Hlavní navigace

Kroměřížská nemocnice a.s. Kroměříž IČO: 27660532

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kroměřížská nemocnice a.s., která sídlí v obci Kroměříž a bylo jí přiděleno IČO 27660532.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Kroměřížská nemocnice a.s. se sídlem v obci Kroměříž byla založena v roce 2005. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Pedikúra, manikúra , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Čištění a praní textilu a oděvů .

Základní údaje o Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 27660532

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 22. 9. 2005
Spisová značka: B 4416
IČO: 27660532
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.9.2005
Datum vzniku: 22.9.2005
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 205.700.000,- Kč, na částku ve výši 238.900.000,- Kč, tj. o částku ve výši 33.200.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 33 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, za jednu akcii a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 20. prosince 2013 smlouvu o úvěru č. D/2416/2013/ZD, ke které byl dne 25. září 2014 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve vý ši 30.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 18.000.000,- Kč. Dále Zlínský kraj a společnost Kroměřížská nemocnice a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0217/2014/ZD, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. ve výši 20.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 15.200.000,- Kč. Celková nesplacená částka jistin z obou úvěrů činí ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje 33.200.000,- Kč. Společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 33.200 .000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutých úvěrů na základě smlouv y o úvěru č. D/2416/2013/ZD ze dne 20.prosince 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. září 2014 ve výši 18.000.000,- Kč, a smlouvy o úvěru č. D/0217/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014 ve výši 13.200.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii a 2 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 33.200.000,- Kč, a to na základě dohody o zapo čtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. 11.5.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.8.2014 - 28.1.2021
Počet členů dozorčí rady: 9 7.8.2014 - 28.1.2021
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, třř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 195.700.000,- Kč, (slovy: jedno sto devadesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 205.700.000,- Kč, (slovy: dvě stě pět milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 .000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.T.Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Eisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - Částku ve výši 3.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 60 ode dne úpisu akcií, - Částku ve výši 7.000.000,- Kč je předem určený zájemce povinen uhradit do 1 ro ku ode dne úpisu akcií. Emisní kurz nově upsaných akcií bude uhrazen na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vedený Raiffeisenbank a.s. č.ú. 7098198001/5500 28.6.2012 - 5.10.2012
1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: > budova č.p.2565, postavená na pozemku p.č.st.2779, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 2779 zastavěné plochy a nádvoří, > pozemek p.č.3771, jiné plochy, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/1, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/3, zeleně, ostatní plochy, > pozemek p.č.997/4 zeleně, ostatní plochy, > budova č.p.3882, postavená na p.č.st. 5942, občanské vybavenosti, > pozemek p.č.st. 5942 zastavěná plocha a nádvoří, > budova bez čp/če, postavená na pozemku p.Č.st. 2968, objektu pro bydlení, > pozemek p.č.st. 2968, zastavěné plochy a nádvoří, to vše na listu vlastnictví č. 1290, vedeném pro katastrální území Kroměříž, obec Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4530 - 42/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usn esením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6370/2010-14, které nabylo právní moci dne 5. srpna 2010, na částku ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesátosmmilionůsedmset tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 78.700.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,000,- Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 117.000.000,- Kč, na částku ve výší 195.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 78.700,000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navržené ho zvýšení b) akcie budou upisovány takto: - 78 kusů (slovy: sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch.z. a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 78 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.0 00,- Kč za jednu akcii a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obch. zákoníku g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 20.10.2010 - 20.12.2010
Jediný akcionář rozhodl dne 19.10.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.000.000,- Kč, slovy: šedesát sedm milionů korun českých na částku ve výši 117.000.000,- Kč, tj. o částku ve výši 50.000.000,- Kč, slovy: padesát milionů koru n českých, upsáním nových akcií, jejich emisní kurz se splácí peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář rozhodl, že bude upsáno 50 kusů (slovy: padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých), za jednu akcii. Jediný akcionář rozhodl takto: - Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, Tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana - Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počne běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; - Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou; Připouští se možnost splacení emisního kursu upsaných akcií započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/2912/2008/SZD ze dne 18. prosince 2008, ve znění doda tku č. 1, celkem ve výši 40.000.000.- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. po hledávka ve výši 50.000.000,- Kč slovy: padesát milionů korun českých a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě dvacet dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Sp lacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do dvaceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částka ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základního kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. č. 501 450 28 21/5500 do dvace ti dnů ode dne úpisu akcií. 5.11.2009 - 9.12.2009
Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 79/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049 644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo pr ávní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 6 60/73, PSČ 767 55, IČ: 00380822, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1279. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na S polečnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 79/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6147/2005-12 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát se dm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých). Z této hodnoty je 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základní ho kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 65 ks (slovy: šedesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých ) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 77.091.953,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů devadesát jedna tisíc devět set padesát tři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/65 z 77.091.953,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Kroměříž, Havlíčkova 660/73. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. 12.12.2005 - 1.1.2006

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27660532
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 22. 9. 2005
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27660532
Firma: Kroměřížská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
Datum vzniku: 22. 9. 2005

Kontakty na Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 27660532

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Havlíčkova 660/69, Kroměříž 76701, Česká republika 27.3.2013
Sídlo: Havlíčkova 660/73, Kroměříž 76755, Česká republika 22.9.2005 - 27.3.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Havlíčkova 660/69, Kroměříž 76701

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Havlíčkova 660/69, Kroměříž 76701

Obory činností Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 27660532

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.10.2013
Hostinská činnost 17.10.2013
Čištění a praní textilu a oděvů 5.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 21.3.2007 - 5.11.2009
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.1.2006
velkoobchod 1.1.2006 - 5.11.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.1.2006 - 5.11.2009
realitní činnost 1.1.2006 - 5.11.2009
reklamní činnost a marketing 1.1.2006 - 5.11.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 1.1.2006 - 5.11.2009
čištění textilu 22.9.2005 - 5.11.2009

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 25. 6. 2015
Přerušeno od 9. 12. 2016

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2014

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 20. 8. 2013

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 10. 2012

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 24. 10. 2012

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 2. 12. 2005

Živnost č. 7 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav přerušená
Vznik oprávnění 22. 9. 2005
Přerušeno od 6. 11. 2019

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 27660532

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Svatava Mazurková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa Luční 165, 68601 Uherské Hradiště
Jméno MUDr. Jiří Javora
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa Kopce 344/9, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. Lenka Mergenthalová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. Radomír Maráček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.6.2017 do 28.1.2021
Adresa Bohuslava Martinů 2039, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Ing. Petr Liškář
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2019 do 28.1.2021
Adresa Okružní 1825/21, 74801 Hlučín
Jméno Mgr. Jozef Machek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.7.2020 do 28.1.2021
Adresa Na Výsluní 2415/8, 68001 Boskovice
Jméno Lucie Štěpánková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.6.2017 do 1.7.2020
Adresa U Potoka 260, 78314 Hlušovice
Jméno MUDr. Lenka Mergenthalová
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.7.2018 do 18.2.2019
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. Lenka Mergenthalová
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.6.2017 do 25.7.2018
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. Lenka Mergenthalová
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.6.2017 do 25.7.2018
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno Svatava Mazurková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 1.6.2017
Adresa Luční 165, 68601 Uherské Hradiště
Jméno Hana Příleská
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.2014 do 1.6.2017
Adresa Blatnická 172, 68724 Uherský Ostroh
Jméno Lenka Mergenthalová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 27.2.2014 do 1.6.2017
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno Svatava Mazurková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 1.6.2017
Adresa Luční 165, 68601 Uherské Hradiště
Jméno Lenka Mergenthalová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 27.2.2014 do 1.6.2017
Adresa Na Nohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno Hana Příleská
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.2.2014 do 1.6.2017
Adresa Blatnická 172, 68724 Uherský Ostroh
Jméno Roman Dostalík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 27.2.2014
Adresa Zeyerova 2610/7, 76701 Kroměříž
Jméno Lumír Domes
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 27.2.2014
Adresa Karla Čapka 1785/3, 76701 Kroměříž
Jméno Pavel Calábek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.5.2013 do 17.10.2013
Adresa Sokolská 3964, 76001 Zlín
Jméno Roman Dostalík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.5.2013 do 17.10.2013
Adresa Zeyerova 2610/7, 76701 Kroměříž
Jméno Ladislava Martincová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.5.2013 do 17.10.2013
Adresa Družstevní 434, 76315 Slušovice
Jméno Ing. Pavel Calábek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.1.2009 do 16.5.2013
Adresa Sokolská 3964, 76001 Zlín
Jméno Ing. Roman Dostalík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.1.2009 do 16.5.2013
Adresa Zeyerova 2610, 76701 Kroměříž
Jméno Ing. Ladislava Martincová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.1.2009 do 16.5.2013
Adresa Družstevní 434, 76315 Slušovice
Jméno Ing. František Fuit
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.9.2005 do 16.1.2009
Adresa 195, 76901 Rymice
Jméno MUDr. Lumír Domes
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.3.2006 do 16.1.2009
Adresa Karla Čapka 1785/3, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. Lenka Mergenthalová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.4.2008 do 16.1.2009
Adresa Na Mohyláku 1372/5, 76701 Kroměříž
Jméno Ing. Ivo Blahut
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.3.2006 do 10.4.2008
Adresa Kojetínská 1183/9, 76701 Kroměříž
Jméno Eugen Trhlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.9.2005 do 20.3.2006
Adresa Spáčilova 3447, 76701 Kroměříž
Jméno MUDr. David Vindiš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.9.2005 do 20.3.2006
Adresa Talichova 3272, 76701 Kroměříž

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Liškář
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jozef Machek
Člen statutárního orgánu: MUDr. Radomír Maráček

Vlastníci firmy Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 27660532

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 238 900 000 Kč - 11.5.2016
Základní kapitál 205 700 000 Kč - 4.12.2012 - 11.5.2016
Základní kapitál 205 700 000 Kč - 5.10.2012 - 4.12.2012
Základní kapitál 195 700 000 Kč 100% 20.12.2010 - 5.10.2012
Základní kapitál 117 000 000 Kč 100% 9.12.2009 - 20.12.2010
Základní kapitál 67 000 000 Kč 100% 1.1.2006 - 9.12.2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 22.9.2005 - 1.1.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 236 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 203 5.10.2012  - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 193 20.12.2010  - 5.10.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 20.12.2010  - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 115 9.12.2009  - 20.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 1.1.2006  - 9.12.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.9.2005  - 20.12.2010

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kroměřížská nemocnice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.