Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

LABIO a.s. Praha 6 IČO: 00549428

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LABIO a.s., která sídlí v obci Praha 6 a bylo jí přiděleno IČO 00549428.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma LABIO a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem LABIO a.s. se sídlem v obci Praha 6 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické a další.

Základní údaje o LABIO a.s. IČO: 00549428

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14.8.1990
Spisová značka: B 164
IČO: 00549428
Obchodní firma: LABIO a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.8.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 14.8.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.3.2015
Dne 16. 12. 2010 valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto:----------------------------------------------------------------------------------------a) Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu ---------------------------------------------------Společnost zvýší základní kapitál o částku ve výši 2.200.000,- Kč, slovy dva miliony dvě stě tisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií.b) Nové akcie -----------------------------------------------------------------------------------------------Nově upsanými akciemi bude 220 000, slovy dvě stě dvacet tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10,00 Kč, slovy deset korun českých, znějících na majitele v listinné podobě číselně označených Série D 000 001 až D 220 000. -----------------------------------------c) Upisování akcií s využitím přednostního práva --------------------------------------------------Všechny nové akcie mohou upsat akcionáři s využitím přednostního práva. ----------------------d) Rozsah přednostního práva -------------------------------------------------------------------------Na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10,00 Kč připadá podíl 0,62857 na jedné nové akcii s tím, že každý akcionář má přednostní právo upsat pouze celé akcie. ----------------e) Místo pro upisování akcií s využitím přednostního práva -------------------------------------Místem pro upisování akcií bude kancelář společnosti umístěná v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese Praha 6, U Prioru 804/1, PSČ 161 00. ---------------------------------------------f) Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva ----------------------------------------Lhůta pro upsání akcií je 14., slovy čtrnácti, denní. ---------------------------------------------------g) Počátek lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva ------------------------------Lhůta pro upsání akcií počne běžet upisovateli poté, kdy společnost po zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře, aby vykonali přednostní právo upsat část nových akcií. Představenstvo společnosti uveřejní výzvu tak, že akcionářům, kteří mají akcie na jméno, ji zašle na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům, kteří mají akcie na majitele, ji oznámí v deníku Hospodářské noviny. ---------------------------------------------------------------------------------------h) Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva ------------------------------Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 10,00 Kč, znějící na majitele v listinné podobě, pro všechny upisovatele činí 25,00 Kč, slovy dvacet pět korun českých. ------------------------------------------------------- 30.5.2011 - 25.2.2015
Dne 13.12.2007 valná hromada rozhodla ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: a) Rozsah azpůsob zvýšení základního kapitáluSpolečnost zvýší základní kapitál očástku ve výši 550.000,00 Kč, slovy pět set padesát tisíc korun českých stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií.b) Nové akcieNově upisovanými akciemi bude 55 000, slovy padesát pět tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10,00 Kč, slovy deset korun českých, znějících na majitele vlistinné podobě číselně označených Série C 00001 až C 55000.c) Upisování akcií svyužitím přednostního právaVšechny nové akcie mohou upsat akcionáři svyužitím přednostního práva.d) Rozsah přednostního právaNa jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10,00 Kč připadá podíl 0,18644 na jedné nové akcii stím, že každý akcionář má přednostní právo upsat pouze celé akcie.e) Místo pro upisování akcií svyužitím přednostního právaMístem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva společnosti umístěná vprvním podzemním podlaží budovy na adrese Praha 6, Heyrovského nám. 2, PSČ 161 00.f) Lhůta pro upsání akcií svyužitím přednostního právaLhůta pro upsání akcií je 14, slovy čtrnácti, denní.g) Počátek lhůty pro upsání akcií svyužitím přednostního právaLhůta pro upsání akcií počne běžet upisovateli poté, kdy společnost po zápisu tohoto usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře, aby vykonali přednostní právo upsat část nových akcií. Představenstvo společnosti uveřejní výzvu tak, že akcionářům, kteří mají akcie na jméno, jí zašle na adresu sídla nebo bydliště uvedenou vseznamu akcionářů aakcionářům, kteří mají akcie na majitele, jí oznámí vdeníku Hospodářské noviny.h) Emisní kurs upisovaných akcií svyužitím přednostního právaEmisní kurs každé nově upisované akcie, ato jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 10.00 Kč, znějící na majitele vlistinné podobě, pro všechny upisovatele činí 57,30 Kč, slovy padesát sedm korun českých třicet haléřů.i) Upisování akciíVšechny nové akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, totiž obchodní společnosti Instrument Furnishing Scandinavia AB se sídlem Stockholmský kraj, Obec Sigtuna, Švédsko, Organizační číslo 556658-0550, nadále jen zájemce.j) Místo pro upisování akciíMístem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva společnosti umístěná vprvním podzemním podlaží budovy na adrese Praha 6, Heyrovského nám. 2, PSČ 161 00.k) Lhůta pro upsání akciíLhůta pro upsání akcií je 14., slovy čtrnácti, denní.l) Počátek lhůty pro upsání akciíLhůta pro upsání akcií počne běžet upisovateli poté, kdy mu společnost po uplynutí lhůty pro upsání akcií svyužitím přednostního práva doručí návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií vpísemné formě.m) Emisní kurs upisovaných akciíEmisní kurs každé nově upisované akcie, ato jedné km 13.3.2008 - 27.6.2008
založení akciové společnosti: zakladatelská smlouva ze dne 2. července 1990 arozhodnutí oustavení akciové společnosti ze dne 2. července 1990 25.2.2005 - 25.2.2015
vznik akciové společnosti: zápis vobchodním rejstříku dne 14. srpna 1990 25.2.2005 - 25.2.2015
Usnesení o zvýšení základního jmění:1. Valná hromada určuje částku 3.520.000,- Kč ( slovy: třimilióny pět set dvacet tisíc korun českých ) , o níž má býtnavýšeno základní jmění s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného základního jmněí se nepřipouští.2. 2. Valná hromada určuje počet, jmenovitou hodnotu, druh,formu a podobu upisovaných akcií na 152.000 ( slovy: jedno stopadesát dva tisíc ) kusů akcií znějících vždy na jmenovitouhodnotu 10,- kč ( slovy: deset korun českých ), kmenových, namajitele, listinné podoby a na 2000 ( slovy: dva tisíce ) kusůakcií znějících vždy na jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč ( slovy:jeden tisíc korun českých ), prioritních, na majitelel, listinnépodoby.3. Valná hromada určuje, že prioritní akcie mají, pokudspolečnost vykáže v daném roce zisk, nárok na dividendu 0.0075 %ze zisku společnosti po zdanění daní z příjmu právnických osob,na každou akcii, nejméně však 30 % ze jmenovité hodnoty akcie.4. Valná hromada rozhoduje, že akcionáři společnosti v důležitémzájmu společnosti, čímž je míněno urychlené zvýšení základníhojmění a proto aby zajistili prodej akcií dále uvedenémuupisovateli, vylučují přednostní právo dosavadních akcionářů na zakoupení nově vydaných akcií.5. Valná hromada rozhoduje, že všechny vydané akcie budounabídnuty určitému zájemci a to obchodní společnosti " Fondrizikového kapitálu s.r.o." se sídlem v Praze 1, Staroměstskénáměstí 6, IČO 636752856. Valná hromada určuje místo pro upisování akcií v kancelářiředitele akciové společnosti Labio na adrese Praha 6,Heyrovského náměstí 2, PSČ 162 01 a určuje lhůtu k upisováníakcií v délce 120 ( slovy: jedno sto dvacet ) po sobě jdoucíchkalendářních dnů s datem počátku jejího průběhu třetího dnenásledujícího po dni, kdy toto usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění akciové společnosti bude zapsáno do obchodníhorejstříku.7. Valná hromada určuje emisní kurs ve výši 14,- kč ( slovy:čtrnáct korun českých ) na jednu kmenovou akcii na majitele vjmenovité hodnotě 10,- Kč ( slovy: dest korun českých ) a na1.936,- Kč ( slovy: jeden tisíc devět set třicet šest korunčeských ) na jednu prioritní akcii na majitele v jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých )8. Valná hromada určuje účet u banky, kde je upisovatel povinenemisní kurs upsaných akcií pod číslem 186 53-018/0800 vedenéhona jméno Labio akciová společnost u České spořitelny, pobočkaPraha 1 a určuje lhůtu v níž je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií v délce šedesáti za sebou jdoucíchkalendářních dnů s datem na počátku jejího běhu dnenásledujícícho po dni, kdy toto usnesení valné hromady budezapsáno do obchodního rejstříku. 4.6.1998 - 25.8.2000
Usnesení o zvýšení základního jmění:Mimořádná valná hromada akciové společnosti se dne 14.7.1997usnesla na zvýšení základního jmění akciové společnosti upsáníakcií tak, že:a) určuje částku ve výši 1 100 000,- Kč, o níž má být zvýšenozákladní jmění s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští,b) určuje počet, jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobuupisovaných akcií na 110 000 kusů akcií znějících vždy najmenovitou hodnotu 10,- Kč kmenových akcií na jméno v listinnépodobě.c) určuje:1. místo pro vykonání přednostního práva v kanceláři ředitelespolečnosti v sídle na adrese Praha 6, Heyrovského nám. 2, PSČ161 00,2. lhůtu pro vykonání přednostního práva v délce čtrnácti zasebou jdoucích kalendářních dnů s datem počátku jejího běhutřetího dne následujícího po dni, kdy toto usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akciíbude zapsáno do obchodního rejstříku,3. počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciíspolečnosti o určité jmenovité hodnotě tak, že na jednu akciiznějící na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč lze upsat 0,37 novéakcie,4. jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva na 110 000 kusůznějících na jmenovitou hodnotu 10,- Kč kmenových, na majitele,listinné podoby, za emisní kurs ve výši 240,- Kč za každou novouupisovanou akcii pro všechny upisovatele,d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, ato obchodní společnosti "BBG Private, a.s." se sídlem Praha 1,28. října 15, PSČ 110 00, IČO 25 11 20 31,e) určuje místo pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva v kanceláři ředitele společnosti v sídle společnosti naadrese Praha 6, Heyrovského nám. 2, PSČ 161 00, a určuje lhůtupro upisování akcií bez využití přednostního práva v délcečtrnácti za sebou jdoucích kalendářních dnů s datem počátkujejího běhu dne následujícího po posledním dni uplynulé lhůtypro vykonání přednostního práva, a určuje emisní kurs ve výši240,- Kč za každou novou upisovanou akcii pro všechnyupisovatele,f) určuje účet u banky, kde je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií, pod číslem 186 53-018/0800,vedeného na jméno LABIO, akciová společnost u České spořitelny, a.s., pobočky Praha 1, a určuje lhůtu, v níž je upisovatl povinensplatit část emisního kursu upsaných akcií v délce čtyřicetipěti za sebou jdoucích kalendářních dnů s datem počátku jejíhoběhu dne následujícícho po dni, kdy toto usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění akciové společnosti upisováním akciíbude zapsáno do obchodního rejstříku. 22.9.1997 - 4.6.1998
590 akcií na jméno v nominální hodnotě vždy na 5.000,- Kč, ztoho je 12 akcií zaměstnaneckých a 60 akcií označených sérií Pje převoditelných bez souhlasu představenstva 31.10.1996 - 22.9.1997
Ředitel společnosti: RNDr.Stanislav Vozka,CSc. Brázdimská 214/20,Praha 9 14.8.1990 - 25.2.2005
Akciová společnost LABIO byla založena zakladatelskou smlouvoudne 2. července 1990,zakladatelé uskutečnili v souladu s ust.§ 25 zák. č.104/1990 Sb. o akc. spol. jednorázové založeníspolečnosti,jmenovali členy představenstva,dozorčí rady a schválili stanovy společnosti. V zakladatelské smlouvě se zakladatelé dohodli,že sami splatí celý základní kapitál. Ke dni založení akciové společnosti je splaceno více než 30 % zák. kap. 14.8.1990 - 25.2.2005
Vjazyce anglickém. LABIO Ltd.Vjazyce francouzském: LABIO S. A.Vjazyce německém: LABIO A.G. 14.8.1990 - 25.2.2005

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00549428
Obchodní firma: LABIO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 31.10.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00549428
Firma: LABIO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.8.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00549428
Jméno subjektu: LABIO a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: qmievuw

Základní údaje DPH

IČO: 00549428
DIČ: CZ00549428
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: LABIO a.s.
Sídlo: U Prioru 1059/1 PRAHA 6 - RUZYNĚ 161 00 PRAHA 614
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1920105379/0800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na LABIO a.s. IČO: 00549428

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Prioru 804 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Prioru 804/1, PSČ 16100
17.8.2011
Sídlo: Heyrovského nám. 2 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Heyrovského nám. 2, PSČ 16100
22.11.1994 - 17.8.2011
Sídlo: Bělocká 22 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bělocká 22
14.8.1990 - 22.11.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Prioru 1059/1, Praha 161 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: U Prioru 1059/1, Ruzyně, 16100 Praha 6

Obory činností LABIO a.s. IČO: 00549428

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.3.2015
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 23.3.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.3.2015
vývoj,výroba a prodej softwarových produktů pro všechny typyvlastních výrobků 25.2.1993 - 23.3.2015
vývoj,výroba a prodej potravin a jiných výrobků vyráběnýchza použití metod biotechnologie 25.2.1993 - 23.3.2015
výzkum, vývoj výroba a prodej a servis přístrojů a zařízení prochemickou analýzu a separaci látek, zejména v oboru chromatogra-fie, elektrografie, ultrafiltrace a dalších metod využitelnýchv biotechnologii,zdravotnictví a ekologii 14.8.1990 - 23.3.2015
výzkum , vývoj,výroba a prodej senzorů,elektrod a čistých chemikálií,vývoj metod analýzy a separace látek,marketingová,konstrukčnía poradenská činnost na zakázku 14.8.1990 - 23.3.2015
zaškolování pracovníků v práci s přístrojovou technikou,organiza-ce seminářů a příprava instrukcí pro uživatele přístrojové tech-niky 14.8.1990 - 23.3.2015
služby pro obyvatelstvo a organizace v oblasti provádění chemic-kých analýz a separací látek, včetně ekologicky závažných analýzobsahu škodlivých látek v potravinách a dalších výrobcích 14.8.1990 - 23.3.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Prioru 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003717381
Obory činností:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.5.2011

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Prioru 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003717381
Zahájení provozování: 25.5.2011

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Prioru 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1003717381
Zahájení provozování: 25.5.2011

Živnost č. 4 VÝROBA, INSTALACE A OPRAVY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A PŘÍSTROJŮ

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba biopotravin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1996
Zánik oprávnění: 1.3.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba škrobárenských výrobků
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba elektrických zařízení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

Vedení firmy LABIO a.s. IČO: 00549428

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Per Olof Vilhelm Brännhammar 23.3.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2015
Adresa: 7735.Colmar-Berg , Cité Morisacker Lucemburské velkovévodství
7735 Colmar-Berg, 25 Cité Morisacker
Jméno: Ing. Marcela Šátková 14.8.1990 - 25.2.1993
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Západní 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Západní 3
Jméno: Ing. Miroslav Podolák 14.8.1990 - 25.2.1993
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na rozdílu 18 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na rozdílu 18
Jméno: Ivan Jahoda 14.8.1990 - 25.2.1993
Adresa: Říčanská 4 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Říčanská 4
Jméno: Ing. Jiří Kolář 25.2.1993 - 4.6.1998
Adresa: Plzeňská 222 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 222
Jméno: Ing. Miroslav Podolák 25.2.1993 - 25.2.2005
Funkce: Předsead představenstva
Trvání členství: do 29.6.1998
Ve funkci: do 29.6.1998
Adresa: Na rozdílu 18 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na rozdílu 18
Jméno: Ing. Jaroslav Čáp 25.2.1993 - 25.2.2005
Trvání členství: do 29.6.1998
Adresa: Na záhonech 17 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 17
Jméno: RNDr. Jana Punčochářová CSc. 4.6.1998 - 25.2.2005
Trvání členství: do 22.4.2001
Adresa: Počernická 411 , Praha 10 - Malešice Česká republika
Praha 10 - Malešice, Počernická 411/074
Jméno: RNDr. Stanislav Vozka 25.2.2005 - 4.10.2007
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 14.9.2000 do 14.9.2005
Ve funkci: od 25.9.2002 do 14.9.2005
Adresa: Brázdimská 214 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Brázdimská 214, PSČ 19000
Jméno: Ing. Jiří Kolář 25.2.2005 - 4.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 28.6.2005
Ve funkci: do 28.6.2005
Adresa: Plzeňská 222 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 222, PSČ 15000
Jméno: Ing. Ladislav Novák 25.2.2005 - 4.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 28.6.2005
Adresa: Rošovická 338 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rošovická 338, PSČ 19016
Jméno: Ing. Miroslav Podolák 25.2.2005 - 4.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 28.6.2005
Adresa: Na Rozdílu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Rozdílu 18, PSČ 16000
Jméno: Per Olof Vilhelm Brännhammar 4.10.2007 - 16.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Ve funkci: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Adresa: OP Harent 18 , L- 9171 Michelau Lucemburské velkovévodství
L- 9171 Michelau, OP Harent 18
Jméno: RNDr. Stanislav Vozka 4.10.2007 - 30.5.2011
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 7.6.2007 do 18.1.2010
Ve funkci: od 7.6.2007 do 18.1.2010
Adresa: Brázdimská 214 , 190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Brázdimská 214/20, PSČ 19000
Jméno: RNDr. Jan Blažek 4.10.2007 - 30.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Ve funkci: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Adresa: Na Dračkách 843 , 160 00 Praha 6 - Střešovice Česká republika
Praha 6 - Střešovice, Na Dračkách 843/24, PSČ 16000
Jméno: Ing. Miroslav Podolák 4.10.2007 - 30.5.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.6.2007 do 18.1.2010
Ve funkci: od 7.6.2007 do 18.1.2010
Adresa: Na Rozdílu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Rozdílu 18, PSČ 16000
Jméno: Per Olof Vilhelm Brännhammar 16.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: OP Harent 18 , L- 9171 Michelau Lucemburské velkovévodství
L- 9171 Michelau, OP Harent 18
Jméno: RNDr. Jan Blažek 30.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 20.11.2014
Adresa: Na Dračkách 843 , 162 00 Praha 6 - Střešovice Česká republika
Praha 6 - Střešovice, Na Dračkách 843/24, PSČ 16200
Jméno: Ing. Vladimír Bažant 30.5.2011 - 23.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 25.2.2015
Adresa: Ježovská 118 , 150 00 Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, Ježovská 118/9, PSČ 15000
Jméno: Per Olof Vilhelm Brännhammar 25.2.2015 - 23.3.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 25.2.2015
Ve funkci: od 28.12.2010 do 25.2.2015
Adresa: Cité Morisacker 25 , Colmar-Berg Lucemburské velkovévodství
7735 Colmar-Berg, Cité Morisacker 25

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Thomas Kjaergaard Boesen 23.3.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2015
Adresa: Lundsgade 4 , København Ø Dánské království
2100 København Ø, Lundsgade 4
Jméno: Ing. Matěj Altman 25.2.1993 - 31.10.1996
Adresa: Polská 44 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Polská 44
Jméno: RNDr. Jana Punčochářová CSc. 25.2.1993 - 4.6.1998
Adresa: Počernická 411 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Počernická 411
Jméno: Ing. Jaromír Toman 25.2.1993 - 4.6.1998
Adresa: L. Matury 852 , Pardubice Česká republika
Pardubice, L. Matury 852
Jméno: RNDr. Jan Blažek 4.6.1998 - 25.2.2005
Trvání členství: od 22.4.1998 do 22.4.2001
Adresa: Na Dračkách 843 , Praha 6 - Střešovice Česká republika
Praha 6 - Střešovice, Na Dračkách 843/24
Jméno: RNDr. Jan Blažek 25.2.2005 - 24.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 28.6.2005
Adresa: Na Dračkách 24 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dračkách 24, PSČ 16000
Jméno: RNDr. Jan Vosecký 25.2.2005 - 24.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 26.6.2006
Adresa: Hostinského 1539 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Hostinského 1539, PSČ 15500
Jméno: Ing. Jaroslav Čáp 24.10.2007 - 30.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Adresa: Na Záhonech 791 , Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Na Záhonech 791/17
Jméno: RNDr. Jan Vosecký 24.10.2007 - 30.5.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.6.2007 do 7.6.2010
Adresa: Hostinského 1539 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Hostinského 1539/1, PSČ 15500
Jméno: Ing. Ladislav Novák 30.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 12.10.2011
Adresa: Rošovická 338 , 190 16 Praha 9 - Koloděje Česká republika
Praha 9 - Koloděje, Rošovická 338/5, PSČ 19016
Jméno: Thomas Gjaegaard Boeson 30.5.2011 - 23.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 25.2.2015
Adresa: Dánské království
Hellerup, Strandvejen 102, DK-2900

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Per Olof Vilhelm Brännhammar

Vlastníci firmy LABIO a.s. IČO: 00549428

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 500 000 Kč 100% 27.6.2008
zakladni 2 950 000 Kč 100% 25.2.2005 - 27.6.2008
zakladni 2 950 000 Kč - 31.10.1996 - 25.2.2005
zakladni 2 000 000 Kč - 22.11.1994 - 31.10.1996
zakladni 1 055 000 Kč - 25.2.1993 - 22.11.1994
zakladni 600 000 Kč - 14.8.1990 - 25.2.1993

Sbírka Listin LABIO a.s. IČO: 00549428

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 164/SL 53 notářský zápis [NZ 82/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.2.2015 17.3.2015 25.3.2015 36
B 164/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 4.2.2015 25.3.2015 6
B 164/SL 51 ostatní rezignace člena představenstva Městský soud v Praze 20.11.2014 4.2.2015 25.3.2015 2
B 164/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.8.2007 7.11.2007 2
B 164/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.8.2007 7.11.2007 2
B 164/SL 17 notářský zápis -NZ261/03 Městský soud v Praze 17.10.2003 8.3.2005 0
B 164/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2003 8.3.2005 0
B 164/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2002 8.3.2005 0
B 164/SL 12 notářský zápis -NZ169/2002 Městský soud v Praze 28.6.2002 8.3.2005 0
B 164/SL 11 notářský zápis -NZ142/2000 Městský soud v Praze 14.9.2000 8.3.2005 0
B 164/SL 9 notářský zápis -NZ142/00 Městský soud v Praze 14.9.2000 6.9.2004 0
B 164/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ127/98 Městský soud v Praze 22.4.1998 6.9.2004 0
B 164/SL 10 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] Městský soud v Praze 31.12.2003 19.8.2004 20.8.2004 0
B 164/SL 6 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Městský soud v Praze 31.12.2002 18.8.2003 18.8.2003 0
B 164/SL 5 účetní závěrka [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 20.8.2002 26.8.2002 0
B 164/SL 4 výroční zpráva [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 20.8.2002 26.8.2002 0
B 164/SL 2 notářský zápis NZ 142/200 Městský soud v Praze 14.9.2000 20.8.2001 0
B 164/SL 1 notářský zápis NZ 105/1997 Městský soud v Praze 31.7.1997 26.9.1997 0

Hodnocení LABIO a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LABIO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...