014 81
B 2889/SL 113 notářský zápis  NZ 3138/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 17.7.2014 25.7.2014 10.9.2014 66
B 2889/SL 112 posudek znalce  č.671-21/14 Městský soud v Praze 29.5.2014 25.7.2014 10.9.2014 27
B 2889/SL 111 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 25.7.2014 10.9.2014 14
B 2889/SL 110 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.7.2014 10.9.2014 23
B 2889/SL 108 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3138/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 28.7.2014 26.8.2014 67
B 2889/SL 107 zpráva auditora  +zahajovací rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 24.7.2014 26.8.2014 14
B 2889/SL 106 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2014 24.7.2014 26.8.2014 48
B 2889/SL 105 ostatní  projekt fúze Městský soud v Praze 14.5.2014 15.5.2014 15.5.2014 28
B 2889/SL 104 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.6.2013 2.8.2013 27.8.2013 31
B 2889/SL 103 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 2.8.2013 27.8.2013 85
B 2889/SL 102 ostatní zápis z DR - volba/odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 7.11.2012 12.11.2012 30.4.2013 3
B 2889/SL 101 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.8.2012 22.11.2012 27.11.2012 65
B 2889/SL 100 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 2865/2012 Městský soud v Praze 28.8.2012 22.11.2012 27.11.2012 40
B 2889/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 29.8.2012 82
B 2889/SL 98 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2011 17.8.2011 93
B 2889/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 84
B 2889/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 30.8.2010 5.10.2010 27
B 2889/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 30.8.2010 5.10.2010 2
B 2889/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 30.8.2010 5.10.2010 1
B 2889/SL 90 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2010 30.8.2010 5.10.2010 2
B 2889/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 27.7.2010 79
B 2889/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 11.8.2009 122
B 2889/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 136
B 2889/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 100
B 2889/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 19.6.2007 2
B 2889/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 19.6.2007 2
B 2889/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 0
B 2889/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 21.7.2006 24.7.2006 0
B 2889/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.1.2006 10.1.2006 0
B 2889/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 14.10.2004 0
B 2889/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 30.8.2004 0
B 2889/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001/+2002/B5678/ Městský soud v Praze 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 40 ostatní zpr.o převodu jmění na akcioná Městský soud v Praze 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 39 zpráva auditora +zahajovací rozvaha k 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 38 účetní závěrka +audit r.2003/B 5678/ Městský soud v Praze 31.12.2003 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 37 účetní závěrka +audit r.2003/B 8193/ Městský soud v Praze 31.12.2003 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001+2002/B 8193/ Městský soud v Praze 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 35 účetní závěrka +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 34 účetní závěrka +audit r.2001/2002 Městský soud v Praze 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 33 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění-2x Městský soud v Praze 28.5.2004 3.6.2004 0
B 2889/SL 32 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 18.7.2003 12.9.2003 0
B 2889/SL 31 ostatní zpráva představenstva,ČP Městský soud v Praze 28.4.2003 18.7.2003 12.9.2003 0
B 2889/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 18.7.2003 12.9.2003 0
B 2889/SL 29 účetní závěrka r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 15.7.2003 27.8.2003 0
B 2889/SL 28 ostatní zápis z jednání VH+přílohy Městský soud v Praze 29.6.2003 15.7.2003 27.8.2003 0
B 2889/SL 27 podpisové vzory +ČP 1x Městský soud v Praze 2.12.2002 16.6.2003 0
B 2889/SL 26 ostatní zápis ze zasedání DR /předst/ Městský soud v Praze 27.11.2002 16.6.2003 0
B 2889/SL 25 ostatní zápis z jednání DR /předst/ Městský soud v Praze 30.6.2001 16.6.2003 0
B 2889/SL 24 ostatní - rezignace,podpis vzory Městský soud v Praze 3.10.2001 13.1.2003 0
B 2889/SL 23 ostatní -zápisy DR a předst. Městský soud v Praze 21.6.2001 3.10.2001 13.1.2003 0
B 2889/SL 22 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 31.7.2001 3.10.2001 13.1.2003 0
B 2889/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 369/2001+VH Městský soud v Praze 28.6.2001 30.10.2001 13.1.2003 0
B 2889/SL 19 účetní závěrka -pololetní zpráva k 30.6.2002 Městský soud v Praze 30.6.2002 8.8.2002 27.8.2002 0
B 2889/SL 18 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 27.8.2002 0
B 2889/SL 17 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2002 29.6.2002 1.7.2002 0
B 2889/SL 16 výroční zpráva ( doplněk, 2000 ) Městský soud v Praze 27.11.2001 7.12.2001 0
B 2889/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2889/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 96 -2000+pololet.zpr. k30.6.01 Městský soud v Praze 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 14 ostatní -prohl.o vkladu nemovitostí Městský soud v Praze 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 13 notářský zápis -341/99 Městský soud v Praze 6.8.1999 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -356/97 Městský soud v Praze 29.6.1997 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 11 notářský zápis -NZ 181/96 Městský soud v Praze 22.6.1996 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 10 notářský zápis -326/94 Městský soud v Praze 13.11.1994 23.10.2001 31.10.2001 0
B 2889/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2000 24.7.2000 26.7.2000 0
B 2889/SL 4 notářský zápis NZ 292/2000 Městský soud v Praze 29.6.2000 24.7.2000 26.7.2000 0
B 2889/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.1998 27.1.2000 0
B 2889/SL 2 notářský zápis NZ 378/98 Městský soud v Praze 22.8.1998 27.1.2000 0
B 2889/SL 58 ostatní -vzdání se funkce Městský soud v Praze 28.12.2004 6.4.2005 0
B 2889/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.12.2004 6.4.2005 0
B 2889/SL 56 ostatní -zápis volební komise+př. Městský soud v Praze 21.2.2005 6.4.2005 0
B 2889/SL 49 ostatní -zápis zasedání DR/B5678/ Městský soud v Praze 27.5.2004 28.5.2004 2
B 2889/SL 48 ostatní -zápis zasedání DR/B8193/ Městský soud v Praze 27.5.2004 28.5.2004 2
B 2889/SL 47 ostatní zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 27.5.2004 28.5.2004 3
B 2889/SL 41 ostatní -zpr.DR o přezkoumání převodu Městský soud v Praze 28.5.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.