Lapos real a.s. Frenštát pod Radhoštěm IČO: 25825429

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lapos real a.s., která sídlí v obci Frenštát pod Radhoštěm a bylo jí přiděleno IČO 25825429.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Lapos real a.s. se sídlem v obci Frenštát pod Radhoštěm byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provozování solárií , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Lapos real a.s. IČO: 25825429

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 30.11.1998
Spisová značka: B 2048
IČO: 25825429
Obchodní firma: Lapos real a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.11.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.11.1998
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.8.2014 - 25.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 11.8.2014 - 25.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.8.2014 - 25.9.2015
R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 18.8.2009 1. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. se zvyšuje o částku ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ), tedy z částky 15.000.000,- Kč ( slovy: patnáctmilionů korun českých ) na částku ve výši 56.000.0 00,-Kč ( slovy: padesátšestmilionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospod ářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 4 ks ( slovy: čtyř kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jednoho kusu ) nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. 4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0 855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlo uvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) činí 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmili onů korun českých ) a emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) činí 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ) 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697, kdy předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, a to pozemek parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 2565 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelního číslo St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoř í, pozemek parcelního čísla 2741/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parcelního čísla 2741/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 21 - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 17/1 - zastavěná plocha a nádvoří, budova v části obce Frenštát pod Radhoštěm, č.p. 1707 - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 1179 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če - občanská vybavenost na pozemku parcelního čísla St. 2565 - zastavěná p locha a nádvoří a budova bez čp/če - jiná stavba na pozemku parcelního čísla St. 3497 - zastavěná plocha a nádvoří. 8. Schvaluje se výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného znaleckým posudkem znalce Ing. Miroslava Turčeka, Jiráskova 25, Nový Jičín pod pořadovým číslem 10-2009 ze dne 24.3.2009 jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 23.2.2009, č.j. 41 Nc 4050/2009-7, částkou ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 41.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých ); za tento nepeněžitý vklad budou vkladateli vydány 4 ks ( slovy: čtyři kusy ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: desetmilionů korun českých ) a 1 ks ( slovy: jeden kus ) nové kmenové akcie znějíc í na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 9. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 10. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. 19.8.2009 - 19.8.2009
1. Základní kapitál obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s. se zvyšuje o částku ve výši 13,000.000,- Kč, slovy: třináctmilionů korun českých, tedy z částky 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých na částku ve výši 15,000.000,- Kč, slovy: patnáctmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 1.7.2002 - 28.8.2002
2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 1.7.2002 - 28.8.2002
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1300ks (slovy: jedentisíctřista kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 1.7.2002 - 28.8.2002
4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; 1.7.2002 - 28.8.2002
5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Velkoobchod elektro a.s., tedy Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 744 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 1.7.2002 - 28.8.2002
6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bey využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 1.7.2002 - 28.8.2002
7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; 1.7.2002 - 28.8.2002
8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je pan Ing. Pavel Lacko, rodné číslo 55-05-09/0855, bytem Frenštát pod Radhoštěm, U Rybníka 1697; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je budova č.p. 1052, Frenštát pod Radhoštěm na pozemku parcelního čísla St. 1074 a pozemek parcelního čísla St. 1074 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu v Novém Jičíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3862 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, budova č.p. 186, Rožnov pod Rahoštěm na pozemku parcelního čísla St. 90/3 zapsaná u Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1151 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín a polovina pozemku parcelního čísla St. 90/3 - zastavěná plocha a nádvoří zapsaného Katastrálního úřadu ve Vsetíně v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3989 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín; Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. 1.7.2002 - 28.8.2002
9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Ing. Ladislava Holiše, 756 54 Zubří, Převrátí č. 1007 pod pořadovým číslem 2668/38/200 částkou ve výši 13,219.210,- Kč, slovy: třináctmilionůdvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 13,000.000,- Kč (slovy: třináctmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1300 ks (jedentisíctřista) kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 219.210,- Kč (slovy: dvěstědevatenácttisícdvěstědeset korun českých) bude použit na tvorbu rezervního fondu. 1.7.2002 - 28.8.2002
10. Zvýšení základního kapitálu títmo nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 1.7.2002 - 28.8.2002
11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti, tedy Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 1660, PSČ 74401, a to kancelář předsedy představenstva. 1.7.2002 - 28.8.2002
Dne 29.5.2001 se stal jediným akcionářem firmy Zuzana Lacková, r.č. 64-59-14/0072, bytem U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01. 3.11.2001 - 19.7.2003
Dne 11.11.1999 rozhodl jediný akcionář o snížení základního jmění společnosti o 8,000.000,- Kč, tj. z 10,000.000,- Kč na 2,000.000,- Kč, a to z důvodu změny podnikatelského záměru z výrobní činnosti na servisní činnost. Způsobem snížení základního jmění bude snížení jmenovité hodnoty akcií z 50.000,- Kč na 10.000,- Kč výměnou za nové akcie. Lhůtou pro předložení listinných akcií k jejich výměně za akcie se sníženou jmenovitou hodnotou je 7 dní ode dne zápisu sníženého základního jmění do obchodního rejstříku. 20.12.1999 - 13.11.2000
Dne 3.5.1999 se stala jediným akcionářem společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem v Zubří, IČO 00 01 21 22. 20.12.1999 - 3.11.2001

Aktuální kontaktní údaje Lapos real a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25825429
Obchodní firma: Lapos real a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 30.11.1998
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25825429
Firma: Lapos real a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Frenštát pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1998

Kontakty na Lapos real a.s. IČO: 25825429

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Martinská čtvrť 1800 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 10.7.2013
Sídlo: Nádražní 140 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 30.3.2005 - 10.7.2013
Sídlo: Místecká 1660 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 3.11.2001 - 30.3.2005
Sídlo: Hamerská 9 , Zubří 756 54 30.11.1998 - 3.11.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Martinská čtvrť 1800, Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Obory činností Lapos real a.s. IČO: 25825429

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2009
zprostředkování obchodu 18.5.2004 - 19.8.2009
zprostředkování služeb 18.5.2004 - 19.8.2009
reklamní činnost a marketing 18.5.2004 - 19.8.2009
organizování sportovních soutěží 18.5.2004 - 19.8.2009
realitní činnost 13.9.2003 - 19.8.2009
výroba ostatních pryžových výrobků 30.11.1998 - 13.9.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.11.1998 - 19.8.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 140 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1007976292
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: nám. Míru 21 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1007235713
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Ubytovací služby

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.10.2008

Živnost č. 2 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: nám. Míru 21 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1007235713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2008

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: nám. Míru 21 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1007235713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2008

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: nám. Míru 21 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1007235713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba ostatních pryžových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1998
Zánik oprávnění: 1.7.2002

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Sportovní činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Lapos real a.s. IČO: 25825429

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. 11.8.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně anebo všichni členové představenstva společně. 23.7.2010 - 11.8.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou představenstva. 3.11.2001 - 23.7.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek předseda a jeden člen představenstva, nebo dva členové představenstva. 30.11.1998 - 3.11.2001
Jméno: ing. Pavel Lacko 11.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2014
Ve funkci: od 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Radislav Zemandl 30.11.1998 - 9.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blahoslavova 1496/3, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Zdeněk Chmela 30.11.1998 - 3.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.6.2001
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Nádražní 378, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Renata Chmelová 30.11.1998 - 3.11.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.6.2001
Adresa: Nádražní 378, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Petr Bláha 9.9.1999 - 3.11.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.6.2001
Adresa: Skalní 1386, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Hana Lacková 3.11.2001 - 4.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001
Adresa: 458, Tichá 742 74
Jméno: Ing. Pavel Lacko 3.11.2001 - 23.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Hana Lacková 4.2.2008 - 23.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Adresa: Josefa Sudka 1559, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Hana Lacková 23.7.2010 - 10.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2010 do 24.6.2013
Adresa: Josefa Sudka 1559, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Zuzana Lacková 3.11.2001 - 11.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2001 do 19.6.2014
Ve funkci: od 15.6.2001 do 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Pavel Lacko 23.7.2010 - 11.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2010 do 19.6.2014
Ve funkci: od 20.7.2010 do 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Adam Lacko 10.7.2013 - 11.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2013 do 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Adam Lacko 11.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014
Ve funkci: od 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Zuzana Lacková 11.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Radomila Sobotová 11.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014
Adresa: Školská čtvrť 1376, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Joseph Artur Lawrence Price 30.11.1998 - 9.9.1999
Funkce: předseda
Adresa:
Tanglewood, Box Hill, Corsham, Wiltshire, SN 14 9HQ, Velká Británie
Jméno: Laurence Martin Price 30.11.1998 - 9.9.1999
Funkce: člen
Adresa:
84 Pickwick Rd, Corsham, Wiltshire, SN 13 9RU, Velká Británie
Jméno: RNDr. Pavel Vingrálek 30.11.1998 - 9.9.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Lubomír Černý 30.11.1998 - 3.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.6.2001
Adresa: Albertova 2623/28, Kroměříž 767 01
Jméno: RNDr. Pavel Vingrálek 9.9.1999 - 3.11.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 15.6.2001
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Irena Adamusová 9.9.1999 - 3.11.2001
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 15.6.2001
Ve funkci: do 15.6.2001
Adresa: Světlov 2258/90, Šternberk 785 01
Jméno: Tomáš Kapča 3.11.2001 - 14.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.11.2005
Ve funkci: od 15.6.2001
Adresa: U Rybníka 1695, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Mojmír Lacko 3.11.2001 - 4.2.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.6.2001
Ve funkci: od 15.6.2001
Adresa: 458, Tichá 742 74
Jméno: Eva Drozdová 3.11.2001 - 23.7.2010
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Adresa: 99, Bordovice 744 01
Jméno: Martin Pavelec 14.11.2005 - 23.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2005 do 10.6.2010
Adresa: Jiřího Felixe 1685, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Mojmír Lacko 4.2.2008 - 23.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2001 do 10.6.2010
Adresa: Josefa Sudka 1559, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Adam Lacko 23.7.2010 - 10.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 24.6.2013
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Mojmír Lacko 23.7.2010 - 11.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 19.6.2014
Ve funkci: od 10.6.2010 do 19.6.2014
Adresa: Josefa Sudka 1559, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Martin Pavelec 23.7.2010 - 11.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 19.6.2014
Adresa: Jiřího Felixe 1685, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Zdeněk Bartoň 10.7.2013 - 11.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2013 do 19.6.2014
Adresa: Bezručova 1757, Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Adam Lacko 18.3.2019
Adresa: U Rybníka 1697, Frenštát pod Radhoštěm 744 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Lacko

Vlastníci firmy Lapos real a.s. IČO: 25825429

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 56 000 000 Kč 100% 19.8.2009
zakladni 15 000 000 Kč - 28.8.2002 - 19.8.2009
zakladni 2 000 000 Kč - 13.11.2000 - 28.8.2002
zakladni 10 000 000 Kč - 30.11.1998 - 13.11.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 19.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 19.8.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 500 28.8.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 13.11.2000 - 28.8.2002
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 200 30.11.1998 - 13.11.2000

Sbírka Listin Lapos real a.s. IČO: 25825429

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2048/SL 55 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.2.2016 29.2.2016 19
B 2048/SL 54 notářský zápis [NZ 170/2014,N 213/2014] Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 25.9.2015 25.9.2015 22
B 2048/SL 53 účetní závěrka [2013] vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.4.2015 16.4.2015 19
B 2048/SL 52 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 5.5.2014 14.5.2014 20
B 2048/SL 51 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 21.8.2012 17
B 2048/SL 50 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,aud.,Zápis Krajský soud v Ostravě 30.11.2011 12.12.2011 28
B 2048/SL 49 ostatní -Zápis z VH - schv.úč.záv.2009 Krajský soud v Ostravě 25.5.2011 30.5.2011 2
B 2048/SL 48 účetní závěrka r. 2009 vč.přílohy Krajský soud v Ostravě 24.2.2011 1.3.2011 19
B 2048/SL 47 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2008 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 46 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2007 Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 45 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2006 Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - Zápis VH vč.schv.úč.záv.2005 Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 43 ostatní - Zápis VH - schv.úč.záv.2003 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 6.12.2010 10.12.2010 2
B 2048/SL 42 notářský zápis NZ 877/2010 Krajský soud v Ostravě 10.6.2010 22.7.2010 23.7.2010 10
B 2048/SL 41 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 40 účetní závěrka r. 2007 vč. přílohy, zpr. audi Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 23
B 2048/SL 39 účetní závěrka r. 2006 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 38 účetní závěrka r. 2005 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 20
B 2048/SL 37 účetní závěrka r. 2004 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.1.2010 11.1.2010 16
B 2048/SL 36 podpisové vzory / ČP - Martin Pavelec Krajský soud v Ostravě 9.11.2005 11.11.2005 16.11.2005 1
B 2048/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 8.11.2005 11.11.2005 16.11.2005 2
B 2048/SL 34 notářský zápis Nz 77/2005 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 10.2.2005 7.3.2005 12.5.2005 11
B 2048/SL 13 výroční zpráva r.2003,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 24.9.2004 27.9.2004 20
B 2048/SL 33 notářský zápis NZ 117/2004 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 6.4.2004 19.4.2004 19.5.2004 13
B 2048/SL 9 podpisové vzory - Ing. Lubomír Černý Krajský soud v Ostravě 30.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 8 podpisové vzory - Dr. Pavel Vingrálek Krajský soud v Ostravě 8.10.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 7 podpisové vzory 2x: R.Chmelová, Ing.Z.Chmela Krajský soud v Ostravě 5.10.1998 5.5.2004 6.5.2004 3
B 2048/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 19.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 1
B 2048/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz.rady Krajský soud v Ostravě 18.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 2
B 2048/SL 4 ostatní - notář.potvrzení - Anglie Krajský soud v Ostravě 7.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 8
B 2048/SL 3 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - Schůze správní rady Krajský soud v Ostravě 7.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 4
B 2048/SL 14 ostatní -certifikát o založení společ. Krajský soud v Ostravě 17.8.1969 5.5.2004 6.5.2004 6
B 2048/SL 12 ostatní - potvrzení OR pro Anglii Krajský soud v Ostravě 4.9.1998 5.5.2004 6.5.2004 4
B 2048/SL 11 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 3.5.2004 5.5.2004 6.5.2004 16
B 2048/SL 10 podpisové vzory 2x: J.Al.L.Price, M.Price Krajský soud v Ostravě 8.9.1999 5.5.2004 6.5.2004 10
B 2048/SL 32 výroční zpráva r.2002,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.8.2003 23.9.2003 25
B 2048/SL 31 notářský zápis NZ 258/2003 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 31.7.2003 31.7.2003 23.9.2003 25
B 2048/SL 30 notářský zápis NZ433/2002 - Rozh.jed.skacion. Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 20.5.2002 5.8.2002 5
B 2048/SL 29 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 4.7.2001 4.1.2002 30
B 2048/SL 28 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Ostravě 30.3.2001 4.7.2001 4.1.2002 1
B 2048/SL 26 notářský zápis NZ 161/2001 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 9.11.2001 13.11.2001 50
B 2048/SL 25 zakladatelské dokumenty - Zakladatelská smlouva Krajský soud v Ostravě 24.8.1998 9.11.2001 13.11.2001 4
B 2048/SL 24 ostatní - Sml. o prodeji akcií Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 31.5.2001 4.6.2001 6
B 2048/SL 23 účetní závěrka r.2000 vč.příl.,audit.,hosp.vý Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 22
B 2048/SL 22 účetní závěrka r.1999 vč.příl.,audit.,hosp.vý Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 28
B 2048/SL 21 účetní závěrka r. 1998 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 23
B 2048/SL 20 podpisové vzory 3x:Z.Chmela,R.Chmelová,P.Bláha Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 4.6.2001 3
B 2048/SL 19 notářský zápis NZ 62/99 vč. Stanov Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 31.5.2001 4.6.2001 28
B 2048/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.8.1998 31.5.2001 4.6.2001 30
B 2048/SL 17 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.11.2000 11.1.2001 18.4.2001 5
B 2048/SL 2 notářský zápis NZ 65/99 vč.ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 3.5.1999 27.7.1999 9.9.1999 14
B 2048/SL 1 notářský zápis NZ 315/98 vč.Stanov Krajský soud v Ostravě 17.9.1998 29.10.1998 30.11.1998 67

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Lapos real a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lapos real a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.