Lagardere Travel Retail, a.s. Beroun IČO: 25099167

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lagardere Travel Retail, a.s., která sídlí v obci Beroun a bylo jí přiděleno IČO 25099167.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Lagardere Travel Retail, a.s. se sídlem v obci Beroun byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Pekařství, cukrářství a další.

Základní údaje o Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.1.1997
Spisová značka: B 4494
IČO: 25099167
Obchodní firma: Lagardere Travel Retail, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.1.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.1.1997
Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi Best Coffee s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, IČO 27607968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 118543 a Lagardere Food Services, a. s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00, IČO 25058282, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4101. Na společnost přešlo jmění zanikajících společností Best Coffee s.r.o. a Lagardere Food Services , a.s. 1.9.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 6.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 6.2.2014
Společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. byla sloučena se zanikající psolečností First European Enterprise s.r.o., se sídlem Praha 5, Lahovice, Strakonická 120, PSČ 159 00, IČ: 257 35 039. V souvislosti se sloučením přešlo na společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. jmění zanikající společnosti First European Enterprise s.r.o. 4.7.2012
Část podniku společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s., spočívající v souhrnu hmotných složek jakož i osobních a nehmotných složek podnikání užívaných nebo určených výhradně nebo převážně k provozování části sítě kaváren Costa Coffee v České republice b yla převedena na základě smlouvy ze dne 13. února 2012 na nabyvatele Best Coffe s.r.o., IČ: 27607968, Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00 Česká republika. 9.3.2012
Dne 21. dubna 2010 rozhodla společnost LAGARDERE SERVICES jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) o částku 126 000 000,- Kč ( slovy: sto dvacet šest milionů korun českých) na celkovou výši 150 000 000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v počtu celkem 126 000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž s e připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny nově vydávané akcie, tedy 126 000 kusů akcií Společnosti, budou představenstvem Společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou up isovanou akcii k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, se sídlem Paříž, rue Lord Byron 2, PSČ 750 08, Francouzská republika, jež je zapsána ve francouzském obchodním rejstříku pod č. 1989 B 08184, IČ: 330 814 732 R.C.S. PARI S, a bude je možno upsat v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty pro upsání akcií začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES na adresu jejího zástupce, pana Marti na Lukáše, do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnost í LAGARDERE SERVICES do výše uvedeného sídla Společnosti a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo Společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude Společností zaslán předem určenému z ájemci, resp. panu Martinu Lukášovi jako jeho zástupci, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, vůči Společnosti svědčící mu na základě půjčky poskytnuté Společnosti, proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsan ých společností LAGARDERE SERVICES. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí pohledávka společnosti LAGARDERE SERVICES za Společností 126 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet šest milionů korun českých). Splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno výhradně započtením pohledávek na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností LAGARDERE SERVICES. Společnost LAGARDERE SERVICES prohlašuje, že má zájem na započtení s vé pohledávky plynoucí z půjčky poskytnuté Společnosti vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, jak je uvedeno výše. 7. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES jako předem určenému zájemci k rukám jejího zástupce, pana Martina Lukáše, na shora uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Dohoda o započ tení musí být uzavřena po nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií mezi společností LAGARDERE SERVCIES a Společností, a současně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o započtení akceptovaný společností LAGARDERE SERVICES dojde Společnosti na adresu sídla. 8. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 9. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se vydán í akcií nového druhu, emisní kurz bude splacen výhradně započtením a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti náležitosti uve dené v §203 odst. 2 písm. c), f), g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 10. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov Společnosti a změna stanov Společnosti nabývá v souladu s § 17 3 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 3.5.2010 - 4.8.2010
Dne 6. prosince 2002 rozhodla společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 6.1.2003 - 15.1.2003
1. Základní kapitál společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. ve výši 12 000 000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. se zvyšuje z částky 12 000 000,- Kč na 24 000 000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 6.1.2003 - 15.1.2003
2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě celkem 12 000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Emisní kurz bude činit 12 500,- Kč na jednu novou akcii, přičemž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč a emisní ážio 11 500,- Kč za jednu novou akcii. Akcie nového druhu nebudou vydány. 6.1.2003 - 15.1.2003
3. Vzhledem k tomu, že společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. se vzdala přednostního práva na úpis nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady určila, že všechny nové akcie budou podle § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání společnosti Rautakirja Oyj, se sídlem Koivuvaarankuja 2, P.O.B. 1, FIN-01641, Finsko jako předem určenému zájemci postupem podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. 6.1.2003 - 15.1.2003
4. Úpis akcií bez využití přednostního práva, tj. úpis všech akcií upisovaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, bude proveden v souladu s bodem 3 výše na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Rautakirja Oyj jako předem určeným zájemcem a společností HDS Retail Czech Republic, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností HDS Retail Czech Republic, a.s. zaslán společnosti Rautakirja Oyj na adresu jejího sídla Koivuvaarankuja 2, P.O.B. 1, FIN-01641, Finsko po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Rautakirja Oyj bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2 písm. e) obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Rautakirja Oyj. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v souladu s § 203 odst.4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. do obchodního rejstříku, pokud nebude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zapsáno před přijetím návrhu smlouvy o upsání akcií společností Rautakirja Oyj. Určený zájemce bude oprávněn upsat akcie společnosti tak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který mu společnost doručí. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodního zákoníku. 6.1.2003 - 15.1.2003
5. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. otevřený pro tento účel č. 3646430257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. se sídlem: Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969. Upisovatel splatí celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celou jmenovitou a celé emisní ážio upsaných nových akcií, na tento účet nejpozději do 8 dnů ode dne upsání akcií. Tímto úplným splacením emisního kursu na uvedený účet dojde ke splnění podmínek uvedených v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku a § 206 odst. 1 obchodního zákoníku. 6.1.2003 - 15.1.2003
Základní jmění ve výši 12.000.000,-Kč splaceno. Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. 15.5.2000 - 15.1.2003
Jediný akcionář rozhodl dne 10.1.2000 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10.000.000,- Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Celkový počet upisovaných akcií bude 10.000 ks, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti s využitím jeho přednostního práva ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společností doručeno jedinému akcionáři vyrozumění o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis nových akcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold a partneři, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva bude stejný jako nominální hodnota těchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií bude dle ust.§204 odst.4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kdy bude společností doručeno jedinému akcionáři vyrozumění o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Představenstvo společnosti uveřejní výzvu k upisování akcií v jednom celostátně distribuovaném deníku. Upisování akcií na základě veřejné výzvy proběhne ve lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k upisování akcií a končí uplynutím dvou týdnů od uveřejnění výzvy k upisování akcií. Upisování se uskuteční v sídle advokátní kanceláře Weinhold a partneři, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude stejný jako nominální hodnota těchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet 191558270207/0100 vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 7, U průhonu 38, 170 00, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 23.2.2000 - 19.4.2000
Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno. Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. 14.6.1999 - 15.5.2000
Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno. Akcie v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. 13.1.1997 - 14.6.1999

Aktuální kontaktní údaje Lagardere Travel Retail, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25099167
Obchodní firma: Lagardere Travel Retail, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Beroun
Vznik první živnosti: 13.1.1997
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25099167
Firma: Lagardere Travel Retail, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Beroun
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.1.1997

Kontakty na Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nám. M.Poštové 854/3 , Beroun 266 01 13.1.2009
Sídlo: Pobřežní 18/16 , Praha 186 00 31.3.1999 - 13.1.2009
Sídlo: Drtinova 557/8 , Praha 150 00 13.1.1997 - 31.3.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nám. M.Poštové 854/3, Beroun 266 01

Obory činností Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2008
pekařství, cukrářství 28.7.2008
hostinská činnost 10.9.2003
zprostředkování služeb 10.9.2003 - 28.7.2008
zprostředkování obchodu 10.9.2003 - 28.7.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona) 13.1.1997 - 28.7.2008
reklamní a propagační činnost 13.1.1997 - 28.7.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010417959
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 31.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010512862
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757083
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757075
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757067
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010791435
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Vítězné náměstí 576/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010925059
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.6.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010929232
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 29.4.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011026198
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 14.7.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138603
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.11.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138590
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: Revoluční 655/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011167964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011311798
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.12.2016
Provozovna č. 14
Provozovna: Nádražní 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011409984
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.2.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011519852
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: náměstí Míru 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011679671
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.6.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011816539
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.9.2017
Provozovna č. 18
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820391
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 19
Provozovna: Puškinova 1215/11 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820374
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 20
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 21
Provozovna: náměstí Republiky 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820030
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 22
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819937
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 23
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820099
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 24
Provozovna: Seifertova 570/55 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820307
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 25
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820404
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 26
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1011820048
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 27
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820102
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820218
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 29
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819953
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 30
Provozovna: Spálená 2121/22 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820315
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 31
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820064
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 32
Provozovna: Italská 384/1 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820226
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 33
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820072
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 34
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011820013
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 35
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820056
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 36
Provozovna: Rumunská 654/21 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820251
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 37
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819970
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Václavské náměstí 794/38 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820129
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820137
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011820412
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 41
Provozovna: Tomíčkova 2144/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820145
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 42
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819988
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Karlovo náměstí 313/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820269
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820153
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820447
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 46
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 47
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820382
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 48
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 49
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820358
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 50
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819996
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 51
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820234
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 52
Provozovna: Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820170
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 53
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819864
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 54
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819881
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 55
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820455
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 56
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820188
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 57
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 58
Provozovna: Václavské náměstí 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820196
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 59
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820439
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 60
Provozovna: Milady Horákové 201/119 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820285
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 61
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820242
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 62
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819902
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: Josefská 427/14 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820323
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 64
Provozovna: Zamenhofova 440 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820366
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 65
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820021
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 66
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819911
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 67
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820200
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 68
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820331
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 69
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820293
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 70
Provozovna: Vodičkova 709/33 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820277
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 71
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820005
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 72
Provozovna: Ječná 512/18 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 73
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819929
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 74
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011908425
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 75
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908417
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 76
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908409
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2017
Provozovna č. 77
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908395
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 11.11.2017
Provozovna č. 78
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.8.2009
Provozovna č. 79
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495205
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 11.8.2009
Provozovna č. 80
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495213
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.8.2009
Provozovna č. 81
Provozovna: 301 47 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1000495230
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.10.2009
Provozovna č. 82
Provozovna: Žižkova 922/28 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495248
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.11.2009
Provozovna č. 83
Provozovna: Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495264
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.2.2010
Provozovna č. 84
Provozovna: Masarykova 197/53 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000495272
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.2.2010
Provozovna č. 85
Provozovna: Tovární 3248 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495281
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 86
Provozovna: Nádražní náměstí 292/3 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1000492508
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.6.2010
Provozovna č. 87
Provozovna: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny: 1000854124
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.9.2010
Provozovna č. 88
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.12.2010
Provozovna č. 89
Provozovna: Nerudova 8 , Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny: 1002515335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2010
Provozovna č. 90
Provozovna: Myslíkova 172/29 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2010
Provozovna č. 91
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.12.2010
Provozovna č. 92
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.12.2010
Provozovna č. 93
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997119
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 11.2.2011
Provozovna č. 94
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997097
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.10.2007
Provozovna č. 95
Provozovna: Jungmannova 18/5 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.2.2005
Provozovna č. 96
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164145
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 97
Provozovna: U Nádraží 965/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163912
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 98
Provozovna: Nádražní 649 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 99
Provozovna: Nádražní 498 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164064
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 100
Provozovna: Nádražní 337 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163858
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.7.2000
Provozovna č. 101
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163939
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.3.2006
Provozovna č. 102
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163815
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.5.2005
Provozovna č. 103
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164072
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 104
Provozovna: Nádražní 135 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1003164102
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 105
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163947
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.6.2005
Provozovna č. 106
Provozovna: Nádražní 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164030
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.7.2000
Provozovna č. 107
Provozovna: Nádražní 1703/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495078
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.7.2008
Provozovna č. 108
Provozovna: U Nádraží 1626/6 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.2.2006
Provozovna č. 109
Provozovna: Klapkova 545/11 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164153
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.10.2004
Provozovna č. 110
Provozovna: Nádražní 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační číslo provozovny: 1003164129
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.1.2008
Provozovna č. 111
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164021
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.5.2008
Provozovna č. 112
Provozovna: Frýdlantská 701 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164048
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.5.2000
Provozovna č. 113
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163963
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 114
Provozovna: 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003163823
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.6.2007
Provozovna č. 115
Provozovna: Dr. Milady Horákové 3687/10 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1003164005
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.7.2005
Provozovna č. 116
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163904
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 117
Provozovna: Sady 28. října 3491/8 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163971
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.7.2002
Provozovna č. 118
Provozovna: Západní 360 05 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1003163874
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.11.2000
Provozovna č. 119
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163807
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 21.3.2001
Provozovna č. 120
Provozovna: Havlíčkova 2408/122 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163955
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.7.2000
Provozovna č. 121
Provozovna: Nádražní 370 04 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1003163866
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.7.2000
Provozovna č. 122
Provozovna: Nádražní 128/22 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163998
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 123
Provozovna: Nádražní 602 00 Brno
Identifikační číslo provozovny: 1003164013
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.4.2008
Provozovna č. 124
Provozovna: Nádražní náměstí 599/53 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163891
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.12.2005
Provozovna č. 125
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164099
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.9.2004
Provozovna č. 126
Provozovna: Chelčického 229/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163980
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.7.2002
Provozovna č. 127
Provozovna: Nákladní 460 02 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1003163882
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.1.2000
Provozovna č. 128
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163840
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.4.2000
Provozovna č. 129
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163921
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 26.2.2001
Provozovna č. 130
Provozovna: Na příkopě 988/31 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003908641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.7.2011
Provozovna č. 131
Provozovna: Jugoslávská 17/6 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004701721
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.11.2011
Provozovna č. 132
Provozovna: náměstí Republiky 1079/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781679
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 133
Provozovna: Na poříčí 1079/3 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781661
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 134
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1005662568
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 135
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447943
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 136
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448095
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 137
Provozovna: Rorejcova 569 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1008447935
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 138
Provozovna: Nádražní 119/4 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1008447951
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 139
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448001
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 140
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448125
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 141
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448109
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 142
Provozovna: U Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448061
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 143
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448010
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 144
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448028
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 145
Provozovna: Vrbenského 635/39 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447901
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 146
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448079
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 147
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448133
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 148
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447919
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 149
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1008494313
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.1.2006
Provozovna č. 150
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1008555690
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.11.2012
Provozovna č. 151
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1008555681
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.11.2012
Provozovna č. 152
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1008632147
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.1.2013
Provozovna č. 153
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008632155
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 12.12.2012
Provozovna č. 154
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008708089
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.2.2013
Provozovna č. 155
Provozovna: Václavské náměstí 796/46 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008881678
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.4.2013
Provozovna č. 156
Provozovna: J. A. Komenského 102 , Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny: 1008906361
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 6.5.2013
Provozovna č. 157
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1008906379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.5.2013
Provozovna č. 158
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1008914631
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.5.2013
Provozovna č. 159
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008949850
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.5.2013
Provozovna č. 160
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009021273
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.6.2013
Provozovna č. 161
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1009037722
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.7.2013
Provozovna č. 162
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009094629
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.8.2013
Provozovna č. 163
Provozovna: Nádražní 1133 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1009094581
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.8.2013
Provozovna č. 164
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094645
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 165
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094599
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 166
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1009094602
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.8.2013
Provozovna č. 167
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127691
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.9.2013
Provozovna č. 168
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127705
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.9.2013
Provozovna č. 169
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1009165151
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.3.2008
Provozovna č. 170
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1009172433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.9.2013
Provozovna č. 171
Provozovna: 401 , Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny: 1009054686
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.3.2007
Provozovna č. 172
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1009054732
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.11.2004
Provozovna č. 173
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230450
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.11.2013
Provozovna č. 174
Provozovna: U starého nádraží 104 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009234196
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.7.2007
Provozovna č. 175
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234170
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.9.2005
Provozovna č. 176
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234200
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.7.2007
Provozovna č. 177
Provozovna: Nádražní 212 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009234218
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.3.2008
Provozovna č. 178
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234188
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 179
Provozovna: Nákladní 344/2 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1009344340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.12.2013
Provozovna č. 180
Provozovna: V olšinách 200/69 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1009383329
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 181
Provozovna: Evropská 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009428683
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.1.2014
Provozovna č. 182
Provozovna: Nádražní 164/215 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009428705
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.2.2014
Provozovna č. 183
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1009429230
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 184
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009599666
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 185
Provozovna: Husova 632/1 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1009818007
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.7.2014
Provozovna č. 186
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009840550
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.8.2014
Provozovna č. 187
Provozovna: Jiráskova 287 , Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny: 1009935798
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.10.2014
Provozovna č. 188
Provozovna: Klapkova 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009951785
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.10.2014
Provozovna č. 189
Provozovna: Střelničná 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009976427
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.11.2014
Provozovna č. 190
Provozovna: Chlumecká 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010000799
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 191
Provozovna: Nádraží 345 , Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny: 1010116533
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.1.2015
Provozovna č. 192
Provozovna: Vrážská 43/5 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374303
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 193
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374290
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 194
Provozovna: V parku 2308/8 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494675
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.3.2005
Provozovna č. 195
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494993
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 11.6.2008
Provozovna č. 196
Provozovna: Nádraží 191 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000495001
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.7.2008
Provozovna č. 197
Provozovna: 5. května 74/25 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494519
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 14.3.2003
Provozovna č. 198
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494713
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.3.2006
Provozovna č. 199
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494365
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.1.2000
Provozovna č. 200
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494381
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 31.7.2001
Provozovna č. 201
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.5.2006
Provozovna č. 202
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494411
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.2.2002
Provozovna č. 203
Provozovna: Nádražní 300 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494896
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 12.12.2007
Provozovna č. 204
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494535
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.7.2003
Provozovna č. 205
Provozovna: Karolinská 654/2 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495027
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.7.2008
Provozovna č. 206
Provozovna: Janská 693/3 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494888
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 14.12.2007
Provozovna č. 207
Provozovna: Malostranské náměstí 5/28 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494489
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.1.2002
Provozovna č. 208
Provozovna: Pernerova 400 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494683
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 6.4.2005
Provozovna č. 209
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494497
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 8.1.2003
Provozovna č. 210
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1000494438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.6.2002
Provozovna č. 211
Provozovna: Nádražní 678/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494560
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.12.2001
Provozovna č. 212
Provozovna: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 2.1.1998
Provozovna č. 213
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000494659
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.11.2004
Provozovna č. 214
Provozovna: U Nádraží 1296 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494799
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.11.2006
Provozovna č. 215
Provozovna: 501 37 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1000495035
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.3.2002
Provozovna č. 216
Provozovna: Nádražní 72 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494420
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.7.2002
Provozovna č. 217
Provozovna: Rorejcova 573 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494691
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.3.2005
Provozovna č. 218
Provozovna: Thámova 183/11 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494543
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 16.6.2003
Provozovna č. 219
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494837
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.4.2007
Provozovna č. 220
Provozovna: Peterkova 79/5 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494781
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 28.6.2006
Provozovna č. 221
Provozovna: Nádražní 750 00 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1000494390
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 29.3.2002
Provozovna č. 222
Provozovna: Nádražní 380 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000494403
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.3.2002
Provozovna č. 223
Provozovna: Milady Horákové 251 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494501
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 4.12.2002
Provozovna č. 224
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494942
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.12.2007
Provozovna č. 225
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494730
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.1.2006
Provozovna č. 226
Provozovna: Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494934
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.12.2007
Provozovna č. 227
Provozovna: Nádražní 1704/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495019
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 3.7.2008
Provozovna č. 228
Provozovna: 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1000495043
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 8.11.2001
Provozovna č. 229
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494616
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.4.2004
Provozovna č. 230
Provozovna: náměstí Republiky 1400 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494829
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 14.3.2007
Provozovna č. 231
Provozovna: Sokolovská 37/24 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494667
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2004
Provozovna č. 232
Provozovna: Spálená 103/41 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495051
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.8.2008
Provozovna č. 233
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495132
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.12.2008
Provozovna č. 234
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495141
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 9.12.2008
Provozovna č. 235
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495159
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 12.12.2008
Provozovna č. 236
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012012573
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.1.2018
Provozovna č. 237
Provozovna: Vítězné náměstí 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012029859
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.2.2018
Provozovna č. 238
Provozovna: Radlická 115/140 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012078604
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.3.2018
Provozovna č. 239
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166261
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 20.4.2018
Provozovna č. 240
Provozovna: Nádražní 348 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1012166121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.4.2018
Provozovna č. 241
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166279
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.5.2018
Provozovna č. 242
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012237613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 30.6.2018
Provozovna č. 243
Provozovna: Vysočanská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012266257
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 27.6.2018
Provozovna č. 244
Provozovna: Prosecká 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012306755
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 245
Provozovna: 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012307221
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 246
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012313573
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.9.2018
Provozovna č. 247
Provozovna: Freyova 945/35 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1012333701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.9.2018
Provozovna č. 248
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1012410803
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.10.2018
Provozovna č. 249
Provozovna: Hlučínská 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1012456366
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.11.2018
Provozovna č. 250
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456358
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 251
Provozovna: 8. května 464/21 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 252
Provozovna: Pod Valy 1046 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1012552853
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.2.2019
Provozovna č. 253
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012552837
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.1.2019
Provozovna č. 254
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012595072
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 8.2.2019
Provozovna č. 255
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641864
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 256
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641872
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 257
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012674231
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 31.3.2019
Provozovna č. 258
Provozovna: Voctářova 2499 20 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012690563
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.4.2019
Provozovna č. 259
Provozovna: Lazaretní 610/11 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1012700411
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 260
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012740668
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.5.2019
Provozovna č. 261
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785882
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 29.5.2019
Provozovna č. 262
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785874
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.7.2019
Provozovna č. 263
Provozovna: Evropská 859 115 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012851940
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.8.2019
Provozovna č. 264
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012869857
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 26.8.2019
Provozovna č. 265
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012903567
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.9.2019
Provozovna č. 266
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1012956415
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 6.5.2019
Provozovna č. 267
Provozovna: Rorejcova 569 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1012957969
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 6.11.2019
Provozovna č. 268
Provozovna: Sady 28. října 248 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1012967701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 8.11.2019
Provozovna č. 269
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012995097
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 8.12.2019

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010417959
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010512862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757075
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757067
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010791435
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Vítězné náměstí 576/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010925059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010929232
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011026198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Revoluční 655/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011167964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011311798
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: Nádražní 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011409984
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.2.2017
Provozovna č. 14
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011519852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: náměstí Míru 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011679671
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.6.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011816539
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: Ječná 512/18 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 18
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819929
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 19
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 20
Provozovna: Puškinova 1215/11 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820374
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 21
Provozovna: náměstí Republiky 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 22
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 23
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 24
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820099
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 25
Provozovna: Seifertova 570/55 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 26
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 27
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1011820048
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819953
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 29
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 30
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 31
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820064
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 32
Provozovna: Spálená 2121/22 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820315
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 33
Provozovna: Italská 384/1 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820226
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 34
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011820013
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 35
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 36
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 37
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820056
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Rumunská 654/21 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: Václavské náměstí 794/38 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820129
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820382
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 41
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820137
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 42
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011820412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Tomíčkova 2144/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820145
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: Karlovo náměstí 313/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820269
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 46
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820153
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 47
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 48
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 49
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 50
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819996
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 51
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 52
Provozovna: Milady Horákové 201/119 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820285
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 53
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819864
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 54
Provozovna: Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820170
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 55
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820234
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 56
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 57
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820455
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 58
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820188
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 59
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819899
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 60
Provozovna: Václavské náměstí 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820196
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 61
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820439
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 62
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820242
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819902
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 64
Provozovna: Josefská 427/14 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820323
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 65
Provozovna: Zamenhofova 440 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820366
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 66
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 67
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 68
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820005
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 69
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820200
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 70
Provozovna: Vodičkova 709/33 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 71
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 72
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 73
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908417
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 74
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908395
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.11.2017
Provozovna č. 75
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908409
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2017
Provozovna č. 76
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011908425
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 77
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.12.2010
Provozovna č. 78
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2009
Provozovna č. 79
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495213
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.8.2009
Provozovna č. 80
Provozovna: Karolinská 654/2 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495027
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2010
Provozovna č. 81
Provozovna: V parku 2308/8 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494675
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2010
Provozovna č. 82
Provozovna: Na příkopě 988/31 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003908641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2011
Provozovna č. 83
Provozovna: Jugoslávská 17/6 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004701721
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2011
Provozovna č. 84
Provozovna: Na poříčí 1079/3 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781661
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 85
Provozovna: náměstí Republiky 1079/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781679
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 86
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447943
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 87
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 88
Provozovna: Rorejcova 569 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1008447935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 89
Provozovna: Nádražní 119/4 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1008447951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 90
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448001
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 91
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 92
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 93
Provozovna: U Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 94
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 95
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448028
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 96
Provozovna: Vrbenského 635/39 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447901
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 97
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 98
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448133
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 99
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 100
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1008555690
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2012
Provozovna č. 101
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1008555681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2012
Provozovna č. 102
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008632155
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.12.2012
Provozovna č. 103
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1008632368
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2013
Provozovna č. 104
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008708089
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 1.2.2013
Provozovna č. 105
Provozovna: Václavské náměstí 796/46 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008881678
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2013
Provozovna č. 106
Provozovna: J. A. Komenského 102 , Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny: 1008906361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.2013
Provozovna č. 107
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1008906379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2013
Provozovna č. 108
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1008914631
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.2013
Provozovna č. 109
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008949850
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2013
Provozovna č. 110
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009021273
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2013
Provozovna č. 111
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1009037722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.7.2013
Provozovna č. 112
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1009094602
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.8.2013
Provozovna č. 113
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009094629
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2013
Provozovna č. 114
Provozovna: Nádražní 1133 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1009094581
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2013
Provozovna č. 115
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094645
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 116
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094599
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 117
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2013
Provozovna č. 118
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2013
Provozovna č. 119
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1009172433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2013
Provozovna č. 120
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230450
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2013
Provozovna č. 121
Provozovna: Nákladní 344/2 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1009344340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2013
Provozovna č. 122
Provozovna: V olšinách 200/69 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1009383329
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 123
Provozovna: Nádražní 164/215 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009428705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.2.2014
Provozovna č. 124
Provozovna: Evropská 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009428683
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 28.1.2014
Provozovna č. 125
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1009429230
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 126
Provozovna: Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495264
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.2.2010
Provozovna č. 127
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009599666
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 128
Provozovna: Husova 632/1 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1009818007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2014
Provozovna č. 129
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009840550
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.8.2014
Provozovna č. 130
Provozovna: Jiráskova 287 , Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny: 1009935798
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2014
Provozovna č. 131
Provozovna: Klapkova 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009951785
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.10.2014
Provozovna č. 132
Provozovna: Střelničná 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009976427
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.11.2014
Provozovna č. 133
Provozovna: Chlumecká 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010000799
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 134
Provozovna: Nádraží 345 , Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny: 1010116533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.1.2015
Provozovna č. 135
Provozovna: Vrážská 43/5 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 136
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 137
Provozovna: Nádražní 1703/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495078
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.7.2008
Provozovna č. 138
Provozovna: Nádražní 1704/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495019
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.7.2008
Provozovna č. 139
Provozovna: Thámova 183/11 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494543
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.2007
Provozovna č. 140
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012012573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.1.2018
Provozovna č. 141
Provozovna: Vítězné náměstí 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012029859
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.2.2018
Provozovna č. 142
Provozovna: Radlická 115/140 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012078604
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2018
Provozovna č. 143
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166279
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2018
Provozovna č. 144
Provozovna: Nádražní 348 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1012166121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2018
Provozovna č. 145
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.4.2018
Provozovna č. 146
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012237613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2018
Provozovna č. 147
Provozovna: Vysočanská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012266257
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.6.2018
Provozovna č. 148
Provozovna: Prosecká 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012306755
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 149
Provozovna: 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012307221
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 150
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012313573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2018
Provozovna č. 151
Provozovna: Freyova 945/35 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1012333701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2018
Provozovna č. 152
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1012410803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2018
Provozovna č. 153
Provozovna: 8. května 464/21 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 154
Provozovna: Hlučínská 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1012456366
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2018
Provozovna č. 155
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 156
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012552837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.2019
Provozovna č. 157
Provozovna: Pod Valy 1046 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1012552853
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2019
Provozovna č. 158
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012595072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.2.2019
Provozovna č. 159
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 160
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012674231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2019
Provozovna č. 161
Provozovna: Voctářova 2499 20 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012690563
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2019
Provozovna č. 162
Provozovna: Lazaretní 610/11 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1012700411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 163
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012740668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2019
Provozovna č. 164
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785882
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.5.2019
Provozovna č. 165
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785874
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.2019
Provozovna č. 166
Provozovna: Evropská 859 115 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012851940
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.2019
Provozovna č. 167
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012869857
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.8.2019
Provozovna č. 168
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012903567
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2019
Provozovna č. 169
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1012956415
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.2019
Provozovna č. 170
Provozovna: Rorejcova 569 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1012957969
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.11.2019
Provozovna č. 171
Provozovna: Sady 28. října 248 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1012967701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.11.2019
Provozovna č. 172
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012995097
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2019

Živnost č. 3 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Žitná 565/16 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010417941
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1010512862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Pšenčíkova 798/1 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1010589466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Evropská 162 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010757083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 25.2.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1010791435
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Vítězné náměstí 576/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010925059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010929232
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: náměstí Republiky 1078/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011026198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: Revoluční 655/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011167964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Nádražní 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011409984
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.2.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011519852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: náměstí Míru 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011679671
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.6.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.12.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495213
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.8.2008
Provozovna č. 16
Provozovna: Na příkopě 988/31 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003908641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2011
Provozovna č. 17
Provozovna: Jugoslávská 17/6 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004701721
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2011
Provozovna č. 18
Provozovna: Na poříčí 1079/3 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781661
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 19
Provozovna: náměstí Republiky 1079/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004781679
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 22.12.2011
Provozovna č. 20
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447943
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 21
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 22
Provozovna: Rorejcova 569 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1008447935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 23
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448001
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 24
Provozovna: Nádražní 119/4 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1008447951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 25
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 26
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 27
Provozovna: U Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 28
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 29
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008448028
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 30
Provozovna: Vrbenského 635/39 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447901
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 31
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1008448079
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 32
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1008448133
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 33
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008447919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.7.2012
Provozovna č. 34
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1008555681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2012
Provozovna č. 35
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008632155
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.12.2012
Provozovna č. 36
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1008632147
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.1.2013
Provozovna č. 37
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008708089
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 1.2.2013
Provozovna č. 38
Provozovna: Václavské náměstí 796/46 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008881678
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2013
Provozovna č. 39
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1008906379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2013
Provozovna č. 40
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1008914631
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.2013
Provozovna č. 41
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008949850
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2013
Provozovna č. 42
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009021273
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2013
Provozovna č. 43
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1009037722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.7.2013
Provozovna č. 44
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1009094602
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.8.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009094629
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.2013
Provozovna č. 46
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094645
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 47
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009094599
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 48
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2013
Provozovna č. 49
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1009127691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1009172433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.9.2013
Provozovna č. 51
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230450
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2013
Provozovna č. 52
Provozovna: Nákladní 344/2 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1009344340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2013
Provozovna č. 53
Provozovna: V olšinách 200/69 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1009383329
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 54
Provozovna: Nádražní 164/215 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009428705
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.2.2014
Provozovna č. 55
Provozovna: Evropská 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009428683
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 28.1.2014
Provozovna č. 56
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1009429230
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 57
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009599666
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.2014
Provozovna č. 58
Provozovna: Husova 632/1 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1009818007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2014
Provozovna č. 59
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009840550
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.8.2014
Provozovna č. 60
Provozovna: Jiráskova 287 , Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny: 1009935798
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2014
Provozovna č. 61
Provozovna: Klapkova 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009951785
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.10.2014
Provozovna č. 62
Provozovna: Střelničná 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009976427
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.11.2014
Provozovna č. 63
Provozovna: Chlumecká 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010000799
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 64
Provozovna: Vrážská 43/5 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 65
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1010374290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2015
Provozovna č. 66
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012313573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2018
Provozovna č. 67
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1012410803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2018
Provozovna č. 68
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 69
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012552837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.2019
Provozovna č. 70
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1012956415
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.2019
Provozovna č. 71
Provozovna: Sady 28. října 248 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1012967701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.11.2019

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1001954823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2010

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.6.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138590
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Myslíkova 172/29 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495264
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Milady Horákové 251 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494501
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164145
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Nádražní 370 04 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1003163866
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494934
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: Tovární 3248 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495281
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009054651
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Nerudova 8 , Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny: 1002515335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494942
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Havlíčkova 2408/122 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Nádražní 380 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000494403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1009054678
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Klapkova 545/11 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164153
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: U Nádraží 965/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163912
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: 360 17 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1009054627
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1000495043
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Nádražní 300 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494896
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Nádražní 498 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164064
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Nádražní 649 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494730
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1005662568
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Sokolovská 37/24 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494667
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Nádraží 191 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000495001
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: 5. května 74/25 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494535
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: 301 47 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1000495230
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: Jungmannova 18/5 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009054597
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: U Nádraží 1626/6 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 37
Provozovna: Sady 28. října 3491/8 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163971
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 38
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1008494313
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 39
Provozovna: Chelčického 229/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 40
Provozovna: Thámova 183/11 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494543
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 41
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163815
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 42
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009054619
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 43
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164099
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 44
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495132
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 45
Provozovna: U Nádraží 1296 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 46
Provozovna: Nádražní náměstí 292/3 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1000492508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 47
Provozovna: náměstí Republiky 1400 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494829
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 48
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 49
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495141
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 50
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 51
Provozovna: Žižkova 922/28 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 52
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 53
Provozovna: Nákladní 460 02 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1003163882
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 54
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 55
Provozovna: V parku 2308/8 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 56
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 57
Provozovna: Nádražní náměstí 599/53 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163891
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 58
Provozovna: 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003163823
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 59
Provozovna: Karolinská 654/2 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495027
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 60
Provozovna: Nádražní 212 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009054660
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 61
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 62
Provozovna: Spálená 103/41 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 63
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495159
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 64
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 65
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495205
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 66
Provozovna: Nádražní 1703/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009054767
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 67
Provozovna: Masarykova 197/53 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000495272
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 68
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163904
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 69
Provozovna: 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009054589
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 70
Provozovna: Nádražní 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 71
Provozovna: Pernerova 400 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494683
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 72
Provozovna: Janská 693/3 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1009054694
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 73
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163939
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 74
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1009054732
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 75
Provozovna: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny: 1000854124
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 76
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 77
Provozovna: Nádražní 678/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 78
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 79
Provozovna: Peterkova 79/5 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494781
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 80
Provozovna: Frýdlantská 701 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164048
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 81
Provozovna: Nádražní 1704/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495019
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 82
Provozovna: Rorejcova 573 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1009054562
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 83
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997119
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 84
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000494659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 85
Provozovna: Nádražní 128/22 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163998
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 86
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1009054643
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 87
Provozovna: 401 , Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny: 1009054686
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 88
Provozovna: U starého nádraží 262/2 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1009054601
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 89
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163807
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 90
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 91
Provozovna: Nádražní 72 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494420
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 92
Provozovna: J. A. Komenského 102 , Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny: 1008906361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 93
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163840
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 94
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 95
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997097
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 96
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494993
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 97
Provozovna: Nádražní 337 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163858
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 98
Provozovna: Nádražní 2052 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1009054708
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 99
Provozovna: Nádražní 750 00 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1000494390
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 100
Provozovna: Nádražní 135 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1003164102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 101
Provozovna: Dr. Milady Horákové 3687/10 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1003164005
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 102
Provozovna: Malostranské náměstí 5/28 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1009054716
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 103
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1000494438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 104
Provozovna: Nádražní 1133 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1009094581
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2013
Provozovna č. 105
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1009165151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2013
Provozovna č. 106
Provozovna: Nádraží 345 , Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny: 1010116533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.1.2015
Provozovna č. 107
Provozovna: Jiráskova 287 , Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny: 1009935798
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.3.2015
Provozovna č. 108
Provozovna: Nádražní 348 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1012166121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2018
Provozovna č. 109
Provozovna: Vysočanská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012266257
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.6.2018
Provozovna č. 110
Provozovna: Prosecká 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012306755
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 111
Provozovna: 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012307221
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 112
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641864
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 113
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 114
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012674231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2019
Provozovna č. 115
Provozovna: Lazaretní 610/11 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1012700411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 116
Provozovna: Evropská 859 115 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012851940
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.2019

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138590
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1011138603
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011816539
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819929
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Havlíčkova 1014/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820391
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Puškinova 1215/11 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820374
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: náměstí Republiky 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820099
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Seifertova 570/55 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1011820048
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 14
Provozovna: Milady Horákové 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819953
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: Spálená 2121/22 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820315
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 18
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820064
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 19
Provozovna: Italská 384/1 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820226
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 20
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 21
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1011820013
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 22
Provozovna: Rumunská 654/21 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820251
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 23
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820056
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 24
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 25
Provozovna: Václavské náměstí 794/38 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820129
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 26
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820382
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 27
Provozovna: Budějovická 1667/64 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820137
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011820412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 29
Provozovna: Tomíčkova 2144/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820145
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 30
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 31
Provozovna: Karlovo náměstí 313/8 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820269
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 32
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820153
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 33
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 34
Provozovna: Radlická 520/117 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 35
Provozovna: Sokolovská 394/17 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 36
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 37
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819996
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Milady Horákové 201/119 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820285
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820234
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820170
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 41
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819864
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 42
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820455
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: Radčická 2861/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820188
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: Václavské náměstí 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011820196
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 46
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819899
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 47
Provozovna: Bílinská 3490/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1011820439
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 48
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820242
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 49
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819902
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 50
Provozovna: Josefská 427/14 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820323
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 51
Provozovna: Zamenhofova 440 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820366
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 52
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011820021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 53
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011819911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 54
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820200
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 55
Provozovna: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820331
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 56
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820293
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 57
Provozovna: Vodičkova 709/33 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820277
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 58
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820005
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 59
Provozovna: Ječná 512/18 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1011820340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 60
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908409
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2017
Provozovna č. 61
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1011908425
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 62
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1011908417
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: J. A. Komenského 102 , Pečky 289 11
Identifikační číslo provozovny: 1008906361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 64
Provozovna: nám. T.G.Masaryka 210/17 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494993
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 65
Provozovna: Dr. Milady Horákové 3687/10 , Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1003164005
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 66
Provozovna: Nádražní 128/22 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163998
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 67
Provozovna: Nádražní 370 04 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1003163866
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 68
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163807
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 69
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 70
Provozovna: Jeremenkova 103/23 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 71
Provozovna: Janáčkova 3159/2 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 72
Provozovna: Nádražní 272 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494535
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 73
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495159
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 74
Provozovna: Čapkova 508/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1000494438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 75
Provozovna: 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003163823
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 76
Provozovna: Nádražní 774/1 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163904
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 77
Provozovna: Nádražní 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 78
Provozovna: Masarykova 197/53 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1000495272
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 79
Provozovna: Nádražní 602 00 Brno
Identifikační číslo provozovny: 1003164013
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 80
Provozovna: 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1000495043
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 81
Provozovna: náměstí Republiky 1400 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494829
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 82
Provozovna: Nádražní 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační číslo provozovny: 1003164129
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 83
Provozovna: Peterkova 79/5 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494781
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 84
Provozovna: Tovární 3248 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495281
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 85
Provozovna: Nádražní 678/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 86
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000494659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 87
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494837
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 88
Provozovna: U Nádraží 1296 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494799
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 89
Provozovna: 301 47 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1000495230
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 90
Provozovna: Nádraží 129 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494934
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 91
Provozovna: Nádražní 380 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1000494403
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 92
Provozovna: Nádražní 72 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494420
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 93
Provozovna: Nádražní 649 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164111
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 94
Provozovna: Nádražní náměstí 292/3 , Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny: 1000492508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 95
Provozovna: 5. května 74/25 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494519
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 96
Provozovna: U Nádraží 965/6 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163912
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 97
Provozovna: Nádražní 1704/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495019
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 98
Provozovna: Západní 360 05 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1003163874
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 99
Provozovna: Nádražní 498 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164064
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 100
Provozovna: Londýnské náměstí 853/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997097
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 101
Provozovna: Karolinská 654/2 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495027
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 102
Provozovna: Sokolovská 37/24 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494667
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 103
Provozovna: Náměstí Jana Pernera 579 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163921
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 104
Provozovna: Milady Horákové 251 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494501
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 105
Provozovna: Valdenská 525/8 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163840
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 106
Provozovna: Krejnická 2021/1 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164145
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 107
Provozovna: Čsl. mládeže 89/4 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494497
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 108
Provozovna: V parku 2308/8 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494675
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 109
Provozovna: Nádraží 191 , Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny: 1000495001
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 110
Provozovna: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny: 1000854124
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 111
Provozovna: Frýdlantská 701 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1003164048
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 112
Provozovna: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 113
Provozovna: Nádražní 750 00 Přerov
Identifikační číslo provozovny: 1000494390
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 114
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495132
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 115
Provozovna: Klapkova 545/11 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164153
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 116
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495205
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 117
Provozovna: Myslíkova 172/29 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 118
Provozovna: Nádražní náměstí 599/53 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163891
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 119
Provozovna: Sady 28. října 3491/8 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163971
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 120
Provozovna: Spálená 103/41 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 121
Provozovna: Nádražní 1133 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1009094581
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 122
Provozovna: Jungmannova 18/5 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164161
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 123
Provozovna: Malostranské náměstí 5/28 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494489
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 124
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 125
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002997119
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 126
Provozovna: Nádražní 102/9 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 127
Provozovna: Rorejcova 573 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000494691
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 128
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494713
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 129
Provozovna: Žižkova 1301/4 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1005662568
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 130
Provozovna: Nerudova 8 , Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny: 1002515335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 131
Provozovna: Chelčického 229/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 132
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494730
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 133
Provozovna: Nádražní 55 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494942
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 134
Provozovna: Nádražní 337 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163858
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 135
Provozovna: 501 37 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1000495035
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 136
Provozovna: Petra Bezruče 361/1 , Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny: 1009165151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 137
Provozovna: Žižkova 922/28 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 138
Provozovna: Nádražní 135 , Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny: 1003164102
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 139
Provozovna: Pernerova 400 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494683
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 140
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1009054732
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 141
Provozovna: Jiráskova 287 , Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny: 1002997101
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 142
Provozovna: U Nádraží 1626/6 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 143
Provozovna: Havlíčkova 2408/122 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003163955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 144
Provozovna: Ukrajinská 304 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 145
Provozovna: Jesenická 464/4 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1003164099
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 146
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002515319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 147
Provozovna: Nákladní 460 02 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1003163882
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 148
Provozovna: 401 , Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny: 1009054686
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 149
Provozovna: Nádražní 300 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494896
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 150
Provozovna: náměstí Jana Pernera 217 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163939
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 151
Provozovna: Thámova 183/11 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494543
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 152
Provozovna: Plzeňská 344/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003163815
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 153
Provozovna: Nádražní 279/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494381
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 154
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003163947
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 155
Provozovna: Janská 693/3 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1000494888
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 156
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1008494313
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 157
Provozovna: Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495264
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 158
Provozovna: Českomoravská 316/24 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1000494616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 159
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000495141
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 160
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234188
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 161
Provozovna: U starého nádraží 104 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009234196
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 162
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234170
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 163
Provozovna: K letišti 1019/6 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009234200
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 164
Provozovna: Nádražní 212 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009234218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2013
Provozovna č. 165
Provozovna: Nádražní 1703/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1000495078
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2014
Provozovna č. 166
Provozovna: Nádražní 418/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003164021
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2014
Provozovna č. 167
Provozovna: Nádraží 345 , Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny: 1010116533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.1.2015
Provozovna č. 168
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012012573
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.1.2018
Provozovna č. 169
Provozovna: Radlická 115/140 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012078604
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2018
Provozovna č. 170
Provozovna: Nádražní 348 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1012166121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2018
Provozovna č. 171
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.4.2018
Provozovna č. 172
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012237613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2018
Provozovna č. 173
Provozovna: Vysočanská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012266257
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.6.2018
Provozovna č. 174
Provozovna: Prosecká 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012306755
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 175
Provozovna: 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012307221
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.7.2018
Provozovna č. 176
Provozovna: Freyova 945/35 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1012333701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2018
Provozovna č. 177
Provozovna: 8. května 464/21 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012456340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2018
Provozovna č. 178
Provozovna: Hlučínská 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1012456366
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2018
Provozovna č. 179
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012595072
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.2.2019
Provozovna č. 180
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641864
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 181
Provozovna: Voctářova 2497 18 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012641872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.2019
Provozovna č. 182
Provozovna: Voctářova 2499 20 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012690563
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2019
Provozovna č. 183
Provozovna: Lazaretní 610/11 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1012700411
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 184
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012740668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2019
Provozovna č. 185
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785882
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.5.2019
Provozovna č. 186
Provozovna: Aviatická 1017/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012785874
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.2019
Provozovna č. 187
Provozovna: Evropská 859 115 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012851940
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.2019
Provozovna č. 188
Provozovna: Wilsonova 300/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012869857
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.8.2019
Provozovna č. 189
Provozovna: Obchodní 111 , Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1012995097
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2019

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Neuvedeno
Provozovna č. 1
Provozovna: Jungmannovo náměstí 771/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166376
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Jungmannovo náměstí 761/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166252
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166163
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166384
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 5
Provozovna: Na poříčí 1047/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166287
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 6
Provozovna: JINDŘIŠSKÁ-V PARČÍKU 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166406
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 7
Provozovna: náměstí Republiky 660/6 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166392
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 8
Provozovna: Tomášská 25/6 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166295
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 9
Provozovna: Blodkova 1254/2 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166414
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 10
Provozovna: Kloboučnická 1443/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166422
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 11
Provozovna: Vídeňská 800/5 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 12
Provozovna: Vavřenova 1173/5 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166449
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 13
Provozovna: Novodvorská 434/149 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166457
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 14
Provozovna: HLAVNÍ 2724 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166465
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 15
Provozovna: Štúrova 1281/10 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 16
Provozovna: Evropská 686/101 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166481
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 17
Provozovna: Evropská 538/215 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166490
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 18
Provozovna: Evropská 810/136 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166503
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 19
Provozovna: Revoluční 764/17 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166147
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 20
Provozovna: Bělohorská 1069/7 , Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 21
Provozovna: Dejvická 36/40 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166538
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 22
Provozovna: Kladenská 1878/5 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166546
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 23
Provozovna: STARÉ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166554
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 24
Provozovna: ĎÁBLICKÁ-KON. STANICE TRAMVAJE 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166562
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 25
Provozovna: BUDÍNOVA-U NEMOCNICE BULOVKA 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166571
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 26
Provozovna: KARLÍNSKÉ NÁM. 64 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166589
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 27
Provozovna: Trojská 167/24 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166597
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 28
Provozovna: FREYEROVA U MHD - U DELVITY 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166601
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 29
Provozovna: Hybernská 1014/13 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166171
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 30
Provozovna: AVIA LETŇANY 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166619
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 31
Provozovna: Mladoboleslavská 347 , Praha 197 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166627
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 32
Provozovna: Jablonecká 352/37 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166635
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 33
Provozovna: Nad Primaskou 100 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166325
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 34
Provozovna: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166155
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 35
Provozovna: Václavské náměstí 821/39 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166180
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 36
Provozovna: Celetná 569/34 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166309
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 37
Provozovna: Václavské náměstí 838/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166198
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 38
Provozovna: Kobyliské náměstí 261/8 , Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166139
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 39
Provozovna: Pařížská 120/12 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166317
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 40
Provozovna: Jindřišská 1694/29 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 41
Provozovna: KLÁROV 0 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012166333
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 42
Provozovna: Václavské náměstí 813/57 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166210
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 43
Provozovna: Opletalova 916/11 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166228
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 44
Provozovna: náměstí Curieových 901/7 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 45
Provozovna: Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166236
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 46
Provozovna: Karmelitská 388/4 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166350
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 47
Provozovna: Na příkopě 856/16 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166368
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998
Provozovna č. 48
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1012166244
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.1998

Živnost č. 8 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Neuvedeno

Živnost č. 9 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti

Vedení firmy Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 14.12.2009
Jménem společnosti jednají předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 10.9.2003 - 14.12.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen, a to vlastnoručními podpisy a připojením razítka společnosti. 31.3.1999 - 10.9.2003
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to vlastnoručními podpisy a připojením razítka společnosti. 13.1.1997 - 31.3.1999
Jméno: Luc Mansion 9.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2017
Adresa: 227 Bd St Germain , 750 07 Paříž Francouzská republika
Jméno: Jiří Matouš 13.1.1997 - 12.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Za Dvorem 526, Horoměřice 252 62
Jméno: ing. Sylvie Šmeráková 13.1.1997 - 12.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Haškova 839/16, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Čurda 12.3.1999 - 31.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 1728/118, Praha 130 00
Jméno: Ing. Luboš Machulda 12.3.1999 - 31.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bezručova 1253, Benešov 256 01
Jméno: ing. Jiří Hron 13.1.1997 - 12.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2003
Adresa: Měšická 16 , 250 64 Měšice Česká republika
Jméno: Ing. Richard Kalhous 31.3.1999 - 12.5.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.1.2003
Adresa: Václavská 455, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Petr Cuce 31.3.1999 - 12.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.1.2003
Adresa: Radhošťská 2005/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Richard Kalhous 12.5.2003 - 8.2.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2003 do 31.1.2006
Ve funkci: od 3.2.2003 do 31.1.2006
Adresa: Václavská 455, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Jiří Hron 12.5.2003 - 8.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2003 do 4.8.2005
Adresa: Měšická 367, Měšice 250 64
Jméno: Ing. Ondřej Rošický 12.5.2003 - 8.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2003 do 31.1.2006
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: Ing. Petr Cuce 8.2.2006 - 26.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2006 do 20.10.2009
Adresa: Muchova 1599, Úvaly 250 82
Jméno: Ing. Richard Kalhous 8.2.2006 - 14.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2006 do 2.12.2009
Ve funkci: od 1.2.2006 do 2.12.2009
Adresa: Václavská 455, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Ondřej Rošický 8.2.2006 - 14.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2006 do 2.12.2009
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: Frederic Renault 26.10.2009 - 9.1.2018
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.10.2009 do 11.12.2017
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 52 rue de Rome 75008

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Frederic Chevalier 30.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2017
Adresa: 60 rue Lecourbe- 75015 , Paříž Francouzská republika
Jméno: Sylvie Sclingand 13.1.1997 - 12.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Za Dvorem 526, Horoměřice 252 62
Jméno: Mgr. Václav Šmerák 13.1.1997 - 12.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Nuselská 2/1, Praha 140 00
Jméno: ing. Karel Matouš 13.1.1997 - 12.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Stráni 1629, Čelákovice 250 88
Jméno: Luděk Hulan 12.3.1999 - 31.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Doležalova 1014 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Milan Hála 12.3.1999 - 31.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Na luka 87, Praha 103 00
Jméno: Milan Věrtelář 12.3.1999 - 31.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Notečská 563/12, Praha 181 00
Jméno: Bertrand Vinot 31.3.1999 - 23.2.2000
Funkce: člen
Adresa: 21 avenue Georges Clémenceau , Le Vésinet, F-78110 Francouzská republika
Jméno: Jaen-Baptiste Morin, Nar. 19. Března 1965 31.3.1999 - 19.12.2000
Funkce: člen
Adresa: 10boulevard de Clichy , Paříž, F-75018 Francouzská republika
Jméno: Gilles Raillard 31.3.1999 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2003
Adresa: 3 villy Mozart , Paříž, F 75016 Francouzská republika
Jméno: Luc Richard 23.2.2000 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2003
Adresa: Francouzská republika
Mery sur Oise, 53 bis, avenue Marcel Perrin, F-95540
Jméno: Patrice Henri Lucien Melli, Nar.3.7.1963 19.12.2000 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2003
Adresa: Francouzská republika
Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1
Jméno: Patrice Meli 12.5.2003 - 10.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2003
Adresa: Francouzská republika
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1
Jméno: Patrice Henri Lucien Melli 10.9.2003 - 10.9.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.1.2003
Ve funkci: od 13.5.2003
Adresa: Francouzská republika
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1
Jméno: Jukka Nikkinen 12.5.2003 - 20.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2003 do 16.5.2005
Adresa: Finská republika
Oravamäentie 2 D 12, 02750 Espoo
Jméno: Patrice Henri Lucien Melli 10.9.2003 - 20.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.1.2003 do 16.5.2005
Ve funkci: od 12.5.2003 do 16.5.2005
Adresa: Francouzská republika
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1
Jméno: Jean Luc Chassigneux 10.9.2003 - 20.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003 do 16.5.2005
Adresa: Francouzská republika
10 allée du Clairbourg, 91370 Verrieres le Buisson
Jméno: Andrzej Kacperski 12.5.2003 - 24.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2003 do 31.1.2006
Adresa: Polská republika
ul. Solipska 27/19, PL-02-482, Varšava
Jméno: Tuulikki Kuusrainen 12.5.2003 - 24.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2003 do 31.1.2006
Adresa: Finská republika
Taka-Niiperin tie 22 A, 02970 Espoo
Jméno: Harri Koivula 12.5.2003 - 24.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2003 do 31.1.2006
Adresa: Finská republika
Paijalantie 15 A 2, 04300 Tuusula
Jméno: Kalvar Kase 20.7.2005 - 24.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2005 do 31.1.2006
Adresa: Rohuneeme tee 117 , Harjumaa Estonská republika
Jméno: Vincent Louis Dominique Romet 20.7.2005 - 7.11.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2005 do 29.10.2007
Ve funkci: od 16.5.2005 do 29.10.2007
Adresa: Francouzská republika
Relais H - 126 Rue Jules Guesde, 92689 Levallois-Perret Ceres
Jméno: Guillaume Beuscart 20.7.2005 - 7.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2005 do 29.10.2007
Adresa: Villa des Couronnes 12 , 924 00 Courbevoie Francouzská republika
Jméno: Emmanuel De Place 7.11.2007 - 17.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2007
Adresa: Rue Molitor 19 , 750 16 Paris Francouzská republika
Jméno: Andrzej Kacperski 24.3.2006 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2006 do 1.5.2011
Adresa: Polská republika
ul. Solipska 27/19, PL-02-482, Varšava
Jméno: Christophe Gantzer 7.11.2007 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2007 do 6.6.2011
Adresa: Rue Tennerolles 43 , 922 10 ST CLOUD Francouzská republika
Jméno: Emmanuel De Place 17.12.2007 - 13.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2007 do 6.6.2011
Ve funkci: od 3.12.2007 do 6.6.2011
Adresa: Rue Molitor 19 , 750 16 Paris Francouzská republika
Jméno: Vincent Louis Dominique Romet 13.6.2011 - 9.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2011
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 2 rue Lord Byron, PSČ 75008
Jméno: Přemysl Grunt 13.6.2011 - 16.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2011 do 10.7.2013
Adresa: Točivá 435 , 253 01 Chýně Česká republika
Jméno: Andrzej Kacperski 13.6.2011 - 6.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2011 do 1.1.2014
Adresa: Polská republika
ul. Białobrzeska 15/181, PL-02-0370, Varšava
Jméno: Vincent Louis Dominique Romet 9.3.2012 - 30.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2011 do 20.9.2017
Ve funkci: od 20.6.2011 do 20.9.2017
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 2 rue Lord Byron, PSČ 75008

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu Společnosti (např. uzavírání kupních a nájemních smluv), s výjimkou nabývání a pozbývání účasti v jiných společnostech a právních jednání spočívajících v uzavřen í, změně nebo doplnění jakékoliv smlouvy o koupi nebo prodeji investičního majetku za protiplnění placené Společnosti nebo Společností přesahující částku 150.000 EUR (nebo odpovídající ekvivalent v jiné cizí měně či českých korunách). Veškerá právní jedná ní, která jdou nad rámec rozsahu prokury, vyžadují předchozí souhlas představenstva Společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti, s výjimkou nájemních smluv na nemovitosti, které je prokurista oprávněn uzavírat, měnit, ukončovat a činit v jejich souvislosti veškeré úkony. Je-li udělena prokura více osobám, jednají alespoň dva prokuristé společně. 1.2.2019
Jméno: Ing. Richard Procházka 1.2.2019
Adresa: Pražská 1470/18, Praha 102 00
Jméno: Ing. Ondřej Rošický 14.12.2009 - 30.11.2013
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: Ing. Richard Kalhous 14.12.2009 - 25.8.2017
Adresa: Václavská 455, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Richard Kalhous 25.8.2017 - 1.2.2019
Adresa: Václavská 455, Roztoky 252 63

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Luc Mansion

Vlastníci firmy Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 000 000 Kč 100% 4.8.2010
zakladni 24 000 000 Kč 100% 15.1.2003 - 4.8.2010
zakladni 12 000 000 Kč - 19.4.2000 - 15.1.2003
zakladni 2 000 000 Kč - 13.1.1997 - 19.4.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 150 000 6.2.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 126 000 4.8.2010 - 6.2.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 24 000 15.1.2003 - 6.2.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 000 19.4.2000 - 15.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 31.3.1999 - 19.4.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 13.1.1997 - 31.3.1999

Sbírka Listin Lagardere Travel Retail, a.s. IČO: 25099167

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4494/SL 67 notářský zápis [NZ 240/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 29.12.2015 14.1.2016 6
B 4494/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 7.7.2015 20.7.2015 36
B 4494/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 27.8.2014 35
B 4494/SL 64 notářský zápis NZ 229/2013 Městský soud v Praze 20.12.2013 30.1.2014 10.2.2014 14
B 4494/SL 63 ostatní rozhodnutí předstvenstva Městský soud v Praze 4.11.2013 26.11.2013 28.11.2013 1
B 4494/SL 62 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.11.2013 21.11.2013 28
B 4494/SL 61 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 6.7.2012 6.9.2012 4
B 4494/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 6.7.2012 6.9.2012 1
B 4494/SL 59 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 26.7.2012 9
B 4494/SL 58 notářský zápis NZ 122/2012 - projekt fúze Městský soud v Praze 11.6.2012 26.7.2012 30
B 4494/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.7.2012 27
B 4494/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 23.7.2012 36
B 4494/SL 55 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 15.12.2008 7.5.2012 9.5.2012 2
B 4494/SL 54 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 12.3.2012 7.5.2012 9.5.2012 16
B 4494/SL 53 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 13.2.2012 12.3.2012 8
B 4494/SL 52 výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 31.3.2011 17.8.2011 19.8.2011 7
B 4494/SL 51 posudek znalce č. 12/2011 Městský soud v Praze 4.7.2011 3.8.2011 5.8.2011 30
B 4494/SL 50 posudek znalce č.7/2011 Městský soud v Praze 22.5.2011 3.8.2011 5.8.2011 31
B 4494/SL 49 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.6.2011 14.6.2011 9
B 4494/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.5.2011 27.5.2011 22
B 4494/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 29.4.2011 30.3.2011 1.4.2011 29
B 4494/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2010 24.11.2010 8.12.2010 15
B 4494/SL 45 notářský zápis -NZ178/2010 Městský soud v Praze 8.10.2010 24.11.2010 8.12.2010 14
B 4494/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.8.2010 6.8.2010 16.8.2010 15
B 4494/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.6.2010 25.6.2010 23
B 4494/SL 42 notářský zápis -NZ64/2010 Městský soud v Praze 21.4.2010 28.4.2010 3.5.2010 39
B 4494/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2009 7.12.2009 14.12.2009 15
B 4494/SL 40 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 3.12.2009 7.12.2009 14.12.2009 2
B 4494/SL 39 notářský zápis -NZ266/09 Městský soud v Praze 2.12.2009 7.12.2009 14.12.2009 17
B 4494/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 3
B 4494/SL 37 ostatní -rozhod.jedin.akcion. Městský soud v Praze 20.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 2
B 4494/SL 36 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 31.7.2009 21
B 4494/SL 35 notářský zápis NZ 354/2008 Městský soud v Praze 12.12.2008 7.7.2009 15
B 4494/SL 34 notářský zápis -NZ182/08 Městský soud v Praze 11.6.2008 28.7.2008 29.7.2008 30
B 4494/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2008 28.7.2008 29.7.2008 14
B 4494/SL 32 účetní závěrka r.2007+ audit Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 22
B 4494/SL 31 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.10.2007 31.10.2007 31.10.2007 4
B 4494/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.6.2007 26.6.2007 31
B 4494/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.8.2006 4.8.2006 0
B 4494/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/2006 Městský soud v Praze 31.1.2006 23.5.2006 0
B 4494/SL 27 ostatní -čest.prohl. Městský soud v Praze 2.3.2006 23.5.2006 0
B 4494/SL 26 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.1.2006 15.3.2006 0
B 4494/SL 25 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.1.2006 15.3.2006 0
B 4494/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2006 15.3.2006 0
B 4494/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ17/06 Městský soud v Praze 31.1.2006 15.3.2006 0
B 4494/SL 22 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 16.5.2005 23.9.2005 0
B 4494/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 24.5.2005 26.5.2005 0
B 4494/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.8.2004 16.9.2004 0
B 4494/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2003 5.9.2003 0
B 4494/SL 18 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 19.6.2003 5.9.2003 0
B 4494/SL 17 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 2.7.2003 9.7.2003 0
B 4494/SL 16 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.1.2003 12.4.2003 22.5.2003 0
B 4494/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2003 3.3.2003 0
B 4494/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 25/2003 Městský soud v Praze 31.1.2003 3.3.2003 0
B 4494/SL 13 notářský zápis NZ 2/2003 Městský soud v Praze 7.1.2003 15.1.2003 0
B 4494/SL 12 notářský zápis -NZ 336/2002 Městský soud v Praze 6.12.2002 6.1.2003 0
B 4494/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2002 8.8.2002 30.8.2002 0
B 4494/SL 10 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 30.8.2002 0
B 4494/SL 9 účetní závěrka r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.9.2001 20.9.2001 0
B 4494/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 23.1.2001 0
B 4494/SL 7 notářský zápis NZ 292/00 Městský soud v Praze 7.11.2000 23.1.2001 0
B 4494/SL 6 účetní závěrka r.1999 Městský soud v Praze 31.12.2000 12.9.2000 26.9.2000 0
B 4494/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 6/00 Městský soud v Praze 10.1.2000 25.2.2000 0
B 4494/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 8.7.1999 25.2.2000 0
B 4494/SL 3 účetní závěrka r. 1997,1998 Městský soud v Praze 25.6.1998 3.9.1999 0
B 4494/SL 2 notářský zápis NZ 4/999 Městský soud v Praze 12.1.1999 3.9.1999 0
B 4494/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 142/96 Městský soud v Praze 27.11.1996 3.9.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Lagardere Travel Retail, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lagardere Travel Retail, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.