Kubík a.s. Praha IČO: 25928082

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kubík a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25928082.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Kubík a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a další.

Základní údaje o Kubík a.s. IČO: 25928082

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.8.2004
Spisová značka: B 9502
IČO: 25928082
Obchodní firma: Kubík a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.10.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.10.1999
Počet členů statutárního orgánu: 2 13.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 13.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.9.2014
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s souhlasem představenstva společnosti. 13.9.2014
Valná hromada společnosti Kubík a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: 2.11.2002 - 12.11.2008
1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií dle ust. § 203 obch. zák. o částku 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.11.2002 - 12.11.2008
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 2 (slovy: dva) kusy akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), všechny akcie budou kmenové, budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány 2.11.2002 - 12.11.2008
3) Akcie budou upisovány pouze nepeněžitými vklady bez využití přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. 2.11.2002 - 12.11.2008
4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům jako vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou: Miroslava Kubíková, bytem Praha 1, Kozí 9/914, Jaroslava Kubíková, bytem Litomyšl, U Lomu 126 2.11.2002 - 12.11.2008
5) Předem určení zájemci budou upisovat akcie ve smluově o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena mezi nimi a společností. Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71, a to ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Dle toho 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bude tedy upsáno emisním kursem 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 10 (slovy: deset) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bude upsáno emisním kursem 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 2.11.2002 - 12.11.2008
6) Nepeněžité vklady musí být splaceny v sídle společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V této lhůtě jsou vkladatelé povinni předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je v klad splacen. 2.11.2002 - 12.11.2008
7) Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, výši jejich ocenění, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydávají za tyto nepeněžité vklady takto: a) ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk, část obce Žamberk, a to -domu číslo popisné 123 postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923, - pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy, - pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy. Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000 Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěry znaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo 4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002, které nabylo právní moci dnem 11.1.2002 Za tento nepeněžitý vklad Miroslavy Kubíkové bude vydáno celkem 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). 2.11.2002 - 12.11.2008
b) ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk, část obce Žamberk, a to - domu číslo popisné 123 postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922, - ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavební parcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923, - pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy, - pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy. Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěry znaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo 4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002, které nabylo právní moci dnem 11.1.2002. Za tento nepeněžitý vklad Jaroslavy Kubíkové bude vydáno celkem 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kus akcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). 2.11.2002 - 12.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti Kubík a.s. dne 8.9.2000 přijala toto usnesení: 3.10.2000 - 29.1.2001
1) rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s. o částku 17 500 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 a následujících obchodního zákoníku s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nepřipouští. 3.10.2000 - 29.1.2001
2) rozhodla o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšení základního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitele a budou vydány v celkovém počtu 17 kusů, a to s těmito jmenovitými hodnotami: - 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč - 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
3) rozhodla o tom, že všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
4) rozhodla o tom, že dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v kanceláři notářky Mgr.Miroslavy Křížové ve Svitavách, nám. Míru 78 a lhůta pro uzavření dohody činí 3 měsíce a počne běžet dnem 1.10.2000. 3.10.2000 - 29.1.2001
5) rozhodla o tom, že výše emisního kurzu akcií společnosti upsaných na zvýšení základního jmění na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií, tj. emisní kurz 1 upsané akcie činí u 2 kusů 5 000 000,- Kč a u 15 kusů činí 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
6) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitým vkladem dle § 59 odstavce 7 obchodního zákoníku, jehož předmětem je část pohledávky na zaplacení kupní ceny, kterou má akcionář Martin Kubík vůči společnosti Kubík a.s. z titulu smlouvy o prodeji podniku ze dne 2.1.2000, v nominální hodnotě 15 000 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
7) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitým vkladem v hodnotě 2 500 000,- Kč, jehož předmětem jsou nemovitosti: - pozemková parcela p.č. 584/3 v katastrálním území Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové, - pozemkové parcely p.č. 401/84, 401/92 a 401/93 v katastrálním území Nedošín a obci Litomyšl. Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing.Rudolfa Jungra č. 3607/197/07/00 ze dne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing.Jany Vítkové č. 137/902/00 ze dne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kč. 3.10.2000 - 29.1.2001
8) vzala na vědomí, že jelikož všechny nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady, nenáleží akcionářům přednostní právo upsat část nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
9) rozhodla o tom, že nepeněžité vklady, které byly schváleny touto valnou hromadou a které budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, budou splaceny v místě sídla společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 1 měsíc ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 3.10.2000 - 29.1.2001
Jediný akcionář společnosti Kubík a.s. učinil toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: 6.3.2000 - 12.4.2000
1) Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s. o částku 72 000 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 a následujících obchodního zákoníku 6.3.2000 - 12.4.2000
2) Rozhodl o tom, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 6.3.2000 - 12.4.2000
3) Rozhodl o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšení základního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitele a budou vydány v celkovém počtu 36 kusů, a to 12 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč a 24 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
4) Rozhodl o tom, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Miroslavě Kubíkové, r.č. 675301/1199, bytem Praha 1, Kozí 9/914. 6.3.2000 - 12.4.2000
5) Rozhodl o tom, že nové akcie budou upsány v sídle společnosti Kubík a.s. v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem 1. 3. 2000. 6.3.2000 - 12.4.2000
6) Rozhodl o tom, že emisní kurs jedné akcie upsané na zvýšení základního jmění se rovná jmenovité hodnotě této akcie, a tedy činí u 12 kusů akcií 5 000 000,- Kč a u 24 kusů akcií 500 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
7) Schválil, že všechny nové akcie společnosti budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti - v k.ú. Litomyšl a obci Litomyšl: ost. st. objekt vyst. na st.p.č. 28 a na st.p.č. 29, pozemek st.p.č. 28, ost. st. objekt vyst. na st.p.č. 37/1, pozemek st.p.č. 37/1, objekt bydlení č.p. 7 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 253, pozemek st.p.č. 253, objekt bydlení č.p. 6 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 254/1, pozemek st.p.č. 254/1, objekt obč. vybavenosti č.p. 71 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 383/1, pozemek st.p.č. 383/1, objekt obč. vybavenosti č.p. 70 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 385/1, pozemek st.p.č. 385/1, objekt bydlení č.p. 762 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 385/2, pozemky st.p.č. 385/2, st.p.č. 37/2, st.p.č. 254/2, st.p.č. 383/3, p.č. 471, p.č. 472/2, p.č. 481 - v k.ú. SVITAVY PŘEDMĚSTÍ a obci Svitavy: průmyslový objekt vyst. na st.p.č. 2491/1 a na st.p.č. 2491/2, pozemky st.p.č. 2491/1, st.p.č. 2491/2, prům. objekt vyst. na st.p.č. 3136, pozemky st.p.č. 3136, p.č. 2130/11 a p.č. 2130/12 - v k.ú. Polička a obci Polička: objekt obč. vybavenosti č.p. 716 v části obce Horní Předměstí vyst. na st.p.č. 1903, pozemek st.p.č. 1903 - v k.ú. Horní Roveň a obci Dolní Roveň: zeměd. hospodář. budova vyst. na st.p.č. 249/1, na st.p.č. 249/2 a na st.p.č. 249/3 a zeměd. hospodář. budova vyst. na st.p.č. 265 - v k.ú. Parník a obci Česká Třebová: objekt bydlení č.p. 652 v části obce Parník vyst. na st.p.č. 561, pozemek st.p.č. 561, prům. objekt č.p. 651 v části obce Parník vyst. na st.p.č. 562/1 a pozemek st.p.č. 562/1 - v k.ú. Choceň a obci Choceň: objekt bydlení č.p. 140 v části obce Choceň vyst. na st.p.č. 169, pozemky st.p.č. 169 a p.č. 218 - v k.ú. Vysoké Mýto a obci Vysoké Mýto: objekt obč. vybavenosti č.p. 687 v části obce Litomyšlské Předměstí vyst. na p.č. 4644/81, pozemek p.č. 4644/81 - v k.ú. Moravská Třebová a obci Moravská Třebová: objekt bydlení č.p. 1447 v části obce Předměstí vyst. na p.č. 738, pozemky p.č. 738, p.č. 680, p.č. 684/1, p.č. 684/2, p.č. 684/3, p.č. 684/4, p.č. 685/1 Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Rudolfa Jungra č. 3422/12/01/00 ze dne 13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jany Vítkové č. 25/790/00 ze dne 13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč. 6.3.2000 - 12.4.2000
8) Konstatoval, že vzhledem k tomu, že všechny nové akcie se upisují nepeněžitým vkladem, nenáleží akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 6.3.2000 - 12.4.2000
9) Rozhodl o tom, že nepeněžitý vklad, který byl schválen tímto rozhodnutím akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a které bude upsán zájemcem, bude splacen v místě sídla společnosti Kubík a.s., v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 1 měsíc ode dne upsání akcií. 6.3.2000 - 12.4.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25928082
Obchodní firma: Kubík a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 18.10.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25928082
Firma: Kubík a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.10.1999

Kontakty na Kubík a.s. IČO: 25928082

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Prašné brány 1090/2 , Praha 110 00 16.7.2004
Sídlo: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01 26.2.2002 - 16.7.2004
Sídlo: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01 18.10.1999 - 26.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Prašné brány 1090/2, Praha 110 00

Obory činností Kubík a.s. IČO: 25928082

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 13.9.2014
Provozování cestovní kanceláře 13.9.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.9.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 13.9.2010
Provozování cestovní agentury 12.11.2008 - 13.9.2010
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 12.11.2008 - 13.9.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.10.1999 - 13.9.2010
Pekařství 18.10.1999 - 13.9.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 18.10.1999 - 13.9.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.10.1999 - 13.9.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311287
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Průmyslová 1635/2 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000311384
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: 37 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311309
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 1447/19 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1010519832
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 23.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Ve žlíbku 1849/2 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1011016800
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 8.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Libušina 43 , Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny: 1010144553
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.1.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Štefánikova 536/29 , Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny: 1010242547
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Libušina 194 , Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny: 1010264621
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 22.4.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: Kostnická 495 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000311465
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 7
Provozovna: Gen. Svatoně 741 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311490
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 8
Provozovna: Štefánikova 536/29 , Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny: 1000311449
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 9
Provozovna: 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny: 1000311333
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 10
Provozovna: U Prašné brány 1090/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000311261
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování: 15.9.2004
Provozovna č. 11
Provozovna: Hradecká 1027 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Identifikační číslo provozovny: 1000311392
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 12
Provozovna: 68 , Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny: 1000311520
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.9.2006
Provozovna č. 13
Provozovna: K Sokolovně 309/1 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000311431
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 14
Provozovna: Kpt. Jaroše 1129 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311325
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 15
Provozovna: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311287
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 16
Provozovna: Eimova 716 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311368
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 17
Provozovna: 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1000311481
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 25.8.2009
Provozovna č. 18
Provozovna: Komenského 597 , Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311414
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 19
Provozovna: náměstí Tyršovo 140 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311422
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 20
Provozovna: Jiráskova 4 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311341
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 21
Provozovna: Zámecká 7 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311295
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 22
Provozovna: 17. listopadu 690 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311376
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 23
Provozovna: 37 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311309
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 24
Provozovna: Štrossova 167 , Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny: 1000311473
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 25
Provozovna: náměstí Plk. Josefa Koukala 147 , Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny: 1000311511
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.1999
Provozovna č. 26
Provozovna: Sokolovská 570 01 Litomyšl
Identifikační číslo provozovny: 1012386406
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna: 355 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny: 1012429962
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 23.10.2018
Provozovna č. 28
Provozovna: Masarykova 10 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1012537803
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.1.2019
Provozovna č. 29
Provozovna: 17. listopadu 980 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1012890074
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.9.2019
Provozovna č. 30
Provozovna: Česká 5 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1012970302
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.11.2019

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311287
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Průmyslová 1635/2 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1000311384
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: 37 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311309
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2000

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 1447/19 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1010519832
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny: 1000311481
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Libušina 43 , Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny: 1010144553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.1.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Ve žlíbku 1849/2 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1011016800
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Eimova 716 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311368
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Komenského 597 , Solnice 517 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311414
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311287
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: 17. listopadu 690 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311376
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Kostnická 495 , Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny: 1000311465
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Štefánikova 536/29 , Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny: 1000311449
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Štrossova 167 , Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny: 1000311473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: Tovární 1249 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311503
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: náměstí Tyršovo 140 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311422
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 14
Provozovna: náměstí Plk. Josefa Koukala 147 , Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny: 1000311511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 15
Provozovna: K Sokolovně 309/1 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000311431
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 16
Provozovna: 68 , Luže 538 54
Identifikační číslo provozovny: 1000311520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 17
Provozovna: Hradecká 1027 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Identifikační číslo provozovny: 1000311392
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.2.2014
Provozovna č. 18
Provozovna: 355 542 21 Pec pod Sněžkou
Identifikační číslo provozovny: 1012429962
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2018
Provozovna č. 19
Provozovna: Masarykova 10 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1012537803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.1.2019
Provozovna č. 20
Provozovna: 17. listopadu 980 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1012890074
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.2019
Provozovna č. 21
Provozovna: Česká 5 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1012970302
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2019

Živnost č. 5 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: U Prašné brány 1090/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000311261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2014

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.2.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Štefánikova 536/29 , Hradec Králové 500 11
Identifikační číslo provozovny: 1000311449
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Smetanovo náměstí 71 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000311287
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2015

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pekařství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba technických plynů
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Technické zkoušky a analýzy
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy Kubík a.s. IČO: 25928082

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 13.9.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 18.10.1999 - 13.9.2014
Jméno: Miroslava Kubíková 6.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010
Ve funkci: od 12.5.2010
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Kubík 7.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010
Ve funkci: od 12.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10, Praha 110 00
Jméno: Martin Kubík 18.10.1999 - 12.11.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.10.1999 do 7.3.2006
Ve funkci: od 18.10.1999 do 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Miroslava Kubíková 18.10.1999 - 12.11.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.10.1999 do 7.3.2006
Ve funkci: od 18.10.1999 do 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Jaroslava Kubíková 18.10.1999 - 12.11.2008
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 18.10.1999 do 7.3.2006
Adresa: U Lomu 126, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Martin Kubík 12.11.2008 - 31.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2006
Ve funkci: od 7.3.2006
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Miroslava Kubíková 12.11.2008 - 31.5.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2006 do 3.3.2010
Ve funkci: od 7.3.2006 do 3.3.2010
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Kubík 31.5.2010 - 13.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2010 do 3.3.2010
Ve funkci: od 3.3.2010 do 3.3.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Hajro 12.11.2008 - 20.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2006 do 11.5.2010
Adresa: 42, Litomyšl 570 01
Jméno: Miroslava Kubíková 31.5.2010 - 20.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2010 do 11.5.2010
Ve funkci: od 3.3.2010 do 11.5.2010
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Kubík 13.9.2010 - 20.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2010 do 11.5.2010
Ve funkci: od 3.3.2010 do 11.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Hajro 20.9.2010 - 13.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010 do 31.5.2014
Adresa: 42, Litomyšl 570 01
Jméno: Miroslava Kubíková 20.9.2010 - 6.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010
Ve funkci: od 12.5.2010
Adresa: Kozí 914/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Kubík 20.9.2010 - 7.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010
Ve funkci: od 12.5.2010
Adresa: Týnská ulička 611/10, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Radovan Paukrt 13.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2014
Adresa: Jabloňová 295, Litomyšl 570 01
Jméno: Bohuslav Jelínek 18.10.1999 - 2.11.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 21.3.2002
Ve funkci: do 21.3.2002
Adresa: 78, Sloupnice 565 53
Jméno: Radovan Paukrt 18.10.1999 - 2.11.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.3.2002
Adresa: Řešovská 492/12, Praha 181 00
Jméno: Vladislav Kantor 18.10.1999 - 2.11.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.3.2002
Adresa: Kozinova 1768/11, České Budějovice 370 07
Jméno: Bohuslav Jelínek 2.11.2002 - 12.11.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2002 do 22.3.2005
Ve funkci: od 22.3.2002 do 22.3.2005
Adresa: 78, Sloupnice 565 53
Jméno: Radovan Paukrt 2.11.2002 - 12.11.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2002 do 22.6.2005
Adresa: Řešovská 492/12, Praha 181 00
Jméno: Jaroslav Hajro 2.11.2002 - 12.11.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2002 do 26.10.2005
Adresa: 42, Litomyšl 570 01
Jméno: Bohuslav Jelínek 12.11.2008 - 20.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2006 do 11.5.2010
Ve funkci: od 7.3.2006 do 11.5.2010
Adresa: 78, Sloupnice 565 53
Jméno: Radovan Paukrt 12.11.2008 - 20.9.2010
Trvání členství: od 7.3.2008 do 11.5.2010
Adresa: Jabloňová 295, Litomyšl 570 01
Jméno: Jaroslav Hajro 12.11.2008 - 13.9.2014
Trvání členství: od 3.9.2007 do 26.10.2008
Adresa: 42, Litomyšl 570 01
Jméno: Bohuslav Jelínek 20.9.2010 - 13.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2010 do 3.6.2014
Ve funkci: od 12.5.2010 do 3.6.2014
Adresa: 78, Sloupnice 565 53
Jméno: Radovan Paukrt 20.9.2010 - 13.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2010 do 3.6.2014
Adresa: Jabloňová 295, Litomyšl 570 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Kubík
Člen statutárního orgánu: Miroslava Kubíková

Vlastníci firmy Kubík a.s. IČO: 25928082

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 92 000 000 Kč 100% 27.3.2003
zakladni 90 500 000 Kč 100% 29.1.2001 - 27.3.2003
zakladni 73 000 000 Kč 100% 12.4.2000 - 29.1.2001
zakladni 1 000 000 Kč 100% 18.10.1999 - 12.4.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 14 7.3.2012
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 43 7.3.2012
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 10 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 14 27.3.2003 - 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 43 27.3.2003 - 7.3.2012
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 10 27.3.2003 - 7.3.2012
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 14 29.1.2001 - 27.3.2003
Akcie na majitele 500 000 Kč 41 29.1.2001 - 27.3.2003
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 12 12.4.2000 - 29.1.2001
Akcie na majitele 500 000 Kč 26 12.4.2000 - 29.1.2001
Akcie na majitele 500 000 Kč 2 18.10.1999 - 12.4.2000

Sbírka Listin Kubík a.s. IČO: 25928082

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9502/SL 67 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.6.2014 21.8.2014 24.9.2014 3
B 9502/SL 66 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 26.5.2014 21.8.2014 24.9.2014 1
B 9502/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 166/2014 Městský soud v Praze 24.9.2014 21.8.2014 24.9.2014 9
B 9502/SL 64 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 4
B 9502/SL 63 účetní závěrka [2013] přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 2
B 9502/SL 62 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 17.9.2014 2
B 9502/SL 61 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 18.10.2013 2
B 9502/SL 60 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 18.10.2013 4
B 9502/SL 59 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 26.9.2013 18.10.2013 2
B 9502/SL 58 účetní závěrka r. 2010 - peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 57 účetní závěrka r. 2010 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 4
B 9502/SL 56 účetní závěrka r. 2011 - peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 55 účetní závěrka r. 2010 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 54 účetní závěrka r. 2011 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 4
B 9502/SL 53 účetní závěrka r. 2011 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 20.2.2013 21.2.2013 2
B 9502/SL 52 notářský zápis NZ 186/2011 Městský soud v Praze 9.11.2011 8.3.2012 5
B 9502/SL 51 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.09 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 50 účetní závěrka -VZaZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 49 účetní závěrka -rozvaha r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 48 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.08 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 47 účetní závěrka -VZaZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 46 účetní závěrka -rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 45 ostatní -přehl.o peněžních tocích r.07 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 44 účetní závěrka -VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 2
B 9502/SL 43 účetní závěrka -rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2011 6.5.2011 4
B 9502/SL 42 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 21.1.2011 17.2.2011 18.2.2011 2
B 9502/SL 41 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 20.1.2011 24.1.2011 11.2.2011 2
B 9502/SL 40 ostatní zápis ze scuůze předs. Městský soud v Praze 12.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 1
B 9502/SL 39 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 11.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 3
B 9502/SL 38 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 12.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 3
B 9502/SL 37 notářský zápis NZ 77/2010 Městský soud v Praze 14.5.2010 29.9.2010 8.10.2010 8
B 9502/SL 36 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 3.3.2010 3.6.2010 8.6.2010 4
B 9502/SL 35 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.3.2010 3.6.2010 8.6.2010 4
B 9502/SL 34 notářský zápis -NZ24/06 Městský soud v Praze 7.3.2006 24.11.2008 6
B 9502/SL 33 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 7.3.2006 24.11.2008 3
B 9502/SL 32 notářský zápis -NZ10/08 Městský soud v Praze 23.1.2008 24.11.2008 5
B 9502/SL 31 účetní závěrka 2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 30 účetní závěrka 2006 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 29 účetní závěrka 2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.6.2008 13.6.2008 4
B 9502/SL 28 účetní závěrka 2005 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 27 účetní závěrka 2005 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 2
B 9502/SL 26 účetní závěrka 2005 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2005 11.6.2008 13.6.2008 4
B 9502/SL 25 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 31.7.2006 3.8.2006 11
B 9502/SL 24 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.5.2005 0
B 9502/SL 23 účetní závěrka r.2002+příloha Městský soud v Praze 31.12.2002 19.5.2005 0
B 9502/SL 9 ostatní -zápis z mimořádné VH+stanovy Městský soud v Praze 10.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 22 notářský zápis -NZ86/04 Městský soud v Praze 14.4.2004 20.8.2004 0
B 9502/SL 21 účetní závěrka r.2001+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 20 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.5.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 18 účetní závěrka r.2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 20.8.2004 0
B 9502/SL 17 účetní závěrka r.1999+přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 20.8.2004 0
B 9502/SL 16 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 15.5.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 15 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 14 ostatní -zpr.o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 30.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 13 posudek znalce č.4023/23/02/02 Městský soud v Praze 5.2.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 12 notářský zápis -NZ41/02 Městský soud v Praze 25.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2002 20.8.2004 0
B 9502/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ271/01 Městský soud v Praze 19.12.2001 20.8.2004 0
B 9502/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 7 posudek znalce - č. 3607/197/07/00 Městský soud v Praze 28.7.2000 0
B 9502/SL 6 ostatní - listiny z mimořád. VH Městský soud v Praze 8.9.2000 0
B 9502/SL 5 notářský zápis - NZ 124/2000 Městský soud v Praze 8.9.2000 0
B 9502/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 13.10.1999 0
B 9502/SL 2 ostatní - zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 11.10.1999 0
B 9502/SL 1 notářský zápis - NZ 137/99 + stanovy Městský soud v Praze 13.10.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kubík a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kubík a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.